Emeklilik

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Ne Zaman Emekli Olur?

1999 yılı öncesi sigortalıları için sadece yaşa bakmadan prim gün sayısının dikkate alındığı şartlar ile yeni yasa düzenlemeleri yapıldı. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı bu yasa ile çalışanların emeklilik şartlarına yeni düzenlemeler getirilmiş oldu.1999 yılında Marmara bölgesinde yaşanan büyük depremin ardından ekonomik dengelerin iyice bozulduğu ülkemizde bir takım mali ve ekonomik tedbirler alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle yapılan hukuki düzenlemelere emeklilik şartlarında yapılan yeni düzenlemelerde ele alınmış ve kanun çerçevesinde belirlenmiştir.

1999’dan önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur sorusu bu dönemi kapsayan kişiler için merak edici hale gelmiştir. Sosyal güvenlik alanında yapılan yeni düzenlemeler emeklilik şartlarını da kapsamış ve emeklilik koşullarında yeni yapılan düzenlemeler olmuştur. Sosyal güvenlik reformu olarak düzenlenen emeklilik şartları1999 tarihine kadar kadınlarda 38 ve erkeklerde 43 yaş olmaktaydı.  Daha sonra koşulların giderek zorlaşması ile emeklilik yaş ve prim gün sayıları kademeli olarak artmaya başlamıştır. Buna göre kademeli olarak yükselen emeklilik yaşı 1 Ocak 2048 yılında 65 yaş olacaktır.

Sigortalı Başlangıçlarda Önemli Tarih Dönemleri Nelerdir?

Emeklilik şartlarında etkili olan üç dönem bulunur. İşe başlama tarihine göre önemli olan 3 dönem aralığı ne zaman emekli olurum sorusunun cevabında etkili olan dönemler olmaktadır. Emeklilik koşullarında etkili olan işe başlama tarih aralıkları şunlardır;

 • 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kişiler
 • 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kişiler
 • 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler olmaktadır.

Emeklilik hesaplamalarında belirtilen tarih aralıklarında bulunan kişilerin emeklilik şartları farklı olmakta ve bu tarih aralıkları üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır.

Emeklilik İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Genel olarak değerlendirmek gerekirse emeklilik için belirlenen süre dâhilinde sigortalı olarak çalışılmış olunmalıdır. Sigortalı olarak çalışılan süre içerisinde emekliliği etkileyen en önemli şart ise sigorta başlangıç tarihi olmaktadır. Kadın ve erkek çalışanlara göre değişiklik göstermekte olan emeklilik şartları yasalarla belirlenen prim ödeme gün sayısının tamamlanması ve emeklilik yaşının doldurulmuş olmasını gerektirmektedir.

Prim gün sayısı ve emeklilik yaşının her ikisinin doldurulmuş olması emekliliği gerektiren şartlardır. Prim sayısını dolduran kişiler emekli olmak için yaşlarının tutmasını beklemek zorundadır. Yapılan düzenlemeler ile 1999 öncesi emeklilik şartları arasında 1999 yılından önce işe başlamış olan kişilere işe başlama tarihlerine göre kademeli emeklilik hakkı tanınmıştır. Sigortalı çalışanların emeklilik yaşları;

 • 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan kadın çalışanların emeklilik yaşları 58 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.
 • 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan erkek çalışanların emeklilik yaşları 60 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

08.Eylül.1999 tarihinden önce işe başlamış olan sigortalıları kapsayan dönem için BAĞ-KUR ya da memuriyet döneminden sonraki 7 yılın 3,5 yılında prim ödemelerini SSK’lı olarak yapan kişiler;

 • Kadın çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 50 ile 58 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.
 • Erkek çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 55 ile 60 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.

08.Eylül. 1976 tarihinden önce SGK kapsamında işe giren kişiler;

 • Kadın çalışanlar 3600 prim günü ile 50 yaşında emekli olurlar.
 • Erkek çalışanlar 3600 prim günü ile 55 yaşında emekli olurlar.

2008 Tarihinden Sonra İşe Başlayanların Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu 2008’de yürürlüğe giren kanununda emeklik şartları daha zor hale gelmiştir. 1 Mayıs 2008 yılından sonra işe başlayan ve sigorta başlangıçları bu tarihten sonra olan çalışanların emeklilik koşulları ağırlaşmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girmiş olan çalışanlar için emekliğe hak kazanışları şu şekildedir;

 • Kadın çalışanlar 31 Aralık 2035 yılına kadar çalışarak 7200 prim gün sayısını tamamlamış olmalıdır. Prim gün sayısını tamamlayan kadın çalışanlar 58 yaşını doldurduktan sonra emekliliğe hak kazanabilirler.
 • Erkek çalışanlar 31 Aralık 2035 yılına kadar çalışarak 7200 prim gün sayısını tamamlamış olmalıdır. Prim gün sayısını tamamlayan erkek çalışanlar 60 yaşını doldurduktan sonra emekliliğe hak kazanabilirler.

Belirtilen dönemde 7200 iş gününü tamamlayamayan çalışanlar için emeklilik yaşı daha yüksek olmaktadır. Primlerini 2041 tarihinde tamamlayan kadın çalışanlar 61 yaşında emekli olabilirken erkek çalışanlar 63 yaşında emekli olmaya hak kazanabilirler.

3600 Gün Emekliliğinden Kimler Faydalanır?

3600 güne göre emekliliğe hak kazanmak için 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış olunması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra işe başlamış olan kişiler 3600 güne göre emekli olma şansına sahip olamazlar.

İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3600 prim gününü tamamlayarak çalışma hayatlarında 15 yılı dolduran kadın çalışanların hak kazandıkları emeklilik yaşları şu şekildedir;

 • 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 52 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2005 ile 23.05.2008 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2011 tarihinden donra belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 58 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Aynı şartları taşıyan erkek çalışanların emeklilik yaşları şu şekildedir;

 • 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2011 ile 23.05.2014 ile tarihleri arasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 59 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
 • 24.05.2014 tarihinden sonra belirtilen şartları yerine getirmiş olan erkekler 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Emeklilikte Yaşa Takılmak Ne Demek?

Normal şartlarda ne zaman emekli olurum aracı ile E-devlet sistemi üzerinden emekli olunacak yılın görülmesi mümkün olmaktadır. E-devlet sisteminden yararlanarak emeklilik bilgilerine ulaşacak olan 4A Sosyal Sigorta Kurumu çalışanları, 4B Bağ kur çalışanları ve 4C Emekli Sandığı çalışanları emeklilik durumlarını online olarak görebilirler. Sistem üzerinden iş gününün emeklilik yaşından önce bittiğini gören kişiler emeklilikte yaşa takılmanın nasıl olduğunu anlamış olacaklardır. Yasalara göre asgari iş günlerini tamamlayan kişiler emekli olmak için belirlenmiş olan yaşa gelmelerini beklemek zorundadırlar. Yaş şartı yasası yeni işe girenleri ve eski çalışanları kapsamaktadır.

1999 öncesi emeklilik yasasına göre bu tarihten önce ilk sigorta girişi 18 yaşında yapılan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek 25 yılda ve 43 yaşında emekli olmaktaydı. 1999 tarihinde çıkarılmış olan yasa sonucunda emeklilik yaşı kadınlar için 58 ve erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Kademeli geçiş hükümlerinin kabul edildiği 1999 yasasına göre;

1970 doğumlu bir erkek 1990 yılında çalışmaya başlamış ise yaş şartı sebebi ile 52 yaşında emekli olmaktadır. Eğer yaş şartı olmasaydı ise 2015 yılında 25 yaşını doldurduğu sürede emekli olmaya hak kazanmış olacaktı.

Kadın Sigortalı İçin Emeklilik Tablosu

İLK SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİYAŞGÜNSÜRE (Yıl)
08.09.1981 tarihinden önce       ***     5000     20
09.09.1981-23.05.1984       40     5000     20
24.05.1984-23.05.1985       41     5000     20
24.05.1985-23.05.1986       42     5075     20
24.05.1986-23.05.1987      43     5150     20
24.05.1987-23.05.1988      44     5225     20
24.05.1988-23.05.1989      45    5300     20
24.05.1989-23.05.1990      46     5375     20
24.05.1990-23.05.1991      47     5450    20
24.05.1991-23.05.1992      48     5525   20
24.05.1992-23.05.1993      49    5600   20
24.05.1993-23.05.1994     50     5675   20
24.05.1994-23.05.1995     51    5750   20
24.05.1995-23.05.1996     52    5825   20
24.05.1996-23.05.1997    53    5900   20
24.05.1997-23.05.1998    54     5975   20
24.05.1998-23.05.1999   55     5975   20
24.05.1999-08.09.1999   56     5975   20

Erkek Sigortalı İçin Emeklilik Tablosu

İLK SİGORTAYA GİRİŞ TARİHİYAŞGÜNSÜRE (Yıl)
08.09.1976 tarihinden önce   ***   5000         25
09.09.1976-23.05.1979   44   5000        25
24.05.1979-23.11.1980   45   5000        25
24.11.1980-23.05.1982   46   5075        25
24.05.1982-23.11.1983   47   5150        25
24.11.1983-23.05.1985   48   5225        25
24.05.1985-23.11.1986   49   5300        25
24.11.1986-23.05.1988   50   5375        25
24.05.1988-23.11.1989   51   5450        25
24.11.1989-23.05.1991   52   5525       25
24.05.1991-23.11.1992   53   5600      25
24.11.1992-23.05.1994   54   5675       25
24.05.1994-23.11.1995   55   5750      25
24.11.1995-23.05.1997   56   5825      25
24.05.1997-23.11.1988   57   5900      25
24.11.1998-08.09.1999    58    5975        25

Örneğin 01/01/1970 tarihinde doğan ve ilk sigortalılık tarihi 01.06.1992 olan bir kadın çalışan 48 yaşını doldurduğu 01/01/2018 tarihinde 5525 prim iş gününü de dolrmuşsa emekliliği hak edecektir.

İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir ?

Emeklilik Aylığı Hesaplama

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir ?

Shares:

481 Yorumlar

 • Kürşat Cengar
  06.01.2021

  Merhabalar
  15,05,1980 dogumluyum.12,11,1999 tarihinde ilk sigortalı oldum.ve halende devam etmekte sigortalılıyım. Acaba kac yasında ve kac yılında emekli olabilirim. Ayrıca kendi isteğimle işyerimden ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim ne gibi tazminatlara hak sahibiyim
  bu iki konuda bana yardımcı olur musunuz

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   07.01.2021

   Merhaba,

   08/09/1999 sonrası başlangıcınız olduğu için 60 yaş ve 7000 güne tabi olarak emekli olursunuz. Bu durumda eğer 7000 günü doldurduysanız sgk dan yazı alarak istifa ederek kıdem tazminatı almanız mümkün.

 • Mustafa
  06.10.2020

  Merhabalar,1974 doğumluyum, 1999 kasım tarihli sgk girişim var 5350 gün prim günüm var ne zaman emekli olabilirim, teşekkürler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   08.10.2020

   Merhaba,

   1999 11. ay sigorta başlangıcına göre,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 60 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 7000’dir.

   Sigorta başlangıcı öncesi askerlik var ise 2 ay borçlanarak;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür.

 • meryem
  08.07.2020

  Esim 01 11 1970 doğumlu 15 07 1997 SSK girişli 5900 gün sayısı eşim ne zaman emekli olabilir

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   09.07.2020

   Merhaba,

   15/07/1997 tarihli sigorta başlangıcı olmasına rağmen başlangıç 18 yaşına girdiği tarih yani 01/11/1998 olarak hesaplanır. Bu başlangıca göre de;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

 • Atila Duran
  27.05.2020

  15/02/1981 doğumluyum. 01.03,1999 tarihinde 4/A lı sigorta girişim var. 2006 yılına kadar toplam 867 gün SSK prum ödemem yapıldı. 2006 yılıncan itibaren 5434 sayılı Emekli sandığı kanununa göre devlet memuru olarak çalışmaktayım. Ne zaman maaşlı Emekli olabilirim ve maaşsız emekliliğe ne zaman hakkazanırım.

  Cevapla
 • EYT li
  09.05.2020

  Merhaba
  1982 doğumluyum 1997 de staj sigortam başladı 1998 de Aynı numara üzerinden özel bir şirkette çalışmaya başladım Eğer EYT yasası Geçerse 1998 yılından itibarenmi 25 yıl sayacağım yoksa 18 yaşını doldurdğum 2000 yılından mı.?
  Eğer 2000yılından ise EYT yani eski hesaba göre 2023 yılından Emekli olurum.
  Saygılarımla

  Cevapla
 • Selcuk
  19.11.2019

  Merhaba 1980 doğumluyum ben 01.09.1999 sigorta girişim var 6200 primim var eyt çıkarsa emekli ne zaman olurum eyt çıkmazsa emekli ne zaman olabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim iyi aksamlar saygilar

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.12.2019

   Merhaba,

   EYT nin çıkamsı çok zor görünüyor. Dolayısıyla primleriniz yeterli ancak 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 • sami
  30.10.2019

  01.01.1999 sigorta başlangıcım. 2758 gün primim var. Eyt cıkarsa faydalanma imkanım varmı? birde 3600 günden emekli olma durumunu soracaktım. Kolay gelsin

  Cevapla
  • Ümit Gündoğdu
   06.02.2022

   1.1.1996 işe giriş 5400 bağ-kur 18ay askerlik
   1970 doğumlu kısmı emeklilik mumkunmu

  • Danışma Birimi
   08.02.2022

   Merhaba,

   Evet Prim gününüz yeterli 2028 de emekli olabilirsiniz.

 • Murat
  22.10.2019

  Ekim 12, 2019, 7:45 pm Tarihli şu soruma cevap alabilecek miyim?
  Merhaba.
  Doğum tarihim 29.07.1978, sigorta girişim 29.08.2000 ve 3800 gün pirimim var (2008 öncesi 1500 gün). 2000 ila 2001 arası 411 gün gemici olarak çalıştım. Sigorta giriş tarihini 18 ay askerlik borçlanması ile 23.11.1998 öncesine çekme imkanım var mı?
  Askerlik borçlanmasını 3 kat veya 7,5 kat yatırmam arasında fazla fark olur mu? Bu borçlanma bana olumsuz yansır mı?
  Teşekkürler, iyi çalışmalar…

  Cevapla
 • Mahmut Güney
  22.10.2019

  Merhaba, ben 01.06.1999 tarihinde sigortalı olarak başlangıcım bulunmakta. Buna göre, kaç günüm olması ve kaç yaşında emekli olabilirim.? Teşekkürler..

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   22.10.2019

   Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür

 • Kemal
  15.10.2019

  01.12.97.girişliyim ağustos sonu itibariyle 5432.gün ek olarak 480.gün askerlik gelecek ne zaman emekli olurum 21.10.1980 doğumlu erkek.

  Cevapla
 • Emel
  14.10.2019

  Merhaba 14.04.1997 yılında sigorta başlangıcım var 2010 yılına kadar 3822 gün ödenmiş prim gün sayısı var sağlık problemleri nedeni ile çalışamıyorum bu şartlarda nasıl emekli olabilirim eyt çıkarsa yararlanma şansım olurmu

  Bu Yoruma Cevap Ver
  Danışma BirimiEkim 13, 2019, 1:08 pm
  Merhaba,

  Eyt çıksa bile en az 5000 güne ihtiyacınız var.

  Yanıtınız için öncelikle çok teşekkür ederim yalnız 1999 yılından önce sigortalı olduğum için 3600 ile eyt yada normal şarta emekli olmadığımı anladım ama şuan yapılan açıklamalara göre 1999 öncesi sigortalı olanların avantajlı olmaları yazıyor aşağıdaki paylaşılan metne göre doğruluğu yokmudur.

  1999 yılından önce sigorta girişi yapılmış ve emeklilik planlaması yapan vatandaşların başlıca 3 farklı avantajı bulunmaktadır. İlk olarak prim gün sayısı, ikinci olarak yaş sınırı ve üçüncü olarak da maaş avantajına sahip olunmaktadır.İlk olarak; bu yıldan evvel sigorta girişine sahip olan vatandaşlar diğer prosedürlere bakılmaksızın 3600 emeklilik prim şartını tamamlamaları ile birlikte başka şart beklemeden erken emekli olabilmektedir. Kaynak: 1999 Yılından Önce Sigorta Girişi Olanlar Dikkat.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   15.10.2019

   Merhaba,

   Sorunuza eyt emeklilik için cevap verilmiştir. 3600 günle emekli olmanız mümkün. 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarih aralığında belirtilen şartları yerine getirmiş olan kadınlar 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar. Buna göre de EYT çıkmasa bile 56 yaşında 3600 günden emekli olabileceksiniz.

 • sultan büyük
  13.10.2019

  iyigünler bır bayan olarak doğum tarıhı1969 işe başlangiç tarıhım 1990 5259 iş gunu prımım var EYT DEN YARARLANABILIRMIYIMne zaman emeklı olurum…emeklerınız için teşekur ederım…

  Cevapla
 • iamail AYCİBİN
  13.10.2019

  01/03/1994 sigorta girişim var gün sayım 5015 eyt den yararlanabilirmiyim . 25/04/1974 doğumluyum.teşekkürler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   13.10.2019

   Merhaba,

   1999 öncesi girişi olan herkes eyt kapsamındadır.

 • Emel
  13.10.2019

  Merhaba 14.04.1997 yılında sigorta başlangıcım var 2010 yılına kadar 3822 gün ödenmiş prim gün sayısı var sağlık problemleri nedeni ile çalışamıyorum bu şartlarda nasıl emekli olabilirim eyt çıkarsa yararlanma şansım olurmu

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   13.10.2019

   Merhaba,

   Eyt çıksa bile en az 5000 güne ihtiyacınız var.

 • Hanife
  13.10.2019

  Merhaba
  1982 doğumluyum 01.05.1998 (16 yaşında)de sigorta başlangıcım var.toplam prim günüm 5091 eyt kabul edilirse bende yararlanabilirmiyim?

  Cevapla
 • murat
  12.10.2019

  Merhaba.
  Doğum tarihim 29.07.1978, sigorta girişim 29.08.2000 ve 3800 gün pirimim var (2008 öncesi 1500 gün). 2000 ila 2001 arası 411 gün gemici olarak çalıştım. Sigorta giriş tarihini 18 ay askerlik borçlanması ile 23.11.1998 öncesine çekme imkanım var mı?
  Askerlik borçlanmasını 3 kat veya 7,5 kat yatırmam arasında fazla fark olur mu? Bu borçlanma bana olumsuz yansır mı?
  Teşekkürler, iyi çalışmalar…

  Cevapla
  • murat
   23.10.2019

   Dün sorunuz cevaplandı diye bir eposta almıştım fakat cevap görünmüyor. Teşekkürler, iyi çalışmalar…

  • Danışma Birimi
   24.10.2019

   Merhaba,

   Sorunuzu tekrar alabilir miyiz.

 • Saffet
  12.10.2019

  01.10.1997 yılında girişi olan bir erkeğin kaç prim günü doldurması gerekiyor. ve hangi yasta emekli olabilir?

  Cevapla
 • Mesut
  11.10.2019

  15/02/1975 doğumluyum. 15/04/1997 sigortaya giriş yılım.
  2453 prim günüm var. Emekli olmam için ne kadar gün daha prim ödeyince kaç yaşında (gün ay yıl olarak da ) emekli olurum

  Cevapla
 • ŞENAY
  10.10.2019

  Merhaba;
  01.06.1999 sigorta girişim var. 4687 prim günüm var.
  Erken emekli olabilir miyim veya ne zaman emekli olabilirim normal şartlarda

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   10.10.2019

   Merhaba,

   01/06/1999 sigorta başlangıca göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1999 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

  • Fazıl
   15.11.2019

   Soruma hala cevap alamadım ccc

  • Danışma Birimi
   05.01.2020

   Merhaba,

   Sorunuz Yanıtlanmıştır.

   4a dan kısmi emeklilik için 4500 gün 25 yıl hizmet, Tam emeklilik için ise 7000 gün. 4b den ise 9000 günü tamamlamanız gerekiyor.

 • Ebru Soydan
  07.10.2019

  Merhaba, 22.02.1972 dogumluyum (kadın). 8125 gün prim ödemem var. SGK’ya ilk giris 1.7.1993 olmasına ragmen (işe giris bildirgesi var ancak) prim ödemesi olmadığından SGK kayıtlarında ilk prim ödemesi 1.5.1995 görünüyor. Su anda devam eden ‘hizmet tespit’ davamın sonucuna göre ya 22.02.2022, ya da 1.5.2023 tarihlerinde emekli olabileceğimi düşünüyorum. Değerli görüşlerinizi almak isterim.

  Cevapla
 • Derya
  07.10.2019

  Mrb 1993 giriş 5300 prim, yaş 45, eyt den yararlanabilecekmiyim.. prim sayım yeterli oluyormu? İlk sigortalıktan bugüne geçen süre 26 sene…

  Cevapla
 • Oya Bayram
  07.10.2019

  Oya BayramYorumunuz denetim bekliyor. Bu bir önizlemedir, yorumunuz onaylandıktan sonra görünür olacaktır.
  Eylül 25, 2019, 3:32 pm
  Merhaba, ilk işe girişim 01.07.1991 doğum tarihim 29.11.1973.
  Lise stajı işe başlamam 01.10.1988 (sanırım staj süresi ve başlangıcı dikkate alınmıyor) EYT çıkarsa ne zaman ve kaç prim günü ile emekli olabilirim. Benden sonraki mesajlara cevap verilmiş, ben hala yanıt bekliyorum. Teşekkürler

  Cevapla
 • Burcu
  06.10.2019

  Merhaba. 80 doğumluyum ve 98 aralık sgk girişim ancak prim gün satım şu an 5216. Bu durumda eyt çıksa dahi emekli olamıyor muyum ? Eyt için geçen senelerde verilen ilk yasa tasarısı kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi 5000 prim gün sayısı ve 38 yaş idi .

  Cevapla
 • Meryem Buhari Mohammed
  06.10.2019

  20 Haziran 1969 dogumluyum ve 1997 Subat ayinda ilk gorevime basladim.1998 yilinda ilk bebegim dunyaya geldi. 2006 yili Haziran sonuna kadar calistiktan sonra,gorevimden ayrilip ABD’ye geldim.Biri TC vatandasi,diger ikisi ABD vatandasi uc cocugum var.
  Yurt disindan,borclanarak emeklilik talebinde bulunabilir miyim?
  Emeklilik talebim icin,Turkiye’de bulunmam veya Turkiye’de ikamet ediyor olmam gerekiyor mu?

  Bilgilendirdiginiz icin tesekkur ederim!

  Meryem

  Cevapla
 • Hanife
  06.10.2019

  Merhaba
  1982 doğumluyum ilk ile giriş tarihim 01.05.1998 (16 yaş) 5100 günüm var.15 yıl 3600 günden kıdem tazminatı aldım.Eyt çıkarsa nezaman emekli olabilirim.

  Cevapla
 • sedat
  04.10.2019

  MERHABA BURADA SORULARIM NEDEN GORUNMUYOR AYRICA BENDEN SONRA SORU SORAN ARKADASLARIN SORULARI CEVAPLANIYOR BENDE MI SORUN VAR ACABA SORU SORUYORUM DENETIM ASAMASINDA YAZIYOR SONRADAN SORDUGUM SORU EKRANDA GORUNMUYOR

  1982 DOGUM TARIHIM
  01.04.1998 SSK BASLANGICIM VAR PRIM GUN 6200
  EYT DEN NASIL FAYDA SAGLARIM

  Cevapla
 • Celalettin Gözel
  04.10.2019

  Merhaba,
  Ben 01.01.1974 doğumluyum.
  Sigorta başlangıcım 13.04.2000 ve prim gün sayım 7247′ dir.
  8 ay (240 gün) askerlik borçlanması yaptım. Sigorta başlangıcım 13.08.1999 yılına çekilmiş oldu. Normal şartlarda 58 yasında emekli oluyorum. Askerlik borçlanması ile sigorta baslangıç tarihi değişiyor mu ? EYT çıkarsa faydalanacakmıyım?

  Cevapla
 • Tacettin
  03.10.2019

  Merhaba böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkür ederim.
  ben 07.11.1975 doğumluyum. 01.10.1991 sigorta giriş tarihim tarihinde stajyer olarak EML de okudum sonra 1993 te ilk primim yattı
  prim gün sayım 6990
  EYT den faydalanma şansım varmı acaba?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   03.10.2019

   Merhaba,

   1993 giriş tarihinizle eyt den faydalanabileceksiniz. Zira 08/09/1999 dan sonra bu değişiklik yapıldı. Henüz komisyonda görüşülüyor. 3 farklı formül üzerinde konuşuluyor.

 • HATİCE
  03.10.2019

  SORUMA CEVAP NEDEN GELMİYOR

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   03.10.2019

   Merhaba,

   sorunuz cevaplanmıştır.

 • Osman B.
  03.10.2019

  Eşim 09/12/1997 tarihinde vekil öğretmen olarak işe başlamış. 01 Haziran 1998 tarihinde de işten ayrılmış. Bu tarihten sonra da sigortalı olarak hiç çalışmadı. 1999 da evlendik. 4 çocuğumuz oldu. Doğum tarihleri 2000, 2003, 2007 ve 2011. Üç çocuğa kadar doğum borçlanması diye bi şeyler duydum. Eşimin emekli olabilme imkanı var mı. Ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor. Bu konularda bilgilendirme yaparsanız sevinirim.

  Cevapla
 • taner
  03.10.2019

  13/10/1975 doğumluyum 08/07/1997 ssk girişim olup 1999 yılı sonuna kadar 393 gün sigortam var 28/11/2000 tarihinden buyana memur olarak çalışmaktayım toplam pirim günüm 7233 EYT çıkarsa nezaman emekli olurum

  Cevapla
 • MURAT YILDIRIM
  03.10.2019

  24.09.1997 başlangıcın var 1979 doğ. O tarihte 18 yaşındaydım bugün itibariyle 40 yaşındayım 6500 günüm var eyt çıkarsa ne zaman emekli olurum SAYGILAR

  Cevapla
 • ATAY KIZILKAN
  02.10.2019

  Ben 1979 dogumluyum ilk işe giriş tarihim 06.06.1995 prim 5060 gün eyt çıkarsa ne zaman emekli olurum

  Cevapla
 • OKTAY
  02.10.2019

  Merhabalar
  doğum tarihi: 01/10/1972
  sig. başlangıç tarihi: 03/08/1996
  prim gün: 7,124

  8 ay asker borçlanması yapabilirim – henüz yapmadım.
  EYT ÇIKAR İSE EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
  TEŞEKKÜRLER

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.10.2019

   Merhaba,

   Eyt eski hali ile çıkarsa 2021 de emekli olabilirsiniz. Ancak yeni düzenlemeler ile çıkması bekleniyor.

 • ŞEBNEM
  02.10.2019

  merhaba,
  01.01.1980 doğumluyum,27.10.1998 ilk işe girişim.5100 gün pirim gün sayım var.EYT onaylanırsa emeklilik hakkım var mı?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.10.2019

   Merhaba,

   EYT eski hali ile çıkar ise emeklilik hakkınız var. Ancak çıkrsa bile farklı düzenlemelerle çıkacak. Komisyonda görüşmeler başladı.

 • Osman B.
  02.10.2019

  Bizim sorunun cevabı bi türlü gelmedi. Neyi yanlış yaptık bilemedim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.10.2019

   Merhaba,

   Sorunuz yanıtlanmıştır.

 • Tuncay MENEKŞE
  02.10.2019

  17.01.1968 doğumluyum 2341 prim günüm var askerlikte geçen sürem 28 ay ve yurt dışında 26 ay evlilik nedeniyle kaldım.BU sürelerin hepsini satın alırsam 3600 gün ile emekli olabilir miyim yoksa hangi şartlar gereklidir.

  Cevapla
 • Erdinç Oktay
  01.10.2019

  Merhaba ben 22 10 1978 doğumluyum sigorta girişim 8 8 1996 eyt yasası çıkarsa faydalanan biliyormuyum 7000 iş günüm var sorumun cevabı için şimdiden teşekkürler ederim

  Cevapla
 • Arif
  01.10.2019

  Merhaba 15.02.1971 Doğumluyum. ilk SSK başlangıcım Temmuz 1995 Yılı olup, 14.01.1999 tarihinde memuriyete başladım.
  Bu bilgiler doğrultusunda ne zaman emekli olabilirim.
  E-Devlete girdiğimde memuriyet bilgilerim görünüyor.
  1995 yılında SSK hizmet döküm bilgilerim görünmüyor. bunun nedeni nedir. Kurumda çalışırken hizmet birleşimim yapılmıştı.

  Cevapla
 • sedat
  01.10.2019

  iyi gunler 1982 dogumluyum

  ssk baslangicim 01.04.1998

  toplam prim 6260

  bu sartlarda eyt nin bana faydasi ne olur

  Cevapla
 • Ismail
  01.10.2019

  1979 doğumluyum 15.10 1998 grisliyim 4241 bunun var nezaman emekli olurum..lütfen yardımcı olun erken emekli yaşım nefir

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   01.10.2019

   Merhaba,

   15/10/1998 sigorta başlangıcınıza göre normal emeklilik şartınız;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

   3600 günle emeklilik için de 3600 günü doldurduğunuz tarih geçerlidir. Yazımızda aralıklar belirtilmiştir.

  • ayşe
   21.10.2019

   Erken emeklilik diye bir şey yok. Emeklilikte Yaşa takılanlar diye bir şey var. Siz de böyle yazarsanız …

 • Yasar karatas
  01.10.2019

  1980 doğumluyum ilk sigorta girişim 15.06.1998.. 3400 gun ,ssk 15 ay bagkur ödemem var eyt çıkarsa ne zaman emekli olurum veya cikmazsa

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   01.10.2019

   Merhaba,

   15/06/1998 tarihli sigorta başlangıcına göre;

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

 • Sedat delikanlı
  30.09.2019

  İyi akşamlar 01.04.1998 ssk başlangıcım var toplamda 6000 gün prim var eyt yasalaşırsa bana faydası ne olur bu arada 25.07.2982 doğum tarihim

  Cevapla
 • Eflal
  30.09.2019

  24.01.1977 doğum tarihim. 10.07.1993 sigorta giriş yılım. Sürekli ödemeler ise üniversite bittikten sonra 1998 yılında başlıyor. Şu an 5222 günüm var. EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? Ayrıca 2 çocuk annesiyim. Günümüz şartlarına göre aradaki 450 günü doğum borçlanması yapıp EYT’den emekli olabilir miyim?

  Cevapla
 • since_1980
  30.09.2019

  1980 doğumluyum. İlk SSK girişim 1998 (sadece 20 gün) Sonrasında 2003 yılına kadar her hangi bir ödemem yok. 2003 yılından bu güne kadar da memuriyetim var. 1998 yılındaki SSK Kaydımın ve 20 günlük prim ödeme gününün bana emeklilikte faydası nedir.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   30.09.2019

   Merhaba,

   Memuriyette sigortalı olduğunuz süreler hizmet sürenize eklenir. yani pek bir faydası yok.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir