ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK APHB Sigorta Türü Nedir? 506 APHB Ne Anlama Gelir?

SGK APHB Sigorta Türü Nedir? 506 APHB Ne Anlama Gelir?
SGK
12.05.2021

SGK APHB sigorta türü; SGK bilgilerini kapsayan belgeyi ifade eder. Sigortalının çalışıyor olduğu kurum tarafından çıkarılan bu belge, iş değiştirme süreçlerinde de kullanılır. 506 APHB ile sigorta bilgileri sorgulanabilir ya da online olarak takip edilebilir.

APHB Nedir?

APHB, aylık prim ve hizmet belgesinin kısaltması olarak bilinir. İşverenlerin 1 ay boyunca çalıştırdıkları 5510 sayılı kanuna dâhil olan sigortalı çalışanlara ait olan, sigortalının çalıştığı kurumun çıkardığı bir belgedir.

APHB belgesinde yer alan bilgiler şu şekildedir:

 • Sigortalıya ait ad – soy ad,
 • TC kimlik numarası,
 • Prime esas kazanç,
 • Prim ödeme gün sayıları
 • Çalıştığı sigorta kolu
 • Statüsü (APHB)
 • Sicil numarası
 • Meslek kodu
 • İş yeri numarası
 • Ünitesi
 • Bildirge dönemi
 • Belge kodu
 • Belge türü
 • Çalıştığı gün sayısı
 • İşe giriş ve çıkış tarihleri
 • Prim günleri gibi bilgiler bulunur.
 • Sigortalı bu hizmet dökümüne (4/A) e-devlet üzerinden ulaşabilir.

Bu belge, kurum tarafından belirlenecek günün sonuna kadar ve kurumun belirlediği şekle göre SGK ’ya verilmesi zorunlu olan bir e-bildirgedir. SGK ’ya bu bildirge verildiğinde, veren kurum o ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ait tüm ödeme ve kesintileri bildirmiş ve kayıt altına almış olur.

APHB belgesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:

 • Bu bildirge hangi aya ait ise bir sonraki ayın 23’üne kadar verilmesi gerekir.
 • Kurum bildireceği tarihi buna göre belirler.
 • Bunun dışında, işverenler bünyesinde çalıştırdığı sigortalı çalışanları başka bir işverene geçici olarak devrettiğinde, o sigortalı işçiyi devralan diğer işveren, bildirgeyi aynı süre içinde asıl işverenin iş yerinde bildirmekle yükümlüdür.
 • Bu durumda işveren bunları göz önünde bulundurarak bu işçilerin bildirimleri için bir süre belirlemeli ve bu süre içinde belge türünü seçip bu türde kuruma bildirim yapmalıdır.

Hizmet Dökümünde 506 / APHB Ne Demek?

Hizmet dökümünde 506 / APHB; 506 sayılı kanun gereği hazırlanan aylık prim ve hizmet bildirgesi verilmesinin zorunluğu olduğunu işaret eder. Sigortalı çalışan, aylık sigorta bilgilerini görmek istediğinde hizmet dökümüne bakabilir. İhtiyaç duyulan bilgiler ayrıntılı olarak burada yer alır.

4/A APHB kısmında 506 olarak görünen hizmetler 2008/10. aydan önceki SSK kapsamındaki çalışmaları gösterir. 01 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı çalışanlar 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi dir. 2008/10 dönemi sonrasında ise APHP sigorta türü 5510 SK. 4/A olarak hizmetler sistemde görünür.

Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Nasıl Düzenlenir?

Aylık prim ve hizmet bildirgesinin düzenleme aşamaları şu şekildedir:

 • Belgenin mahiyeti bölümüne belgenin asıl, ek ya da iptal olduğuna dair kodun girilmesi gerekir.
 • Belge türü olarak sigortalının çalışma niteliğine uygun olan iki haneli kodlardan biri girilir.
 • Sicil numarası bölümüne T.C. uyruklular için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 11 haneli numara yazılır.
 • Prim ödeme günü bölümüne sigortalının ay içerisinde ücret almaya hak kazandığı gün sayısı yazılır.
 • Prime esas kazanç bölümünün hak edilen ücret kısmına, sigortalının ay içinde çalışarak hak ettiği ücret yazılır. Prim, ikramiye ve benzer nitelikteki kazanımlara sigortalıya ay içinde ödenen bu nitelikteki ödemelerin brüt toplamı yazılır.
 • İşe giriş tarihi bölümüne, o ay içinde işe giren işçilerin giriş tarihleri; işten çıkış tarihi bölümüne ise, yine o ay işten çıkanların tarihleri yazılır.
 • Eksik gün sayısı bölümüne ay içinde çalışılmamış günlerin sayısı girilir.

APHB Bildirimi Onaylama İşlemi Nasıl Yapılır?

APHB bildirimi onaylama işlemleri yasal olarak düzenlenmiş süre içerisinde yapılmalıdır.

APHB bildiriminin onaylanma aşamaları şu şekildedir:

 • Aylık prim ve hizmet bildirgesi, işveren tarafından bir sonraki ayın 23’üne kadar internet üzerinden verilmelidir. İnternet üzerinden bu tarihe kadar bildirge verilemediyse kâğıt ortamında SGK ’ya bildirimde bulunulması gerekir.
 • Bildirge, www.sgk.gov.tr adresi üzerinden düzenlendikten sonra işveren tarafından onaylanarak SGK ’ya gönderilir.
 • Eğer bildirge geç verildiyse sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/5’i kadar ceza uygulanır.
 • Eğer bildirge verilmediyse işverene aylık asgari ücretin iki katı tutarında ceza kesilir.

SGK APHB Sigortası Kimleri Kapsar?

SGK APHB sigorta ödemeleri 4/A kapsamında primi ödenen işçileri ve iş yerine sözleşmeli şekilde çalışan sigortalı işçileri kapsar. 4/A kapsamında çalışan kişiler 5510 sayılı yeni yasa ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu içinde bulunur.

APHB 4/A sigorta kapsamında çalışan kişiler için düzenlenmiş bir bildirgedir. Sigortalı kişinin çalıştığı sigorta kolu, statüsü ve sicil numarası gibi tüm detaylar da bu alanda yer alır. Sigortalı kişi, hizmet dökümüne e-devlet sistemi üzerinden erişim sağlama hakkına sahiptir.

İşverenlerin APHB Belgesine Ekleme Yapmak İçin İhtiyaç Duyduğu Bilgiler Nelerdir?

İşverenin APHB için girmesi gereken bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu taslak ve form temin edilebilir. Bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesinden sonra tekrar Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu bilgiler teslim edilmelidir.

İşveren tarafından APHB belgesine girilmesi gereken bilgiler şu şekildedir:

 • İsim ve soy isim
 • İş yeri bilgileri
 • İletişim bilgileri
 • Vergi numarası
 • TC kimlik numarası
 • Sosyal Güvenlik sicil numarası
 • Çalışanların kimlik bilgileri
 • Prime esas kazanç meblağları
 • İşe giriş ve işten çıkış tarih bilgileri
 • İşçilerin çalışmadıkları gün sayısı ve eksik gün alanları doldurulmalıdır.

Formunun doldurulmasından sonra e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi de ilgili alanlara online olarak iletilir.

APHB Sigorta Kolu Neleri Kapsar?

APHB sigorta kolu aylık prim ve hizmet belgesi kapsamında çalışan sigortalı kişinin olası sağlık durumlarında tedavi edilebilmesi ve çalışanların emeklilik dönemleri için yapılan ödemedir. İşverenin tüm çalışanlarına sigorta yaptırması zorunludur. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı çalışan işçiler sayesinde işyerini denetlemektedir.

Bu noktada 506 APHB sigorta kolu ile ilgili bilinmesi gerekenler ise şu şekildedir:

 • İşveren her çalışanı için sigorta yaptırmak durumundadır.
 • Sigortanın maddi bedeli işveren tarafından karşılanır. Çalışan, bu aşamada Sosyal Güvenlik Kurumu’na herhangi bir maddi sorumluluğu olmadan işine devam edebilir.
 • Primler, sigortanın maddi değerini karşılayacak şekilde ödenir. İşverenin yaptığı bu ödemeler sayesinde çalışanın yasal masrafları karşılanır.
 • APHB, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi zorunlu olan evrakları ifade eder.
 • SGK APHB sigorta türü tüm bu yasal hakları kapsar.

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri SGK ’ya Ne Zaman Gönderilmesi Gerekir?

Aylık prim ve hizmet belgesi teslimi 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Aylık prim ve hizmet belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait web sitesinde bulunan e-bildirge programı aracılığı ile hazırlanır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK ‘ya gönderilmesi ile ilgili takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • E-bildirge sistemi kapsamında sosyal güvenlik merkezlerinden temin edilmiş olan e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekir.
 • Ardından ilk olarak aylık prim ve hizmet belgesi işlemlerinin tamamlanması gerekir.
 • Bu işlem sonrasında hizmet belgesi giriş seçeneğinin tıklanması gerekir.
 • Ardından aylık prim ve hizmet belgesinin dönemi ve kanun numarasının seçilmesi gerekir.
 • Son olarak “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş” kısımlarının işaretlenmesi ile işlem tamamlanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

SGK ’dan hizmet dökümü alma işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılır. Hizmet dökümü alma ve sorgulama işlemlerin yapabilmek için takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.
 • Daha sonra sisteme girmek için TC kimlik numarası ve E-devlet şifresi gerekir.
 • E-devlet şifresi olmayan kişiler, herhangi bir PTT şubesine giderek e-devlet şifresi talep edebilir.
 • Daha sonra sisteme giriş yapılması ile sayfanın orta bölümünde yer alan arama kısmına “Hizmet Dökümü” yazmak gerekir.
 • Bu alan üzerinden SGK APHB sigorta türü ve bilgileri dâhil olmak üzere tüm sigorta bilgileri sorgulanır.

SGK Prim İşkolu Tarifesi Nedir?

SGK prim işkolu tarifesi ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işyeri dosyası açtırıldığında, işyerlerine verilen sicil numarası ile birlikte işyerinin faaliyet konusu yani işyerinde yürütülen iş esas alınarak dört haneli bir işkolu kodu verilir.
 • İlk düzenlemelerde, bu işkolu kodu işyerinin faaliyet konusuna göre tabi olduğu tehlike sınıf ve derecesi esas alınarak belirlenir, o işyerinde çalışanlar için kısa vadeli sigorta kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası) primi de tehlike sınıf ve derecesine göre tabi olduğu oran üzerinden alınırdı.
 • Ancak daha sonra 6385 sayılı Kanun ile 1 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere işyerlerinden tehlike sınıf ve dercesine göre yüzde 1 ile % 6,5 arasında farklı oranlarda sigorta primi alma uygulamasına son verilir. Bunun ardından tüm işyerleri için prim oranı yüzde 2 olarak sabitlenir.
 • Dolayısı ile 1 Eylül 2013 tarihinden öncesi için 31 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi esas alınırken, söz konusu Kanun değişikliği doğrultusunda 21 Ağustos 2013 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde EK-12 işkolu kodu listesi yayımlanır.
 • 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren artık işyerlerine verilecek iş kolu kodunun belirlenmesinde yeni İş Kolu Kodu Listesi esas alınarak işlem yapılır.
 • Yeni listede tehlike sınıf ve derecesi ile prim oranlarına yer verilmez.

İşyeri Bildirgesi Verme Yükümlülüğü Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmaya başlanılan bir işyerinde işyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma verilmesi gerekir.

İşyeri bildirgesinin verilme halleri şu şekildedir:

 • Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi ya da diğer bir şirkete katılması durumunda işyeri bildirgesinin verilmesi gerekli görülür.
 • Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda işyeri bildirgesinin verilmesi gerekli görülür.
 • İşyerinin miras yoluyla intikali halinde işyeri bildirgesi verilmesi gerekli görülür.
 • İşyerinin devri halinde işyeri bildirgesi verilmesi gerekli görülür.
 • İşyerinin farklı bir ildeki adrese nakli halinde işyeri bildirgesi verilmesi gerekli görülür.

İşyeri bildirgesinin verilmesi istisnai durumlar ise şu şekildedir:

 • Ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden,
 • Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden,

Otomatik işyeri tescili yapılmakta olup söz konusu durumlarda ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.

İşyeri sahibi olan bir işletmeci, bünyesinde çalıştırdığı personellerine görev tanımına göre belirlenen sigorta türü tanımlaması yapmakla yükümlüdür. SGK 506 APHB sigorta türü de bu sınıflandırmalardan biridir. SGK ‘ya göre belirlenen kurallara göre işçi bilgileri düzenli olarak sisteme kaydı zorunludur. Aksi hallerde cezai işlem başlatılır.

SSK, SGK Toptan Ödeme Nedir, Kimler Toptan Ödeme Alabilir?
SGK İşten Çıkış Bildirgesinin Hazırlanışı Nasıl Yapılır?
SGK Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır ?
Yorumlar

 1. muhammed dedi ki:

  506/aphb ne demek

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   4/A APHB kısmında 506 olarak görünen hizmetler 2008/10. aydan önceki SSK kapsamındaki çalışmaları gösterir. 01 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı çalışanlar 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi dir. 2008/10 dönemi sonrasında ise APHP sigorta türü 5510 SK. 4/A olarak hizmetler sistemde görünür.

 2. ömer kamil aslan dedi ki:

  kocaeli buyuksehir belediyesinde ulaşim park aş.de şofor olarak calismaktayim…..otobus plakalari resmi plaka oldugu halde neden APHB olarak gözükouyorzz…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ulaşım park A.Ş sıtatütüsünda olduğundan APHB olarak gözüküyor olabilirsiniz.

 3. Abdül Kadir dedi ki:

  APhb sigortalı ne demek ilerde işten çıkarılma durumunda tazminat ala biliyormuyuz işsizlik maaşı falan

  1. Erhan dedi ki:

   Bina görevlisi olarak çalışıyorum sigortamda aphb ibaresi var meslek kodu diger arkadaşlar da 51_53 falan diye yazili benim sigorta normal mi bir yanlislik varmidir sizce

 4. müstafa körfezli dedi ki:

  Kızım 4a APHB statüsünde Belediyeye ait bir şirkette KIsmi istihdamlı olarak çalışıyor.İşe Giriş Tarihi 02.05.2017.Uzun Vade Gün Sayısı 227.
  tekrar giriş yapılmiş,01/4/2018 .
  sorum şu :Kızım bu halıyle sigortalı tedavi hakkından yararlanabilir mi?Yoksa baba olarak benden mi istifade eder.