SGK

SGK İşten Çıkış Kodları, Çıkış Kodumu Nasıl Öğrenirim ?

SGK iş çıkış kodu işverenlerin işçinin iş akdinin sona ermesinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gereken kodlardır. Bu kodlar, işçinin neden işten çıktığını bildirmektedir. Bu kodlar sayesinde işçi tazminat ve işsizlik maaşı haklarından faydalanabilir. Bu kodlar ile işçinin iş akdinin neden sonlandırıldığı SGK tarafından görülür. İşveren, işçinin iş akdinin sonlandırılmasından sonraki 10 gün içinde bu kodu girmelidir.

SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

SGK işten çıkma kodları işçinin iş akdinin sonlandırılmasından sonraki 10 gün içerisinde SGK sayfasına bildirilmelidir. Bu bildirimler, elektronik ortam üzerinden SGK’nın kendi sayfasından yapılmaktadır. İşten çıkış bildirimleri SGK tarafından belirlenmiş olan kodlar ile girilmektedir.

[highlight color=”red”]SGK işten çıkış kodları ise:[/highlight]

 • 01 Kodu: Deneme süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi
 • 02 Kodu: Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi
 • 03 Kodu: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi
 • 04 Kodu: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli neden bildirilmeden feshi
 • 05 Kodu: Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesini ifade etmektedir.

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi Girmek Zorunlu mu?

SGK işten çıkış bildirgesi 5510 sayılı olan kanun ile birlikte zorunludur. Buna göre işveren, işçinin ayrılmasını takip eden 10 iş günü içinde sebebi SGK’ya bildirmek zorundadır. İşçinin iş akdinin sonlanması ile beraber 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmelidir. İşçinin neden iş akdinin sonlandırıldığını ve işçinin alması gereken hakları belirleyen bir sistemdir. İşçinin işveren tarafından iş akdinin bitirilmesi halinde işsizlik maaşı için başvuru yapabilmektedir. Öte yandan eğer işçi disiplinsizlik gibi geçerli sebepler ile işten çıkarılmış ise işsizlik maaşı ödemesi ya da tazminat gibi haklarından men olacaktır.

İşten Çıkış Kodunu Nasıl Öğrenebilirim?

İşten çıkış kodları işçinin haklarını alabilmesi için önem teşkil etmektedir. İşten çıkış kodlarını öğrenmek ilk olarak kodun işveren tarafından girilmiş olması gerekmektedir.

 • 08 – Emeklilik ya da toptan ödeme nedenleri ile işten çıkış,
 • 09 – Malulen emeklilik nedeniyle işten çıkış,
 • 10 – Ölüm,
 • 11 – İş kazası ile ölüm,
 • 12 – Askerlik sebebiyle işten çıkışı ifade eder.

İşten Çıkış Kodları Neden Önemlidir?

İşten çıkış kodları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçilerin haklarını alabilmesi için işveren tarafından girilmesi zorunlu bilgilendirme sistemidir. İşten çıkış kodlarının doğru girilmemesi halinde, işçi hakkı olan hizmetlerden faydalanamaz.

İşten çıkış kodları ise:

 • 13 – Bayan çalışanın evlenmesi
 • 14 – Emeklilik
 • 15 – Toplu işçi çıkarma
 • 16 – Sözleşme sona ermeden işçinin aynı işverene ait diğer işyerine transferi
 • 17 – İşyerinin kapatılması
 • 18 – İşin bitmesi
 • 19 – Sezonluk işin bitmesi
 • 20 – Kampanya bitmesi
 • 21 – Statü değişikliği
 • 22 – Diğer sebepler
 • 23 – İşçi tarafından zorunlu işten çıkış

İşsizlik Maaşı Alabilmek için Hangi İşten Çıkış Kodu Kullanılmalıdır?

İşsizlik maaşı iş kodu işçinin işsizlik maaşı alıp almayacağını da belirlemektedir. İşsizlik maaşı belirli sigorta primlerinin ödendiği ve işten kendi isteği ve hataları dışında çıkan sigortalılara verilmektedir. İşçinin son 120 gün içinde primlerinin ödenmiş olması ve son 3 senede en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra eğer işçi herhangi bir ahlaksızlık, disiplinsizlik ya da iş sözleşmesine aykırı davranmamışsa ve işten çıkarılmışsa işsizlik maaşı almaktadır.

Çıkış Kodu Girilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İşten çıkış kodu seçimi hem işveren hem de işçi için önemlidir. Yanlış ya da yanıltıcı kodları girmek, işverene yasal olarak ceza verilmesine yol açar. İşçinin işten çıkış koduna göre alacağı haklarının yanı sıra fesih ardından takip edeceği yol ve işsizlik ödeneklerinin alınıp alınmayacağı gibi detaylar işten çıkış kodları ile belirlenmektedir. İşten çıkış kodu için öncelikli olarak bilinmesi gereken; fiili duruma en uygun kodların seçilmesidir.

Kod seçerken en önemli nokta işçinin işten çıkma nedenlerine en uygun kodun tercih edilmesidir. İşten çıkış kodları:

 • 31 – Borçlar kanunu, sendikalar kanunu, grev ve lokavt kanununa göre istek ve kusur olmadan iş akdinin feshedilmesi
 • 32 – 4046 sayılı kanunun 21. Maddesine göre özelleştirmeyle fesih
 • 33 – Gazetecinin sözleşmeyi feshi
 • 34 – İşyerinin devredilmesi, işin ya da işyerinin özelliklerinin değişmesi ile fesih.

Hatalı İşten Çıkış Kodu Düzeltilebilir mi?

Hatalı işten çıkış kodunun düzeltilmesi ilk on gün içinde mümkündür. Hatalı seçilmiş işten çıkış kodları, işverenin yasal olarak kusurlu olmasına yol açabilir. Bundan dolayı hem işveren hem de işçi için bu kodların doğru seçilmesi önemlidir. Hatalı kod seçilmesi halinde ilk 10 gün içinde düzeltilmesi gerekmektedir. Bu düzeltmeler işveren tarafından elektronik ortamda yapılabilir. Şayet kodun yanlış olduğu 10 gün geçtikten sonra fark edilirse, bu durumda işveren Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne dilekçe teslim etmelidir. Düzeltme ardından işçi, iş çıkış kodu ile işsizlik maaşı ya da kıdem tazminatı gibi haklarını da alabilmektedir.

SGK İşten Çıkış Kodları

İşten çıkış kodları işçilerin haklarını belirlemektedir. Özellikle işçinin işsizlik maaşı alıp alamayacağı bu kodlara göre belirlenmektedir.

SGK İşten Çıkış Kodları ;

 • 36- KHK kararıyla işyerinin kapatılması
 • 37- KHK kararıyla kamu görevinden çıkarma
 • 39- 696 KHK kararıyla kamu işçiliğine geçiş
 • 40- 696 KHK kararıyla kamu işçiliğine geçiş

İşten çıkış kodları, işçinin alacağı hakların belirlenmesini sağlar. İşten çıkış kodlarının yanlış girilmesi ya da işçinin kazandığı haklarını engellenmesi durumunda; ilk 10 gün içerisinde değiştirilmesi gerekmektedir.

SGK İşten Çıkış Kodu İşsizlik Maaşını Belirler mi?

SGK işten ayrılma kodu işsizlik maaşı için belirleyici olmaktadır. İşveren tarafından iş akdi sonlandırılmış olan kişiler, işsizlik maaşı almaya hak kazanmaktadır.

İşsizlik maaşı alabilecek kişiler:

 • 24 – İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 • 25 – İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmasıyla fesih
 • 26 – Disiplin kurul kararı ile fesih
 • 27 –Zorunlu hallerde (tutukluluk, hapis vs.) fesih
 • 28 – İşveren tarafından sağlık nedenler ile fesih
 • 29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına da aykırı davranması gerekçesiyle fesih
 • 30 – Vize süresinin bitmesi sebebiyle fesih

İşsizlik maaşı hakkında en önemli nokta 22 numaralı kod olmaktadır. 22 numaralı olan işten çıkış kodu ‘’Diğer Nedenler’’ olarak geçen işten çıkış kodudur. Bu sebeple de işsizlik içeriği ve işçinin hakları belirsizdir. 22 numaralı işten çıkış kodu; torba statüsünde bulunmaktadır. Dolayısıyla da bu kod ile iş akdi sonlandırılmış olan işçilerin işsizlik maaşı başvuru yapması söz konusu değildir. 22 numaralı olan işten çıkış kodu, diğer kodlarda olduğu gibi kesin bir neden ve açıklığa sahip olmaması sebebiyle işçinin haklarını engeller. Bu gibi durumlarla karşılaşan işçiler, işverene dava açarak haklarını almak için adım atabilir.

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır, İş Kazası Bildirim Süresi Nedir?

Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir, Kimler Yararlanır?

Rapor Parası Nereden Alınır?

Shares:

1 Yorum

 • FAHRETTIN
  22.11.2018

  Mobbing uygulamasin dan dolayı fes ettim yanlız beni kod 35 le işten çıkış göstermiş işyeri ve buna uygun bir durumun yok benim yani devlet memuru olacak tahsilim yok ne yapmam gerekiyor

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir