Genel

İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı Nasıl Doldurulur? Tutanak Örneği

İşe izinsiz olarak gitmeme tutanağı 4857 İş Kanunu 25. Maddesine göre hazırlanmalıdır. Buna göre işe izinsiz olarak gitmeyen işçiler için tutanak tutulmalıdır. Şayet işçinin geçerli mazereti yoksa bu aşamada kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı olmadan işten çıkarılmaktadır. İşçi işverenden izin almadan ve geçerli bir sebebi olmadan işe 1 ay içerisinde 2 gün gitmez ise sözleşme feshedilmektedir. Bunun yanı sıra:

 • Şayet işçi bir ay içerisinde 2 iş günü işe gitmezse tutanak tutulur,
 • İşçi bir ay içinde 2 kez izin günlerinden sonra işe gitmemezlik yapmışsa,
 • 1 ayda 3 iş günü işe gidilmezse işveren iş akdi sonlandırılır.

İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı Hazırlama?

İşe izinsiz gelmeme tutanağı mutlaka yasal usulüne uygun şekilde hazırlanmalıdır. Buna göre:

 • İlk önce işveren tutanağı eksiksiz şekilde hazırlamalıdır. İşçinin işe gitmediğine şahit olan diğer personellerin imzası ve şahitliği de gerekmektedir.
 • Tutanakta işçinin ikamet ettiği adresine noter aracılığı ile tutanak hazırlandığına dair tebligat da gönderilmelidir. Bu tebligat ise mahkemede resmi belge niteliği taşımaktadır.
 • Tutanak kapsamında işçinin işe gitmediği günler tutanağa detaylı şekilde yazılmalıdır. İşçinin işe gitmediği günler için mazereti yoksa tutanakta durum yazılır. İşçinin tutanak ardından işe gitmediği günlerde mazeret göstermesi için 3 günü vardır. 3 gün içerisinde mazeret göstermiyorsa, iş akdi haklı olarak sonlandırılır.

İşçi İşe Gelmiyorsa İşveren Ne Yapmalıdır?

İşçinin işe mazeretsiz gitmemesi durumunda işverenin durumu ispatlaması ve tutanak tutması gerekmektedir. Hazırlanan tutanakta; işyerinde çalışan diğer personellerin işçinin işe gitmediğine dair şahit olması da gerekmektedir. Bu gibi durumlarda işveren işçiyi herhangi bir ödeme yapmadan işten çıkarabilir. Tutanağın tutulmasından sonra işveren; işçinin ikamet ettiği adrese noter aracılığı ile durumu bildiren bir yazı gönderecektir. Eğer işçinin geçerli mazereti varsa, bu mazeretleri belgeler ile kanıtlanmalıdır. Fakat bildirim süresi kapsamında işçi tarafından talep edilen belgelerin ibraz edilmemesi ve geçerli bir mazeretin olmaması durumunda; iş akdi haklı nedenlerle iptal edilebilir. Bu aşamada işveren, işçinin işe gitmediğini kanıtlama sorumluluğunu da almalıdır. Bu sebeple de işveren bu durumda iken ihbar ve kıdem tazminatı talebine maruz kalmamak için tutanak tutmalıdır.

Mazeretsiz İşe Gelmeme Tutanağı Örneği

Mazeretsiz işe gelmeme tutanağı 4857 sayılı olan İş Kanunu’na göre usulüne uygun şekilde hazırlanmalıdır. Bu belge, resmi belge olarak İş Mahkemelerinde ya da işçi tarafından açılabilecek davalarda delil kabul edilmektedir. Bu tutanağın haklı sebeplerle tutulması gerekmektedir. İş Kanunu kapsamında bulunan 25. Maddenin 2. Kısmında; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan işçiler; işe gitmeme durumlarında bu kuralları çiğnemiş olarak kabul edilmektedir. İşçinin mazeretsiz şekilde işe gitmemesi işten haklı şekilde çıkarılma sebebidir. İşçinin mazeretsiz şekilde işe gitmediği durumlarda; ihbar ve kıdem tazminatı için başvuru yapma hakkı elinden alınmaktadır.

İşe Bir Gün Gitmeyen Memura Hangi Yasal İşlemler Yapılır?

İşe gitmeyen memur için ilk olarak maaş kesintisi yapılmaktadır. Şayet memur 1 ay içerisinde 1 ya da 2 kez işe mazeretsiz olarak gitmemişse brüt aylığının statüsüne göre otuzda biri ya da sekizde biri kesilmektedir. Mazeretsiz ya da izinsiz şekilde 2 günden daha fazla süre işe gitmeyen memurların statüsüne göre görevinin 1 ya da 3 sene boyunca durdurulması gerekmektedir. Göreve daha uzun süre gitmeyen memurlar için yaptırımlar görevin ağırlığına göre değişmektedir. Mazeretsiz olarak işe 10 gün boyunca gitmemiş olan memurlar ise işten istifa etmiş olarak kabul edilmektedir. 10 gün boyunca mazeretsiz şekilde işe gitmeyen memurların memurluk hakkı elinden alınmaktadır.

İşe Gelmeme Tutanağı Ne Zaman Tutulur?

İşe izinsiz gelmeme tutanağı işçinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi haklarını kaybederek işten çıkarılmasına sebep olmaktadır. Geçerli bir sebep göstermeden işe gitmeyen bir işçinin iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması mümkündür. İşverenin bu tutanağı tutabilmesi için, işçinin mesaine mazeretsiz şekilde mesaisine gelmediğini ispatlaması gerekmektedir. İspatlarken kullanılan belgeler ve çekilen ihtar ise, dava ya da İş Mahkemelerinde belge olarak kabul edilmektedir. İşverenin şe gelmeme tutanağı tutması için:

 • İşçinin peş peşe 2 iş günü, mazeretsiz ve habersiz şekilde işe gitmemesi gerekmektedir.
 • Bir ay içinde 2 kez herhangi bir tatilden gününden sonraki iş günü işe gitmemiş olması gerekmektedir.
 • Bir ay içinde 3 iş günü mazeretsiz şekilde işe gitmemiş olması gerekmektedir.

Bu durumlarda işveren haklı nedenlerle iş akdini tek taraflı sonlandırabilmektedir. Bu gibi durumlarda işçinin ihbar ya da kıdem tazminatı alabilmesi söz konusu olmaz. Fakat işçinin ölüm, kaza ya da sağlık gibi sebeplerle işe gitmemesi halinde işten çıkarılması söz konusu olmamaktadır.

İşe Gelmeme Tutanağı Gönderildi, Ne Yapmam Lazım?

İşe gelmeme tutağını işveren tarafından noter aracılığı ile işçiye gönderilmektedir. Noter onaylı yazının teslim edilmesinden sonra işçi 3 gün içerisinde geçerli bir sebeple işe gitmediğini ispatlamakla yükümlüdür. Aksi durumlarda işçi, kıdem tazminatı alma hakkını kaybederek işten çıkarılabilir. Genel olarak işçinin işe gelmeme tutanağı teslim almasından sonra izlemesi gereken adımlar:

 • Şayet hastalık durumları söz konusu ise durum sağlık raporu alınmalıdır.
 • Ölüm ya da yakınların vefatı halinde ölüm belgesi ile durumun ispat yükümlülüğü işçiye aittir.
 • Kaza ya da aile içi sorunlarda durum izah edilerek şahit gösterilmelidir.

İşe gitmeme durumlarında geçerli sebep varsa, durum işverene mutlaka bildirilmelidir. Geçerli sebeplerin olmadığı durumlarda işçinin iş akdi sonlandırılacaktır.

İşe Geç Gelen İşçi İşten Çıkarılır mı?

İşçe geç kalan işçinin işten çıkarılması çeşitli durumlarda söz konusudur. İşçi eğer sık sık işe mazeretsiz şekilde geç kalıyorsa, sorumluluklarını yerine getirmiyorsa bu durumda işçiye ihtar çekilmektedir. Bir ay içerisinde işçinin toplamda kaç saat işe geç kaldığı tespit edildikten sonra işçinin işten çıkarılması söz konusu olabilir. Bu gibi hallerde; işçi devamsızlık yaptığı günlere dair tutanak tuttuktan sonra noter aracılığı ile işçi işe davet edilmektedir. Noter aracılığı ile ihtarı alan işçi 3 gün içerisinde işe geri dönerek neden geç kaldığına dair belgeler ile ispat yükümlülüğüne sahiptir. Aksi durumda iş akdi sonlandırılır ve tazminat ödenmez.

İş Kanunu için Yasal Devamsızlık Süresi Kaçtır?

İş Kanunu’nda devamsızlık süresi 4857 sayılı kanunlara göre belirlenmiştir. Bu kanunlara göre işçinin patronundan habersiz olarak ve izinsiz şekilde peş peşe iki iş günü işe gelmemesi, iş akdinin feshedilmesi için geçerli bir sebeptir. Bir ay içerisinde 2 defa tatil gününden sonra işe gitmeyen işçilerin işten haklı sebeplerle çıkarılması söz konusudur. İşçinin işe gitmeme sebepleri ölüm, hastalık ya da farklı geçerli sebeplerle bu durumda işçinin ispatlaması halinde iş akdinin feshedilmesi söz konusu değildir. İşçinin işe gitmemesi için yasal olarak haklı sayılan sebepler ise:

 • İşçinin sağlık sorunları yaşaması (hastalanması, kaza vb.)
 • Aile fertlerinden birinin ya da yakınların ölümü

Geçerli sebeplerle işçinin durumu ispatlaması gerekmektedir. Şayet işçi hastalık gibi sebeplerle işe gitmiyorsa, durumu sağlık raporu ile belgelemesi talep edilmektedir. Akdi durumlarda işçi, işten çıkarılabilir.

Gelir Belgesiz, Bordrosuz, Kefilsiz Kredi Veren Bankalar

Kredi Sicili Nedir, Banka Kredi Sicili Nasıl Temizlenir ?

Faizsiz Ev Kredisi Veren Bankalar

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir