ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2024 Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar Oldu

2024 Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar Oldu
29.12.2023

2024 Yılı asgari ücrete yapılan zam ile birlikte, özel güvenlik görevlisi maaşları da değişiklik göstermiştir. Silahlı görev yapan özel güvenliklerle silahsız görev yapanlar bir olmamaktadır. 2024 özel güvenlik maaşları ortalama olarak 17,500 TL – 18,500 TL arasında değişim göstermektedir.

Mesleğe yeni başlayan güvenlik görevlilerinin maaş hesaplamaları ise genelde asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. Banka, AVM, okul ve kamu kuruluşlarında özel güvenlik görevlileri istihdam edilmektedir. Maaşların tespit edilmesinde belirli kriterler olmakla beraber ortalama tutarlardan söz edebilmek mümkündür.

2024 Kurumlara Göre Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar?

2024’de kurumlara göre özel güvenlik maaşlarının tutarı kamu veya özel sektörde çalışmaya göre değişmektedir.

Çalışılan kurumlara göre özel güvenlik görevlilerinin aldıkları maaş tutarları şu şekildedir:

Banka Özel Güvenlik Görevlisi18.000 TL – 22.000 TL
Kadrolu Özel Güvenlik Görevlisi30.000 TL – 32.000 TL
Havaalanı Özel Güvenlik Görevlisi17.002 TL – 22.000 TL
Devlet Hastanesi Özel Güvenlik Görevlisi (Kadrolu)30.000 TL – 32.000 TL
Özel Hastane Özel Güvenlik Görevlisi18.000 TL – 19.000 TL

2024 Kamu Kurumu Özel Güvenlik Maaşları

2024 yılı kamu kurumu özel güvenlik maaşları her sektörde olduğu gibi kurumlara göre farklılaşmaktadır. Kamu kurumlarında görevli olarak çalışan özel güvenlikler, ortalama 8,506 TL maaş almaktadır. Bazı kurumlarda güvenliğe ayrılan bütçeden dolayı 9,000 TL civarında maaş olabilmektedir

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Maaşları17.500 TL – 18.500 TL
Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Maaşları30.000 TL – 32.000 TL

2024 Havaalanı Özel Güvenlik Maaşları

2024 yılı havaalanı özel güvenlik maaşları genellikle özel sektöre bağlı olarak verilmektedir. Havaalanlarında görev yapan kişiler, çoğunlukla özel güvenlik şirketlerine bağlı olarak çalışmaktadır. Havaalanlarının özel kadrosunda çalışan güvenlik görevlilerinin aldıkları maaş, 17,500 TL – 22,000 TL arasında değişmektedir.

2024 AVM Özel Güvenlik Maaşları

2024 alışveriş merkezi özel güvenlik maaş tutarları silahlı personellerin aldıkları maaş üzerinden hesaplanmaktıdır. AVM gibi ortamlarda genellikle silahlı güvenlikler bulunmaktadır. AVM’de görev yapan bir silahlı güvenlik, minimum 17,002 TL maaş almaktadır.

Silahlı ve silahsız çalışan güvenlikler ise ortalama olarak 17,002 TL – 22,000 TL arasında değişen maaş skalasına sahiptir. Pek çok AVM, özel güvenlik firmalarına bağlı olan personelleri çalıştırmayı tercih etmektedir.

2024 Belediye Özel Güvenlik Maaşları

2024 belediye özel güvenlik maaş tutarları kadrolara göre farklılık taşımaktadır. Taşeron kadrosundan olan veya özel şirketlere bağlı görevlilerin maaşları değişkenlik göstermektedir.

Belediyelerin işçi kadrosunda görev yapanların yaklaşık olarak 30.000 TL – 32.000 TL arasında maaşları bulunmaktadır. Belediye bünyesinde görev yapan ve güvenlik şirketlerine bağlı çalışanlar ise ortalama 17.002 TL – 18,500 TL kazanabilmektedir.

2024 Okul Özel Güvenlik Maaşları

2024 yılı okul özel güvenlik için maaşlar iki şekilde hesaplanmaktadır. Bazı durumlarda okullar, kendi bünyesinde bulunan elemanları çalıştırmayı tercih etmektedir. Bu durumda kadrolu olarak görev yapan elemanlar, 19.000 TL – 21.000 TL olarak kazanmaktadır.

Diğer bir durum ise İŞKUR programları kapsamında görev alan güvenlik görevlilerinin çalıştırılmasıdır. Bu tip durumlar geçici istihdam olarak adlandırılmaktadır. Geçici olarak istihdam edilen güvenlik görevlilerinin aldıkları net maaş, yaklaşık 17.002 bin TL civarında olmaktadır.

2024 Banka Özel Güvenlik Maaşları

2024’de banka özel güvenlik maaşları bankalara göre değişim göstermektedir. Havaalanlarından sonra özel güvenliklerin en çok istihdam edildikleri yerler arasında bankalar bulunmaktadır. Bankalar, korunması gereken mekanlar oldukları için silahlı güvenlik görevlileri çalıştırılmaktadır.

Bankalara göre 2024 özel güvenlik maaşları için değişimler şu şekildedir:

 • Bulunulan il ve banka şubelerine göre değişmekle beraber özel güvenlikler, minimum 17.002 TL maaş almaktadır.
 • PTT şubelerinde çalışan özel güvenliklerin aldıkları maaşlar, İş Sendikası tarafından belirlenmektedir. Genel olarak kıyaslandığında özel güvenlikler en çok maaşı PTT şubelerinde kazanmaktadır. PTT’de görev yapan güvenlikler, 18.000 TL – 20.000 TL arasında değişen maaş oranına sahiptir.

2024 Özel Sektör Güvenlik Maaşları

2024 yılı özel sektör güvenlik maaşları pek çok açıdan değişkenlik taşıyabilmektedir. Özel şirketlere bağlı olarak görev yapan silahlıların maaşları, hemen hemen 17.500 TL civarından hesaplanmaktadır. Silahsız olarak çalışanlar ise genellikle asgari ücretle başlangıç yapmaktadır. Silahsız olarak özelde çalışan güvenlik personellerinin aylık kazançları, asgari ücretin üzerinde olabilmektedir.

2024 Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Maaşları

2024 Yılında silahsız olarak çalışacak özel güvenlik görevsilisi maaşı en düşük 17.002 TL’dir. Silahlı olarak çalışacak özel güvenlik görevlisinin ise en düşük maaşı 21.000 TL’dir.

Özel Güvenlik Olma Şartları Neler?

Özel güvenlik olmak için koşullar 5188 sayılı kanun kapsamında belirlenmektedir. Kanunun 10. maddesinde belirtildiği üzere özel güvenlik olmak için aranan birtakım şartlar bulunmaktadır. Silahlı veya silahsız görevlere göre aranan koşullar farklı olabilmektedir.

Özel güvenlik olabilmek için aranan temel şartlar şu şekildedir:

 • Akıl hastalığı bulunmaması veya vücudunda göreve engel olabilecek herhangi bir hasarın olmaması gerekir.
 • 18 yaşını doldurmuş ve T.C vatandaşı olunmalıdır.
 • Silahlı görevde bulunacaklar en az lise mezunu, silahsız görev yapacaklar ise minimum 8 senelik ilkokul/ortaöğretim mezunu olmalıdır.
 • Güvenlik soruşturmaları olumlu geçmelidir.
 • Kanunun 14. maddesi gereğince belirtilen özel güvenlik eğitimlerinin tamamlanmış olması gerekir.

2004 yılı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 53. maddede belirtilen bazı özel durumlar yer almaktadır. Bu kapsamda geçmişte herhangi bir suç işlemiş olan adayların veya devam eden soruşturması bulunanların birtakım şartları karşılaması gerekmektedir. Kanun maddesine göre özel güvenlik olmak isteyenlerin sağlaması gereken koşullar şu şekildedir:

 • Uyarıcı madde, uyuşturucu, anayasal düzene/özel hayata/cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmiş suçlardan dolayı kişinin hakkında herhangi bir soruşturma bulunmamalıdır.
 • Kişi, kasten bir suç işlemesinden dolayı 1 yıl veya üzeri hapis cezasına çarptırılmış olmamalıdır.
 • Anayasal düzen, devlet güvenliği, özel hayat, cinsel dokunulmazlık, uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı, rüşvet, hırsızlık, dolandırma, zimmet, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, suçtan gelen malvarlıklarını aklama, fuhuş ve kaçakçılık suçlarından affedilmiş olsa dahi herhangi bir mahkumiyeti bulunmaması gerekir.

Özel Güvenlik Nasıl Olunur?

Özel güvenlik olmanın yolu için adayların sağlaması gereken birtakım koşullar bulunmaktadır.

Özel güvenlik olmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli noktalar şu şekildedir:

 • Özel güvenliklerin silahsız veya silahlı görev yapmak için seçim gerçekleştirmesi gerekir. Her iki görevi de yapabilmek için aranan koşullarda ve istenen evraklarda farklılık olabilmektedir.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel güvenlik sınavına girilmelidir. Minimum 60 puan alan adaylar, özel güvenlik olmaya hak kazanmaktadır. Sınavlara girmeden önce belirli tutarlarda ücretlerin ödenmesi gerekir. Her aday, toplamda 4 defa özel güvenlik sınavına girme hakkına sahiptir.
 • Silahlı görev yapacak özel güvenlik adayları, silahlı eğitimlerden geçerek başarılı olmalıdır. Toplamda 120 saat eğitim süresi vardır. Verilen eğitimler, teorik ve uygulamaları derslerden oluşmaktadır.
 • Silahsız görev yapacak olanların ise 100 saatlik temel eğitim sürecinden geçmeleri gerekir.

Özel Güvenlik Ne Yapar?

Özel güvenliğin ne yaptığı temelde bulunduğu yerin güvenliğini sağlamaktır. Özel sektör veya kamuda istihdam edilebilmektedir. Çalıştığı yerin sağlıklı işleyişini ve güvenliğini sağlayarak görevini yerine getirmektedir.

Özel güvenliklerin sahip oldukları görevler temel olarak şunlardır:

 • Güvenlik ihlali ve suç durumlarında kamera kayıtlarının incelenmesi,
 • Giriş ve çıkış yapanların kaydının eksiksiz tutulması,
 • İş yerlerine gelen kişilerin yönlendirilmesi,
 • Ziyarete gelen kişilerin çanta ve üstlerinin kontrol edilmesi,
 • Ortamda bulunan kişileri güvenlik kurallarına uymaya teşvik etmesi,
 • Acil durumlarda tahliye işlemlerini yapması ve kişileri yönlendirmesi,
 • Herhangi bir suç vakasında iş yerini bilgilendirmesi,
 • Kurum içinde bulunan yer ve kişilerin güvenliğini sağlaması.

Özel Güvenlik Maaşları Nasıl Belirlenir?

Özel güvenlik maaşlarının belirlenme yolu için birtakım kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

Özel güvenlik maaşlarını doğrudan etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Silahsız veya silahlı olarak görev yapıyor olmak,
 • Daha önce görev yapılan yerler ve kazanılan deneyim,
 • Eğitim durumunun ne olduğu,
 • Devlet kadrosunda olması veya özel sektörde çalışması.

Özel güvenlik maaşları belirli kriterlere göre farklılıklar taşıyabilmektedir. Kişinin görev tercihi veya eğitim durumu gibi özel noktalar maaşları arttıran temel faktörler arasında yer almaktadır.

Özel Güvenlik Başvurusu Yaparken İstenen Belgeler Nelerdir?

Özel güvenlik başvurusu için evraklar şöyledir:

 • Kimlik belgesi fotokopisi istenmektedir.
 • Fotoğraf gereklidir.
 • E-devletten alınabilecek olan vukuatlı nüfus kayıt örneği talep edilmektedir.
 • İkametgah belgesi gerekmektedir.
 • Sabıka kaydı istenmektedir.
 • Sağlık raporu istenmektedir. Aile hekimlerinden alınan sağlık raporu da kabul edilmektedir.
 • Öğrenim durumunu gösteren belge istenmektedir.

Kamu Kurumunda Özel Güvenlik Olabilmek İçin KPSS’de Kaç Puan Alınmalıdır?

Kamu kurumunda çalışabilmek için KPSS’ye girmek gereklidir. KPSS’den yeterli bir puan aldıktan sonra tercih yaparak atanmayı beklemek gereklidir. Özel güvenlik için belirlenen puanlar oldukça yüksektir. İstenilen yere atanabilmek için sınavdan yüksek puanlar almak gereklidir.

Ayrıca kurumlara göre alınması gereken puanlar da değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekir ise; İl Özel İdaresi’nde özel güvenlik olmak isteyen bir kişi ortalama 88.598 puan almalıdır. Sağlık Bakanlığı’nda özel güvenlik olarak çalışacak olanlar 91.01 puan almalılardır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Çalışma Alanları Nerelerdir?

Özel güvenliklerin çalışabilecekleri yerler şu şekildedir:

 • Alışveriş merkezlerinde çalışabilmektedirler.
 • Futbol, basketbol, voleybol gibi spor müsabakalarında özel güvenliğe ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Bina ve tesislerde özel güvenlik bulundurulmaktadır.
 • Özel yaşam alanlarında özel güvenlik olmaktadır.
 • Özel güvenlikler hastanelerde çalışabilmektedirler.
 • Kamu binalarında özel güvenlikler istihdam edilmektedir.
 • Havaalanı, demir yolu ve karayolu terminallerinde özel güvenlikler çalışabilmektedirler.

Aile Hekimi Maaşları Ne Kadar?

Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası Nasıl ve Nereden Alınır?

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Nasıl Alınır ve Sorgulama

Yorumlar

 1. hakan dedi ki:

  Belirtmiş olduğunuz fiyat aralığında calısan ögg kaldığını acıkcası düşünmüyorum 2022 yılından bahsediyorsunuz sanırım siz o fiyatları x2 yapın minimum

 2. Ögg dedi ki:

  Yukarıdaki bilgilerin çoğu yanlış kamudayım aylık 10 bin yıllık ek ödemeler ile 12 bin lira alıyorum

  1. Nevin dedi ki:

   Yeni başlayanlara asgari ücret nedir hem ya.

 3. Fatih dedi ki:

  iyi çalışmalar asgari ücret + %10 + 340 lira yemek yol maaş alan biri vergiler kesilse bile eline 10. Ayı hesap alarak kaç TL geçer.