emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Kendi İsteği ile İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi ?

Kendi İsteği ile İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi ?

2020 Kendi İsteği ile İşten Ayrılan Tazminat Alır Mı? iş kanunu kapsamında işverenin işten ayrılan işçisine ödemekle yükümlü olduğu ödenektir. 4857 sayılı kanunun kapsamında işverenler çalıştırdıkları işçilerin işten ayrıldıktan sonra almaya hak kazandığı tazminatı vermekle yükümlüdürler. Yasa kapsamında geçen hükümlere göre şartlara uyum sağlayan her işçinin kıdem tazminatı almaya hakkı bulunur. Şartlara uyum sağlayan her işçinin kıdem tazminatı almaması durumunda tazminatı ödemeyen işverene cezai işlem uygulanmaktadır.

Kıdem tazminatı ödemesini yapmayan işverenlere işçinin dava açma hakkı bulunmakta ve işveren adına ciddi boyutlarda ceza bedelleri ödemek durumunda kalması sonucu meydana gelmektedir. İşçinin işten ayrılma sebepleri kıdem tazminatı alma şartlarına uyum sağlıyor ise işçi işveren tarafından ödenecek olan bir yıllık çalışma süresi için 1 aylık brüt maaş tutarını almaya hak kazanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Nedir, Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

İşçinin kıdem tazminatı almak ile ilgili hakları ve kıdem tazminatını almayı hak edişleri ile ilgili hükümler 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde bulunmaktadır. 1475 sayılı yasanın 14.madesine göre işçilerin hak edebileceği Kıdem tazminatı şartları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • İşçinin işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı alabilmesi için aynı işyerinde en az 1 yıl süresince çalışmış olması gerekmektedir.
 • İşçinin vefat etmesi sonucu tazminat hakkı bitmez. Bu durumun yaşanması sonucunda işçinin sahip olduğu kıdem tazminat hakkı birinci dereceden akrabalarına verilmektedir.
 • Askerlik sebebi ile işten ayrılmak zorunda kalan çalışanların kıdem tazminat hakları saklı tutulmaktadır.
 • Çalıştığı süre içerisinde evlilik yaparak evliliği sonrasındaki 1 yıllık süre içerisinde işten ayrılan kadın işçilerin kıdem tazminatı hakları saklı tutulmaktadır.
 • İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirerek emeklilik müracaatında bulunması kıdem tazminatı hakkına herhangi bir engel teşkil etmemektedir.
 • Emeklilik süresini doldurarak yaş koşulunu bekleyen işçinin işten ayrılması kıdem tazminatı hakkına engel teşkil etmemektedir.
 • İşçinin işi bırakma nedeni kendi isteği dışında olmalıdır. İşçinin kendi isteği ile işten ayrılması tazminat hakkını bazı şartlara uyum sağlaması durumunda kazanır.

İş yasasına göre kendileri işten ayrılan işçilerin işten ayrılma sebepleri belirtilen maddeler sonucu olmuş ise tazminat almaya hak kazanırlar. Buna göre;

 • İşçinin yaptığı işten dolayı hastalanması sonucunda işten ayrılması durumunda,
 • İşverenini yasalar ve iş sözleşmesi kapsamı dahilindeki hükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda,
 • İşçiye hakarette bulunulması ya da işçinin olumsuz davranışlara maruz kalması durumunda,
 • İşçinin çalıştığı işyerinde meydana gelebilecek olay sebebi ile 1 haftadan fazla süre işyerinde bulunmak zorunda kalması durumunda kıdem tazminatına hak kazanırlar.

Kıdem Tazminatı Hesaplama İşlemleri Nasıl Yapılır?

İşçinin aynı işyerinde çalıştığı süre içerisinde işyerinden kazandığı aylık brüt maaş tutarı, yıllık brüt ikramiye tutarı ve kümülatif vergi matrahı gibi bilgiler kapsamında yapılan işlemler sonucunda işçinin kıdem tazminatı ne kadar alacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Yasaların belirlediği şartlara uyum sağlayan işçinin hak ettiği kıdem tazminatı ödemelerinde çalışılan 1 yıllık sürenin 30 günlük brüt ücret tutarı baz alınmaktadır. Tazminat hesaplama 2020 yılında işçinin son ayda aldığı brüt maaşı ve çalıştığı yıl sayısı çarpımı alacağı tazminat tutarını ortaya çıkarmaktadır.

Örneğin;

 • İşçiye ödenen son ay brüt rakamın 3 bin TL olduğu düşünülürse,
 • Aynı işyerinde 4 yıl hizmet vermiş bu işçinin işten ayrılması sonucu alacağı tazminat tutarı 12 bin TL olmaktadır. 3 bin maaş x 4 yıl hizmet = 12 bin TL

Kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Buna göre;

 • İşçinin almış olduğu brüt maaşı kapsamında yapılan yemek, yol ve prim gibi ödemeler tazminat hesaplarına dahil edilmektedir.
 • Kıdem tazminatlarında ödenecek olan tek vergi damga vergisi olmaktadır.
 • Kıdem tazminatı hesaplamaları her yıl devlet tarafından belirlenen tavan sınırı üzerinden yapılmaktadır.

2020 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

İşçilerin elde ettikleri brüt maaşları üzerinden hesaplanan kıdem tazminatlarında devlet tarafından her yıl belirlenen tavan sınırı aşılamamaktadır. Kıdem tazminat tavanı ise en yüksek derecede memurun (Başbakanlık müsteşarı) 1 yıllık emeklilik ikramiyesine göre belirlenmektedir. Kıdem tazminatı 2020 yılında belirlenen rakam; 6 bin 730 TL 15 kuruştur. İşçinin brüt ücreti 10 bin TL olsa bile 1 yıllık kıdeme karşı alabileceği rakam 6 bin 730 TL 15 kuruştur.

İhbar Tazminatı Nedir, Kimler İhbar Tazminatı Alabilir?

İş Kanunu 17. maddesinde ihbar süresi ile ilgili düzenleme bulunmakta ve ihbar süresine uyum sağlamayan işveren ve işçiler ödenmesi gereken bir tutar bulunmaktadır. İşveren ve işçilerin ödemek zorunda kaldıkları bu tatarlara ise ihbar tazminatı denilmektedir. Kıdem ve ihbar tazminatları sıklıkla birbiri ile karıştırtmasına karşın birbirinden farklı ödeme tutarları olmaktadır.

Kanun kapsamında belirtildiğine göre;

 • İşveren çalıştırdığı işçisini işine son vermeden önce belirtilen süre dâhilinde ihbar etmelidir.
 • İşçi işten ayrılmadan önce belirtilen süre dâhilinde ihbar etmelidir.

İhbar yapılmadan işten ayrılan ya da ihbar yapılmadan işine son verilen işçi için ihbar tazminatı ödemesi zorunluluğu bulunmaktadır. İhbar tazminat süreleri işçinin çalıştığı toplam süreye göre belirlenmektedir. Buna göre ihbar tazminat şartları şu şekildedir:

 • 6 aydan daha az çalışmış olan işçilerin ihbar süreleri 14 gün olmaktadır.
 • 6 ay ve 18 aylık çalışma süreleri olan işçilerin ihbar süreleri 8 gün olmaktadır.
 • 18 ay ve 36 ay çalışma süreleri olan işçilerin ihbar süreleri 2 gün olmaktadır.
 • 36 ay ve daha sonrası kadar çalışma süresi bulunan işçilerin ihbar süreleri 56 gün olarak hesaplanmaktadır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatları kıdem tazminatlarında olduğu gibi brüt ücretler üzerinden hesaplanmaktadır. İhbar tazminatının kıdem tazminatından farkı ise kıdem tazminatındaki tavan ücretin ihbar tazminatında bulunmamasıdır.  Kıdem tazminatlarında yapılan tavan ücretinden hesaplamalar ihbar tazminatında bulunmamakta bu durum ise iki tazminat arasındaki tek farklılık olmaktadır.

Hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken konular arasında gelir ve damga vergisi kesintileri olmaktadır. İhbar tazminat hesaplamalarında gelir ve damga vergisi kesintileri yapılmaktadır.

İhbar tazminatı örnek hesaplaması şu şekilde örneklenebilir;

 • Aynı işyerinde 8 ay çalıştığı varsayılan bir işçinin aldığı maaşın brüt tutar 3 bin TL olması durumunda;
 • 3.000/30 gün= 100 TL günlük brüt ücret tutarı olmaktadır. 1 aylık süre 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır.
 • İşçinin 8 ay süre ile aynı işyerinde çalışması 28 gün ihbar süresi olarak hesaplanır.
 • Bu durumda ise 100 TL günlük tutar x 28 günlük ihbar süresi = 2.800 TL brüt ihbar tazminatı olmaktadır.
 • Gelir vergisi kesintisi toplam ücretin yüzdesi üzerinden hesaplanmakta ve %27 oranından yapılan hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu durumda örnekte belirtilen tutardaki ihbar tazminatından yapılacak gelir vergisi kesintisi 756 TL olmaktadır.
 • Aynı işlem için kesilecek damga vergisi tutarı ise 27,25 TL olmaktadır. Damga vergisi kesintileri brüt maaş tutarı üzerinden %0,756 olarak kesilmektedir.
 • Gelir ve damga vergisi kesintilerinden sonra örneği verilen ihbar tazminatından yararlanacak olan bir işçi için ihbar tazminatında ödenecek tutar 2.022,75 TL olmaktadır.

İhbar tazminatlarında belirlenen gelir vergileri yüzdeleri yıllık kazanılan brüt ücretlerin miktarlarına göre belirlenmektedir.

Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Ücrete Dahil Edilen Kısımlar Nelerdir ?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanın, kıdem tazminatı hesaplanırken sadece prim ücretleri eklenmez. Prim ücretlerinin yanına yemek yardımı, ramazan kolisi, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü, havlu ve sabun yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı, özel sağlık sigortası, teşvik primi ve devam eden primler kıdem tazminatını hesaplarken unutulmaması gereken çalışan haklarıdır.

Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Dâhil Edilmeyenler Kısımlar Nelerdir ?

Kıdem tazminatı alacak kişinin, tazminatına dahil edilen yan haklarının yanı sıra edilmeyecek maddelerde bulunmaktadır. Bunlar, yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatil ücreti, hastalık yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, seyahat primi, fazla mesai ücreti ve iş arama yardımları kıdem tazminatı hesaplanırken eklenmeyecek maddelerdir.

Askerlik Borçlanması Ne Kadar

Yetim Maaşı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

SGK Hastalık Rapor Parası Nasıl Alınır?

Yorumlar
 1. Cahit dedi ki:

  Slm iş yeri devletin belirlemiş olduğu zammın altında zam yaptı bu sebeple kendim işten ayrılırsam tazminat hakkım varmı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınız asgari ücretin altında değil ise asgari ücret zammının altında zam almanız size tazminat hakkı sağlamaz.

 2. yunus dedi ki:

  merhabalar ben 5yıldır aynı fırmada calısıyorum işverenim işçiler arası ayrımcılık yapıyor bundan magdurum konusma yoluyla fazla sonuc alınamıyor geciştirmelerle sürekli öteleniyorum tazminatım yanmasın diye isten ayrılamıyorum .nasıl bir yol çizmeliyim cünkü giderek psikolocim bozuluyor .yardımcı olursanız sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Anladığımız kadarıyla işyerinizde mobbing söz konusu. Mobbing durumunda haklı nedenlerle iş akdinizi feshederek tazminat alabilirsiniz. Ancak bu durumu ispatlayacak somut belgelere ihtiyacınız olacak. Çünkü büyük olasılıkla davalık olacak ve bu dava sonucunda tazminatınızı alabileceksiniz.

 3. behiye dedi ki:

  İyi Günler Kolay Gelsin 03.05.2005 sigorta girişim var 05,02,2010 tarihinden beri aynı şirkette çalışmaktadır aynı şirkette sürekli giriş çıkış yapılıyor şuan 4500 günüm var işten ayrılsam ne gibi haklarım vardır teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigorta girişiniz 1999 2008 yılları arsında olduğu için 4500 gün prim haricinde 25 yıl hizmet süresi gerekiyor. Ya da 7000 prim gününü sağlarsanız 25 yıl şartı aranmıyor. Bu durumları sağlamıyor olduğunuz için tazminat alamazsınız.

 4. Meltem Aslaner dedi ki:

  İyi günler babam 6 senedir aynı iş yerinde çalışmakta emekliliği geldi fakat yaş bekliyor taşınma nedeniyle işten ayrıldığında tazminat alma hakkı var mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Taşınma bir tazminat hak etme sebebi değildir. 1999 öncesi sigorta başlangıcı mevcut ise taşınmayı sebep göstermesine gerek yok. İşyerinin bağlı bulunduğu sgm den yazı alması yeterli

 5. Ufuk dedi ki:

  Selam 01.11.2008 ten buyana aynı şirkette çalışıyorum işim kargo kuryeliği taşıma sektörü olduğu için sırt ve bel bölgelerinde ağrılar oluşmakta kendi isteğim ile aurılırsam tazminat alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer ağır işlerde çalışamaz raporu alabilirseniz sağlık sorunu sebebi ile tazminatlı işten ayrılabilirsiniz.

 6. Figen dedi ki:

  Merhaba
  İşyerimizde 4 yıldır çalışmakta olan eleman işten kendi isteği ile ayrıldı. Daha donra ben tazminatımı istiyorum vermezseniz dava açarım diyor. Böyle bir hakkı var mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İstifa mektubunu aldıysanız dava açsa da alamaz. Mektup yok ise sizin ispatlamanız gerekecektir.

 7. oktay dedi ki:

  iyi günler ben 5 yıla yakın olacak özel serviste çalışmaktayım ve bu aralar askeri sınavlara girdim kazandım şuan eğitim yerini beklemekteyim açıklanırsa ihbarname ne olarak yazmalıyım ve kıdem tazminati alailmek için ne demeliyim haklı sebeb olarak ne göstermeliyim acaba desem askerlik kazandım sözleşmeli er oldum dersem tazminat verirlermi yoksa başka ne demeliyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Memuriyet veya asker, polislik kazanım durumlarında tazminat hak edilmez. Sözleşmeli er olarak başlayacağınız tarih belli ise 3 yıl üzeri kıdemlerde 7 hafta önceden bildirim yapmalısınız.

 8. Kadir dedi ki:

  Merhaba iş yeri taşınıyor evime daha uzak bir yere taşınıyor benim askerlik sonrası 13 yılım oldu 5000 küsür günüm var peki tazminat alma hakkım varmı ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinin veya çalışanın adres değişikliği kıdem tazminatı için geçerli sebep. Ancak işyeri şehir değişikliği sö konusu ise kabul etmeyen personelin tazminatını ödemek zorundadır.

 9. Selim B dedi ki:

  2015 yılı 2. Aydan bu zamana kadar özel bir basın kuruluşunda çalışıyorum. 4. Ay itibariyle kısa çalışma ödeneği ile çalışıyoruz. Bu süreçte ayda 15 gün çalışıyoruz. Bugün işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim? 2600 küsür günüm var. Daha önce de bu sektörde başka bir yerde çalıştım. İşten ayrılacağımı söylesem herhangi bir tazminat hakkım doğar mı? Ya da ne kadar süre öncesinde söylemem gerekiyor.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kendi isteğinizle istifa ederek ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Hizmet süreniz 3 yıldan fazla olduğu için 8 hafta önceden bildirim yapmalısınız.

 10. esin dedi ki:

  Merhaba, 15 yıl üzeri aynı iş yerinde çalışıldığında kendi isteğin ile işten ayrıldığın zaman tazminat alınabiliyordu eskiden öyle biliyordum. Bunun geçerliliği kaldırıldı mı yada süresi mi uzatıldı acaba ? Sigorta başlangıcım 2005.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hala devam ediyor. Yalnız sigorta başlangıcına göre şartlar farklı 1999 yılı öncesi sigorta başlangıcı olanlar 3600 gün 15 yıl hizmet ile alabiliyor. 1999 -2008 yılları arasındakiler ise 4500 gün ve 25 yıllık hizmet veya 7000 pirim günü doldurduklarında tazminata alabilmektedir.

 11. Emrah dedi ki:

  Merhaba. Şuan çalışmakta olduğum fabrikada 18 aydır çalışmaktayım. Ailevi sebeplerden dolayı şehir değiştirmek zorundayım. Buna istinaden işten ayrılmak zorundayım. Tazminat alma şansım var mı acaba ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maalesef adres değişikliği şehir dışı dahi olsa tazminat hakkınız bulunmuyor.

 12. Sinan sağlam dedi ki:

  1989 sigorta girişim var kamuda 30 yıldır geçici işçi olarak çalışıyorum 3790 günüm var işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilirmiyim teşekürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1999 öncesi sigorta başlangıcınız bulunduğundan 3600 gün primle sgk dan yazı alarak kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 13. Kemal dedi ki:

  Merhabalar 10.09.2014 yılında başladığım işimden bugün itibari ile ayrılmayı düşünüyorum.İşyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum.Bayramlarda resmi tatillerde nöbete getirttiler bunun karşılığında sen güvenliksin gelmek zorundasın dediler diğer personelin hepsi tatil yaparken biz güvenlik birimi olarak çalıştık bunun karşılığında mesai ücreti almadık.Pandemi sürecinde de kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptılar bizler adına ve 3 aydır kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyorlar.Ama bu süreçte ben yine işe gelmeye devam ettim.Yatan sigorta prim gün sayım aylık 12-13 gün ama kimi ay 26 gün kimi ay 20 gün işe geldim.Kısa çalışmanın üstünü yani maaşımızı tamamladılar ama yani tam maaş verdiler sadece 150-200 tl bir kesinti yaşadım.Artık bu süreçlerden rahatsız olduğum için işten ayrılmayı düşünüyorum.Kendi isteğimle işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilirmiyim?İhbar tazminatı alabilirmiyim?Eğer alabilirsem nasıl bir yol izlemem gerekli?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Belirttiğiniz bu durumları noterden ihtarname çekerek iş akdinizi fesih etmelisiniz. Bu ihtarnamede fazlası saklı kalmak koşulu ile tazminat ve mesai tutarlarını tahmini olarak yazın. Yüksek yazsanız da bilirkişi zaten hesaplama yapacaktır. Davayı kazanma olasılığınız çok yüksek.

 14. ali ünlu dedi ki:

  MERHABA, bizim şirketimizde çalışan işçimiz,işten ayrılmak istediğini, sebep olarak haklı sebepten dolayı fesih işçi tarafından). maddesi gereği tazminat talep etmektedir.kendince haklı sebep olarak da , personel servisimizin hizmet vermemesi. bizim işveren olarak ne yapmamız lazım,teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İş sözleşmesinde personel servisi hakkı verilmiş ise haklı nedenle fesih edebilir. ancak böyle bir madde yok ise bu sebepden haklı fesih yapamaz. Haklı feshi de size noter aracılığı ile göndermesi gerekmektedir.

 15. İlhan dedi ki:

  2007 den beri bu iş yerinde çalışıyorum aldığımız maaş üzerinden sigortamiz yatmıyor bırakırsam tazminat alabilirmiyim dava acarak

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Aldığınız maaştan prim yatırılmaması haklı nedenle fesih sebebidir. Önce ihtarname sonra da dava yolu ile tazminat alma hakkınız var.

 16. Cem dedi ki:

  Sigorta girişim 1996 1999 yılında çalıştığım yerden tazminatımı alıp askere gittim 2001 yılında tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başladım 19 sene oldu kendi isteğimle ayrılsam ne gibi haklarım vardır

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1999 öncesi sigorta başlangıcına göre emeklilik hizmet süre ve priminiz yeterli. Buna göre kurumdan yazı alarak sadece Kıdem tazminatı alma hakkınız var. İhbar tazminatı alamazsınız.

 17. Ufuk dedi ki:

  Selam ben 01.11.2008 ten itibaren kurumsal bir lojistik şirketinde çalışıyorum 2003 yılında çıraklık okulu bana okulda okurken ssk no verdi ama ssk yatılı 2008 ten itibaren başladı bu tarihten itibaren işten ayrılmaksızın çalıştım işten ayrılırsam tazminat hakkım varmı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çıraklık okulu veya staj başlangıçları emeklilik için başlangıç sayılmıyor. 01/11/2008 tarihinden itibaren sigorta geçerlilik için 5400 gün ve 25 yıl hizmet gerekli. Bu şartları sağlamadığınıza göre istifa ile kıdem tazminatı alamazsınız

 18. Kadir coşkun dedi ki:

  20 yasındayım ilk sigortalı işimde çalısıyorum 2.5 yıl oldu. Normalde askere giderken tazminatımı alabiliyorum ama sözleşmeli erliğe basvurdum olursa yine tazminstımı alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sözleşmeli er olamamanız durumda yine de askerliğe gitme zorunluluğunuz var ise evet alabilirsiniz. İş yerine sülüs belgenizi vermeniz yeterli olacaktır.

 19. mehmet mert dedi ki:

  2010 da maden sektöründe engelli pozisyonunda yedi yıl çalıştım mesaiye bırakıyorlardı ağır sanayi çalıştığım yer kamu kurumuna atandım istifa ettim şimdi 4 yıl geçti aradan kıdem tazminatı için mesai kağıtlarımı versem faydası olurmu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   SGK da zaman aşımı 5 yıldır. ayrıca istifa sebebinizin bu sebeplerle yapmanız gerekirdi. Bu nedenle tazminatınızı almanız pek mümkün görünmüyor.

 20. Yılmaz Öztürk dedi ki:

  18 yıl aynı iş yerinde çalışıyorum. Kendi isteğimle çıksam tazminat alabilir miyim? İşe giriş tarihim 2002.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1999 yılı sonrası sigorta başlangıcınız olduğu için En az 7000 prim gününü doldurmalısınız. Ancak bu şekşlde sgk dan yazı alarak tazminat ile işten ayrılabilirsiniz.

 21. Betül şen dedi ki:

  Merhaba otoyola.ş de 5 yıldır çalışıyorum bu benim ilk işim kendi isteğimle ayrılmak istiyorum tazminat alabilir miyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilik prim ve süresini dolduranlar yaşı beklemek için kendi istekleri ile ayrıldığında tazminat alabilirler. Siz bu şartları taşımadığınızdan kendi isteğinizle ayrıldığınızda tazminat alamazsınız.

 22. Hüseyin dedi ki:

  Merhaba, 1996 ssk girişim var ve toplamda 6000 gün prim.Altı yıldır çalıştığım iş yerinden ayrılmak istiyorum tazminat hakkım varmı? Hayırlı çalışmalar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinin bağlı bulunduğu sgm den yazı alarak işyerine vermeniz durumunda ,kıdem tazminatı alma hakkınız bulunmaktadır.

 23. Muhammet dedi ki:

  04.06.2013 tarihinde girdiğim iş yerinde kendi isteğim ile ayrılıcağım fakat bu ayrılıkdaki eb nüyük etken 2019 kaskm ayındaki geçirmiş olduğum iş kazası vücüdün 20 sinde 2. Dereceden yanıklar mevcut gineşle temasında da yanma acısı veriyor kapalı alanda makina dairesinde gerçekleştiği için patlama dar alana girerken de korku ve panik hakim oluyor bu sebeblerden dolayı cıkıyorum tazminat hakediyormuyum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sağlık nedenlerinden dolayı kıdem tazminatı almanız mümkün. Ancak bunun için tam tşekküllü devlet hastanesınden belirttiğiniz rahatsızlıkların bölümlerinden rapor almalısınız. Yaptığınız işe elverişli olmadığınıza dair.

 24. Ahmet dedi ki:

  23mart 2013 de ozel sektörde is basi yaptim simdi de isten kendi istegimle çıkıyorum tazminat hakkim var mi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kendi isteği ile işten ayrılanların belli şartlarda taminat alma hakkı vardır. Bunlar 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar için 3600 gün ve 15 yıl hizmet. 1999 – 2008 arası sigorta başlangıcı olanlar 4500 gün ve 25 yıl hizmet şartı aranır. Bu şartları sağlayamıyorsanız kendi isteğinizle ayrıldığınızda tazminat alamazsınız.

 25. Vedat dedi ki:

  İşten çıkmadığım halde bana işten kendim çıktığıma dair belge imzalatıldı bir hak iddia edebilirmiyim, imzalama sebebleri işkur teşfikinde. Yararlanmaları

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İstifa ettiğiniz için bir hak iddia edemezsiniz. Ancak eğer haklarınızı alamadıysanız zorla veya hile ile imza attırıldığına dair dava açabilirsiniz.

 26. Ömer Faruk dedi ki:

  Merhaba lar yaklaşık 3.5 yıldır bir inşaat şirketnde çalışıyorum aylık maaş ım 6 bin tl iken aaskeri ücret e yatırılıyor ve bu şitkeetin yeri geldi 15. 20 sigortalı eleman çalılştı ve bu çalışanlar dan da şahit lerim bulunmakta maaş lrı elden parça parça aldık villa başı da 1500 tl bize prim sözü var ama şuanda vermek istemiyorlar ve hiç bankadan para almadık maaş Hesabı olarak işverenin küfürlü ve işim harici görevler vermesi için işten ayrılmakstiyorum bugüne kadar tek bi kağıt imzalamadım geçmişe dönük maaş ve bu prim leri talep edebilirmiyim nasıl bi yol izlemem lazım teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigortalı sayısı 10 kişiyi gecen firmalar maaşları bankadan ödemek zorundadırlar. Sigortanızın aldığınız maaştan yatmaması ve işverenin hakareti nedeni ile noterden ihtar çekerek işten ayrılabilirsiniz. İhtarnamede kıdem ve mesai alacaklarınızı rakamsal olarak belirtmelisiniz. 3 gün içinde ödemez ise dava açmanız gerekir.

 27. Mizgin dedi ki:

  Merhaba,
  Ben 10 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum. Kendi isteğimle işten ayrılmak istiyorum. Göz tansiyonum ve vertigo rahatsızlığım var. Bu yüzden işten ayrılacağım. Tazminat alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1999 öncesi sigorta başlangıcınız var ise 3600 gün 15 yıl hizmet ile alabilirsiniz. sonrası ise 7000 prim günü veya 4500 gün 25 yıl hizmet süresine tabisiniz. Sağlık problemi ile ayrılmanızın 2 şartı var. birincisi işyeri ile anlaşarak sağlık nedeni ile çıkartılmanızı istemek yada hastaneden yaptığınız işi sağlık nedenleri ile yapmanıda sakınca olduğuna dair rapor almak.

 28. kaan yaman dedi ki:

  merhaba ben 2008 6.ayda işe başladım 2009 nisan ayında sigortam yapıldı.11 yıldır çalışmaktayım ama bu süre içerisinde 3 defa dükkan devri oldu herhangi bir tazminat almadım evrak imzalamadım maaş bordrosu haricinde.maaşım 3000 tl olduğu halde asgari ücret gösteriyor sgk dan ve maaşımı tek çalışan olduğum için elden veriyor.bu sene kızından diğer kızının üzerine devir etti bana hiç bir alacağım yok diye evrak imzalatmaya çalıştılar bende imzalamadım ve her devirde 5-10 gün boşluk oluşmuş giriş çıkış yapmışım haberim olmadan yani imza atmadan biraz takıştık ben işten soğumaya başladım . istifa etsem tazminat alırmıyım yada eşim öğretmen tayin istesek şehir dışı o bahaneyle istifa etsem tazminat alırmıyım toplam gün sayım 3787 gün ilk sigorta ilk işim teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Son çıkış giriş yaptığı tarihin üzerinden 5 sene geçmemiş ise tazminat için dava açabilirsiniz. Adres değişikliği için tazminat alamazsınız.

 29. Mehmet dedi ki:

  Merhabalar,

  ilk işe giriş tarihim 14.09.1998 görünüyor Lise öğrencisiyken Sigorta giriş yapıldı. Toplamda 5014 sigortalı günüm görülmektedir. Hal Böyle iken Kendi isteğim ile 10 yıl 9 aydır halen çalıştığım iş yerinden ayrılırsam Tazminatımı alabilir miyim? Cevabınız için teşekkürler iyi çalışmalar.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Staj başlangıçları emeklilik için başlangıç sayılmaz. ilk prim yatan tarih 1999 sonrası ise 4500 gün ve 25 yıl hizmet süresi veya 7000 prim günü aranır. Mevcut durumda 1999 sonrası prim yatmış ise 5104 gün ile tazminat alamazsınız.

 30. Necip dedi ki:

  Merhaba ben hangi kurumdan ne yazisi alıyım 1990 girişim var 7500 günüm var calistigim yerde iki senede dir çalışıyorum

 31. Necip dedi ki:

  Merhaba ben aynı is yerinde iki senededir çalışıyorum isten cikmak istiyorum tazminat alabilirmiyim ssk girişim 1990 7500 günüm var

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1990 giriş ve 7500 gün prim şartları ile kurumdan yazı alarak çıkabilir ve tazminat alabilirsiniz.

 32. Hüseyin dedi ki:

  Merhaba 9 ay çalıştığım işyerinden tazminat hakkım olurmu onlar çıkarttı kendim çıkmış gibi gösterdiler

 33. Muharrem dedi ki:

  Merhaba sigorta başlangıcı 1998 fakat 3300 gün sigortam var kendi isteğimle işi bıraktığımda tazminat alma şansım varmı teşekkür ederim

 34. ÖZCAN dedi ki:

  Merhaba 2009 sekizinci aydan itibaren hala çalışıyorum sigorta başlangıcım 01 06 1989kendi istegimle işten çıkarsam ne kadar tazminat alabilirim saygılar ayrıca işsizlik maaşı alabilir miyim

 35. alpan dedi ki:

  merhaba sigorta başlangıcım mayıs 2004 ve çalışmakta olduğum şirkette 10 yıldır çalışıyorum sigorta primim 4550 iş yerimden ayrılmak istiyorum haklarımı öğrenebilirmiyim her hangi bir tazminat hakkım varmıdır yada nasıl alabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1999 2008 arası sigorta başlangıcı olanlar ancak 4500 gün ve 25 yıllık sigorta süresini tamamladıklarında sgk dan yazı alarak kıdem tazminatını alabilirler. Ya da 7000 gün prim doldurulmak zorundadır.

 36. ugur dedi ki:

  merhaba benım2002 yılında sıgorta baslangıcım var ve 2012 yılına kadar aralıklı odemler var toplamda 3306 gun pirimim var işyerınde 2012den bu gune kadar calısıyorum işten ayrılmak istiyorum tazminat yada işsizlik maası mumkunmudur beni bilgilendirirseniz cok memnun kalırım

 37. Ümit dedi ki:

  Merhaba ilk sigorta girişim şubat 1999 kendi isteğim üzerine işten ayrılmak istiyorum 3600 kullanma şansım olurmu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Şubat 1999 tarihli sigorta başlangıcında prim de görünüyor ise 3600 dan kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 38. Hüseyin dedi ki:

  Merhaba özel bir markette yaklaşık 12 senedir çalışıyorum. Yıllık izinleri 12 sene boyunca hep eksik kullandım. Şikayet edip çıksam tazminat alabilir miyim…

 39. Mehmet dedi ki:

  Merhabalar,

  ilk işe giriş tarihim 14.09.1998 görünüyor Lise öğrencisiyken Sigorta giriş yapıldı. Toplamda 5014 sigortalı günüm görülmektedir. Hal Böyle iken Kendi isteğim ile 10 yıl 9 aydır halen çalıştığım iş yerinden ayrılırsam Tazminatımı alabilir miyim? Cevabınız için teşekkürler iyi çalışmalar.

 40. oktay dedi ki:

  Merhaba, 6 yıldır belediyede özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum.Şehit yakını olmamdan dolayı kamuya memur olarak atamam yapıldı.Belediyeden ayrılırken kendi isteğimle ayrıldığım gerekçesiyle tazminatımı ödemediler.Alabilme olasılığım var mıdır? İyi çalışmalar.

 41. Ramazan dedi ki:

  Merhaba ben Konya bir fabrikada çalışıyorum burada yıllık izin yok resmi tatil mesailerini vermiyorlar fazla çalısma mesailerini vermiyorlar kasımda 2 seneyı dolduracagım ve ben işten cıkarsam tazminat alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bu sebepleri açıklayıcı bir şekilde noterden haklı nedenle fesih işlemleriniz gerçekleştirip tazminatınız talep edebilirsiniz. İşyeri ödeme yapmaz ise dava yoluna başvurmanız gerekecek.

 42. Nilay Demiröz dedi ki:

  sigorta baslangicim 1988 Aynı is yerinde13 yildir calisiyorum Kendi isteğimle işten ayrılsam tazminat alabilir miyim acaba?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sgk dan yazı alıp işyerine ibraz ederseniz kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

  2. İsmail dedi ki:

   7 aydır calışıyorum calışma saatlerim 12 saat haftalık bayram izinlerim yok ve şu an benimişten ayrılmam icin zora koşuyolar çişten ayrılırsam tazminat alabilirmiyim tşkler

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 seneyi doldurmadığınız işyerinden ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak işveren iş akdinizi fesih eder yani sizi işten çıkartırsa 4 haftalık maaşınız kadar ihbar tazminatı vermek zorunda.

  4. Esra dedi ki:

   Ben iki yıldır hotel de calısıyorım bu iki yil içinde 4 ay çalışmadım tadilat çıktı ve simdi evlencem nikahı yapınca tazminat alabilir miyim

 43. Ümit şahin dedi ki:

  Merhabalar ortalama 2 yil dır çalıştığım firmadan maaş konusunda verilen sözler tuttulmadigi için kendi isteğimle ayrılmak istiyorum sigorta başlangıcım 30 04 2008. 4500 günüm dolmuş durumda ayrılmam durumun da herhangi bi tazminat alma hakkım varımdır acaba

 44. Muhammer Zibek dedi ki:

  Sigorta başlangıç tarihim 1992 askerlik hizmetini 18 ay saydırdım 2004 yılında başladığım bir şirketten 2013 Ağustos ayında kıdem tazminatı alarak işten ayrıldım.Aynı şirkete 70 gün sonra 2013 Kasım’da tekrar başladım. Nisan 2020 de emekli olacağım tekrar kıdem tazminatı alabilirmiyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1999 tarih öncesi sigorta başlangıcı olduğu için tekrar alabilme hakkınız var.

 45. S dedi ki:

  Çalıştığım işte parayı elden alıyorum ve duzenli sigortam yatiyor 2 senedir işten çıksam tazminat, issizlik maasi filan alabilirmiyim?? başka haklarim da varmidir? Teşekkürler

 46. YAŞAR dedi ki:

  merhaba kolay gelsin ben 2011 den beri özel bir otoparkta çalışıyorum maaşımıda yarı elden yarısınıda bankadan çekiyorum yani sigortam asgariden gösteriliyor şuan dada ve ben başka biyer buldum şimdi kendi istegimle ayrılır isem ne taleb etmem gerekiyor ayrılırken işverenden tazminatımı neye göre hesaplamam gerekiyor. Bana cevap verirseniz sevinirim TEŞEEKÜRLER

 47. Savaş dedi ki:

  Merhaba kolay gelsin. Ben ozel halk otobüsünde çalışıyorum işten ayrilmak istiyorum sonuçta ozel sektör oluyor belediyeye filan bağlı degil 2 sene olucak nerdeyse haklarim nelerdir ne alabilrim yardimci olutsaniz sevinirim teşekkürler…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kendi isteğinile haklı sebep olmadan işten çıkarsanız herhangi bir hakkınız (tazminat, İşsizlik vs) bulunmuyor.

 48. Odak dedi ki:

  Merhaba 1997 sgk girişim var 2014 ten bu günekadar aynı firmada calışmaktayım aynı sektörde kendi işimi kurmak istiyorum istifamı verirsem tazminat alabilirmiyim yada ne gibi haklarım var yada haklarım varmı ? teşekürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigorta başlangıcını 1999 yılı öncesi olduğu için kendi isteğinizle de ayrılsanız kıdem tazminatı alabilirsiniz. ancak sgk dan yazı almanız şart. Başka bir hakkınız yok.

 49. Halit dedi ki:

  Merhaba nişanlım 2.5 yıldır bir mağazada çalışıyor ekim sonunda evlencez ama eylül sonunda işten ayrılacak evlilik hazırlıkları için nikah işlemi işten ayrılmasından yaklaşık 1 ay sonra olacak bu durumda tazminat alabilir mi..?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evlendikten sonraki 1 sene içinde kendi isteği ile evlilik nedeni ile işten ayrılması yeterli.

 50. İsim vermesem dedi ki:

  Merhabalar, ben aynı iş yerinde toplamda 43 aydır çalışıyorum. Bunun haricinde toplamda prim ödemem şu anda 3745 gün yani 10 yılın üzerinde. Bir üniversiteye öğretim görevlisi olarak atandım, 657li oluyorum. Kendi isteğimle işten ayrılacağım. Tazminat alabilir miyim? Alırsam şu anki brüt maaşım 9000₺ civarında hesaplamada bu rakam mi kullanılıyor yoksa düşürülüyor mu? Şimdiden teşekkürler

 51. MUSTAFA dedi ki:

  MERHABA BEN 5 YILDIR MUHASEBE BİRİMİNDE CALISIYORUM AMA MAAŞ OLARAK ANLAŞAMIYORUZ HAKKIMI ALAMIYORUM KENDİ İSTEGİM ÜZERİNE CIKSAM TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM

 52. Cemal Safi Kaykusuz dedi ki:

  Merhabalar.
  30 yıldır bir kamu kurumunda daimi işçi olarak çalışıyorum. Emekli olmayı gerekçe göstererek değil de; “9 Eylül 1999 dan önce sigorta başlangıcı olanlardan 15 yıl ve 3600 gün prim sayısını tamamlayanlar kendi istekleri ile kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirler” hükmünden yararlanarak işten ayrılabilir miyim?

 53. Erkan dedi ki:

  Merhaba 13 09. 1999 da işması yaptım. Kendi çıkarsam tazminat alma hakkım varım yana ne kadar pirim lazım. Teşekkür ederim

 54. Mmm dedi ki:

  Slm ben 2008 den beri kesintisiz aynı yerde çalışıyorum bu ayistem ayrılmak istiyorum .benim tazminat hakkım olur mu SGK gitsem nasıl bir hak talbem olur acaba

 55. Çağdaş dedi ki:

  Merhabalar,yaşım 43, 03.01.1990 işe girişim var 3531 gün sayım var normal şartlarda ne zaman emekli olailirim .Yaştan emekli olsam maaşları düşükmü oluyor acaba .

 56. Ömer dedi ki:

  Ben 3 yıldır bir mağazada taşaron firma tarafından temizyikci olarak çalışıyordum bir çok sıkıntı vardı görevim olmayan seyleri yapıyordum kadro personeli az olduğu için meçburen müsterilere bakıyordum kadro personeli olmasına rağmen ürün mal geldiği zaman bu ürünleri mağazaya ben naklediyordum personel sürekli işlerini biz taşaronlara yaptırıyordu ve yönetiçiler hiç bir şekilde yardımcı olmuyorlardı söyleyince beğenmezsen git tarzında itamlarda bulunurlardı araba falan toplatırlardı bazı personeller her fırsatta hakaret ederdi dolaylı en son başka mağzaya gönderceklerdi bende üniversite sınavını kazanmıştım kızdım ve işten ayrıldım ve malesef hiçbir hakkımı alamadım yaklaşık bir buçuk ay oldu açaba şimdi avukata versem haklarımı alabilirmiyim

 57. Emrullah dedi ki:

  Merhaba
  Ben işlerinde 8 yıldır çalıştığı işlerinden ayrılırsam tazminat alabilirmiyim

 58. Yunus dedi ki:

  Merhaba ben çalıştığım iş yerinde sürekli isten çıkmam için baskı yapıyor direk yapılmıyor başka türlü ve başkalarının üzerinde yapıyor Patron

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   size yapılan şey mobbing olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde bir uygulamanın varlığını gerekçe göstererek nıterden iş akdinizi fesih edip tazminat talep edebilirsiniz. ancak ispatlayacak belgeler toplamadan yapmayın

 59. Ahmet can dedi ki:

  24.09.2015 tarıhınde basladıgım ozel şirketten kendi isteğimle ayrılmak istiyorum ne gıbı haklar elde edebılırım detayını sızden ogrenmek ısıtıyorum 2013 tarıhınde sıgorta gırıs tarıhı var

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2013 sigorta başlangıcı ile 5400 günü doldurmadan kendi isteğinizle ayrıldığınızda herhangi bir hakkınız bulunmuyor.

 60. Mehmet dedi ki:

  Ben 16 aydık çalıştığım iş yerinden kendi isteğimle ayrıldım tazminat alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1999 öncesi sigorta başlangıcınız var ise alabilirsiniz. aksi halde alamazsınız.

  2. Büşra Nur Yıldırım dedi ki:

   15.12.2015 sigorta giriş tarihim ve kendi isteğimle işten ayrılmak istiyorum hem maaşımı az buluyorum hemde parmağım kırık kolum alçıda burdan ilerleye bilirmiyim yani nasıl bi hak talep edebilirim tazminat alabilirmiyim?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınız asgari ücretin altında değil ise sebep olmaz. Sağlık sorunlarınız tedavi sonrasında çalışmanıza engel olacak ise olabilir. ancak geçici bir rahatsızlık olacağını düşünüyoruz.

  4. Hülya dedi ki:

   Merhaba sigorta başlangıcım Ekim 2007 aynı iş yerinde haziran 20013 den beri çalışıyorum kendi isteğimle işten ayrılsam tazminat alabilir miyim?

 61. Ramazan dedi ki:

  2006 sigarta girişim var ve aynı işyerinde 5 buçuk yıldır çalışmaktayım icralık borclarim var tazminatimi alip çıkmak istesem mümkün mü

 62. hüseyin dedi ki:

  merhba ben şubat 05 2015 te bir markete girdim marketteki müdür cok üstüme geliyor küfürde ediyor ve şimdi işte cıkmak istiyorum bu durumda ihbar ve kıdem tazminatı alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Noter ile hakaret nedeni ile haklı nedenle iş akdinizi fesih edip tazminatınızı talep edebilirsiniz. Eğer vermezler ise dava süreci sonunda alabilirsiniz.

 63. Salih kaplan dedi ki:

  4 yıldır çalıştığım yer ben 6 ay sigortasız çalıştırmış kendim çıkarsam tazminat alabilirmiyim

 64. Öğretmen dedi ki:

  Merhabalar özel bir okulda 5 yıldır öğretmen olarak çalışıyorum devlete atandım tazminatımı nasıl alabilirim

 65. HAKAN ÖZER dedi ki:

  Merhaba 2.5 aydır iş yerimden maaş yol ve yemek parası alamıyorum
  5 yıldır bu firmada çalışıyorum şirketin maddi durumu 4 aydır iyi değil ve kendi isteğim ile işten ayrılmak istiyorum tazminat alabilirmiyim kendi isteğim ile çıkmazsam da devamlı kötüye gidiyor maddi durumum ne zamana kadar dayanabilirim 8.ayda 2 arkadaşımıda işten çıkardı onlarda şuan ne maaşlarını alabildi nede tazminatlarını beklemedeler.
  cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaş Ödemelerin yapılmadığını sebep göstererek noter aracılığı ile haklı nedenle fesih hakkınız var. ancak yine ödemeyeceklerinden dava süreci başlar. Dava sonucunda kazanırsınız. O zaman kadar işyerinin kapanmamasını umalım.

 66. abdulkerim dedi ki:

  merhaba 21.11.2016 tarhınden berı ılac fırmasında depo sorumlusu olarak calısıyorum 3 yıl oldu belımde fıtık cıktı zorlanyorum doktor agr kaldrma dıyor daha uygun ış bakyorm sirket tazmınatımı vermıyor ne yapabılırm haklarımı savunmam ıcın. tesekkurler

 67. Serkan dedi ki:

  Serkan merhabalar 2015 yilinda calismaktayim 2019 calistigim isyerinden cikmak istiyorum 12 saat calisiyoruz sitres altinda potron devamli kufur ediyor ikizlerim var cocuk parasi vermiyorlar benim haklarim nelerdir bilmek istiyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşverenin hakareti ve mesai verilmemesi sebepleri ile haklı nedenle iş akdinizi noter aracılığı ile feshedebilirsiniz. Tazminat ödemesi yapılmaz ise ayrıca dava açma hakkınız bulunmaktadır. Bu tür sözlü durumlarda şahit bulmanız önemli.

  2. Hülya dedi ki:

   Merhaba sigorta başlangıcım Ekim 2007 aynı iş yerinde haziran 20013 den beri çalışıyorum kendi isteğimle işten ayrılsam tazminat alabilir miyim?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2007 sigorta başlangıcı olanlar en az 4500 gün ve 25 yıl hizmet süresi veya 7000 gün prim ile kurumdan yazı alarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Mevcut durumda siz şartları sağlamıyorsunuz.

 68. Mustafa dedi ki:

  10 senedir ayni is yerinde çalışıyorum, benden habersiz , 3 kez olmak uzere sigorta giriş çıkışı yapildi ,bunlar 3 ay ,6 ay, ve 10 ay surdu bu donemlerde sigortasız ayni işyerinde calistim ,2 senedir evliyim ve esim hem turk hemde yabanci vatandaşlığı var önümüzdeki yil yurtdışında taşınmayı orda yasamayı düşünüyoruz, bu sebeplerle herhangi bi tazminat almaya hakkim varmi? Ve maaslarimiz elden odenir ,hep gecikmeli bunlarda sebep sayilirmi , iyi günler tesekkur ederim

 69. Sedat dedi ki:

  Toplam 3650 günüm var ilk sigorta girişim 1991 6 yıldır aynı iş yerinde çalışyorum asgari ücretten ödenyorum acaba kıdem ihbar toplam kendi isteğiyle ayrilsam ne kadar alırim

 70. Serkan Deniz dedi ki:

  Merhaba sigorta İlk İşe Giriş Tarihi : 16.09.1996 fakat ilk prim ödeme sürem 01/2002
  prim sürem 5651 gün ve 17 yıl çalışma süresi
  1999 öncesi tazminat almaya hak kazanıyor muyum ?
  Teşekkürler

 71. Gürkan dedi ki:

  Merhaba 1 buçuk yıldır çalıştığım işyerinden ayrilacam maaşım asgari ücretin üzerinde ama primim asgari ücret üzerinden yatıyor birde mesai parası hiç alamadım şimdiye kadar 14-15 saat çalıştığımız günler bile oldu buna göre tazminat alabilir miyim işten ayrılırken ne yapmam gerekiyor bilgi verebilir misiniz.

 72. Nurettin Toylak dedi ki:

  Merhaba

  2008 mart ayında bir inşaat firmasında işe başladım aynı işyerinde 2010 nisan ayında emekli oldum kdem tazminatımı almadım aynı şirkette işe devam ettim hiç işten ayrılmadan çeşitli illerde işe devam ettim 11 yılı geçkin bu inşaat firmasında çalıtığım vardır kendi istegim ile işten ayrılsam kdem tazminatımı alabilirmiyi iyi çalışmalar