• İş Kazası ve Meslek Hastalıkları


  Değerli okurlarımız bugün yazımızda, işyerlerinde olması hiç istenmeyen fakat bazen ihmal edilen iş güvenliği eksikliklerinden,  iş güvenliği kurallarına uygun hareket etmemekten bazen de tüm önlemlerin alınmasına rağmen anlık dikkatsizlik sonucunda oluşan iş kazalarını ve mesleki zorunluluk nedeni ile işin yapılış durumundan kaynaklanan meslek hastalıkları konusunu ele alacağız. Yazımıza ‘’Kazasız bir çalışma hayatı geçirmeniz’’ dileği ile İş kazası ve meslek hastalığı tabirlerini ne anlama geldiğini anlatarak başlıyoruz.


  İş Kazası Nedir ?

  Bir kastın söz konusu olmadığı, sonucu kestirilemeyen bir olayın ortaya çıkardığı önceden planlanmamış, çalışanlarda yaralanmalara sebep olan olaylardır. Ayrıca  makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğraması sonucunda üretimin bir süre durmasına yol açan olaylar da iş kazası olarak tanımlanabilir.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesine göre ise iş kazası; sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olay olarak tanımlanır.

  Hangi Zamanlardaki Kazalar İş Kazası Olarak Tanımlanır ?

  Sponsorlu Bağlantılar


  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında.

  Meslek Hastalığı Nedir ?

  Bazı mesleklerde mesleki bir faaliyetin yürütülmesi veya devamlı aynı şekilde yapılması gereken işlerde sürekli çalışma sonucunda çalışanlarda yaptıkları işlerden doğan hastalıklar meydana gelebilir. İşyerlerindeki çalışma koşulları veya işin gerekliliğinden kaynaklanan hastalıklardır.  Çalışanların görevleri icabı yaptıkları çalışmaları nedeni ile sağlık durumlarının bozulması hali, “meslek hastalığı” olarak tanımlanır.

  Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. Maddesinde ise Meslek Hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tanımlanır.

  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Yararlanır ?

  • Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)
  • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b)
  • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular
  • Aday çırak, çırak ve stajyerler,
  • Harp Malulleri ile Vazife Malulleri
  • Türkiye İş Kurumu kursiyerleri
  • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
  • İntörn öğrenciler
  • Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar

  Bir Olayın İş Kazası Olarak Değerlendirme Şartları Nelerdir ?

  • Sigortalı olarak çalışıyor olması,
  • Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,
  • Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen engelli hale gelmesi,
   hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir.

  Çalışan işyerinde ve işini yaparken veya iş yapmadan geçirdiği sürelerde işverenin emrine amade iken işyeri dışında iken dış etkenlerden kaynaklanan bir neden sonucunda oluşan (ölüm veya arızalar) iş kazası sayılır.

  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?

  İş kazası ve meslek hastalığı kapsamında değerlendirilen çalışanlara;

  • Geçici iş göremezlik ödeneği,
  • Sürekli iş göremezlik geliri,
  • Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
  • Gelir bağlanmış olanın kız çocuklarına evlenme ödeneği,
  • Ölen sigortalı için cenaze ödeneği hakları sağlanmaktadır.

  ‘’ GÖRÜNMEZ KAZA DEDİĞİN SENİN GÖREMEDİĞİNDİR’’
  ‘’KAZASIZ BİR ÇALIŞMA İÇİN LÜTFEN İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYALIM’’
  tıkla sorunu sor

  İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Sumu dedi ki:

   İyi akşamlar 7 ay önce iş kazası geçirdim parmağımı pres makinasına kaptırdım 3 parça kırık ve şikil bozukluğu var 7 ay tedavi sonucunda amelita karar verildi oldum 2 hafta sonra tekrar olacağım iş kazası geçirdiğim gece amirlerimin baskısı üzerine ve iş kaybı korkusundan şikayetçi olmadım çok pişmanım bu kadar mağdur olacağımı ummamıştım maddi manevi çöktüm psikolojim bozuldu tedaviye başladım benim sorum şikayetçi olabilirmiyim nasıl bir yol izlemeliyim ?

  Sorunuzu Yazın