emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Devlet Hayvancılık İçin Hibe Desteği Başvurusu 2021

Devlet Hayvancılık İçin Hibe Desteği Başvurusu 2021

2021 yılı hayvancılık ile uğraşanlara devlet tarafından destek verilmektedir. Hayvancılık yapan kişiler için verilen devlet destekli karşılıksız para desteği, pek çok hayvancının işlerinin büyümesinde ve gelişmesinde avantaj sağlamaktadır. Devlet tarafından hayvancılığın desteklenmesi kapsamında büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan kişilere hayvancılık hibesi verilmektedir.

Devlet hayvancılık için hibe desteği başvurusu 2021 yılı kapsamında, hayvancılık ile uğraşan kişilere gerekli şartların sağlanması halinde verilmektedir. Hayvancılık sektörü ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin kalkınması için geliştirilen programlar kapsamında, hayvancılık ile uğraşanların belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunması gerekmektedir. Hayvancılık ile uğraşacak olan genç ve tamamen köye dönük olarak yaşantı kuracak kişiler için desteklenen hayvancılık programları bulunmaktadır.

Devlet hayvancılık için hibe desteği, köyde yaşayan ve hayvancılık ile uğraşanlar için ve köy yaşantısına yeni başlayacak kişiler için verilmektedir. Projeler kapsamında GAP, DAP, KOP ve DOKAP bulunmakta olup, hayvancılığın büyümesi ve dışa bağımlılığın azalması için geliştirilmiş projelerdir. Hayvancılık desteği ile kırsal bölgelerde istihdamın arttırılarak iş sahibi olacak ve hali hazırda çalışmakta olup işlerini büyütecek kişiler için teşvik edici olması amaçlanmıştır.

Devlet Hayvancılık İçin Hibe Desteği Nedir?

Devlet hayvancılık için hibe desteği, kırsal bölgelerde hayvan sayısının arttırılarak çalışan kişilerin ve istihdamın büyütülmesi hedeflenmiştir. İstihdamın büyütülmesi ile üretim ve kalitenin arttırılması, hayvancılık için yeni teknolojilerin kullanılarak hız ve gelişme sağlanabilmesi kapsamında modern iş yerlerinin kurulması amaçlanmıştır. Devlet destekli hayvancılık için hibeler 2022 yılına kadar desteklenecek olup şartları yerine getirebilen hayvancılık ile ilgilenen kişilere hibe yapılacaktır.

Devlet hayvancılık için hibeler kapsamında yer alanlar ise şöyledir,

 • Kişilerin ve ticari olarak birleşen kişiler, %50 oranında damızlık manda düvesi yetiştiriciliği için işletme kurmasını desteklemektedir.
 • Hayvan yetiştiricileri tarafından kurulmuş olan ya da hayvancılık için yatırım yapan işletmelerin %50 oranında, 1500 baş teke ve koç satın alınabilmesini desteklemektedir.
 • Proje kapsamında yer alan iller kapsamında küçükbaş hayvancılık ile uğraşanlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirtilen şartların sağlanması ile damızlık küçükbaş hayvancılık işletmeleri, %85 oranında devlet tarafından desteklenmektedir.
 • Kişiler ve ticari olarak birleşen kişilere %75 oranında 1000 adet kapasiteli ticari hindi, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği yapacaklara devlet tarafından destek verilmektedir.
 • Arı yetiştiriciliği yapan kişilerin, Arı Yetiştiricileri Birliği ya da Bal Üreticileri Birliğine üye olmaları ve Arıcılık Sistemine kayıtlı halde bulunan 50 ve daha üstü arılı kovana sahip üreticilerin arı üretimi yapabilmesi için devlet tarafından %50 oranında desteklenmektedir.
 • Kişiler ve ticari olarak birleşen kişilere, ipek böceği yetiştiriciliği için yatırım yapabilmeleri için %100 oranında hibe desteği verilmektedir.

Devlet Hayvancılık İçin Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devlet destekli hayvancılık için hibe desteği alacak kişilerin öncelikle bir proje hazırlamaları gerekmektedir. Proje hazırlamış olan kişiler için devlet hayvancılık için hibe desteği başvurusu için izlenecek olan adımlar şöyledir,

 • Öncelikle başvuruda bulunacak kişilerin hayvancılık hibesi için bir proje hazırlamaları gerekmektedir.
 • Hazırlanan projeler Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne ya da Tarım ve Orman İl Müdürlükleri’ne verilmektedir.
 • Hazırlamış olduğunuz proje Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.
 • Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından incelenen projeniz onaylandıktan sonra, müdürlük tarafından yarımınızı yapabilmeniz için belli bir süre verecektir.
 • Kişilere verilen süre içerisinde yatırımlarını yapmaları ve malzemelerini almaları söylenecektir.
 • Belirtilen süre kapsamında Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından istenen işlemlerin yapılmasının ardından hayvancılık hibe desteği verilecektir.
 • Başvuru sürecinde unutulmaması gereken konulardan biri de kişilerin başvuru yapacak oldukları illerde bulunan Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüklerinin şartlarında değişiklikler gösterebilmektedir.

Devlet Hayvancılık İçin Hibe Desteği Şartları Nelerdir?

Devlet destekli hayvancılık için hibe verilmesi için Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından kişilerden bazı şartlar aranmaktadır. Kişilerin bu şartları yerine getirebilmeleri halinde devlet hayvancılık için hibe desteği verecektir. Başvuruda bulunacak hayvancılık ile uğraşan kişilerin bu şartları detaylı olarak incelemesi ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Devlet hayvancılık için hibe desteği başvurusu için Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü’nün istediği şartlar ise şöyledir,

 • Kişilerin öncelikle en az 1 yıl süre ile Tarım ve Ormancılık Bakanlığı sisteminde bulunması gerekmektedir. Kişilerin en az bir yıl hayvancılık faaliyeti göstermiş olması aranacaktır.
 • Hibe desteği için başvuru yapacak kişiler, genç çiftçi olarak proje kapsamında başvuru yapabilirler. Fakat yeni başlayacak kişiler için söz konusu hibe desteği verilmeyecektir.
 • Hayvancılık ile uğraşan ve uğraşacak kişilerin en az 10 büyükbaş ve en fazla 50 baş anaç hayvan kapasitesi ile hayvancılık yapmaları aranacaktır.
 • Keçi ve koyun olarak da 1500 baş hayvan kapasitesi ile işletmelerini yürütmeleri beklenmektedir.
 • 1000 adet kapasiteli ticari hindi, 500 adet kapasiteli ticari kaz ve 1000 adet kapasiteli damızlık kaz ile işletmelerini yürütmeleri beklenmektedir.
 • Hibe desteği kapsamında yeni inşaat edilecek ahırların inşaatı ya da var olan ahırın düzenlenmesi bulunmaktadır.
 • Hibe desteği kapsamında teke ve koç ya da damızlık boğa alımı ile işletmelerini yürütmeleri beklenmektedir.
 • Hayvancılık işletmeleri için makine alımı ile işletmelerini yürütmeleri beklenmektedir.
 • Kişiler hayvancılık için hibe desteğine yalnızca bir kere başvuruda bulunabileceklerdir.
 • Hayvancılık için yatırımda bulunacak kişiler, yatırımda bulundukları işletmenin ipotekli olmaması gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak kişiler için en az bir yıl hayvancılık ile ilgilenmiş olmaları ve yetiştirilecek hayvan için gerekli alanın sağlanmış olması ile devlet hayvancılık için hibe desteği başvurusu 2021 yılı kapsamında bu şartlar ile yapılmaktadır.

Devlet Hayvancılık İçin Hibe Desteğini Kimler Alabilir?

Hayvancılık ile uğraşan ve proje kapsamında devlet hayvancılık için hibe desteği başvurusunda bulunabilecek ve söz konusu hibe desteğini alabilecek kişiler şunlardır:

 • Kişilerin en az bir yıl boyunca aktif olarak hayvancılık yapıyor olmaları,
 • Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamında proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecek genç çiftçi olarak başvuruda bulunabilirler.
 • Hibe desteği alacak kişilerin ÇKS belgesinin bulunması gerekmektedir.
 • Kişi ya da tüzel kişi olanlar hibe desteği alacaktır.
 • Hibe desteği için başvuru yapacak kişilerin hayvanlarının Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sisteminde kayıtlarının bulunması gerekmektedir.
 • Hayvancılık yapan kişilerin alım ve satım işlerini anne, baba, kardeşler ya da eş ile sağlamayan kişiler alabilir.
 • Kişilerin yatırım alabilmesi için söz konusu yatırımın yapılacağı il içerinde olan kişiler hibe desteği alacaktır.

Söz konusu maddeler içerisinde devlet hayvancılık için hibe desteği alabilecek kişiler belirtilmiş olup hibe desteği alamayacak olan kişiler ise şöyledir,

 • Kişilerin daha öncesi herhangi bir hibe desteği almış olması halinde hayvancılık hibe desteği verilmeyecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumlarına ortaklığı bulunanlar hayvancılık hibe desteğinden yararlanamazlar.

Söz konusu kişilere devlet hayvancılık hibe desteği verilmeyecektir.

Devlet Hayvancılık İçin Hibe Desteği Ne Kadar?

Hayvancılık sektöründe yer alan ve hayvancılık için geliştirilmiş projeler kapsamında yer almak isteyen kişiler için devlet hayvancılık hibe desteği verilmektedir. Hayvancılık ile uğraşan kişiler de hayvancılık hibe desteği miktarını merak etmektedir. 2021 yılı hayvancılık için hibe desteği, 100,000 TL olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazetede yayınlanmış olan 2021 yılı kapsamında hayvancılık ile uğraşan kişilere faizsiz olarak hibe verilecektir.

Ayrıca devlet destekli hayvancılık hibelerinden bir diğeri de %70 oranında hibe olanağı TKDK tarafından verilmektedir. Hayvancılık sektöründe yer alan kişiler bu hibe desteklerinden yararlanabilir.

Ziraat Bankası ile devlet destekli hayvancılık hibe desteği 25.000,000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Kişilerin söz konusu hibe desteğini alabilmesi için Ziraat Bankası ile görüşerek bilgi alması gerekmektedir.

Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamında hayvancılık ile uğraşan kişilere,

 • Büyükbaş için sıfırdan ahır yapımı ve makine alımı kapsamında %50 oranında hibe desteği 192,250 TL olarak verilmektedir.
 • Küçükbaş ağıl yapımı için %50 oranında hibe desteği, 100,00 TL olarak verilmektedir.

Devlet Hayvancılık İçin Hibe Desteği Ne Zaman Yatar?

Hayvancılık ile uğraşan ve devlet hayvancılık için hibe desteği almaya hak kazananlar, hayvancılık hibe desteğinin ne zaman yatacağını merak etmektedir.

Devlet hayvancılık hibe desteği ödemeleri ise şu süreçler içerisinde gerçekleşir,

 • Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü başvuru işlemleri bir yıl içerisinde tamamlanır.
 • Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü hibe desteği için başvuru yapanların çalışma alanları uzmanları tarafından yerinde inceleme yapılır.
 • Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan hak ediş cetveli hazırlanarak incelemeye dâhil edilir.
 • Kişilerin belirtilen evrakların tamamlanmasının ardından ilgili bankaya talimat verilerek işlemler başlatılır.
 • Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hibe verilecek miktar Ziraat Bankası’na aktarılır.
 • Hayvancılık hibe desteği alacak kişinin, belirtilen hibeyi alabilmesi için Ziraat Bankası’na 1000’de 2 oranında hizmet komisyonu ödemesi gerekmektedir.
 • Tüm işlemlerin ardından hayvancılık hibe desteği kişilerin hesaplarına yatırılarak kullanıma açık hale getirilir.

Devlet Hayvancılık İçin Hibe Desteği Hangi Bankaya Yatar?

Hayvancılık ile uğraşan ya da genç çiftçi olarak köye dönüş politikası ile hayvancılık ile uğraşacak kişiler, hibe desteği için Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları ve başvuruların onaydan geçmesi halinde hibe hakkından yararlanmaktadır.

Pek çok hibe hakkı tanınan hayvancılık ile uğraşan kişiler hibe desteğinin hangi bankaya yatırılacağını merak etmektedir. Devlet hayvancılık için hibe desteği alacak kişiler ödemelerini ise Ziraat Bankası üzerinden temin edeceklerdir.

Tarım ve Orman Hayvancılık Genel Müdürlüğü finans işlemleri Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiği için hayvancılık hibe desteği ödemeleri de yine Ziraat Bankası aracılığı için hayvancılık mesleğinde istihdam yaratacak kişilere ödenmektedir.

Devlet Hayvancılık İçin Hibe Desteği Sorgulama Nasıl Yapılır?

Devlet hayvancılık için hibe desteği başvurusunda bulunan pek çok kişi sorgulama işlemlerinin nereden ve nasıl olacağını merak etmektedir.

Devlet hayvancılık hibe desteği sorgulaması şu adımlarla gerçekleşir,

 • Öncelikle turkiye.gov.tr web sitesi ana sayfası açılmalıdır.
 • Açılacak ekran üzerinde yer alan arama kutucuğuna tıklanmalıdır.
 • Kutucuğa, Tarım ve Orman Bakanlığı yazarak aratmanız gerekmektedir.
 • Açılacak olan sayfa üzerinde yer alan işlemlerden başvuruda bulunduğunuz işlemi seçerek devam edin.
 • Seçmiş olduğunuz işlemin ardından açılacak olan sayfa üzerinde kimlik doğrulama ekranı bulunacaktır.
 • Kimlik doğrulama ekranı üzerinde yer alan kimlik numarası ve e-devlet şifresi bölümlerini doldurarak devam etmeniz gerekmektedir.
 • Kimlik doğrulama işleminin ardından hibe desteği için başvuru sonucunuzu öğrenebilir, diğer işlemleriniz hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Bu yazı kapsamında devlet hayvancılık hibe desteği başvurusu 2021 yılı kapsamında nereden ve nasıl yapıldığı, kimlerin hibe desteğinden yararlanabileceği konuları incelenmiştir.

Yorumlar
 1. murat dedi ki:

  Küçük baş ve büyük baş hayvancılıkta birlik lere kayıtlı olmamaz hıbe destegını almamaz yeterlımı Kredıler faizlımı