Emeklilik

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Ne Zaman Emekli Olur?

1999 yılı öncesi sigortalıları için sadece yaşa bakmadan prim gün sayısının dikkate alındığı şartlar ile yeni yasa düzenlemeleri yapıldı. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı bu yasa ile çalışanların emeklilik şartlarına yeni düzenlemeler getirilmiş oldu.1999 yılında Marmara bölgesinde yaşanan büyük depremin ardından ekonomik dengelerin iyice bozulduğu ülkemizde bir takım mali ve ekonomik tedbirler alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle yapılan hukuki düzenlemelere emeklilik şartlarında yapılan yeni düzenlemelerde ele alınmış ve kanun çerçevesinde belirlenmiştir.

1999’dan önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur sorusu bu dönemi kapsayan kişiler için merak edici hale gelmiştir. Sosyal güvenlik alanında yapılan yeni düzenlemeler emeklilik şartlarını da kapsamış ve emeklilik koşullarında yeni yapılan düzenlemeler olmuştur. Sosyal güvenlik reformu olarak düzenlenen emeklilik şartları1999 tarihine kadar kadınlarda 38 ve erkeklerde 43 yaş olmaktaydı.  Daha sonra koşulların giderek zorlaşması ile emeklilik yaş ve prim gün sayıları kademeli olarak artmaya başlamıştır. Buna göre kademeli olarak yükselen emeklilik yaşı 1 Ocak 2048 yılında 65 yaş olacaktır.

Sigortalı Başlangıçlarda Önemli Tarih Dönemleri Nelerdir?

Emeklilik şartlarında etkili olan üç dönem bulunur. İşe başlama tarihine göre önemli olan 3 dönem aralığı ne zaman emekli olurum sorusunun cevabında etkili olan dönemler olmaktadır. Emeklilik koşullarında etkili olan işe başlama tarih aralıkları şunlardır;

 • 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kişiler
 • 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kişiler
 • 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler olmaktadır.

Emeklilik hesaplamalarında belirtilen tarih aralıklarında bulunan kişilerin emeklilik şartları farklı olmakta ve bu tarih aralıkları üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır.

Emeklilik İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Genel olarak değerlendirmek gerekirse emeklilik için belirlenen süre dâhilinde sigortalı olarak çalışılmış olunmalıdır. Sigortalı olarak çalışılan süre içerisinde emekliliği etkileyen en önemli şart ise sigorta başlangıç tarihi olmaktadır. Kadın ve erkek çalışanlara göre değişiklik göstermekte olan emeklilik şartları yasalarla belirlenen prim ödeme gün sayısının tamamlanması ve emeklilik yaşının doldurulmuş olmasını gerektirmektedir. Prim gün sayısı ve emeklilik yaşının her ikisinin doldurulmuş olması emekliliği gerektiren şartlardır. Prim sayısını dolduran kişiler emekli olmak için yaşlarının tutmasını beklemek zorundadır. Yapılan düzenlemeler ile 1999 öncesi emeklilik şartları arasında 1999 yılından önce işe başlamış olan kişilere işe başlama tarihlerine göre kademeli emeklilik hakkı tanınmıştır. Sigortalı çalışanların emeklilik yaşları;

 • 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan kadın çalışanların emeklilik yaşları 58 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.
 • 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan erkek çalışanların emeklilik yaşları 60 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

08.Eylül.1999 tarihinden önce işe başlamış olan sigortalıları kapsayan dönem için BAĞ-KUR ya da memuriyet döneminden sonraki 7 yılın 3,5 yılında prim ödemelerini SSK’lı olarak yapan kişiler;

 • Kadın çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 50 ile 58 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.
 • Erkek çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 55 ile 60 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.

08.Eylül. 1976 tarihinden önce SGK kapsamında işe giren kişiler;

 • Kadın çalışanlar 3600 prim günü ile 50 yaşında emekli olurlar.
 • Erkek çalışanlar 3600 prim günü ile 55 yaşında emekli olurlar.

2008 Tarihinden Sonra İşe Başlayanların Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu 2008’de yürürlüğe giren kanununda emeklik şartları daha zor hale gelmiştir. 1 Mayıs 2008 yılından sonra işe başlayan ve sigorta başlangıçları bu tarihten sonra olan çalışanların emeklilik koşulları ağırlaşmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girmiş olan çalışanlar için emekliğe hak kazanışları şu şekildedir;

 • Kadın çalışanlar 31 Aralık 2035 yılına kadar çalışarak 7200 prim gün sayısını tamamlamış olmalıdır. Prim gün sayısını tamamlayan kadın çalışanlar 58 yaşını doldurduktan sonra emekliliğe hak kazanabilirler.
 • Erkek çalışanlar 31 Aralık 2035 yılına kadar çalışarak 7200 prim gün sayısını tamamlamış olmalıdır. Prim gün sayısını tamamlayan erkek çalışanlar 60 yaşını doldurduktan sonra emekliliğe hak kazanabilirler.

Belirtilen dönemde 7200 iş gününü tamamlayamayan çalışanlar için emeklilik yaşı daha yüksek olmaktadır. Primlerini 2041 tarihinde tamamlayan kadın çalışanlar 61 yaşında emekli olabilirken erkek çalışanlar 63 yaşında emekli olmaya hak kazanabilirler.

3600 Gün Emekliliğinden Kimler Faydalanır?

3600 güne göre emekliliğe hak kazanmak için 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış olunması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra işe başlamış olan kişiler 3600 güne göre emekli olma şansına sahip olamazlar.

İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3600 prim gününü tamamlayarak çalışma hayatlarında 15 yılı dolduran kadın çalışanların hak kazandıkları emeklilik yaşları şu şekildedir;

 • 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 52 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2005 ile 23.05.2008 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2011 tarihinden donra belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 58 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Aynı şartları taşıyan erkek çalışanların emeklilik yaşları şu şekildedir;

 • 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2011 ile 23.05.2014 ile tarihleri arasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 59 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2014 tarihinden sonra belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Emeklilikte Yaşa Takılmak Ne Demek?

Normal şartlarda ne zaman emekli olurum aracı ile E-devlet sistemi üzerinden emekli olunacak yılın görülmesi mümkün olmaktadır. E-devlet sisteminden yararlanarak emeklilik bilgilerine ulaşacak olan 4A Sosyal Sigorta Kurumu çalışanları, 4B Bağ kur çalışanları ve 4C Emekli Sandığı çalışanları emeklilik durumlarını online olarak görebilirler. Sistem üzerinden iş gününün emeklilik yaşından önce bittiğini gören kişiler emeklilikte yaşa takılmanın nasıl olduğunu anlamış olacaklardır. Yasalara göre asgari iş günlerini tamamlayan kişiler emekli olmak için belirlenmiş olan yaşa gelmelerini beklemek zorundadırlar. Yaş şartı yasası yeni işe girenleri ve eski çalışanları kapsamaktadır.

1999 öncesi emeklilik yasasına göre bu tarihten önce ilk sigorta girişi 18 yaşında yapılan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek 25 yılda ve 43 yaşında emekli olmaktaydı. 1999 tarihinde çıkarılmış olan yasa sonucunda emeklilik yaşı kadınlar için 58 ve erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Kademeli geçiş hükümlerinin kabul edildiği 1999 yasasına göre;

1970 doğumlu bir erkek 1990 yılında çalışmaya başlamış ise yaş şartı sebebi ile 52 yaşında emekli olmaktadır. Eğer yaş şartı olmasaydı ise 2015 yılında 25 yaşını doldurduğu sürede emekli olmaya hak kazanmış olacaktı.

Kadın Sigortalı İçin Emeklilik Tablosu

İLK SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİ YAŞ GÜN SÜRE (Yıl)
08.09.1981 tarihinden önce        ***      5000      20
09.09.1981-23.05.1984        40      5000      20
24.05.1984-23.05.1985        41      5000      20
24.05.1985-23.05.1986        42      5075      20
24.05.1986-23.05.1987       43      5150      20
24.05.1987-23.05.1988       44      5225      20
24.05.1988-23.05.1989       45     5300      20
24.05.1989-23.05.1990       46      5375      20
24.05.1990-23.05.1991       47      5450     20
24.05.1991-23.05.1992       48      5525    20
24.05.1992-23.05.1993       49     5600    20
24.05.1993-23.05.1994      50      5675    20
24.05.1994-23.05.1995      51     5750    20
24.05.1995-23.05.1996      52     5825    20
24.05.1996-23.05.1997     53     5900    20
24.05.1997-23.05.1998     54      5975    20
24.05.1998-23.05.1999    55      5975    20
24.05.1999-08.09.1999    56      5975    20

Erkek Sigortalı İçin Emeklilik Tablosu

İLK SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİ YAŞ GÜN SÜRE (Yıl)
08.09.1976 tarihinden önce    ***    5000          25
09.09.1976-23.05.1979    44    5000         25
24.05.1979-23.11.1980    45    5000         25
24.11.1980-23.05.1982    46    5075         25
24.05.1982-23.11.1983    47    5150         25
24.11.1983-23.05.1985    48    5225         25
24.05.1985-23.11.1986    49    5300         25
24.11.1986-23.05.1988    50    5375         25
24.05.1988-23.11.1989    51    5450         25
24.11.1989-23.05.1991    52    5525        25
24.05.1991-23.11.1992    53    5600       25
24.11.1992-23.05.1994    54    5675        25
24.05.1994-23.11.1995    55    5750       25
24.11.1995-23.05.1997    56    5825       25
24.05.1997-23.11.1988    57    5900       25
24.11.1998-08.09.1999     58     5975         25

Örneğin 01/01/1970 tarihinde doğan ve ilk sigortalılık tarihi 01.06.1992 olan bir kadın çalışan 48 yaşını doldurduğu 01/01/2018 tarihinde 5525 prim iş gününü de dolrmuşsa emekliliği hak edecektir.

İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir ?

Emeklilik Aylığı Hesaplama

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir ?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

416 Yorum

 1. Merhabalar
  15,05,1980 dogumluyum.12,11,1999 tarihinde ilk sigortalı oldum.ve halende devam etmekte sigortalılıyım. Acaba kac yasında ve kac yılında emekli olabilirim. Ayrıca kendi isteğimle işyerimden ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim ne gibi tazminatlara hak sahibiyim
  bu iki konuda bana yardımcı olur musunuz

  1. Merhaba,

   08/09/1999 sonrası başlangıcınız olduğu için 60 yaş ve 7000 güne tabi olarak emekli olursunuz. Bu durumda eğer 7000 günü doldurduysanız sgk dan yazı alarak istifa ederek kıdem tazminatı almanız mümkün.

 2. Merhabalar,1974 doğumluyum, 1999 kasım tarihli sgk girişim var 5350 gün prim günüm var ne zaman emekli olabilirim, teşekkürler

  1. Merhaba,

   1999 11. ay sigorta başlangıcına göre,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 60 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 7000’dir.

   Sigorta başlangıcı öncesi askerlik var ise 2 ay borçlanarak;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür.

  1. Merhaba,

   15/07/1997 tarihli sigorta başlangıcı olmasına rağmen başlangıç 18 yaşına girdiği tarih yani 01/11/1998 olarak hesaplanır. Bu başlangıca göre de;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

 3. Merhaba 1980 doğumluyum ben 01.09.1999 sigorta girişim var 6200 primim var eyt çıkarsa emekli ne zaman olurum eyt çıkmazsa emekli ne zaman olabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim iyi aksamlar saygilar

  1. Merhaba,

   EYT nin çıkamsı çok zor görünüyor. Dolayısıyla primleriniz yeterli ancak 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 4. Merhaba, ben 01.06.1999 tarihinde sigortalı olarak başlangıcım bulunmakta. Buna göre, kaç günüm olması ve kaç yaşında emekli olabilirim.? Teşekkürler..

  1. Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür

 5. Merhaba 14.04.1997 yılında sigorta başlangıcım var 2010 yılına kadar 3822 gün ödenmiş prim gün sayısı var sağlık problemleri nedeni ile çalışamıyorum bu şartlarda nasıl emekli olabilirim eyt çıkarsa yararlanma şansım olurmu

  Bu Yoruma Cevap Ver
  Danışma BirimiEkim 13, 2019, 1:08 pm
  Merhaba,

  Eyt çıksa bile en az 5000 güne ihtiyacınız var.

  Yanıtınız için öncelikle çok teşekkür ederim yalnız 1999 yılından önce sigortalı olduğum için 3600 ile eyt yada normal şarta emekli olmadığımı anladım ama şuan yapılan açıklamalara göre 1999 öncesi sigortalı olanların avantajlı olmaları yazıyor aşağıdaki paylaşılan metne göre doğruluğu yokmudur.

  1999 yılından önce sigorta girişi yapılmış ve emeklilik planlaması yapan vatandaşların başlıca 3 farklı avantajı bulunmaktadır. İlk olarak prim gün sayısı, ikinci olarak yaş sınırı ve üçüncü olarak da maaş avantajına sahip olunmaktadır.İlk olarak; bu yıldan evvel sigorta girişine sahip olan vatandaşlar diğer prosedürlere bakılmaksızın 3600 emeklilik prim şartını tamamlamaları ile birlikte başka şart beklemeden erken emekli olabilmektedir. Kaynak: 1999 Yılından Önce Sigorta Girişi Olanlar Dikkat.

  1. Merhaba,

   Sorunuza eyt emeklilik için cevap verilmiştir. 3600 günle emekli olmanız mümkün. 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar. Buna göre de EYT çıkmasa bile 56 yaşında 3600 günden emekli olabileceksiniz.

 6. 01/03/1994 sigorta girişim var gün sayım 5015 eyt den yararlanabilirmiyim . 25/04/1974 doğumluyum.teşekkürler

  1. Merhaba,

   1999 öncesi girişi olan herkes eyt kapsamındadır.

 7. Merhaba 14.04.1997 yılında sigorta başlangıcım var 2010 yılına kadar 3822 gün ödenmiş prim gün sayısı var sağlık problemleri nedeni ile çalışamıyorum bu şartlarda nasıl emekli olabilirim eyt çıkarsa yararlanma şansım olurmu

  1. Merhaba,

   Eyt çıksa bile en az 5000 güne ihtiyacınız var.

 8. Merhaba;
  01.06.1999 sigorta girişim var. 4687 prim günüm var.
  Erken emekli olabilir miyim veya ne zaman emekli olabilirim normal şartlarda

  1. Merhaba,

   01/06/1999 sigorta başlangıca göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1999 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

  2. Merhaba,

   Sorunuz Yanıtlanmıştır.

   4a dan kısmi emeklilik için 4500 gün 25 yıl hizmet, Tam emeklilik için ise 7000 gün. 4b den ise 9000 günü tamamlamanız gerekiyor.

 9. Merhaba böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkür ederim.
  ben 07.11.1975 doğumluyum. 01.10.1991 sigorta giriş tarihim tarihinde stajyer olarak EML de okudum sonra 1993 te ilk primim yattı
  prim gün sayım 6990
  EYT den faydalanma şansım varmı acaba?

  1. Merhaba,

   1993 giriş tarihinizle eyt den faydalanabileceksiniz. Zira 08/09/1999 dan sonra bu değişiklik yapıldı. Henüz komisyonda görüşülüyor. 3 farklı formül üzerinde konuşuluyor.

 10. Merhabalar
  doğum tarihi: 01/10/1972
  sig. başlangıç tarihi: 03/08/1996
  prim gün: 7,124

  8 ay asker borçlanması yapabilirim – henüz yapmadım.
  EYT ÇIKAR İSE EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
  TEŞEKKÜRLER

  1. Merhaba,

   Eyt eski hali ile çıkarsa 2021 de emekli olabilirsiniz. Ancak yeni düzenlemeler ile çıkması bekleniyor.

 11. merhaba,
  01.01.1980 doğumluyum,27.10.1998 ilk işe girişim.5100 gün pirim gün sayım var.EYT onaylanırsa emeklilik hakkım var mı?

  1. Merhaba,

   EYT eski hali ile çıkar ise emeklilik hakkınız var. Ancak çıkrsa bile farklı düzenlemelerle çıkacak. Komisyonda görüşmeler başladı.

 12. 1979 doğumluyum 15.10 1998 grisliyim 4241 bunun var nezaman emekli olurum..lütfen yardımcı olun erken emekli yaşım nefir

  1. Merhaba,

   15/10/1998 sigorta başlangıcınıza göre normal emeklilik şartınız;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

   3600 günle emeklilik için de 3600 günü doldurduğunuz tarih geçerlidir. Yazımızda aralıklar belirtilmiştir.

  2. Erken emeklilik diye bir şey yok. Emeklilikte Yaşa takılanlar diye bir şey var. Siz de böyle yazarsanız …

 13. 1980 doğumluyum ilk sigorta girişim 15.06.1998.. 3400 gun ,ssk 15 ay bagkur ödemem var eyt çıkarsa ne zaman emekli olurum veya cikmazsa

  1. Merhaba,

   15/06/1998 tarihli sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

 14. 1980 doğumluyum. İlk SSK girişim 1998 (sadece 20 gün) Sonrasında 2003 yılına kadar her hangi bir ödemem yok. 2003 yılından bu güne kadar da memuriyetim var. 1998 yılındaki SSK Kaydımın ve 20 günlük prim ödeme gününün bana emeklilikte faydası nedir.

  1. Merhaba,

   Memuriyette sigortalı olduğunuz süreler hizmet sürenize eklenir. yani pek bir faydası yok.

  1. Merhaba,

   Eyt eski şartlar ile çıkarsa hemen emekli olabilirsiniz.

  2. İyi akşamlar..
   1970 doğumluyum..6550 prim günüm var..SSK NIN İLK GİRİŞTE Verdiği sigorta giriş kartında işe giriş,06.1993…Ama ilk sigorta primim mayıs 1994 te yatırılmış..
   Eyt kanunlaşırsa durumum nedir?
   Teşekkürler

  3. Merhaba,

   emeklİlik hesaplamanızda 1994 yılı baz alınacaktır.

 15. 1980 doğumlu 15 temmuz 1999 girişli bayan çalışanım 5700 gün ssk ödemem var eyt çıkarsa n zaman emekli olabilirim

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre eyt eski hali ile çıkarsa hemen emekli olabilirsiniz.

 16. Merhaba efendim
  işe giriş tarihim 01.09.1995..prim gün sayım 6085…11.07.1977 doğumluyum..eyt cukarsa ne zaman emekli olurum.Teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   1999 öncesi şartlarla EYT çıkar ise 01/09/2020 de emekli olabilirsiniz

 17. İlk Bagkur 15/08/1995 başlangıç bir fiil bugüne kadar ödeme yaptım EYT de benim gibi olanların durumu ne olur

  1. Merhaba,

   Halen bağkurlu iseniz 9000 prim gününü doldurduktan sonra emekli olabilirsiniz EYT ile

 18. Mrb. 03.01.1981 dogumyum. Işe giriş 03.10.1998 tarihi toplam günüm 3925 günüm mevcut ne zman emekli olurum eyt den yararlanabilirmiyim. Bayanım

  1. Merhaba,

   57 yaşında normal şartlarda emeklilik şartınız. Ayrıca eyt çıkar ise siz de faydalanabileceksiniz.

 19. İyi günler annem 26.12.1959 doğumlu 01.07.1997 tarihinde isteğe bağlı bağkur kaydı var 426 gün sonra kapattırdı.Sonra 01.05.2011 tarihinde tarım bağkuruna kaydını yaptırdı aradan da 2785 günü var.3600 günden emekli olabilir mi?

  1. Merhaba,

   Bağkur erken emeklilik için en az 15 yıllık süre gerekir yani 5400 günle erken emekli olabilir.

 20. Oncelikle iyi bir hafta diliyorum. Sorum su 19 /10 /1972 dogumluyum ilk ise giris tarihim ssk 19/02/1990 toplam 493 gun sonrasi kendim is yeri actim Ve 05/10/1995 tarihinden bugune 5685 gun ödeme yaptim ssk ile bagkur toplamim 6178 Gecen sene borc sildirme yaptirdim yaklasik 3 sene o haric. Istersem ekletebilirim ama gerek duymadim. Eyt yasasi cikarsa emekli olmaya hak kazaniyorum sanirim degilmi? Birde ne yapmam gerekir yasa cikarsa?

  1. Merhaba,

   Bağkurdan emekli olabilmek için 9000 gün şart. EYt çıkarsa bu primleri doldurmanız istenir.

 21. merhabalar ilk işe giriş tarihim 04.06.1996 ama pirim yatması 2000 den başlıyor nezaman emekli olabilirim

  1. MErhaba,

   1996 yılı staj ve prim yatmamış ise 2000 yılı sigorta başlangıcı olarak baz alınacak ve 60 yaş 7000 prim günü ile emekli olabileceksiniz.

  2. 1980 dogumluyum 1997 sigorta giris baslangic eyt den faydalanirmiyim daha sonra 1998 sigorta gozukmuyo 1999 da gozukuyo cevabinizi bekliyorum ismim mehmet

 22. Merhaba 1981 doğumluyum işe giriş 01 10 1998 yasa çıkarsa ne zaman emekli olurum prim gün sayım 5178

 23. sigorta başlangıç tarihim 01 05 1998 tarihi pirim günüm 6250 gunsayim var yasa çıkarsa nezaman emekli olurum

  1. merabalar 1982 doğumluyum ilk işe giriş tarihim 04.06. 1996 da ama pirimim 2000 de yatmaya başladı eğer eyt çıkarsa nezaman emekli olabilirim gün sayın 5350 askerliğimi yatırırsam degişiemi

  2. 03.03.1990 işe ilk giriş tarihim 1972 doğumluyum acaba bu şartlarla ne zaman emekli olabilirim şuan sigortalı olarak çalışıyorum teşekkürler

  1. Merhaba,

   07/10/1991 tarihli sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1991 ile 23.11.1992 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dir

 24. Merhaba ben 15.02.1972 doğumluyum 19/02/1990 ilk sigorta girişim 5525 iş günüm var şu an %54 engelli raporum var ve bana ne zaman emeklilik bağlanır ve emekli maaş ne kadar bağlanır teşekkür ederim

 25. selamül aleyküm 0.1 0.3 1993 yılında SSK girişim 5600 pirim günüm var EYT faydalana bilirmiyim teşekkürler

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre eyt kapsamında emekli olabilirsiniz.

 26. 1996 sigorta girişim var 1996 yılından hiç günün yok sigorta emeklilik için 2001 dikkate alıyor 1996 yılında çalıştım pirim yatirilmamis sadece sigorta girişi var neyapabilirim

 27. 1973 doğumluyum, sigorta başlangıcım ; 02.09.1996, şu anki primim ; 6130, eyt yasalaşırsa ben ne zaman emekli olabilirim, saygılarımla …

 28. Merhaba sayın yetkili,05.09.1996 da göreve başlamış emekli sandığı çalışanıyım,bu süreçte 1 yıl verdiğim arayı çıkınca 22 yıl hizmetim, var,25 yıla tabi olduğum için bu görevi bırakıp son 3 yıl ssk lı olarak primim ödense 56 yaşında emekli sandığı emekliliğine hak kazanırmıyım?

 29. Eylül 1997 sigorta girişim 10.03.1975 doğum tarihim . 6730 prim günüm ne zaman emekli olabilirim?

  1. Merhaba,

   Eylül 1997 tarihli sigorta başlangıcınıza göre ;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

 30. 01.01.1998 tarihinde işe başlama : 2385 gün ssk
  Bağkur tescil tarihi: 21.07.2009
  Bağkur prim gün sayısı: 10 yıl bir ay 23 gün
  Ne zaman emekli olurum
  Prim ödemesem ne gibi durumlar olur
  Saygılarımla
  Teşekkür ederim

 31. 05 şubat 1977 tarihinde doğdum.
  İlk ssk başlangıcım 10 haziran 1998
  100 gün ssk sigortam oldu
  20 temmuz 2000 de yedek subay olarak emekli sandığına bağlı 16 ay sürem var.
  27 aralık 2004 de memuriyetim başladı.halen aktif devlet memuruyum
  Emeklilik şartlarım ve tarihini ögrenebilirmiyim.

 32. Eşim 09/12/1997 tarihinde vekil öğretmen olarak işe başlamış. 01 Haziran 1998 tarihinde de işten ayrılmış. Bu tarihten sonra da sigortalı olarak hiç çalışmadı. 1999 da evlendik. 4 çocuğumuz oldu. Doğum tarihleri 2000, 2003, 2007 ve 2011. Üç çocuğa kadar doğum borçlanması diye bi şeyler duydum. Eşimin emekli olabilme imkanı var mı. Ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor. Bu konularda bilgilendirme yaparsanız sevinirim.

  1. Merhaba,

   3 çocuk için 2 şer yıldan 6 yıl borçlanma imkanı var. 6 ayda çalışmışlığı mevcut. Toplamda 6,6 yıl yani 2340 gün yapar. 3600 güne tamamlamak için kalan günleri isteğe bğlı ödeyebilir 90 gün kala sigortalı bir işte çalışarak 58 yaşında emekli edebilirsiniz. Biraz bulmaca gibi oldu ama öyle…. 🙂

 33. 11. Ay 94 de yedek subaylik ile maas almaya basladim. Şu an itibariyle 19 yil 9 ay hizmetim var. 71 dogumluyum.
  Fiili hizmet zammı da hesaba katilirsa hangi yas ve yilda emekli olabilirim

 34. Ben 1990 yılında sgk ya giriş yaptım dolayısıyla 1990 yılında sgk ya giriş yaptığım yasaya tabiyim.nasıl olurda beni 1999 yılında bir gecede çıkarılan yasaya tabi tutup hakkımı gasp edersiniz.benim 29 yılım olmuş sgk ya giriş yapalı ve 8000 gün pirimim var ve beni sadece yaştan dolayı 52 yaşımı bekletiyosunuz.hakmıdır. adaletmidir.ödediğim fazla pirimleri çatır çatır yiyiyosunuz haram zkkım olsun. Her ay benim adıma 4300 tl pirim yatırılıyor.benden istenen pirim gün sayısı 5525 idi ödediğim fazla pirimgünlerimi eşimin üzerine niye aktaramıyorum.Bana akıllıca ve mantıklı bir cevap verebilecek sgk uzmanınız varmı?

 35. 1981 dogumlugum 1.11.1998 sıgorta gırıslıgım emeklı olma yasım kactır acaba
  sımdıden cevap ıcın tesekkurler

  1. 1997 yılında sigortalıyın ve 2006da böbrek bagışlasın şimdi 2016yılından beri calışamıyom nasıl emekli olurum pirimim 600gün var

 36. 1977 doğum luyum…01.02.1994 tarihinde SSK girişim var..2000 yılına kadar 190 gün pirim var..31.07.2000 yılında memuriyete girdim…hala çalışıyorum..2001 yılında Ecevit hükümeti nin çıkardığı kanunla 1997_1998 yılında 18 ay yaptığım askerlik borçlanmasını ödedim..ne zaman emekli olabilirim.. (ayrıca 94 yılında işe girmemi avantaj â çevirebilir miyim şeker hastalığım var.. teşekkürler)

  1. Ben 22 12 1999 girişliyim ne zaman emekli ve kaç günle emekli olurum eyt düzenlemesi olursa bana faydası olurmu

 37. Hayirli Günler
  İlk işe giriş tarihim 01.10.1997
  Toplam gün sayısı 1728
  Askerlik 05.2004 -08.2006 tarihleri arası askerlik yaptım.
  2006 yılından itibaren Almanya da yaşıyorum. Burada da halen çalışıyorum. 01 Ağustos değişecek yasa beni etkiler mi yoksa başvuru yapıp para yatırmalımıyım.

  1. Mrb 1975 doğumluyum, 1993 yılından beri sigortalıyım 8000 günün üzerinde primim var eğer eyt kabul edilirse emekli olma şansını yakalayabilirmiyim? Tşkler

 38. Merhaba,

  01/07/1997 sigorta başlangıcı 5324 prim günü var 20/06/1963 doğumlu bunun dışında 2009 -2016 yılları içindede bağkur ödemesi oldu sizce ne zaman emekli olabilir? Yaş, prim yada yıla takılır mı ?

  1. 31 05 1982 doğum 01 06 1999 sigorta girişim eyt çıkarsa 2024 te 42 yaşında emekli olabilirmiyim

 39. işe giriş tarihim 01/04/1999 .
  03/07/1979 doğumluyum maaşlı ne zaman emekli olabilirim .eyt kabul edilirse ne zaman emekli olabilirm,teşekkürler

 40. Selam ben 12-10-2000 SSK sigorta girişliyim askerliğimi Kasım 1993 / Mayıs 1995 yılları arasında 18 ay olarak yaptım.
  Askerliği borçlanarak sigorta giriş sürem geriye yani Mart 1999 tarihine çekilir mi ?
  Şu anda yaşım 46 sigortalılık gün sayım 8555.
  İyi günler dilerim.
  Gürhan ALPER

  1. Merhaba,

   sigorta girişinize göre gününüz fazla çıkıyor. Oarad bir hata var sanırım. Sorunuza gelirsek 18 ay borçlanma ile sigorta başlangıcınız 18 ay geriye çekilecek ve Mart 1999 olabilecek.İsterseniz 13 ayını da baorçlabnarak 08/09/1999 öncesine çekerek aynı yaşta (58) emekli olabilirsiniz. Tamamını borçlanmanız şart değil.

 41. Merhaba, eşim (bayan) 1978 doğumlu 6200 günü var. İlk işe giriş tarihi şubat 1997 eyt yasası çıkarsa emekli olabilir mi?

 42. 20.03.1977 doğumluyum ilk işe giriş tarihim 03.05.1997 işçi sigortası eft olmasa idi ne zaman emekli olabilirdim .şimdi ne zaman emekli olabilirim..

 43. ilk işe girişim 1998 9.ay çalısıyorum primim 6300 civarında askerliğim sigortadan önce yaptım eski sisteme göre ne zaman emekli olabilirim 1979 12. Ay doğumluym

 44. MERHABA KOLAY GELSİN 14/09/1998 SİGORTA GİRİSİM VAR TOPLAM 5090 GUNUM VAR NEZAMAN EMEKLİ OLURUM
  GERCEKTEN guzel bir site kurulmus emegi gecenlere tesekkur ederim

 45. Merhaba,
  01/07/1999 tarihi sigorta başlangıç tarihim. 1 ay sigortalı olduktan sonra yatan ilk prmim 2005 yılından başlıyor. Bu durumda 15 yıl 3600 günden yararlanabiliyor muyum?

 46. Merhaba 01.01.1982 doğumluyum. Sigorta girişim 01.07.1998 . Fakat sigorta başlangıcında yaşım 16 idi. EYT kanunu çıkarsa bana ne kadar faydası olur. Emeklilik ne zaman olur.

 47. İYİ ÇALIŞMALAR,
  Ben 23.09.1973 doğumluyum. 01.10.1990 tarihinde ssk girişim oldu.En son 1.100 gündür ssk lıyım.aynı zamanda işyerim var bağkur ödemiyorum.ssk dan devam ediyorum. prim günümde ortalama askerlik ödemediğim halde 8.500 gün oldu. ne zaman emekli olabilirim. engin bilgilerinize danışmak isterim.

  Saygılarımla,
  MEHMET YEŞİL

 48. Merhaba,
  10/06/1969 doğumluyum. Nisan 1994 de sigorta girişim bulunuyor. Ama sadece 11 gün. 1995 ve 1999 da olmak üzere iki doğum yaptım.
  Daha sonra bir kısmı isteğe bağlı bir kısmı zorumlu olmak üzere 2262 gün 4B primim var. Son olarak da geçen yıl içerisinde 90 gün daha 4A primim var dolayısıyla 2262 gün 4B 101 gün 4A ‘dan primim yattı ve ilk girişim 4A.
  Emeklilik şartlarım hakkında bilgi verir misiniz? Çocukları 4A üzerinden borçlanıp prim günümü doldurursam 4A’dan emekli olabilir miyin?

 49. Merhabalar,
  2 sorum olacak cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Şubat 1973 doğumluyum. İlk sigorta başlangıç tarihim 1 Temmuz 1994 çokuluslu bir firmada stajer olarak 3 ay çalıştım. 4 A geçmişimde bu tarih işe başlangıç tarihi olarak gözükse de sigorta ödemesi görünmüyor. İlk sigorta ödemem okul bitimi iş hayatına başladığım 1 Temmuz 1996 olarak görünmekte. aradaki ödenmemiş primleri ödemem emekli maaşımı arttırı mı?
  2 Askerlik ödemesini yapmam ileride emekli maaşımda bir artışa sebep olur mu?
  İlginiz için teşekkürler

  1. Merhaba,

   1994 ve 1996 yılları arası boşluğu ödeme hakkınız bulunmuyor. Askerliği yüksek primden öderseniz maaşınıza katkısı olur. Ne kadar katkı sağlayabileceğini hesaplayabilmemiz mümkün değil.

 50. merhaba eşim (kadın 15 03 1976 doğumlu )
  01 01 1998 de 4A girişi var 1080 gün primi
  22 01 2001 de 4C girişi var 6526 gün primi var

  benim (erkek 11 01 1972 doğumluyum)
  01 10 1998 de 4A girişim var 1114 gün primim var
  19 10 2000 de 4B girişim var 5598 gün primim var

  ne zaman emekli olabiliriz?

 51. merhaba
  doğum tarihi 13081967
  ilk işe giriş ssk 01 01 1990 348 gün
  01 12 1992 tarihinden bu yana halen bağkur luyum
  toplam 9200 günüm var
  1987 de askerlik yaptım
  ne zaman emekli olabilirim

  1. Merhaba,

   Prim ve hizmet süresi şartını sağlamışsınız 53 yaşında 13/08/2020 tarihinde emekli olabilirsiniz.

 52. Merhabalar 1977 doğumluyum 01.08.1995 yılında sigorta girişim var. pirimim 4550 gün dür ne zaman emekli olurum eksik günlerimi tamamlasam emekli olunca faydası olur mu Teşekkürler.

 53. İyi günler. 04-11-1962 doğumluyum. 1-12-1998 sigorta başlangıcım. 6669 gün ödemem var ve halen çalışmaktayım.
  Askere 1984 de tecilim bitince gittim ve 20 ay askerlik sürem vardı. Askerde kaza geçirdim. Boyun kemiğim iki yerden kırıldı. Askerlik sürem bitiş tarihine yakın oldu, tarihi tam hatırlayamıyorum. Uzun tedavi süreçleri sonunda gülhane askeri tıp akademisinde son kontroller sonunda (20 ay askerlik yapma süremi çeşitli hastanelerde tedavi, hava değişimi, kontroller ile aştım bu sırada) bana askerliğe elverişli değildir raporu verildi. Bunun karşılığında ben tazminat isteme aylık bağlanma vb girişimim olmadı.
  Askerlik borçlanması için belge istediğimde askerliğe elverişli değil raporu veriyorlar. Ben askerde hiç olmazsa 20 aylık borçlanmayı yapmak istiyorum, ne yapabilirim? Bu kaza için veya askerlik borçlanması için nasıl hak sahibi olabilirim?
  Bir de 6000 lira civarında (bazen üstü de oluyor) ssk ödemelerimde maaş ek gösterge vb görünüyor. askerlik borçlanması yaparsam emekli maaşı açısından katkı yapması kaybın olmaması için kaç lira ödemeliyim?

 54. 1997 4kasımda öğretmenliğe başlamış bayanım ne zaman emekli olurum? mesleğe başlarken tezli yüksek lisansımı tamamlamıştım emekli maaşıma etki eder mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu