SGK

İşçi Sağlık Kurulu İstirahat Raporunu İşyerine Vermeli mi ?

Doktordan ya da sağlık kurulundan istirahat raporu olan çalışandan işveren rapor süresinin bitimini beklemeden bazı durumlarda raporunu işyerine getirmesini isteyebilmektedir. Özellikle pek çok özel sektör çalışanı bu durumda kalarak sağlık sorunları ve zorluklar yaşayabilmektedir. Ancak işyerinin böyle bir talebinin olmaması gerekmektedir.

Elektronik Rapor Verilmesi

Doktora ya da hastaneye gitmek amacıyla işyerinden izin alarak ilgili sağlık tetkikleri sonucunda doktor tarafından istirahat raporu verilen kimselerin raporu işyerlerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Temelde işyerlerinin raporu elden teslim edilmesini istemeleri, durumun istismar edilmesini önlemek amacıyladır. Fakat gerçekten rapor almış ve sağlık durumu da kritik olan kimseler için raporu elden işyerine teslim etmek ciddi sorunlar yaratabilmektedir.

Dolayısıyla hem çalışan hem de işveren için yapılması gereken ilk önemli nokta öncelikle alınan rapor kapsamında çalışanın işyerini arayarak sözlü olarak bilgi vermesi kaç günlük raporlu olduğunu bildirmesi olacaktır. Bu bakımdan işyerinin işlerinde herhangi bir aksaklık görülmeyecektir. İstirahat raporu doktorlar tarafından elektronik ortamda düzenlediği için ve SGK’da da doğrudan göründüğü için bazı durumlarda çıktı olarak çalışana sağlık raporu verilmemektedir. Bu durumda rapor verilmemişse çalışan doktor raporunun fotoğrafını çekmesi yararlı olacaktır.

Ancak fotoğraf çekilmediyse ve işyeri de kağıt olarak elden rapor istiyorsa, bu durumda raporu ibraz etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Çünkü sistem tarafından rapor doğrudan SGK sisteminde görülmektedir ve işverenler tarafından rapor görülebilecektir. Bunun yanında SGK uygulaması kapsamında yine işverenlere rapor ile ilgili olarak kısa mesaj da gönderilmektedir. Bu yüzden elektronik ortamda verilen raporlar işverenlerin ya da muhasebecilerin SGK ile ilgili olarak bildirim yaptıkları ekrandan görülebilmektedir. Bu yüzden çalışandan rapor ibrazı talep edilemez.

Sürekli İş Göremezlik Rapor Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Çıktı Olarak Rapor Verilmesi

Şayet sistem arızası ya da farklı nedenler ile doktor tarafından elektronik ortamda değil, kağıt çıktısı olarak rapor verilmişse, bu durumda SGK’ya bildirim otomatik olarak yapılmayacaktır. Böyle bir durumda ise doktor tarafından rapor kopyası çalışana verilecektir. Çalışanın da bu raporu işyerine ibraz etmesi gerekmektedir. Bu durum sadece işyerine inandırıcılık katmak için değil aynı zamanda istirahat raporu alan çalışanın da rapor süresi kapsamında işyerinde çalışıp çalışamayacağı hususunda işveren tarafından SGK’ya bildirim yapılması gerektiğinden, işyerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında memurlar için de birtakım düzenlemeler bulunmaktadır. 657 sayılı kanun çerçevesinde sağlık raporu alan memurlar, hastalık raporlarının aslının ya da örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip edecek günün mesai saatinin sonuna kadar elektronik ortamda (fotoğraf, eposta vb.) ya da elden vermek zorundadır. Genelde memurlar için de sağlık raporunun gününde verilmemesi hallerinde haklarında tutanak tutulabilmektedir. Böylesi durumların yaşanmaması için memurların raporlarını amirlerine mutlaka bildirmeleri gerekmektedir. Şifahen ya da tesadüfen öğrenilecek raporlar tutanak tutulmasını önlemeyecektir. Ancak kaza ya da ağır bir hastalık durumunda ise raporu gönderme imkânı bulunmuyorsa, daha sonra gönderebileceği ilk tarih üzerinden rapor geçerli sayılacaktır.

TC İle SGK Rapor Parası Sorgulama Nasıl Yapılır

Kaza Durumlarında Rapor İbrazı

Şayet çalışan ağır bir kaza ya da hastalık geçiriyorsa, hastanede yatıyorsa, bu durumda çalışanın işyerini arayarak haber vermesi pek mümkün olmayacağı için işyerinin çalışanın sağlık durumu ile bilgi edinmesi için hastanede ya da ağır hasta olarak geçirilen günlerin sonunda mümkün olacaktır. Bu günler için herhangi bir şekilde işten çıkarma mümkün değildir. Zaten ağır hastalığın ya da kazanın başladığı tarihi doktor raporu ile ifade edileceği için çalışanın raporlu sayıldığı günler daha sonra işyerine ibraz edilse bile bunu işveren raporun düzenlendiği tarihte eline almış gibi uygulamak zorundadır.

SGK Rapor Parası Nereden ve Nasıl Alınır

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir