SGK

Kendi İsteği ile İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi ?

2020 Kendi İsteği ile İşten Ayrılan Tazminat Alır Mı? iş kanunu kapsamında işverenin işten ayrılan işçisine ödemekle yükümlü olduğu ödenektir. 4857 sayılı kanunun kapsamında işverenler çalıştırdıkları işçilerin işten ayrıldıktan sonra almaya hak kazandığı tazminatı vermekle yükümlüdürler. Yasa kapsamında geçen hükümlere göre şartlara uyum sağlayan her işçinin kıdem tazminatı almaya hakkı bulunur. Şartlara uyum sağlayan her işçinin kıdem tazminatı almaması durumunda tazminatı ödemeyen işverene cezai işlem uygulanmaktadır.


Kıdem tazminatı ödemesini yapmayan işverenlere işçinin dava açma hakkı bulunmakta ve işveren adına ciddi boyutlarda ceza bedelleri ödemek durumunda kalması sonucu meydana gelmektedir. İşçinin işten ayrılma sebepleri kıdem tazminatı alma şartlarına uyum sağlıyor ise işçi işveren tarafından ödenecek olan bir yıllık çalışma süresi için 1 aylık brüt maaş tutarını almaya hak kazanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Nedir, Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

İşçinin kıdem tazminatı almak ile ilgili hakları ve kıdem tazminatını almayı hak edişleri ile ilgili hükümler 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde bulunmaktadır. 1475 sayılı yasanın 14.madesine göre işçilerin hak edebileceği Kıdem tazminatı şartları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • İşçinin işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı alabilmesi için aynı işyerinde en az 1 yıl süresince çalışmış olması gerekmektedir.
 • İşçinin vefat etmesi sonucu tazminat hakkı bitmez. Bu durumun yaşanması sonucunda işçinin sahip olduğu kıdem tazminat hakkı birinci dereceden akrabalarına verilmektedir.
 • Askerlik sebebi ile işten ayrılmak zorunda kalan çalışanların kıdem tazminat hakları saklı tutulmaktadır.
 • Çalıştığı süre içerisinde evlilik yaparak evliliği sonrasındaki 1 yıllık süre içerisinde işten ayrılan kadın işçilerin kıdem tazminatı hakları saklı tutulmaktadır.
 • İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirerek emeklilik müracaatında bulunması kıdem tazminatı hakkına herhangi bir engel teşkil etmemektedir.
 • Emeklilik süresini doldurarak yaş koşulunu bekleyen işçinin işten ayrılması kıdem tazminatı hakkına engel teşkil etmemektedir.
 • İşçinin işi bırakma nedeni kendi isteği dışında olmalıdır. İşçinin kendi isteği ile işten ayrılması tazminat hakkını bazı şartlara uyum sağlaması durumunda kazanır.

İş yasasına göre kendileri işten ayrılan işçilerin işten ayrılma sebepleri belirtilen maddeler sonucu olmuş ise tazminat almaya hak kazanırlar. Buna göre;

 • İşçinin yaptığı işten dolayı hastalanması sonucunda işten ayrılması durumunda,
 • İşverenini yasalar ve iş sözleşmesi kapsamı dahilindeki hükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda,
 • İşçiye hakarette bulunulması ya da işçinin olumsuz davranışlara maruz kalması durumunda,
 • İşçinin çalıştığı işyerinde meydana gelebilecek olay sebebi ile 1 haftadan fazla süre işyerinde bulunmak zorunda kalması durumunda kıdem tazminatına hak kazanırlar.

Kıdem Tazminatı Hesaplama İşlemleri Nasıl Yapılır?

İşçinin aynı işyerinde çalıştığı süre içerisinde işyerinden kazandığı aylık brüt maaş tutarı, yıllık brüt ikramiye tutarı ve kümülatif vergi matrahı gibi bilgiler kapsamında yapılan işlemler sonucunda işçinin kıdem tazminatı ne kadar alacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Yasaların belirlediği şartlara uyum sağlayan işçinin hak ettiği kıdem tazminatı ödemelerinde çalışılan 1 yıllık sürenin 30 günlük brüt ücret tutarı baz alınmaktadır. Tazminat hesaplama 2020 yılında işçinin son ayda aldığı brüt maaşı ve çalıştığı yıl sayısı çarpımı alacağı tazminat tutarını ortaya çıkarmaktadır.

Örneğin;

 • İşçiye ödenen son ay brüt rakamın 3 bin TL olduğu düşünülürse,
 • Aynı işyerinde 4 yıl hizmet vermiş bu işçinin işten ayrılması sonucu alacağı tazminat tutarı 12 bin TL olmaktadır. 3 bin maaş x 4 yıl hizmet = 12 bin TL

Kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Buna göre;

 • İşçinin almış olduğu brüt maaşı kapsamında yapılan yemek, yol ve prim gibi ödemeler tazminat hesaplarına dahil edilmektedir.
 • Kıdem tazminatlarında ödenecek olan tek vergi damga vergisi olmaktadır.
 • Kıdem tazminatı hesaplamaları her yıl devlet tarafından belirlenen tavan sınırı üzerinden yapılmaktadır.

2020 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

İşçilerin elde ettikleri brüt maaşları üzerinden hesaplanan kıdem tazminatlarında devlet tarafından her yıl belirlenen tavan sınırı aşılamamaktadır. Kıdem tazminat tavanı ise en yüksek derecede memurun (Başbakanlık müsteşarı) 1 yıllık emeklilik ikramiyesine göre belirlenmektedir. Kıdem tazminatı 2020 yılında belirlenen rakam; 6 bin 730 TL 15 kuruştur. İşçinin brüt ücreti 10 bin TL olsa bile 1 yıllık kıdeme karşı alabileceği rakam 6 bin 730 TL 15 kuruştur.

İhbar Tazminatı Nedir, Kimler İhbar Tazminatı Alabilir?

İş Kanunu 17. maddesinde ihbar süresi ile ilgili düzenleme bulunmakta ve ihbar süresine uyum sağlamayan işveren ve işçiler ödenmesi gereken bir tutar bulunmaktadır. İşveren ve işçilerin ödemek zorunda kaldıkları bu tatarlara ise ihbar tazminatı denilmektedir. Kıdem ve ihbar tazminatları sıklıkla birbiri ile karıştırtmasına karşın birbirinden farklı ödeme tutarları olmaktadır.

Kanun kapsamında belirtildiğine göre;

 • İşveren çalıştırdığı işçisini işine son vermeden önce belirtilen süre dâhilinde ihbar etmelidir.
 • İşçi işten ayrılmadan önce belirtilen süre dâhilinde ihbar etmelidir.

İhbar yapılmadan işten ayrılan ya da ihbar yapılmadan işine son verilen işçi için ihbar tazminatı ödemesi zorunluluğu bulunmaktadır. İhbar tazminat süreleri işçinin çalıştığı toplam süreye göre belirlenmektedir. Buna göre ihbar tazminat şartları şu şekildedir:

 • 6 aydan daha az çalışmış olan işçilerin ihbar süreleri 14 gün olmaktadır.
 • 6 ay ve 18 aylık çalışma süreleri olan işçilerin ihbar süreleri 8 gün olmaktadır.
 • 18 ay ve 36 ay çalışma süreleri olan işçilerin ihbar süreleri 2 gün olmaktadır.
 • 36 ay ve daha sonrası kadar çalışma süresi bulunan işçilerin ihbar süreleri 56 gün olarak hesaplanmaktadır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatları kıdem tazminatlarında olduğu gibi brüt ücretler üzerinden hesaplanmaktadır. İhbar tazminatının kıdem tazminatından farkı ise kıdem tazminatındaki tavan ücretin ihbar tazminatında bulunmamasıdır.  Kıdem tazminatlarında yapılan tavan ücretinden hesaplamalar ihbar tazminatında bulunmamakta bu durum ise iki tazminat arasındaki tek farklılık olmaktadır.

Hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken konular arasında gelir ve damga vergisi kesintileri olmaktadır. İhbar tazminat hesaplamalarında gelir ve damga vergisi kesintileri yapılmaktadır.

İhbar tazminatı örnek hesaplaması şu şekilde örneklenebilir;

 • Aynı işyerinde 8 ay çalıştığı varsayılan bir işçinin aldığı maaşın brüt tutar 3 bin TL olması durumunda;
 • 3.000/30 gün= 100 TL günlük brüt ücret tutarı olmaktadır. 1 aylık süre 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır.
 • İşçinin 8 ay süre ile aynı işyerinde çalışması 28 gün ihbar süresi olarak hesaplanır.
 • Bu durumda ise 100 TL günlük tutar x 28 günlük ihbar süresi = 2.800 TL brüt ihbar tazminatı olmaktadır.
 • Gelir vergisi kesintisi toplam ücretin yüzdesi üzerinden hesaplanmakta ve %27 oranından yapılan hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu durumda örnekte belirtilen tutardaki ihbar tazminatından yapılacak gelir vergisi kesintisi 756 TL olmaktadır.
 • Aynı işlem için kesilecek damga vergisi tutarı ise 27,25 TL olmaktadır. Damga vergisi kesintileri brüt maaş tutarı üzerinden %0,756 olarak kesilmektedir.
 • Gelir ve damga vergisi kesintilerinden sonra örneği verilen ihbar tazminatından yararlanacak olan bir işçi için ihbar tazminatında ödenecek tutar 2.022,75 TL olmaktadır.

İhbar tazminatlarında belirlenen gelir vergileri yüzdeleri yıllık kazanılan brüt ücretlerin miktarlarına göre belirlenmektedir.

Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Ücrete Dahil Edilen Kısımlar Nelerdir ?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanın, kıdem tazminatı hesaplanırken sadece prim ücretleri eklenmez. Prim ücretlerinin yanına yemek yardımı, ramazan kolisi, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü, havlu ve sabun yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı, özel sağlık sigortası, teşvik primi ve devam eden primler kıdem tazminatını hesaplarken unutulmaması gereken çalışan haklarıdır.

Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Dâhil Edilmeyenler Kısımlar Nelerdir ?

Kıdem tazminatı alacak kişinin, tazminatına dahil edilen yan haklarının yanı sıra edilmeyecek maddelerde bulunmaktadır. Bunlar, yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatil ücreti, hastalık yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, seyahat primi, fazla mesai ücreti ve iş arama yardımları kıdem tazminatı hesaplanırken eklenmeyecek maddelerdir.

Askerlik Borçlanması Ne Kadar

Yetim Maaşı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

SGK Hastalık Rapor Parası Nasıl Alınır?

İlgili Makaleler

314 Yorum

 1. Merhaba lar yaklaşık 3.5 yıldır bir inşaat şirketnde çalışıyorum aylık maaş ım 6 bin tl iken aaskeri ücret e yatırılıyor ve bu şitkeetin yeri geldi 15. 20 sigortalı eleman çalılştı ve bu çalışanlar dan da şahit lerim bulunmakta maaş lrı elden parça parça aldık villa başı da 1500 tl bize prim sözü var ama şuanda vermek istemiyorlar ve hiç bankadan para almadık maaş Hesabı olarak işverenin küfürlü ve işim harici görevler vermesi için işten ayrılmakstiyorum bugüne kadar tek bi kağıt imzalamadım geçmişe dönük maaş ve bu prim leri talep edebilirmiyim nasıl bi yol izlemem lazım teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Sigortalı sayısı 10 kişiyi gecen firmalar maaşları bankadan ödemek zorundadırlar. Sigortanızın aldığınız maaştan yatmaması ve işverenin hakareti nedeni ile noterden ihtar çekerek işten ayrılabilirsiniz. İhtarnamede kıdem ve mesai alacaklarınızı rakamsal olarak belirtmelisiniz. 3 gün içinde ödemez ise dava açmanız gerekir.

 2. Merhaba,
  Ben 10 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum. Kendi isteğimle işten ayrılmak istiyorum. Göz tansiyonum ve vertigo rahatsızlığım var. Bu yüzden işten ayrılacağım. Tazminat alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   1999 öncesi sigorta başlangıcınız var ise 3600 gün 15 yıl hizmet ile alabilirsiniz. sonrası ise 7000 prim günü veya 4500 gün 25 yıl hizmet süresine tabisiniz. Sağlık problemi ile ayrılmanızın 2 şartı var. birincisi işyeri ile anlaşarak sağlık nedeni ile çıkartılmanızı istemek yada hastaneden yaptığınız işi sağlık nedenleri ile yapmanıda sakınca olduğuna dair rapor almak.

 3. merhaba ben 2008 6.ayda işe başladım 2009 nisan ayında sigortam yapıldı.11 yıldır çalışmaktayım ama bu süre içerisinde 3 defa dükkan devri oldu herhangi bir tazminat almadım evrak imzalamadım maaş bordrosu haricinde.maaşım 3000 tl olduğu halde asgari ücret gösteriyor sgk dan ve maaşımı tek çalışan olduğum için elden veriyor.bu sene kızından diğer kızının üzerine devir etti bana hiç bir alacağım yok diye evrak imzalatmaya çalıştılar bende imzalamadım ve her devirde 5-10 gün boşluk oluşmuş giriş çıkış yapmışım haberim olmadan yani imza atmadan biraz takıştık ben işten soğumaya başladım . istifa etsem tazminat alırmıyım yada eşim öğretmen tayin istesek şehir dışı o bahaneyle istifa etsem tazminat alırmıyım toplam gün sayım 3787 gün ilk sigorta ilk işim teşekkürler

  1. Merhaba,

   Son çıkış giriş yaptığı tarihin üzerinden 5 sene geçmemiş ise tazminat için dava açabilirsiniz. Adres değişikliği için tazminat alamazsınız.

 4. Merhabalar,

  ilk işe giriş tarihim 14.09.1998 görünüyor Lise öğrencisiyken Sigorta giriş yapıldı. Toplamda 5014 sigortalı günüm görülmektedir. Hal Böyle iken Kendi isteğim ile 10 yıl 9 aydır halen çalıştığım iş yerinden ayrılırsam Tazminatımı alabilir miyim? Cevabınız için teşekkürler iyi çalışmalar.

  1. Merhaba,

   Staj başlangıçları emeklilik için başlangıç sayılmaz. ilk prim yatan tarih 1999 sonrası ise 4500 gün ve 25 yıl hizmet süresi veya 7000 prim günü aranır. Mevcut durumda 1999 sonrası prim yatmış ise 5104 gün ile tazminat alamazsınız.

 5. Merhaba ben hangi kurumdan ne yazisi alıyım 1990 girişim var 7500 günüm var calistigim yerde iki senede dir çalışıyorum

 6. Merhaba ben aynı is yerinde iki senededir çalışıyorum isten cikmak istiyorum tazminat alabilirmiyim ssk girişim 1990 7500 günüm var

  1. Merhaba,

   1990 giriş ve 7500 gün prim şartları ile kurumdan yazı alarak çıkabilir ve tazminat alabilirsiniz.

 7. Merhaba 9 ay çalıştığım işyerinden tazminat hakkım olurmu onlar çıkarttı kendim çıkmış gibi gösterdiler

 8. Merhaba sigorta başlangıcı 1998 fakat 3300 gün sigortam var kendi isteğimle işi bıraktığımda tazminat alma şansım varmı teşekkür ederim

 9. Merhaba 2009 sekizinci aydan itibaren hala çalışıyorum sigorta başlangıcım 01 06 1989kendi istegimle işten çıkarsam ne kadar tazminat alabilirim saygılar ayrıca işsizlik maaşı alabilir miyim

 10. merhaba sigorta başlangıcım mayıs 2004 ve çalışmakta olduğum şirkette 10 yıldır çalışıyorum sigorta primim 4550 iş yerimden ayrılmak istiyorum haklarımı öğrenebilirmiyim her hangi bir tazminat hakkım varmıdır yada nasıl alabilirim

  1. Merhaba,

   1999 2008 arası sigorta başlangıcı olanlar ancak 4500 gün ve 25 yıllık sigorta süresini tamamladıklarında sgk dan yazı alarak kıdem tazminatını alabilirler. Ya da 7000 gün prim doldurulmak zorundadır.

 11. Merhaba ilk sigorta girişim şubat 1999 kendi isteğim üzerine işten ayrılmak istiyorum 3600 kullanma şansım olurmu

  1. Merhaba,

   Şubat 1999 tarihli sigorta başlangıcında prim de görünüyor ise 3600 dan kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 12. Merhaba ben Konya bir fabrikada çalışıyorum burada yıllık izin yok resmi tatil mesailerini vermiyorlar fazla çalısma mesailerini vermiyorlar kasımda 2 seneyı dolduracagım ve ben işten cıkarsam tazminat alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Bu sebepleri açıklayıcı bir şekilde noterden haklı nedenle fesih işlemleriniz gerçekleştirip tazminatınız talep edebilirsiniz. İşyeri ödeme yapmaz ise dava yoluna başvurmanız gerekecek.

 13. sigorta baslangicim 1988 Aynı is yerinde13 yildir calisiyorum Kendi isteğimle işten ayrılsam tazminat alabilir miyim acaba?

  1. Merhaba,

   Sgk dan yazı alıp işyerine ibraz ederseniz kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

  2. 7 aydır calışıyorum calışma saatlerim 12 saat haftalık bayram izinlerim yok ve şu an benimişten ayrılmam icin zora koşuyolar çişten ayrılırsam tazminat alabilirmiyim tşkler

  3. Merhaba,

   1 seneyi doldurmadığınız işyerinden ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak işveren iş akdinizi fesih eder yani sizi işten çıkartırsa 4 haftalık maaşınız kadar ihbar tazminatı vermek zorunda.

  4. Ben iki yıldır hotel de calısıyorım bu iki yil içinde 4 ay çalışmadım tadilat çıktı ve simdi evlencem nikahı yapınca tazminat alabilir miyim

 14. Sigorta başlangıç tarihim 1992 askerlik hizmetini 18 ay saydırdım 2004 yılında başladığım bir şirketten 2013 Ağustos ayında kıdem tazminatı alarak işten ayrıldım.Aynı şirkete 70 gün sonra 2013 Kasım’da tekrar başladım. Nisan 2020 de emekli olacağım tekrar kıdem tazminatı alabilirmiyim.

  1. Merhaba,

   1999 tarih öncesi sigorta başlangıcı olduğu için tekrar alabilme hakkınız var.

 15. Merhaba kolay gelsin. Ben ozel halk otobüsünde çalışıyorum işten ayrilmak istiyorum sonuçta ozel sektör oluyor belediyeye filan bağlı degil 2 sene olucak nerdeyse haklarim nelerdir ne alabilrim yardimci olutsaniz sevinirim teşekkürler…

  1. Merhaba,

   Kendi isteğinile haklı sebep olmadan işten çıkarsanız herhangi bir hakkınız (tazminat, İşsizlik vs) bulunmuyor.

 16. Merhaba 1997 sgk girişim var 2014 ten bu günekadar aynı firmada calışmaktayım aynı sektörde kendi işimi kurmak istiyorum istifamı verirsem tazminat alabilirmiyim yada ne gibi haklarım var yada haklarım varmı 😊 teşekürler

  1. Merhaba,

   Sigorta başlangıcını 1999 yılı öncesi olduğu için kendi isteğinizle de ayrılsanız kıdem tazminatı alabilirsiniz. ancak sgk dan yazı almanız şart. Başka bir hakkınız yok.

 17. Merhaba nişanlım 2.5 yıldır bir mağazada çalışıyor ekim sonunda evlencez ama eylül sonunda işten ayrılacak evlilik hazırlıkları için nikah işlemi işten ayrılmasından yaklaşık 1 ay sonra olacak bu durumda tazminat alabilir mi..?

  1. Merhaba,

   Evlendikten sonraki 1 sene içinde kendi isteği ile evlilik nedeni ile işten ayrılması yeterli.

 18. Merhaba ben çalıştığım iş yerinde sürekli isten çıkmam için baskı yapıyor direk yapılmıyor başka türlü ve başkalarının üzerinde yapıyor Patron

 19. 24.09.2015 tarıhınde basladıgım ozel şirketten kendi isteğimle ayrılmak istiyorum ne gıbı haklar elde edebılırım detayını sızden ogrenmek ısıtıyorum 2013 tarıhınde sıgorta gırıs tarıhı var

  1. Merhaba,

   2013 sigorta başlangıcı ile 5400 günü doldurmadan kendi isteğinizle ayrıldığınızda herhangi bir hakkınız bulunmuyor.

  1. Merhaba,

   1999 öncesi sigorta başlangıcınız var ise alabilirsiniz. aksi halde alamazsınız.

  2. 15.12.2015 sigorta giriş tarihim ve kendi isteğimle işten ayrılmak istiyorum hem maaşımı az buluyorum hemde parmağım kırık kolum alçıda burdan ilerleye bilirmiyim yani nasıl bi hak talep edebilirim tazminat alabilirmiyim?

  3. Merhaba,

   Maaşınız asgari ücretin altında değil ise sebep olmaz. Sağlık sorunlarınız tedavi sonrasında çalışmanıza engel olacak ise olabilir. ancak geçici bir rahatsızlık olacağını düşünüyoruz.

  4. Merhaba sigorta başlangıcım Ekim 2007 aynı iş yerinde haziran 20013 den beri çalışıyorum kendi isteğimle işten ayrılsam tazminat alabilir miyim?

 20. merhba ben şubat 05 2015 te bir markete girdim marketteki müdür cok üstüme geliyor küfürde ediyor ve şimdi işte cıkmak istiyorum bu durumda ihbar ve kıdem tazminatı alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Noter ile hakaret nedeni ile haklı nedenle iş akdinizi fesih edip tazminatınızı talep edebilirsiniz. Eğer vermezler ise dava süreci sonunda alabilirsiniz.

 21. Merhaba 2.5 aydır iş yerimden maaş yol ve yemek parası alamıyorum
  5 yıldır bu firmada çalışıyorum şirketin maddi durumu 4 aydır iyi değil ve kendi isteğim ile işten ayrılmak istiyorum tazminat alabilirmiyim kendi isteğim ile çıkmazsam da devamlı kötüye gidiyor maddi durumum ne zamana kadar dayanabilirim 8.ayda 2 arkadaşımıda işten çıkardı onlarda şuan ne maaşlarını alabildi nede tazminatlarını beklemedeler.
  cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Maaş Ödemelerin yapılmadığını sebep göstererek noter aracılığı ile haklı nedenle fesih hakkınız var. ancak yine ödemeyeceklerinden dava süreci başlar. Dava sonucunda kazanırsınız. O zaman kadar işyerinin kapanmamasını umalım.

 22. Serkan merhabalar 2015 yilinda calismaktayim 2019 calistigim isyerinden cikmak istiyorum 12 saat calisiyoruz sitres altinda potron devamli kufur ediyor ikizlerim var cocuk parasi vermiyorlar benim haklarim nelerdir bilmek istiyorum

  1. Merhaba,

   İşverenin hakareti ve mesai verilmemesi sebepleri ile haklı nedenle iş akdinizi noter aracılığı ile feshedebilirsiniz. Tazminat ödemesi yapılmaz ise ayrıca dava açma hakkınız bulunmaktadır. Bu tür sözlü durumlarda şahit bulmanız önemli.

  2. Merhaba sigorta başlangıcım Ekim 2007 aynı iş yerinde haziran 20013 den beri çalışıyorum kendi isteğimle işten ayrılsam tazminat alabilir miyim?

  3. Merhaba,

   2007 sigorta başlangıcı olanlar en az 4500 gün ve 25 yıl hizmet süresi veya 7000 gün prim ile kurumdan yazı alarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Mevcut durumda siz şartları sağlamıyorsunuz.

 23. 14nisan 2012 yilindan itibaren aynı yerde çalışıyorum ilk ssk 12 nisan 2003 işten ayrılmak istiyorum tazminat alabilirmiyim?

 24. 8 ve ya 9 senedir aynı işyerinde çalışıyorum ve bizleri 10 aydır maaş konusunda bizi madur ediyorlar ve bende isten ciktim tazminat alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Maaş ödemelerinin aksaması sürekli hale geldi ise; gecikmeye dayalı noterden ihtar çekerek kıdem tazminatınızı talep edeblirsiniz. Ancak bu durumun mahkeme süreceğini de göz önünde bulundurun. Mahkeme 1 yılı aşkın sürebilir. Şirketin durumu bu süreyi götürür mü ? Bu durumları göz önüne alarak işlemleri başlatabilirsiniz.

 25. Merhaba evlilik için işten çıkmak istiyorum ama nikahım düğün salonunda olacak o yüzden düğünden önce çıkısım verilecek tazminat alabilir miyim

 26. 2000 yılı 7 ayından itibaren aynı iş yerinde girişli çıkışlı 10 yıldan fazla çalışmışlığım var işten çıkışlarda hiç bir ücret ve tazminat almadım geriye dönük tazminatları alabilir miyim

  1. Merhaba,

   Geriye dönük 5 yıl öncesine kadar usulsüz bir çıkış yapılmış ve tazminat almamaışsanız. Bunu ispatlayarak tazminat almanız mümkün. Dava açmanız gerekebilir.

 27. 5,5 yıldır çalışıyorum. Yasa da yıllık izinlerin bir bölümü en az 10 gün kalanı istediği gibi kullandırır işveren yazıyor. Ben 6 günden fazla yıllık izin kullanamadım hiç bir zaman. Hep bir bahane hep iş yoğunluğu vs. sebeblerden. Ama izinlerim bir bir iki iki gitmediğim günlere kesiliyor. Bana yıllık iznimin on günlük kısmını kullandırılmamasını sebeb göstererek iş akdini fesh edebilir miyim?
  Aslında böyle yasaya laned olsun işimden nefret ettiğim için ayrılmak istiyorum ama tazminatımı alamıyorum kendim bırakırsam. Aksi gibi işsizlik maaşı da alamıyorum. Devletle işveren ortaklığının bir ürünü bu yasa. İş yerinde mobing var, kendi işim dışında işlere de baktırılıyorum. Bel fıtığı oldum. Hastane rapor vermez. İşyerinden bir tane kimse şahitlik yapmaz işimden olurum korkusundan. Bir de arabulucu muhabbeti var. 3600 den yararlanamıyorum maalesef. Ne önerebilirsiniz bana ?

  1. Merhaba

   İzninizin 10 günlük kısmını kesintisiz kullanamamanız tek taraflı haklı nedenle fesih sebebidir. Bunu kullandırdıklarını kendileri ispatlamak zorundadır. Bir çok işyerinde sizin dediğiniz gibi durumlar oluyor. Ancak 10 gün keseintisz kullandırmak sizin hakkınız. Bu nedenle iş akdinizi fesih ederek tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Kuvvetle muhtemel dava aşamasına gelecek ancak kazanırsınız. Bu durum ispatlanmadan da maalesef işsizlik maaşı bağlanıyor.

  2. 2014 yıldan beri iş yerinde çalışıyorum. Sigorta girişim 1997 istifa etmem halinde alacak haklarim nelerdir

 28. Merhaba 2006 Dan bu yana aynı is yerinde çalışıyorum yanlız asker gittiğim için ara verdim askerden geleli 5 sene oldu aynı yerde çalışıyorum halen istifa durumda tazminat alabilir miyim

  1. Merhaba,

   İlk sigorta başlangıcı 1999 ve öncesi ise alabilirsiniz. Değil ise aynı işyerinde çalışmış olmak bunun için yeterli olmaz.

 29. Merhaba ben petrolde akaryakıt elemanı (pompacı) olarak çalıştığım iş yerinden 30 Haziran tarihinde kendi istediğimle ayrıldım işe giriş yılım 2015 Kasım
  Kendi istediğimle çıktığım için kıdem tazminatı alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   2015 tarihli sigorta başlangıcı ile kendi isteğinizle ayrıldığınızda tazminat alamazsınız.

 30. Merhaba benim yıllık iznim 5 yılı gectigim için yıllık 23 gün. Benim yıllık izinim dolduğu ay kullanmadı gım aylarda maaş bodrosunda kullandı diye izin gösteriyor lar işten çıkarSam nasıl ne yapmalıyım.

  1. Merhaba,

   size izin kullandırdıklarına dair imzalı yazı almıyorlarsa tüm izin paralarını isteme hakkınız var.

 31. 2016 yılında işe girdim ancak şehir dışına taşıncağımız için işten çıktım bu durumda yeni kanuna göre tazminat alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Tazminat ile ilgili yeni kanun henüz belirlenmedi. Mevcut duruma göre alamazsınız.

 32. Merhaba 2010 dan beri aynı iş yerindeyim Sabah 9 akşam 9 hatta 10 lara kadar çalışıyoruz mesai almadan. Bayramlarda 1 gün en fazla 2 gün tatil kullanabiliyoruz. Cumartesi günleri ful. Hatta. Pazar günleri nöbet adı altında. Ücretsiz çalışıyoruz. Hatta aile geçim indirimini dahi alamıyoruz. Bu şartlar altında kendi isteğimle çıksam haklarım nelerdir

  1. Mustafa bey merhaba,

   Bahsettiğiniz tüm bu sebepler ile noterden ihtarname çekerek tazminatınızı ve ihbarınızı talep etmeniz gerekiyor. sonrasında dava süreci işleyeceğini düşünüyoruz. bunun için de iş hukuku avukatları mevcut.

  2. Merhaba ben 2008 yilindan beri ayni isyerinde calisiyorum kendi istegimle isi birakmak istiyorum aceba tazminat alabilirmiyim sigorta baslangicim 1991 ama ciraklik okulundan yani pirim yatmadi pirim yatan tarih 2004 den itibaren su anda gun sayim 4800 tesekkurler

 33. Merhaba ben 13 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum 4600 gün pirimim var patronum bana tazminatı mı verecek işten çıkarıp. Geri ise alacak. Yanlız 1 yıl sonra geri dönüş yapabilirsin dedi. Aynı iş yerine en kısa sürede ne zaman işe baslayabilirim.

  1. Merhaba,

   Kanunda öyle bir süre yok. Hemen sonra ki gün de işe alabilir. Bu bilgiyi nereden aldı bilmiyoruz ama doğru olmadığı kesin.

 34. 08 03 2003 ilk işe giriş tarihim 13 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum nasıl kıdem tazminatı alabilirim 1984 doğumluyum.

  1. Merhaba,

   1999 2008 arası 4500 gün ve 25 yıl hizmet süresi geçmesi gerekiyor. Veya 7000 prim günü dolmuş olmalı bu iki şartı da sağlayamıyorsanız haklı nedenle fesih sebelrden biri ile işten ayrılmanız gerekiyor.

 35. Merhaba 2005 giris işe halen ayni isyerinde calisiyorum saatleri belli deil sabah 8 gece 11 12 10 9 farketmiyor asgari ucretten fazla aliyorum maasimi hastaneye gidicem izin vermior cocugum hasta doktora goturcem izin vermiyo cay saatim yok yemek saatim yok yemek yerken musteri geliyor kalk musteriye bak snra yersin yemek diyolar is daha onemli calisana deger vermiyolar.kzilarim 1 i 9 yasinda 1ide 4 yasinda cocuk parasi vermiyolar.isten ayrilirsam eger tazminat alabilirmiyim

 36. Merhaba.
  Ben 3 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ama ne yıllık iznim var nede haftalık bize bunları kullandığımıza dair kağıt imzalatiyorlar imzamassak isten cikaricaklarini söylüyorlar bizde işsizlikten katlaniyoruz ben şuan patronla tartissam işten cikarilsam kıdem ve ihbar tazminatlarını alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Herhangi bir hakaret içeren sözcük kullanmadan haklarınız savunabilirsiniz. İşten çıkartılırsanız zaten kıdem ve ihbar tazminatlarınızı ödemek zorunda. Yıllık izin imazalatacakları zaman imzalamayın.

 37. Merhaba ben 2003 yılından beri sigortalıyım 2009 dan beride engelli çocuklara bakıyorum yatılı yurtta sözleşmeli işçi olarak çalışıyorum 3523 günüm var ve sağlık sorunlarımdan dolayı işten ayrılmak istiyorum tazminat alabilirmiyim brüt maaşım 4.250 bilgi verirseniz sevinirim

 38. 10 aydır çalışıyorum kendi isteğiyle işi bırakıyorum sorun su ki ise girmeden önce ilk iş günümde 50 bin TL senet imza attım günlük ödeme aldigimiz için iş gereği be işi bırakacağı yarın söyliyip bidaha gitmeyi düşünmüyorum bu sebepten ötürü herhangi bi sorun yaşrmiyim

 39. Merhaba ben 2005 den berı aynı ıs yerınde calısıyorum SSK da işde baslama tarihim 1999 gozukuyor 1999 olan cıraklık okulu falan 1999 olarak aktıf gozukuyorum iş yerınde patron devamlı hakaret ediyor bize bunu nasıl kanıtlayıp sıkayet te bulunursam tazminat ala bılırım ve işsızlık maası ala bılırmıyım

 40. Merhaba ben bugün işten ayrıldım 01 07 1999 ssk girişim var vu işyerinden 2014 aralık ssk girişim var yılık izni vermiyorlar tazminat alma hakım varmı teşekürler

 41. Merhaba 18 aylık özel sektorde çalışıyorum mesai ücretlerimiz düşük yarıyı hergun 1 bucuk saat geç çıkıyoruz mesaiye yazilmiyo 20 dakika erken geliyoruz yillik izin param verilmedi ikinci yillilik iznimi kulandirttilar isten ciksam tazmina alirmiyim

 42. Merhaba

  Ben 19 ay aynı işyerinde çalıştım işe giriş tarihim 01.10.2017 içerde mesai alacağım vardı 2 gün ücretli izinde gösterildim yani
  28-29 haziran 2019 çıkışım ise 29.06.2019 kendi isteğim ile işten ayrıldım kıdem tazminatı alabilirmiyim

 43. Merhaba, ben 2,5 sene özel sektörde calistim , calisma saatleri degiştiğinden işimden ayrildik fakat ihbarnagme de nedenimi söyle yazdim calisma saatlerin degisikliginden beni olumsuz etkilediginden iş akdimi fesh ediyorum. Bu şekilde belirttim fakat bana kendi istegimle ayrildigim icin tazminat konusunda hicbirsey yapamayiz dediler. Bu iş yerinden ayrilali 3 ay oldu ama hala kidem tazminat konusunda soru işaretlerim var ki ben iş yerine şu teklif de bulundum eger degistirmezlerse ben calismaya devam edecegim, bunun üzerine bana verilen cevap calisma saatlerinde yapa bilcegimiz hic birsey yoktur. Işyerim ataşehir ve evim Tuzla da yolumda uzun olduğu ve evli olduğum icin sabah 10:30 akşam 20:30 yapilan calisma saati demek benim eve 21:30 civari ancak eve gelebilmem.
  Şimdik benim sorum o kidem tazminati almaya hala hakkim varmidir? Ve nasil bir yol izlemeliyim ? Yardimci olursaniz çok sevinirim.

 44. Ben özel sektörde çalışıyoda işten ayrılsam kendi isteğinle tazminat alabilrmiyim sigorta girişim 2010 özel sektörde 3 yıl 9 aydır calışıyom çıkarsam bi hak edine biliyormuşum

 45. İşten kendim çıkacağım için kıdem tazminatı alabilirmiyim çün kü bana şu kelimeyi söylüyor gitmek istersen gide bilirsin diyor zamda anlaşamadığımız için ne yapmam gerekiyor

 46. 2004 yılında sigorta girisim var 2011yilinda kamuda tasoren işci olarak ise girdim ve halen calisiyorum.primim 4470 gün kendi istegimle isten ayrilmak istesem sebep olarak ta il degisikligi desem kidem tazninatini hak ediyormuyum

 47. Merhaba ;

  12.03.2012 yılından beri özel bir firmada calisiyorum..2 Haziranda evlendim eşim yurtdışında yaşıyor ve mecburen bende yurtdışına gidecegim. işten ayrıldıgım zaman kıdem tazminati yada herhangibir tazminat alma hakkim oluyor yada olma ihtimali varmı?

 48. Merhaba
  2 yıldır asansör sektöründe çalışıyorum ücret konusunda anlaşamıyoruz bütün ustalar dolgun maaşla çalışıyor bende usta olmama rağmen asgari ücret veriyorlar ve beni çok bunaldılar herkes 2 şer li grupla çalışıyo ben tek çalışıyorum senelik izin yok resmi tatil yok kendim çıkarsam tazminat alabilirmiyim

 49. Merhaba ben işyerinden bugün kendim ayrıldım mesai ücretleri ödenmediği için ve bugün işyerinden avazı çıktığı kadar hakaret ettiği için 1993 yılından bu yana oradayım kendim bu sebeplerden dolayı ayrıldığım için Tanzimat alabilir miyim

  1. Merhaba,

   Bugün notere giderek mesai ücretlerinin ödenmemesinden dolayı iş akdinizi tek taraflı fesih ettiğinizi ve kıdem ve ödenmeyen mesai ücretlerini talep eden ihtarname çekebilirsiniz. Veya SGK ya giderek 3600 günden emeklilik yazısı alarak işverene bildirerek kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Zaman kaybetmeyin. 3 gün üst üste mazeretsiz olarak işe gitmezseniz tazminatsız çıkartma hakkı dolar.

  2. İşten kendim ayrıldım ancak maaşım asgariden yatıyor du bankaya gerçek maaşım iki katı idi. Tazminat talep etme hakkım varmı yani maaşımı gerçek tutarda ödenmedi ği için dava açma hakkım olurmu

  3. Merhaba sigorta girişim 1995 ama hiç yatmamış sene 2002 de yatmaya başladı buna göre 3600 günden faydalanarak bilirmiyim 1997 bir ay kadar bir yerde çalıştım sigortamı yatırmadılar geçmişe dönük bu sigorta yatırılabilirmi acaba

  4. Merhaba,

   10 yıl öncesi için dava acamazsınız. Prim yatmadığı için de 1995 tarihli sigorta başlangıcınız geçerli değil. 2002 ye göre de 3600 den emekli olamazsınız.

 50. Ben 2017senesinde başka bir kuruma geçmek için kendi isteğimle iş yerinden istifa ettim ve tazminat alamadım 12 yıl çalıştım bunu alabilir miyim

  1. Merhaba,

   sigorta başlangıcınız 1999 tarih ve öncesi ise sgk dan yazı alarak alabilirsiniz. Değil ise kendi isteğinizle ayrılarak tazminat alamazsınız.

 51. 1995 sigorta başlangıçlığım var toplamda 2500 gün ssk 1330 istedeğe bağlı sigorta ödemişliğim var toplam 3830 gün 28 aydır çalıştığım yerden kendi isteğimle ayrıldım tazminat alabilirmiyim..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı