Emeklilik

Emeklilere İlk Dul ve Yetim Aylığı Ödemesi Ne Zaman Yapılır

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çeşitli şartları sağlayanlara tanınan emeklilik, dul ve yetim aylıklarının ilk ödemelerinin ne zaman yapılacağı, özellikle ilk kez aylık alacaklar tarafından merak edilmektedir. İlk ödemenin yapılma süresi alanlara göre farklı şartların sağlanmasına bağlıdır.

Aylık Başlangıcı Ne Zaman Olur?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan farklı gerekçeler ile birlikte aylık almaya hak kazanmak mümkündür. Bu kapsamda çalışma süreleri boyunca ödenen primler üzerinden sigortalılar yaş ve prim şartlarını sağlamaları halinde emeklilik ya da yaşlılık aylığı almaya hak kazanırlarken, sigorta kapsamında bulunan çalışan eşlerinin vefat etmesi halinde de dul, çocukları da yetim aylığı almaya hak kazanmaktadırlar. Özellikle bu aylıkların ilk ödenme süreleri ilk kez aylık alacaklar için merak konusu olmaktadır.

Şayet kişiye malulen emeklilik nedeniyle aylık bağlanacaksa, ilk ödemesi; kişinin malul olarak sayıldığına esas teşkil eden rapor tarihi yazılı başvuru tarihinden önce tutulmuşsa başvuru tarihini, kişinin malul sayılmasına neden tutulan rapor tarihi başvuru tarihinden sonra ise bu durumda rapor tarihini, 4/C yani Emekli Sandığı kapsamında çalışanların ise maluliyetlerini sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi takip eden aydan itibaren ödemeleri başlamaktadır.

Yaşlılık olarak bilinen yani normal emeklilik aylığının ilk ödemeleri ise, sigortalı 4A yani SSK veya 4B yani Bağkur kapsamındaysa bu durumda emeklilik için başvuru tarihlerini takip eden ay, bu noktada Bağkur kapsamında olanlar başvuru tarihi itibariyle prim borçları bulunmamalıdır, 4C yani Emekli Sandığında olanlar için ise yetkili makamdan alınacak olan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden ay üzerinden ilk emekli aylığı alabileceklerdir.

Dul ve Yetim Aylığının İlk Kez Bağlanma Tarihi

Sigortalı olarak çalışmakta olan kişinin vefatı üzerinden belirlenen yüzdeler kapsamında eşine ve çocuklarına dul  aylığı bağlanmaktadır. İlk kez yapılacak ödeme tarihi ise sigortalının ölüm tarihini takip eden ay ve hak sahibi olma niteliğinin şayet sonradan kazanılması durumunda, bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aydan itibaren ödeme yapılmaya başlanmaktadır.

Bu noktada yetim aylığı alma hakkına sahip olanlar, ölüm tarihini takip eden ayın başından itibaren, bu hakkı daha sonra elde edenler ise başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren aylıklarını almaya hak kazanmaktadırlar. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta sigortalı 4B kapsamında bulunuyorsa ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na eğer prim borcu bulunuyorsa, ki bu kapsamda genel sağlık sigortası primi de dahil olmak üzere hak sahiplerine aylıklarının bağlanması için borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Şayet aylık alacak hak sahipleri borcu sigortalının vefat ettiği ay içinde ödemişse yine ölüm tarihini takip edecek ayın başından itibaren aylık alabilmektedirler. Fakat borcun daha sonra ödenmesi halinde ise borcu ödemiş oldukları ayın başını takip edecek ay başından itibaren almaya hak kazanacaklardır.

Kesin Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesi

İlgili mevzuat kapsamında emeklilik, dul ve yetim aylıklarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeye başlaması için kesin tarihler belirlenmiştir. Kuruma aylıkları almak için başvuru yapıldıktan sonra ve kurumun da kişiye ödemeye yapılmasına karar verdikten sonra, SGK ilk aylık ödemesi aylık bağlama kararını takip eden aylık ödeme tarihinde yapılmaktadır. Bu bakımdan emeklilik, dul ve yetim aylığı için SGK’ya hangi tarihte başvurulursa bulunulsun, aylık ödemeleri takip eden ayın başından itibaren ödenmeye başlayacaktır. Bu bakımdan 1 Nisan’da başvuru yapmış kişiye Nisan ayın da değil Mayıs ayının başında ödemesi yapılacaktır. Ayrıca belirlenecek tahsis numaralarına göre ay içinde alacakları günler de kesinlik kazanacaktır.

Yaş Haddinden Nasıl Emekli Olunur, Şartları Nelerdir ?

Yeni Emekli Olanlar İkramiye ve Promosyon Alabilir mi?

Emeklilik Aylığı (Maaşı) Hesaplama Nasıl Yapılır?

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir