Emeklilik

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Ne Zaman Emekli Olur?

1999 yılı öncesi sigortalıları için sadece yaşa bakmadan prim gün sayısının dikkate alındığı şartlar ile yeni yasa düzenlemeleri yapıldı. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı bu yasa ile çalışanların emeklilik şartlarına yeni düzenlemeler getirilmiş oldu.1999 yılında Marmara bölgesinde yaşanan büyük depremin ardından ekonomik dengelerin iyice bozulduğu ülkemizde bir takım mali ve ekonomik tedbirler alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle yapılan hukuki düzenlemelere emeklilik şartlarında yapılan yeni düzenlemelerde ele alınmış ve kanun çerçevesinde belirlenmiştir.


1999’dan önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur sorusu bu dönemi kapsayan kişiler için merak edici hale gelmiştir. Sosyal güvenlik alanında yapılan yeni düzenlemeler emeklilik şartlarını da kapsamış ve emeklilik koşullarında yeni yapılan düzenlemeler olmuştur. Sosyal güvenlik reformu olarak düzenlenen emeklilik şartları1999 tarihine kadar kadınlarda 38 ve erkeklerde 43 yaş olmaktaydı.  Daha sonra koşulların giderek zorlaşması ile emeklilik yaş ve prim gün sayıları kademeli olarak artmaya başlamıştır. Buna göre kademeli olarak yükselen emeklilik yaşı 1 Ocak 2048 yılında 65 yaş olacaktır.

Sigortalı Başlangıçlarda Önemli Tarih Dönemleri Nelerdir?

Emeklilik şartlarında etkili olan üç dönem bulunur. İşe başlama tarihine göre önemli olan 3 dönem aralığı ne zaman emekli olurum sorusunun cevabında etkili olan dönemler olmaktadır. Emeklilik koşullarında etkili olan işe başlama tarih aralıkları şunlardır;

 • 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kişiler
 • 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kişiler
 • 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler olmaktadır.

Emeklilik hesaplamalarında belirtilen tarih aralıklarında bulunan kişilerin emeklilik şartları farklı olmakta ve bu tarih aralıkları üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır.

Emeklilik İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Genel olarak değerlendirmek gerekirse emeklilik için belirlenen süre dâhilinde sigortalı olarak çalışılmış olunmalıdır. Sigortalı olarak çalışılan süre içerisinde emekliliği etkileyen en önemli şart ise sigorta başlangıç tarihi olmaktadır. Kadın ve erkek çalışanlara göre değişiklik göstermekte olan emeklilik şartları yasalarla belirlenen prim ödeme gün sayısının tamamlanması ve emeklilik yaşının doldurulmuş olmasını gerektirmektedir. Prim gün sayısı ve emeklilik yaşının her ikisinin doldurulmuş olması emekliliği gerektiren şartlardır. Prim sayısını dolduran kişiler emekli olmak için yaşlarının tutmasını beklemek zorundadır. Yapılan düzenlemeler ile 1999 öncesi emeklilik şartları arasında 1999 yılından önce işe başlamış olan kişilere işe başlama tarihlerine göre kademeli emeklilik hakkı tanınmıştır. Sigortalı çalışanların emeklilik yaşları;

 • 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan kadın çalışanların emeklilik yaşları 58 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.
 • 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan erkek çalışanların emeklilik yaşları 60 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

08.Eylül.1999 tarihinden önce işe başlamış olan sigortalıları kapsayan dönem için BAĞ-KUR ya da memuriyet döneminden sonraki 7 yılın 3,5 yılında prim ödemelerini SSK’lı olarak yapan kişiler;

 • Kadın çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 50 ile 58 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.
 • Erkek çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 55 ile 60 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.

08.Eylül. 1976 tarihinden önce SGK kapsamında işe giren kişiler;

 • Kadın çalışanlar 3600 prim günü ile 50 yaşında emekli olurlar.
 • Erkek çalışanlar 3600 prim günü ile 55 yaşında emekli olurlar.

2008 Tarihinden Sonra İşe Başlayanların Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu 2008’de yürürlüğe giren kanununda emeklik şartları daha zor hale gelmiştir. 1 Mayıs 2008 yılından sonra işe başlayan ve sigorta başlangıçları bu tarihten sonra olan çalışanların emeklilik koşulları ağırlaşmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girmiş olan çalışanlar için emekliğe hak kazanışları şu şekildedir;

 • Kadın çalışanlar 31 Aralık 2035 yılına kadar çalışarak 7200 prim gün sayısını tamamlamış olmalıdır. Prim gün sayısını tamamlayan kadın çalışanlar 58 yaşını doldurduktan sonra emekliliğe hak kazanabilirler.
 • Erkek çalışanlar 31 Aralık 2035 yılına kadar çalışarak 7200 prim gün sayısını tamamlamış olmalıdır. Prim gün sayısını tamamlayan erkek çalışanlar 60 yaşını doldurduktan sonra emekliliğe hak kazanabilirler.

Belirtilen dönemde 7200 iş gününü tamamlayamayan çalışanlar için emeklilik yaşı daha yüksek olmaktadır. Primlerini 2041 tarihinde tamamlayan kadın çalışanlar 61 yaşında emekli olabilirken erkek çalışanlar 63 yaşında emekli olmaya hak kazanabilirler.

3600 Gün Emekliliğinden Kimler Faydalanır?

3600 güne göre emekliliğe hak kazanmak için 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış olunması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra işe başlamış olan kişiler 3600 güne göre emekli olma şansına sahip olamazlar.

İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3600 prim gününü tamamlayarak çalışma hayatlarında 15 yılı dolduran kadın çalışanların hak kazandıkları emeklilik yaşları şu şekildedir;

 • 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 52 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2005 ile 23.05.2008 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2011 tarihinden donra belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 58 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Aynı şartları taşıyan erkek çalışanların emeklilik yaşları şu şekildedir;

 • 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2011 ile 23.05.2014 ile tarihleri arasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 59 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2014 tarihinden sonra belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Emeklilikte Yaşa Takılmak Ne Demek?

Normal şartlarda ne zaman emekli olurum aracı ile E-devlet sistemi üzerinden emekli olunacak yılın görülmesi mümkün olmaktadır. E-devlet sisteminden yararlanarak emeklilik bilgilerine ulaşacak olan 4A Sosyal Sigorta Kurumu çalışanları, 4B Bağ kur çalışanları ve 4C Emekli Sandığı çalışanları emeklilik durumlarını online olarak görebilirler. Sistem üzerinden iş gününün emeklilik yaşından önce bittiğini gören kişiler emeklilikte yaşa takılmanın nasıl olduğunu anlamış olacaklardır. Yasalara göre asgari iş günlerini tamamlayan kişiler emekli olmak için belirlenmiş olan yaşa gelmelerini beklemek zorundadırlar. Yaş şartı yasası yeni işe girenleri ve eski çalışanları kapsamaktadır.

1999 öncesi emeklilik yasasına göre bu tarihten önce ilk sigorta girişi 18 yaşında yapılan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek 25 yılda ve 43 yaşında emekli olmaktaydı. 1999 tarihinde çıkarılmış olan yasa sonucunda emeklilik yaşı kadınlar için 58 ve erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Kademeli geçiş hükümlerinin kabul edildiği 1999 yasasına göre;

1970 doğumlu bir erkek 1990 yılında çalışmaya başlamış ise yaş şartı sebebi ile 52 yaşında emekli olmaktadır. Eğer yaş şartı olmasaydı ise 2015 yılında 25 yaşını doldurduğu sürede emekli olmaya hak kazanmış olacaktı.

Kadın Sigortalı İçin Emeklilik Tablosu

İLK SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİ YAŞ GÜN SÜRE (Yıl)
08.09.1981 tarihinden önce        ***      5000      20
09.09.1981-23.05.1984        40      5000      20
24.05.1984-23.05.1985        41      5000      20
24.05.1985-23.05.1986        42      5075      20
24.05.1986-23.05.1987       43      5150      20
24.05.1987-23.05.1988       44      5225      20
24.05.1988-23.05.1989       45     5300      20
24.05.1989-23.05.1990       46      5375      20
24.05.1990-23.05.1991       47      5450     20
24.05.1991-23.05.1992       48      5525    20
24.05.1992-23.05.1993       49     5600    20
24.05.1993-23.05.1994      50      5675    20
24.05.1994-23.05.1995      51     5750    20
24.05.1995-23.05.1996      52     5825    20
24.05.1996-23.05.1997     53     5900    20
24.05.1997-23.05.1998     54      5975    20
24.05.1998-23.05.1999    55      5975    20
24.05.1999-08.09.1999    56      5975    20

Erkek Sigortalı İçin Emeklilik Tablosu

İLK SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİ YAŞ GÜN SÜRE (Yıl)
08.09.1976 tarihinden önce    ***    5000          25
09.09.1976-23.05.1979    44    5000         25
24.05.1979-23.11.1980    45    5000         25
24.11.1980-23.05.1982    46    5075         25
24.05.1982-23.11.1983    47    5150         25
24.11.1983-23.05.1985    48    5225         25
24.05.1985-23.11.1986    49    5300         25
24.11.1986-23.05.1988    50    5375         25
24.05.1988-23.11.1989    51    5450         25
24.11.1989-23.05.1991    52    5525        25
24.05.1991-23.11.1992    53    5600       25
24.11.1992-23.05.1994    54    5675        25
24.05.1994-23.11.1995    55    5750       25
24.11.1995-23.05.1997    56    5825       25
24.05.1997-23.11.1988    57    5900       25
24.11.1998-08.09.1999     58     5975         25

Örneğin 01/01/1970 tarihinde doğan ve ilk sigortalılık tarihi 01.06.1992 olan bir kadın çalışan 48 yaşını doldurduğu 01/01/2018 tarihinde 5525 prim iş gününü de dolrmuşsa emekliliği hak edecektir.

İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir ?

Emeklilik Aylığı Hesaplama

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir ?

İlgili Makaleler

402 Yorum

 1. Merhaba 1980 doğumluyum ben 01.09.1999 sigorta girişim var 6200 primim var eyt çıkarsa emekli ne zaman olurum eyt çıkmazsa emekli ne zaman olabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim iyi aksamlar saygilar

  1. Merhaba,

   EYT nin çıkamsı çok zor görünüyor. Dolayısıyla primleriniz yeterli ancak 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 2. Merhaba, ben 01.06.1999 tarihinde sigortalı olarak başlangıcım bulunmakta. Buna göre, kaç günüm olması ve kaç yaşında emekli olabilirim.? Teşekkürler..

  1. Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür

 3. Merhaba 14.04.1997 yılında sigorta başlangıcım var 2010 yılına kadar 3822 gün ödenmiş prim gün sayısı var sağlık problemleri nedeni ile çalışamıyorum bu şartlarda nasıl emekli olabilirim eyt çıkarsa yararlanma şansım olurmu

  Bu Yoruma Cevap Ver
  Danışma BirimiEkim 13, 2019, 1:08 pm
  Merhaba,

  Eyt çıksa bile en az 5000 güne ihtiyacınız var.

  Yanıtınız için öncelikle çok teşekkür ederim yalnız 1999 yılından önce sigortalı olduğum için 3600 ile eyt yada normal şarta emekli olmadığımı anladım ama şuan yapılan açıklamalara göre 1999 öncesi sigortalı olanların avantajlı olmaları yazıyor aşağıdaki paylaşılan metne göre doğruluğu yokmudur.

  1999 yılından önce sigorta girişi yapılmış ve emeklilik planlaması yapan vatandaşların başlıca 3 farklı avantajı bulunmaktadır. İlk olarak prim gün sayısı, ikinci olarak yaş sınırı ve üçüncü olarak da maaş avantajına sahip olunmaktadır.İlk olarak; bu yıldan evvel sigorta girişine sahip olan vatandaşlar diğer prosedürlere bakılmaksızın 3600 emeklilik prim şartını tamamlamaları ile birlikte başka şart beklemeden erken emekli olabilmektedir. Kaynak: 1999 Yılından Önce Sigorta Girişi Olanlar Dikkat.

  1. Merhaba,

   Sorunuza eyt emeklilik için cevap verilmiştir. 3600 günle emekli olmanız mümkün. 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar. Buna göre de EYT çıkmasa bile 56 yaşında 3600 günden emekli olabileceksiniz.

 4. 01/03/1994 sigorta girişim var gün sayım 5015 eyt den yararlanabilirmiyim . 25/04/1974 doğumluyum.teşekkürler

 5. Merhaba 14.04.1997 yılında sigorta başlangıcım var 2010 yılına kadar 3822 gün ödenmiş prim gün sayısı var sağlık problemleri nedeni ile çalışamıyorum bu şartlarda nasıl emekli olabilirim eyt çıkarsa yararlanma şansım olurmu

 6. Merhaba;
  01.06.1999 sigorta girişim var. 4687 prim günüm var.
  Erken emekli olabilir miyim veya ne zaman emekli olabilirim normal şartlarda

  1. Merhaba,

   01/06/1999 sigorta başlangıca göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1999 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

  2. Merhaba,

   Sorunuz Yanıtlanmıştır.

   4a dan kısmi emeklilik için 4500 gün 25 yıl hizmet, Tam emeklilik için ise 7000 gün. 4b den ise 9000 günü tamamlamanız gerekiyor.

 7. Merhaba böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkür ederim.
  ben 07.11.1975 doğumluyum. 01.10.1991 sigorta giriş tarihim tarihinde stajyer olarak EML de okudum sonra 1993 te ilk primim yattı
  prim gün sayım 6990
  EYT den faydalanma şansım varmı acaba?

  1. Merhaba,

   1993 giriş tarihinizle eyt den faydalanabileceksiniz. Zira 08/09/1999 dan sonra bu değişiklik yapıldı. Henüz komisyonda görüşülüyor. 3 farklı formül üzerinde konuşuluyor.

 8. Merhabalar
  doğum tarihi: 01/10/1972
  sig. başlangıç tarihi: 03/08/1996
  prim gün: 7,124

  8 ay asker borçlanması yapabilirim – henüz yapmadım.
  EYT ÇIKAR İSE EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
  TEŞEKKÜRLER

  1. Merhaba,

   Eyt eski hali ile çıkarsa 2021 de emekli olabilirsiniz. Ancak yeni düzenlemeler ile çıkması bekleniyor.

 9. merhaba,
  01.01.1980 doğumluyum,27.10.1998 ilk işe girişim.5100 gün pirim gün sayım var.EYT onaylanırsa emeklilik hakkım var mı?

  1. Merhaba,

   EYT eski hali ile çıkar ise emeklilik hakkınız var. Ancak çıkrsa bile farklı düzenlemelerle çıkacak. Komisyonda görüşmeler başladı.

 10. 1979 doğumluyum 15.10 1998 grisliyim 4241 bunun var nezaman emekli olurum..lütfen yardımcı olun erken emekli yaşım nefir

  1. Merhaba,

   15/10/1998 sigorta başlangıcınıza göre normal emeklilik şartınız;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

   3600 günle emeklilik için de 3600 günü doldurduğunuz tarih geçerlidir. Yazımızda aralıklar belirtilmiştir.

  2. Erken emeklilik diye bir şey yok. Emeklilikte Yaşa takılanlar diye bir şey var. Siz de böyle yazarsanız …

 11. 1980 doğumluyum ilk sigorta girişim 15.06.1998.. 3400 gun ,ssk 15 ay bagkur ödemem var eyt çıkarsa ne zaman emekli olurum veya cikmazsa

  1. Merhaba,

   15/06/1998 tarihli sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

 12. 1980 doğumluyum. İlk SSK girişim 1998 (sadece 20 gün) Sonrasında 2003 yılına kadar her hangi bir ödemem yok. 2003 yılından bu güne kadar da memuriyetim var. 1998 yılındaki SSK Kaydımın ve 20 günlük prim ödeme gününün bana emeklilikte faydası nedir.

  1. Merhaba,

   Memuriyette sigortalı olduğunuz süreler hizmet sürenize eklenir. yani pek bir faydası yok.

  1. İyi akşamlar..
   1970 doğumluyum..6550 prim günüm var..SSK NIN İLK GİRİŞTE Verdiği sigorta giriş kartında işe giriş,06.1993…Ama ilk sigorta primim mayıs 1994 te yatırılmış..
   Eyt kanunlaşırsa durumum nedir?
   Teşekkürler

  2. Merhaba,

   emeklİlik hesaplamanızda 1994 yılı baz alınacaktır.

 13. 1980 doğumlu 15 temmuz 1999 girişli bayan çalışanım 5700 gün ssk ödemem var eyt çıkarsa n zaman emekli olabilirim

  1. Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre eyt eski hali ile çıkarsa hemen emekli olabilirsiniz.

 14. Merhaba efendim
  işe giriş tarihim 01.09.1995..prim gün sayım 6085…11.07.1977 doğumluyum..eyt cukarsa ne zaman emekli olurum.Teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   1999 öncesi şartlarla EYT çıkar ise 01/09/2020 de emekli olabilirsiniz

  1. Merhaba,

   Halen bağkurlu iseniz 9000 prim gününü doldurduktan sonra emekli olabilirsiniz EYT ile

 15. Mrb. 03.01.1981 dogumyum. Işe giriş 03.10.1998 tarihi toplam günüm 3925 günüm mevcut ne zman emekli olurum eyt den yararlanabilirmiyim. Bayanım

  1. Merhaba,

   57 yaşında normal şartlarda emeklilik şartınız. Ayrıca eyt çıkar ise siz de faydalanabileceksiniz.

 16. İyi günler annem 26.12.1959 doğumlu 01.07.1997 tarihinde isteğe bağlı bağkur kaydı var 426 gün sonra kapattırdı.Sonra 01.05.2011 tarihinde tarım bağkuruna kaydını yaptırdı aradan da 2785 günü var.3600 günden emekli olabilir mi?

  1. Merhaba,

   Bağkur erken emeklilik için en az 15 yıllık süre gerekir yani 5400 günle erken emekli olabilir.

 17. Oncelikle iyi bir hafta diliyorum. Sorum su 19 /10 /1972 dogumluyum ilk ise giris tarihim ssk 19/02/1990 toplam 493 gun sonrasi kendim is yeri actim Ve 05/10/1995 tarihinden bugune 5685 gun ödeme yaptim ssk ile bagkur toplamim 6178 Gecen sene borc sildirme yaptirdim yaklasik 3 sene o haric. Istersem ekletebilirim ama gerek duymadim. Eyt yasasi cikarsa emekli olmaya hak kazaniyorum sanirim degilmi? Birde ne yapmam gerekir yasa cikarsa?

  1. Merhaba,

   Bağkurdan emekli olabilmek için 9000 gün şart. EYt çıkarsa bu primleri doldurmanız istenir.

  1. MErhaba,

   1996 yılı staj ve prim yatmamış ise 2000 yılı sigorta başlangıcı olarak baz alınacak ve 60 yaş 7000 prim günü ile emekli olabileceksiniz.

  2. 1980 dogumluyum 1997 sigorta giris baslangic eyt den faydalanirmiyim daha sonra 1998 sigorta gozukmuyo 1999 da gozukuyo cevabinizi bekliyorum ismim mehmet

  1. merabalar 1982 doğumluyum ilk işe giriş tarihim 04.06. 1996 da ama pirimim 2000 de yatmaya başladı eğer eyt çıkarsa nezaman emekli olabilirim gün sayın 5350 askerliğimi yatırırsam degişiemi

  2. 03.03.1990 işe ilk giriş tarihim 1972 doğumluyum acaba bu şartlarla ne zaman emekli olabilirim şuan sigortalı olarak çalışıyorum teşekkürler

  1. Merhaba,

   07/10/1991 tarihli sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1991 ile 23.11.1992 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dir

  1. Merhaba,

   Eylül 1997 tarihli sigorta başlangıcınıza göre ;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

 18. Eşim 09/12/1997 tarihinde vekil öğretmen olarak işe başlamış. 01 Haziran 1998 tarihinde de işten ayrılmış. Bu tarihten sonra da sigortalı olarak hiç çalışmadı. 1999 da evlendik. 4 çocuğumuz oldu. Doğum tarihleri 2000, 2003, 2007 ve 2011. Üç çocuğa kadar doğum borçlanması diye bi şeyler duydum. Eşimin emekli olabilme imkanı var mı. Ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor. Bu konularda bilgilendirme yaparsanız sevinirim.

  1. Merhaba,

   3 çocuk için 2 şer yıldan 6 yıl borçlanma imkanı var. 6 ayda çalışmışlığı mevcut. Toplamda 6,6 yıl yani 2340 gün yapar. 3600 güne tamamlamak için kalan günleri isteğe bğlı ödeyebilir 90 gün kala sigortalı bir işte çalışarak 58 yaşında emekli edebilirsiniz. Biraz bulmaca gibi oldu ama öyle…. 🙂

  1. 1997 yılında sigortalıyın ve 2006da böbrek bagışlasın şimdi 2016yılından beri calışamıyom nasıl emekli olurum pirimim 600gün var

 19. 1977 doğum luyum…01.02.1994 tarihinde SSK girişim var..2000 yılına kadar 190 gün pirim var..31.07.2000 yılında memuriyete girdim…hala çalışıyorum..2001 yılında Ecevit hükümeti nin çıkardığı kanunla 1997_1998 yılında 18 ay yaptığım askerlik borçlanmasını ödedim..ne zaman emekli olabilirim.. (ayrıca 94 yılında işe girmemi avantaj â çevirebilir miyim şeker hastalığım var.. teşekkürler)

  1. Ben 22 12 1999 girişliyim ne zaman emekli ve kaç günle emekli olurum eyt düzenlemesi olursa bana faydası olurmu

 20. Hayirli Günler
  İlk işe giriş tarihim 01.10.1997
  Toplam gün sayısı 1728
  Askerlik 05.2004 -08.2006 tarihleri arası askerlik yaptım.
  2006 yılından itibaren Almanya da yaşıyorum. Burada da halen çalışıyorum. 01 Ağustos değişecek yasa beni etkiler mi yoksa başvuru yapıp para yatırmalımıyım.

  1. Mrb 1975 doğumluyum, 1993 yılından beri sigortalıyım 8000 günün üzerinde primim var eğer eyt kabul edilirse emekli olma şansını yakalayabilirmiyim? Tşkler

 21. Merhaba,

  01/07/1997 sigorta başlangıcı 5324 prim günü var 20/06/1963 doğumlu bunun dışında 2009 -2016 yılları içindede bağkur ödemesi oldu sizce ne zaman emekli olabilir? Yaş, prim yada yıla takılır mı ?

  1. 31 05 1982 doğum 01 06 1999 sigorta girişim eyt çıkarsa 2024 te 42 yaşında emekli olabilirmiyim

 22. işe giriş tarihim 01/04/1999 .
  03/07/1979 doğumluyum maaşlı ne zaman emekli olabilirim .eyt kabul edilirse ne zaman emekli olabilirm,teşekkürler

 23. Selam ben 12-10-2000 SSK sigorta girişliyim askerliğimi Kasım 1993 / Mayıs 1995 yılları arasında 18 ay olarak yaptım.
  Askerliği borçlanarak sigorta giriş sürem geriye yani Mart 1999 tarihine çekilir mi ?
  Şu anda yaşım 46 sigortalılık gün sayım 8555.
  İyi günler dilerim.
  Gürhan ALPER

  1. Merhaba,

   sigorta girişinize göre gününüz fazla çıkıyor. Oarad bir hata var sanırım. Sorunuza gelirsek 18 ay borçlanma ile sigorta başlangıcınız 18 ay geriye çekilecek ve Mart 1999 olabilecek.İsterseniz 13 ayını da baorçlabnarak 08/09/1999 öncesine çekerek aynı yaşta (58) emekli olabilirsiniz. Tamamını borçlanmanız şart değil.

 24. Merhaba, eşim (bayan) 1978 doğumlu 6200 günü var. İlk işe giriş tarihi şubat 1997 eyt yasası çıkarsa emekli olabilir mi?

 25. 20.03.1977 doğumluyum ilk işe giriş tarihim 03.05.1997 işçi sigortası eft olmasa idi ne zaman emekli olabilirdim .şimdi ne zaman emekli olabilirim..

 26. ilk işe girişim 1998 9.ay çalısıyorum primim 6300 civarında askerliğim sigortadan önce yaptım eski sisteme göre ne zaman emekli olabilirim 1979 12. Ay doğumluym

 27. MERHABA KOLAY GELSİN 14/09/1998 SİGORTA GİRİSİM VAR TOPLAM 5090 GUNUM VAR NEZAMAN EMEKLİ OLURUM
  GERCEKTEN guzel bir site kurulmus emegi gecenlere tesekkur ederim

 28. Merhaba,
  01/07/1999 tarihi sigorta başlangıç tarihim. 1 ay sigortalı olduktan sonra yatan ilk prmim 2005 yılından başlıyor. Bu durumda 15 yıl 3600 günden yararlanabiliyor muyum?

 29. Merhaba 01.01.1982 doğumluyum. Sigorta girişim 01.07.1998 . Fakat sigorta başlangıcında yaşım 16 idi. EYT kanunu çıkarsa bana ne kadar faydası olur. Emeklilik ne zaman olur.

 30. İYİ ÇALIŞMALAR,
  Ben 23.09.1973 doğumluyum. 01.10.1990 tarihinde ssk girişim oldu.En son 1.100 gündür ssk lıyım.aynı zamanda işyerim var bağkur ödemiyorum.ssk dan devam ediyorum. prim günümde ortalama askerlik ödemediğim halde 8.500 gün oldu. ne zaman emekli olabilirim. engin bilgilerinize danışmak isterim.

  Saygılarımla,
  MEHMET YEŞİL

 31. Merhaba,
  10/06/1969 doğumluyum. Nisan 1994 de sigorta girişim bulunuyor. Ama sadece 11 gün. 1995 ve 1999 da olmak üzere iki doğum yaptım.
  Daha sonra bir kısmı isteğe bağlı bir kısmı zorumlu olmak üzere 2262 gün 4B primim var. Son olarak da geçen yıl içerisinde 90 gün daha 4A primim var dolayısıyla 2262 gün 4B 101 gün 4A ‘dan primim yattı ve ilk girişim 4A.
  Emeklilik şartlarım hakkında bilgi verir misiniz? Çocukları 4A üzerinden borçlanıp prim günümü doldurursam 4A’dan emekli olabilir miyin?

 32. Merhabalar,
  2 sorum olacak cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Şubat 1973 doğumluyum. İlk sigorta başlangıç tarihim 1 Temmuz 1994 çokuluslu bir firmada stajer olarak 3 ay çalıştım. 4 A geçmişimde bu tarih işe başlangıç tarihi olarak gözükse de sigorta ödemesi görünmüyor. İlk sigorta ödemem okul bitimi iş hayatına başladığım 1 Temmuz 1996 olarak görünmekte. aradaki ödenmemiş primleri ödemem emekli maaşımı arttırı mı?
  2 Askerlik ödemesini yapmam ileride emekli maaşımda bir artışa sebep olur mu?
  İlginiz için teşekkürler

  1. Merhaba,

   1994 ve 1996 yılları arası boşluğu ödeme hakkınız bulunmuyor. Askerliği yüksek primden öderseniz maaşınıza katkısı olur. Ne kadar katkı sağlayabileceğini hesaplayabilmemiz mümkün değil.

 33. merhaba eşim (kadın 15 03 1976 doğumlu )
  01 01 1998 de 4A girişi var 1080 gün primi
  22 01 2001 de 4C girişi var 6526 gün primi var

  benim (erkek 11 01 1972 doğumluyum)
  01 10 1998 de 4A girişim var 1114 gün primim var
  19 10 2000 de 4B girişim var 5598 gün primim var

  ne zaman emekli olabiliriz?

 34. merhaba
  doğum tarihi 13081967
  ilk işe giriş ssk 01 01 1990 348 gün
  01 12 1992 tarihinden bu yana halen bağkur luyum
  toplam 9200 günüm var
  1987 de askerlik yaptım
  ne zaman emekli olabilirim

  1. Merhaba,

   Prim ve hizmet süresi şartını sağlamışsınız 53 yaşında 13/08/2020 tarihinde emekli olabilirsiniz.

 35. Merhabalar 1977 doğumluyum 01.08.1995 yılında sigorta girişim var. pirimim 4550 gün dür ne zaman emekli olurum eksik günlerimi tamamlasam emekli olunca faydası olur mu Teşekkürler.

 36. İyi günler. 04-11-1962 doğumluyum. 1-12-1998 sigorta başlangıcım. 6669 gün ödemem var ve halen çalışmaktayım.
  Askere 1984 de tecilim bitince gittim ve 20 ay askerlik sürem vardı. Askerde kaza geçirdim. Boyun kemiğim iki yerden kırıldı. Askerlik sürem bitiş tarihine yakın oldu, tarihi tam hatırlayamıyorum. Uzun tedavi süreçleri sonunda gülhane askeri tıp akademisinde son kontroller sonunda (20 ay askerlik yapma süremi çeşitli hastanelerde tedavi, hava değişimi, kontroller ile aştım bu sırada) bana askerliğe elverişli değildir raporu verildi. Bunun karşılığında ben tazminat isteme aylık bağlanma vb girişimim olmadı.
  Askerlik borçlanması için belge istediğimde askerliğe elverişli değil raporu veriyorlar. Ben askerde hiç olmazsa 20 aylık borçlanmayı yapmak istiyorum, ne yapabilirim? Bu kaza için veya askerlik borçlanması için nasıl hak sahibi olabilirim?
  Bir de 6000 lira civarında (bazen üstü de oluyor) ssk ödemelerimde maaş ek gösterge vb görünüyor. askerlik borçlanması yaparsam emekli maaşı açısından katkı yapması kaybın olmaması için kaç lira ödemeliyim?

 37. 1997 4kasımda öğretmenliğe başlamış bayanım ne zaman emekli olurum? mesleğe başlarken tezli yüksek lisansımı tamamlamıştım emekli maaşıma etki eder mi?

 38. merhaba,
  1 haziran 1999 tarihinde ilk işe başladım.
  14.04.1979 doğumluyum.
  prim gün sayım: bağkur+sgk toplam 5530 gün

  Bir kadın olarak prim günüm dolduktan sonra çalışmak istemiyorum, daha ne kadar çalışmam gerekiyor acaba, ayrıca eyt yasası çıkarsa emekli olma şansım var mı?
  Teşekkürler…

 39. 01.11.1996 ssk ya ilk giriş tarihim ve 7016 gün prim günüm var .
  15.08.1969 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim

 40. Merhaba kolay gelsin ben erkek işciyim Yasa şimdilik kabul edilmedi biliyorum ama kabul edilirse ilerki günlerde ben ne zaman emekli olurum
  28.09.1984 Doğumluyum
  Sigorta başlangıcı 01.12.1998
  5973 Gün sayım var
  Yeni yasa kabul edilirse ben ne zaman emekli olabilirim
  Bide askerlik 15 ay yaptim askerlik suresinide ödesem ne gibi faydasi olur

  1. Merhaba,

   Eğer EYT kabul edilirse Hizmet süreniz 18 yaşına göre hesaplanacak ve buna öre de üzerine 25 yıl eklenecek. Dolayısıyla 2027 de emekli olabileceksiniz.

 41. ise ilk girişim 1996 yılı. 6ay çalışıp ayrıldım sigortam yattı daha sonra 2000 yılında tekrar çalışmaya başladım ve 2014 yılında. ayrıldım bu süre zarfında toplamda 4bin kusur prim gün sayım var yani 5900 den emekli olabilmem için 1.5 yıl prim eksiğim var bu süreyi tamamladığında emekli olabilir miyim 1996dan 2000e kadar boşluğum var bu nedenle soruyorum ayrıca 3600 den emekli olabilirmiyim olursam maaş farkı çok olur mu

 42. 15.05.1970 doğumluyum.01.10.1987 sigorta girişliyim.kaç yaşında ve ne kadar pirim olması gerekir.teşekkürler.1994 yılında Kazakistan’da 11 ay 2014 yılında Moskova’da 7 ay çalıştım.sigorta pirimlerimi alabilirmiyim.neler gerekli.

 43. Merhabalar. Doğum tarihim 04.03.1981. İlk sigorta girişim Mart 1999. Şu anda toplam 5217 gün sigorta primim var. Ne zaman emekli olabilirim?

  1. Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür.

  2. İşe ilk giriş 1995 doğum tarihim 1974 eyt çıkarsa ne zaman emekli olabilirim hizmet sürem 3700 gün.

 44. İyi günler sigorta başlangıc tarihim 01.10.1996 .2898 gün sigortalı çalıştım.15.08.2006 da memuluğa başladım.kaç yaşında emekli olurum.1993 yılında lisede staj yaptım sigorta başlangıç sayılıyomu.

  1. Merhaba,

   Lise stajı başlangıç olarak alınmamaktadır. Zaten siz devlet memurluğuna geçiş yaptığınız için önceki başlangıcın bir önemi yok. Primler hizmet sürenize eklenir. ancak emeklilikte başlangıç memurluğa geçiş tarihidir. Buna göre ; 25 yıllık hizmet süresini doldurarak 54 yaşında emekli olabileceksiniz

 45. 07 06 1999 girisim var bu sure icinde 5 yil sigorta 15 yil bagkurum var halen yatirmaktayim ne zaman emekli olurum dogum tarihim 15 09 1977 toplamda 7000 gunum var

  1. Merhaba,

   Bağkur sigortalılığına göre 9000 gün prim ile 56 yaşında emekli olabileceksiniz.

 46. Slm ilk. İse giriş tarihim 01/11/1998 prim gün sayim 5843 ne zaman emeekli olabilirim acaba teşekkürler

 47. Merhaba,
  20.09.1969 doğumluyum.01.09.1990 sigorta başlangıcım. Toplam 9.800 günüm var.bağ-kurdan 52 yaşındamı 53 yaşındamı emekli olabilirim. Ayrıca bu yaşları bitirmemmi gerekir yoksa yaşa girmem yeterlimidir. Teşekkür ederim.

 48. Merabalar 01.11.1978 doğumluyum. 06.05.1995 yılı sigorta başlangıcı var.Yaklaşık 3300 günüm oldu ne zmn emekli olurum.

 49. slm ben ilk sigorta girişim 09/09/1987 doğum tarihin 01/01/1969
  1999 dan 1900 gün yeralti sigorta var
  1900 günde yerustu sigorta bulunmak da
  toplam gün sayım 3800 gün 3600 dan emekli şartı ne zaman emekli olurum
  saygilar

 50. merhaba,

  1996 ekim girişliyim, 1978 doğumluyum ve şu an 7200 den fazla günüm var.53 yaşına kadar çalışmam gerekiyor.Bu yaşı doldurana kadar bir işyeri açsam tam prim mi ödemeye devam edeceğim. Yada ssk lı olarak çalıştığımda o yaşa kadar prim ödemem devam mı edecek.Devam edersem neden maaşım düşüyor.Çalışmazsam nasıl geçineceğim?Ödenen prim gününe göre maaş versinler o zaman.

 51. Merhaba sayın yetkili, Annemin Doğum Tarihi 27/08/1968 işe giriş tarihi ise 13.01.1983 prim gün sayısıda: 2441 Annem ben dahil 3 oğlu var ben 1993 doğumlu kardeşim 1994 doğumlu ve en küçük kardeşim ise 2005 doğumlu. Annem nasıl emekli olabilir üstelik annem şeker hastası birsürü ilaç felanda kullanıyor yokmudur bir emekli olma şansı yardımcı olursanız çok memnun oluruz gerçekten teşekkür ederim iyi günler.

  1. Merhaba,

   Her çocuk için arada süre ve sigortasız geçen günler olmak kaydı ile 2 sene borçlanabilir. 3600 günü doldurması için 1159 güne ihtiyacı var. bunu da çocukların doğumdan sonra ki günleri için borçlanabilir. 3600 günü doldurduktan sonra 58 yaşında emekli olabilecek.

  1. Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1999 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

 52. Merhaba ilk işe giriş tarihi 01.10.1999 ama ilk pirim yatırma 2000 de buna göre emeklilik şartları nasıl olur

  1. Merhaba,

   01/10/1999 tarihi de 2000 tarihi de ilk giriş olması emeklilik yaş ve sürelerini değiştirmiyor. 7000 gün prim ve 60 yaş a tabisiniz.

 53. Merhabalar

  1976 Kasım doğumluyum sigorta başlangıcım 16.01.1998 ve şu anda 5155 gün toplam primim var EYT beni etkilermi askerlik borçlanmasını ödesem bir şey değişirmi acaba EYT 1975 Ekim sonrası doğanları kapsıyor gibi görünüyor benim 25 yıl sigortalılık süresi bitimi olan 2023 te emekli olma şansım olurmu acaba..Teşekkürler

  1. Merhaba,

   EYT nin doğum tarihi ile ilgisi yok. Sigorta başlangıcı ve 1999 yılında çıkan yasa ile ilgili bir durum. 16/01/1998 sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir. Buna göre 57 yaşınızı doldurmadan emekli olamazsınız.

  2. adam EYT çıkarsa beni etkiler mi diye sormuş siz adama kapsadığı dönemi bugünkü yasalarla anlatmışsınız oldu mu şimdi

   doğmamış bebeğe don biçilir mi seninki de soru hele bi çıksın eyt şartları ne olacak belli değil ki kapsar mı kapsamaz mı ne bilek

 54. Merhaba 1981 doğumluyum. Eylül 1998-mayıs 2000 arası sigortam var. 2004 yılında polis memuru olarak göreve başladım. Ne zaman emekli olabilirim

 55. İyi günler 1971 doğumluyum sigorta başlangıcım 22/5/1989 tarihi 1993 kadar çalıştım 1994 Ve 2000 yıllarında 2 Doğum yaptım 2018 tekrar işe girdim bu şartlar altında ne zaman emekli olurum

 56. Hayırlı günler 1998 yılında sigorta girişim var 3 yıl sürmüş 2001 yılına kadar (çıraklık egitimden) fakat prim yatmamisti 2006 ve 2007 yıllarında 61 gün yatan primim var daha sonrasında 2008 yılından sonra 7 yıl 6 ay Bağkur yatirdim ne zaman emekli olblrm

  1. Merhaba,

   Emekliliğiniz ilk prim yatan 2006 yılana göre hesaplanacak 7000 prim günü ile 6$ yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabileceksiniz.

 57. Merhaba ben13.01 1976 dogumluyum askerliğim 1998 de bitti. Sıkorta baslangıcım 24.05.1999 acaba nezaman emekli olabilirim.

  1. Merhaba 24.05. 1999da sikortalı oldum pirim gunum 5380 askerliğimi 1998 dorduncu ayında bitirdim. Nezaman emekli olmaya hak kazanırım. Saygılar.

 58. 1998girisim var şu anda 3800 günüm var yaşım 43 nezaman emekli olabilirim askerliğin nekadarini borclansam bana yeterli gelir

  1. Merhaba,

   Başlangıç tarihinizi ay ve gün yazmazsanız hesaplama yapamayız.

 59. 1 ağostos 1998 sgk girişim yapılmış ama bir gün bile ödenmemiş. 2006’da ödenmeye başlamış. 83 doğumluyum. kaç gün doldurursam emekli olabilirim? 1998 ile 2006 arasını kendim ödeyebilir miyim?

 60. merhaba ben 40 yaşındayım. sigorta girişim 1997 ,günlerim 3151 gün acaba kaç yıl daha çalışmam gerekiyor emeklilik için ve kaç yaşında emekliye ayrılabilirim.(kadınlar için)

  1. Merhaba,

   3600 günü tamamlarsanız kısmi emeklilik için 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Normal emeklilik için ise şartlarınız;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1996 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dür.

 61. Merhabalar,
  01.11.1980 doğumluyum, ilk işe girişim 01.12.1998 çıkışım 15.09.1999 daha sonra 21.08.2000-21.02.2002 tarihleri arasında askerlik yaptım sonra tekrar aynı firmada işe başladım 14.01.2003 ve 31.08.2003 tarihinde ayrıldım.
  01.12.2004 uzman erbaş olarak çalışmaya başladım 07.12.2009 tarihin de sözleşme feshi nedeniyle ayrıldım.
  03.06.2010 tarihinde açıktan atama ile GİH sınıfında üniversite de memur olarak başladım 30.09.2011 tarihinde nakil ile başka bir üniversiteye (15 gün taşınma izni) 17.10.2011 tarihinde başladım halen devam ediyorum,
  uzman erbaş olarak çalıştığımız yılların yıpranma süreleri prim günümüze mi sayılacak, askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşı geri çekilebilir mi, yada borçlanma yapmaya gerek yok mu,
  ssk ve emekli sandığı hizmet birleştirmesinin ne gibi fayda yada zararı olur, son olarak ne zaman emekli olabilirim veya nasıl daha erken emekli olabilirim, 2014 lisans mezunuyum.

 62. merhaba kadın şubat 1998 girişli 51 yaşında ve 4000 gün prim sayısı olan biri 54 yaşında primi dolmasada emekli olabilirmi

 63. Ben 1976 doğumluyum askerden sonra 25 10 1999 sgk girişim var askerliği ödesem sgk girişim değişirmi değişirse ne zaman emekli olurum

  1. Merhaba,

   Askerliğinizin tamamını (18 ay) borçlanırsanız;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

   Askerliğinizden 2 ay borçlanırsanız;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür.

   Askerlik borçlanması yapmazsanız;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 60 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 7000’dir.

   Gördüğünüz gibi sigorta başlangıcını çık kritik bir tarihte. bu nedenle tamamını borçlanmasanızda en az 2 aylık borçlanıp tarihi 08/09/1999 öncesine çekmenizde büyük fayda var.

 64. Merhabalar emek veren herkese teşekkürler.
  1969 Aralık dogumluyum. Mart 1998 ilk iş girişim halen aynı yerde aralıksız olarak iş aktime devam etmekteyim, ne zaman emekli olurum, prim ödemeden yaşımın dolmasını evde çalışmayarak da bekleyebilirmiyim.

  Babam 2013 yılında vefat etti. Emekli maaşınını annem almak da bende başvursam alabilirmiyim? Bir arkadaşım küçükken vefat eden Bagkur emeklisi babasının maaşını sgk lı olarak çalışırken hem kendi maaşını, hem babasının emekli maaşı alıyor. Bu yasa değişti mi eski kazanılmıs haklar mı devam ediyor.
  bilgi verdiginiz için teşekkür ederim.

  1. İşe giriş tarihim 1.11.1984.02.02.1973doğumluyum yani 11 yaşında sigortalı olmuş oluyorum bu geçerlimi ayrıca gün ay yıl olarak hangi tarihte emekli olabilirim tam olarak

 65. 24-05-1990 23-05-1991 arasında SSK başlangıcın var.460 günüm var.2001 tarihimde öğretmen olarak başladım halen çalışmaktayım.Ne zaman emekli olurum.

 66. Merhaba 15.04.1980 doğumluyum 4200 prim günüm var SGK girişim 01.03.1999 yasa çıkarsa emekli olabilirmiyim?

 67. Merhaba 15.04.1980 doğumluyum. 01.03.199 SGK girişim ve 4200prim günüm var. Bende yer mağduru durumundamıyım? Yasa çıkarsa emekli olabilirmiyim?

 68. 07.03.1984 doğumluyum
  04.03.1998 tarihinde sigorta girişim oldu gündemde olan EYT yasası Eğer çıkacak olursa emekli olabilir miyim çevremdekilerin söylediğine göre 18 yaşından önce ki emeklilik hizmet yılını sayılmıyor Muş 18 yaşından sonraki hizmet yılına sayılı yorulmuş Yani ben 2002 yılında 18 yaşını doldurmuş oluyorum doğru bilgi alabilmek için size yazıyorum ben EYT mağduru muyum değil miyim İlginiz için teşekkürler şimdiden

 69. 07.03.1984 doğumluyum
  04.03.1998 tarihinde sigorta girişim oldu gündemde olan EYT yasası Eğer çıkacak olursa emekli olabilir miyim çevremdekilerin söylediğine göre 18 yaşından önce ki emeklilik hizmet yılını sayılmıyor Muş 18 yaşından sonraki hizmet yılına sayılı yorulmuş Yani ben 2004 yılında 18 yaşını doldurmuş oluyorum doğru bilgi alabilmek için size yazıyorum ben EYT mağduru muyum değil miyim İlginiz için teşekkürler şimdiden

 70. 20 Mart 1996 yılında sigorta girişim yapıldı ne zaman emekli olabilirim 1 çocuğum var yüksek lisans mezunuyum

  1. Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1995 ile 23.05.1996 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir.

 71. Merhaba,8.7.1998 de 4a lı olarak,90 iş günüm var .2011 den beri de 4c liyim,ben ne zaman emekli olabilirim,3 tane de çocuğum var etkisi olur mu hiç bilmiyorum ,teşekkür ederim

 72. 1981 doğumluyum ilk ise giriş tarihim e devlette 1997 gözüküyor sgk hizmet dökümünde ise 1999 yılında toplam primim 177 gün gözüküyor totalda 6200 primim var eyt cikarsa 18 yaşından küçük olduğum için yaralama bilirmiyim tesekkurler

 73. Sa. 1998 Şubat gibi SSK girişi şu anda 3250 prim var 18 ay askerlik ödemedim 1981 doğumluyum ne zaman emekli olurum bide 3600 emeklilik şartları nelerdir.

 74. Merhaba SSK başlangıcım 2000 askerliğimi 1998 yaptım askerlik borçlanması yaparsam EYT yasacikarsa ne faydası olur

  1. Merhaba,

   EYT yakında çıkacak gibi gözükmüyor. Ancak çıkar ise Askerliği borçlandıktan sonra borçlanma yaparak sigorta başlangıcınızı 08/09/1999 tarihinden öncesine çekerseniz. 25 yıllık hizmet süresi ile emekli olma hakkı kazanırsınız.

 75. Merhabalar .Ben 1977 doğumluyum.21 /11/1994 SSK girişim var şu anda 6850 pirim günüm. Var eyt geçerse ben ne zaman emekli olurum geçmese ne zaman emekli olurum

 76. Merhaba ilk sigortalılık tarihim 01.09.1997, doğum tarihim Nisan 1979. EYT yasası çıkarsa 2022-2023 yıllarında emekli olabilirmiyim yoksa EYT den yasanın çıkış tarihi itibariyle emekliliğe hak kazananlar mı yararlanıyor.
  Teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Çıkması çok zor ama eğer çıkarsa 08/09/1999 yılı öncesi ssk başlangıcı olanların tamamı yararlanabilmektedir.

  2. merhaba
   80 doğumluyum. 95 yılında 2 günlük sigorta kaydım var staj vs değil normal lise mezunuyum 3 ay çalıştığım yer sadece 2 gün emekliliğe esas ödeme yapmış dosyamı çıkartım bunu resmi olarak işlettim girişim 95 li olarak gözüküyor. ileride bir sorun yaşar mıyım bununla alakalı ve eyt çıkarsa 2023 yılında emekli olabilir miyim?

 77. Merhaba, benim durumum biraz karışık. ilk SSK sigorta girişim 15.10.1998 tarihi ve 5 günlük. Daha sonra 11 Ekim 1999’dan sonra aralıksız 3 sene kadar SSK’lı çalıştım. toplam 1150 Gün SSK primim var. 2007 yılı Eylül ayında Devlet memuru olarak atandım ve o tarihten bu yana devlet memuruyum. Hizmet birleştirmesi henüz yapmadım. Hizmet birleştirmesi yaparsam bu emeklilik süremi öne çeker mi? Dahası EYT olarak bilinen yasa geçerse Emekli Sandığından erken emekli olmamı sağlar mı?

 78. merhaba 1973 doğumluyum 05/09/1994 sigorta girişliyim 6022 prim gün sayım var eyt yasası çıkarsa kaç yaşımda emekli olbilirim teşekkürler

 79. 1974 doğum 01 06 1998 sigortam var toplam 2600 günüm askerlik yaptım ne zaman emekli olurum eyt bana yararlı olurmu teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   01/09/1998 tarihli başlangıcınıza göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

   Eyt yasası çıksaydı sizin emekliliğiniz geriye çekilecekti.

 80. 05 02 1969 doğumluyum sigorta giriş tarihim 10 06 1993 toplam prim gün 2350 hangi şartlarda emekli olabilirim

 81. 03.09.1999 ilk işe giriş tarihim, 13.02.1978 doğumluyum
  Uzun vade gün sayım 6053
  08.09.1999 öncesi işe girenler 15 yıl 3600 gün emeklilik durumu var
  Bende 03.09.1999 girdiğime göre bende bu durumdan faydalanıyorum bu durumda ne zaman emeklilik hak ediyorum

 82. İyi gunler 1998 yilinda ssk girisi olan birisiyim.3400 prim gun sayim var.askerligide borclanarak 3600 u bulabilirim.buna gore ne zaman emekli olabilirim.tr

 83. Merhaba doğum tarihim 24.02.1981 işe girişim 01.01.1997 dir primim 6660 gūn ne zaman emekli olurum tesekur ederim

 84. Merhaba,1974 yılında doğdum,1997 Ekim ayında öğretmenlik görevine başladım.1992 yılında bir aylık bir sigorta baslangicim var.eyt magduruyum.Ne zaman emekli olurum.(.Bayan ım )

 85. 23.11.1977 doğumluyum 1.3.1996 tarihinde sigortalı olarak işe başladım askerden önce sigortalıydım yasa çıkarsa askerlik borçlanmamı ödemenin bir faydası var mı borçlanmayı ödemezsem ne zaman emekli olurum yasa çıktıktan sonra

 86. Merhaba, 05.09.1999’da ilk sigorta girişim yapıldı. Şuan 6.840 gün ödenmiş primim var. Eylül 2019’da 20 yıllık sigortalılık sürem de doluyor. Eğer EYT yasası kabul edilirse bu tarihten sonra emekli olabir miyim? Teşekkürler..

 87. Slm ben 1970 doğumluyum ssk.giriş tarihim 1988 365 günüm var bağkur girişim 2000 dir 18 yılı bağkur var 1990 yılında 18 ay askerlik yaptım ne zaman emekli olurum saygılar

 88. 1970 doğumluyum. 20.10 1997 özel bir bankada emekli sandığında 3540 pirim günüm var. 2009 Şubat ayında istifa ettim. %90 engelli çocuğumdan dolayı.
  2000 ve 2008 doğumlu. Acaba EYT yasasından doğum borçlanması yaparsam faydalanabilirmiyim?
  Teşekkürler

 89. Selam ben cemal sigorta girişim 02.11.1988ve primim 4533 günüm var bu günle emekli olmak istiyorum yaşım 49doğum tarihi 20.03.1970 kaç sene uzayabilir

 90. Merhaba 19.07.2005 sigorta baslangici askerlik tarihi 03.12.2003 -2005 arası askerlik borçlanmami yapsam başlangıç 2003 olurmu. ?

  1. Merhaba,

   Askerlik borçlanması yaparsanız borçlanma yaptığınız süre kadar başlangıcınız geriye çekilir. Ancak 2003 ile 2005 başlangıç arasında yaş ve prim olarak bir fark yok. Sadece prim günü katkısı olur. Bizce ileride prim gününe ihtiyacınız olursa borçlanma yapmanız faydalı olur.

 91. Merhaba ben Yasemin Erdemir 10.10.1984 doğumluyum sgk başlangıcım 10.10.1998 2006 yılında SGK’ya ara verdikten sonra Kasım 2017 yılında tekrar çalışmaya başladım sgklı olmadığım dönemde bir tane çocuğum oldu bundan borçlanma yapabilir miyim? Şu anda toplam prim sayısı 2571 gün ne zaman emekli olabilirim şimdiden teşekkür ederim.

 92. Merhaba sayın yetkili,
  1969 doğumluyum. 1990 – 1993 arası Vekil öğretmenlik (600 gün ) 1993-1994 arası askerlik ( 550 gün ) ve 1995-1998 arasında sigortalı olarak bir şirkette ( 1000 gün ) çalıştım. 1998 yılında kamu kurumunda memur olarak göreve başladım ve halen devam etmekteyim. sigorta başlangıcım 1990 dan itibaren sayılır mı yoksa eski hizmetlerimi saydırmam sigorta başlangıcını geriye çeker mi. Kaç yaşında emekli olabilirim.

 93. 25, 09,1983 doğumluyum 23,11,1998 ilk işe girişim var eyt onaylanırsa bana faydası varmı prim gün sayım 5400

  1. Merhaba,

   Eyt onaylanmadı ama Sizde 08/09/1999 öncesi giriş ile Eyt mağduru durumundasınız.

 94. 06.06.1982 doğumluyum ilk işe giriş 10.07.1998 dir.
  98 yılında 65 gün sigortalı göründüm.
  2004 yılı şubat ayında tekrar sigortalı işe başladım ve halen devam etmekteyim toplam pirimim şuan 5.396 gün.
  normal işe başlama tarihim 98 yılını stajyer sigortası olarak mı yoksa normal sigorta olarak mı kabul ediyor. eyt yasası onaylanırsa ben ne zaman emekli olabilirim. eyt nin bana bir faydası olurmu?
  Tesekkur ederim.

 95. Merhaba,
  Doğum Tarihim 21/Kasım/1979
  İlk SSK işe Giriş Tarihim 03/Eylül/1998 SSK olarak girişim var bu sürede toplam 3.366 gün ssk primim var.
  Daha sonra Memur olarak Emekli Sandığına tabi oldum ve memur olarak ilk işe giriş tarihim ise 03/08/2011′ den 07/12/2018 tarihine (toplam 7 YIL 4 AY 4 GÜN) kadar emekli sandığına halen tabiyim.
  Askerliğimi 20/Mayıs/1999 yılında gittim ve 20/Kasım/2000 tarihinde terhis oldum. Toplamda 18 ay askerlik sürem mevcut ve borçlandırma henüz yapmadım.
  Bu şartlarda EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim. Şimdiden Teşekkür ederim.

  1. Merhaba efendim kolay gelsin.ben 05 05 1978 doğumluyum..ilk ise girişim yani sigorta başlangıç tarihi 13.07.1998 askerliğimi 21 kasım 1998 21 mayıs 2000 arası yaptım.eyt yasalaşırsa nezaman emekli olurum.saygilarimla

 96. mrb.meb de kadrolu öğretmen olarak 11.10.1999 da işe başladım.ancak 1998 yılının aralık ayı icerisinde de 5 günlük sigorta kaydim var.dogum tarihim 09.09.1974. ne zanan emekli olabilirim acaba?1998 yılına ait 5 günlük sigorta kaydımın olması emeklilik zamanımı etkiler mi?

 97. 07.12.1972 dogumlu bir bayanim.10 aralik 1989 baslangicli 2765 gunluk ssk girisim var sonra 1 ocak 2000 tarihinde bagkura gecip 16 sene 5 ay 25 gunluk pirim odemem oldu. Kac yasimda bağkurdan emekli olabiliyorum

 98. Merhaba kolay gelsin ben erkek işciyim Yasa şimdilik kabul edilmedi biliyorum ama kabul edilirse ilerki günlerde ben ne zaman emekli olurum
  28.09.1984 Doğumluyum
  Sigorta başlangıcı 01.12.1998
  5973 Gün sayım var
  Yeni yasa kabul edilirse ben ne zaman emekli olabilirim
  Bide askerlik 15 ay yaptim askerlik suresinide ödesem ne gibi faydasi olur

 99. Merhabalar benim 1999’un 2 inci ayindan sigortam başladı şuan prim günüm 5421 fakat emeklilikte yasa takılanların yasası çıkarsa ben emekli olabilirmiyim acaba kafama takılan soru 25 yılı dolduramayanlar bu yasadan yararlanamıyor diye okudum nette acaba ben bu prim günüm ve sigorta başlama tarihim itibari ile yasa çıkar ise emekli olabilirmiyim çok teşekkür ediyorum

 100. Merhaba.1976 dogumluyum.işe giriş tr.2001 12 ay.4750 günüm var.benim sorum 1999 eylül – 2002 mayıs arası yasa iptal oldu.eyt gecerse bizim durumumuz ne olacak.( 81.mad.506 sayılı kanun ) ayrıca bu saartlarda kıdem tazmınatı 3600 den mi yoksa 4500 den mi yararalana bilirim.askerligi ödesem ne fark eder.nezaman kac pirimle emekli olabilirim yaş haddi nedir.pirim gün sayım kac olmalı.benim gibi 1999 2002 arası yasa boslugunda kalan binlerce kisi var.durumuzedir.toplolarda 2002 sonrası yaş kademeli gecişleri gösterliyor.biz hangi kademeye tabiyiz.170 aradım 60 yaş deyip geciyor.dogrusu nedir.saygılarımla.iyi calışmalar dilerim.

  1. Merhaba,

   2002 mayıs ayında çıkan yasa 3600 gün ve 15 yılla emeklilik ile ilgili. Bu yasa 1999-2002 yılları arası sigortası başlayanları değil. Söz konusu tarihlerde 3600 gün şartının doldurup emekli olmak isteyenleri ilgilendiriyor. Buna göre de 23 Mayıs 2002 tarihinde 15 yıldan beri sigortalı olup kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran ve sigortalılık süresince en az 3600 gün prim ödemiş bulunan sigortalılar diledikleri tarihte yaştan emekli olabiliyorlar.

   Eyt meclis komisyonundan geçemedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu