emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Nasıl Alınır

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Nasıl Alınır
SGK
12.05.2020

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği; haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izni olan bireylerin aldıkları ödeneklerdir. Gerekli şartları sağlamaları durumunda bu ödeneği alabilmektedirler. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği, İş Kanunu kapsamında tanımlanmıştır.

Çalışan annelerin hem çocuklarına zaman ayırabilmeleri hem de işlerine devam edebilmeleri amacı ile verilen bir ödenektir. 2020 yılı için ödeneğin günlük tutarı 98.10 TL’dir. 15 gün süre ile ödenen ödenek tutarı ise; 1.471,50 TL olmaktadır. Bu tutardan binde 7.59 oranında damga vergisi düşürülmektedir ve 15 gün için ödenecek net tutar 1.460,33 TL olmaktadır.

Yarım Çalışma Süresi Ne Kadardır?

Yarım çalışma süresi, yapılan doğumların sayısına göre değişiklik göstermektedir. Bu süreler aşağıda verilmiştir:

 • İlk doğumunu yapanlara 60 gün yarım çalışma süresi verilmektedir.
 • İkinci doğum için 120 gün süre verilmektedir.
 • Üçüncü ve sonraki doğumlarda; yarım çalışma süresi 180 gün olmaktadır.
 • Çoğul doğum yapanların yarım çalışma sürelerine 30 gün ekleme yapılmaktadır.
 • Doğan çocuğun engelli olması durumunda; 360 gün süre ile yarım çalışılabilmektedir.

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğinin Süresi Ne Kadardır?

Yarım çalışma ödeneği alanlara ödeme yapılan süre aşağıda belirtilmiştir:

 • İlk doğumlarda 30 gün yarım çalışma ödeneği ödenmektedir.
 • İkinci doğumlar için ödeneğin ödenme süresi 60 gündür.
 • Üç ve sonraki doğumlarda 90 gün yarım çalışma ödeneği alınabilmektedir.
 • Engelli çocuklar üzerinden alınacak olan yarım çalışma ödeneği, 180 günlüktür.
 • Çoğul doğum yapmış olanların yarım çalışma sürelerine ilave edilen her 30 gün için 15 gün ödenek ödenmektedir.

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilecekler Kimlerdir?

Analık hali izninin bitmesi ile beraber ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuk evlat edinilmesi durumunda; yarım çalışma ödeneği alınabilmektedir. Kadınların yanı sıra, erkeklerin de alabilecekleri bir ödenektir.

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğinden Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin sağlamaları gereken koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanın adına doğum ya da evlat edinme yapılma tarihinden önceki 3 sene içerisinde, minimum 600 prim gününün işsizlik sigortası primi olarak bildirilmiş olması istenmektedir.
 • Doğum veya evlat edinmeye konu olan çocuğun hayatta olması gerekmektedir.
 • Bir hafta içerisinde çalışması gereken sürenin yarısı kadar fiilen çalışıyor olması talep edilmektedir.
 • Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Analık hali izninin bitmesi ile beraber 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuruda bulunulması istenmektedir.

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Belgesi Nasıl Doldurulur?

Yarım çalışma belgesinde doldurulması gereken kısımlar aşağıdadır:

 • İş yeri unvanı, Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri sicil numarası, iş yerinin kapsamı, iş yeri sandık sicil numarası, iş yeri iletişim bilgisi belirtilmelidir.
 • Çalışanın T.C. kimlik numarası, ismi, soyismi, sandık sicil numarası yazılmalıdır.
 • Çocuğun doğduğu ya da evlat edinildiği tarih, ismi, soyadı, T.C. kimlik numarası gerekmektedir.
 • Kaçıncı doğum veya evlat edinme için başvuru yapıldığı belirtilmelidir.
 • Üzerinden yarım çalışma ödeneği alınacak olan çocuğun engelinin olup olmadığı belirtilmelidir.
 • Analık hali izninin bittiği tarih yazılmalıdır.
 • Yarım çalışma süresinin başladığı ve bittiği tarih istenmektedir.
 • Çalışanın iletişim bilgileri yazılmalıdır.
 • Yarım çalışma belgesinin alt kısmında hem de işverenin hem de işçinin imzası olması gerekmektedir. Bu belgeden 2 nüsha doldurulmalıdır ve bir tanesinde iş yerinde, diğeri ise işçide kalmalıdır.

Yarım Çalışma Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yarım çalışma ödeneği için başvuru yapmak isteyenlerin, analık hali izninin bitmesini beklemeleri gerekmektedir. İzinlerinin sona ermesi ile beraber 30 gün içerisinde başvurularını bildirmelidirler. Kendilerine en yakın İŞKUR birimine giderek başvuru yapmalıdırlar.

Başvuru sahibinden doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi talep edilmektedir. Başvuru süresini geçirmemek oldukça önemlidir. Mücbir sebepler dışında eğer 30 gün aşılır ise; ödenek almak için hak kazanılan sürede düşürülerek ödeme yapılmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneği Alanlara Sunulan Hizmetler Nelerdir?

Yarım çalışma ödeneğine hak kazanmış olan bireylerin yararlanabileceği hizmetler şöyledir:

 • Hak ettikleri doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğini
 • Ödeneğin ödendiği süre içerisinde; malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarının primlerinin yanı sıra genel sağlık sigortası primi de yatırılmaktadır. İşçi ve işveren paylarının ödemesi yapılmaktadır. Asgari ücret üzerinden %20 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için prim ödemesi yapılmaktadır. Genel sağlık sigortası primi için ise bu oran %12.5 olmaktadır. İşçi ve işveren paylarının toplanması ile beraber toplamda %32.5 oranında prim ödemesi yapılmaktadır. Primler ise; asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneği Alanlar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir Mi?

Yarım çalışma ödeneği alan bireyler, genel sağlık sigortası kapsamında olmaktadırlar. İşsizlik Sigortası Fonu tarafından, yarım çalışma ödeneğinin ödendiği süre içerisinde genel sağlık sigortaları yatırılmaktadır. Ayrıca yarım çalışma ödeneği alan bireylerin bakmakla zorunlu oldukları kişiler de genel sağlık sigortası kapsamında olmaktadırlar.

Bu süreç içerisinde bireyin malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin yatırılması sebebi ile emeklilik açısından da ödenek alınan süre dikkate alınmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneğinin Alındığı Süre İçerisinde Tatil Durumu Nasıldır?

Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde; yarım çalışma ödeneği alanların ödemeleri işveren ve İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Yarım çalıştıkları süre ile orantılanarak ödeme yapılmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneğinin Tutarı Neye Göre Belirlenmektedir?

Doğum ve evlat edinme sonrası alınacak olan yarım çalışma ödeneğinin tutarını, bireyin çalıştığı işinde aldığı ücret belirlememektedir. Sadece içinde bulunulan dönemin günlük asgari ücretinin brüt tutarı üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneğinden Kesinti Yapılır Mı?

Yarım çalışma ödeneğinden; damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olan bir ödenek değildir.

Yarım Çalışma Ödeneği Ne Zaman Ödenir?

Çalışılan ayın aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlendiği aydan bir sonraki ayda, yarım çalışma ödeneği ödenmektedir. Örnek vermek gerekir ise; yarım çalışma uygulaması şubat ayı içerisinde yapılmış olsun. Şubat ayının ödeneği nisan ayı içerisinde yapılmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneği Nasıl Çekilir?

Yarım çalışma ödeneğini alabilmek için PTT şubesine gidilmesi gerekmektedir. Kimlik belgesi ile beraber herhangi bir PTT şubesine gitmeleri yeterli olmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneğinin Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Yarım çalışma ödeneği alanların ödeneklerinin kesildiği haller şu şekildedir:

 • Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanılmış ise; bu ödeneğin alındığı süre boyunca yarım çalışma ödeneği kesilmektedir.
 • Üzerinden yarım çalışma ödeneği alınan çocuk vefat etmiş ise veya evlat edinilen çocuğun evlatlık hali ortadan kalkmış ise; yarım çalışma ödeneği alınamamaktadır.
 • Kişinin haftalık çalışma süresinin yarısını ücretsiz izinli olarak geçirirken, başka bir işte çalıştığının tespit edilmesi halinde; yarım çalışma ödeneği kesintiye uğramaktadır.
 • Çalıştığı iş yerinden ayrılan kişinin, bu süre içerisinde doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alması mümkün değildir.

Eşi Vefat Eden Kadınlara Devlet Para Yardımı Ne Kadar ?

Yeni Doğan Çocuk Yardımı Parası Başvurusu Nasıl Yapılır

Çocuk Yardımı Parası Nereden, Nasıl Alınır?

Yorumlar

 1. Derya dedi ki:

  Doğum parası alabilmek için doğum iznine çıktığın günümü doğum yaptığın günümü sayılıyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba

   Eğer 90 gün hesaplamasını soruyorsanız doğum yaptıktan önceki 1 yılda olması aranıyor.