Emeklilik

Emekli Ücretli Öğretmenlik Yaparsa Maaşından Kesinti Olur mu?

Özellikle pek çok öğretmen emeklisi ya da öğretmenlik mezunu olmuş emekli, hem ek gelir elde etmek hem de öğrenciler ile birlikte olmak için emeklilik sonrası ücretli öğretmenlik yapabilmektedir. Bu durumda ise emekli aylığından herhangi bir kesinti yapılıp yapılmayacağı merak edilmektedir.

Emekliler Ücretli Öğretmen Olabilir mi?

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ı temel alındığında emeklilerin ücretli öğretmen olabilmeleri için engel bulunmamaktadır. Buna göre ilgili okulda öğretmen açığı bulunuyorsa, emekliler haftada 30 saati geçmeyecek şekilde ücretli öğretmen olarak görev yapabilmektedirler. Bu karar kapsamında emekli olan öğretmenler için ücretli öğretmenlik hakkı oluşmaktadır. Sadece öğretmen emeklisi olanlar için değil aynı zamanda ilgili fakültelerin bölümlerini bitirmiş ve formasyon belgesine sahip olan ancak daha önce öğretmen olarak görev yapmamış kimseler de emeklilik durumunda ücretli öğretmenlik yapabilmektedir.

Emeklilerin ücretli olarak öğretmenlik yapabilecekleri alanlar okul öncesi, ilköğretim, özel öğretim ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Ücretli öğretmenlik ücretleri de diğer ücretli öğretmenler için geçerli olan şartlardan oluşmaktadır. Buna göre girilen ders sayısına gire öğretmene ücret ödemesi yapılmaktadır. Aynı şekilde öğretmenin gireceği ders sayısını talep etme imkânı da az ya da çok olarak bulunmamaktadır. Okulun ihtiyaç gördüğü kapsamında derslere giriş yapabilecektir.

Bu durumda ise emeklilerin ücretli öğretmenlik yapmaları halinde emekli aylıklarından herhangi bir kesinti yapılıp yapılmayacağı merak edilmektedir.

Emekli, Ücretli Öğretmenliği Nasıl Yapabilir?

Emekli aylığı almakta olan kimseler normalde kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanamazlar. Yani emekli olan kimselerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları söz konusu olmamaktadır. Sermayesinin yüzde 50’sinden fazla olan kamu kuruluşlarında da aynı şekilde çalışamamaktadırlar. Ancak emekli olmasına ve emekli aylığından herhangi bir kesinti olmadan çalışabilecekleri çeşitli iş kolları bulunmaktadır. Ücretli öğretmenlik gibi uygulamalar için özel hükümler uygulanmaktadır.

Yaş haddini yani ücretli öğretmenlik için belirlenmiş yaş sınırını aşmamış olan kimseler her derece ve türde yer alan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev alabilmektedir. Üniversitelerde görev yapanlar için ise yaş haddi şartı aranmamaktadır. Ücret karşılığında görev yapan emekliler de bu kapsama alınmaktadır.

Emekli Aylığından Kesinti Yapılmaz

İlgili hükümler kapsamında ise emeklilerin ücretli öğretmenlik yapmasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı da bu duruma izin vermekte, halihazırda pek çok emekli, ücretli öğretmen olarak çalışmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu da bu konuyla ilgili düzenleme yapmıştır. Emeklilerin kamu kurumlarında atanma ile görev almaları mümkün değilken, ücretli öğretmenlik atamayı içermediği ve geçici bir görev olduğu için SGK bu duruma atama olarak yaklaşmamaktadır.

Ücretli öğretmenler bilindiği gibi eğitim kurumları ile kendi aralarında yapmış oldukları sözleşme kapsamında çalışmaktadırlar. Girilen ders sayısı karşılığında ücret almak söz konusudur. Emekli olanlar için de çalışma koşulları yine bu şekilde belirlenmiştir. Bu yüzden emekli aylığından kesinti yapılmaz.

Emeklilerin daha önce çalıştıkları işlere göre emeklilik aylığı almaları söz konusu olduğu için diğer yandan ücretli öğretmenlik emekli aylığının artışı için de herhangi bir katkı sağlamamaktadır. Ücretli öğretmenlik, ek iş olarak geçmekte ve böylece ilgili süreler boyunca ek iş olarak değerlendirilmektedir. Kişinin sağlık ya da diğer hakları da emekli olmasından dolayı faal olmasından ötürü emekli ücretli öğretmenlere SGK kapsamında diğer haklar da tanınmamaktadır. Ücretli öğretmen başvurularını ise emekliler alım tarihlerinde il milli eğitim müdürlükleri ya da e – devlet üzerinden yapabilecektir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir