Bağkur

BAĞKUR Erkek / Kadın Emeklilik Şartları Hesaplama Tablosu

BAĞKUR erkek / kadın emekli olmak için gerekli olan şartlar işe giriş tarihine göre değişiklik göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen primleri kendi adlarına ödeyen bunun sonucunda ise devletin sağladığı sağlık ve emeklilik imkanlarından yararlanabilen BAĞ-KUR’lu kişiler herhangi bir iş yerine veya devlet kurumuna bağlı olmadan kendi adlarına bağımsız olarak çalışan serbest meslek sahibi kişilerdir.

Yeni adı 4/B’li olarak geçen BAĞ-KUR hizmet statüsünde bulunan kişilere köy ve mahalle muhtarları dahil olmaktadır. BAĞ-KUR’lular kanununda köy ve mahalle muhtarları kendi adına bağımsız çalışanlar hizmet akdine dahil olmakta ve bağımsız çalışanlar statüsüne girmektedirler.

BAĞKUR Nedir? Kimler BAĞKUR Yaptırır?

İş yeri sahiplerinin geleceğini güvence altına almaları için sunulan sigorta hizmeti, devlete ödenen primlerle birikime dönüşür.

Sigortalılarının;

 • Sağlık ihtiyaçlarını
 • Yaşlılık masraflarını ve
 • Ölüm halinde geride kalan ailesinin geleceğini koruma altına alan BAĞ-KUR, 1972 yılında hizmet vermeye başlamış ve 2006 yılın SSK ile birleşerek Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanmıştır.

Prim ödemelerini işverenlerin yaptığı BAĞ-KUR; çiftçiler, bir şirkete ortak olanlar ve 18 yaşını doldurmuş şirket sahibi TC vatandaşları için yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür.

BAĞKUR Emeklilik Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanan;

 • 4A SSK
 • 4B BAĞ-KUR
 • 4C Emekli Sandığı çalışanları için emeklilik şartları farklılık gösterebilir.

Herhangi bir iş yerinde veya kamu kurumunda çalışmayan serbest meslek sahipleri, BAĞ-KUR emeklilik şartlarını yerine getirdikleri zaman emekli maaşı almaya hak kazanırlar. BAĞ-KUR’lu çalışanların emeklilik tarihi işe başlama tarihine göre 3 farklı şekilde hesaplanır. Bunlar;

 1. 1 Ekim 1999 tarihinden önce işe başlayanlar
 2. 1 Ekim 1999 ve 30 Nisan 2008 tarih aralığında işe başlayanlar
 3. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe başlayanlardır.

4B yani BAĞ-KUR kapsamındaki kadınlar için emeklilik hesabı erkeklere göre farklılıklar gösterir.

BAĞKUR Emeklilik Hesap Tablosu

BAĞKUR emeklilik şartları belirlemelerinde geçerli olan üç kritik tarih bulunmaktadır. BAĞ-KUR emekliliğini belirleyen bu tarihler emeklilik şartlarındaki farklılıkların belirlendiği tarihler olmaktadır.

BAĞKUR sigortalılarının işe giriş tarihlerine göre şartlarının belirlendiği bu tabloya göre;

Prim ödenen ilk tarihŞartlarYaş şartı
08.09.1999 öncesi9000 gün(25 yıl)Yok
08.09.1999-30.04.20089000 gün ( 25 yıl)60
01.05.2008 sonrası9000 gün ( 25 yıl)60

Bu tarihlere göre belirlenen emeklilik kriterleri ayrıca emekli olacak kadın ve erkekler içinde farklılıklar göstermektedir. Kadın sigortalı ve erkek sigortalıların aynı tarihte olan emeklilikleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.

1999 Öncesi İşe Girmiş Olan 4/B Kapsamında Erkeklerin Tablosu

BAĞ-KUR emeklilik hesaplama tablosuna göre;

 • 1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 23 yıldan fazla olan erkek çalışanlar yaş şartı bulunmadan 25 yıl 9000 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.
 • Bu şartı sağlayamayan kişilerin emekliye ayrılabilmeleri için emeklilik tablosundaki şartları sağlayarak yerine getirmeleri gerekmektedir. 25 yılı tamamlamaları yanı sıra belirtilen yaş kriterini de beklemeleri gerekmektedir. 01.06.2002 tarihi itibariyle 25 yıl tamamlamaya kalan süreye göre hangi yaş kriteri şu şekildedir;
 • 25 yılın tamamlanmasına 2 yıl veya daha az süre varsa emeklilik yaşı 44
 • 25 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla veya 3 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 45
 • 25 yılın tamamlanmasına 3 yıl 6 aydan fazla veya 5 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 46
 • 25 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla veya 6 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 46
 • 25 yılın tamamlanmasına 6 yıl 6 aydan fazla veya 8 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 47
 • 25 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla veya 9 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 48
 • 25 yılın tamamlanmasına 9 yıl 6 aydan fazla veya 11 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 49
 • 25 yılın tamamlanmasına 11 yıldan fazla veya 12 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 50
 • 25 yılın tamamlanmasına 12 yıl 6 aydan fazla veya 14 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 51
 • 25 yılın tamamlanmasına 14 yıldan fazla veya 15 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 52
 • 25 yılın tamamlanmasına 15 yıl 6 aydan fazla veya 17 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 53

1999 Öncesi İşe Girmiş Olan 4/B Kapsamında Kadınların Tablosu

BAĞ-KUR emeklilik hesaplama tablosuna göre;

 • 1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 18 yıldan fazla olan kadın sigortalılarda yaş şartı bulunmadan 20 yıl ve 7200 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.
 • Yukarıdaki maddede belirtilen şartı yerine getiremeyen sigortalı kadınların 20 yılı tamamlamaları yanı sıra emeklilik tablosunda belirtilen yaşı tamamlamaları gerekmektedir. 20 yılı tamamlamaya kalan süreye göre emeklilik yaş kriteri şu şekildedir;
 • 20 yılın tamamlanmasına 2 yıl ya da daha az süre varsa emeklilik yaşı 40
 • 20 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla ya da 3 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 41
 • 20 yılın tamamlanmasına 3 yıldan fazla ya da 4 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 42
 • 20 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 5 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 43
 • 20 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla ya da 6 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 44
 • 20 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 7 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 45
 • 20 yılın tamamlanmasına 7 yıldan fazla ya da 8 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 46
 • 20 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla ya da 9 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 47
 • 20 yılın tamamlanmasına 9 yıldan fazla ya da 10 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 48
 • 20 yılın tamamlanmasına 10 yıldan fazla ya da 11 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 49
 • 20 yılın tamamlanmasına 11 yıldan fazla ya da 12 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 50
 • 20 yılın tamamlanmasına 12 yıldan fazla ya da 13 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 51
 • 20 yılın tamamlanmasına 13 yıldan fazla ya da 14 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 52
 • 20 yılın tamamlanmasına 14 yıldan fazla ya da 15 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 53
 • 20 yılın tamamlanmasına 15 yıldan fazla ya da 16 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 54
 • 20 yılın tamamlanmasına 16 yıldan fazla ya da 17 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 55
 • 17 yıldan fazla süre olanlar için emeklilik yaşı 58

BAĞKUR Kapsamında Yaş Haddinden Emekli Olacak Erkekler İçin Emeklilik Şartları

Yaş haddinden emekli olarak kısmı aylık almak isteyen erkekler için emeklilik tablosu şartlarına göre;

 • 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalan erkek çalışanların 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yapmaları durumunda 55 yaşını doldurmuş erkekler emekliye ayrılabilirler.
 • 1 Ekim 1999 tarihinde 15 tam yıl ve 55 yaş için 2 yıldan fazla süresi olan erkek sigortalılara kademeli emeklilik uygulanmaktadır.

BAĞKUR Kadınlar İçin Emeklilik Yaşı Hesaplama Tablosu

1 Ekim 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve prim ödeme yıl sayısı 18’i geçen kadınlar yaş şartı aranmaksızın 20 yıl ve 7200 gün prim ödemesiyle emekli olmaya hak kazanırlar. Bu şartları yerine getiremeyen sigortalı kadınlarsa 20 yılı tamamlamaları halinde yaş kriterini yerine getirmek zorundadır.

20 yılını tamamlayamayanlar için kalan yıla göre emeklilik kriterleri şu şekilde belirlenmiştir:

 • 20 yılın dolmasına 2 yıldan az kalan kadınlar için emeklilik yaşı 40’tır.
 • 20 yılın dolmasına 3 yıldan az kalan kadınlar için emeklilik yaşı 41’dir.
 • 20 yılın dolmasına 4 yıldan az kalan kadınlar için emeklilik yaşı 42’dir.
 • 20 yılın dolmasına 6 yıldan az kalan kadınlar için emeklilik yaşı 44’tür.
 • 20 yılın dolmasına 10 yıldan az kalan kadınlar için emeklilik yaşı 48’dir.
 • 20 yılın dolmasına 15 yıldan az kalan kadınlar için emeklilik yaşı 54’tür.
 • 20 yılın dolmasına 17 yıldan fazla kalan kadınlar için emeklilik yaşı 58’dir.

BAĞKUR Kapsamında Yaş Haddinden Emeklilik Nasıl Hesaplanır?

Yaş haddinden emeklilik hak eden kadınlara özel kurallar şu şekilde belirlenmiştir.

 1. 1 Ekim 1999 önce sigortalı olan ve emekliliğine 2 yıldan az kalan çalışan kadınlar 15 yıl ve 5400 prim ödeme gün sayısına ulaşmalıdır. Bu durumda 50 yaşını doldurmuş olmaları gerekir.
 2. 1 Ekim 1999 ve 30 Nisan 2008 tarih aralığında işe başlayanlar emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmuş olmalıdır. Ödenmesi gereken prim gün sayısı ise 15 yıl olarak belirlenmiştir.

Kimler Yaş Haddinden Emekli Olabilir?

1 Ekim 1999 tarihinde sigorta girişi olan işyeri sahipleri veya serbest çalışan kadınlar, sigortalılık süresinin dolmasına kalan süreye göre yaş haddinden emekli olabilirler. Buna göre;

 • 15 yılın tamamlanmasına 2 yıldan çok ve 4 yıldan az kalan kadınlar için emeklilik yaşı 51’dir.
 • 15 yılın tamamlanmasına 4 yıldan çok ve 6 yıldan az kalan kadınlar için emeklilik yaşı 52’dir.
 • 15 yılın tamamlanmasına 6 yıldan çok ve 8 yıldan az kalan kadınlar için emeklilik yaşı 53’tür.
 • 15 yılın tamamlanmasına 8 yıldan çok ve 10 yıldan az kalan kadınlar için emeklilik yaşı 54’tür.
 • 15 yılın tamamlanmasına 10 yıldan çok kalan kadınlar için emeklilik yaşı 56’dır. Bu durumda 5400 prim ödeme günü gerekir.

Erkekler İçin 5400 Prim Günlü Bağ- Kur Emeklilik Tablosu

15 yıllık sigortalılık süresini dolduran erkek çalışanlar, 5400 prim gününe bağlı olarak kısmi emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu vatandaşların, emekli olmak için 9000 prim gününü doldurmayı beklemesine gerek yoktur.

Bu haktan yararlanmak isteyen vatandaşlar için belirlenen Bağ Kur 5400 günden emeklilik şartları şunlardır:

 • 10. 1999 tarihi itibariyle 15 yıllık sigortalılığı tamamlamasına 2 yıl ve daha az kalan erkekler 55 yaşında,
 • 10. 1999 tarihi itibariyle 15 yıllık sigortalılığı tamamlamasına 2 yıldan fazla ve 6 yıldan az kalan erkekler 56 yaşında,
 • 10. 1999 tarihi itibariyle 15 yıllık sigortalılığı tamamlamasına 6 yıldan fazla ve 10 yıldan az kalan erkekler 57 yaşında,
 • 10. 1999 tarihi itibariyle 15 yıllık sigortalılığı tamamlamasına 10 yıldan fazla kalan erkekler 58 yaşında emekli olabilir.

SSK ve BAĞ-KUR Arasında Emeklilik Hakkı Açısından Fark Var mı?

Çalışanın hangi kurumdan emekli olacağı önemlidir. Her ne kadar SSK ve BAĞ-KUR SGK adı altında toplanarak birleşse de her iki kurum arasında emeklilik hakkı için belirlenen kriterler değişiklik gösterir.

 • 2000 yılına kadar BAĞ-KUR’dan SSK’ya geçerek emekli olmaya hak kazananların maaşları prim ödeme tutarına göre değişmekle birlikte %10 ila %15 arasında daha yüksek olurdu.
 • Erken emeklilik şartları SSK’da daha fazla seçeneğe sahiptir.
 • Kadınlar BAĞ-KUR’da 7200, SSK’da 5000-7200 gün çalışarak emekliliğe hak kazanırlar.

Vergi mükellefi olan bir şirket sahibi ya da ortağı olan kadınlar BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olmalıdır.

BAĞ-KUR Eksik Primle Emekli Olunur mu?

Prim günü borçlanma uygulaması sayesinde dileyen sigortalılar eksik primle emekli olabilirler. Kadınlar için sigortalı oldukları tarihten sonra dünyaya getirdikleri her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir. Bu ayrıcalık 3 çocuğa kadar geçerlidir. Bu da kadınların maksimum 2.160 güne kadar borçlanmalarına olanak sağlar. Ayrıca staj yaparken sigortalı olan kadınlar için de borçlanma fırsatı tanınmıştır. 

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri Nelerdir?

Kurum çalışanlar, işverenler ve emekliler için çeşitli hizmetler verir. Toplumun değişen sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak, riskleri güvence altına almak, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir hizmetler vermek için çalışan SGK, isteğe bağlı sigortalılıkla da çalışmayanların geleceğine umut olur.

Emekli Aylığı ve İkramiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

sgk.gov.tr üzerinden emekli aylığı ve ikramiye sorgulama işlemi yapılabilir.

 • T.C. kimlik numarası
 • SGK sicil numarası ve
 • Nüfus bilgileri eşliğinde sorgulama işlemi kısa sürede tamamlanabilir.

Hem çalışıp hem de emeklilik maaşı almak isteyenler tarafından sık sık yapılan ne zaman emekli olurum sorgulamaları, kadın ve erkekler için farklı kriterler göz önünde tutularak hesaplanır.

BağKur Emeklilik Sorgulama

4B hizmet dökümü sorgulama işlemlerini e-devlet sisteminden online olarak kolaylıkla yapmak mümkün olmaktadır. E-devlet sitesine şifre ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yapan kişiler BAĞ-KUR sorgulamalarını BAĞ-KUR panelinden gerçekleştirir. Ne zaman emekli olabilirim hizmet dökümü, BAĞ-KUR emeklilik maaş hesaplamaları ve sorgulama işlemleri hakkında 2020 bilgilerine E-devlet sisteminden yararlanarak ulaşmak mümkün olmaktadır.

4/B BAĞ-KUR Hizmet Dökümü Nasıl Alınır ? 4B Sorgulama

Bağ-Kur Erken Emeklilik Şartları Nelerdir ?

BAĞ-KUR En Düşük ve En Yüksek Emekli Maaşı Ne Kadar?

Shares:

56 Yorumlar

 • Arzu yaman
  22.06.2023

  Aralık 1997 SSK girişim 2009 da bagkura geçtim 4739 toplam prim günüm var 2020de bagkuru dondurdum nasıl emekli olurum

  Cevapla
 • Ali candeveci
  30.03.2023

  Merhaba ben hanım için soruyorum 1968 doğumlu 03/01/2006 bağkur başlangıç var kesintisiz 15yil 9 ay 26 gün pirim yatırıldı hangi şartlarda ve ne zaman emekli olabilir.tesekkur ederim

  Cevapla
 • Semih Kelek
  11.01.2023

  Merhaba. Babam için soru soracaktım. 3600 den nasıl emekli olabilir? Babam 1957 doğumlu yani 65 yaşında. SSK işe başlangıcı 01.04.1981 prim gün sayısı SSK da 2166 gün. Bir de Bağ-Kur girişi var 23.03.2011 de ama hiç prim yatırılmamış.3600 e tamamlamak için Bağ-Kur dan gün satın alabilir miyiz? 600 gün askerlik borçanmasını da katsak 750 gün satın alabilir miyiz Bağ-Kur dan. Şimdiden teşekürler..

  Cevapla
 • İbrahim Yüksel
  18.08.2022

  Merhaba,
  Annem 1952 doğumlu. 01.09.1985’ten 27.06.1994 tarihine kadar bağkurluydu. daha sonrasında hiçbir hizmet ve sigortalılığı yok. Babamın vefatı dolayısıyla (4/a) kapsamında 01.12.1992 tarihinden itibaren ölüm aylığı almaktadır.
  * Annemi borçalanma yaparak bağkurdan emekli etme şansımız var mı? Yada emekli olma şartları nedir?
  * Bu emeklilik ölüm aylığı almasına engel teşkil eder mi?
  * Ayrıca emekli olabiliyorsa eğer bilginiz varsa bankalar alacağı emekli aylığında kısmi kesinti yaparak bu borçlanmayı kredi almış gibi ödüyormuş bu konuda bilginiz var mı?

  konularda yardımcı olmanızı rica ederim.

  Cevapla
 • Ümran Tan
  24.05.2022

  Merhaba ben7. 10. 1972 doğumluyum 1995 sigorta girişli. Olup 2003 ün 10.aydan itibaren bağkurlu 5. Basamaktan prim ödedim benim 9000 iş gününü doldurmam gerekirmi ne zaman emekli olurum ilgilenirseniz mutlu olurum teşekkürler

  Cevapla
 • Bahar Sencer
  08.11.2019

  Merhabalar,
  Doğum Tarihi: 01.05.1970
  İşe giriş tarihi: 01.07.1992 (4A)
  Toplam Prim Gün Sayısı: 3021
  Şimdi kendi şirketimi kurup Bağkur’lu olsam, ne zaman emekli olabilirim?
  Babam SSK’dan emekli, aynı zamanda ondan aylık alma şansın olur mu?

  Cevapla
 • Sefaret GÜNGÖR
  25.10.2019

  1968 doğumluyum
  Sigorta başlangıç yılım 1989 SSK
  5400 gün prim ödeme günüm var. son 6 yıl bağkur isteğe bağlı prim yatırdım.

  Ne zaman emekli olabilirim. Tşk.

  Cevapla
 • Erdi kale
  20.10.2019

  Merhaba ben 1961 doğumluyum Almanyada 1977 tarihinde sigortalı işe başladım nekadar ödemem gerekiyor ve nekadar maaş alırım.Daha 2024 yılına kadar çalışacağım ve Almanyadan emekli olacağım. Cevabınız için şimdiden size teşekkür ederim. Selamlar

  Cevapla
 • belma
  24.09.2019

  doğum tarihi 03.07.1969 tarihli kişiyim sgk işe giriş tarihim 25.12.1969 unutmuşum.Bir de ismim gökhan

  Cevapla
  • belma
   24.09.2019

   25.12.1989 işe giriş tarihim

 • belma
  24.09.2019

  doğum tarihim 03.07.1969
  sgk toplam 2830 gun
  yedek subay 360 gün
  bağkur başlangıç 01.10.2008 çıkış 01.10.2008
  yeniden bağkur 01.05.2015 çıkış 01.05.2015
  borca karşılık hizmet süreleri silindi
  sonra tekrar bağkura giriş 01.06.2018 450 gün hizmet süresi ama hiç ödeme yapılmadı

  Cevapla
  • belma
   24.09.2019

   ne zaman emekli olabilirim

  • Danışma Birimi
   24.09.2019

   Merhaba

   Bağkur ile 9000 gün prim ile emekli olabilirsiniz.

 • Adem Çimen
  19.09.2019

  Doğum tarihi :01.10.1968
  ssk işe giriş 06.07.1987
  ssk işten çıkış 11.04.1988
  31.05.1988 – 27.11.1989 askerlik
  Bağkur başlangıcı 06.11.1991
  bağkur iptali 31.07.2016
  tekrar bağkur kayıt 01.06.2018 halen devam etmektedir.
  ne zaman emekli olabilirim askerliği saydırmam gerekirmi
  şimdiden teşekkür ederiz.

  Cevapla
 • muammmer
  17.09.2019

  1995te ssk girişim var.1997 de beri ise bağkurluyum.ne zaman emekli olurum.1968 doğumluyum.

  Cevapla
 • Serdar erdem
  15.09.2019

  29.03.1967 doğumluyım, 15.12.1989 15 gün sigprta başlangıcım bulunmaktadır.01.01.1991 tarihi ile 30.07. 2007 tarihine kadar kesintisiz bağkur primi mevcut ne zaman emekli olabilirim. Teşekkür ederim iyi çalışmalar

  Cevapla
 • Gül
  26.08.2019

  Merhaba tekrar bi sorum olacak ben rahmetli babamın ssk emekli maaşını alıyorum dul olduğum için isteğe bağlı bağkurdan emeklilik yaşım geldi çift maaş alabiliyor muyum. Babamın ki ssk benim ki bağkur

  Cevapla
 • Gül
  26.08.2019

  Merhaba ben 1966 doğumlu bi kadınım 30/12/1996 isteğe bağlı bağkur girişim var 5161 gün prim ödedim ve dondurdum şu an 53 yaşındayım bu primlerimi bağkurumu iptal ettirerek toplu olarak alabilir miyim ve elime ne kadar geçer

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.08.2019

   Merhaba,

   30/12/1996 sigorta başlangıcına göre emeklilik yaş şartınız en az 53. siz de bu yaşı dorldurmuşsunuz ancak kısmi emeklik şartına 339 gün kalmış. bunun içinde 55 yaş şartı var. dolayısıyla kısmi emekli olma şansınız sürüyor. bu nedenle de prim iadesi yapılmaz. prim iadesinde zaten tüm prim değil sadece eneklilik için ödenen uzun vadeli sigorta kaolları ödeniyor. Emekli olup maaş bağlatmanız daha avantajlı olur.

 • hakan cagün
  03.08.2019

  31/05/1971 doğulmluyum 01/01/1987 tarihinde sigortaya girişin var
  ss günüm 1616 gün
  31/05/1989 tarihinde ititbaren halen bağkurluyum bağkur günüm 8697 gün acaba ne zaman emekli olurum

  Cevapla
 • ercüment
  03.07.2019

  merhaba
  ben 05.12.1964 doğumluyum
  4a
  14.05.1986 yılında başlamış 1023 gün
  4b
  08.01.1997 tarihinden 1733 gün
  ve 01.04.2002 tarihinden itibaren devam etmekte olan tarım bağkurluyum ne zaman emekli olabilirim

  Cevapla
 • hamdi
  02.07.2019

  07.02.1975 doğumluyum. ssk girişim 01.10.1992 siğortalı olduğum tarih 03.06.1999 sadece 1 günüm var.

  bağkur 01.08.2001- 31.03.2002 (225 gün)
  bağkur 01.05.2008 devam ediyor (4020 gün)
  bu şartlara göre nezaman emekli olurum . veya ne yapmam gerekiyor.
  teşekkür ederim.

  Cevapla
 • ADNAN
  02.07.2019

  MERHABA 15/03/1967 DOĞUM TARİHLİ 01.05.1997 BAĞKUR GİRİŞLİYİM ACABA NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.07.2019

   Merhaba,

   01/05/1997 tarihli sigorta başlangıcınıza göre aşağıdaki şartlara sahipsiniz; 9000 gün 56 yaşında emekli olacaksınız

   – 01.06.2002 tarihinden sonra erkek BAĞ-KUR’luların 25 yılı tamamlamalarına 18 yıl 6 aydan fazla ve 20 yıl ve daha az bir süre kalmış ise emeklilik şartları; tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme yıl süresi 25 yıldır.

 • Ahmet KIZILAY
  01.07.2019

  SELAM.Temmuz 1968 doğumluyum.1.1.1989 dan31.12.1998 e kadar2540gün ssk var.1,1,1999 dan bu güne 7380 bağkurum var..Ne zaman emekli olabilirim

  Cevapla
 • İbrahim Yüksel
  01.07.2019

  Merhaba,
  Annem 1952 doğumlu. 01.09.1985’ten 27.06.1994 tarihine kadar bağkurluydu. daha sonrasında hiçbir hizmet ve sigortalılığı yok. Babamın vefatı dolayısıyla (4/a) kapsamında 01.12.1992 tarihinden itibaren ölüm aylığı almaktadır.
  * Annemi borçalanma yaparak bağkurdan emekli etme şansımız var mı?
  * Bu emeklilik ölüm aylığı almasına engel teşkil eder mi?
  * Ayrıca emekli olabiliyorsa eğer bilginiz varsa bankalar alacağı emekli aylığında kısmi kesinti yaparak bu borçlanmayı kredi almış gibi ödüyormuş bu konuda bilginiz var mı?

  konularda yardımcı olmanızı rica ederim.

  Cevapla
 • mehmet
  29.06.2019

  1974 doğumluyum
  1993 yılında 17 gün 4a girişim var
  1994-1997 arası 3 yıl dişardan ödedim
  1999-2001 arası astegmen olarak 450 gün emekli sandığı
  2001-2019 arası kendi iş yerimde bagkuluyum
  bagkura gidip sorduğumda 57 yaşında emekli olabileceğimi söylediler
  doğrumudur

  Cevapla
 • Şükrü Olgun
  28.06.2019

  Merhaba, 01.06.2002 tarihi itibarı ile (Sigorta başlangıcım 20.08.1991 olması nedeniyle) 10 yıl 9 ay 11 günlük sigortalıyım.B u süreyi 25 yıla tamamlamak için 14 yıl 2 ay 19 gün gerekmektedir. Buna göre emeklilik yaşımın 52 olması gerekmezmi?

  Cevapla
 • fatma aydın sarı
  23.06.2019

  merhaba 57 doğumluyum ilk sigorta girişim 2004 su an bağkurluyum yaklaşık 1800 günüm var ödenmiş ara boşluğu ödeyip yaştan emekli olabilirmiyim nereye başvuru yapmam gerekiyor tşk ler

  Cevapla
 • leylim
  22.06.2019

  mrb ben ssk dan babamin emekliligini aliyorum %50 sini bunu ptt den almaktayim. emekliligimi bankaya tasiyip promosyandan yararlanabilirmiyim

  Cevapla
 • Şükrü olgun
  22.06.2019

  24 12 1967 doğumluyum ssk başlangıcım 20 08 1991 02 06 2003 tarihinden bu güne kadar bağkurlu olduğum söylendi ssk başlangıcından bu güne kadar hizmet sürem 8618 gün Ne zaman emekli olabilirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   22.06.2019

   Merhaba,

   1991 sigorta başlangıcına göre; 9000 gün primi doldurduktan sonra 55 yaşında 14.12.2022 tarihinde emekli olabileceksiniz.

  • mehmet
   29.06.2019

   1974 doğumluyum
   1993 yılında 17 gün 4a girişim var
   1994-1997 arası 3 yıl dişardan ödedim
   1999-2001 arası astegmen olarak 450 gün emekli sandığı
   2001-2019 arası kendi iş yerimde bagkuluyum
   bagkura gidip sorduğumda 57 yaşında emekli olabileceğimi söylediler
   doğrumudur

 • nizamettin bayır
  21.06.2019

  Nizamettin BAYIR 12 01 1971 Doğumluyum 16 01 1986 ssk 30 11 1993 bağkurdan devam etmekteyim ne zaman emekli olabilirim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   21.06.2019

   Merhaba,

   Prim günlerinizi de yazmanız gerekmektedir.

 • MESUT
  14.05.2019

  01.02.1966 doğumluyum 11.04.2008 4/A SSK GİRİŞİM VAR 267 PİRİM
  GÜNÜM VAR 22.02.2012 TARİHLİ 4/B BAĞKUR GİRİŞİM VAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM.

  Cevapla
 • RAİF DURMUŞ
  10.05.2019

  Dedem Rıfat Durmuş (15/07/1941 doğumlu).05/12/1970 tarihinde Almanya’da iş kazası sonucu vefat etti. Yurt dışında 388 gün hizmeti bulunmakta.1961-1963 yılları arasında askerliğini 720 gün olarak yapmış. Yurt dışı ve askerlik borçlanması ile birlikte 4Ekim 2000 tarihinden önce vefat eden vatandaşlara tanınan 1080 gün şartını (4b için) sağlamakta. Bu bilgiler ışığında günlüğü 46 liradan olmak üzere borçlandığımızda (720+388=1108 gün) ne kadar bir maaş alacaktır hak sahibi 1 eş ve evlenmemiş olan kızı (halam-yani yetim)? Teşekkürler..

  Cevapla
 • mehmet gürlek
  07.05.2019

  9000 günü geçmiş olmaktayım 1989 girişim var ama eemekli olamıyorum doksabeş doksandopkuz yıllarında boşlugumu bulunması fakat ben 2019 yılına kadar tamamını yatırmış bulunmaktayım neden giriş tarihim göze alınmıyor neden sanki 92 girişi olanla aynı şartda gibi işlem görüyorum bu adaletsizlik degilmi, hakkım yenmiş olmuyor mu yardımcı olursanız sevinirimbagkura yaptım müracat esnaf bakurunda geriye borçlanma yok diyor ama borçlanmam için eksik günüm yok ki zaten tamamlamışım 9068 günüm var saygılarımla dogum tarihim 25 12 1967

  Cevapla
 • Ramazan Gözen
  02.05.2019

  08.07.1986-30.09.1988 arası SSK kaydım var, 21.03.1970 doğumluyum. 02.01.1989-31.07.2011 ve 17.05.2018-28.08.2018 arası da Bağkur kaydım bulunmaktadır. SGK toplamda 9012 günümün bulunduğunu ve 51 yaşını dolduracağım 21.03.2021 tarihinde emekli olabileceğimi belirtti. Bu durumda 18 yaş öncesi ödemiş olduğum SSK primleri, 01.06.2002 tarihinde bağkur emekliliğine esas alınacak prim ödeme sayısına eklenmemiş mi? Size göre ne zaman emekli olabilirim?

  Cevapla
 • Ahmet Komşuoğlu
  01.05.2019

  Merhaba
  13.09.1971 Doğumluyum
  SSK Başlangıç Tarihim 01.08.1989
  Toplam SSK Primim 5900 gün.
  Bağkur Başlangıç Tarihim 10.07.2014
  Toplam Bağkur Primim 1730
  SSK + Bağkur Toplam Prim 7630
  Halen Bağkurluyum.
  SSK lı olarak 13.09.2022 de emekli oluyorum.(yaş şartım bu tarihte doluyor)
  Sorularım
  1-Bağkurdan Kaç Yaşında ve Kaç Gün daha prim yatırarak emekli olurum?
  2-Emeklilik Tercihini Bağkurdan mı SSK dan mı Yapmalıyım? (Emeklik Maaşı Yönünden Tercihim Hangisi Olmalı?)
  3-İşyerini Kapatsam Dışardan Bağkur Primi Yatırabilirmiyim?
  Vereceğiniz Cevaplar Emeklilik Kararımda Çok Etkili Olacak. Şimdiden İlginize Teşekkür Ederim. İyi Çalışmalar

  Cevapla
 • ADNAN ŞENOCAK
  29.04.2019

  MERHABA 15/03/1967 DOĞUM TARİHLİ 01.05.1997 BAĞKUR GİRİŞLİYİM ACABA NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

  Cevapla
 • Ayşe
  24.04.2019

  Merhabalar babam 03.05.1958 doğumlu SGK ilk giriş tarihi 01.12.1981 ve toplam 2004 günü var. İşyeri açtığı için 01.10.2008 den beri Bağkur ödemesi yapıyor. Toplam gün sayısı 2027 dir. En kısa şekilde hangi kurumdan emekli olabilir

  Cevapla
 • Fırat
  11.04.2019

  Merhaba 1980 doğumluyum.2001 Bağkur başlangıcım var.hiç boşluğum yok.6350 günüm var.5400 gün doldurduğum için durdurmalı mıyım?yoksa 9000 günü tamamlamalı mıyım?maaşta 5400-9000 gün arası çok fark olur mu?sağlıktan yararlanmak için 80 tl aylık yatırmak mı faydalı?yoksa her ay 755 tl Bağkur yatırmak mı?80 tl yatırılınca ailenin tamamı yaş farkı olmaksızın yararlanıyor mu?tek çalışan benim.

  Cevapla
 • cemal bekoğlu
  10.04.2019

  merhaba

  01.09.1979 doğumluyum 01.05.1998 yılında 4a ssk girişim var hizmet sürem 31 gün. 01.01.2004 yılından beridir de bağkurluyum ne zaman emekli olurum

  iyi çalışmalar

  Cevapla
 • tayyip
  08.04.2019

  dogum 27,06,1969
  işe başlama tarihi :24,01,1992
  bitiş tarihi: 24.07.2015
  askerlik 18 ay yatırdım
  nezaman emekli olabilirim

  Cevapla
 • alişan şahin
  05.04.2019

  merhaba ben 03.01.1967 doğumluyum

  ssk işe başlama tarihim 01.05.1987 1326 gün 4/A

  bagkur işe başlama tarihim 15.02.2011 2774 gün 4/B

  size sorum ne nama emekli olabıiırım .saygılarımla

  Cevapla
 • Mehmet Bayram
  03.04.2019

  Af kapsamında 01/06/1995 tarihinden 28/01/2016 yılları arasında tarım Bağ-Kur ihya ile odedim.29/01/2016 tarihinden bu güne kadar kahvehane çalıştırıyorum esnaf Bağ-Kur u ödüyorum. 1988-89 yıllarında askerlik yaptım 360 gününü borclandim aldım askerliğimin toplam 9000 gün oldu.01.03/1967 dogum tarihi
  Ne zaman nasıl emekli olurum
  Tarımdan mi esnaf Bağ-Kur danmi emekli olurum
  Kahvehane yi kapatmadigim sürece prim odemem gerekiyor mu

  Cevapla
 • mehmet gürlek
  29.03.2019

  merhaba
  9000 günü geçmiş olmaktayım 1989 girişim var ama eemekli olamıyorum doksabeş doksandopkuz yıllarında boşlugumu bulunması fakat ben 2019 yılına kadar tamamını yatırmış bulunmaktayım neden giriş tarihim göze alınmıyor neden sanki 92 girişi olanla aynı şartda gibi işlem görüyorum bu adaletsizlik degilmi, hakkım yenmiş olmuyor mu yardımcı olursanız sevinirimbagkura yaptım müracat esnaf bakurunda geriye borçlanma yok diyor ama borçlanmam için eksik günüm yok ki zaten tamamlamışım 9068 günüm var saygılarımla

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   30.03.2019

   Merhaba,

   Doğum Tarihiniz nedir. Hesaplama yapalım

 • ceylin doğan
  27.03.2019

  Merhaba iyi günler babam ilk çftçi bağkuruyla 2011 de prim yatırmaya başlamıştı ardından 2014 yılında esnaf bağkur primini ödemeye başladı 2018 yılında gss na geçti kendisi geçtiğimiz aylarda 54 yaşında vefat etti.Şimdi onun bağkurundan emekli olup anneme yapabilir miyiz toplam 7 yıl 8 ay(2500 civarı) var nasıl bir yol izlemeliyiz iki farklı bağkurun emekli aylığı farklı mıdır nasıl bir yol izlemeliyiz çok farlı şeyler söylüyor sgk çalışanları yüksek miktarda borç çıkma olasılığı var mıdır

  Cevapla
 • ibrahim kan
  25.03.2019

  01.07.1985 yılında ssk girişim bulunmakta
  01.04.1968 doğumluyum
  1992 yılında 2 yıl bağkurlu oldum
  1994 ile 2012 yılları arası ssk
  2012 den günümüze bağkurlu olarak devam etmekteyim
  an itibari ile 9920 gün pirim yatırmışlığım var ve 32 yıl hizmet sürem oldu
  ben ne zaman emekli olabilirim ve ne kadar maaş alabilirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.03.2019

   Merhaba,

   Sigortalılık Bilgileriniz
   Yaşınız
   50 yıl 11 ay 25 gün
   Sigortalılık süreniz
   27 yıl 2 ay 26 gün
   Hizmet süreniz
   9920 gün
   Emeklilik Şartlarınız
   Yaş
   53 yıl
   Sigortalılık süresi
   25 yıl
   Hizmet süresi
   9000 gün
   Sonuç
   Kalan yaşınız
   2 yıl 0 ay 5 gün
   Kalan sigortalılık süreniz
   0 yıl 0 ay 0 gün
   Kalan hizmet süreniz
   0 gün

   Hesaplamamıza göre 53 yaşında emekli olabileceksiniz.

 • tevfik
  08.03.2019

  2002 yılından dondurulmuş 3760 gün bağkur primim var.ssk ödenmiş 1700 gün primim var.ssk giriş 1984 doğum tarihim 25/09/1965 nasıl emekli olabilirim

  Cevapla
 • Nagihan
  21.02.2019

  28.3.1965 doğumluyum 1.7.2006 SSK sigorta girişim.3660 günpirim ödemem var ne zaman malülen emekli olabilirim

  Cevapla
 • mustafa bacak
  14.02.2019

  1992 yılında bağkur girişim 2003 bitişim nezaman emekli olabilirim kaçgündağa iğtiyacım var

  Cevapla
 • Fahri YIRMIBES
  28.01.2019

  1970. Dunluyum 1988 Mayıs giriş sigortam
  *********** TC bu durumda
  Eksik olan gün sayım ne kadardır ve kaç yaşında emekli olurum
  Bir de hiç ödemezsem 3600’den kaç yaşında emekli olurum

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir