Yardımlar

Kaymakamlık Para Yardımı Ne Kadar? Başvuru Sorgulama

Hiç geliri olmayan vatadanşlar, kaymakamlıktan para yardımı alabilirler. Yardımdan yararlanabilmek için gerekli şartları sağlıyor olmanız gerekiyor. Para yardımı alınması için gerekli belgeler ile beraber ikamet edilen bölgedeki kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidilmelidir. Kaymakamlık para yardımı başvurusu için talep edilen yardım türünün açıkça belirtildiği başvuru dilekçesi yazılmalıdır.

Maddi yetersizlikler dolayısı ile temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlananlara kaymakamlık tarafından maddi yardımlar verilir. Bu yardımlardan yararlanabilmek için başvuru sahibinin maddi yetersizlikler içerisinde olduğunu belgelemesi gereklidir. Kaymakamlığın sunduğu yardımların bazıları tek seferlik verilirken bazıları da her ay maaş olarak ödenir.

Kaymakamlık Para Yardımı Başvuru Şartları

Kaymakamlık para yardımı için koşullar aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti olan bireylerin kaymakamlık para yardımından yararlanması mümkündür.
 • Muhtarlıktan fakirlik belgesi alabilme hakkı olanlar kaymakamlık para yardımı için başvuru yapabilirler.
 • Yapılan gelir testi sonucunda aylık geliri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından uygun görülenler kaymakamlık para yardımlarına başvuruda bulunabilirler.
 • Sosyal yardımlardan birinden yararlanırken aynı anda kaymakamlık para yardımı talep edilmesi halinde bazı durumlarda kaymakamlık yardım talebini onaylamayabilir.
 • Kaymakamlık para yardımından yararlanılabilmesi için hane içerisinde kişi başına düşen gelir miktarının dönemin brüt asgari ücretinin üçte birinden fazla olmaması gereklidir.
 • Engelli bireylerin engellilere verilen para yardımlarından yararlanmak istemeleri halinde, en az %40 oranında engelli olduklarını belgelemeleri gereklidir.
 • Yaşlılık maaşı gibi belirli bir yaş üstüne verilen kaymakamlık para yardımlarından 65 yaşını doldurmuş olan bireyler yararlanabilir.
 • Oturduğu ev kendisine ait olan veya üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul bulunan bireylerin kaymakamlık para yardımı başvuruları kabul edilmez.
 • Kaymakamlık para yardımı başvurusunda bulunacak olan kişinin maddi durumunun kötü olduğunu belgeleyebiliyor olması gereklidir. Başvuru esnasında istenen belgelerde eksiklik olmamalıdır.

Kaymakamlık Para Yardımı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Kaymakamlık para yardımı için istenen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Başvuru sahibinin ve aynı hane içerisinde yaşadığı kişilerin kimlik belgelerinin hem aslı hem de fotokopisi talep edilir.
 • Güncel ikametgah belgesi sunulmalıdır.
 • Muhtarlık onayı bulunan muhtaçlık belgesi gereklidir.
 • Son 6 aya ait 2 adet vesikalık istenir.
 • Kaymakamlık para yardımı başvurusu için dilekçe gereklidir.
 • Hane içerisinde okula giden çocuk varsa, öğrenci belgeleri talep edilir.
 • Hane içerisinde sağlık problemi bulunan kişilerin sağlık problemlerinin açıkça yer aldığı bir sağlık raporu alınmalıdır.
 • Engelli bireylerin %40’ın üzerinde engelli olduklarını ve engellerinin niteliğini gösteren sağlık kurulu raporu almaları istenir.
 • Eşi vefat etmiş olan kadınlardan eşlerinin ölüm belgeleri istenir.
 • Anne ve babasını kaybetmiş olan çocukların anne ve babalarının vefat ettiğini ölüm belgesi ile ispatlamaları gereklidir.
 • Askerlerin eşleri, anneleri ya da babaları askerler ile olan yakınlıklarını belgelemelidirler.
 • Şehit yakınlarının şehidin eşi, çocuğu ya da ebeveyni olduğuna dair kanıt sunması gereklidir.
 • Başvuru sahibinden SGK hizmet dökümü talep edilir.
 • Hali hazırda oturulan eve ait kira sözleşmesi sunulmalıdır.
 • Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olmadığını belgelemesi gereklidir.

Kaymakamlık para yardımı başvurusu yapacak olan kişilerden talep edilen evraklar başvurdukları para yardımı türüne ve gelir durumlarına göre farklılık gösterir.

Kaymakamlık Para Yardımı Destekleri Nelerdir?

Kaymakamlığın verdiği maddi destek, oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. İhtiyaç sahipleri her konuda yaşadıkları ekonomik zorluk karşısında kaymakamlığa para yardımı başvurusu yapabilirler.

Kaymakamlık yardımları nelerdir;

 • Doğum yardımı
 • Muhtaçlık aylıkları
 • 65 yaş üstü yaşlılık maaşları
 • Kira yardımı destekleri
 • Çocuk yardımı ödenekleri
 • Dul kadınlar için nakdi yardımlar
 • Sosyal destek yardım ödenekleri
 • Eşi cezaevinde bulunan kadınlara verilen maaş
 • Eğitim destekleri
 • Engelli bireylere verilen maaş
 • Evde bakım parası
 • Doğal afet yardımları
 • Şartlı gebelik kapsamında verilen maddi ve ayni yardımlar
 • Gıda yardımları
 • Yakacak destekleri
 • Kıyafet yardımları
 • Bayram zamanında verilen yardımlar
 • Proje destek yardımları
 • Şartlı sağlık yardımları
 • Tıbbi malzeme yardımları
 • Bebek maması ve bezi yardımları
 • Yatalak hastalar için hasta bezi yardımı

Kaymakamlık Yardımları Arasına Yeni Eklenen Yardımlar Nelerdir?

Yeni eklenen kaymakamlık hizmetleri, yapılan son düzenlemeler kapsamında eklenmiştir. Kaymakamlık ihtiyaçlar ve yapılan başvurular doğrultusunda her geçen gün verdiği hizmetlerin alanlarını daha da genişletmeyi amaçlar.

Son dönemde kaymakamlık bünyesinde verilmeye başlanan yardımlar şu şekildedir:

 • Öksüz ve yetim çocuk yardımı
 • Çoklu doğumlar için yapılan özel yardımlar
 • Kronik hastalara yapılan yardımlar
 • Su ve elektrik desteği yardımları
 • Katılım payı yardımı

Kaymakamlık Para Yardımı Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Kaymakamlık yardımı başvuru dilekçesi, kaymakamlık makamına hitaben yazılmalıdır. Başvuru sahibinin maddi durumunun iyi olmadığını dilekçede belirtmesi ve bu doğrultuda kaymakamlıktan nakdi yardım istediğini yazması gereklidir. Tarih, açık adres, isim, soyisim ve imza başvuru dilekçesine eklenmelidir.

Kaymakamlık yardımı almak için başvuru dilekçesini aşağıda ki linkten indirerek doldurabilirsiniz.

Kaymakamlık Para Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Kaymakamlık para yardımı başvuru merkezi; kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dır. Başvuru yapılacak olan yardıma göre gerekli olan evrakların toplanması ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidilmesi gereklidir. Başvuru evrakları vakfa teslim edildikten sonra başvuru sahibinin gelir testi yapılır.

Başvuru değerlendirilir. Eğer başvuru sahibinin gelir durumunun para yardımı için uygun olduğu ve başvuru evraklarının da doğruluğu teyit edilir ise; başvuru onaylanır. Başvuru sahiplerinin talep ettikleri yardım için uygun olup olmadıkları incelenir.

Bu süreçte yetkililer başvuru sahiplerinin evlerini de ziyaret edebilir. Başvuru sahiplerinin talep ettikleri yardım için uygun oldukları onaylandıktan sonra yardım ödemesi yapılmaya başlanır.

E-Devlet Kaymakamlık Para Yardımı Başvuru Sorgulama

E-devlet ile kaymakamlık para yardımı sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda verilmiştir:

 • https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.
 • Sistemde hizmet veren kurumlar içerisinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmalıdır.
 • İlgili kurum ile yapılabilecek işlemler içerisinden Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadan e-devlet şifresi, internet bankacılığı, mobil imza, T.C. kimlik kartı ya da elektronik imza ile kimlik doğrulaması yapılmalıdır. E-devlet şifresi 2 TL karşılığında PTT şubelerinden alınabilir.
 • Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra açılan sayfada alınan sosyal yardımların hepsi listelenir. Bu listeden sorgulanmak istenen yardım seçildiğinde, ilgili yardım ile ilgili detaylı bilgiler görülebilir. Yardımın ne kadar süredir alındığı, yardım tutarı gibi bilgiler açılan sayfada gösterilir.
 • Kaymakamlık para yardımı başvuru talebi olumsuz sonuçlanmış olanlar sorgulama sayfasına giriş yaptıklarında başvuru yaptıkları yardım türü ile ilgili herhangi bir sonuç göremezler.

Telefon İle Kaymakamlık Para Yardımı Sorgulaması

Telefon üzerinden kaymakamlık yardım sorgulaması için Alo 144 Sosyal Yardım Hattı aranmalıdır. Hat arandıktan sonra çıkan operatöre yardım sorgulaması yapmak istendiği söylenmelidir. Operatörün talep ettiği kimlik bilgileri verilerek kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Ardından alınan yardım ile ilgili istenen bilgiler öğrenilebilir.

Kaymakamlık Para Yardımı İçin Başvuru Yapılması Gereken Kurum Nedir?

Kaymakamlıktan nakdi yardım talep eden bireyler; kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kaymakamlık para yardımı için başvuru yapmalıdırlar.

Kaymakamlık Para Yardımı Kapsamında Verilen Doğum Yardımı Parası

Doğum parası; 2015 senesinden sonra canlı doğum gerçekleştiren her anneye verilen bir yardım parasıdır. Tek seferlik verilen bir paradır ve tutarı doğumu gerçekleşen çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna göre farklılık gösterir. Doğan çocuk 5 yaşına gelene kadar başvuru yapmak için süresi vardır.

Kaymakamlık doğum yardımı tutarları ise şöyledir:

 • İlk çocuk için 300 TL doğum parası ödemesi yapılır.
 • İkinci çocuk için ödenen doğum parası tutarı 400 TL’dir.
 • Üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılır.
 • Çoklu doğumlarda eğer gerçekleştirilecek olan ilk doğum ise 700 TL, ikinci doğum ise 1.000 TL doğum parası ödenir.

Kaymakamlık Eğitim Yardımı Nedir ve Ne Kadardır?

Kaymakamlık öğrenci yardım parası, şartlı eğitim yardımı olarak da bilinir. Çocuklarının eğitim hayatlarında kırtasiye masraflarını karşılayabilmeleri için verilen bir yardım parasıdır. Hali hazırda eğitimine devam eden ve devam problemi olmayan öğrencilere verilir.

Aileler şartlı eğitim yardımı parasını eğitim haricinde farklı bir amaç ile kullanamazlar. Kaymakamlığın öğrenci yardım tutarları, öğrencinin eğitim kademesine göre farklılık gösterir. Kız çocuklarının okumaya teşvik edilmesi için kız çocuklarına erkek çocuklarından daha yüksek tutarda yardım parası ödenir.

Kaymakamlık eğitim yardım parası tutarları şunlardır:

 • İlköğretim seviyesinde eğitim gören erkek öğrencilere aylık 45 TL yardım parası ödenir.
 • İlköğretim düzeyinde eğitim gören kız öğrencilere aylık 50 TL ödeme yapılır.
 • Ortaöğretim düzeyinde eğitim alan erkek öğrencilere 55 TL yardım verilir.
 • Ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden kız çocuklarına 60 TL şartlı eğitim yardımı verilir.

Şartlı eğitim yardımı öğrencilere toplu halde ödenir. Ocak, mart, mayıs, temmuz, kasım ve eylül ayları eğitim yardımının ödendiği dönemlerdir. Bu ayların 24’ü ile 28’i arasında yardım alacak olan başvuru sahiplerinin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre ödeme yapılır.

Kaymakamlıktan Engelli Yardımı Kimler Alabilir ?

Engelli aylığı; en az %40 oranında engelli olan ve sağlık kurulu raporu ile bunu belgeleyebilen kişilere verilen bir yardımdır. Engelli bireylerin bireysel ihtiyaçlarını giderebilmeleri için kaymakamlık tarafından verilen bir paradır. Engelli birey engel durumu %40’ın altına düşmediği sürece bu yardımdan yararlanmaya devam edebilir.

Aylık olarak engelli bireylere maaş ödemesi yapılır. Engelli maaşının alınabilmesi için engelli bireyin çalışmaması ve aynı zamanda kendisine ait bir mal varlığının olmaması gereklidir. Bireyin akli dengesi yerinde değil ise, başvurular mahkeme tarafından atanmış olan vasi tarafından gerçekleştirilebilir.

Kaymakamlığın Para Yardımlarından Olan 65 Yaş Aylığı Nedir?

Yaşlılık aylığı, diğer ismi ile 65 yaş aylığı; sosyal güvencesi olmayan ve 65 yaşını doldurmuş olan kişilere verilen bir maaştır. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlara verilen bir sosyal yardımdır. Bu yardım kapsamında aylık olarak ödenen maaş tutarının hizmet ya da prim gibi bir karşılığı yoktur.

Kaymakamlığın Verdiği Kira Yardımı Nedir?

Kira yardımı; kira ödemeye gücü yetmeyenlere kaymakamlık tarafından verilen bir yardımdır. Kirasını ödeyememesine neden olan özel durumu ve muhtaçlık hali son bulana kadar kira yardımı ödenir. Örnek vermek gerekir ise; yangın ve sel gibi bir olumsuzluk yaşayıp evsiz kalanlar, yeniden evlerini kurana kadar kira yardımı alabilirler. Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma kayıt formu, başvuru dilekçesi, kimlik belgesi ve kira kontratı ile başvuru yapılabilir.

Kaymakamlık Bünyesinde Verilen Ev Onarım Yardımı Nedir?

Ev onarım yardımı, hane başına 20.000 TL olacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca ev yapımı ve onarımı için verilecek destek tutarının üst sınırı da 40.000 TL olarak açıklanmıştır. Ev eşyası yardımı 3.000 TL, betonarme ev yardımı 40.000 TL ve prefabrik ev yardımı 30.000 TL’dir.

Alo 144 Sosyal Yardım Hattı üzerinden başvuru yapılabilir. Kaymakamlık para yardımı kapsamında onarım yapılacak olan ev için tapu örneği, tadilat maliyet tablosu, kimlik belgesi ve başvuru dilekçesi ile başvuru gerçekleştirilmelidir.

Hiç Geliri Olmayanlar Kaymakamlıktan Para Yardımı Nasıl Alabilir?

Devlet tarafından yapılacak olan ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımız için yapılacak olan yardım ödeneklerinde vatandaşlarımızın sağlaması gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. Belirtilen şartları taşıyan bireylere yapılması planlanan yardım ödenekleri şu şekilde olmaktadır.

Devletimiz fakir ailelerin yardım ödeneği başvurularını kaymakamlık ya da valiliklere yaptıkları başvurular doğrultusunda alarak değerlendirmeye almaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yardım ödeneklerine uygun görünen ailelere gerekli maddi yardım destekleri ve ödenekleri sağlanmaktadır.

İşten Çıkarılanlara Devlet Destekleri Nelerdir, Nasıl Alınır?

Yaşlılık Aylığı Ne Kadar ve Nasıl Alınır ?

Belediye Sosyal Yardım Kartı Nedir? Nasıl Alınır?

Shares:

27 Yorumlar

 • Afife
  27.03.2024

  Para yardımı almak için başvurdum lütfen bize yardım edin üç tane çocugum var lütfen bize yardım edin lütfen

  Cevapla
 • Elif
  22.01.2024

  Bende depremi yaşadım boşandım tekrar evlilik yaptım maddi durumuz çok kötü yardim talebinde bulunmak istiyorum

  Cevapla
 • Fehime
  20.01.2024

  Para yardımı almak istiyorum çok ihtiyacım var lütfen yardımcı olun

  Cevapla
 • Gülhan
  16.12.2023

  İsmim Gülhan 2 tane oğlum var okula gidiyorlar evim kira eşimden ayriyim çok zordurumdayim yardım isdiyorum

  Cevapla
 • Ayse
  25.06.2023

  Ben depremzedeyim benim bes cocugum var evin kira ankara’ya taşındık buradaki kira yüksek olduğu için esim asgari ücretle çalışıyor ben zor durumdayım bana maddî gida yardımını istiyorum

  Cevapla
  • Emine Gündoğdu
   24.10.2023

   Kiradayim hastayım çalışamıyorum okuyan çocuklarım var ihtiyaçlarını karşılayamiyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler ediyorum

 • Nurcan
  24.08.2022

  Eşim made bağınlisı 3 tane cocuğum var madi durumum yok yardıma ihtiyacı var evim yok

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.08.2022

   Merhaba,

   Kaymakamlık sosyal yardımlaşma birimlerine başvurmalısınız.

 • Feyzullah
  05.06.2022

  Evimiz kevsel dönüşüme giriyor kiralık daire arıyoruz yardım edin lütfen rıca ediyorum zurdurumdayız eşim engelli tedavi görüyor raporu var piskolik tedavi görüyor yardıma muhtacız hayat şartları çokzur tek çalışıyorum yetmiyor asgari ücret alıyorum mahduruz devletimizden yardım bekliyoruz

  Cevapla
 • Hakan avcı
  01.06.2022

  6 yıldır işsizim iki tane çocuğum var ikiside engelli eşimde bende engelliyiz kiralarımızı ödeyemiyoruz faturalarımızı ödeyemiyoruz çok zor durumdayız ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler iyi günler dileriz Allaha emanet olun saygılar

  Cevapla
 • Serap bakacak
  23.05.2022

  3 cocukluyum zor durumdaym kiradaym

  Cevapla
 • Sevda
  05.05.2022

  Iki çocuk annesiyim Kirada oturuyorum su elektrik çocuklarımın kiramı evimin masraflarına karşılayamıyorum aldığımız 2 milyar maaşı da ancak kiraya ve su elektriğe gidiyor çocuklarıma mama bez ve süt alamamak durumdayım ne olur sesimi duyuyorsun bir el uzatın bana saygılarımı Sizin bana destek olmanızı istiyorum verdiğiniz yardımlardan yararlanmak ıstiyorum Allah rızası için napiyorsaniz yapın

  Cevapla
 • ibrahim elmas
  05.04.2022

  Afyon da yaşıyorum ibrahim elmas 3 çocuğum var ihtiyacım var destek yardım istiyorum

  Cevapla
 • Ümit
  03.01.2021

  Anne babam vefat etti kardeşim in yanında kalıyorum lütfen yardım eder misiniz

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   04.01.2021

   Merhaba,

   En az % 40 engel durumunuz var ise Sosyal yardımlaşma müdürlüklerine başvuru yaparak. Ödenek alabilirsiniz.

  • Hasan. gulmez
   19.03.2021

   Kirac iyim. İki. Cocogum. ben. calısmiyom. kira. yardımı. istiyor.

 • sevil
  24.11.2020

  eşim askeri ücret alıyor geçimimizi zor saglıyoruz iki çocugum var bir çocugum hasta böbrek yetmezliği var pandemiden dolayı gidemiyoruz bize maddi destek yaparsanız çok seviniriz saygılar sevgiler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   24.11.2020

   Merhaba,

   Kaymakamlıklar ve belediyelerin sosyal hizmet birimlerine telefonla müracaat etmelisiniz.

 • Bahar
  13.11.2020

  Hayırlı akşamlar benim eşim göz nakli oldu ama nakil uyum saglamadı ve şuan tedavi görüyor ve çalışamıyor görmede sorun yaşıyor bu yüzden çalısamıyor üç tane cocugum var ikisi okuyor cok sıkıntı cekiyorum yardıma ihtiyacımız var yardım bekliyoruz gerçekten ihtiyacımız var

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   16.11.2020

   Merhaba

   Kaymakamlık ve belediyelerin sosyal yardımlaşma müdürlüklerine müracaat ediniz.

 • Yasemin
  12.11.2020

  Eşim çalışmıyor biz 6 kişiyiz ben çocuklarıma bir çanta alamıyorum lütfen maddi yardım istiyom

  Cevapla
 • SADRİYE MALGAZ
  28.10.2020

  Merhaba efendim ben 3 aydır kirami veremedim ve elektirik borcum var 9 yaşında kızımla yanlız yaşıyorum eşim vefat etti 3 yıl oldu oğlum cezaevinde ev sahibim bizi nerdeyse bizi sokağa atacak sığınacak yerim yok lütfen bana acil olarak dönerseniz sevinirim lütfen çok ihtiyacım var allah şimdiden allah razı olsun saygılarımı sunarım

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   29.10.2020

   Merhaba,

   ilçe ve il belediye sosyal yardımlara ve kaymakamlık sosyal yardım müdürlüklerine başvurunuz.

 • Canan Demirtas
  24.06.2020

  yuzde 52,engelliyim ve hic bir gelirim yok.evde annem ben erkek kardesim var,babamla annem ayri,ancak anneme bulundugumuz evin yarisi bosanma karsiligi verildi.diger yarisi onun.kendi hollandada.uskudar kaymakamligina gittim.hersey tam.baban evde gorundugunden alamazsin dediler.magdurum.magduriyetimin giderilmesi icin ne yapmam gerekiyor

  Cevapla
 • Muhammet
  23.05.2020

  Yardım yokmu bize zor durumdayım

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   24.05.2020

   Merhaba,

   E devletten sosyal yardım başvurusu yapabilirsiniz. ayrıca belediyelerin sosyal yardım birimlerine de müracaat edebilirsiniz.

 • Adalet
  06.05.2020

  Esim calismiyor evimiz yok 4 cocgum var yardim isdyrum

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir