Genel

2020 Güncel Diyetisyenler Ne Kadar, Uzmanlar Ne Kadar Maaş Alır?

2020 senesi itibariyle diyetisyen maaşı ortalama 3000 TL’dir. Özel sektördeki işyerleri diyetisyen olarak çalışan kişilerin deneyimlerine göre bu kişilere 2000 TL İLE 4000 TL arasında maaş vermektedir. Diyetisyen maaşı kamu hastanelerinde çalışan kişiler için 4000 TL ile 6000 TL arası değişir. Sağlık alanında oldukça revaçta bir meslek olarak kabul edilen diyetisyenliğin diğer bir adı beslenme uzmanlığıdır.


Diyetisyen Kimdir?

Diyetisyen beslenme teknikleri üzerine uzman olan kişidir. Mesleğin temel amacı danışanların bedensel sağlıklarını optimum seviyeye getirmek için onlara doğru beslenme yollarını salık vermektir. Beslenme sorunlarından dolayı sağlığı bozulan kişileri iyileştirmek ve o kişilerin yaşam kalitesini artırmak da mesleğin amaçları arasında yer alır. Diyetisyenler okullarda, hastanelerde, kliniklerde, spor merkezlerinde ve otellerde mesleklerini icra edebilirler. Bunlara ek olarak çeşitli gıda firmalarında da diyetisyenler için istihdam sağlanır.

Diyetisyenlerin Sorumlulukları Nelerdir?

Diyetisyen olarak çalışan birinin sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:
 • Kendisine danışan kişilerin bedensel sağlıklarını doğru bir biçimde analiz etmek
 • Gıdaların içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Farklı beslenme programlarına hakim olmak
 • Bilgi birikiminin gerekli kısımlarını danışanlara aktarmak
 • Yemek listesi oluşturabilmek
 • Yeniliklere açık olarak son gıda ürünlerini ve ekipmanlarını tanımak
 • İyi ve temiz beslenmenin kurallarını ve doğru beslenme alışkanlıklarını danışanlara aşılamak
 • Doğru malzemelerle yeni ve farklı yemekler oluşturabilmek
 • Kişilerin yanlış beslenmesine neden olan sorunlara çözümler getirmek

Kimler Diyetisyen Olabilir?

Türkiye’de diyetisyen (beslenme uzmanı) olmanın yegane yolu üniversitelerin lisans eğitimi veren Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olmaktır.

Dört yıllık eğitim esnasında öğrenciler şu alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olurlar:
 • Beslenme İlkeleri
 • Anatomi ve Fizyoloji
 • Temel Psikoloji
 • Sporcu Beslenmesi
 • Anne-Çocuk Beslenmesi
 • Tıbbi Beslenme
 • Besin Kontrolü

Dersleri başarıyla verip staj ve bitirme projesini tamamlayan kişiler çeşitli yerlerde diyetisyenlik mesleğini icra edebilecek seviyeye gelirler. Türkiye’de yayılmakta olan obeziteye karşı önem arz eden bu meslek halkla temas halindedir ve çeşitli beslenme sorunlarına çözüm olabilecek öneriler üretir.

Nitelikli Bir Diyetisyen Hangi Özelliklere Sahiptir?

Danışanının beklediği değişimleri yaratan bir diyetisyen şu özellikleri barındırır:
 • İletişim becerisi: Danışanların büyük bir kısmı sağlıklı bir beslenme stilini benimsemede zorlanır. Onları sağlıklı ve lezzetli besinlerle yaşam kalitesinin artacağına ikna etmek gerekir.
 • Çağa ayak uydurma: Beslenme ve gıda alanı günden güne gelişen bir sektördür. Geliştirilen yeni tekniklere hakim olmak gerekir.
 • Organizasyon becerisi: Doğru beslenme programlarını oluşturmanın temel yapı taşlarından sayılan bu özellik sayesinde danışanlar için uzun vadeli olarak uygulanmaya müsait bir yaşam stili oluşturulabilir.

Diyetisyen İçin İş İmkanları Nelerdir?

Bir diyetisyen için hemen her sağlık kuruluşunda çalışma imkanı bulunmaktadır. Aşağıda ismi geçen yerler diyetisyenlerin yer aldığı kurumlar olarak bilinir:
 • Aile Sağlığı Merkezleri
 • Renal Bakım Üniteleri
 • Sağlıklı Yaşam Merkezleri
 • Huzurevleri
 • Yemek şirketleri ve fabrikaları
 • Rehabilitasyon merkezleri
 • Besin Kalite Kontrol Laboratuvarları

Kamuda Diyetisyen Maaşı Ne Kadar?

2020 senesinde tüm devlet memurlarına uygulanan zamdan diyetisyen maaşları da etkilenmiştir. Alınan son kararlara göre devlet memuru diyetisyenlerin maaşları şöyledir:
 • 8/1 derece, yeni başlayan için 4450 TL
 • 6/3 derece, azami beş yıl deneyimli 4550 TL
 • 4/2 derece, azami on yıl deneyimli 4800 TL
 • 2/1 derece, azami on beş yıl deneyimli 4950 TL
 • ⅓ derece, azami yirmi yıl deneyimli 5050 TL
 • ¼ derece, azami yirmi beş yıl deneyimli 5150 TL

Bu ücrete aile geçim indirimi ve ek tazminatlar da eklenir.

Kamuda Diyetisyen Maaşı Neye Göre Değişir?

Mesleğini memur diyetisyen olarak icra eden birinin maaşı şu durumlara göre değişir:
 • Memuriyet derecesi
 • Mesleki deneyim
 • Eğitim durumu
 • Görev yapılan kurum ve bölge
 • Yabancı dile olan hakimiyeti
 • Çeşitli tazminat
 • Memurun medeni hali ve sahip olduğu çocuk sayısı
 • Aile Geçim İndirimi (AGİ)

Bütün bu faktörler ışığında kamuda yer alan bir diyetisyen için aylık ücret tahmini olarak 1000 TL kadar değişmektedir.

Özel Sektörde Diyetisyen Maaşları Ne Kadar?

Kamunun aksine özel sektör için standart bir diyetisyen maaşı politikasından bahsedilemez. Kişinin iş başvurusu yaptığı yerin maaş politikasına göre şekillenen beslenme uzmanlığı (diyetisyenlik) maaşları 2500 TL’den başlayıp 10.000 TL’ye dek varabilmektedir. Bu maaş üzerinde etkili olan faktörler kişilerin deneyimleri, mezun oldukları okul, birikimleri, mesleki başarıları ve sahip oldukları referanslardır. Bu kriterler arasında deneyim en önemlilerinden sayılır.

Diyetisyen Çalışma Saatleri Nasıldır?

Hemen her meslek dalında olduğu gibi bir diyetisyen için de çalışma saatleri bağlı olduğu kuruma göre değişir. Kamuda standart olan çalışma saatleri hemen herkes için geçerli olan 8.00 ile 17.00 arasıdır. Özel sektörde ise durum değişiklik gösterir. Firmanın çalışma prensiplerine göre şekillenen mesai saatleri genel anlamda kamu ile paralellik gösterir. Çıkış saatleri 18.30’u bulan özel sektörde mesaiye kalma durumu da sıklıkla yaşanır. Çeşitli gıda firmaları ve laboratuvarda çalışan diyetisyenler bazen vardiya usulüyle de çalışırlar.

Diyetisyen Emekli Maaşı Ne Kadar?

Diyetisyen unvanı ile emekli olmuş kişilerin aylıkları derecelerine ve deneyimlerine göre şekillenmektedir.

Aşağıdaki birkaç örnekle emekli diyetisyenlik maaşı hakkında fikir sahibi olunabilir:
 • Yirmi beş yıllık deneyim için 2626 TL (minimum)
 • Otuz yıllık deneyim için 2819 TL
 • Otuz beş yıllık deneyim için 2996 TL
 • Kırk yıllık deneyim için 3171 TL

Örnek verilen diyetisyenlerin her biri ¼ derecesindedir.

Diyetisyenler İçin İş İmkanları Ne Durumda?

Diğer sağlık çalışanları gibi diyetisyen olarak çalışan kişiler için de geniş bir iş sahası bulunmaktadır. Pek çok sektörde kendine yer edinen diyetisyenlik mesleği yaygınlaşacak olan meslekler arasında yer alır. Bunun temel nedenleri arasında hem dünyada hem Türkiye’de yaygınlaşan obezitedir. Yanlış gıda ve porsiyon seçimleri sonucunda ortaya çıkan bir hastalık olan obezite giderek toplumsal bir sorun halini almaya başlamaktadır. Durum böyle olunca hem kamu kuruluşlarında hem özel firmalarda diyetisyenlere duyulan ihtiyaç artar.

Uzaktan Verilen Diyetisyenlik Hizmetiyle Ne Kadar Kazanılır?

Teknolojinin gelişmesiyle çeşitli kişilere olan ulaşım imkanı artmıştır ve profesyonel beslenme uzmanları (diyetisyen) için de aynısı geçerlidir. Mesleğini icra eden pek çok beslenme uzmanı sahip olduğu birikimi internet üzerinden kitlelerle paylaşarak para kazanmaktadır. Çeşitli sosyal mecralarda içerikler hazırlayan diyetisyenler böylelikle hem deneyim kazanır hem de isimlerine yatırım yaparlar. İnternetin sağladığı iletişim kolaylığı sayesinde uzak mesafelerdeki kişilere danışmanlık hizmeti vererek para kazanabilen bu kişiler genellikle fiyat politikalarını kendileri belirler.

Özel Diyetisyen Ücretleri Ne Kadar?

Diyetisyen olmayı seçmiş kişiler için özel sektör ve kamu dışındaki seçeneklerden başlıcası kendi kliniğini açmaktır. Açılan bu klinikle kendi çalışma koşullarını oluşturan bir diyetisyen belli bir fiyat tarifesi takip ederek işini yapar. Başarısını ispat etmiş bir diyetisyenin görüşme başı aldığı ücret 150 TL ile 200 TL arası değişebilmektedir. Kendi işini yaparak adını duyuran ve meslektaşları arasından sıyrılan kişilerin talep edebilecekleri ücret çok daha fazlası olabilmektedir. Kendi kliniğini açmak riskli bir hamle olduğu gibi maddi getiri potansiyeli kamu ve özel sektöre göre çok daha fazladır.

Uzman Diyetisyen Maaşı Neye Göre Belirlenir?

Uzman diyetisyenlerin maaş hesaplaması yapılırken yine çalıştıkları kurumdan uzmanlık ve niteliklerine göre farklı oranlar belirlenecektir. Kamu ve özel sektörde çalışan uzman diyetisyenlerin alacakları maaşlar bu gibi farklı değişkenlere ve hizmet sürelerine göre farklılık gösterebilir. Okul, özel klinik, spor merkezleri, firmalar, otel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzman diyetisyenlerin maaşları ortalama olarak 3.000 – 4.500 TL arasında değişmektedir.

Öte yandan özel sektörde görev yapan uzman ve tecrübeli diyetisyenlerin maaşları ise 4 bin TL ve üzerine kadar çıkabilir. Kişinin tamamen yeteneklerini geliştirmesi ve deneyim kazanmasına bağlı olarak uzman diyetisyen olarak özel sektörde oldukça yüksek maaşlar alabilir.

Güncel Fizyoterapist Maaşları Ne Kadar (Özelde, Devlette)

Güncel Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar (Özel, Devlet)

Güncel Bekçi Maaşları Ne Kadar Oldu ?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. uzman diyetisyen demek 4 yıllık lisans eğitiminin üzerine kendi mezun olduğu bölümde yüksek lisans(master) yapmış diyetisyen demektir.
  4 yıllıksağlık bilimleri fakültesi beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olan kişiler diyetisyen ünvanı ile kamu veya özel kuruluşlarda çalışabilir.
  insanlara doğru bilgi verelim.
  ayrıca maaş bilgileri de yanlış .
  ek olarak bir diyetisyen özellikle kamu hastanelerinde mutfak ve yemekhane birim sorumlusu yani yöneticisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu