Genel

2023 Temmuz Zamlı Stajyer Maaşları Ne Kadar Oldu?

2023 yılında güncel stajyer maaşları, 2023 Temmuz asgari ücrete yapılan %34 zam oranıyla belirlendi. Lise ve Üniversite stajyerlerinin maaş bilgileri konumuzda yer almaktadır.

Stajyer Nedir?

Stajyer, kişilere icra ettikleri mesleğe bağlı olarak öğrenim döneminde edinmiş oldukları teorik bilgileri, uygulamalı ortamlarda deneyimleyen kişilere verilen genel bir isimdir.

Stajyer Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Stajyerlerin aylık ücretlerinin hesaplanması, o dönem içerisinde geçerli olan net asgari ücret baz alınarak yapılmaktadır. Dönem içerisinde geçerli olan net asgari ücret miktarından AGİ ücretinin düşülmesi ve çıkan sonucun yüzde 30 ile çarpılması sonucunda ulaşılan rakam, stajyer maaşını vermektedir.

Hesaplama sonucunda ortaya çıkan aylık ücret, stajyerler için belirlenen sabit maaştır. Ancak staj yapılan işletmenin niteliğine ve işletmenin çalışanları için yürüttüğü fiyat politikasına bağlı olarak, bu maaş artış gösterebilmektedir.

2023 Lise Stajyeri Maaşı Ne Kadar?

Lise stajyerlerinin 2023 yılı içerisinde alacakları maaş, birçok lise öğrencisinin gündeminde yer almaktadır. 2023 yılında geçerli olacak olan yeni dönem asgari ücretinin açıklanmasından sonra, daha önce belirlenmiş olan stajyer maaşı hesaplama formülünün uygulanması ile birlikte, lise stajyerlerinin 2023 yılında alacakları 3.420,60 TL olarak belirlenmiştir.

Lise stajyerleri için belirlenmiş olan 3.420,60 TL maaş ödemesi, kurumlar tarafından stajyerlere yapılacak olan en düşük maaş ödemesidir. Stajyerler, mesleklerini icra ettikleri kurumlara bağlı olarak, bu ücretin üzerinde aylık ödemeler ile de karşılaşabilmektedirler.

Üniversite Stajyer Maaşları 2023

2023 yılında üniversite stajyerlerinin aylık ücreti, lise stajyerlerinin alacakları maaşların belirlenmesi için kullanılan formüle göre hesaplanmaktadır. Buna göre lise stajyerlerinin alacakları maaşta olduğu gibi üniversite stajyerlerinin alacakları maaşta da asgari ücret baz alınmaktadır. Bu durumda üniversite stajyerlerinin 2023 dönemi içerisinde alacakları en düşük maaş ödemesi, 3.420,60 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenim gördükleri bölümlere göre değişiklik gösteren staj dönemine dahil olan stajyerler, 2023 dönemi içerisinde 3.420,60 TL’lik ödemeden daha düşük bir ödeme ile çalıştırılamayacaklardır. Ancak stajyerler, staj yaptıkları kuruma bağlı olarak bu ödemeden daha fazla ödeme alabilme imkanına sahiptirler.

2023 Üniversite Yaz Staj Ücreti

Üniversite öğrencilerine 2023 yaz dönemi stajları için ödenecek olan ücret, dönem içerisinde stajını gerçekleştiren diğer öğrencilere yapılacak olan staj ödemeleri ile aynıdır. Buna göre stajlarını 2023 yılının yaz döneminde gerçekleştirecek olan üniversite öğrencileri, staj yaptıkları kurumdan en düşük 3.420,60 TL maaş ödemesi alacaklardır.

Sağlık Lisesi Staj Parası 2023

2023 yılında sağlık lisesi stajyerlerine ödenecek olan ücret, belirlenen asgari ücretin AGİ ödemesi haricinde kalan kısmının yüzde 30’u kadardır. Bu durumda 2023 dönemi için açıklanan yeni asgari ücret baz alınarak hesaplanan sağlık lisesi stajyerlerinin yeni dönem maaşları, 3.420,60 TL olarak belirlenmiştir.

Sağlık meslek lisesinde öğrenim gören öğrenciler, okullarda öğrendikleri teorik bilgileri hastane ortamında uygulamaya geçirmektedirler. Öğrencilere emekleri karşılığında aylık ödeme yapılması zorunludur.

2023 Stajyer Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu?

Stajyer hemşirelerin 2023 yılında alacakları net maaş, asgari ücretin aldığı zam oranında etkilenerek, 3.420,60 ’e yükseldi. Bu yükselişe göre zorunlu stajları olan hemşire adaylarına, yeni dönem içerisinde ödenecek olan stajyer hemşire maaşları 3.420,60 TL den daha düşük olamayacaktır.

Hemşirelik bölümü öğrencileri, staj yaptıkları kurumların niteliklerine göre kendileri için belirlenmiş olan asgari ücret ödemesinden daha yüksek ücrette maaş ödemesi alabilmektedirler.

Ziraat Bankası Stajyer Maaşları

Ziraat Bankasında stajyerlere yapılan ücret ödemesi, asgari ücretin AGİ haricinde ki kısmının yüzde 30’u kadardır. Buna göre 2023 yılında Ziraat Bankası stajyer maaşı 3.420,60 TL olarak belirlenmiştir.

Çocuk Gelişimi Staj Ücreti 2023

2023 yılında çocuk gelişimi stajyerlerine ödenecek olan ücret, o yıla ait olan asgari ücretler baz alınarak hesaplanmaktadır. Buna göre 2023 yılında geçerli olan yeni asgari ücretten asgari geçimin düşülmesinden sonra hesaplanan çocuk gelişimi staj ücreti 3.420,60 TL’dir.

Çocuk gelişimi bölümünde staj yapan stajyerler, çalıştıkları kurumun niteliğine bağlı olarak, kendileri için belirlenmiş olan asgari çocuk gelişimi staj ücreti ödemesinden daha yüksek ücrette maaş ödemesi alabilmektedirler.

Stajyer Avukat Maaşları Ne Kadar?

Stajyer avukatların aylık ücreti, kişilerin çalıştıkları hukuk bürosuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Hukuk bürolarının stajyer avukatlara verdikleri aylık ücretler ile ilgili olarak yapılan bir araştırmaya göre ortalama stajyer avukat maaşı, 6.970,55 TL olduğu kaydedilmiştir.

Stajyer Doktor Maaşları Ne Kadar?

Stajyer doktorların aylık ücreti, memur aylık katsayısı vegösterge rakamı baz alınarak hesaplanmaktadır. Buna göre 2023 yılında geçerli olan intörn doktor maaşı 3.420,60 TL’dir.

Stajyer AİM Memuru Maaşı

Stajyer AİM memuru aylık ücreti geniş bir skalaya sahip olması sebebi ile AİM memurluğunun popüler olmasını sağlamıştır. Pek çok mesleğin net maaşına göre oldukça yüksek bir getiriye sahip olan stajyer AİM memuru maaşı, çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.

Adliye Stajyer Avukat Maaşları

Stajını adliyede yapan stajyer avukatların aylık ücretler, bağlı bulundukları baroya göre değişkenlik göstermektedir. Ancak genel anlamda stajyer avukat maaşlarının 4 bin 500 TL ile 6 bin 500 TL arasında değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkündür.

Stajyer Hemşire Maaşları 2023

2023 yılında stajyer hemşirelerin alacakları aylık ücret, birçok hemşire adayı tarafından merak edilmektedir. Meslek lisesinde eğitim gören hemşire adaylarına ödenen stajyer hemşire maaşı, asgari ücret baz alınarak hesaplanmaktadır. Asgari geçim indiriminin, asgari ücretten düşülmesinden sonra kalan tutarın yüzde 30’u, stajyer maaşını vermektedir. Bu hesaba göre 2023 yılında stajyer hemşirelere ödenecek olan asgari ücret, 3.420,60 TL olarak belirlenmiştir.

Stajyer Öğrencilere Maaş Vermek Zorunlu mu?

Staj yapan öğrencilere aylık ücret verilmesinin zorunluluk durumu, yasalar ile kontrol altına alınmıştır. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, aldıkları eğitim gereğince, staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin staj yaptıkları kurumlar, staj süresi boyunca öğrencilere ödeme yapmak zorundadırlar.

Kurumların, devlet tarafından belirlenmiş olan stajyer maaşını öğrenciye ödememesi durumunda, öğrenciler Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, kurum hakkında dava açabilmek hakkına sahiptirler. Staj yaptıkları dönem içerisinde hak ettikleri ücretleri alamayan öğrenciler, mahkeme sonucunda 5 yıl geriye dönük olarak ödeme alabilmektedirler.

2023 Stajyer Maaşları Ne Zaman Yatar?

2023 yılında stajyer maaşlarının yatış tarihi, birçok stajyer öğrenci tarafından merak edilmektedir. Stajyer maaşlarının yatış tarihi, staj yapılan kurumun kamu kurumu ya da özel kurum olmasına göre değişkenlik göstermektedir.

Zorunlu stajlarını kamu kurumlarında yapan öğrencilerin maaşları, ayın 15’i ile ayın 20’si arasında kurum tarafından yatırılmaktadır. Aylık ödemesi, ayın 20’sinden sonra bile yatmamış olan öğrencilerin, kurumun ilgili birimine konu ile ilgili olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

Zorunlu stajını özel sektörde yapan öğrencilerin maaşları, işletmede çalışan diğer kişiler ile aynı tarihlerde yapılmaktadır. Bu da stajyer maaşlarının ayın 1’i ile 10’u arasında yattığını göstermektedir.

Üniversite Staj Öğrencilerinin Maaşları Ne Zaman Yatar?

Üniversite öğrencilerinin staj parasının yatış tarihi, staj yapılan kurumun kamu kurumu ya da özel sektör işletmesi olma durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Kamu kurumlarında staj yapan öğrencilerin maaşları, diğer kamu çalışanları ile aynı tarihlerde yatmaktadır. Kamu kurumlarında maaş hesaplaması ayın 15’i itibari ile tamamlanmaya başlamaktadır. Kişinin bağlı bulunduğu birime göre aylık ücretlerin yatırılma işlemleri, ayın 20’sine kadar tamamlanmaktadır. Bu durum stajyer öğrencilerin maaşları için de geçerlidir.

Özel işletmelerde staj yapan öğrencilerin maaşları, bağlı bulunan kurumun çalışma prensibine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel itibari ile zorunlu stajlarını özel kurumlarda yapan öğrencilerin maaşları, ana personelin maaş ödemesinden sonra yapılmaktadır. Bu da ayın 10’undan sonrasına denk gelmektedir.

2023 Stajyer Maaşına Devlet Katkısı Ne Kadar?

Stajyer maaşlarına 2023 yılında devlet desteği verilip verilmeyeceği, bünyesinde stajyer çalıştıran birçok firma sahibi tarafından merak edilmektedir.

Devlet, kadrosuna stajyer elemanları dahil eden özel firmalara, stajyer maaşlarının ödenmesi hususunda destek olmaktadır. Son yıllarda düzenlenen çalışmalar sonucunda, firma sahiplerine çalıştırdıkları stajyer elemanlar için maaş desteği verilmesi kararı, 2023 yılında da geçerli olacaktır. Buna göre 2023 yılında devletin firmalara yapacağı stajyer maaşı desteği şu şekilde belirlenmiştir:

 • Kadrosunda 20 kişiden az çalışan barındıran firmaların, stajyer maaşı ödemeleri için devlet desteği: Ödenen net maaşın 2/3’ü
 • Kadrosunda 20 kişiden fazla çalışan barındıran firmaların, stajyer maaşı ödemeleri için devlet desteği: Ödenen net maaşın 1/3’ü

Tatillerde Staj Parası Kesilir mi?

Staj parasının tatillerde kesilip kesilmeyeceği, birçok stajyer öğrenci tarafından merak edilmektedir. Devlet kuralları gereğince, stajları resmî tatillere denk gelen öğrencilerin staj maaşlarında herhangi bir kesinti yapılması yasaktır. Ancak öğrencinin kendi tercihleri sebebi ile staja gelmediği günlerin parası kurumlar tarafından kesilmekte ve o ay öğrencinin staj parası eksik yatırılmaktadır.

15 Tatilde Staj Paraları Kesiliyor mu?

Staj paralarının 15 tatilde kesilme durumu, staj süreleri ara tatile gelen stajyer öğrenciler tarafından sıklık ile araştırılmaktadır.

15 tatil süreleri, öğrencilerin hak etmiş oldukları resmi okul tatilleridir. Öğrencini staj döneminin bu tatile denk gelmesi, öğrenciye yapılacak olan staj ödemesinde kesinti yapılması için geçerli bir sebep değildir. Bu sebep ile öğrenciler, 15 tatillerde de staj ödemesi almaya devam etmektedir.

Staj Maaşı Emeklilikten Sayılır mı?

Staj maaşlarının emekliliğe etkisi, staj yapan ya da daha önce zorunlu stajını yapmış olan birçok kişi tarafından araştırılmaktadır.

Emekli olabilmek için çeşitli şartların sağlanması gerekmektedir. Sağlanması gereken emeklilik şartlarının başında da sigorta primi gelmektedir. Staj döneminde kişiler yalnızca sağlık güvencesine sahiptir. Dolayısı ile bu dönemde herhangi bir prim ödemesinin yapılmaması, kişinin emeklilik dönemine herhangi bir katkı sağlamamaktadır.

Stajyer SGK Belge Kodu Nedir?

Stajyerler için kullanılan SGK belge kodları ve bu kodların ne anlama geldiği, SGK girişi ya da SGK çıkışı yapılmış olan birçok kişi tarafından araştırılmaktadır.

Her bir çalışanın işe girişinin ya da işten çıkışının, SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Bu durum zorunlu staj yapmak üzere bir kurumda çalışan ya da staj dönemini herhangi bir zorunluluğa maruz bırakılmadan, kendi isteği ile başlatan kişiler için de geçerlidir. Kişinin stajyer olduğu, sigorta başlangıcında sisteme kaydı için kullanılan “19” kodu ile SGK’ya bildirilmektedir.

Meslek Liselerinde Staj Kaçıncı Sınıfta Başlıyor?

Meslek liselerinde stajın başlangıç zamanı, staj dönemi yaklaşan birçok meslek lisesi öğrencisi tarafından araştırılmaktadır. Meslek lisesi staj dönemi kuralları kapsamında, meslek liselerinin son sınıfında okuyan öğrencileri için zorunlu tutulan staj dönemi, okulların açılması ile birlikte başlamaktadır.

Lise dönemini tamamlamak amacı ile son eğitim öğretim yılına giriş yapan öğrencilerin, okul hayatlarında öğrendikleri teorik bilgileri, uygulamalı olarak da tecrübe edebilmeleri için belirlenmiş olan staj dönemi, 12. sınıfa geçiş itibari ile başlamaktadır.

Lise Stajı Ne Zaman Biter?

Lise stajlarının sona erme tarihi, kanunlar tarafından okulun bittiği tarih ile aynı olacak şekilde belirlenmiştir. Ancak son sınıf öğrencilerinin üniversite hazırlık dönemlerinin göz önünde bulundurulması ile birlikte staj dönemi genel olarak okulların kapanmasından bir hafta önce sonlandırılmaktadır.

Staja Gitmeyen Öğrenciden Ne Kadar Para Kesilir?

Staja gitmeyen öğrencinin maaşından kesilecek miktar, staj gününde eksik olan birçok öğrenci tarafından merak edilmektedir.

Kendi kişisel tercihlerinden ötürü, staja gitmeyen öğrenciler, eksik para almaktadır. Öğrencilerin staj parasından ay sonunda ne kadar kesinti yapılacağı, öğrencinin staja kaç gün gitmediği ve o yıl içerisinde stajyer maaşı için belirlenmiş olan günlük ücret, göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.

Staj Parasını Hangi Bankadan Alabilirim?

Staj paralarının yatacağı bankalar, stajyer öğrenciler tarafından araştırılmaktadır. Öğrencilerinin yaptıkları stajlar karşılığında alacakları ücretlerin yatırılacağı bankalar, staj yapılan kuruma göre değişiklik göstermektedir.

Öğrencilerin stajlarını yapmak üzere işe başlayacakları kurumlar, staj döneminin başlangıcından önce kurumun hangi banka ile çalıştığını öğrenciye bildirmektedirler. Öğrenciler bu bilgi sonucunda belirtilen bankada var ise mevcut hesaplarını kullanabilmektedirler. Ancak kurumun, personellerin maaş ödemeleri için anlaşmalı olduğu bankada öğrencinin hesabı olmaması durumunda, maaşların yatırılmasından önce öğrenciye ilgili bankadan hesap açması gerektiği bilgisi verilmektedir.

Güncel Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar (Özel, Devlet)

Diyetisyen Maaşları Ne Kadar? (Kamu ve Özel Sektör)

Sözleşmeli Öğretmen Maaşları ve Hakları

Shares:

16 Yorumlar

 • Mustafa
  03.08.2023

  Merhaba. 17 temmuz günü ilk iş günü yaptım ve stajım hala devam ediyor. Temmuz ayı (31 temmuz dahil, toplamda 11 iş günü, totalde 15 gün) maaşım 1254 tl yattı. Kurum sadece iş günlerini hesaplarak 11 iş gününe 1254 tl ödeme yaptı. bu durumda bir ayda 22 iş günü olduğunu var sayarsak kanunen belirtilen ücretin çok altında kalıyor.

  Stajyer ödemelerinde iş günü mü baz alınıyor yoksa hafta sonu da dahil mi hesaplanıyor?

  Cevapla
 • Freddie
  24.07.2023

  Merhaba, öncelikle sorumu yanıtlarsanız çok memnun olurum. 2 yıllık üniversitemin zorunlu yaz stajını şuan yapıyorum. Staj süresi 40 iş günü. Stajımı devletin üniversite hastanesinde yapıyorum ancak oradaki görevli bana ücret ödemeyeceklerini söyledi. Okuduğum çoğu yerde devlet desteği verildiğini gördüm. Staj ücretini alabilmek için nereye başvurmam gerekiyor? Daha önce de lise döneminde devletin kurumunda stajımı yapmıştım, orası da ücret vermeyeceğini söylemişti ama ücreti bize yine devlet vermişti asgari ücretin 3te1i düzeyinde. Yine aynı şey olabilir mi? Rica ediyorum sorumu bilen yanıtlasın. Bedavadan çalışmak üzüyor.

  Cevapla
 • Rohat
  10.07.2023

  Merhaba bu yıl hemşireler için ulusal staj programı 20 iş günü maaş ne kadar öğrenebilir miyim asgari ücret olduğu yazılıyor bir yerde başka yerde de asgari ücretin üçte biri kadar maas verilecektir diyorlar

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   10.07.2023

   Merhaba,

   Lise ve Üniversite stajerleri, Net asgari ücretin 1/3 ü ödenmektedir.

 • mustafa
  12.04.2023

  Üniversite öğrencilerinin zorunlu staj ödemeleri için 2.552,04 tl den az olamaz denmektedir makalenizde örneğin haftanın 2 günü 3 ay staj yapan stajyere her ay içinmi 2.552,04 tl yatacak. Bir ayda 8 gün staj yapana ne kadar ücret ödenmesi gerekiyor.

  Cevapla
 • Ömer
  23.01.2023

  Cumhurbaşkanı tarafindan asgari ucret düzeyine çıkarıldığı bilgisi mevcut fakat sitenizde ise 2500 küsur lira seviyesinde bu bilgiyi güncellemeniz gerekmez mi ?

  Cevapla
 • Kenan
  05.09.2022

  Merhabalar, mühendislik stajyeriyim, 6 hafta staj yaptım, 1650₺ mi alacağım yoksa 2475₺ mi? Süre bazındaki açıklamayı tam anlayamadım, yardımcı olursanız çok sevinirim. Yazı için çok teşekkürler.

  Cevapla
 • Ahmed
  02.09.2022

  geçen güz döneminde üniversite zorunlu stajımı yaptım iş yerimden para almadım öğrenci işleri bana dedi ki eğer staj yerinden maaş almazsınız YÖK öder size ama hala YÖK banka hesabıma para yatırmadı

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.09.2022

   Merhaba,

   YÖK temsilcisi ile görüşmenizde fayda var. Konu hakkında bilgimiz bulunmuyor.

 • Ali Halit Karayiğit
  31.08.2022

  20 günlük staj yaptım staj ücretim 1.100 TL olarak yattı işletmede 20 den fazla kişi bulunmasına rağmen böyle bir şeyle karşılaştım ilgili birime mesaj attığımda asgari ücretin 3te 1i’nin sadece 30 iş günü staj yapanlar için geçerli olduğunu söylediler ama yukarıda en düşük 1.650 TL civarında bir rakam var ne yapmam lazım?

  Cevapla
 • Ümit Işık
  05.08.2022

  Merhaba
  Oğlum Elektrik elektronik 3.sınıfı bitirdi zorunlu yaz stajını ünlü bir holdinge bağlı elektrik dağıtım şirketinde yapıyor ama iş yeri staj ücreti ödemiyor, yemek fişi vereceğiz demişler ama onu da vermiyorlar, öğrenci adama bu yapılır mı bunun için ne yapabiliriz. Cimer e yoksa holding merkezine mi yazalım

  Cevapla
 • Rıdvan
  03.06.2022

  Devletten gelen yardimi nasil alacaz yada bunun bi süresi var mi.her ay mi yatiyor

  Cevapla
 • Burak Donbay
  18.01.2022

  5 Ay Olcak 13Gün Sonra Hala Devletten 1 Kuruş Bile Alamadim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   18.01.2022

   Merhaba,

   Nerede Nasıl çalışıyorsunuz ?

 • emre
  12.01.2022

  çok aptalca bi hesaplama olmuş

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   13.01.2022

   Merhaba,

   En azından makalemizi yorum yazacak kadar değerli bulduğunuz için Teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir