• Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği

  Kadın işçilerin sekiz haftalık doğum izni (analık hali izni) bitiminde, kadın veya erkek işçinin üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinmeleri durumunda faydalanabilecekleri doğum sonrası veya evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ile çalışanların sosyal haklarına bir artı kazandırılmıştır. Bu ödenekten faydalana bilmenin belirli şartları var, bu şartlar yerine geldiği takdir de bu haktan faydalanabilirsiniz. Peki, kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir? Gerekli evraklar nelerdir? Nereye müracaat edilmeli? Süresi ne kadardır? Nasıl hesaplanır? Yazımızda bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.


  Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Kimlere Verilir?

  • Kadın işçinin doğum sonrası yarım çalışma ödeneği alması için, doğum yaptığı tarihten önceki son 36 ayda en az 600 gün işsizlik sigortası primi olması gereklidir. Evlat edinme sebebiyle yarım çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyen kadın ve erkek işçi içinde aynısı geçerli.
  • Doğum izninin bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde İŞKUR merkezine yarım çalışma belgesi ile müracaat etmesi gereklidir.
  • Analık hali iznin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışması gereklidir.

  Yarım Çalışma Ödeneğinden Faydalanmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

  Doğum yapan kadın çalışanın veya üç yaşından küçük çocuğu evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almak isteyen kadın veya erkek çalışan “ Yarım Çalışma Ödeneği Belgesi “ ile İŞKUR merkezine müracaat eder. Çalışan iş yerine de yarım çalışma talebini dilekçe ile bildirmelidir. Bu belgenin doğum izni bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Zorlayıcı sebepler dışında gecikilen süre yarım çalışma ödeneği alınacak süreden düşülecektir. Zorlayıcı sebeplerin de belgelenmesi gerekmektedir. Belgelenmiş zorlayıcı sebepler başvuru tarihini durdurur ancak bu başvurunun da analık hali izni bitişini takip eden bir aylık süre içinde yapılması gerekmektedir.

  Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Süreleri Ne Kadardır?

  Yarım çalışma ödeneğini alınabilecek süreler farklılık göstermektedir. İlk doğumunu yapan kadın çalışan,  yarım gün çalışarak doğum sonrası yarım çalışma ödeneğin hakkından iki ay faydalanır. İkinci doğumda bu süre yüz yirmi gün, üçüncü doğumda yüz seksen gün, çoğul doğumlar halinde otuz gün ilave edilmektedir. Çocuğun engelli dünyaya gelmesi halinde bu süre bir yıl olmaktadır. Yarım gün çalışma işçinin kendi tercihine bağlıdır. Çalışan kendi isteği ile başvuru yaparak bu hakkını kullanabilir, işveren bunun için çalışanı zorlayamaz ya da bu hakkını kullanmasına engel olamaz. Çalışan her ay için on beş gün ödeme alır.

  Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

  Yarım çalışma ödeneği günlük, çalışanın iş yerindeki maaşı ne olursa olsun günlük asgari ücret bedelinin bürüt miktarı kadar ödenir. Bu miktar damga vergisi haricinde bir kesintiye uğramaz. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışmış olduğu düşünülürse bir ayda on beş günlük ödeme yapılır. Raporlu olduğu günler haricindeki günler için ödeme yapılır. Örneğin doğum sonrası yarım çalışma ödeneği alan bir kadın çalışan, bir ayda on iki gün raporlu ise ve on sekiz gün boyunca yarım çalışma yapmış ise işveren on iki gün raporlu olduğu sürenin ücretini öder. Yarım çalışma yaptığı on sekiz gün için de dokuz gün yarım çalışma ödeneği alır.

  Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Nereden Ve Nasıl Alınır?

  Analık hali izni bittikten sonra kadın çalışan doğum sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandığında yarım çalışma yaptığı ayı takip eden ikinci ayda ödeneğini alır. Örneğin ocak ayında yarım çalışma yapmaya başladıysanız mart ayında ödeneğiniz adınıza yatar. Yarım çalışma ödeneği PTT şubelerinden nüfus cüzdanı ile birlikte müracaat edilerek alınabilmektedir.

  Sponsorlu Bağlantılar


  Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Hangi Durumlarda Kesilir?

  • Bir kadın veya erkek çalışan evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alıyorsa ve evlat edinme hali ortadan kalkmış ise ödenek kesilir.
  • Doğum yapan kadın çalışanın çocuğu vefat ederse yarım çalışma ödeneği kesilir.
  • Doğum ve evlat edinme sonrası ödenek almaya başlayan çalışanın geçici iş göremezlik ödeneği alması durumu söz konusu olursa ve durumun devamı süresince yarım çalışma ödeneği kesilir.
  • Yarım çalışma ödeneği alan ve haftalık çalışma süresinin yarısında başka bir yerde çalışan işçinin ödeneği kesilir.
  • Doğum ve evlat edinme sonrası yarım gün çalışmaya başlayan işçi çalışmakta olduğu işinden ayrılırsa ödeneği kesilir ancak başka bir işyerinde çalışmaya başlarsa ve haftalık çalışma süresinin yarısı çalışma talebi varsa ve yasal süre sona ermemiş ise hakkı devam eder.

  Yarım Çalışma İle İlgili İş Yerinde Yapılan Düzenlemeler Nelerdir?

  Bir iş yerinde kadın çalışan doğum sonrası ve kadın veya erkek çalışan evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almış ve yarım çalışmaya başlayacaksa, işveren çalışana yarım çalışma yapacağı süre için bir takvim hazırlar ve hangi saatler çalışacağını belirleyerek işçiye bildirir. Bu süre içinde işveren çalışanına yarım ücret öder. İşveren işçisinin yarım çalışma yapacağını SGK ‘ye bildirir. Yarım çalışma ödeneği alındığı süre boyunca işçinin ölüm, yaşlılık, malullük, genel sağlık sigorta primleri asgari ücret üzerinden işçi ve işveren payları toplam % 32,5 oranında prim SGK’ ye İşsizlik Sigortası Fonlarına yatırılır.

  Yeni Doğan Çocuk Parası Nasıl ve Nereden Alınır?

  Bağ-Kur’lu Kadın Doğum Borçlanması Yapabilir mi?

  Mama ve Bez Yardımı İçin Nereye Başvuru Yapılır?  tıkla sorunu sor

  Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Derya dedi ki:

   Doğum parası alabilmek için doğum iznine çıktığın günümü doğum yaptığın günümü sayılıyor

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba

    Eğer 90 gün hesaplamasını soruyorsanız doğum yaptıktan önceki 1 yılda olması aranıyor.

  Sorunuzu Yazın