Engelli

Engelliler Adına Alınan Aracı (Arabayı) Kimler Kullanabilir?

Engelliler adına alınan araç (araba) kullanımını yapacaklar, Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir. Aracının yakın akrabalarca kullanılması hakkında detaylar, aracın yurtiçinden veya yurtdışından alınmış olma özelliğine bağlı olarak değişir. % 90 oranında engelli olan bir kişinin aracını, araç yurtiçinden alınmış ise herkes kullanabilir. Kişi % 90 engelli ise araç kullanımını arkadaşları, kan bağı taşıyan kişiler ve yakınları tarafından yapılabilir.


Engelliler Adına Alınan Araç (Araba) Kullanımında Sınırlama Var Mı?

Engelliler adına alınan aracın kullanımında sınırlama uygulaması bulunur. Bu sınırlama kişinin engelli olma oranına ve aracın nerden alındığının bilgisine bağlı olarak yapılır.

Engelli adına alınan aracın kullanımı için yapılan sınırlamalar hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Engelli kişi % 90 engele sahip olup, araç yurtdışından alınmışsa, aracı kişi haricinde başka bir birey kullanamaz.
 • Engelli kişi %90 oranının altında bir engellilik durumu taşıyorsa, araç yurtdışından alınmışsa, aracı kendisi hariç başka bir kişi kullanamaz.
 • Engelli kişi % 40,% 50 ve % 60 oranlarında engellilik durumu taşıyorsa, araç yurtiçinden alınmış olsa dahi, birincil kan bağı bulunan kişiler aynı oranda engellilik durumu taşımadığı sürece, araç kendisi hariç başka bir birey tarafından kullanılamaz.

H Sınıfı Belgeli Engelliler Adına Alınan Aracı Kimler Kullanabilir?

H sınıfı sürücü belgeli engelli araçlarının kimler tarafından kullanılabileceği hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Engelliler adına alınan araç, H sınıfı sürücü belgesine ile alınmışsa, engelli kişiye özel donanıma sahip ise kişinin ailesinde yer alan ve kişi ile aynı engellilik oranına sahip olan bireyler tarafından da kullanılır.
 • Engelliler adına alınan H sınıfı sürücü belgeli araç, engellilere özel donanıma sahip değilse, herkes tarafından kullanılabilir. Engelli kişinin aile bireyleri, arkadaşları ve yakınları aracı kullanabilirler.
 • Engelli adına alınan H sınıfı sürücü belgesine sahip araçta özel donanım varsa, bu özel donanım araca eklendiğinde, aracın standart donanım ile çalışması da sağlanabiliyorsa, araç engelli kişinin eşi ve 3. dereceye kadar engelli kişi ile kan bağı olan bireylerce kullanılır.

Yüzde Doksan Engelliler Adına Alınan Aracı Kimler Kullanabilir?

% 90 engelli olan kişiler adına alınan araçlar yurt içinden alınmış ise aracı herkes kullanabilir. Yüzde doksan engeli olan bir kişinin aracını yakınları, kan bağı olan aile bireyleri ve arkadaşları, tercih edilen herkes kullanabilir. Yüzde doksan engelli kişinin aracı, yurtdışından alındıysa, araç kullanımı için sınırlama bulunur.

Yurt dışından alınan ve % 90 engelli olan vatandaşlara ait araçlar, engelli ile 1. derece, 2.derece ve 3.derece kan bağı bulunan kişiler tarafından kullanılırlar. Yurt dışından alınan araçlar, kişinin arkadaşları veya tercih edeceği kan bağı olmayan bir kişi tarafından kullanılamazlar.

Yüzde Kırk Engeliler Adına Alınan Aracı Kimler Kullanabilir?

% 40 engelli olan kişilerin araçlarını kimlerin kullanabileceği hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Yüzde kırk engelli kişi adına alınan aracı, kişi gibi % 40 engele sahip olan ve engelli kişi ile birinci dereceden kan bağı bulunan aile bireyleri kullanabilirler.
 • Bu kullanım şeklinde kişinin kendisi gibi % 40 engelli olan annesi, babası veya eşi bulunuyor ise birincil kan bağı olan aile bireyleri de aracı kullanabilirler.
 • Birincil kan bağı olan kişilerin engel durumu söz konusu değil ise, engelli adına alınan aracı kendisi hariç başka bir kişi kullanamaz.

Bu koşular ile engelli aracı kullanımı yapılabilmesi için aracın yurtiçinde satın alınmış olması gerekmektedir.

Engelliler Adına Alınan Aracı Kan Bağı Olmayan Kullanabilir Mi?

Engelliler adına alınan araç (araba)  kullanımını yapacaklar, engelli olan kişinin % 90 engellilik durumu taşıması koşulu ile kan bağı olmayan bireylerden seçilebilirler. Engelli kişinin araç ile seyahatini kolaylaştırmak amacı ile araç kullanımı için özel bir şoför istihdam ettirilebilir. Bu avantaj sadece % 90 engelli bireyler için Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde sunulan bir detaydır. Yüzde doksan engelliler adına alınan araç kullanımı için kişinin tercih ettiği ve kan bağı bulunmayan bir birey, noter yoluyla gerçekleştirilen iş akdi ile istihdam ettirilerek, engelli kişinin araç ile seyahati, özel şoför yardımıyla sağlanabilir.

İstihdam koşulları haricinde, engelli kişinin aracı, engelli kişinin kullanımına özel donanımı içermesine rağmen standart fonksiyonlarda ve donanımda da kullanılabiliyor ise araç herkes tarafından kullanılabilir.

Engelliler Adına Alınan Araç (Araba)  Hangi Akrabalarca Kullanılır?

Engelliler adına alınan aracı kullanabilen akrabalar hakkında detaylı bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • % 90 engelli bireylerin özel donanım olmasına rağmen normal donanım ile de kullanılabilen araçlarını, 1. derece, 2. derece ve 3. derece kan bağı bulunan aile yakınları kullanabilirler. Bunlar, çocuklar, anne, baba, eşin annesi, babası, kardeşler, torun, büyük anne, büyük baba, dayı, amca, hala ve teyzedir.
 • Yüzde doksan engellilik durumunun altında engelliliği bulunan kişilerin özel donanım harici normal donanım ile de kullanılabilen araçlarını, aynı engellilik oranına sahip olma şartı ile 1. dereceden aile yakınları olan, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri ve kişinin eşi kullanabilirler.
 • Bu kullanımların yapılabilmesi için aracın yurtiçinde satın alınmış olması gerekir.

Engelli Aracı ÖTV İndirimi İçin Engel Yüzdesi Ne Kadar?

Engelliler adına alınan araçlarda ÖTV indirimden yararlanmak için şart koşulan engellilik yüzdesi oranı hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Engellilik oranı % 40 ve üstünde olan, %90 oranına kadar engelli olan vatandaşlar, engellilere yönelik araç alımında ÖTV indiriminden faydalanırlar.
 • % 90 oranında engelli olan bir birey, aracı kendi kullanmakta zorluk çekeceği için ÖTV indirimi, onun adına araç alımı yapacak olan yakınlarının yararlanması için de sunulur.
 • Engelli raporunda % 90 engelli olduğu belirtilen bireyin, birinci dereceden üçüncü dereceye kadar kan bağı sahibi olduğu yakınları da araç alımlarında ÖTV indiriminden yararlanırlar. Bu yakınlar, anne, baba, eş, çocuklar, teyze, dayı, amca, kardeşlerdir.

Engelliler Adına Alınan Araç (Araba) İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelliler adına araç alımı için gerekli evraklar şu şekilde sıralanırlar:

 • Kişinin engellilik oranını gösteren ve araç kullanıp kullanamayacağını ifade eden, Sağlık Kurulu Heyeti Raporu,
 • Bu rapor üzerinde kişinin araç kullanamayacağı yer alıyorsa, kişi adını aracı kullanacak olan bireye ait B sınıfı ehliyet belgesi,
 • Araç kullanabilecek durumda olan engelli kişi, aracı kendi kullanacak ise sahip olduğu H sınıfı ehliyet belgesi, araç alımı sırasında sahip olunması gereken belgelerdir.

Bu belgelere sahip olanlar, yurtiçinde araç alımı gerçekleştirdikleri tüm firmalar ile yapacakları araç alım işlemlerinde, engellilere yönelik uygulanan ÖTV indiriminden faydalanırlar.

Engeliler Adına Araç Alımı Koşulları Nelerdir?

Engeliler adına araç alımı yapılması için uyulması gereken şartlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Engeliler adına araç alımı için engelli kişinin almış olduğu Sağlık Kurulu Heyeti Raporu üzerinde, engelli olunduğuna dair ibare bulunmalıdır.
 • Araç alımında kullanılacak olan belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanması gerekir.
 • Engelli kişi aracı kendisi kullanamayacak durumda ise ve bu durum engelli raporu üzerinde yer alıyorsa, aracı kimin kullanacağını, araç satış işlemleri sırasında belirlenerek, kayıt altına alınmalıdır.
 • Araç alımı işlemleri içerisinde trafik tescil işlemi yaptırılmalıdır.
 • Engellilere yönelik araç alımında ÖTV indiriminden yararlanmak için de aracın alındıktan sonraki ilk beş sene boyunca satılmayacağı kabul edilmelidir.

Bu koşulların sağlanması halinde engelliler adına araç alımı sağlanıp, araç alışında ÖTV indiriminden faydalanılır.

Engelli Adına Alınan Aracın (Arabanın) ÖTV İndirim Uygulaması Ne Kadar?

Engelli adına alınan araçlar için uygulanan ÖTV indirimi oranları hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Engelliler adına alınan araçların ÖTV indirimi koşullarına dahil olabilmesi için fiyatının 200 bin TL veya 200 bin TL’nin altında olması gerekir.
 • 200 bin TL araç alış limiti üzerinde yer alan alım işlemlerinde engelli vatandaşlar ve yakınları ÖTV indiriminden faydalanamazlar.
 • 200 bin TL altında fiyat tutarı ile engelliler adına alınan araçlarda, araç fiyatı 40 bin TL ve altında rakama sahip ise % 45 ÖTV indirimi uygulanır.
 • Engelli adına alınan aracın fiyatı 40 bin TL ila 70 bin TL arasında rakama sahipse, % 50 oranında ÖTV indirimi uygulanır.
 • Engelli adına alınacak araç 70 bin TL ve üzeri fiyat rakamına sahipse, 200 bin TL’yi geçmeyecek yapıda olan araçlar için uygulanan ÖTV indirimi % 60 olarak belirlenmiştir.

Engelliler Adına Araç Alımı İçin Engelli Raporu Gerekli Mi?

Engeliler adına araç alımı yapılırken engelli raporuna sahip olunması gerekir. Engelli olma durumunu ifade eden Sağlık Kurulu Heyeti Raporu alımı için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • Engelli kişiler, birinci derece kan bağı olan yakınları ile birlikte kendilerine en yakın, tam teşekküllü bir üniversite hastanesine, devlet hastanesine veya özel hastaneye gitmelidirler.
 • Kurumda, araç alımı için engelli raporu almak istediklerini belirtirler. Engelli kişinin nüfus cüzdanı hastane ziyaretinde, kişinin yanında bulunmalıdır.
 • Engelli kişinin muayene işlemi gerçekleştirilir.
 • İşlem sonrası, engelli kişiye ait Sağlık Kurulu Heyet Raporu verilir.
 • Bu rapor üzerinde engelli kişinin engellilik oranı ve araç kullanımı yapıp yapamayacağı hakkında bilgiler, resmi ayrıntılar ile yer alır.

Rapor araç alım işlemi sırasında, ÖTV indirimden faydalanmak amacı ile sunulan resmi evraklardan biri olarak kullanılır.

Engelliler Adına Araç Alımı Nasıl Yapılır?

Engelliler adına araç alımı yapılırken, engelli kişi kendi tercih ettiği araç satış firmasına gider. Burada tercih edilen araç fiyatı 200 bin TL altında olacak şekilde bir araç seçimi yapılır. Araç alımı için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • Firmadan araç alımı yapılırken, ÖTV indiriminden yararlanmayı sağlayan, engelli kişiye ait Sağlık Kurulu Heyet Raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, firmaya iletilir.
 • Kişi % 90 oranında engelli olup, aracı kullanamayacağı rapor ile belirlenmiş ise ek olarak, aracı kimin kullanacağı firmaya belirtilmeli ve aracı kullanacak kişinin B sınıfı ehliyeti iletilmelidir.
 • Kişi aracı kendi kullanabilecek durumda ise araç alışı sırasında firmaya, H sınıfı ehliyetini iletmelidir.

Belge teslimleri sonrası, alınan araca dair ödeme işlemi evrakları ve formları doldurulup, alış işlemi tamamlanır. ÖTV indiriminden faydalanmak için ise bu işlemler sonrası, trafik tescil işlemi yaptırılmalıdır. Trafik tescil işlemi için engelli kişinin ikamet ettiği yerin, Trafik Tescil Birimi binasına gidilir.

Burada araç alışına ilişkin evraklar, ÖTV ödemesi belgesi, araç alınan bayi başvurusu sırasında kişiye iletilen bayi uygunluk belgesi, kuruma iletilir. Kurum aracın trafik tescil işlemini sağlar.

Adımların tamamlanması ile engelliler adına alınan araç (araba) kullanımını yapacaklar için trafiğe çıkma koşulları sağlanır. Araç alımı, ÖTV indirimi koşulları ile tamamlanıp, araç ile trafiğe çıkarılır.

Engelli Yakını Maaşı Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Engelli Raporu Hesaplama Tablosu

Malulen Emeklilik ve Maaşı Sorgulama

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı