• SGK İşten Çıkış Kodları


  İşveren kişiler, çalışanların işten çıkış işlemini gerçekleştirmek için SGK İşten Ayrılma Bildirgesi ekranında bulunan SGK işten çıkışı kodları birini seçmek mecburiyetindedir. 4857 sayılı İŞ Kanunu madde 19’da belirtildiği üzere işverenler fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve de feshin sebebini de açıkça ve kesin şekilde iletmek zorunda olduğundan, işverenin işçinin işine son vermesi ya da işçinin farklı bir sebeple işten ayrılması gibi durumlarda mutlaka işten çıkış kodlarından biri seçilerek neden kesin olarak bildirilmelidir.


  İşçilerin hangi nedenle SGK işten çıkış yaptığı işçiye yazılı bir şekilde oldukça detaylı şekilde bildirilmeli ve daha sonra gerekli kurumlara da bu belge iletilmelidir. Bu bildiri elektronik ortamda SGK internet sayfası üzerinden yapılmaktadır. İşten çıkış nedeninin bildirilmesi içinse SGK tarafından belirlenen SGK işten çıkış kodları kullanılması gereklidir. Ayrıca çıkış kodu seçimi ile çalışana yapılmış olan çıkış ödemesi miktarının da uyumlu olması gereklidir. Personelin işten çıkış sebebine göre ise işsizlik ödeneği alabileceği ya da alamayacağını işten çıkış koduna göre ilgili kurum belirleyecektir.

  SGK işten çıkış kodları aracılığı ile işçinin haklarını gösteren listede hangi işten çıkış kodu ile kıdem tazminatı kazanılmaktadır hangi çıkış kodu ile ihbar süresi bulunmaktadır, hangi çıkış kodunda personel ödeneğine hak kazanılabilir gibi konularda çalışanların ve işverenlerin bilgi alabilmesi mümkündür.

  SGK İşten Çıkış Kodları

  1. Deneme süresi olan iş sözleşmesinin işverence feshi durumu
  2. Deneme süresi olan iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshi durumu
  3. Belirsiz süresi olan iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshedilmesi (istifa)
  4. Belirsiz süresi olan iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli sebep bildirilmeden feshedilmesi
  5. Belirli süresi olan iş sözleşmesinin sonlanması
  6. Emeklilik (yaşlılık) veya toplu ödeme nedeni
  7. Malulen emeklilik nedeniyle
  8. Ölüm nedeniyle
  9. İş kazası sonucu ölüm nedeniyle
  10. Askerlik nedeniyle
  11. Kadın çalışanın evliliği nedeniyle
  12. Emekli olma için yaş dışındaki tüm şartların tamamlanması
  13. Toplu olarak çalışan çıkarma nedeniyle
  14. Sözleşme geçerliliği devam ederken sigortalı işçinin aynı işverene ait farklı işyerine nakil edilmesi
  15. İşyerinin kapatılması nedeniyle
  16. İşin bitmesi
  17. Mevsim sonu (İş akdinin askıya alınırsa kullanılmaktadır. Tekrar başlanmaycaksa “4” numaralı kod kullanılmakta)
  18. Kampanya bitmesi nedeniyle (İş akdi askıya alınırsa kullanılmakta. Başlatılmayacaksa “4” numaralı kod kullanılır)
  19. Statü değişimi nedeniyle
  20. Diğer nedenlerden dolayı
  21. Çalışan tarafından zorunlu nedenle fesih
  22. Çalışan tarafından sağlık nedeniyle fesih
  23. Çalışan tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
  24. Disiplin Kurulunun kararıyla
  25. İşverenin çalışanın işini zorunlu nedenlerle ve tutukluluğu nedeniyle feshi
  26. İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih
  27. İşveren tarafından çalışanın ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle fesih
  28. Vize geçerliliği bitmesi( İş akdi askıya alındığı takdirde kullan. Tekrar başlatılmayacak ise “4” numaralı kod kullanılır)
  29. Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu içerisinde kendi isteği ve kusuru dışında feshi
  30. 4046 sayılı Kanun 21. maddeye göre özelleştirme nedeniyle
  31. Gazeteci tarafından sözleşme feshi
  32. İşyeri devir, işin veya işyerinin niteliğinin değişimi nedeni ile fesih
  33. KHK ile işyeri kapanması
  34. KHK ile kamu görevinden çıkarma
  35. 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmesi
  36. 696 KHK kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

  SGK İşten Çıkış Kodları Önemi Nedir?

  SGK işten çıkış kodları, aslında basit bir gereklilik değildir. Hem işveren hem de çalışan için oldukça önemli ve gerekli bir işlemdir. İsçilerin hakları, fesih sonrasında takip edilmesi gereken yol, işsizlik ödeneği gibi konularda doğrudan bilgi alınmasını sağlamaktadır. Yanlış kod seçimi ise hem işçiyi hem de işvereni zor durumda bırakacak ve haklarından tam olarak yararlanılamamasına neden olacaktır.

  Hatalı SGK İşten Çıkış Kodları Seçimi Değiştirebilir Mi?

  SGK işten çıkış kodları tabloda yer alan kodlara göre, SGK işten çıkış durumuna göre uygun olarak seçilmesi gereklidir. Ancak bazı durumlarda hatalı kod seçimi tercih edilebilmektedir. Böyle durumlarda ise iş sözleşmesinden sonraki 1 günlük süre içinde internet aracılığı ile elektronik olarak düzeltme yapılma şansı bulunmaktadır. Ancak bu ilk 10 günlük süreç geçtikten sonra SGK müdürlüğüne dilekçe verilebilir ve bu şekilde düzeltme talebi gerçekleştirilir. Düzeltme yapıldıktan sonra ise çalışan işsizlik sigortası yardımı hakkı elde edebilecekse, SGK ve İŞKUR tarafından kişilere kıdem tazminatı ödendiğini gösteren banka dekontları ve fatura da talep edilebilmektedir.

  Sponsorlu Bağlantılar

  Teşvik Analizi Nedir?

  Teşvik Analizi, Türkiye’de genel olarak yürürlükte bulunan ve 16 ayrı istihdam imkânından yararlanılmasını sağlayan bir hizmet olmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi aracılığı ile verilen bu hizmet, işveren kişilerin SGK prim ödeme miktarlarını büyük oranda düşürmeye ve de hak kazanılan teşviklerde yararlanılmasına neden olmaktadır. Teşvik Analizi, çalışanlar işten çıkarıldığında da işverenlere yardımcı olmaktadır.

  Ayrıca SGK işten çıkış kodları önemi işsizlik maaşı almada da oldukça etkilidir. Kişilerin işsizlik maaşından yararlanabilmeleri için kendi istekleri dışından işten ayrılmaları gerekmektedir. İşsizlik maaşı, genel olarak bazı özel durumlar ya da kişinin kendi isteği dışında işten ayrıldığı durumlarda ödenmektedir. Bu nedenle de sigortalı çalışanların işten ayrılış bildirgelerinde bulunan ve işten ayrılışın nedenini gösteren kod büyük önem taşımaktadır.

  İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır, İş Kazası Bildirim Süresi Nedir?

  Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir, Kimler Yararlanır?

  Rapor Parası Nereden Alınır?  tıkla sorunu sor

  SGK İşten Çıkış Kodları İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın