emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Eşi Vefat Eden Kadınlara Devlet Para Yardımı Ne Kadar? 2021

Eşi Vefat Eden Kadınlara Devlet Para Yardımı Ne Kadar? 2021

Kocası ölen kadınlar daha sonrasında nasıl haklara sahip olduklarını bilmeyen pek çok kadın vardır. Nereden nasıl yardım alacakları hakkında eksik bilgisi olanlar da bulunmaktadır. Eşi vefat eden kadınlara devlet para yardımı yapmaktadır.

Kadınların mağdur olmamaları ve hayat kalitelerinin düşmemesi için bu yardımlar yapılır. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlar için de devlet yardım yapmaktadır. İlgili vakıflar aracılığı ile kadınlara para ve sosyal destek yardımı yapılır.

Eşi Vefat Eden Kadınların Hakları Nelerdir?

Kocası ölmüş olan kadınlar için devlet pek çok destek sağlamaktadır. Bu destekler içerisine kocası vefat eden kadınlar için para ve sosyal güvence desteği sağlanmaktadır.

Daha detaylı olarak anlatmak gerekirse, kocası ölen kadınların hakları,

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kuruluşuna başvuruda bulunan kadınlara dul maaşı bağlanmaktadır. Dul maaşı kadınlara 2 ayda bir olarak verilen paradır. Bu para toplam olarak 650 TL değerindedir.
 • Kocası ölen kadınlar, eşlerinin son çalışmış olduğu kuruluşun doldurması gereken prim gün sayısı yeterli ise ölüm aylığı hakkına sahiptir.
 • Sigorta, ölen kocanın emekli olması halinde, kocasının emekli maaşının bir kısmını dul maaşı olarak da verir.
 • Kocası ölen kadına dul yetim aylığı ve bayram parası gibi maaşlar da bağlanabiliyor.
 • Kocası ölen kadınlar, talep ederlerse muhtaçlık durumları incelenir. Kadın muhtaç olarak tespit edilirse, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler ve Kaymakamlıklara, sosyal yardımlardan yararlanabilmek için başvuruda bulunabilirler.
 • Kocası ölen kadınlar, defin işlemleri için talepte bulunurlarsa yardım alabilirler.
 • Eşi vefat eden kadın, ölen babasının da emekli aylığını alabilir. Bu konuda şöyle bir husus vardır, ölen koca ve ölen babanın bağlı oldukları sigortaların farklı olması gerekmektedir.
 • Kocası ölmüş olan kadına dul maaşı, yeniden evlenmesi halinde kesilecektir. Kadın yeni bir evlilik yapacağı zamana kadar bu aylığı alabilir.

Eşi Vefat Eden Kadınlara Yardımlar Nelerdir?

Kocası ölen kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok yardım alır. Maddi durumu olmayan, kendi geçimini sağlayamayacak olan kadınlar için projeler geliştirilmiştir. Bu projeler kapsamında, kadınların ve geride kalan aile fertlerinin hayat kalitelerini arttırma ve temel ihtiyaçların giderilebilmesi bulunmaktadır.

Eşi ölen kadının yardımlardan yararlanabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır.

 • Yardım alacak kadının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Bir başka kişi ile resmi ya da dini nikâhla evli olmaması gerekiyor.
 • Kocası ölen kadının sigortalı bir iş yerinde çalışmıyor olması gerekmektedir.
 • Hane içerisinde yaşayan fertlerden kimsenin sigortalı olarak çalışmıyor olması gerekmektedir. Sigortalı çalışan aile fertlerinin tespiti halinde maaş bağlantısı kesilir.
 • Eşi vefat eden kadının muhtaçlık ve fakirlik durumu tespit edilirse maaş bağlantısı yapılmaktadır.

Kocası ölen kadının alacağı yardımlar ise,

 • EVEK programı içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından, 650 TL değerinde yardım maaşı iki ayda bir olarak verilir.
 • Belediye yardımları kapsamında, kocası vefat eden kadına ihtiyaç tespiti sonrasında, erzak kolisi, kırtasiye, barınma ve eğitim gibi sosyal yardımlar yapılmaktadır.
 • Kocası ölen kadınların EVEK yardımı alabilmesi için muhtaçlık durumunun olması gerekmektedir. Kadının geliri düzenli olarak takip edilir. Eğer ekonomik olarak durumunda yükseliş tespit edilirse yapılan yardımlar son bulur. Kadının herhangi bir iş yerinde çalışması, maaş alması bu yardımların kesilmesine sebebiyet verir. Muhtaçlık durumu devam eden kadınlara yardım yapılmaya devam edilir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında devlet ve özel kuruluşlar tarafından yardım programı bulunur. Bu programlar kapsamında kocası ölen kadınların alacak olduğu yardımlar ise,

 • Dul maaşı, SYD tarafından kocası ölen kadının maddi sıkıntı çekmemesi için verilen maaştır.
 • Ölüm aylığı, bir iş kazası sonrasında iş göremez halde bulunan ve bu dönem içerisinde kişinin ölümü ile sonuçlanması halinde yardım başvurusunda bulunulur. Ölen kocanın sigorta girişi, primi ve yaşı gibi durumlar esas alınmadan kadına verilen maaştır.
 • Yetim aylığı, babaları ölen çocuklar için verilen yardım parasıdır. Çocukların herhangi bir sigortalı işe girmesi halinde yetim aylığı kesilir.

Kocası ölen ve yardıma muhtaç kadınlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Alo 144 hattı üzerinden destek alabilirler.

Eşi Vefat Eden Kadına Ne Kadar Maaş Verilir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı SYD vakıfları tarafından, kocası ölen kadına aylık 325 TL maaş verilir. İki ayda bir toplam 650 TL olarak verilecek maaş bağlanmaktadır. Ölen kocanın emekli maaşının olması halinde kadın, emekli maaşının bir kısmını alabilmektedir.

Emekli maaşının aile içerisine ve kadına verilecek olan oranlar ise,

 • Kadının çocuğunun olmaması halinde ölen kocasının emekli maaşının %75’ini alır.
 • Kadının çalışıyor olması halinde ölen kocasının emekli maaşının %50’ini alır.
 • Kadının bir çocuğunun olması halinde ölen kocasının emekli maaşının %60’ını, çocuk ise %30’unu alır.
 • Kadının iki ve üzeri çocuğunun olması halinde, ölen kocasının emekli maaşının %50’sini alır. Çocuklarına ise kalan %50 paylaştırılarak verilir.
 • Kadının yeni bir evlilik yapması halinde ölen kocası üzerinden aldığı maaş sonlandırılır.

Eşi Vefat Eden Kadınlara Maaş Nasıl Bağlanır?

Kocası ölen kadınlar için devlet ve özel kuruluşlar tarafından kadınların hayat kalitelerinin düşmemesi için bazı yardımlar yapılır. Kadınlara ölen eşleri üzerinden maaş bağlanır. Çocukları da aynı şekilde yetim maaşı alır. Eşi ölen kadınlar için maaşlar,

Dul maaşı alan kadınlar, iki ayda bir alınmak üzere toplan 650 TL maaş alırlar. Vefat eden kocanın SGK prim gününü doldurmuş olması halinde kadına dul maaşı bağlanır.

Nakit yardımı, yoksulluk ve muhtaç durumda olan hiçbir sosyal güvenceleri olmayan kadınların almış olduğu paradır. Bu yardım kocaları ölen kadınların yoksulluk çekmemesi için verilen 2 ayda bir 550 TL olarak verilen yardım parasıdır. Bu para Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kadınlara verilmektedir.

Bu yardım parasını yoksulluğu kesinleşmiş SGK güvencesi olmayan kadınlara bağlanır. Devlet destekli nakit yardımı için, ikamet yerinin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yetim maaşı, anne ya da babanın ölmesi halinde çocuklara bağlanan maaştır. Bu maaşın alınabilmesi için ölen anne ya da babanın SGK ya da Bağ-Kur sigortalısı olması gerekmektedir. Kişinin bu maaşı alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ve SGK-Bağ-Kur emeklisi olamaması gerekmektedir. Yetim çocuklardan kadın olan, evleninceye kadar yetim aylığı alabilmektedir.

Ölüm maaşı, kocanın vefat etmeden önce çalıştığı iş yerinde geçirmiş olduğu kaza sonucu iş görmezlik maaşı alırken ölmesi halinde verilen maaştır. Bu maaş kişinin ölen kocanın primine ve yaşına bakılmaksızın verilir. Ölüm aylığı alabilmek için başvuru yapılmasına gerek yoktur. İş görmezlik raporu alan kişinin ölmesi halinde maaşı hak sahibine bağlanacaktır.

Eşi Vefat Eden Kadınların Maaşı Ne Zaman Yatar?

Kocası ölen kadına maaş başlangıcı, kocanın ölümünden sonra başvuru yapılması halinde başvurudan sonra bir ay içinde maaş yatar. Önemli bir nokta da başvurunun yapılması sonrası, gelecek ayın başında maaş yatar. Yani ayın ortasında başvuruda bulunursanız bir sonraki ayın başı için yaklaşık iki hafta beklemeniz gerekmektedir.

Ayın başında başvuruda bulunursanız bir ay beklemeniz gerekmektedir.

 • 4a emeklisi eşin ölmesi üzerine maaş, tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenir. Ayın 17 ve 26’ncı günleri arasında maaş yatar
 • 4b emeklisi eşin ölmesi üzerine maaş, tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenir. Ayın 25’i ve 28’nci günleri arası maaş yatar.
 • Ödemeler, Cumartesi gününe denk gelenler için Cuma, Pazar gününe denk gelenler için de Pazartesi yatmaktadır.

Eşi Vefat Eden Kadın Para Yardım Başvurusu

Eşi ölmüş olan kadınlar, yardım şartlarını karşılamaları halinde yardım parası alabilirler. Kadınların para alabilmesi öncelikle muhtaçlık durumlarının olması gerekmektedir. Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir geliri bulunmayan, kendisini idame edemeyecek halde olan kadınlar için verilir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen bu para için kadınların başvuruda bulunması gerekir. İkamet ettikleri yere en yakın SYD vakıflarından birine giderek destek parası müracaatı yapabilirler.

Başvuru için kimlik belgesi istenmektedir. SYD vakıfları tarafından kadının desteğe ihtiyacının olduğu tespit edilmesi ile maaş bağlanma işlemi gerçekleşir.

Eşi Vefat Eden Kadının Maaş Başvuru Belgeleri

Kocası vefat eden kadınlar, eşleri üzerinden maaş alma hakkına sahiptir. Bu parayı alabilmesi için de ölüm aylığı müracaatı yapması gerekmektedir. Bu müracaat işlemleri SGK ile yapılmaktadır. SGK başvuru için bazı evraklar ister.

Bu evraklar ise,

 • Ölüm aylığı başvuru dilekçesi,
 • Başvuru yapan kadının nüfus kayıt belgesi,
 • Başvuru yapan kadının kimlik belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
 • Veraset ilamı belgesi,
 • Vefat eden kocanın ölüm defni tutanağı,
 • Beyan ve taahhüt belgesi,
 • Gelir durumunu gösteren evrak ve SGK bilgi dokümanı,
 • Bakıma muhtaç çocuk var ise sağlık kurulu raporu
 • Banka hesap numarası

Söz konusu evrakların eksiksiz olarak tamamlanması halinde SGK kurumuna müracaatta bulunulur. Müracaatın kabulünden sonra kocası vefat eden kadına maaş bağlanır.

Eşi Vefat Eden Kadın Maaşını Nereden Alır?

Kocası ölen kadınlar, devlet ve sosyal yardım kuruluşları ve vakıfları tarafından destek görmektedir. Kadınlara maaş ve yardım için başvuru yapmalarının ardından maaşları bağlanır. Kadınlar maaşlarını nereden alacağını ilgili kuruluşlardan öğrenebilir. Fakat bilinmelidir ki başvuru sonrası ilk maaşlar PTT şubeleri üzerinden yatırılır.

Daha detaylı olarak incelemek gerekirse kadınların maaşlarını alabilecekleri kurumlar,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım parası Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kurumu tarafından 2 ayda bir verilen 650 TL ödemesi PTT üzerinden alınmaktadır. Eşi ölen kadınlara bu parayı çekebilmeleri için Sosyal Yardım Kartı verilir. Maaşların bu kart ile PTT ATM’lerinden çekim işlemi gerçekleşmektedir.

4/1-a SGK ve 4/1-b Bağ-Kur kapsamında maaş alacak olanlar için ilk ödeme ikamet adreslerine en yakın PTT şubesi üzerinden alınmaktadır. İlk maaşın alınmasının ardından sonraki ödemeler kişilerin tercihlerine göre SGK ile bağlantısı olan tüm bankalar ile yapılabilir.

4/1c Emekli Sandığı kapsamında maaş alacak olanlar için ilk maaş ödemesi, ödeme alacak kişinin ikamet adresine en yakın Ziraat ve Halkbank şubelerinden yapılmaktadır. Bu belirtilmiş olan bankalar 2021 yılı kapsamında belirtilmiş olan bankalardır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değişikliğe uğrayabilir.

Kocaları ölen kadınlar ilk maaş ödemelerini belirtilen kuruluşlardan aldıktan sonra SGK anlaşmalı bankalardan maaş alacakları bankayı değiştirebilirler.

Bu yazı kapsamında eşi vefat eden kadınlara devlet para yardımı ücreti ve dul kadınların bu ücretleri nasıl ve nerden alacaklarına ilişkin bilgiler detayları ile anlatılmıştır. Söz konusu yazıda anlatılanlar takip ederek ilgili kuruluşlardan gerekli yardımları eksiksiz olarak alabilirsiniz.

Yorumlar

 1. AIGUL dedi ki:

  Slm kocam vefat etimisti bir kızım bir bebek var kirada oturuyorum lütfen yardamci olun çok zordayım iki cocok olduğu için calsalmiyorum

 2. nurbay açıkgöz dedi ki:

  iyi akşamlar bursada ikamet ediyorum 2018 kasım da artvinde tek başına yaşayan 95 yaşındaki annem 2019 nisan ayına kadar misafir olarak yanıma geldi fakat 14 şubat 2019 tarihinde beyin kanaması geçirdi sağ tarafı ve konuşması gitti iki aylık tedaviden sonra yatağa bağımlı olarak bakımını yapmaktayım eşi vefat etmiş bir kişi olarak son bir yıla kadar 250 tl daha sonra 500 tl maaş alıyordu kendim emekliyim eşimin bakım ücreti alabilmesi için nüfüs kaydını bursaya aldırdık bunun üzerine maaşı ağustostan itibaren kesildi sadece ayda 120 adet hasta alt bezi kullanıyoruz mağduriyetimizin giderilmesini saygılarımla arz ederim

 3. Gül dedi ki:

  Merhaba. Eşim vefat etti 33 yaşında. Ortak bir tane kızımız var 4.5 yasinda. Emekli maaşı da alıyoruz. Benim 1. evlilikten 1 tane 12 yaşında kızım var… öğrenci. Aldığımız maaş 1350 lira toplam. Ama yetmiyor. Kızımın okul servisi için 300 tl. Ödüyorum. Kalan 1050 lira fatura ödenmesiyle bitiyor. Sosyal yardımlaşma vakfına başvuru yaptım öğrenciler için yardıma reddedildi. Gelirim olduğu için 1350 tl. Nasıl yardımcı olabilirsiniz. Çünkü seneye küçük kızda okula giderse ben o parayi nasil iki çocuğu yetistiriyim.

 4. Muhsin akbacak dedi ki:

  Babam 2004 vefat etmiş ssk 830 gunu var nasıl emekli ola bilir

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Askerlik borçlanması yaparak 900 güne tamamlayıp emeklilik haklarından faydalanabilirsiniz.

 5. isa soycan dedi ki:

  Merhaha ben yengemin adina yaziyorum bu durumumuzu yengem esini 08.10.2010 kaybetti ve yengemin esinin 730gun sgartasi var idi ama yengemi askerlik borclanmasi yapipda emekli yapamadik cunku olen kisiye ssk odenmiyor dediler kimi sorduysam ssk yada sordum dorusturdum olmuyor dediler avukatlara gittim sordum onlarda aynisini soyledi bunun icin ne yapmam lazim bizim uc tane yedim ve dul bir kadin var ortada sekizinci aydan buyana yengem sadece dulmasi ve oksuz yetim aliyor suanda elimizden gelen bise yok ne yapmamiz lazim bizim

 6. DESTEKSİZ dedi ki:

  MRH Babam SSK İSCİ EMEKLİSİ yedi 2014 yılında vefat etti benim sorum ölen sigortalının maasinin toplamda % kaçı eşi ve çocuklarına bağlanıyor

  Annem babamdan dolayı dul maaşı alıyor
  Ablam ise yetim maaşı alıyor
  Ben bekarım ve çalışmıyorum bende yetim aylığı için başvuru yaptığımda annemin ve ablamın şuan almış oldukları maaşları düşer mi

  Teşekkür Ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Anneniz % 60 kardeşiniz % 30 oranında maaş alıyor. Siz talep ettiğinizde. anneniz % 50 siz iki kardeş % 25 er oranda toplamda % 100 maaşını alabileceksiniz. Anne ve kardeşinizin maaşları düşse de onlar ikisi toplamda % 90 alırken sizin talebinizle toplamda % 100 maaş alabileceksiniz. Maaş oranları ile ilgili; Ölüm aylığı pay hesaplaması yazımızı okuyabilirsiniz