Trafik

2022 Ehliyet Harçları Ne Kadar Oldu?

2022 ehliyet harçları, ehliyet tipine göre farklılık gösterir. Ehliyet almanın şartlarının yerine getirilmesi ardından kişiler ehliyet sahibi olabilir. 2022 ehliyet, eğitim ile verildiği için öncesinde harç paralarının belirtilen bankaya yatırılması ile işlemler başlatılır.

Tek bir ehliyet ile her araç tipi kullanılamayacağı gibi ehliyetsiz şekilde araç kullanmanın da ağır cezası vardır. 2022 yılı ehliyet alımları için yılbaşında belirtilen ehliyet harcı tutarının yatırılması ve diğer şartların sağlanması ile ehliyet sahibi olmak mümkündür.

Ehliyet Nedir?

Ehliyet; kişilerin karayollarında yolculuk yaparken motorlu ya da motorsuz araçları kullanmasına yasal olarak izin veren ve kimlik yerine geçebilme hakkına sahip resmi bir belgedir. Araç ehliyeti ya da sürücü belgesi olarak da adlandırılır. Her motorlu ya da motorsuz araca özel bir ehliyet sınıfı verilir.

Sürücüler hangi araçları kullanmak isterlerse bu sınıftan ehliyet sınavına girmeli ve ilgili sınıfın ehliyetini almaları gerekir. Bu ehliyeti almak isteyen kişilerin, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesinde yer alan özelliklerin tamamını sağlamış olması gerekir.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesinde yer alan özellikler şu şekildedir:

 • Sınav şartı,
 • Sağlık şartı,
 • Adli sicil şartı,
 • Deneyim şartı,
 • Öğrenim şartını sağlayan kişiler ehliyet alabilmek için randevu alma hakkı elde eder.

Ehliyet Nasıl Alınır?

Karayolları Trafik Yönetmeliğince belirlenen, ehliyet alım şartlarının sağlanması halinde kişiler ehliyet sahibi olabilir.

Ehliyet sahibi olmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • Sürücü belgesinin alınabilmesi için öncelikli adım sürücü adaylarının hangi araç için ehliyet almak istediklerini belirlemesi ile başlar.
 • Her aracın ehliyeti farklı olduğu için bu adım oldukça büyük önem taşır.
 • Sürücü belgesi alınabilmesi için diğer adım ise gerekli şartların sağlandığından emin olduktan sonra sürücü adayının istediği ehliyet kursuna kayıt yaptırmasıdır.
 • Sürücü adaylarını ilgilendiren diğer bir adım ise ehliyet sınavlarıdır. Sürücü adayları kayıt oldukları ehliyet kurslarında sözlü ve uygulamalı eğitim almaları sonrasında çeşitli sınavlara tabii tutulurlar.
 • Ehliyet sınavı 2 aşamalı olmakla beraber; bir aşaması yazılı olarak, diğer aşaması ise uygulamalı yani direksiyon sınavı olarak belirlenir.
 • Trafik kurallarını içeren yazılı sınavdan geçen sürücü adayları, direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Son aşamada ise tüm sınavları başarıyla tamamlayan sürücü adayları, sürücü belgelerini almaya hak kazanarak aktif olarak trafiğe çıkma fırsatı elde edilir.

Ehliyet Almanın Şartları Nelerdir?

Her sürücü adayının ehliyet alabilmesi için belli şartların tamamını kapsaması ve belirlenen sınavlardan geçmesi gereklidir.

Ehliyet alma şartları ise şu şekildedir:

Yaş Şartı;

 • Sürücü adaylarının araç ehliyeti almaları için belli bir yaşın üzerinde olmaları gerekir.
 • Sürücü belgesi almak için geçerli olan yaş şartı, her araç için aynı değildir.
 • M, A1, B2 sınıfı için aranan kriter şartı, en az 16 yaşının doldurulmuş olması şeklindedir.
 • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı için aranan kriter şartı, en az 18 yaşının doldurulmuş olması şeklindedir.
 • A sınıfı araç ehliyeti için aranan kriter şartı, en az 20 yaşın doldurulmuş olması şeklindedir.
 • Bunun yanı sıra 15 kilovat güçten fazla güce sahip olan, 3 tekerlekli motosiklet ehliyeti için aranan kriter şartı 21 yaşının doldurulmuş olması şeklindedir.
 • C, CE, D1 ve D1E sınıfı için aranan kriter şartı, en az 21 yaşının doldurulmuş olması şeklindedir.
 • D ve DE sınıfı için aranan kriter şartı, en az 24 yaşının doldurulması şeklindedir.

Deneyim Şartı;

 • Deneyim şartı, ehliyet sınıflarına göre değişkenlik göstermekle beraber; bazı ehliyet sınıflarının sürücü belgesinin alınabilmesi için sürücü adayının diğer sınıflardan deneyimi olması gerekir.

Sağlık Durumu Şartı;

 • Sürücü adaylarının, sürücülerin ve kendi hayatlarını tehlikeye atmamaları için ehliyet alırken sağlık durumuyla ilgili de şartlar mevcuttur.
 • Bu sebeple sürücülerin ehliyet kursu başvurusunu yaparken araç kullanabileceklerine dair ehliyet sağlık raporunu da belirtmeleri gerekir.

Adli Sicil Kaydı Şartı; 

 • Sürücü adaylarının ehliyet alma sürecinde belirlenen şartlar ve kurallar Karayolları Trafik Yönetmeliği tarafından belirlenir.
 • Yönetmeliğe göre kişinin adli sicil kaydını beyan etmesi beklenir.

Eğitim Şartı; 

 • Sürücü adaylarının ehliyet alabilmesi için gerekli eğitim şartı; ilkokul mezunu düzeyinde eğitim almış olmak şeklinde belirlenir.

Ehliyet Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Sürücü adaylarının araç ehliyetine başvurmaları için gerekli bazı evrakların temini ve dosyalanması gerekir. Bu evrakların sağlanamaması halinde sürücü adayları araç ehliyetine başvuramazlar.

2022 yılı ehliyet almak için gerekli evraklar ise şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının belirli biçimde gösterildiği belge, belgenin aslı ve fotokopisi
 • Diploma ya da diploma yerine geçebilecek belgenin aslı ve fotokopisi
 • Uzman ya da pratisyen hekim tarafından verilen sağlık raporu
 • 2022 ehliyet alınmasına engel olabilecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak, motorlu taşıt ehliyeti almak isteyen sürücü adaylarının ayriyeten sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı belge beyan etmeleri şartı aranır
 • Başvuranın mevcutta sürücü belgesi var ise ve ek olarak başka bir sınıfa ait sürücü belgesi almak istiyor ise sahip olduğu sürücü belgesinin fotokopisi
 • 18 yaşını doldurmamış sürücü adayları için vasi muvafakat namesi.
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş olması şartı ile 2 adet biyometrik fotoğraf.

Sürücü Belgeleri İçin Aranan Deneyim Şartları Nedir?

Kişilerin bazı ehliyet sınıflarına kayıt yaptırabilmeleri için deneyim şartı aranır. Yönetmeliğin bu maddesine göre 2022 yılı sürücü belgesi deneyim şartları ise şu şekildedir:

A sınıfı ehliyeti için;

 • 2 yıl boyunca A2 ehliyeti olması şartı aranır.
 • Sürücü adayı 24 yaşını doldurmuş ise bu şart gerekli değildir.

C1, C, D1, D sınıfı ehliyeti için;

 • 2 yıl boyunca B ehliyeti olması şartı aranır.

CE sınıfı ehliyeti için;

 • C sınıfı ehliyeti olması şartı aranır.

C1E sınıfı ehliyeti için;

 • C1 sınıfı ehliyeti olması şartı aranır.

DE sınıfı ehliyeti için;

 • D sınıfı ehliyeti olması şartı aranır.

D1E sınıfı ehliyeti için;

 • D1 sınıfı ehliyeti olması şartı aranır.

Ehliyet Belgesi Şartları Hangi Yönetmeliklere Göre Belirlenir?

Sürücü belgelerinin koşul ve gerekliliklerinin belirlenmesi için Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında nitelikler oluşturulur.

Buna göre yönetmelikte belirlenen ehliyet belgesi şartlarını kapsayan maddeler şu şekildedir:

 • Türk Ceza Kanununda yer alan 188, 190 ve 191 numaralı maddeler
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4. maddenin 7. fıkrası
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. maddesi, 2. maddesi ve diğer fıkralardaki suçlar

Tüm bu maddeler kapsamında ehliyet alma ve kullanma ile ilgili gerekli kurallar oluşturularak, kişilerden de uyulması beklenir.

Stajyer Ehliyet Nedir?

Stajyer ehliyet uygulaması, sürücünün 2 yıl boyunca 75 ceza puanına ulaşması durumunda ehliyetine el konulması haliyle uygulanır. Daha sonra sürücünün psikolojik durumunu kontrol ettirmesi amacı ile psikoteknik testine girmesi beklenir. Psikoteknik belgesi alındıktan sonra sürücü adayı tekrardan sürücü kursuna başvurarak ehliyet alması gerekir.

75 Ceza Puanı Nedir?

75 ceza puanı sürücülerin trafik kurallarına uymaması dâhilinde gerçekleştirdikleri usulsüzlükler karşısında aldıkları puanlamaların toplamı olarak nitelenir. Sürücünün ehliyet puanı toplamı 75 olur ise kişinin ehliyeti askıya alınır.

75 ceza puanının doldurulmaması için dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Trafik esnasında telefonda konuşmak 10 ceza puanına eşittir.
 • Kırmızı ışıkta geçmek 20 ceza puanına eşittir.
 • Emniyet kemerinin bağlanmaması 15 ceza puanına eşittir.
 • Hız sınırının aşılması 10 ceza puanına eşittir.
 • Muayenesiz araç kullanmak 10 ceza puanına eşittir.
 • Park yasağına rağmen aracın park edilmesi 20 ceza puanına eşittir.
 • Yayaların geçiş üstünlüğü olup bu üstünlüğü yok saymak 20 ceza puanına eşittir.
 • Şerit kurallarına uymamak 20 ceza puanına eşittir.

Sürücülerin 2 yıl boyunca trafik kurallarını yok saymaması halinde, sürücünün işlem yapmasına ya da ücret ödemesine gerek kalmadan aday sürücülüğü kalkar.

Ehliyet Alma Süreci Ne Kadar Sürer?

Sürücü adaylarının ehliyet alma süreci sürücü kursuna kaydolması, eğitim alması, sınavlara girmesi, sınavlardan başarıyla geçtikten sonra belgelerin hazırlanması ve ehliyetin alınması şeklinde ilerler.

Sürücü adaylarının ehliyet alma süreci için takip etmeleri gereken adımlar şu şekildedir:

 • Sürücü adayının dilediği sürücü kursuna kaydını gerçekleştirmesi
 • Teorik eğitimin alınması, teorik eğitim süresi 2 hafta olarak belirlenir.
 • Ehliyet sınavı için beklenen sürenin tamamlanması, elektronik sınav için 2 hafta beklenir.
 • Direksiyon eğitiminin alınması, direksiyon eğitimi için belirlenen süre 1 ay olacak şekilde ayarlanır.
 • Direksiyon sınavının başarıyla tamamlanması
 • Sürücü belgesi için istenen evrakların hazırlanması
 • Sürücü belgesi için randevu alınması
 • Sürücü belgesi için başvuruların yapılması, bu işlemler sürücü adayının boşluğuna göre hemen yapılabilir.
 • Sürücü belgesinin hazırlanması, sürücü belgesinin hazırlanması yaklaşık olarak 1 hafta sürer.
 • Sürücü belgesinin adrese gelmesi, sürücü belgesinin adrese teslim edilmesi 4 – 5 günlük bir süreyi kapsar.

2022 Yılı Ehliyet Harçları Ne Kadar?

Ehliyet sahibi olmak için belirli miktarda harç yatırmak gerekir. Ehliyet harçları her yılbaşında güncellenir.

2022 yılı ehliyet harçları şu şekildedir:

Ehliyet SınıfıAraç TipiToplam Harç Ücreti
A, A1, A2MOTORLU BİSİKLET,
MOTOSİKLET
738,20 TL
B, B1, B OtomatikOTOMOBİL1.484 TL
C1, C, CE, D1, D, GKAMYON
ÇEKİCİ
OTOBÜS
İŞ MAKİNESİ
2.230 TL
F – B EngelliTRAKTÖR
ENGELLİ ARACI
738 TL
Uluslar Arası743 TL

İlk defa ehliyet alacaklar ve ehliyet sınıfını büyütecek olan kişiler 2022 yılı ehliyet harç ödemelerini bu tutarlar üzerinden gerçekleştirir.

2022 Yılı Ehliyet Harcı Hangi Bankaya Yatırılır?

Maliye Bakanlığı ve Polis Teşkilatı ile anlaşmalı olan ehliyet harcının yatırılabileceği bankalar şu şekildedir:

 • Akbank
 • Aktifbank
 • Albaraka Türk
 • ING Bank
 • Kuveyt Türk
 • Şekerbank
 • Halk Bankası
 • Vakıfbank
 • TEB
 • Garanti Bankası
 • Denizbank
 • PTT
 • Ziraat Bankası
 • QNB Finans Bank

2022 ehliyet harcı online bankacılık sistemi üzerinden de yatırılabilir.

Trafik Cezası Nereye, Nasıl Ödenir? İnternetten Ceza Ödemek

Trafik Kazasındaki Hastane Masraflarını Kim Karşılar?

Trafik Cezaları ve Kural İhlal Ücretleri

Shares:

1 Yorum

 • dursun başak
  05.10.2021

  bilgilendim teşekkürler

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir