SGK

SGK İşten Çıkış Bildirgesinin Hazırlanışı Nasıl Yapılır?

SGK işten ayrılma bildirgesinin hazırlanışı, işçinin işten ayrılma nedenine göre yapılmaktadır. bildirge, bundan sonra işçiye ait sigortanın, firma tarafından ödenmeyeceğinin tebliği niteliğini taşır. Belgenin hazırlanmaması durumunda işçi, sigorta açısından halen firmaya bağlı görünür. Bu nedenle firmanın, işten çıkış bildirgesi hazırlanmaması sebebi haricinde,  işçinin sigortasını ödememesi nedeniyle de ceza alması söz konusu olabilir.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Kim Tarafından Hazırlanır?

SGK işten çıkış bildirgesini hazırlamakla yükümlü merci, işveren ya da büyük firmalarda insan kaynaklarıdır. Ancak firma ne kadar büyük olursa olsun, işten ayrılma bildirgesini hazırlamama nedeniyle karşılaşılacak sorunlarla işveren ilgilenecektir. İşten ayrılma bildirgesinin bulunmaması durumundan işveren sorumlu tutulacaktır.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Ne İşe Yarar?

İşten çıkış bildirgesinin işlevi, yasal bir hak olan sigortalılığın tüm işçi gruplarına teminidir. Ayrıca belge, Türkiye İş Kurumu tarafından verilen işsizlik maaşının hesaplanmasında da etkilidir.işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmama durumu da aynı yoldan tespit edilir. İşten ayrılma aşamasında herhangi bir usulsüzlük olmaması açısından da bu bildirgenin varlığı önem taşır.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Düzenlenir?

İşten ayrılma bildirgesinin düzenlenmesi, işverene aittir. Belgenin taslağı işverenin elinde olmalıdır. Belge, bölümlerden oluşmaktadır.

Her bölümde talep edilen bilgilerin verilmesi, bölümlerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. işverenin, işçisine ait tüm bilgilere sahip olması beklenir.

Nüfus bilgileri ve ikametgah adresi, zaten işe girişte işverenin talep edeceği bilgilerdir. Bu nedenle işten çıkış bildirgesinde de bu bilgilerin verilmiş olması önemlidir. Yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınacak numara kullanılmalıdır.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Nereye Gönderilir?

SGK işten çıkış bildirgesinin gönderileceği merci İl Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Gönderimler internet yoluyla, işveren imzası üzerinden gönderilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Müdürlüğü’ne gönderilen bildirge, yanlış adres olarak değerlendirildiğinden il müdürlüğüne tekrar gönderilir. Bu nedenle işlem uzar.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Bölümleri Nelerdir?

İşten çıkış bildirgesi üzerinde yer alan bölümler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kimlik ve adres bilgileri
 • Sigortalı sosyal güvenlik bilgileri
 • Meslek ile ilgili kod ve bilgiler
 • Sigortalı hizmet bilgileri

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Bölümleri Nasıl Doldurulur?

İşten ayrılma bildirgesinin doldurulması, belge üzerinde yer alan bölümlere göre şu şekilde yapılmaktadır:

 • Kimlik ve adres bilgileri: Bu bölümde işçinin T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, yabancı uyruklu ise menşei ve vatandaşlık bilgileri bulunmalıdır. Bu bölümde sorular 1 ile 14 arasında numaralandırılmıştır. Numaralı alanlara işçiden ve ya işçinin sözleşmesinden alınmış ikamet bilgileri girilmelidir.
 • Sigortalı sosyal güvenlik bilgileri: Bu bölümde verilmesi gereken bilgiler sosyal güvenliğin türü, numarası ve prim gün sayısıdır. Bu bölümde sicil numarası, iştirakçi veya sandık numarası, sigorta türüne bağlı olarak yazılmalıdır.
 • Meslek ile ilgili kodlar: Fiilen yapılan meslekten neden ayrıldığına ilişkin kod, açık bir şekilde beyan edilmelidir. Meslekten ayrılış kodunu sgk.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Bunun yanında bu bölümde meslek ile ilgili sigorta açısından özel durumlar var ise, bunların da beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Sigortalı hizmet bilgileri: Bu bölümde hizmet süresi, işten ayrılış nedeni, işten ayrıldığında eksik görülen prim gün sayısı ve eksikliğin nedeni belirtilmelidir. Her durum içi ayrı bir soru bulunmaktadır. Soruların tamamına cevap verilmiş olması gerekmektedir.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Üzerinde Bulunan Kodlar Ne Anlama Gelmektedir?

SGK işten çıkış belgesinde bulunan kodlar, yapılan mesleğin resmiyette tanımlanması ile ilgilidir. Bu nedenle kodlar bölgeye, belgeye ya da işverene göre değişmez. İşten çıkış bildirgesi üzerinde tanımlı kodlar şu şekildedir:

 • Deneme süresinin devamı durumunda işverence fesih: 1
 • Deneme süresinin devamı durumunda işçi tarafından fesih: 2
 • Belirsiz süreli sözleşmenin işçi tarafından feshi- istifa: 3
 • Belirsiz süreli sözleşmenin işveren tarafından haklı nedenle feshi: 4
 • Belirli süreli sözleşme bitimi :5
 • Emeklilik nedeniyle işten ayrılma: 8
 • Malulen emeklilik halinde işten ayrılma: 9
 • Ölüm durumu: 10
 • İş kazası nedeniyle ölüm: 11
 • Askerlik: 12
 • Kadın işçinin evlenmesi: 13
 • Emeklilik için yaş haricindeki şartların karşılanması ile işten çıkarma: 14
 • Toplu işçi çıkarma: 15
 • Aynı işverene ait başka bir kuruma nakil: 16
 • İşyeri kapanması: 17
 • İşçiye verilen işin sona ermesine bağlı sözleşme bitimi: 18
 • Mevsimsel olarak başlatılan işler: 19

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Üzerinde Bulunan Kodlar Hangi Kurum Aracılığıyla Oluşturulmuştur?

İşten çıkış bildirgesindeki kodları oluşturan kurum, İŞKUR’dur. Bu kodların varlığının nedeni, işten çıkışlarda verilecek işsizlik maaşlarını düzenlemek ve gerekli durumlarda işçi veya işverenin açabileceği davalar hakkında bilgilendirme yapmaktır. Ayrıca ilgili kurumlar tarafından işten çıkma nedenlerinin istatistik verileri toplanmasını da kod sistemi kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda mevsimlik işçilik durumu için de kullanılan kodlar farklılık göstermektedir.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Stajlar İçin Düzenlenir Mi?

İşten ayrılma belgesinin staj durumunda kullanımı zorunlu değildir. Okula bağlı stajlarda, okullarla yapılan anlaşmalar bağlamında, uygulama sırasında öğrencinin sigortası yapılır. Ancak sigorta, staj sigortası olarak geçer ve diğer sigortaya göre daha dar bir kapsama sahiptir. Ancak staj sonunda işten ayrılma bildirgesi, staj bir iş olmadığından hazırlanmaz.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Hazırlanması Zorunlu Mudur?

İşten çıkış bildirgesi hazırlama zorunluluğu yasalara göre mevcuttur. Çıkış bildirgesi sayesinde işçinin işsizlik maaşı alabilmesinin önü açılırken, bildirge ile tebliğ edilen tarihten itibaren sigortasının yatmayacağı da ilgili kurumlara iletilmiş olur. Bu nedenle bildirgenin hazırlanması, tüm taraflara fayda sağlayacaktır.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Hazırlanmaması Durumunda Uygulanacak Ceza Nedir?

İşten çıkış bildirgesi hazırlamamanın cezası, işçi başına verilmektedir. Yasal süreyi doldurmasının yanında bu süreye ek olarak en az 30 gün işten ayrılma bildirgesi hazırlamayan kişiler, işçi başına 202.95 TL ödemekle yükümlüdür. Ancak bu ödeme tutarı, asgari ücretin onda biri olacak şekilde ayarlanmaktadır. Dolayısıyla asgari ücretin artışına bağlı olarak tutar da yükselecektir.

İşçi, uyarıya rağmen işten ayrılma bildirgesi hazırlamıyor ve hazırlanmasını talep etmiyorsa, kendisine, işverenin cezasının dörtte biri tutarında ceza uygulanır.

Dolayısıyla işçinin ödemesi gereken tutar 50.35 TL olacaktır. Bu cezalar, idari para cezaları sınıfında yer almaktadır. ödenmemesi halinde cezalarda faiz uygulanmaktadır.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi En Geç Ne Zaman Gönderilmelidir?

İşten çıkış bildirgesi son teslim tarihi, işten çıkıştan itibaren 10 iş günüdür. Bu süre içerisinde bildirimde bulunulmaması durumunda işveren ve işçi, ayrı olarak cezai yaptırıma tabi tutulur. İşten çıkış bildirgesi haricinde diğer evrakların hazır bulunması durumunda verilecek ceza, sadece çıkış bildirgesi bulundurmama cezasıdır.

Ancak işten ayrılan işçiye ilişkin sigorta ve diğer işlemler ile ilgili diğer evrakların da eksik bulunması durumunda, işverene 2.050 TL’den başlayan miktarlarda idari para cezası uygulanır. Bu para cezasına ek olarak çıkış bildirgesi bulundurmama cezası da eklenir. Bunların yanı sıra gönderilecek bilirkişi, firma belgelerinde başka eksiklik ve usulsüzlükler de görürse, uygulanacak para cezası artar.

Shares:

8 Yorumlar

 • TAYFUN
  11.09.2019

  MERHABA BEN BİR KİŞİYE EVİMDE İŞ YAPIYORDUM MALI EVE GETİRİYOR VE BİR KAÇ GÜN SONRA ALIYORDU SİGORTAMIDA YAPIYORDU YANİ E DEVLETTEN BAKIYORDUM LAKİN ÇOK ANLAMADIĞIM İÇİN SİGORTAMI BİRDEN FARKLI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN GÖSTERMİŞ VE ŞİMDİ BU ŞİRKETLER KAPALI AMA BENİM ÇIKIŞIMI YAPMAMIŞLAR PRİMDE ÖDENMİYOR BUNDAN NASIL KURTULURUM BURALARDAN ÇIKIŞIMI NASIL YAPARIM

  Cevapla
 • Ömer demir
  02.08.2018

  Çocuğum 19 yaşında çalıştığı isyerinden ayrılalı 8 ay oldu 18 gün çalıştı çıkış yapmamışlar sigortası 18 gün gözüküyor ama aktif muhasebecileri isyeri kapandığı icin çıkış yapamıyor . kız çocuğu cikis yapmadıkları için benim üstünden sgk danda yararlanamıyor ne yapmam lazım teşekkürler

  Cevapla
 • turgay
  25.05.2018

  iyi gunler 24.05 2018 tarihinde isten cikarildim sigorta cikisimi yapacaklar ama sigortami cikis tarihinden oncesi bi tarihe yapabilirlermi mesela 05 05 2018 tarihine gün olarak kaybim olirmu

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   25.05.2018

   Merhaba,

   Sigorta çıkış işlemlerinin 10 gün süresi var. En fazla 10 gün geriye doğru yapabilirler. Ancak bu riske girebileceklerini sanmam.

 • Balca Kurhan Elayouti
  03.05.2018

  merhaba,

  Evimde çocuk bakıcısı olarak çalışan yabancı uyruklu bayanı şubat ayında işten çıkardım. 1 Martta da Çalışma Bakanlığından bana bağlı izninin iptal edildiğine dair e posta geldi ancak SGK primlerinin de otomatik olarak kesileceği düşüncesiyle bugüne kadar ilave bir işlem yapmamıştım ancak e devletten prim borcu sorgulaması yaptığımda fakiş bir borç çıktığını gördüm ve ayrıca çıkış işlemi yapmak gerektiğini öğrendim. Kendisi 61 EK-9 (10 günde fazla) kapsamında çalışıyordu. Çıkış işlemini nasıl yapabilirim? Yurtdışında yaşadığım için online yapabilir miyim?

  yanıtınız için teşekkürler

  Cevapla
 • ŞENCAN ÇAMKERTEN
  28.12.2017

  SELAMLAR
  KASIM AYINDA ÇALIŞAN İŞÇİMİ AYIN 16KASIM DA ÇIKARDIM, DAHA SONRA 29.11.2017 TARİHİNDE GERİ ALDIM, 28 ARALIK 2017 TARİHİNDE ÇIKIŞ VERMEK
  İSTİYORUM AMA İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİ HATA VERİYOR, GÜN SAYILARINI KONTROL EDİN DİYE,
  29 KASIM DAKİ GİRİŞİ DİKKATE ALMAZSAM ÇIKIŞ BİLDİRGESİNİ KABUL EDİYOR ACABA YAPTIĞIM İŞLEM DOĞRUMU BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER

  Cevapla
 • Havva ZEYBEK ŞENTAŞ
  13.11.2017

  Merhaba
  meslek lisesi öğrencisi 13.11.2017 de işten çıkış bildirgesini onayladım 20 .10 .2017 işe girişi olan bu öğrencinin ekim ayı sgk pirimini e – bildirgede nasıl gösterceğim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   15.11.2017

   Merhaba,

   Aylık prim ve hizmet belgesinde 7 nolu belge türü ile,

   Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olmayanlar yani staj başlangıcında sağlık provizyonu olmayanların ise:

   -Aylık prim ve hizmet belgesinde 42 nolu belge türü ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeleri gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir