• APHB Nedir?

  İşveren; işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanır. Tabii ki bir şirkette fiziki ya da fikri emek arzı ortak olanların dışındaki ortaklar da işveren sayılmaktadır. İşveren için birçok tanım mevcuttur. Her sektör için ayrı tanım yapılması doğaldır. Çalışan grubu yöneten her kişi işveren sayılabilir.


  Sigorta; günlük hayatta insanların başına gelebilecek belirsiz risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan zararı karşılamak içindir. Sigorta sayesinde insanların geleceği maddi açıdan belirlidir. Temelde, benzer riske maruz kalan kişilerce maddi güçlerin birleştirilerek yardımlaşmasıdır. Sigorta şirketleri, benzer riske maruz kalan kişilerin birbirlerini bulmasını kolaylaştırarak meydana gelen zararların giderilmesini organize etmektedir.

  Prim ise; sigortacılık işinde verilen teminat karşılığında alınan ücreti temsil eder. Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen kesintilerde prim olarak adlandırılmaktadır.

  APHB Ne Anlama Gelir?

  Sigortalı işçi çalıştıran her işverenin yapması gerektiği gibi kısa veya uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için 5510 sayılı kanunda öngörüldüğü üzere her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak için adı geçen kanunun 79.maddesi gereğince kuruma prim ödemek zorundadırlar.

  APHB ise; işverenlerin 1 ay içinde çalıştırmış olduğu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanunun 4’üncü-5’inci maddesine destek ve destek primine dahil olan sigortalıları, örneği kurum tarafından çıkarılan, üzerinde sigortalının Adı ve Soyadı, T.C. kimlik numarası, prime esas kazancı ve prim ödeme gün sayıları ile prim günlerinin olduğu belgeyi kurumca belirlenecek günün sonuna kadar yine kurum tarafından belirlenen şekle uygun olarak vermek zorunda olduğu e-bildirgedir. Ayrıca işverenler çalıştırdığı sigortalıları başka bir işverene geçici suretle devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan kişiler bildirgeyi aynı süre içerisinde esas işverenin iş yerinden bildirmekle görevlidirler. APHB’lerin verilme süreleri çalışanların sosyal güvenlik durumlarına ve işverenlerin yapmış olduğu işlere göre değişiklik gösterir. Bu durumda işverenler bu durumları göz önüne alarak bir süre belirlemeli, bu süre içerisinde belge türlerini seçmeli ve bu belge türlerinden kuruma bildirim yapmak zorundadır.

  Sponsorlu Bağlantılar


  İşverenler 1 ay içerisinde çalıştırmakta oldukları sigortalıların APHB’sini en geç takip eden ayın 23’üne kadar e-bildirge yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına geçişini sağlaması sonucunda prim borcu gerçekleşmiş olacaktır. İşverenlerin sigortalı çalışanlarının içinde 30 günden az çalışmış kişiler varsa 30 günden az çalıştığını gösteren Ek 10 belgesi ve eklerini kuruma göndermek zorundadırlar. Ayrıca bu yükümlülük 10 sigortalı altında çalıştıran işletmeler için geçerlidir. 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işletmelerin böyle bir zorunluluğu yoktur.

  Prime Dahil Kazançlar

  APHB içerisinde bulunan pirime dahil kazançlar; sigortalının hak ettiği ücretler, prim-ikramiye gibi sigortalının hakkına ilişkin yapılan ödemeler ve sigortalılar için özel sağlık sigortası veya bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarları da kapsamaktadır.

  Primlerin Tahsilatı

  Prim borçları KDV ile iade alacağından hesaba geçirilmiş hali ile de ödenebilmektedir. İşletmelerin KDV iade hakları vardır. İşveren bu durumda borçlarından, hesaba geçirilmiş haline ilişkin talepte bulunması halinde, talepte bulunduğu ayda hemen ödenmesi gereken prim borçlarının belirtilen kanuni ödeme sürelerini izleyen 15 gün içerisinde hesaba geçirilmiş haliyle ödenmesi halinde kanuni süresinde ödenmiş olarak kabul görecektir.

  Süresi içinde tam ödenmezse, ödenmeyen kısım sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık sürede %2 oranında gecikme cezası uygulanarak arttırılmaktadır.  tıkla sorunu sor

  APHB Nedir? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Abdül Kadir dedi ki:

   APhb sigortalı ne demek ilerde işten çıkarılma durumunda tazminat ala biliyormuyuz işsizlik maaşı falan

  2. müstafa körfezli dedi ki:

   Kızım 4a APHB statüsünde Belediyeye ait bir şirkette KIsmi istihdamlı olarak çalışıyor.İşe Giriş Tarihi 02.05.2017.Uzun Vade Gün Sayısı 227.
   tekrar giriş yapılmiş,01/4/2018 .
   sorum şu :Kızım bu halıyle sigortalı tedavi hakkından yararlanabilir mi?Yoksa baba olarak benden mi istifade eder.

  Sorunuzu Yazın