• SGK Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Kimlerdir?


  Sosyal Güvenlik kapsamında, sahip olunan sigortadan, diğer bir deyişle sağlık güvencesinden yararlanabilecek kişiler, bakmakla yükümlü olunan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu yükümlülüğün taşınmadığı kişiler, sahip olunan sağlık güvencesinden yararlanamazlar.


  Tüm vatandaşların, sağlık hizmetlerinden yararlanması temel haktır. Devlet, vatandaşların bu haklarından yararlanması için eksiksiz bir şekilde hizmet sunma sorumluluğunu taşımaktadır. Bu hizmetlerden kimlerin yararlanabileceği ise yine devlet tarafından belirli kurallara göre belirlenmektedir. Ülkemizde sağlık güvence hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir. Sağlık sigortasına sahip olan kişi ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

  Sağlık güvencesine sahip olan kişiler, bu güvence nedeniyle sahip oldukları haklardan bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de yararlanabilmesini sağlamak amacıyla Sosyal Sigortalar Kurumu’na müstahaklık başvurusunda bulunmalıdırlar. Bu müstehaklık sorgulama işlemi, kurumun kendisinden ya da e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

  Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Kimlerdir?

  • Çalışan, emekli ya da memurların bakmakla yükümlü oldukları kişiler şunlardır:
  • Kişinin anne ve babası
  • Sosyal güvenceye sahip olmama şartıyla eş
  • 18 yaşından küçük olan çocuklar
  • 20 yaşını tamamlamamış ve lise öğrenimine devam eden çocuklar
  • 25 yaşını tamamlamamış ve üniversite eğitimine devam eden çocuklar
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurumu’ndan engelli olma durumu belgelenmek şartıyla engelli olan çocuklar

  Bakmakla yükümlü olunan kişiler, sigortalı olarak çalışmıyor olmalı, kendi sigortaları nedeniyle gelir ya da aylık almıyor olmalı ve isteğe bağlı sigorta primi ödemiyor olmalıdır.

  Genel sağlık sigortasına sahip olan kişinin anne ve babasının da bakmakla yükümlü sıfatı taşıyabilmesi için bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu hak, gelir durumuna göre değerlendirilmektedir. Sigorta sahibi olan kişinin maaş, kira gibi her türlü geliri, hane içerisindeki kişi başına düşen gelir tutarı tespit edilir, asgari geçim indiriminin de çıkartılması ile bir gelir değeri elde edilir. Bu değerin, net tutardan az olması durumunda anne ve baba, çocuklarının üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

  Sponsorlu Bağlantılar

  5510 sayılı kanun ile 01.10.2008 tarihi ve sonrasında göreve başlamış ve ücretsiz izne ayrılmış olan, izin süreleri bir yılı geçen eşler de bakmakla yükümlü kapsamında yer alırlar. Eşlerin ikisinin de sigortalı olarak çalışması durumunda her iki kişi de sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bu durumda bakmakla yükümlü kavramı da ortadan kalkmakta ve kişiler kendi sahip oldukları sağlık hizmetinden yararlanmaktadırlar. İki eşten birisinin vefat etmesi durumunda hayatta kalan eşe ölüm aylığı bağlanmaktadır. Ölüm aylığının bağlanabilmesi için vefat eden eşin prim ödeme gün sayısının dolmuş olması gerekmektedir. Ölüm aylığı alacak olan eş, yeni bir evlilik yapmamalıdır. Bu durumda sağlık hizmetlerinden ve ölüm aylığı hizmetinden yararlanmaya devam edebilmektedir.

  5510 sayılı kanuna göre 01.10.2008 tarihinden önce SSK kapsamında 120 günü ya da Bağ-Kur kapsamında 240 günü bulunan anne ya da babaların kız çocukları da bakmakla yükümlü kapsamındadırlar. Bu kız çocukları, sigortalı çalışmıyor olmalı, kendi sigortaları nedeniyle gelir ya da aylık almıyor olmalıdır. Bu koşulları sağlayan kız çocukları, evlenene kadar anne ya da baba üzerinden bakmakla yükümlü kabul edilirler. Bakmakla yükümlü hakkını herhangi bir nedenle kaybeden kız çocuğu, bu gerçekleşmiş olan şartın ortadan kalması durumunda ise tekrar bütün hizmetlerden yararlanmaya devame edebilmektedir.

  Erkek çocuklar ise 18 yaşına kadar ya da lise ve dengi okullarda okuma koşulu ile 20 yaşına kadar ya da yüksek öğrenime devam etme koşulu ile 25 yaşına kadar anne ya da baba üzerinden bakmakla yükümlü kabul edilirler.

  Bakmakla Yükümlü Olamayan Kişiler

  Kanunda tanımlanmış olan bazı kişiler bakmakla yükümlü olamazlar. Bu kişiler, askerlik görevini yapan er ve erbaşlar, ceza infaz kurumları ile tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklular, yurt dışı borçlanma yaparak Türkiye’den emekli olup aylık alan ve Türkiye’de ikamet etmeyen kişilerdir.

  Bakmakla Yükümlü Olma Belgesi Nedir?

  Bakmakla yükümlü olunan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belgelenmektedir. Bu belge Sosyal Güvenlik Merkezleri’nden ya da e-devlet şifresi olan vatandaşlar için e-devlet sisteminden alınmaktadır. Bakmakla yükümlü olunan engelli kişiler adına belge alabilmek için öncelikle vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. Vergi dairesi tarafından vatandaş en yakın devlet hastanesine sevk edilir. Hastaneden alınacak en az %40 ya da daha fazla derecede engelli raporu ile kişi adına bakmakla yükümlü belgesi alınabilmektedir.

  E-Devlet Sistemi’nden Bakmakla Yükümlü Belgesinin Temin Edilmesi

  E-devlet sisteminden bakmakla yükümlü belgesi almak için www.turkiye.gov.tr adresinden sisteme e-devlet şifresi ile giriş yapılmalıdır. Ardından e-hizmetler menüsü altından sırasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu, Ortak (4a/4b/4c) Hizmetler, Spas Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) seçenekleri seçilmelidir.

  Bakmakla yükümlü olunan kişiler, talep formu ya da bu formdaki bilgi ve taahhütleri taşıyan dilekçeleri ile nüfuz cüzdanı fotokopilerini kuruma sunmak zorundadırlar. Yabancı uyruklu olan eşler, ikamet belgesi ile vatandaşlık numarası, konsolusluktan temin edilecek sosyal güvencesi yoktur belgesini sunmak zorundadırlar. Öğrenim gören çocuklar, öğrenim belgelerini temin etmelidirler. Eğer çocuk yabancı ülkede öğrenim görüyor ise öğrenci belgesinin Türkçe tercümesini ya da denklik belgesini sunmalıdır.  tıkla sorunu sor

  SGK Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Kimlerdir? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Yaşar ertürk dedi ki:

   Delamün aleyküm Allah kolaylıklar versin,sorum şuki:
   Ben %42 epilepsi engelli hastayim bu nedenle beni kimse ise almak istemiyor,3 ayliık maas hakkim var ama bunun yetmesi imkansız,buyuzden evlenemiyorum,benim 1800 pirimden emekli olabilme şansım ve saya varmı teşelkürler.

  2. Ahmet Naci Erdur dedi ki:

   Bakmakla yükümlü olduğum torunumun,okulda kaza sonucu ayağında çatlak oluştu,özel hastahanenin acil servisine gittik film çekildi ve geçici alçı yapıldı 550.- TL. ücret aldılar.Hastahanenin aldığı ücret hakkımıdır?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Muayene farkı ile fark / ilave ücret alınmayacak acil hâller; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbî müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbî müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli hâlinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

    Alo 184 hattına hastalığın bu şartlara girip girmediğini sorgulayabilirsiniz.

  Sorunuzu Yazın