E-Devlet

E-Devlet Üzerinden Çeyiz Parası Sorgulama Nasıl Yapılır

E-devlet sistemi üzerinden çeyiz parası sorgulama yapmak için öncelikli olarak çeyiz parası alma hakkının olup olmadığının öğrenilmesi gerekmektedir. Anne ya da babasını kaybetmiş olan ve bu nedenle yetim aylığı alan kız çocuklarına verilen bir yardım olduğu için ancak bu yardımı alanların E-devlet üzerinden çeyiz parası sorgulama işlemleri yapmaları mümkün olmaktadır.

E-devlet üzerinden işlem yapılırken de kişisel olarak kullanılmakta olan E-devlet şifrelerinin bulunması gerekmektedir. Bu şifreler sayesinde kişinin yalnızca kendi hesabı üzerinden farklı bir bilgi girmesine gerek kalmadan işlem yapılabilmektedir.

E-devlet sistemine giriş yapılmasının ardından isteğe bağlı olarak arama butonuna çeyiz parası yazılarak ya da şahıs ödeme durumları başlığına girilerek sorgulama yapılabilmektedir. Şahıs ödeme durumları içerisinde farklı borçlanmaların ya da yardımların da sorgulaması yapıldığı için oldukça kolay bir biçimde yardım yapılıp yapılmadığı öğrenilebilmektedir.

E-devlet sistemini daha önce kullanmayanlar için PTT kanalından bir şifre edinilmesi gerekmektedir. Bu şifre kapalı zarf içerisinde verilmekte olup ilk kullanımdan sonra bilgi güvenliği açısından değiştirilmesi zorunlu tutulmaktadır.

E-devlet sistemleri içerisinde kullanılmakta olan bu güvenli şifre sayesinde sorgulama işlemlerinin yanı sıra başvuru yapılacak kanalları da bulunun E-devlet sisteminin güvenli bir biçimde işlemesi sağlanmaktadır.

Çeyiz Parası Sorgulama İşlemleri Nerelerden Yapılır?

Çeyiz parası sorgulama işlemleri E-devlet siteminin üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda alternatif olarak da ALO 170 hattı üzerinden arama yapılarak sorgulama sağlanabilmektedir.

ALO 170 hattı SGK birimleri tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemlerin vatandaşların tarafından takibinin yapılmasını sağlayan bir hattır. Sorgulama yapıldığı gibi aynı zamanda istek, öneri ve şikayet durumları da bildirilmektedir.

Telefon hattı üzerinden sorgulama yapmak isteyenlerin T.C kimlik numarası ile işlem başlatmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra başlatılan işlemlerin de gerçek kişiler tarafından yapıldığının anlaşılması için kimlik doğrulama adımlarının takip edilmesi ile sorgulama işlemleri sağlanabilmektedir.

Bu yöntemlerin yanı sıra yüz yüze iletişim kurmak isteyenler için ise SGK il ve ilçe müdürlüklerinde bulunan birimler ile temasa geçilebilmektedir. Kimlik ile yapılan başvuruların sonucunda çeyiz parası yardımı alıp alınamayacağı öğrenilebilmektedir.

Çeyiz parası sorgulamasının yapılacağı her alanda öncelikli olarak kimlik bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir biçimde verilmesi gerekmektedir. Resmi kurumlarda bilgi güvenliği konusunda hassasiyet bulunduğu için yüz yüze başvurularda kimlik gösterilmesi de zorunlu tutulabilmektedir.

E-devlet ya da ALO 170 hattı üzerinden yapılacak olan sorgulamalarda kişi bizzat kendisi için bir sorgulama yapabilmektedir. Bir başkası adına sorgulama yapılması, kişisel hesaplar üzerinden mümkün olmamaktadır. Kişisel hesaplar üzerinden yalnızca otomatik olarak eşleştirilen kişisel veriler üzerinden sorgulaması yapılması sağlanabilmektedir.

Kimler Çeyiz Parası Yardımı Alabilir?

Çeyiz parası yardımı alabilecek kişiler şu şartlara bağlı olarak belirlenmektedirler:

 • Kişinin annesinin ya da babasının vefat etmiş olması nedeniyle yetim sayılması gerekmektedir.
 • Başvurunun bizzat, yardım alacak kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Başvuru yapılmaması durumunda hak kaybı söz konusu olabilmektedir.
 • Evliliği üzerinden maksimum 5 yıl geçmiş olan kişiler için çeyiz parası yardımı yapılamamaktadır.
 • Çeyiz parası, yetim aylığı almakta olan kişilere verilmektedir. Yetim aylığı hakkını kaybedenler, çeyiz parası yardımından da yararlanamazlar.
 • Çeyiz başvurusu kız çocukları için uygulanmakta olan bir destek programıdır.
 • Yalnızca SSK ve BAĞ-KUR birimleri tarafından yetim aylığı verilen kişilere yönelik destek sağlanabilmektedir.
 • Çeyiz yardımı ilk evliliklerde verilmektedir. İkinci evlilik olması durumunda çeyiz yardımı alınması mümkün olmamaktadır.

Tüm bu kriterlerin yanı sıra başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve yasal evlilik yaşı içerisinde bulunması gerekmektedir. Aksi durumda diğer şartların sağlanmış olması da yeterli kabul edilmemektedir.

Çeyiz başvurusu şartları arasında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Kişinin ilk evliliği olduğunu beyan etmesi durumunda yaşça çok ileride olmasına rağmen çeyiz yardımı alınması mümkün olmaktadır.

Çeyiz Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çeyiz parası başvurusunun yapılması için internet platformları uygun değildir. Yalnızca yüz yüze başvuruların alındığı mümkün olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe birimlerine gidilmesi gerekmektedir.

Başvurular esnasında kimliklerin kişilerin yanında bulundurulması önemli olmaktadır. Kimliksiz yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır. Başvuruları kısa süre içerisinde sonuçlanması için de başvuru esnasında evrakların eksiksiz bir biçimde bulundurulması önemli olmaktadır.

Başvuru yapılırken bir başkası adına başvuru yapılması da uygun olmamaktadır. Bu nedenle başvuru yapan kişinin bizzat başvuru yapması gerekli görülmektedir. Bazı özel durumlarda ise vekaletname ile işlem yapıldığı bilinmektedir.

Çeyiz parası başvurusu yapılabilmesi için başvuru kriterlerinin sağlanması gerekli olmaktadır. Kriterlerin sağlanmaması durumunda ise yapılan başvuruların olumlu sonuçlanması mümkün olmayacağından süreç içerisinde zorluk yaşanabilmektedir.

E-devlet üzerinden çeyiz parası sorgulama işlemlerinin yapılabiliyor olmasına rağmen bu sistem üzerinden başvuruların yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle yapılacak işlemler için ilgili birimlere bizzat gidilmesi gerekmektedir.

Çeyiz başvurularının yapılması ile ilgili olarak nerelere başvuru yapılacağı ALO 170 hattı üzerinden de bilgi alınabilecek durumlardır. Konuma en yakın olan SGK il ve ilçe müdürlüklerinin adresi alındıktan sonra başvurunun giderek yapılması sağlanabilmektedir.

Çeyiz Parası Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Çeyiz parası başvurusu için gerekli olan evraklar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Başvuru yapmakta olan kişinin kimlik belgesinin aslının bulundurulması ile birlikte bir kimlik fotokopisinin bulunması gerekmektedir. Herhangi bir vekalet durumu olması halinde ise bu evrakların da bulundurulması önemli olmaktadır.
 • Evliliğin gerçekleşmiş olduğunu belirleyen bir nüfus belgesinin ilgili Nüfus Müdürlüğü birimlerinden ya da E-devlet üzerinden alınması gerekmektedir.
 • Başvuru esnasında ilgili birimlerden alınacak olan evlenme ödeneği talep dilekçesinin doldurulması gerekmektedir. Bu dilekçelerin internet üzerinden doldurulması yeterli olmamakta, imzaların da SGK birimlerinde verilmesi gerekmektedir.

Başvuru evraklarının resmi birimler tarafından alınması oldukça önemlidir. Evraklar üzerinden inceleme yapılırken aynı zamanda bu evrakların internet sistemi üzerinden kontrolleri sağlanmaktadır. Bu sayede doğru ve gerçek belgeler ile başvuru yapılmış olduğundan emin olunmaktadır.

Evrakların hazırlanma sürecinde bir başkasının desteği alınabilirken evrak teslimi esnasında başvuru sahibinin bulunması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinden alınan imzalar karşılığında başvuru tamamlanacağı için imzasız başvurular işleme alınmamaktadır.

Çeyiz Parası Tutarları Nasıldır?

Çeyiz parası tutarları yıllık verilere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 2021 yılı itibariyle belirlenmiş olan çeyiz parası tutarı ise 12.000 TL olarak belirlenmektedir. Çeyiz parası hesaplanırken iki yıllık bir hesaplama yapıldığı bilinmektedir.

Aylık olarak 500 TL yetim maaşı alan birisi için hesaplanmış olan 12.000 TL iki yıllık toplu maaş olarak belirlenmektedir. Mevcut olan bir aylık tutarın 24 ay ile çarpılması sonucunda ne kadar çeyiz parası alınacağı hesaplanabilmektedir.

Çeyiz parası hesaplamaları yapılırken aynı zamanda son iki ayda alınan maaş baz alınmaktadır. Bu nedenle alınan maaş zamları ya da kesintileri de çeyiz yardımı üzerinde etkili olabilmektedir.

Çeyiz parası tutarları kişisel olarak belirlenmemektedir. Otomatik bir biçimde hesaplama yapıldığından sistem tarafından belirlenen tutarların alınması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle yapılan ödemelerin de bireysel değil sistem dahilinde belirlendiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Çeyiz Parası Yardımı Hangi Bankalar Üzerinden Alınabilir?

Çeyiz parası yardımı alınabilecek bankalar devlet tarafından standart olarak belirlenmiş olan Ziraat Bankası şubeleri olarak bilinmektedir. Herhangi bir Ziraat Bankası şubesi üzerinden çeyiz parası yardımının alınması mümkün olmaktadır.

Banka hesabı üzerinden ödemeler alınırken bu ödemelerin başvuru sahibi tarafından alınması gerekmektedir. Bir başkası adına para çekme işlemlerinin yapılması banka şubeleri tarafından yapılamamaktadır.

Ziraat Bankası hesabını kullanmayanların farklı bankalara aktarım yapmaları da mümkün olmamaktadır. Bu nedenle doğrudan şubelere gidilerek mevcut miktarın teslim alınması gerekmektedir. Sonrasında isteğe bağlı olarak farklı hesaplara paranın yatırılması mümkün olmaktadır.

Çeyiz hesabı almak için bankalara gidildiğinde mutlaka kimlik belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kimlik belgesi olmaması durumlarında ise yüklü miktarda paralar olduğu için ödemelerin alınması mümkün olmayacaktır.

Bu ödemelerin internet bankacılığı üzerinden ya da ATM cihazlarından alınması da mümkün olmamaktadır. Yalnızca şubeler üzerinden para çekme yapılmaktadır. Herhangi bir şubeye gidilmesi yeterli olmakta, herhangi bir şube sınırlaması bulunmamaktadır.

Çeyiz Parası ve Yetim Aylığı Birlikte Alınabilir Mi?

Çeyiz parası ve yetim aylığının birlikte alınması mümkün değildir. Çeyiz parası alındıktan sonra yetim aylığı, evlilik nedeniyle kesintiye uğramaktadır. Bu nedenle çeyiz parası alınsa da alınmasa da evlilik durumu sonrasında yetim parası alınamamaktadır.

Çeyiz parası yardımı aynı zamanda son iki yıllık yetim aylığının toplu bir biçimde alınması olarak da bilinmektedir. Evlilikten sonra da iki ay yetim aylığı almış ölçüde verilen bu tutar sonrasında herhangi bir aylık ödeme yapılmamaktadır.

İki yıl olarak belirlenen bu çeyiz parası desteğinin yetim aylığını kesintiye uğratması durumunda iki yıl içerisinde evlilik biterse yeniden yetim aylığı başvurusunda bulunulabilmektedir. Fakat iki yıldan daha uzun süreli olarak süren evlilikler için herhangi bir aylık alınması mümkün olmamaktadır.

Evliliğin bitmesi durumundan sonra yeniden bir evlilik yapılması istendiğinde ise çeyiz desteği alma hakkı bulunmamaktadır. Çeyiz desteği kişiye tek seferlik verilen bir hak olması nedeniyle alınan ödemelerin tekrarı mümkün olmamaktadır.

Çeyiz parası almış olan birinin yeniden yetim aylığına başvurması durumunda boşanma tarihine ilişkin evrakların tamamlanması gerekmektedir. Bu evraklar ile birlikte yapılan başvurular sonrasında yeniden bir yetim aylığı bağlanmaktadır.

Çeyiz Parasının Geri Ödemesi Var Mıdır?

Çeyiz parasının geri ödemesi gibi bir durum bulunmamaktadır. Çeyiz parası aslında iki yıllık yetim aylığının verilmesi olduğu için kişilerin hakkı olarak bilinmekte ve boşanma durumunda da geri ödemesi olmamaktadır.

Fakat boşanma olması durumunda aylığın toplu olarak alındığı sürenin tamamlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra boşanmanın da ne zaman yapılmış olduğu yetim aylığının yeniden verilmesi için bir kriter olarak bilinmektedir.

Çeyiz yardımı, devlet tarafından verilmekte olan karşılıksız ve geri ödemesiz bir yardım olarak bilinmektedir. Fakat bu yardımın alınabilmesi için mutlaka bir başvuruda bulunulması gerekmekte aksi durumda başvuru olmayanlar için ödeme yapılmamaktadır.

Sistem üzerinden otomatik bir hesaplama ile yapılmakta olan ödemelerde mevcut yetim aylığı tutarları ile bir hesaplama yapılmaktadır. Bu sayede kişinin hakkı olan tutar kendi maaş oranları üzerinden belirlendiği için adil bir dağıtım sağlanmış olmaktadır.

Çeyiz yardım desteği tek sefere mahsus olarak verilmekte olan bir yardım ödeneğidir. Başvuruda bulunan kişilerin yalnızca bir defa bu haktan yararlanmaları mümkün olduğu için ikinci bir evlilik durumu yardım alınmasını sağlamayacaktır.

E-devlet üzerinden çeyiz parası sorgulama işlemleri yapılabilmesi için de öncelikli olarak bu yardım ödeneğini alma şartlarının sağlanmış olması gerekmektedir. Kriterleri sağlayan ve başvuru yapma sürecinde evliliğini beyan eden kişilerin başvuru sorgulamalarında olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Çeyiz Parası Sorgulama İşlemi E- Devlet Üzerinden Nasıl Yapılır?

E- devlet sistemini kullanarak çeyiz parası sorgulamak için işlem adımları, e- devlet’e giriş ile başlamaktadır. Sisteme giriş yapabilmeniz için T.C. kimlik numarası ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

Yukarıda bulunan “E-Devlet Çeyiz Parası Sorgulama” link adresinden yapacağınız işlemlerde eğer e-devlet şifreniz yoksa, PTT aracılığıyla temin etmeniz gerekecektir. Şifrenizi ilk defa giriyorsanız önce şifre değiştirme işlemi yapıp, sonra yeni şifrenizle tekrar giriş yapmanız gerekecektir.

Bu girişleri yapmanızın ardından ekranda bulunan e-hizmetler menüsüne tıklamalısınız. E-hizmetler menüsünden Sosyal Güvenlik Kurumu menülerine tıklamanız gerekmektedir. açılacak sayfa, sorgulama sayfasıdır. Bu nedenle sayfa üzerinde prim borcu sorgusundan gün sayısı sorgusuna kadar tüm sorgulama çeşitleri görülecektir.

çeyiz parası sorgulama ekranı

Sorgulama seçenekleri arasından çeyiz parası sorgulama şıkkına tıklanmalıdır. Buradan açılacak sorgu sonucunda çeyiz parasının miktarı, hak kazanıp kazanmadığınız ve hangi merciden alabileceğiniz gibi sorulara yanıt verebilirsiniz.

E-devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemlerinde herhangi bir bilgi vermeniz gerekmez. Sistem, size ait tüm bilgileri içerisinde bulunduran bir platformdur. Başta giriş yaparken kullandığınız T.C kimlik numaranız üzerinden size ait tüm bilgiler belirlenmekte, bu nedenle çeyiz parası sorgulama işleminde de ek bilgi istenmemektedir.

Telefonla Çeyiz Parası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Alo 170 ile çeyiz parası sorgusu yapmak için, numarayı aradıktan sonra sizden istenen bilgileri vermeniz gerekmektedir. Telefon kullanarak yapılacak sorgulama işlemi, e-devlet sistemi gibi hafızalı değildir. Bu nedenle sadece T.C. kimlik numarası ile çeyiz parası sorgusu yapılması olanaksızdır. Numarayı aradığınızda yönlendirileceğiniz görevliye, görevlinin talep ettiği bilgileri vermeniz durumunda çeyiz parası durumunuz size bildirilecektir.

Çeyiz Parası Almada Yaş Sınırı Var Mıdır?

Çeyiz parası almak için yaş koşulu bulunmamaktadır. Bu konuda tek koşul, kızın ilk evliliğini yapıyor olmasıdır. ikinci evliliklerde çeyiz parası alınması mümkün olmayacaktır. Ancak bu ilk evlilik, hangi yaşta yapılırsa yapılsın, başvuru halinde çeyiz parası alınması sağlanır.

Destek, sadece 1 defa toplu olarak verilir. Kızın boşanması durumunda yetim aylığı alınabilir, ancak ikinci kez evlenme durumunda çeyiz parası alınamaz.

Çeyiz Parası Ödemesi Hak Sahibi Dışındaki Kimseye Yapılır Mı?

Çeyiz parasını hak sahibi dışında alabilecek kişi, bulunmamaktadır. Hak sahibinin kendi kimlik belgesi ile başvurması, Ziraat Bankası’na da kendi kimlik belgesi ile bizzat gitmesi gerekmektedir. hak sahibi dışındaki kişiler, üzerinde hak sahibinin kimliği bulunsa ve birinci dereceden yakını olsalar dahi ödeneği alamazlar.

Çeyiz Parası Alındıktan Sonra Yetim Aylığı Alınır Mı?

Çeyiz parası alınmasından sonra yetim aylığının durumu, belirli bir zaman şartına bağlanmıştır. Evlilik üzerinden en az 2 yıl geçmesi halinde, boşanma gerçekleşirse, kişiler tekrar yetim aylığı alabilecektir. Ancak çeyiz desteği ikinci kez alınamaz. Evliliğin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen evlilik devam ediyorsa da yetim aylığı alınamaz.

Çeyiz Parası Geri Ödenir Mi?

Çeyiz parasının geri ödenmesi  mümkün değildir. Evlilik kısa süreli olsa dahi, çeyiz parası kişilere verilmektedir. Evlilik sonrası 5 yıl içinde başvuru yapılması gereken çeyiz parası, bu 5 yıl içinde boşanma gerçekleşmesi durumunda talep edilemez. Eğer kişi, başvurudan önce boşanmışsa, çeyiz parası alamaz.

Shares:

161 Yorumlar

 • İsimsiz
  11.03.2024

  Merhaba, ablam eylül 2022de evlendi. Ve çeyiz ödeneği aldı. Ben de yetim aylığı alıyorum bu durumda çeyiz ödeneğinden faydalanmam için 2 sene beklemem gerekir mi. Yoksa herhangi bir zamanda da evlensem faydalanabilir miyim

  Cevapla
 • tugba
  27.11.2023

  babam hayattayken ilk evliliğimi yapmış ve boşanmıştım babam vefat ettikten sonra maaşa baglandım aradan 8 sene geçti tekrar ayrıldığım eşim nikah kıydım fakat ceyiz parasına başvuru yaptım 4 ay olacak denetimde aynı şahısla 2.defa eğlendiğimiz için diyorlar fakat ilk evliliğimde ve boşaldığında babam hayattaydı ben alamayacakmiyim

  Cevapla
 • Emine
  01.06.2023

  Merhaba kızım çeyiz parası almıştı yaklaşık 2 sene önce bu iki seneki fiyat farkı bize verilecek mi?

  Cevapla
 • Fatma
  26.05.2023

  Ben yeni evlendim ve çeyiz parasina bı turlu baş vuramiyorum nsl baş vurucam ve nsl çeyiz parası Alican yardimci olurmuş uz lütfen babam vefat edeli bı sene oldu…😥🥺

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   29.05.2023

   MErhaba,

   Yetim maaşı alıyormuydunuz.

 • İsimsiz
  02.04.2023

  Ben babamdan ölüm aylığı alıyordum 2 ay önce evlendim çeyiz parasına başvurdum ne zaman sonuçlanır birde kardeşimin üstüne maaş ne zaman aktarılır

  Cevapla
 • Nurten
  03.02.2023

  Yetim aylığı alıyordum bir yıl önce evlendim çeyiz parasına başvurdum ama bir yıldır hiç bir cevap alamadım bunun için ne yapmam gerekiyor nereye başvurabilirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   03.02.2023

   Merhaba,

   İkametgahınızın bağlı bulunduğu sgm ye başvurabilirsiniz.

 • Elanur şirin
  18.01.2023

  Ben Mayıs ayında allah nasip ederse evlenecem babamdan SSK emeklisiyim çeyiz paramı hemen almayı düşünmüyorum fakat merak ettiğim birşey var ben 1 yıl sonra alsam çeyiz paramı aldığım maaş üzerinden mi Alacağım yoksa 1 yıl sonraki artışa gore mi ?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   18.01.2023

   Merhaba,

   Evlenme Ödeneği son aldığınız maaşa göre hesaplanır.

 • Yasemin
  25.03.2022

  Merhaba. Emekli sandığına bağlı olarak yetim aylığı almaktaydım. Eylül ayında evlendim ve çeyiz parası aldım( emekli sandığına bağlı oldugum için 12 aylık yetim maaşım üzerinden çeyiz parası aldım). Benim yetim aylığım annemin dul aylığına ne kadar süre sonra yansır?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   25.03.2022

   Merhaba,

   Aylık aldığınız ay kadar sonra yani 2022 eylül ayına kadar sizin maaşınız eklenmez.

 • Feyza
  02.09.2021

  Merhaba 2 aydır yetim maaşı alıyorum 1 hafta önce evlendim çeyiz parası için başvuru yaptım ve orda ki memurlar benim maaşımın kesilecegi ve anneme vermiyecegini söylediler 2 yıl boyunca o zaman ne anladık çeyiz para verilecegi bizden kesildikten sonra açıklama yapabilirmisiniz

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.09.2021

   Merhaba,

   Memur arkadaşımız doğru bilgi vermiş. Burada ki amaç düğün yükünü azaltmak. Bu nedenle 2 yıl sonunda annenizin maaşı artacaktır.

 • Ecem özduman
  30.07.2021

  ilk evlilikte almadığım çeyiz parası sistemde nasıl aldı gözüküyor ne yapabilirim

  Cevapla
 • Ecem özduman
  30.07.2021

  merhaba ben 2010 yılında bir evlilik yaptım çeyiz parası almadım 2021 yılında ikinci evliliğimi yaptım bir 1 1kez çeyiz parası almaya hakkım olduğunu görmedim daha önce almadığım için başvuru yaptım Unkapanı sskdan daha önce aldığımı bean ettiler bende dilekçe yazdım Ankara’ya göndercez dediler cevap bekliyorum daha geri dönüş olmadı nasıl bir yol izlemeliyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.08.2021

   Merhaba,

   Verdiğiniz dilekçenin durumunu kayıt numarasından kurumu arayarak sorgulamanızda fayda var. Şu anda yapılacak fazla bişey yok.

 • Nisan Uçar
  22.03.2021

  Merhaba,

  Yaklaşık iki yıldır yetim aylığı alıyordum, aktif olarak aylık alırken evlendim ve başvuru yaptım. Babam evlendiği için 50% oranında aylık almaktaydım. Ancak her yerde belirtilenlerden farklı bir durumum var. Çalışıyorum ancak bir yandan yüksek lisans eğitimime devam ettiğim için aylık da alıyordum ve bu 25 yaşıma kadar (gelecek nisana kadar) devam edecekti. Maaş zaten kesileceği için ya da sigortalı çalıştığım için, evlendiğimde aktif olarak maaş almama rağmen ödemenin verilmemesi gibi bir durum olur mu?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   22.03.2021

   Merhaba,

   Çeyiz ödeneği almak için tek şart evlendiğinizde aktif olarak yetim maaşı almak. Öğrencilere öğrenim boyunca çalışırken yetim maaşı ödenmesi yine kanun ile verilen bir hak. Dolayısıyla çeyiz parası yani evlilik ödeneğinizde her hangi bir kesinti olmaz.

 • Ezgi Çıtlak
  17.02.2021

  Benim babam vefat ettiğinde ben boşanmıştım ve emekli sandığından yetim maaşı alıyorum 2 yıldır şimdi evlenirsem çeyiz parası 2.evliliğim de olsa alabilirmiyim yoksa sadece ilk evliliklerde mi oluyor onu anlayamadım

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   17.02.2021

   Merhaba,

   İlk evliliğinizde çeyiz parası almadıysanız 2. evliliğiniz de alabilirsiniz. ilk evlilik olması gerekmiyor.

 • Ümmüye
  20.07.2020

  Merhaba kızım nişanlı bir markette kasiyer olarak çalışıyor benim yanımda ikamet etmiyor esim 6 ay önce vefat etti ve hiç bir gelirimiz yok sigortalı bir işte çalışmadı ben 2 ayda bir dul maaşı 650 tl alıyorum ve şimdi1 kızım bir oğlumla yaşıyoruz yanimda duran çocuklarım onlarda 2 ayda bir 200 tl yetim aylığı alıyorlar ve bu nişanlı kızımın ceğiz parası almaya hakkı varmı

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   20.07.2020

   Merhaba,

   Çeyiz parası ancak sigortalı babadan yetim maaşı alanlara verilen bir hak olduğundan kızınızın bu ödeneği alma hakkı bulunmamaktadır.

 • fatma baş
  16.07.2020

  babam 2009 da vefat etti bir kac ay yetim maaşı aldım ama sonrasında kesildi. çalışıyorum şuan 4 ay sonra düğünüm var ceyiz parası alabilecek miyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   17.07.2020

   Merhaba,

   Çeyiz parası alabilmeniz için evleneceğiniz zamanda aktif yetim maaşını alıyor olmanız gerekmektedir. Mevcut durumda çalışıyor olmanız vesilesi ile yetim maaşı almadığınızdan çeyiz ödeneği de alamazsınız.

 • Ebru
  25.04.2020

  Çeyiz parası için başvurdum bekliyorum beklerken işe girsem param kesilirmi lütfen biri cevap versin

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.04.2020

   Merhaba,

   Başvuru yaptığınız tarihte sigortalı çalışan olmadığınız için çeyiz paranız kesilmez. Bir işte çalışmaya başlayabilirsiniz.

 • Ozge
  24.11.2019

  Iyi günler babadan 2 aydır yetim aylığı almaktayım evlendim başvuru yapacağım ceyiz parasi için hafızlık durumum var el koyabilirler mi gelen paraya? Ne kadar sürede gelir??

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.11.2019

   Merhaba,

   Başvuru yapın çeyiz paranızı alabilirsiniz. Bir sıkntı çıkmayacaktır.

 • Hatice
  27.10.2019

  Merhaba iki ay önce çeyiz parası başvurusunda bulunmuştum e-devletten sorgulama yaptığımda hiç bir bilgiye ulaşamıyorum

  Cevapla
 • Tuğçe
  17.10.2019

  Merhaba
  Ceyiz ödeneği için başvurumu 02.08.2019 tarihinde yaptım nerdeyse 3 ay oldu ve hala bir dönüş olmadı alo 170 aradığımda ise başvuru yapın diyor sgk ya gidiyorum başvurunuz var diyor anlamadım ne olacak

  Cevapla
 • Tuba
  08.10.2019

  emekli sandığı üzerinden babam vefatı nedeniyle yetim maaşı almaktayım. sigortalı bir işe girdiğim takdirde yetim maaşım kesiliyormu? 3 ay sonra düğünüm olacak ve sigortalı bir işe girdiğim takdirde çeyiz parası alabilcekmiyim?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   09.10.2019

   Merhaba,

   Emekli sandığından dolayı maaş alıyorsanız ssk lı çalışsanız da yetim maaşı almaya devam edersiniz. Yetim maaşı alırken evlenirseniz çeyiz parası da alabilirsiniz.

 • Hanife
  17.09.2019

  Ceyiz parasinin durumunu ohrenmek icin hanhi numarayi aramaliyiz yattigini nasil igrenicem

  Cevapla
 • Sevilay
  22.08.2019

  Ben 1 yıl once evlendim ve 1 yıl sonra ceyiz parasina basvurdum,aldim.Bu surecte annemin maas orani hâlâ %50 kaldi.Ödemeden 24 ay sonra annenin maaşı %75 oluyormuş ama annemin bu 1 yil icinde zaten maasi artmadi hic.Bu surecte 1 sene sonra mi artar annemin maasi yoksa yinede 2 sene sonra mı?

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir