emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

GSS Prim Borçları Nasıl Silinir? 2021

GSS Prim Borçları Nasıl Silinir? 2021

GSS prim borcu silinirken şöyle bir yöntem izlenebilir. Örneğin prim borcu olan kişinin 25 Ağustos 2018 tarihinde resen GSS tescili yapılmış olsun. Bu kişi o tarihte gelir testine başvurmasına ilişkin tebliğ yapılmasına rağmen hiç teste girmediği tespit edilir ise 9 Haziran ila 30 Kasım 2021 tarihleri arasında gelir testi yaptırdığında ödeme gücü yok ise prim borcundan kurtulabilir.

7326 sayılı kanun 9 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştır ve yürürlüğe girdiği bu tarihten önce gelir testi yaptırmış olanların borcu silinmemiştir. Fakat ödeme gücü olmadığı tespit edilen kişiler testten sonra prim ödemeleri yoktur. Yani prim ödeme yiyeceklerdir.

Gelir testinde ödeme gücü olduğu tespit edilen kişiler ise 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş prim borçlarını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyebilirler. 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenen GSS prim borcu gecikme cezası ve gecikme zammında etkilenmeyecektir.

GSS Prim Borcu Sildirme Başvurusu Nasıl Yapılır?

GSS prim borcu sildirme başvurusu için öncelikle borcun tebliğ edildiği SGK müdürlüğüne ya da o müdürlük uzak veya başka ilde ise bulunduğu yerdeki SGK müdürlüğüne itirazda bulunulabilir. Prim borcu çıkan kişiler bunu sildirmek için öncelikle SGK müdürlüğüne başvurmalıdırlar ve buraya itirazlarını ile etmelidirler. Gelir testine başvurarak ödeyemeyeceğini bildirir ve SGK’ya ilettiği itiraz ile sildirme başvurularını gerçekleştirebilirler.

Çıkan GSS borcuna karşılık olarak SGK müdürlüğüne itirazda bulunmak en başta yapılacak olan yollardan biri olmakla birlikte haklı bir gerekçe yok ise itirazda bulunmanın bir anlamı da yoktur. GSS istememek, GSS tescil iptal edilmesini istemek ya da şimdiye kadar hiç bir sağlık hizmeti almadığını iddia ederek bu borcu sildirmek isteyenler çoğu zaman itiraz etseler de bu itirazları dikkate alınmamaktadır.

Alınmamasının sebebi yürürlükte olan 5510 sayılı kanunun 60. maddesi hükmünce mevcut Kanuni düzenlemeler gereği hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler kendileri istese de istemese de sağlık sigortalısı sayılır ve hiçbir sağlık hizmeti almasalar da prim borcu çıkabilir. Bu borç ödenmedikçe silinmez.

Çıkan GSS prim borcu ile ilgili olarak sigortalısı sayılmamasına rağmen yine de o şekilde tescili yapılmış olan kişiler itiraz edebilir. GSS prim borcunu sildirmek için en güvenli yol gelir testi yaptırmaktır. Gelir testinde bu borcu ödeyemeyeceğini ispatlayan kişiler borçlarımı sildirebilir.

GSS Prim Borcu Sildirme Şartları Nelerdir?

GSS prim borcu sildirmenin ilk şartı bu borcu ödemektir. Borcun ödenmediği takdirde şu hallerde borç sıfırlanabilir:

 1. Durum:

SGK tarafından kendiliğinden GSS kapsamına alındığı için adına prim borcu çıkan kişi sonradan GSS kapsamına alınması gereken kişilerden olmadığı anlaşılır ise bu kişinin GSS tescil işlemi iptal edilir. Dolayısı ile bu duruma ilişkin borçlar da silinir.

Örneğin adına prim borcu çıkan kişi öğrenci ise ve bu kapsamda bakmakla yükümlü olduğu olunan kişi kapsamında anne ya da babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı varsa bu kişi öğrenci belgesi ile durumu kanıtladın da öğrencilik dönemine ait borçları silinir.

Diğer bir örnek ise adına prim borcu çıkan kız çocuğu boşanmış sayada bekarsa ve bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne ya da babası üzerinden sağlık yardımı alıyor ise SGK’ya müracaat etmesi halinde borcu silinir.

2. Durum:

SGK tarafından kendiliğinden GSS kapsamına alınan kişiye gelir testine başvurması gerektiğine dair yazı gönderilmiş ve söz konusu kişi yazının kendine geldiği tarihten itibaren bir ay içinde gelir testine başvurmuşsa gelir testinin sonucu beklenir. Gelir testi sonucunda bu kişinin aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden az ise, bu kişiler GSS primi devlet tarafından ödenecek kişiler olarak değiştirilir yani yeşil kartlı sayılır. Dolayısı ile GSS prim borcu da silinir.

Bu kişi gelir testine yazının kendine ulaştığı tarihten itibaren 1 ay geçtikten sonra başvurmuşsa bu durumda GSS borcu başından itibaren değil gelir testinde başvurduğu tarihten itibaren silinecektir.

3. Durum:

Genel sağlık sigortası kapsamında gelir tespiti, tescil ve izleme sürecine ilişkin usul ve esaslar şu şekilde belirtilmiştir. Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi SGK tarafından kendiliğinden tescil edilir. Bu kişiler gelir testleri sonuçlandırılan alıncaya kadar 30 günlük primi esas asgari kazanç tutarı kadar prim tahakkuk edilir.

Bu hükme rağmen kendiliğinden GSS kapsamına alınan kişiye söz konusu gelir testi bildiriminin gönderilmediği sistemden tespit edilirse bu durumda kişi kendiliğinden GSS tescil tarihini değiştirebilir ve böylece önceki döneme ait borçları silinir.

Bu üç koşuldan herhangi biri gerçekleşiyor iste kişi borcunu sildirebilmektedir.

GSS Yapılandırma Nasıl Yapılır?

GSS yapılandırma işlemi vergi borcu için faizin silinmesi yönünde kolaylık sağlayacak bir yapılandırma sürecidir. Bu yapılandırma süreci için öncelikle İnternet vergi dairesi sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Giriş yapıldıktan sonra ekranda karşınıza gelecek olan başvuru sayfasına tıklamanız gerekmektedir.

7256 sayılı kanun kapsamında başvuru yapıldığı takdirde gerçek borç tutarı üzerinden tecil kapsamında borç bulunması durumunda tecil dosyası düzenlenecektir. Borçlu olunan vergi dairesi müdürlüğü ya da müdürlükleri otomatik seçilmiş olup yapılandırmak istenilmeyen borç için o borç ile ilgili kutucuktaki işaret kaldırılmalıdır. İşaret kaldırılmadığı takdirde tüm borçlar yapılandırmaya girecektir.

İnternetten GSS yapılandırma başvurusu yaparken tablo 1 kısmında görülen borç dışında başka bir borç olduğunu düşünüyorsa o kişi başka bir borç olduğunu düşünüyorsa tablo 2 kısmında borcu bulunan vergi dairesinin seçerek başvuru yapmalıdır.

6183 sayılı kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve Kanuni temsilciler gibi kamu borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar için internetten müracaat edememektedirler. Bu durumdaki borçlar için bağlı olunan vergi dairesine doğrudan ya da e-posta yolu ile başvuruda bulunulmalıdır. Bu başvurular sonucunda GSS yapılandırılır.

GSS Prim Borcu Ödenmezse Ne Olur?

GSS prim borcu ödenmediği takdirde gecikme zammı giderek artar. Zamanında ödenmeyen primler için gecikmenin olduğu gün sayısı kadar faiz uygulanmaktadır. Eğer GSS prim borcu hiç ödenmezse SGK tarafından icra ve haciz yoluna başvurulup borcun tahsil edilmesi istenebilir. Böylece borcun üzerine bir de avukatlık masrafları da eklenir ve borcu olan kişinin avukatlık masraflarını da karşılanması gerekir.

Borcunun yapılan uyarılara rağmen ödenmemesi durumunda kişinin sağlık hizmetlerinden faydalanması engellenir. Borç ödendiği takdirde yeniden sağlık hizmetlerinden faydalanılabilir. Sağlık hizmetlerinden tekrar yararlanabilmek adına borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Borcun bir kısmı ödenip bir kısmı ödenmezse yine sağlık hizmetlerinden faydalanmak mümkün değildir.

Öte yandan 25 yaşından önce mezun olan kişiler için 2 yıl GSS prim ödemesinden muaf tutulurlar. 2 yıl boyunca da borç olmaz ve sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanları bulunur.

GSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

GSS başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan fiziki şekilde yapılmalı ya da online sistemler üzerinden gerçekleştirilmelidir. Genel Sağlık Sigortası başvuruları online ortamda e-devlet üzerinden yapılabilir ya da sosyal güvenlik kurumu resmi internet sitesinden başvuruda bulunulabilir. Online yapılan başvurunun ardından kişiler kendi adına gerekli görülen evrakların sosyal güvenlik kurumu ilçe müdürlüğüne teslim etmesi gerekir. Böylelikle gss başvuru yapılmış olunacaktır.

GSS Primi Ne Kadar?

GSS primi tutarı aylık gelirin asgari ücreti aşma durumuna göre değişmektedir. Aylık geliri asgari ücretin üçte birini aşıyorsa kişi asgari ücretin yüzde 3’ü kadar genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır. Yok, eğer açmıyor ise bu prim devlet tarafından karşılanmaktadır.

GSS Prim Borcu Nasıl Hesaplanır?

GSS prim borcu hesaplama asgari ücretin üçte biri ile asgari ücretin iki katından fazla geliri olan olanların geliri üzerinden %12 oranında prim hesaplanmak suretiyle yapılan bir hesaplama yöntemidir.

Ait olduğu yıla ilişkin, her yıl asgari ücret değiştiği için, Genel Sağlık Sigortası primleri de her yıl asgari ücrete gelen artış oranında farklılık göstermektedir. Kişinin geliri asgari ücretin üçte birinden fazla ödenecek miktar farklı olur. Bu GSS’nin prim borcu için taban fiyattır.

Bir asgari ücret ile iki asgari ücret tutarı arasında geliri olanlar için gelirin %12’si, asgari ücretin iki katından fazla geliri olanlar için yine %12’si hesaplanmak suretiyle oluşturulan bir prim miktarı vardır.

GSS Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır?

GSS borç yapılandırma, yapılandırma işlemine başvurduktan sonra çıkarılan borç miktarına göre değişir. Örneğin 9000 lira prim borcu çıkan bir kişinin 5.000 lirası esas prim borcu kalan 4000 lira da gecikme faizi ve cezası ise sene sonuna kadar borcunu öder ödeme sözü verirse yalnızca 5000 lira öder ve 4 bin lirası silinir.

Eğer sene sonuna kadar peşin bir şekilde ödeyemez ve taksitle ödemek isterse o zaman da taksit sayısına göre belirli bir katsayı uygulanır.

GSS Hangi Hastanelerde Geçerli?

GSS’nin geçerli olduğu hastaneler devlet üniversitelerinin hastaneleri ve devlet hastaneleridir. SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde de bu sigorta geçerlidir.

GSS Özel Hastanelerde Geçerli Mi?

GSS özel hastanelerin bazılarında geçerli olabilmektedir. Eğe söz konusu özel hastanenin SGK ile anlaşması var ise GSS geçerlilik gösterir.

GSS Gelir Testi Nasıl Yapılır?

Gelir testi yapılırken test yapacak yaptıracak olan kişinin ikamet adresinin bağlı olduğu il ya da ilçedeki vali ya da kaymakamlık bünyesinde başvuru yapmak gereklidir.

Gelir testi yaptıracak olan kişinin kendisinin başvurması gerekir. İstisnai bir durumda kişinin 1. dereceden yakını da başvuru yapabilir. Test için herhangi bir belge talep edilmez, başvuru için verilen formun doldurulup teslim edilmesi yeterlidir.

Form doldurulup teslim edildikten sonra kişinin ve hanesinin geliri tespit edilir. Aynı ikamet adresindeki bireylerin gelirleri, taşınmaz malları, harcamaları ve giderleri tespit edilir. Gelir tespiti yapılırken ailenin aylık geliri, ailenin kendi evinde ya da kira ödemeden bir başkasının evinde oturup oturmadığı, ailenin oturmadığı başka konu varsa bunların da 240’ta biri, binek otomobil ya da ticari amaçlı binek araç için rayiç bedelinin 120’de biri gibi konular incelenir.

GSS Ne Zaman Başlar?

GSS’nin başlama tarihi üniversiteden mezun olduktan 2 yıl sonraya tekabül eder. 25 yaşına kadar üniversite okuyorsanız ve evli değilseniz aileniz üzerinden bakılma hükümlülüğünüz vardır ve bu durumda prim borcu ödemezsiniz. Lise okuyan kişiler 20 yaşına kadar ailelerinin yükümlülüğünde sayılır. 18 yaşından önce aile yükümlülüğünde sayılır. Bu durumlar haricinde prim borcu ödenir bu durumlarda prim borcu ödenmez.

GSS Nasıl İptal Edilir?

GSS iptali isteğe bağlı olarak gerçekleştirilebilen bir işlem değildir. Bu kapsamda sigorta iptali için bazı şartların sağlanması beklenir. Kişi işe başladığında otomatik olarak sisteme yatırılan sigorta primi genel sağlık sigortasına etkiler ve bu durumda iptal başvurusu yapmazlar ancak bu sigortanın iptali bazı durumların varlığını ve gerekli başvuruları gerektirir.

GSS primini iptal ettirmek için sistem üzerinden otomatik iptal işlemi ya da gerekli nedenleri ortaya çıkmadan isteğe bağlı iptal durumu söz konusu değildir. GSS ve GSS prim borcu için iptal yaptırmak isteyen kişiler dilekçe vermek zorundadır.

Yorumlar

 1. HASANOZARICI dedi ki:

  SAYIN YETKİLİ BEYİM.1950 DOĞUMLUYUM 1975 YILLARINDA KARAYOLLARIN 4-5 ÇALIŞTIM.BAŞKA SİĞORTAM YOK HİÇ EVLENMEDİM ÇOLUK ÇOCUGUMDA YOK.EVİMDE YOK YANİ İKAMETGAHIM BELLİ DEĞİL BİR DOST BÜROSU VARDI BANA VERDİ BAZAN ORADA YATIP KALKIYOM.ŞİMDİDE HASTALANDIM BEN NASIL SAĞLIKTAN FAYDALANACA.YARDIMINIZ BEKLİYOM.

 2. BURAK YILDIZ dedi ki:

  sayın yetkili. rahatsızlığımdan dolayı çalışamayn biriyim GSS SAĞLIK SİĞORTASI 53.33 TL AYLIK OLARAK KANUN GEREĞİ BELİRLENDİ ANCAK B2018 YILI İÇİN BANA GELEN GSS BORCU 1114 TL GELDİ
  BU NASIL BİR HESAPLAMA BİLEMİYORUM
  OYSA 53X12 _- YILLIK 636 TL BUNUN DÜZELTİLMESİNİ TALEP EDİYORUM BU NASIL BİR HESAPLAMAKİ . 1.114 TL GSS BORCU GELİYOR . LÜTFEN BU YALNIŞLIĞI DÜZELTİLMESİ VE ACİL TARAFIMA BİLDİRLMESİNİ ARZ EDİYORUM .