GSS

GSS Geçmiş Dönem Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

GSS geçmiş dönem borcunun sorgulanabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidilmesi veya e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapılması gerekmektedir. 5510 sayılı kanun kapsamında GSS’nin şartları belirlenmektedir. GSS sisteminin başlangıcı 1 Ocak 2012 tarihine dayanmaktadır. GSS borcu olanlar bu borcu ödemekle yükümlüdürler. Nakit veya taksit ile ödeme seçeneği bulunmaktadır.


Öderken kredi kartı kullanılabilmektedir. Ödenmediği sürece borca faiz binmektedir. Bu yüzden daha fazla tutarda borç ödememek için ya borç kapatılmalıdır ya da borçtan muaf olunmalıdır. GSS borçlarına itiraz edebilmek mümkündür. İlerleyen tarihlerde GSS borç affının olacağına dair bir açıklama yapılmamıştır. Ancak borç affının çıkması durumunda, borçlular borçlarından muaf olabilmektedirler.

GSS Nedir?

GSS, Genel Sağlık Sigortası’dır. İnsanların sağlıklarını tehdit eden bir durum ile karşılaşması halinde oluşan harcamaları karşılayan sigortaya verilen isimdir. Kişilerin ekonomik güçlerine, isteklerine, karşı karşıya oldukları sağlık risklerine bakmadan; herkese eşit imkanlar sağlanmaktadır. Ayrıca herkes bu sağlık imkanlarına kolay bir şekilde ulaşabilmektedir.

GSS Geçmiş Dönem Borçları İçin Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

GSS prim borçları ödenmediği sürece ortadan kalkmamaktadır. Ödenmedikçe de gecikme zammı ve faiz uygulanmaktadır. Dolayısı ile borç ile karşılaşmamak için ödemenin yapılması gerekmektedir. Hastane işlemlerinden yararlanmış olmak veya yararlanmamış olmak, GSS borcunun çıkmasında bir önem arz etmemektedir. Faiz binmeden borcu ödeyebilmek için devamlı olarak borcun sorgulanması gerekmektedir.

GSS Geçmiş Dönem Borcunu Öğrenmek İçin Uygulanabilecek Yöntemler Nelerdir?

GSS geçmiş dönem borcunu sorgulayabilmek için izlenebilecek yöntemler şu şekildedir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek sorgulama işlemi yapılabilmektedir.
 • E-devlet sistemi aracılığı ile sorgulama yapılabilmektedir.

GSS Geçmiş Dönem Borcunun Çıkmasının Nedeni Nedir?

GSS prim ödemesi 1 Ocak 2012 tarihi itibari ile zorunlu hale gelmiştir. İstisna sayılabilecek grubun dışındaki herkes bu ödemeyi yapmak zorundadır. 60/g kapsamında GSS sigortalısı olanlar tescil işlemi yaptıktan sonra her ay düzenli olarak bu sigorta borcunu ödemelidir. 2 aydan daha uzun süre ödeme yapmayanların sağlık yardımı alabilmeleri mümkün değildir. Bunun için GSS borçlarını kapatmaları gerekmektedir.

GSS Geçmiş Dönem Borcu SGK Aracılığı İle Nasıl Öğrenilir?

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek ne kadar GSS prim borcu olduğuna dair bilgi edinebilmeleri mümkündür. Islak imza vererek borcu taksitlendirebilme ve ödeme işlemini gerçekleştirebilmeleri mümkündür.

GSS Geçmiş Dönem Prim Borcu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden GSS geçmiş dönem prim borcunu sorgulayabilmek için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

GSS Borç Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfada bulunan giriş yap butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfadan kimlik doğrulaması yapılmalıdır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapabilmek mümkündür. Bunun için PTT şubesinden 2 TL ödeyerek e-devlet şifresi alınmalıdır. Ayrıca mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı aracılığı ile de sisteme giriş yapılabilmektedir.
 • E-hizmetler butonuna tıklayarak Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Ardından Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfada ne kadar prim borcu olduğu yer almaktadır.

GSS Geçmiş Dönem Borcu Çıkması Durumunda Neler Yapılabilir?

GSS geçmiş dönem borcu olanların izleyebileceği yollar aşağıda sıralanmıştır:

 • Sorgulama sonucunda çıkan GSS borcunun haksız olduğunu düşünenler borca itiraz edebilmektedirler.
 • Gelir testi aracı ile GSS borcundan muaf olunabilmektedir.
 • Çıkan borcun ödemesi yapılabilmektedir. Peşin veya taksitle ödeme kabul edilmektedir.

GSS Geçmiş Dönem Borç Ödemesi Nasıl Yapılır?

GSS geçmiş dönem borcunu ödemek isteyenlerin bu borcu peşin ödemesi gerekmektedir. Ancak taksitle ödemek istemeleri durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesi gereği taksitlendirebilmeleri mümkün olmaktadır.

GSS Borç Ödemek İçin TIKLAYINIZ

Taksit yapılması durumunda ise yıllık %22 oranında faiz uygulaması bulunmaktadır. E-devlet sisteminden borcu sorguladıktan sonra borcun ödemesi yapılabilmektedir.

GSS Geçmiş Dönem Borcu İçin İtiraz Nasıl Yapılır?

GSS prim borcu için itirazda bulunulabilmesi için bir neden gerekmektedir. Neden sunmadan itiraz edebilmek mümkün değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi ile başvuruda bulunulabilmektedir. Borcun tebliğ edildiği müdürlüğe itirazda bulunabilecekleri gibi, başka ildeki müdürlüğe de dilekçe verebilmektedirler. Dilekçede itiraz nedeni açıkça belirtilmelidir.

GSS Geçmiş Dönem Borcuna İtiraz Ederken Gerekçe Olarak Sunulabilecekler Nelerdir?

GSS geçmiş dönem borcu olarak çıkan tutara itiraz etmek isteyen kişilerin itiraz etmesini gerektirecek durumlar aşağıda verilmiştir:

 • Borcun ait olduğu dönemde aslında bakmakla yükümlü olan birinin üzerinden sağlık yardımı alma hakkının bulunması durumunda, borca itiraz edilebilmektedir.
 • Askerde olan erkeklerin GSS borçları devlet tarafından ödendiği için bu dönemdeki borçlara itiraz edilebilmektedir.
 • GSS borcunun ait olduğu dönemde yurt dışında bulunan veya yurt dışında ikamet eden kişiler eğer nüfus kayıt sistemi kapsamında Türkiye’de ikamet ediyor gözüktüğü için borç çıkıyor ise; buna itiraz edilebilmektedir.
 • İşsizlik aylığı alanların GSS prim ödemelerini İŞKUR yaptığı için bu dönemde çıkan borçlara itiraz edebilmeleri mümkündür.
 • GSS prim borcu 30’a tamamlanması gereken kişiler arasında olmayanların 30 günden az bildirilen primleri için borç çıkartılması durumunda, itiraz hakları bulunmaktadır.
 • Devletten aylık alırken GSS borcu çıkartılamamaktadır.
 • Kendi sosyal güvenlik sandığı olan bir kurumda veya kuruluşta çalışılması durumunda, GSS prim borcu olmamaktadır.
 • Sistem hatasından kaynaklanan borçlara itiraz hakkı bulunmaktadır.

Gelir Testi Nedir?

Gelir testine göre kişinin gelir durumu tespit edilmektedir. GSS borçlarından kurtulmak için de gelir testi yaptırılabilmektedir. İlk kez gelir testi yaptıracak olanlar için geçerli olan bir durumdur. GSS geçmiş dönem borçlarının silinebilmesi için ailedeki kişi başına düşen aylık gelir tutarının, dönemin brüt asgari ücretinin üçte birinden daha az tutarda olması gerekmektedir.

Bu durumda başvurulan tarihten sonraki bütün güncel prim borçları silinmektedir. Ancak başvuru tarihinden önceki borçların silinmesi söz konusu değildir. SGK gelir testi yaptırması gerekenlere tebligat göndermektedir. Bu tebligat kişinin adresine gönderilmektedir. Kişinin adreste bulunamaması durumunda, kapıya haber verme kağıdı yapıştırılmaktadır. Ardından tebligat muhtarlığa bırakılmaktadır. Kapıya yazı bırakıldığı için tebligat kişiye teslim edilmiş sayılmaktadır. Dolayısı ile tebligatın kişinin eline geçmemesinden SGK sorumlu değildir.

Eğer kişi SGK’nın gönderdiği tebliğ doğrultusunda gelir testi yaptırır ise; bu durumda tebliğ tarihinden sonraki borçlar silinmektedir. Ayrıca daha önceden gelir testi yaptırmış olup, sonradan maddi durumunda bozulmalar olanlar tekrar gelir testi yaptırabilmektedirler. Gelir testinden olumlu bir yanıt alamayan, yani hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden fazla çıkan; GSS borcunu ödemek zorunda kalmaktadır. Borcu silinmemektedir.

Hiçbir Sağlık Yardımı Almayanlar GSS Borcu İçin İtiraz Edebilir Mi?

GSS geçmiş dönem borcunun çıkması için SGK’dan sağlık yardımı alınmasına gerek yoktur. Kişi herhangi bir sağlık yardımı almasa da borç işlemektedir ve bunu sebep olarak göstererek itiraz hakkı bulunmamaktadır. Yıl içerisinde aylık ödenmesi gereken GSS tutarı 76 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın düzenli olarak ödenmesi tavsiye edilmektedir. SGK tarafından kabul edilebilecek bir neden ile borca itiraz edildiğinde ise borç silinmektedir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Başvurusu Nasıl Yapılır?

GSS Gelir Testi Formu Nasıl Yapılır, Doldurulur ?

GSS İptal Ettirme, GSS İptali Nasıl Yapılır ?

İlgili Makaleler

236 Yorum

 1. Merhabalar. 2014 ekim ayından bu yana bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. İşe başlamadan önce 5000 tl civarında birikmiş bir gss borcum vardı. 2014 aralık ayında borcumu peşin olarak ödedim. Borcumu ödedikten sonra gss borç sorgulamasında artık borçlu görünmüyordum.Ancak bugün e-devlet uygulamasına girip gss borç sorgulaması yaptığımda şok oldum.1 nisan 2017 öncesi döneme ait 4028 tl borçlu görünüyorum.3 ay içerisinde ödenmezse gecikme faizi uygulanacağı yazıyor.Bulunduğum ildeki SGK’yı telefonla aradım durumu sordum. TC kimlik numaramı istediler ve sonra borcumun olmadığını;eski borcumu ödemiş olduğumu söylediler.Muhtemelen yeniden yapılandırma durumundan dolayı eski borcum tekrar hesaplanmış. Borcumu ödediğime dair dekontum elimde. Bu yanlışlık nasıl düzeltilebilir?Lütfen yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhaba,

   Kuruma konu ile ilgili dilekçe verip borcu yoktur yazısı talep edin. En garantili bu şekilde olur. Memurlar bugün var yarın yok. Elinize alacağınız borcu yoktur yazısı kafanızı rahatlatacaktır.

 2. Merhaba, 1Nisan 2017den itibaren uygulanan yeni düzenleme ile gss borçları yapılanmıştı. Mevcut borçlar 53TL den işlem görüp, faizleri silinmişti. Şimdi e devletten kontrol ettiğimizde gözüken bu düzenlenmiş borçları 1Nisan 2018 kadar ister toptan ister parça parça ödeme seçeneğimiz mi var? Yani tekrardan SSK ya gidip yapılandırma için başvurmak gerekiyor mu?

  1. Merhaba,

   Borcu ister peşin, isterseniz de 12 aylık taksitle ödeyebilirsiniz. Geçmiş borçları yapılandırmak için tanınan süre ise 12 ay. Yani, 1 Nisan 2017’den, 1 Nisan 2018’e kadar süre içinde SGK’ya müracaat edip, bu haktan yararlanabilirsiniz.

 3. Merhaba;

  1988 doğumluyum. Üniversiteden Ocak 2013’te mezun olduktan sonra Ekim 2014’e kadar sigortalı çalıştım. Bu süreden itibaren Nisan 2015’e kadar 6 ay işsizlik maaşı aldım. Ağustos 2015’te askere gittim ve Şubat 2016’da terhis oldum. Yani Ekim 2014’ten Aralık 2016’ya kadar hiçbir yerde çalışmadım. Fakat e-devlette gss prim borcu sorgulaması yaptığımda hiçbir borcum gözükmüyor. Bunun nedeni ne olabilir, yardımcı olabilir misiniz? Bu konuyla ilgili ne yapmam gerekiyor?

  İlginiz için teşekkür ederim.

 4. Eşim ssk+isteğe bağlı bağkur olmak üzere toplam 3069 günü var. 1955 doğumlu, 11.02.2000 yılında i,lk sigorta tarihi, halen isteğe bağlı bağkur’lu gözükmektedir. Ancak mali olanaklar elvermediği için aylık primi ödememekte. Borçlanarak emekli olmak istedi ama verdiği dilekçeye iki ay olduğu halde cevap verilmedi. Eşim nasıl emekli olur.

 5. İşsizken gss’ye başvuru yaptım. Her ay elden ödüyordum. Daha sonra sigortalı işe girdim ama çalıştığım halde gss her ay borç çıkarmaya devam ediyor. Sanırım çalıştığım döneminde gss ücretini yatırmuşım. Ödediğim fazla paraları almanın ve gss’yi iptal etmenin bir yolu var mı? Sigortaya gitmek için işimden istifa mı etmeliyim? İşe devamsızlık yaparsam işten çıkaracaklarını söylüyorlar. Daha önce devamsızlıklarım olduğu için izin alamıyorum.

 6. E-devlet üstünden önceki aylarda sigorta primi ödemeleri ve son ödeme tarihlerini ayrıntılı görebiliyordum. Şimdi o bölümü kaldırmışlar ya da değişmiş. GSS Tescil ve Prim Borcu Sorgulama ekranından detay olmadan sadece yılları veriyor. Bunun ay dökümü ve faizli ya da faizsiz ödemeyi ayrıntılı nereden görebilirim. Yardımcı olur musunuz.

 7. Selam, ben işyerimi ortağım yüzünden kapatmak zorunda kaldım. Battım kısacası. Resmiyette tüm yükümlülükler bana aitti ve tüm borçlar bana kaldı. Kısmen ödeyebildim. ATO’dan kaydımı sildiremediğim için (3-4 bin tl gerekiyor) bağkur borçlu olarak devam ediyor. Hastahanelerden faydalanamıyorum. Bu durumda gelir testi yaptırmam gerekiyor mu? Şu anda borçlardan dolayı da çalışamıyorum. Tek başıma yaşamaya çalışıyorum.

 8. Ben 2015 in Eylül’ü 25 yaşına girdim yani 01.09.1990 doğum tarihliyim.üniversiteyi haziran 2013 te bitirdim.ben babamın üzerinden gorunebilirmiyim yoksa gss odemek zorundamiyim? Gelir testi yaptirmalimiyim?

  1. Babanızın sigortası bulunuyorsa üzerinden sigortadan faydalanabilirsiniz, Merve Hanım.

  1. Sigortalı bir işte çalışmıyor ve herhangi birinin sigortasından yararlanmıyorsanız GSS borcu çıkabilir, Vahide Hanım.

  2. 3 yildir ucretsiz faydalaniyorum bir kac ay once biraz para yatirdim bankaya acaba yeni bir gelir testimi yaptirmam gerekiyor

  1. 54 yaş ve 5675 prim günü şartlarını sağladığınızda emekli olabilirsiniz, Mazhar Bey.

  1. Öğreniminiz devam etmiyorsa gelir testi yaptırmalısınız. 18 yaşınızı doldurduğunuzda sigortalı değilseniz borç işlemeye başlamaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yaptırabilirsiniz.

 9. Sayin Ilgili yurtdisindan borclanmak icin gereken evraklari gönderdim henüz bie cevap alamadim acaba gönderdigim evraklar elinize gectimi isleme alindimi bunlari nereden ögrenebilirim

  Saygilar Kenan Yildirim

 10. 01.01.1998 yılında işe başladım.05.05.1998 yılında ücretsiz izine çıkarıldım.aynı ay içinde tekrar aynı şirketin başka bir departmanında işe başladım .3yıl boyunca çalıştım ve bu üç yıl bouyunca ssk primlerim hiç yatmadı.hala kesintisiz olarak aynı şirkette çalışmaya devam ediyorum.hiç çıkış almadım.sadece 2012 yılında 15 yıl 3600 gün kanununundan kıdem tazminatını aldım .sigorta primlerimin ödenmesi için dava açma sürem hangi tarihte başlar acaba hala aynı şirkette çalışmaya devam ediyorum

 11. merhaba ben gss pirimini her ay düzenli olarak ödüyorum suana kadar bir tek dişhastanesine gittim orda herhangi bir şekilde sigortanız yok dendi bana özel muayene ücreti gibi ödeme yaptım sorum şu gss dişhastanelerini kapsıyormu

 12. bir senedir gss primi oduyoruz (aylik 45-50 tl civarı). bunu her sene yeniletmemiz mi gerekiyor acaba? (gelir testi yaptirarak)

 13. 18 yasina yeni girdim universiteye bu sene gitmedim tekrardan hazirlaniyorum hastaneye gidebilir miyim gidebilmek icin ne yapmam gerekiyor

 14. EFENDİM GELİR TESTİ YAPTRDIM 30 EYLÜLDE YALNIZ BUGUN 2 KASIM BORÇ YAPILANDIRMANIN SON GÜNÜ FAKAT BENİM DAHA GELİR TESTİM BELLİ OLMADIGINDAN BEN YAPILANDIRMA YAPAMIYORUM NE YAPMAM GEREK…

 15. Merhabalar, Ben 23 yaşında öğrenciyim, bir süre çalıştım sigortalı olarak. Sonra işten çıktım. 23 Yaşında olmama rağmen ve öğrenciliğim sürdüğü halde bana borç çıkmış. Ne yapabilirim, 25 yaş altına çıkmaması gerekiyormuş?

 16. Merhaba,

  5 senedir çalışıyorum sigortam vardı gelir testi yaptırmadım. Askere gittim askerdede sig. yaptılar geldim hemen işe başladım ancak sig.başlanğıcı olana kadar bir ödeme çıkarmışlar 12 günlüğüne 89 TL
  ancak sonra durmuş benim test yaptırmama gerek varmı bilgi lütfen. Bu borcu kesin ödeyecekmiyim.

  1. SGK müdürlüğüne giderek borcun hangi tarihlerde olduğunu öğrenin askerlik veya sigortalı olduğunuz zamanda çıkmışsa sildirebilirsiniz.

 17. Merhaba
  2013 – 2014 eğitim yılı sürecinde ücretli öğretmen olarak çalıştım. Ayrıldıktan sonra sgk’dan tekrar babamın üzerine geçtim. Kız çocuklarının sağlık sigortası için babadan faydalandigini biliyorum ama geçenlerde gelir tesbiti yaptirmadigim taktirde borç çıkabileceğini duydum. Bu durum doğru mudur? Babamın üzerinden faydalandigim halde yine borcum çıkar mı?

 18. Merhabalar, bir yıldır mezunum ve iş arıyorum sigortalı bir iş bulamadım. Borçlanıyorum ne yapmalıyım?

 19. merhaba ben gelir testine başvurdum babam 1038 abim 1000 lira maaş alıyor.aiilede 5 kişiyiz acaba prim borcu ödermiyim? yoksa devleti karşılayacak

 20. merhaba ben bu mayıs ayında 18 yaşıma girdim.gelir testine başvurdum.
  babam 1038 abim 100 lira maaş alıyor acaba prim yatırır mıyım? yoksa devletmi karşılayacak. 5 kişiyiz ailede

 21. 1989 ylı sigorta girişi olan 41 yaşında bir bayanım halen sigortalı çalışmaktayım ssk ya giriş yapılan tarih te çalıştığımız firma 1989 .11 27 sinde giriş yapmış anacak pirim ödemesii yapmamış…. doğum borçlanması yaparken bu 1 ay 3 günlük ödenmeyen primi ödeyebilirmiyiz

  1. Hayır maalesef ödeyemiyorsunuz. İşyerinin yatırması gerekirdi. Yinede detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 22. 1961 dogumluyum.sigorta girusum yurt disi borçlanması ile1999 yılına gidiyor.4367 gunum var yuzde56raporum var 20 ay askerlgmi borclanirsam ne zaman engelli statusunden emekli olurum.simdiden Teşekkürler

 23. 1996 doğumluyum liseden yeni mezun oldum üniversiteye hazırlanıyorum borç çıkarmı ne yapmam gerek ?

  1. E-Devletten borç durumunuzu sorgulatın gelir testi yaptırmanız gerekir.

 24. merhaba benim abim 7 ay önce askere gitti bugün mesaj attı dedi gss me bak borç var mı şimdi borcu olsa ne yapmalıyım?

  1. Askerlik döneminde borç çıkmaz. Çıkarsa askerlik belgeleri ile sildirebilirsiniz.

 25. kolay gelsin ben 9 aydır calışmıyorum ama eşim yaptırmış gelir testi bende yaptırmam lazımmı acaba ? orda sormuşlar eşin ne iş yapıyor diye oda çalışmıyor demiş ??

 26. Merhabalar. Ben 97 yılının kasım ayında doğdum. Liseyi haziranda bitirdim fakat 18 yaşımı doldurmadım. Ayrıca sınava tekrar hazırlanmak için üniversiteye kayıt yaptırmadım. Gelir testi için son gün. Ben test kapsamına giriyor muyum ? yaptırmak için yaşımın dolmasını mı beklemeliyim yoksa bugün mü yaptırmalıyım ?

  1. valla hiç uğraşamam iki gündür yağmur altında VAKIF(!)a gidip geliyorum en son ne zaman hastaneye gittim hatırlamam sağlıklı insanı hasta eder bunlar. 5 metre kare alanda 5 bin kişi vardı bu sabah gittim bide 18 sayfa form verdiler utanmasalar Atatürk zamanından akrabaların varlıklarını soracaklar. uğraşmaya değmez.

  1. Ailede herhangi biri üzerinden sigortalı görünüyorsa yaptırmasına gerek yoktur.

 27. Merhaba
  1997 doğumlu Kızım
  1995 Doğumlu Erkek çocuğum var
  ikiside bu yıl üniversite öğrencisi
  Bu güne kadar Hiç bir işte ücretli çalışmadılar
  Ayrıca ben devlet memuruyum
  gelir testi yaptırmalımıyım(Çocuklar ) için saygılar

 28. Merhaba, ben sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. Eşim çalışmıyor. Eşimin GSS gelir testi yaptırması gerekir mi?

  1. Eşinizin sizin üzerinizden sigortalı görünebilir. Gelir testi yaptırmasına gerek yoktur.

 29. ben 23 yaşındayım üniversiteyi bu yıl açıktan kazandım gelir testi yaptırmam gerekiyormu?? 1.800 tl civarında borç çıkarmışlar bu borcun hepsini sildirebilirmiyim.??gelir testi formunu nerden alabilirim.??öğrenci belgesinin herhangibir işime faydası olurmu?? cevaplarsanız çok sevinirim.teşekkürler.

 30. Merhaba. Ben 97 yılının kasım ayında doğdum ve liseden haziran ayında mezun oldum. Liseden mezun oldum fakat daha 18 yaşımı doldurmadım. Bu durumda benim bugün gelir testi yaptırmam gerekir mi?

  1. Bu arada açıklamayı unutmuşum. Sınava yeniden hazırlanmaya karar verip üniversiteye kayıt yaptırmadım. SGK ya bugün mü yoksa yaşımı doldurduğumda mı başvurmalıyım ?

 31. Selam Benim kız arkadaşımın GSS borcunu öğrenmeye çalışıyorum fakat kız arkdaşım e-devlet şifresini kaybetmiş yardımcı olabilirmisiniz

  1. E-Devletten şifre değişimi yapabilirsiniz. PTT şubelerine danışabilirsiniz.

  1. Eşinden veya herhangi biri üzerinden sigortalı görünmüyorsa yaptırmalı.

 32. mrb ben 91 doğumluyum ve üniversitede okuyorum babamın sigortasından hala yararlanabiliyor muyum ?Ayrıca yazları biraz sigortalı işte çalıştım gss borcu doğar mı?

  1. Babanızın sigortasından yararlanırsınız. Herhangi bir gss borcu çıkmaz. Kontrol işlemi için E-Devleti kullanabilirsiniz.

 33. Sayın yetkili , şuan ssk çalışanıyım işsiz olduğum dönem içinde gss prim borcum çıktı ve gelir testi yaptırmadım ve e devlet üzerinden görünen borcumu ödedim bir hafta geçmesine rağmen borç hala gözükmekte yanlış birşeymi yaptım .
  Saygılar

 34. 27 yaşındayım ve 7 aydır çalıştığım yerin kapanmasından dolayı işsizim. Test yaptırmam ve prim ödemem gerekiyor mu?

  1. E-Devletten borç durumunuzu kontrol ediniz. Ailede herhangi birinden sigortalı olarak görünmüyorsanız gelir testi yaptırınız.

 35. emeklı sandığına kayıtlıyım eşim çalışmıyor ve hiç çalışmamış eşim 1978 doğumlu 37 yaşında benim üzerimden sgk dan yararlanıyor gelir testi yaptırması gerekiyor mu

 36. 24.08.1972 doğumluyum 08 10 1989 yılında iki yıl çalıştım fakat 8 gün prim yatırılmış yani başlangıç tarihi olmuş şuan 2000 gün primim var 19 ay askerlik yaptım. Bunuda borclansam ne zaman emekli olurum

 37. ben iflas ettim vergi borcu ve bağkuru yapılandırdım
  vergi borcunu oduyorum ama bağkuru şuan odeyemiyorum
  eşim sigortalı bağkur borcumdan dolayı sigortadan yararlana biliyormuyum eşimin sigortasından gelir testi yaptırmam gerekiyormu

  1. Önceki dönemlere ait borç çıkabilir. E-Devletten durumunuzu sorgulayın.

 38. 22 yaşındayım üniversiteden mezun oldum. babamın sigortasından yararlanıyorum. gss gelir testi yaptırmak zorunda mıyım?

 39. Merhaba. Eşim 2009 tarihinde işten ayrılıp 2012 ağustosta tekrar sigortali olarak işe başladı. Bu süre içinde benim üzerimden sağlık ihtiyaçları karşılandı. Eşim adına herhangi borc çıkarmı.

 40. merhabalar.12 yıl calışma yahatım olsu yanı 12 yıllık ssk ödemem oldu.2014 mayıs ayında şirketten iistifa ettim.ssk ödemesi yapılmadı 2014 mayıs ayından beri. bekar olduğum için babamın üstüne düştüm otomaatıkman.size sorum gss borcum çıkarmı?

 41. mrb kolay gelsin. 1993 dogumluyum 2 yıldır yurt dışında yaşıyorum. sgk hakkında pek bilgim yok ama bugun sitenizden borç sorgulamaya baktıgımda 5 bin tl kusur borcum var. bunu ödemek zorunda mıyım. dediğim gibi 2 yıldır yurt dısındayım ve hiç sigortadan faydalanmıyorum neden borçlandım. ? geri dönuş yaparsanız sevinirim iyi günler..

  1. İkamet adresiniz de yurt dışı olarak gözüküyorsa borcunuz silinecektir.

 42. 25. Yaşıma 15 eylül itibariyle girdim ve okulum bu yıl bitti fakat hala okulla ilşkimi kesmedim. Olası bir borç çıkma durumunda öğrenci belgesi ile bunu sildirebilme şansım var mı yoksa 25 yaşına girdiğimden dolayı kalır mı? Teşekkürler

  1. Öğrencilik durumu devam ediyorsa 25 yaşını tamamlayana kadar borç çıkmaz.

 43. İyi günler, Haziran ayında üniversiteden mezun oldum Temmuz ayında da yüksek lisansa başladım. Bu süre içinde herhangi bir işte çalışmadım. Henüz 25 yaşını doldurmadım gelir testi yaptırmam gerekir mi?

  1. Hayır yaptırmanıza gerek yoktur. Borç çıkma durumunda da öğrenci belgesi ile sildirebilirsiniz.

 44. Merhaba yarın son olan gelir testini internet üzerinden yapmak mümkün mü acaba belirtilen noktalara gitmem çok güç

 45. Merhaba ben 25 yaşındayım.4 ay once universiteyi bitirdim simdiye kadar babamin üzerinden faydalandigimi biliyorum.suan calismiyorum. Gelir testi yaptirmam gerekli midir?

  1. E-Devletten borç durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Ailede herhangi birinden sigortalı olarak gözükebilirsiniz.

 46. 2014subatinda sskli isimden ayrildim ve hemen o ay engelli kizimdan bakim parasi almak icin basvuruda bulundum. Haziranda ilk maasimi ve geriye donuk 4aylik maasimida aldim. Yani kizima baktigim icin engelli bakici maasi aliyorum. Gss tabimiyim degil mi yani borclu cikmam insallah. Ne yapmam lazim …

 47. oglum 18 yasına yeni girdi.Bu sene universiteye gidecek.çocuğu ögrenci olanlarda gelir testi yaptıracak mı.

 48. Arkadaşlar ben hiç çalışmadım vede öğrencide değilim 1996′ da doğdum yattığım yerden devlete borçlanıyormuyum?

 49. Merhaba 10.03.2012 – 12.07.2012 tarihleri arasında polis okulu öğrencisiydim ve gelir testinden devlet bana 624 tl borç çıkarmış.ben polis okulu öğrencisi olduğumdan beni devletin bakma zorunluluğu yokmuydu ve de bu borç o tarihleri arasında beni ilgilendirir mi?

  1. Öğrencilik durumunda borç olmaz öğrenci belgesi ile borcu sildirebilirsiniz.

 50. Merhaba 16,03,1966 doğumluyum 01,08,1988 sgk girişi
  4635 gün prim gün sayısı askerlik borçlanması yapsam
  ne zaman emekli olabilirim.Askerlik borçlanması taksitli olurmu
  şimdiden çok teşekkürler

  1. 51 yaş ve 5450 prim günü şartlarınız bulunmaktadır. Askerlik borçlanması büyük avantaj sağlar ve taksitle ödeyebilirsiniz.

 51. 2011’den beri aralıksız sigortalı olarak çalışıyordum fakat Mart 2015’te işsiz kaldım ve işsizlik ödeneği almaktayım.. Benim de gelir testi yaptırmam gerekiyor mu? Ve herhangi bir borç çıkabilir mi?
  Not: Bakmakla yükümlü olduğum herhangi biri yoktur..

 52. GSS gelir tespiti olduğunu Nasıl öğrenebilirim gelir seviyesi 60/1g yazıyor yardımcı olur musunuz gelir tespitim var mı

 53. Merhaba kızım benim üzerimden sigortalı ydi yanlız benim sigortam artık yok ve kızım 20 yaşında ve okuyor benim bildiğim devlet okuyan kişinin sigortadan yararlandiriyordu yanlız kızım yararlanamıyor sigortası görün muyoru bunun için ne yapmamız gerekiyor şimdiden çok teşekkür ederim

  1. GSS kapsamına geçebilirsiniz. Kızınızda okuduğu için sizin üzerinizden yararlanacaktır. Gelir testi yaptırınız.

 54. merhaba ben babamdan kalan yetim maaşı alıyordum fakat sigortalı işe başlayınca kestiler bende daha sonra annem alsın diye dilekçe verdim dilekçem onyalndı maaşım toplu olarak annemin hesabına yatırıldı fakat daha sonra bana 250 tl SGK dan borç geldi ssk lı çalışmada yersiz çekilen maaş diye fakat bankaya ödemek için gitiğim de böle bir borç olmadığını sölediler ne yapmam lazım yardımcı olabilir misiniz?

 55. Merhabalar. Ben 92 dogumluyum. İki sene once isten ayrildim. Babamin sigortasindan yararlaniyorum. Babam rahmetli.oldu annem emekli degistirdik.annemin.uzerine aldik. Ben de sizin adimlarinizi takip ederek borcuumu ogrenmek istedim. Ve kayitli borc kaydiniz.bulunamamaktadir dedi. Yani gelr testi.yaptirmama.gerek yok dimi.borc yoktur.yaziyo cnku

  1. Evet borcunuz bulunmuyor. Gelir testi yaptırmanıza gerek yoktur. Zaten annenizin üzerinden sigortalısınız.

 56. Merhaba ben ssk 01.06.1999 girişim var. SSK kurumuna giderek öğrenmek istedim ki ben 3600 günden çıkış alabilirim diğie. Bana şöle bir cevap verdiler senin girişin 01.06.1999 yapılmış fakat prim ödeme 07
  10.1999 başlamış .benim bugüne kadar 4881 günüm var. Şimdi ben ne yapmalıyım. Geriye dönük ayları nasıl yapmalıyım nereye baş vurmalı

  1. 3600 günden yararlanamıyorsunuz. Ancak 4500 günden yararlanabilirsiniz onu da sağlıyorsunuz. Geriye dönük aylarla ilgili pek bir şey yapamazsınız.

 57. Sayın yetkili,
  2014-2015 dönemi ve 2015-2016 dönemi İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim öğrencisi bir ev hanımıyım. Nisan 2015 den beri çalışmıyorum. 30 Eylül 2015 tarihinde gelir testi son günü diye bir duyum aldım. Çalışmıyorum , öğrenci olduğum için benim için bir GSS prim borcu söz konusu mudur? Bilgilendirirseniz sevinirim. Saygılarımla,

 58. Özel sektörde çalışıyordum sonra işten ayrıldım 10 ay işsizlik maaşı aldım bu süre bittikten saltı ay sonrada memur oldum ancak o 6 ay için bana GSS burcu çıkartılmış Şu anda memurum ancak borç çıkarılan dönemde hiçbir gelirim yoktu annemle beraber yaşıyorum ve annemin de hiç bir geliri yok sadece evimiz var bu burcu ödemeli miyim silinirmi

  1. Geçmiş döneme ait borca yapacak pek bir şey yok. Durumunuzu SGK müdürlüklerinde belirtip borca itiraz edebilirsiniz.

 59. borclanmayi yaptim yanlis hesap edilmis bir ay önce iadeli taahütlü mektup gönderdim bugüne kadar cevap gelmedi lütfen yardim edin bir an önce parayi yatirip emekli olmak istiyorum

 60. Mart’ın 19 san beri sigortalıyım ve e devlettende primlerim yatıyor bakıyorum ama beni 305.00 tl gss yapmışlar ve eskiden olan prim borçlarım var

  1. Sigortalı olduğunuz süre içerisinde gözüken borçlarınıza SGK müdürlüklerine giderek itiraz edebilirsiniz.

 61. Merhaba ben 91 yılında tikveşli gıda da 9 ay çalıştım sigorta Girişimi hiç yapmadılar ama o dönemde çalışan şahitlerim var şu an şirket danoneye Satılmıs durumda dava açma durumum varmı (1975 doğumluyum ) 2001 BAĞ-KUR girişim var 60 yaşımda emekli oluyorum bu durumda ama 53 inme durumu var Girişimi yapmış olsalardı. Şimdi sen teşekkürler

  1. 25 yaşınızı tamamladıktan sonra gss borcu çıkabilir. Şuan yaptırmanıza gerek yoktur.

 62. mehraba, ben ekim 1995 yılında sigorta girişim var sadece 10 gün çalışdım , bir oğlum 1989 lu bir oğlum 1998 li, 5820 günlük prim borçlanmasını ödeyerek emekli olma şansım var ? yada emekli olabilmek için ne yapmalıyım, 1966 doğumluyum .
  bilgi alabilirsem çok sevinirim , teşekkürler

  1. Prim günlerinizin hepsini borçlanamıyorsunuz. Doğum borçlanması yapabilirsiniz. En erken 3600 prim gününden emekli olabilirsiniz.

  1. SSK prim bilgileri ve başlangıç tarihi bilgilerinizi verebilirseniz emeklilik şartlarını iletebiliriz.

 63. merhabalar ben 1977 doğumluyum işe başlama tarihim03.05.1999 pirimgün sayım 5190 nezaman emekli ola bilirim ve askerliği borçlansam emeklilik yaşı fark edermi teşekkürler

  1. 58 yaşını ve 5975 prim gününü tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. Askerlik başlangıcınız SSK girişinden önce ise emeklilik tarihinizi geriye çeker.

 64. merhaba iyi günler şuan çalışmıyorum işten ayrıldım gss den tekrar borcum çıkmaması için ne yapabilirim bilgi veirseniz sevinirim

  1. Gelir testi yaptırıp GSS kapsamına geçmelisiniz. Ya da işsizlik maaşına başvurunuz.

  1. E-devletten sorgulama yapabilirsiniz. E-Devlet şifreniz bulunmuyorsa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

 65. Merhaba,herhangi bir yerde çalışmıyorum ve hiç bir gelirim de yok.
  31.03.2015 tarihinde gelir tespiti yaptırdım.O tarihten beri herhangi bir sağlık problemim olmadığı için GSS için herhangi bir işlem yaptırmadım.E devletten borç durumunuzu sorgulayın denmişti.
  Hastaneye gittiğimde sistem onay vermedi.Borç durumumu sorguladım,borç yoktur ifadesi çıktı.ve ben hala hastanede GSS dan yararlanamıyorum.Neden ?
  teşekkür ederim

  1. Gss kapsamında olduğunuzdan emin olunuz. Durumunuzu SGK müdürlüklerine belirtiniz.

 66. slm haberim olmadan gss girişim yapılmış 3 sene boyunca borç birikmiş şu anda evlendim yeşil kart için başvurdum oda aylık 48 tl primli çıktı herhangi bir gelirim yok ne bu primi nede eski borcu ödeme imkanım yok ne yapabilirim bu konuda

 67. ben şuan aöf’den okula devam ediyorum fakat 2bin lira gibi bir borç çıkıyor gssden bunun için ne yapmalıyım

  1. Öğrenci belgesi ile borcun silinmesini talep edebilirsiniz. Ancak 25 yaşını doldurduysanız borç kalacaktır.

 68. Üniversiteden mezun olalı iki sene oldu, askere gidip geldim, işsizim. GSS’den yeni haberim oldu. Bir gelirim olmadığı için itiraz edebilir miyim?

  1. Gelir testi yaptırınız. Gelirinize göre borç durumunuz belli olacaktır.

 69. Merhaba ben 22 yaşındayım,üniversiteden yeni mezun oldum.Fakat evlnene kadar babamın sağlık sigortasından yararlanabiliyorum diye biliyorum,gelir testi yaptırmama gerek var mı yani

 70. merhaba ben 17,06,1985 tarihli 37729957346 nolu TC vatandaşıyım şuan yurtdısında unıversıte okumaktayım ama hıcbır saglık guvencem olmadıgı için burda gıttıgım heryerde maalesef para odemekteyım tv’deki reklamınızı gordum ve GSS’dan bende faydalanmak istiyorum acaba bu mumkun mu yardımlarınız için şimdiden ıyı gunler dılıyorum hayırlı çalışmalar ….

 71. merhabalar . benim gss borcum gozukmekte ve bu borc her ay 144 tl olarak gelmıs gelır testı yaptırıcam bu gelır testını yaptırdıktan sonra ucret netlesıcekmıs ben sımdı bu testı yaptırırken abimin evinde gözukuyorum kaydım ıkametkahım falan bu abımın gelırıne goremı yoksa babamın annemın gelırıne goremı sonuclanacak. şimdiden tesekkur ederım.

  1. Gelir testinden sonra borcunuz sabitlenecektir. Abinizle aynı evde bulunuyorsanız eve giren toplam gelir kişi başına bölünerek gelir hesaplanmaktadır.

 72. 11.11.2014 tarihinde NÜKS RECTUM CA kanserinden ikinci kez ameliyat oldum.kalın bağırsağım dışarıya alındı ,2 sene kolostomi torbası kullanmama karar erildi.iş görmezlik veya emeklilik isteme hakkım armı.10 sene bağkur 2 sene sigortalı çalışmam var.

  1. Rapor durumunuza göre emeklilik şartlarınız değişmektedir. Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 73. merhaba ben 1992 yilindan beri rusyada calisiyor. ve yasiyorum. e devletten baktigim zaman fayiziyle bereber 6000 civarinda borcum cikiyor 2011 in sonunda kaymakamliktan ikametkahimin rusya oldugunu soylemistik. turkiyede sagliktan yararlanan kimsemde yok. bu borc halen neden cikiyor. ve katlaniyor, devletin kayitlarinda 23 yildan beri burda oldugum var. bu tip durumlari bizi ugrastirmadan yapilmasi zormudur. birde 2006 yilinda yurtdisi borclanmasi icin yaklasik 10 yillik para yatirmistim. odae devlette cikmiyor. yardimci olabilirmisiniz .

  1. Bu durumu SGK ya tekrar belirtiniz. İkametinizin yurt dışında olması durumunda borcun çıkmaması lazım.

 74. Merhaba benim 15.10.1987 sigortali olacak ist basladim Dogum Tarif 03.07.1972 ve 2011 de Alman vatandasligina geçis yaptim Emekli olabilirmiyim tesekkürler.

 75. ya benim 94 yılından beri ne sigortam var ne bir yerde calışman var sgk bana 1600 tl borc cıkatmış bu nebicim devlet arkadaş

 76. merhba ben insaatalarda calsiyorun haliyle devamli sigortali olamiyorum olmadigim zamanlar icin 768 tl gss borcu cikti 31 marta kadar gelir tespti yaptrmam gerekiyormus onuda yapmadim yapamadim . bundan snra gelir tespiti yaptrsam bi ise yararmi yada kisacasi bu borcu sildrme sansim varmi yoksa eger odeme yaptiktan snra ne yapmam gerekiyor ki en ust kademeden gss borcu yazilmasin tesekkurler

  1. İşsiz olduğunuz bir dönemde gelir testi yaptırabilirsiniz. Borcunuz düşebilir.

 77. benim anlamadıgım şu gss cıkardınız kimsenin haberi yok ikin sonrada bu adam işten cıktıgında bize borçlansın ve benim şimdi 5600 borcum var ve asgari uçret alıyorum evliyim 1 tane çocuk var ev kira ya hiç düşünyormusunuz benim bu borcu ödeyecegime :)) alırsınız

  1. Gelir testi yaptırmalısınız. Gelir durumunuzu belirtmeniz durumunda borçlarınız azalır veya silinir.

 78. MERHABA

  sgk bana 2012 yılında üniversite 2.sınıftayken 1 aylık sigorta prim borcu cıkarmış öğrenci olduğum halde.Ben bunu ödemek istemiyorum o süreçte ben hem öğrenciyim hemde babamdan faydalanıyorum sizcede bu sistemsel bir hata değilmi.Ben gidip gelir testi yaptıracağım fakat bu borcu bana ödemem gerektiğini söylerlerse itirazımı nasıl yapmalıyım?

  teşekkürler.

  1. Sistem bu şekilde ancak hatalar olabiliyor. Öğrenci belgesi ile borcu sildirebilirsiniz.

 79. 1988 doğumluyum. 2 sene önce ailem ile birlikte oturuyorken üniversiteyi bitirince GSS primi başlatılmış, o tarihten itibaren GSS primlerimi ödüyorum. Ancak şimdi Yüksek lisans yapmaya başladım ve başka şehire taşındım, tek başıma oturuyorum, gelirim yok.
  GSS primlerini ödemeye devam etmeli miyim? Gelir testi yaptırmak zorunda mıyım ? Part time işe girersem GSS ödemeye devam edecek miyim?

 80. Mrb, 10.10.1989 dogumluyum. Kismi calisiyorum, 1.1.2012 tarihinden itibaren g2’den 3, 700 TL borc cikartilmis. Ailemle oturuyorum ve kiz cocuklari babasinin genel saglk sigortasindan yararlanir diye dusunuyordum. Ne yapmam gerekiyor? Istanbul Adalar ilcesinde oturuyorum, hangi SGK’ya basvurmaliyim? Tesekkurler ve iyi calismalar.

  1. Size en yakın SGK müdürlüğüne giderek durumunuzu belirtebilir ve itiraz edebilirsiniz.

 81. slm .2013 nisan ayinda calistigim isyerinden ayrildim .2014 nisan ayinda baska bir yere basladim.gecenlerde primlerime bakayim dedim.ordan gss ye de baktim.2680 lira borc gozuktu.ustumde hic birsey yok zaten hep askeri ucret ile calistim.hala da oyle .bu borcun hepsinimi oderim calistigim sure dusermi tahminen ne borcum.cikar

  1. Sigortalı olarak çalıştığınız için gelir testi yaptırmanıza gerek yoktur. Çalışmadığınız döneme ait bir borç oluşmuştur. Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 82. iyi günler 24 yaşındayım üniversiteyi 06.06.2014 te bitir dim bu süre içerisinde babamın sigortsından faydalanıyordum.daha gelir bildirimi yaptırmadım.ve 22.09.2014 te atamam oldu öğretmenim 3 aylık süre için g2 den çıkartmışlar.bu durum diğer arkadaşlarımın başına gelmedi sadece bende var ne yapabilirim

  1. borcu yapılandırıp ödeyebilirsiniz. veya gelir testi yaptırıp çıkacak borcu ödeyebilirsiniz. borç çıkmaya bilirde.

  2. Ben asgari ücret ile sigortalıyım, yine de gelir testi yapmam gerekiyor mu ? Gelirim belliyken bu testi yaptırmamım Bi anlamı var mı ?

  3. Sigortalı olarak çalıştığınız için gelir testi yaptırmanıza gerek yoktur.

 83. Merhabalar
  Ben 18 yaşında olduğum için sigortadan yararlanamıyorum artık. Liseyi geçtiğimiz haziran ayında bitirdim ve dershaneye devam ediyorum üniversite hazırlığı için. Babamın sigortasından yararlanabiliyor muyum? Ya da sigortadan yararlanmak için ne yapmalıyım? Bir de prim borcu çıkar mı acaba ? Cevaplarsanız sevinirim .
  .

 84. S.aleykum abi benim 01.01.2012 den 03.03.2012 ye kadar sigortam yoktu ve gelir testi yaptırmadım haberim olmadığı icin ama şimdi baktigimizda 2 aylık sigortasız dönem yerine halen devam eden gss borcu var buda 5 milyar küsür sigortaya gitsem bu borcu sildirebilirmiyim şimdiden teşekkurler

  1. gelir testi yaptırın. sigortalı olduğunuz ssk ya gidip bildirin güncelleme yapsınlar.

 85. Merhabalar,

  Gelir testini yaptırmadığım için 4000 tl civarı bir gss borcu çıkarılmış bana ama ben gelir testinin ilk çıktığı zamanlarda almanyada ikamet ediyordum ve konsolosluğa gidip gelir testi yaptırmak istediğimde orada yurtdışında ikamet ettiğim için gelir testine tabi olmadığım söylendi. sadece ikametgah yeterliymiş. Ancak bana almanyda olduğum bu süre için borç çıkarılmış.

  Ayrıca 2012 yılında Türkiyeye gelir gelmez uluslararası büyük bir firmada iş bulup çalıştım akabinde askere gittim ancak bütün süreler içinde GSS borcu çıkarılmış. Tüm durumlar içinde bu ücreti ödemeden muafım diye biliyorum. Ancak bu borç nedendir anlayamadım.

  Bu konuda bilginize ihtiyacım var. Nasıl bir yol izleyeyim?

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 86. Merhaba,
  1969 yilinda ailemle Almanyaya geldim,dogum tar.26.03.1958,
  28.08.1975 de calismaya basladim,
  Eylül 1997 de türk vat. ciktim ve alman vatandasi oldum.(mavi kart)
  01.06 2014 yilinda malunen emekli oldum ve %50 isgücü kaybim var.
  Eylül 2014 de 2 gün ssk calisma yaptim.
  -Kac gün üzerinden emekli olabilirim,(3600 gün ?)
  -Kac TL prim borcum tutar,Günlük prim nekadar(brüt ve net)
  -Kac TL aylik alabilirim…
  Almanyadan yazili basvuru yapmak istiyorum,basvuru dilekceyi doldurmak icin bu bilgileri verirseniz isim kolaylasir.

  ilginize simdiden tesekkür basarilar dilerim

  Hasan Uruc

 87. Eşim 1990 SSK giriş var 1995 ve 1999 iki çoçuk doğum yaptı prim borçlanması yapılabilirmi ödemek istiyoruz bu konuda yardımcı olabilirmisiniz

  Iyi çalışmalar

  1. sigorta başlangıcından sonra ki her iki çocuk için borçlanma yapabilirsiniz.

  2. çocukarın doğumdan hemen sonra ki 2 yılı çalışmamış sigortasız olmak şartı ile borçlanabilirsiniz.

 88. 17 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum.Askerlikten omuz çıkığı nedeniyle muaftım.22-3-1996 ilk işe giriş tarihim.1.11970 doğumluyum.1.1.2026 emekli olacağım tarih.Erken emekli olabilirmiyim.

 89. Merhaba ben Sema,17.03.1964 doğumluyum. 17.03.1982 yılında sigorta başlangıcım var. 2014 yılbaşında 3450 gün sigorta prim sayım oluyor. 3600 günü tamamladığımda emekli olabilir miyim ? veya kaç yaşında emekli olabilirim ?

 90. merhaba ben 1987 den berı yurtdışında yasıyorum ve çalışıyorum acaba ne kadar borçlanarak oderım bırde hangı banka kıredı verıyor turkıyede 1 ay calısmılıgım var teşekurler

  1. merhaba ben 1987 den berı yurtdışında yasıyorum ve çalışıyorum acaba ne kadar borçlanarak oderım bırde hangı banka kıredı verıyor

 91. Merhaba ben 20 yasindayin ve ogrenciyim gecen yil bi haftalik ise girdim sogortam odendi bi hafta sonra isten ciktim sgk ya gitmedim bi ara giderim dedim hastane işim olmadi hic ama gss borcu diye bisey duydum bu borctan ogrenci olanlarda sorumli mu

 92. Türk vatandasi 22.01.1975 Almanya dogumluyum. 01.11.1994 Tarihinden ihtibaren calisan bayanim arada dogum izinleri haric (2 Cocuk) Emekli borclanmasi yapmak istiyorum. En erken kac yasinda emekli olurum? Hangi kurum dan müracaat etmek dogru olur. Tesekkürler

  1. İlk sigorta girişiniz hangi kuruma ait ise o sigorta kurumu üzerinden borçlandırma yaparak prim gününüzü arttırabilir ve emeklilik için gerekli şartları sağladıktan sonra emekli olabilirsiniz.

 93. 07.06.1966 Dogumluyum 09.04.1997 Tarihinden beri Almanyada is baslangicim araliksiz halen calismaktayim. Yurt disi borclanmasi yaparsam kac yasinda emekli olurum? Kac gün borclanmam gerekir hangi Kurumdan emekli olmak daha kolay ve avantajlidir? Ayrica ödeme miktarini yüksek yapmak istiyorum bu mümkünmüdür. varmi bir sinirlama. Tesekkürler iyi günler

  1. Öncelikle vereceğimiz linkten yurtdışı borçlanması ile ilgili yazımızı okuyarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca ödeme miktarını yüksek yapabilirsiniz. Emekli aylığını arttırmaktadır.

 94. Merhaba,
  annem 1964 doğumlu ve 1998 yılında toplamda 44 gün sigortası bulunuyor.
  Geriye dönük ödeme yapıp emekli olması mümkün mü?

  1. İncigül hanım geriye dönük borçlanma yasası hakkında gerekli düzenleme çıkarsa emekli olabilir.

 95. beininim dnizden yuksek pirim sikortam var ayrıca 7 sene yabancı bayrakli genilerde çaliştiğimi belgeleyen hizmet belgelerim var bırde 550gün askerligim var bunları nasil oderim kac para tutar bır zırahat bankasi odermi oderse emekli maşimin nekadarinı keser ayda budurumda kaçpara emekli maişi alirim ayda teşekurler

 96. merhaba babamın doğum tarihi 04.10.1958 ssk giriş tarihi 11.01.1981 toplam prim günü 3300. 20 ay askerlik yaptı. ve 21 ay yurtdışında Türk şirketinde çalıştı .yurtdışını ve askerliği borçlanarak ne zaman emekli olabilir. bizim için 3600 gün mü yoksa 5000 günü tamamlamak mı gerekli. şimdiden teşekkür ederim.

  1. 46 yaş, 25 yıl, 5075 prim günü şartı bulunuyor Hacer Hanım. Askerliğini ve yurtdışında çalıştığı süreleri borçlanabilir.

  2. mrb 1966 dogumluyum 1985 sıgorta gırışimvar toplam 952 gunumvar borçlanma yapabilirmıym

 97. 1995 ve 1997 yıllarında eşimin alaçam fatih mahlesinde tütün ekimi yapmıştır bu ürünün satışından kesilen bağkur bilgilerine ulaşamıyorum samsun sgk ya da faxs çektim ama sonuç alamadım ilgililerin bu konuda yardımını bekliyorum selim türkmen saygılarımla..

  1. Selim bey ne yazık ki biz resmi kurum olmadığımız için bu noktada size yardımcı olamayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı