Genel

Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Silahlı ve silahsız özel güvenlik sertifikalarının nasıl ve nereden alınacağı özellikle son yıllarda iş sahalarında sayıları oldukça artan özel güvenlik personellerinin sık araştırdıkları bir konu başlığıdır. İstihdam adeti her geçen gün artan sektör hem silahsız he de silahlı güvenlik personellerine her geçen gün artan oranda ihtiyaç duyarken bu statüde çalışmak isteyen güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı almaları da zorunludur.

Özel Güvenlik Belgesi Nasıl Alınır?

Silahlı – Silahsız Özel Güvenlik Belgesi için kişilerin Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri ve belli aralıklarla bazı sınavlara girmeleri akabinde alınmaktadır. Bu sınavlarda kurum tarafından belirlenen başarı puanına ulaşmak şartı aranmaktadır.

Silahlı / Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası Almak İçin Gerekli Olan Şartlar

Silahlı ya da silahsız özel güvenlik sertifikası alınabilmesi için kanunen yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar alınacak olan güvenlik sertifikasının silahlı ya da silahsız olması bakımından bazı değişiklikler de gösterebilmektedir.

Silahlı güvenlik sertifikası alabilmek için gerekli şartlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az lise mezunu olmak (lise ve dengi bir okul bitirmek)
 • 21 yaşını tam olarak doldurmuş ve 22 yaşından gün almış olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Vücut sağlığı yerinde olmak
 • Akıl sağlığı yerinde olmak
 • Mesleğini en iyi şekilde yapmak için bir engeli bulunmamak
 • Sicili almaya uygun olmak
 • Herhangi bir suçtan ötürü 1 yıldan daha fazla bir hapis cezası almamış olmak gerekmektedir.

5188 sayılı Kanun gereği silahlı görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın 2004/74 sayılı genelgesi hususunda tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu almalıdırlar.

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olabilmek İçin Gerekli Şartlar

Silahsız güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli şartlar, silahlı güvenlik görevlisi olabilmek için gereken şartlardan biraz daha esnek olmakla beraber aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Silahsız güvenlik sertifikası alabilmek için gerekli şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az ilköğretim mezunu olmak (8 yıllık ilköğretim ya da dengi okul)
 • 18 yaşını tam doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Mesleğini en iyi şekilde yapmaya engel bir durumu bulunmamak
 • Vücut sağlığı yerinde olmak
 • Akıl sağlığı yerinde olmak
 • Sicili almaya uygun olmak
 • Herhangi bir suçtan ötürü 6 aydan daha fazla bir hapis cezası almamış olmak gerekmektedir.

5188 sayılı Kanun gereği silahsız görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri ayrıca, ilgili yeterliliğe sahip herhangi bir sağlık kuruluşundan “silahsız özel güvenlik görevlisi” olur ibareli sağlık raporu da almak zorundadır.

Silahlı / Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası Nereden Alınır?

Kişileri, kurumları ve değerli varlıkları korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlileri bu sorumlulukları nedeniyle;

 • Güvenlik sistemleri
 • Halkla ilişkiler
 • Hukuk
 • İletişim
 • Afetler
 • Yangın
 • İlk yardım
 • Patlayıcılar gibi konularda eğitim alırken, özel güvenlik sertifikası alabilmek için öncelikle her ilde bu eğitimlerin verildiği kurumlara müracaat edilerek sertifika alınması gerekmektedir.

Bu özel kurslarda silahsız güvenlik sertifikası alabilmek için 100 saat, silahlı güvenlik sertifikası alabilmek için de 120 saat eğitim almak gerekmektedir. Bu eğitimlere katılım zorunlu olmakla beraber mazeretsiz olarak eğitimlerin %10’una katılmayanların o dönem için sertifika alma şansı bulunmamaktadır. Mazeretli haller için de %30 devamsızlık hakkı bulunmaktadır.

Eğitim ve eğitim sonunda alınacak sertifika sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından belirli periyotlar halinde açılacak sınavlarda kendilerine 100 soru yöneltilen adaylar sınavdan geçer not almaları ve başarılı olmaları durumunda silahlı ya da silahsız özel güvenlik sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar. Bu sınavlarda sorulan soru zorlukları genel anlamda alınan eğitimlerle doğru orantılı bir şekilde belirlenirken,

Yapılan araştırmalar katılımcıların %5.4’lük bir kısmının yapılan sınavlarda üç kez üst üste başarılı olamadığını ortaya koymuştur. Burada özellikle geçmiş dönemlerdeki soruların ayrıntılı bir şekilde üzerinden geçmek, sınavlarda maksimum dikkat ve gayret göstermek çok önemli olmakla beraber, uzayan sürecin sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmamak gerekmektedir.

Silahsız / Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı Nasıl Alınır?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nca yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar ilgili kimlik kartlarını alabilmek için ikamet ettikleri bölgedeki İl Emniyet Müdürlüğü ya da Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne kendilerinden istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunurlar. Başvuru sonucunda kurumlarda gerekli işlemler yapıldıktan sonra kişilerin özel güvenlik kartları adreslerine valilik tarafından gönderilir.

Kimlik kartları üzerinde;

 • Kişini adı soyadı
 • Resmi
 • Silahlı ya da silahsız çalıştığıyla ilgili bilgiler yer almaktadır.

Bununla birlikte özel güvenlik sertifikasının alınma mercii ise özel güvenlik eğitimi verilen kurumlardır. Burada mutlaka belirtilmesi gereken bir diğer detay da özel güvenlik sertifikası alan kişilerin her beş yılda bir toplam 60 saatten oluşan yenileme eğitimine katılarak yenileme sınavlarında başarılı olma gerekleridir.

Özel Güvenlik Kursuna Katılmak İçin İstenen Evraklar Hangileridir?

Güvenlik sertifikası şartları arasında kursa katılmak için eksiksiz olarak teslim edilmesi gereken belgelerden bahsetmek gerekmektedir.

Buna göre,

 • Son mezun olunan okuldan alınan diploma fotokopisi (1 adet)
 • Kimlik fotokopisi (1 adet)
 • İkametgâh belgesi (belge muhtarlıktan alınabildiği gibi, e-devlet üzerinden de alınabilir)
 • 4 adet vesikalık fotoğraf

Özel Güvenlik Sertifikası Kaç Günde Alınır?

Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimlerine göre bu süreç değişiklik göstermektedir. Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası almak isteyen kişiler ortalama olarak 120 saat kadar eğitim görür. Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası almak isteyenler ise 100 saat civarlarında eğitim görür. Bu durum ele alındığında Özel Güvenlik Sertifikası almak için gereken süre 15 – 20 gün arasında değişecektir.

Silahsız Güvenlik Sertifikası Alma Şartları Nelerdir?

 • T.C. vatandaşı olması,
 • Bedeninin sağlıklı olması,
 • Akıl sağlığının yerinde olması,
 • Sicil almaya uygun durumda olması,
 • Bir suçtan kaynaklı olarak 6 aydan fazla hapis cezası almamış olması,
 • Kamu haklarına dair mahrumiyeti bulunmaması,
 • En az ilköğretim ya da dengi bir okuldan mezun olunması,
 • Mesleğini icra etmesine engel teşkil edecek bir durumun söz konusu olmaması,
 • 18 yaşını aşmış olması.

Silahlı Güvenlik Sertifikası Ücretleri Ne Kadar?

Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası almak için sağlık raporu ücreti, kurs ücreti, poligon ücreti ve kimlik harç ücreti gibi ücretler ödenmektedir. Silahlı Güvenlik Sertifikası almak isteyen kişiler ise ortalama 2.100 TL ile 2.400 TL arasında bir ücret ödemektedir.

Silahsız Güvenlik Sertifikası Ücretleri Ne Kadar?

Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası almak isteyen kişiler kurs ücreti, sağlık raporu ve kimlik harç ücretleri ödemektedir. Bu tutarların toplamı ise 1.500 TL ile 1.800 TL arasında değişmektedir.

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

32 Yorum

  1. Merhaba,

   Silahlı güvenlik sertifikası için askerlik şartı yok.

   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
   İkametgah (E-Devletten Çıkartılabilir.)
   Diploma Fotokopisi (Öğrenci Belgesi, tasdikname v.b. kabul edilmektedir.)
   2 Adet Biyometrik Resim
   Devlet Hastanesinden Alınmış Sağlık Raporu (Devlet Hastanesi Zorunludur. Heyet Raporudur. Üzerinde Silahlı Özel Güvenlik Olur ibaresi geçmelidir.)

  1. Merhaba,

   Başvuru için en az lise mezuniyeti aranmaktadır. Başvuru yapamazsınız.

 1. Merhaba. Silahlı Özel güvenlik sağlık raporu için kalpte orta derecede mitral valv prolapsusu var.. Bu durum engel midir.. Polis olabilirsin ama polis okulu öğrencisi olamazsın denilmişti. Egm sağlık şartları Yönetmeliğine göre B dilimine giriyorum…

  1. Merhaba,

   Belirttiğiniz rahatsızlık özel güvenlik olmanıza engel olmaz.

 2. Selamın aleyküm. Silahlı başvurmuştum sınavı silahsız geçtim sertifikayı aldım 2 önçe şimdi silahlı sınavını geçtim hangi belgeleri almam lazım

 3. İstanbulda r….l özel güvenlik eğitim ile görüştüm silahlı için 1200 tl fiyat söyledi genel fiyatın altında olmasından dolayı şüphelendim dolandırılıyor olabilir miyim ?

  1. Merhaba,

   Sürekli özel güvenlik kursları açılmaktadır. Bizim burdan yönlendirme yapmamız mümkün değil. Şikayet var is intrenete de yansır diye düşünüyoruz.

 4. merhaba ben ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bolumu mezunuyum . silahsiz guvenlik belgesini emniyet müdürlüğüne gidip gerekli evraklarla alabilir miyim

 5. Merhaba ben lise 3 terkim ama elimde ustalık belgem var silahlı guvenlik sertifikası alabilirmiyim

 6. Merhaba Almanyada aldigim Güvenlik seltifikasi Türkiyede gecerlimidir beni bilgilendirebilirmisiniz

  1. Merhaba,

   Yurt dışından alınan güvelik sertifikası yeminli bir tercüme ile Türkiye de geçerli olabilir. Yinede bir güvenlik şirketine danışmakta faydalı olacaktır.

 7. Merhaba,

  Devlet hastanesinden alınmış Özel Güvenlik Görevlisi olabilir heyet raporu alabilirseniz sorun olmaz.
  Bilgilerinize,

 8. merhaba ben sınavı kazandıktaln sonra serfitikayı aldım bu 1 yılı gecmiş durumda şimdi guvenlik kartını alabilir miyim serfitika iptal olmusmudur

  1. Merhaba,

   Sertifikanın geçerliliği devam eder. güvenlik kartınızı alabilirsiniz.

  1. Merhaba,

   Maşlar tecrübe ve kıdeme göre değişmektedir. Çalıştığınız kuruma bağlı olarak farklılık gösterir.

 9. Mrb iyi gunler ben ÖGG sertifika almak istiyorum sinava girmem lazim fakat nasil başvuru yapacagimi bilmiyorum elazıg ne yapmam gerekir kısa bilgi vererek yardimci olursaniz cok sevinirim

 10. 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde 2017 yılında yapılan değişiklik ile “6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak” şartı “1 yıldan fazla hapis cezası almamış olmak” şeklinde değiştirildi. Lütfen Kanunun 10 uncu maddesinin son haline bakın ve verdiğiniz bilgileri düzeltin.

  1. Merhaba Koray Bey,

   İlginiz için teşekkür ederiz. Yazımız güncellenmiştir.

  1. arkadaşlar silahsız özel güvanlik için özel hastahanelerden sağlık raporu alabilirmiyim

 11. Vücut sağlığı yerinde olan ama ilaç kullananlar da başvuru yapabilir mi ? sertifika alabilir mi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu