Emeklilik

İlk Emekli Maaşım Bağlandı mı, Ne Zaman Bağlanır?

Emekli olanların, ilk emekli maaşları ne zaman bağlanır ? şartları sağlayan kişilerin emekli maaşının bağlanabilmesi için maaşın verildiği kurum olan Sosyal Güvenlik Kurum (SGK)’u ile doğrudan iletişime geçmek gerekmektedir.

Bu kapsamda gün ve prim şartlarını sağlayan çalışanların emekli maaşı bağlanma zamanı için ilk yapılması gereken konuyla ilgili dilekçe vermektir. Kişiye ait hesap bilgilerinin de yer aldığı bu dilekçenin işleme alındığı tarihten sonraki ilk ay emekli maaşı verilmeye başlanacaktır.

Emekli Maaşı Nedir?

Emekli maaşı alabilmek Türkiye Cumhuriyet kapsamı içerisinde ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için değişen belli şartlara bağlanmıştır. Devlet adına iş hayatının sigorta gibi birçok konusuyla ilgilen kurum olan SGK, iş hayatına dair olan emeklilik ile de ilgilenmektedir.

Dolayısıyla değişen konularla birlikte bu şartlarda SGK aracılığıyla revize edilmekte ve emeklilik süreci sigorta giriş yılına göre değişiklik gösterebilmektedir. Emekli olana dek çalışan kişiler, emekli olduktan sonra devlet güvencesi altına alınmakta ve bu kapsamda ödenilen prim karşılığında maaş alabilmektedir.

Kısaca emekli maaşı, şartları sağlayan Türk vatandaşlarının hayatlarını idame ettirmeleri için SGK kurumundan düzenli olarak adlığı ödemelerdir. Birtakım şartların olduğu emeklilik hakkının elde edilmesinden erken yararlanılmak istenildiği takdirde maaş gibi bazı haklardan feragat etmek gerekebilmektedir.

Emekli Maaşını Kim Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olarak emekli olmak isteyen çalışanların SGK’nın belirlediği birtakım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Genellikle prim ve gün gibi değişebilen bu şartlar kadınlar ve erkekler için farklı zaman dilimlerini kapsamaktadır.

Son düzenlenen 5510 sayılı kanun kapsamında; emekli olma yaşı erkeklerde 60, kadınlarda ise 58 olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak prim şartı da aranan emeklilik halini hak edecek olan kişilerin, belli bir iş gününü doldurmuş olması gerekmektedir.

Hamilelik ve askerlik gibi hayatın olağan akışından kaynaklanan durumları prime ekleten SGK, yurtdışındaki Türk vatandaşları için farklı şartlar aramaktadır. Yani, emekli maaşı alacak olanlar SGK tarafından belirlenmiş olan çalışma iş gününü ve yaşı doldurarak, emeklilik dilekçisini verenlerdir.

İlk Emekli Maaşı Ne Zaman Alınır?

Emekli maaşı kişilerin çalışması sonunda kazandığı bir sosyal hak olduğu için şartları tamamladıktan sonra hemen alınmaktadır. SGK’nın belirlediği şartları tamamlayan kişi, emeklilik için yine SGK’ya dilekçe vermeli ve emeklilik hakkının gerekliliğini yerine getirilmesini talep etmelidir.

Bu kapsamda emekli maaşının bağlanması başvurunun ardından gelecek olan ay içerisindedir. İlk maaşın ardından her ay düzenli olarak yatırılan emekli maaşı, kişinin kazanılmış hakkı olduğu için öldükten sonra da alınabilmektedir.

Kişi öldükten sonra eşine, çocuklarına veya her ikisine de verilebilen emekli maaşı, kişilerin ilerleyen yaşlarında rahat şekilde yaşam sürdürmesini sağlar.

Emekli Maaşım Ne Kadar Bağlanır ?

Emeklilik hakkı, çalışılan süre sonrasında hak edildiği için alınan ücret de kişilerin çalışma süresine göre değişiklik göstermektedir. Her sigorta türüne uygun olarak değişiklik gösteren maaş miktarı, her yıl enflasyon oranında artış göstermektedir.

Bu bağlamda güncel emeklilik maaşı şu kriterlere göre belirlenmektedir:

 • Çalışılırken alınan brüt ücret,
 • Geçirilmiş olan emeklilik süresi,
 • Ödenmiş olan prim gün sayısı.

Son yıllarda bayramlarda ikramiyede alan emekliler, emekli oldukları sigorta koluna uygun olarak maaş almaktadır. Şu an üç sigorta kolu bulunan SGK’da bulunan 4A, 4B ve 4C hizmet dökümlerinden emekli olunabilmektedir. Bu hizmet kollarının eski adı sırasıyla; SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı’dır. Diğer hizmet kollarına oranla 4C hizmet kolu daha fazla ikramiye alabilmektedir.

Emekli Maaşı Ne Zaman Bağlanır?

Emekli aylığı bağlanma zamanı ile ilgili süreç, emeklilik haline hak kazanmak olduğu için gün ve prim sayısı tamamlandıktan sonra başlar. Gerekli şartları sağlayan çalışan, çalıştığı yerle olan iş akdini fesih ettikten sonra emeklilik dilekçesi verebilmektedir.

Şartlar sağlandıktan sonra emekli aylığının bağlanmasına yönelik dilekçe verileceği için dilekçenin sonuçlanması beklenir. Bu süreç genellikle dilekçenin verildiği ay içerisinde tamamlanmakta ve kişilerin maaşları bir sonraki ay yatmaktadır.

Kanunda belirtilmiş olan maddeyi en sade şekilde belirtmek gerekirse; başvurulan ay ile ilgili herhangi bir hak talep edilemez. Yani; ocak ayında emeklilik maaşı dilekçesi vermiş olan kişi, şubat ayı itibariyle maaş almaya hak kazanmaktadır.

Emekli Maaşının Bağlandığı Nereden Öğrenilir?

Emeklilik hali için başvuru yapmış olan vatandaşların her ana ve her yerden başvuru sürecini takip edebilmeleri sağlanmıştır. Emekli maaşı bağlanma zamanı takip süreci için geliştirilmiş olan bu çözüm yolları arasında her yaş grubuna uygun yöntemler bulunur.

Başvurunun ardından sürekli olarak kontrol edilebilecek olan emekli maaşı bağlandığını öğrenme araçları şu şekildedir:

 • Banka hesabı kontrolü,
 • e-Devlet sorgusu,
 • SGK müdürlüklerine gitme,
 • SGK e-Portalı (http://e.sgk.gov.tr).

Emekli Maaşının Bağlandığı Nasıl Öğrenilir?

Emekli maaşının bağlanabilmesi için emeklilik hakkını kazanan kişilerin dilekçe yazması ve bu dilekçeyi bizzat teslim etmesi şarttır. Gelişen teknolojinin getirmiş olduğu bazı kolaylıklar ve dönemin şartlarına bağlı olarak bu kural biraz esnetilebilmektedir.

Yani, kişiler dönem dönem emeklilik maaşının bağlanabilmesi için internet üzerinden başvuru yapılabilse de temel olan kişinin bizzat başvuru yapmasıdır. İster yüz yüze ister internetten başvurulan dönem olsun başvuru yapılacak kurum SGK’dır.

Başvuru yapıldıktan sonra verilen dilekçe doğrultusunda çeşitli kontrol sağlanmakta ve maaşın bağlanıp bağlanmadığı çevrimiçi olarak takip edilebilmektedir.

En çok tercih edilen yöntemlerden biri olan e-Devlet emekli maaşı sorgulama işlemi şu şekildedir:

 • e-Devlet kapısına www.turkiye.gov.tr uzantılı link üzerinden ulaşılır.
 • Kişiye uygun olan doğrulama yöntemi kullanılarak giriş sağlanır.
 • e-Devlet içerisinde yer alan arama butonuna (büyüteç simgeli) emeklilik aylık bilgisi yazılır. Konuyla ilgili hizmetler listelenir.
 • Listelenen hizmetler arasından kişiye uygun olan hizmet kolu seçilir ve sorgulama gerçekleştirilir. e-Devlet üç farklı hizmetine koluna dair sorgulama işlemine olanak tanır.

Bu hizmetlerin isimleri şu şekildedir:

İlk Emekli Maaşı Ne Zaman Çekilir?

Verilen dilekçe olumlu olarak sonuçlandı ise kişinin emekliliğe hak ettiği ve bir sonraki ay maaş alacağı anlamına gelmektedir. Bu kapsamda sıradaki adım emekli maaşının zaman veya ayın hangi günü çekileceğini öğrenmektir.

Emekli maaşı alma tarihi kişilerin emekli olduğu sigorta kolu türlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu kapsamda düzenlenen emekli maaşları içerisinde ayın başında maaş alan kol 4C, yani emekli sandığıdır.

Eski adı sigorta, yeni adı 4A hizmeti dökümüyle eski adı bağkur yeni adı 4B hizmet dökümü emekli aylığı yatma zamanı şöyle düzenlenir:

 • 4A hizmet kolundan emekli olan çalışanlar: Bu kapsamda emekli olan kişiler, tahsis numarası son hanesine göre almaktadır. Her ayın 17’sı ila 26’sı arasında maaşlarını alan bu grup, 4C hizmet dökümünden hemen sonra maaş alırlar.
 • 4B hizmet kolundan emekli olan çalışanlar: Bu kapsamda emekli olan kişiler, tahsis numarası son hanesine göre almaktadır. Her ayın 25’i ila 28’i arasında maaşlarını alan bu grup, 4A hizmet dökümünden hemen sonra maaş alırlar.

Emekli Maaşı Her Ayın Kaçında Ödenir?

Emekli olunan sigortalılık türüne göre değişen emeklilik maaşı ödeme günü emeklilik tahsis numarasının son hanesine bağlıdır. Bu kapsamda üç hizmet kolunun da birbirinden farklı tarihlerde maaş aldığını bilmek önemlidir.

Bankalardaki yığılmaları önlemek adına günlere bölünen emekli aylığı ödeme günü, 4A ve 4B hizmet kolu için şu şekildedir:

 • 4A (SSK) emekli maaşı ödeme günü:
  • 9 olan kişiler: her ayın 17’sinde,
  • Tahsis kodu sonu 7 olan kişiler: her ayın 18’inde,
  • Tahsis kodu sonu 5 olan kişiler: her ayın 19’unda,
  • Tahsis kodu sonu 3 olan kişiler: her ayın 20’sinde,
  • Tahsis kodu sonu 1 olan kişiler: her ayın 21’inde,
  • Tahsis kodu sonu 8 olan kişiler: her ayın 22’sinde,
  • Tahsis kodu sonu 6 ve 4 olan kişiler: 23’ünde,
  • Tahsis kodu sonu 2 olan kişiler: her ayın 24’ünde emekli aylığı alırlar.

 • 4B (Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme günü:
  • Tahsis kodu sonu 5, 7 ve 9 olan kişiler: her ayın 25’inde,
  • Tahsis kodu sonu 1 ve 3 olan kişiler: her ayın 26’sında,
  • Tahsis kodu sonu 4, 6 ve 8 olan kişiler: her ayın 27’sinde,
  • Tahsis kodu sonu 0 ve 2 olan kişiler: her ayın 28’inde emeklilik aylığı alırlar.

Emekli Maaşı İçin Emeklilik Onayı Kaç Günde Gelir?

Emeklilik sürecinin olumlu olarak sonuçlanabilmesi için verilen dilekçenin SGK tarafından kontrol edilmesi gerekir. Genellikle 2 hafta içerisinde sonuca bağlanan emeklilik onay süresi, kişilere bir an önce maaşını ödeyebilmek için hızla işler. Bir sonraki ay alınmaya başlanan emeklilik aylığının onaylanması e-Devlet üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.

Emekli Maaşı Bağlanması Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Her dönem aynı yoğunlukta çalışmayan devlet kurumları, sağlamış olduğu hizmetleri yoğunluk durumuna göre karşılayabilmektedir. Bu nedenle çok yoğun bir dönemde yapılan bir başvuru maaş bağlanma süresinin uzamasına neden olabilir. Genellikle 2 hafta da sonuca ulaşan dilekçeler için emekli maaşı bağlanma süresi 2 haftadır.

Yani; her hizmet kolundan olunan emeklilik için 1 ay içerisinde ilk maaş alınmış olunur. Öte yandan yoğunluk dönemlerinde bu süreç maksimum 45 gün gibi bir zaman dilimini kapsamaktadır.

Emekli Maaşı Hangi Bankaya Yatar?

Vatandaşların genellikle tercih ettiği emekli maaşı alınan banka, devlet destekli bankalardır. Bu da vatandaşlar da emekli maaşının bu kurumlar aracılığıyla alınabildiği yanılgısını oluşturmaktadır.

Ancak emekli maaşının alındığı banka, tamamıyla emekli olan kişinin seçebileceği çeşitli opsiyonları içerir. Emeklilik hakkı için yapılan başvuru esnasında kişilerin İBAN bildirmesi zorunludur. SGK kurumuyla anlaşmalı olan her bankadan IBAN bildirilebilmektedir.

Bu kapsamda emekli maaşının alınabileceği ve SGK’nın anlaşmalı olduğu bankalar şunlardır:

 • Deniz Bank,
 • Fibabanka,
 • Garanti BBVA Bankası,
 • HSBC Bank,
 • ING Bank,
 • Şekerbank,
 • T.C. Ziraat Bankası,
 • Türkiye Halk Bankası,
 • Türkiye İş Bankası,
 • VakıfBank,
 • Yapı Kredi Bankası.

Banka seçimi esnasında dikkat edilmesi gereken temel birkaç husus bulunur. Her bankanın emeklilere özel çeşitli promosyonları ve kredi türleri vardır. Daha düşük faiz ve maaş taşıma promosyonu gibi avantajlar için bankayla önceden görülebilir. Bu sayede en avantajlı olan fırsat değerlendirilebilir.

Ödenen İlk Emekli Maaşı Nereye Yatar?

Ödenen ilk emekli maaşının PTT gibi kurumlar aracılığıyla ödendiği düşünülmektedir. Ancak bu emekli maaşına dair bilinen yanlışlardan birisidir. İlk emekli maaşı da tıpkı diğer maaşlarda olduğu gibi anlaşmalı kurumların herhangi birinden alınabilmektedir. Emekli maaşı bağlanma zamanı sonrasında da banka değişikliği yapmak mümkündür.

Shares:

5 Yorumlar

 • ilhami
  02.08.2019

  emekli maaşının bağlanma aşamalarını edevletten takip edebilirsiniz diyorlar ama 7-8 aşama oldu şu ana kadar ,son aşama nedir bilmiyorum..aylık ve ikramiye bağlandı diyoo..uzman kontrolüne gönderildi ,oradan memur kontrolüne tekrar uzman kontrolüne ….uzayıp gidiyoo..son durak hangisi bilmiyorum..herşeyin tamamlandığını nasıl anlayablirim ..teşekkürler

  Cevapla
 • levent
  31.08.2018

  26 temmuz da dilekce verdim daha maaş baglanmadı ne zaman baglanır saygılar 01.09.2018

  Cevapla
 • seher duman
  30.07.2018

  ölen kişinin yakınına emekli maaşı ne zaman bağlanır.

  Cevapla
 • Erhan düzgün
  05.06.2018

  21 mayıs 2018 dilekçeyi verdim ne zaman emekli olurum

  Cevapla
 • Tuğba Erdoğan
  29.05.2018

  Merhaba,
  2005 yılından beri 3421029680 tahsis numarasıyla SSK 4A yetim maaşı alıyorum. 13 Şubat 2018 işe giriş -15 Şubat 2018 işten çıkış olarak 2 gün sigortalı göründüm ve haliyle yetim maaşım kesildi. Ankara SGK’na dilekçemi iadeli taahhütlü gönderdim ve aylığım Mayıs 2018’de yeniden bağlandı fakat eksik olarak sadece Mayıs ayı yatırılmış. Almadığım diğer günler yatırılmadığı için mağdurum.
  Bu hatanın düzeltilerek yatırılması gereken bakiyemin yatırılmasını rica ederim.

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir