Emeklilik

Ölüm Halinde Emekli Maaşı Ne Kadar Düşer, Kimler Faydalanır

Ölüm halinde emekli maaşının ne kadar düşeceği kişilerin alacakları maaş oranında değişiklikler göstermektedir. Eşi vefat eden kişilere eşlerinin aldığı maaşın %75’i verilmektedir. Yani ortalama 2.000 TL maaş alan bir kişinin vefat etmesi durumunda eşi 1.500 TL ölüm aylığı alacaktır. Fakat bu durum herkes için geçerliliğini korumamaktadır.

Zira bu konuda bilinmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Bu husus da kişilerin aktif olarak çalışmaması durumudur. Vefat eden kişilerin eşi aktif olarak çalışıyor olması durumunda bu kişiler bahsi geçen maaştan faydalanamamaktadır. Ölüm halinde emekli maaşı almaya hak kazanan kişilerin sayısına ve vefat eden kişiye yakınlık derecesine göre alınan maaşlar da değişiklikler göstermektedir.

Ölüm Maaşından Kimler Faydalanabilir?

Ölüm aylığından yararlanma hakkı olan kişiler; vefat eden kişinin eşi, annesi babası ve yetim kalan çocuklarıdır. Fakat vefat eden kişinin ölüm maaşını akrabalarına bırakabilmesi için bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşulların maaştan faydalanmak isteyen kişiler tarafından sağlanması beklenmektedir. Ayrıca verilen ölüm maaşının miktarı da kaç kişinin bu maaştan hak talep ettiğine ve bu kişilerin vefat eden kişiye yakınlık derecesine göre değişiklik göstermektedir.

Ölüm Aylığından Yararlanma Oranları Nasıldır?

Ölüm halinde alınan emekli maaşının miktarı vefat eden kişiyle olan yakınlığıa ve kaç kişinin maaş üzerinde hak talep ettiğine göre değişiklikler göstermektedir. Vefat eden kişinin akrabaları arasında yalnızca vefat eden kişinin eşi, çocukları, annesi ve babası faydalanabilmektedir.

Bu durumda bahsi geçen bu kişilerin hak talep edebileceği ölüm aylığı oranları aşağıdaki gibidir:

 • Yasal olarak vefat eden kişi ile evli halde bulunan eşe bağlanan aylık oranı çocukların maaş üzerinde hak talep edip etmediğine göre değişmektedir. Eğer vefat eden kişinin maaşından yalnızca eş faydalanıyorsa vefat eden kişinin maaşının %75’inden faydalanabilmektedir. Fakat bu maaştan vefat eden kişinin eşi dışında birisi daha faydalanmaktaysa dul eşin alabileceği maaş oranı %50 olacaktır. Eğer vefat eden kişinin üzerinden alınan ölüm aylığından sadece dul eş ve bir yetim çocuk faydalanıyorsa eşe %60 oranında maaş verilmektedir.
 • Vefat eden kişinin erkek ya dakız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için bahsi geçen erkek ve kız çocuklarının birtakım şartları sağlamış olmaları beklenmektedir. Eğer ölüm maaşındaki tek hak sahibi olan kişi yetim kalmış çocuk ise bu çocuk vefat eden kişinin maaşının %50’sini alabilmektedir. Eğer vefat eden kişinin eşi bu maaştan faydalanıyorsa ve buna ek olarak tek bir yetim çocuk bu maaşta hak sahibiyse çocuğa vefat eden kişinin maaşından düşen pay %30’dur. Ancak birden fazla çocuk ölüm vefat eden kişinin üzerinden ölüm aylığı talebi oluşturmuşsa, bu durumda verilecek maaş oranı %25 olmaktadır.
 • 65 yaş üzeri çalışmayan anneye ve babaya ise vefat eden kişinin maaşından %25’lik bir pay sağlanmaktadır.

Ölüm Aylığından Faydalanma Şartları Nelerdir?

Vefat eden kişinin üzerinden alınacak ölüm maaşından yararlanmak için vefat eden kişinin birtakım koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar sağlandığı takdirde ölüm halinde emekli maaşından faydalanmak mümkündür.

Bahsi geçen şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Bağ-Kur’a bağlı emeklinin 2008 yılından sonra ölmesi durumunda en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.
 • Bağ-Kur’a bağlı emeklinin 2008 yılından önce ölmesi durumunda ise en az 1080 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.
 • SSK’ya bağlı olarak hizmet veren bir kişinin 5 yıl sigortalı olarak çalışması ve en az 900 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.
 • Vefat eden kişinin üzerinden ölüm aylığı alınabilmesi için vefat eden kişinin genel sağlık sigortası primi dâhil, ödenmemiş hiçbir prim borcu olmamalıdır.

Hak Sahiplerinin Ölüm Aylığından Faydalanma Şartları Nelerdir?

Vefat eden kişinin üzerinden ölüm aylığı almak için yakınlarının sağlaması gereken koşullar bulunmaktadır. Vefat eden kişi üzerinden ölüm aylığı almak isteyen hak sahibi aile üyelerinin karşılaması gereken şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Vefat eden kişinin eşine ölüm aylığı bağlanması için bahsi geçen kişilerin resmî olarak evli olmaları gerekmektedir.
 • Vefat eden kişinni çocuklarının bahsi geçen ölüm aylığından faydalanabilmesi için çocukların ya da çocuğun cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, medeni hali ve malul olup olmadığı gibi durumlar belirleyici hususlardır.
 • Erkek çocuklar yüksek öğrenim gördüyse ya da görüyorsa 25 yaşına kadar, ortaöğrenim gördüyse ya da görüyorsa 20 yaşına kadar, hiçbir eğitim almamışsa 18 yaşına kadar vefat eden kişi üzerinden ölüm aylığı alabilir.
 • Kız çocuklarının vefat eden kişi üzerinden ölüm aylığı alabilmesi için evli olmamaları gerekmektedir.
 • Kız çocukların kendi sigortalıkları sebebiyle herhangi bir şekilde aylık bağlanmamış olması gerekmektedir. Aksi durumda vefat eden kişi üzerinden ölüm aylığı alamayacaklardır.
 • Çalışma gücünün %60’ından fazlasını kaybeden çocuklar ise cinsiyete, yaşa ya da eğitim durumuna bakılmaksızın vefat eden yakını üzerinden ölüm aylığı alma hakkına sahiptir.
 • Vefat eden kişinin annesi ve babası için vefat eden evlatları üzerinden ölüm aylığı almalarındaki en temel husus annenin ve babanın 65 yaşını aşmış olmasıdır. Ayrıca vefat eden kişinin anne ve babasının gelirlerinin asgari ücretten az olması şartı bulunmaktadır. Anne ve baba bu şartları karşıladığı takdirde vefat eden evlatları üzerinden alınacak aylıktan, kalan hisseye bakılmaksızın, %25 oranında pay alabilirler.

Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Olur?

Vefat eden kişi üzerinden ölüm aylığı almak için başvurmanın birkaç yolu bulunmaktadır. 4A (Sosyal Sigortalar Kurumu) kapsamında yer alan kişi üzerinden ve 4B (Bağ-Kur) kapsamında yer alan kişi üzerinden ölüm aylığı almak için ilk yol gerekli belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat etmektir. Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hizmet Akdiyle Çalışan Emeklilik Daire Başkanlığı üzerinden gerekli evraklarla başvuru yapmak da mümkündür. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden ölüm aylığı başvuru da yapılabilmektedir.

Ölüm Aylığı Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Vefat eden kişi üzerinden ölüm aylığı almak için yapılan başvurularda ilgili makamlar tarafından talep edilen evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi,
 • Malullük durumu olan çocuklar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan sağlık raporu,
 • Hak sahiplerinin vasi tayin etmesi durumunda vasi ilamı,
 • Öğrenim gören öğrencilerin öğrenci belgesi almalarına gerek yoktur zira MEB ve YÖK ile yapılan anlaşma akabinde yapılan başvurularda eğitim durumunuz kurum tarafından görüntülenebilmektedir.

Ölen Emeklinin Maaşı Geri İade Edilir Mi?

Vefat eden emeklinin maaş iadesi duruma göre bağlı olarak sağlanabilmektedir. Bu iade için mühim olan husus kişinin hangi tarihte vefat ettiğidir. 27’sinde aylık alan bir emeklinin 28’inde vefat etmesi durumunda o aylık maaş çekilerek kullanılabilir. Fakat kişi 27’sinde maaş alması durumunda 26’sında vefat ettiyse ve emekli aylığı hesaptan çekildiyse Sosyal Güvenlik Kurumu, çekilen maaşın iadesini talep edebilir.

Ölüm Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

Vefat eden kişinin üzerinden alınan ölüm aylığı bazı durumlarda kesilmektedir. Vefat eden bir yakınının ölümü halinde emekli maaşını alan kişi için aşağıdaki gibi durumlarda ölüm aylığında kesintiler olmaktadır:

 • Vefat eden kişinin eşinin yeniden evlenmesi,
 • Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışılmaya başlanması,
 • Erkek çocuklarının belirtilen yaşları aşması,
 • Kız çocukların evlenmiş olması,
 • Annenin ve babanın aylık gelire bağlanması,
 • Anne ve babanın asgari ücretin üzerinde bir gelire sahip olması.

Ölen Kişinin Emekli Maaşı Yakınlarına Ne Zaman Bağlanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde herhangi bir sigorta türünde sigortalılığı devam ederken vefat eden kişilerin yakınları için maaş bağlanmaktadır. Eşi ve çocukları için bağlanan bu maaşın alınması için birçok farklı koşulun yerine getirilmesi gerekir. Eşi ve çocukları için ölüm aylığından yararlanma şartlarının taşınması ile gerekli başvurunun yapılmasının hemen ardından takip eden sonraki ay için ilgili hesaplara ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığı ayrıca MERNİS’in devreye girmesinin ardından sistemden kaynaklı yaşanan aksaklıklar ölüm bildiriminin gecikmesine neden olabilir. Bu nedenle geç bildirime bağlı olarak ölüm aylığının çekiminde de aksamalar ve sorunlar yaşanabilir.

Emeklilik Yaş Tablosu Erkek / Kadın

Emeklilik Aylığı (Maaşı) Hesaplama Nasıl Yapılır?

3600 Günden Emekli Olan, Ne Kadar Emeklilik Maaşı Alır ?

Shares:

10 Yorumlar

 • Asiye Sağıroğlu
  25.07.2023

  İyi geceler eşim vefat etti maasainin yarısını ben diğer yarısını ki kızım oluyor kızımın birisi evlendi maaşı bana geri dönmüyor Küçük kızım da çalışmaya başlayacak aynı şeyi yaşar mıyım ben tam yarısını alıyorum buna bir çözüm var mı

  Cevapla
 • Hülya
  09.03.2023

  Ölüm halinde emekli maaşının ne kadar düşeceği kişilerin alacakları maaş oranında değişiklikler göstermektedir. Eşi vefat eden kişilere eşlerinin aldığı maaşın %75’i verilmektedir. Yani ortalama 2.000 TL maaş alan bir kişinin vefat etmesi durumunda eşi 750 TL ölüm aylığı alacaktır. “2000 liranın yüzde 75i 750 alır yazmışsınız bu nasıl hesap ? “

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   10.03.2023

   Merhaba,

   Uyarınız için teşekkürler düzeltmeler yapılmıştır.

 • MELEK YETER
  04.05.2019

  Şu anda babamın maaşını annem ve ben kullanmaktayiz..annem yaklaşık 1000 ben yaklaşık 500 tl alıyorum..yakında işe gireceğim benim maaşımın anneme geçme durumu nedir? geçerse kesintiye uğrar mı, ve bunun için nereye başvurmalıyım

  Cevapla
 • hulusi tayanç
  06.03.2019

  kız kardeşim sgk dan emekli. Yine sgk dan emekli maaşı almakta olan eşi vefat etti.Vefat eden kişinin birde çalışmakta olan 30 yaşında oğlu var. Kız kardeşim eşinin ölümünden dolayı emekli maaşını almaya hak kazanır mı? Alacağı tutar ne kadardır. Ne yapması gerekir.

  Cevapla
  • Hasan
   11.10.2019

   Merhaba kız kardeşim ev hanımı 2 çocuk var enistemiz vefat etti. Emekli Maaş 4250 tl aynı zamanda ikinci evliliği resmi nikahı vardır. İlk eşinden kız çocuğu vardır 35 yaşında boşanmış emekli maas paylaşımı nasol ve ne kadar alırlar. Tsk

 • Muazzez
  07.02.2019

  Merhaba babam 4 ocak 2019 tarihinde vefat etti. Sgk dan emekli idi. Annemin maaşı yok. Ev hanımı. Bekar kızı benim fakat ben sigortalı olarak çalışıyorum. Anneme % kaç oranında maaş bağlanır. Ayın 18 de 1950 TL maaş alıyordu. Maaştan 14 gün önce vefat etti. Yani Aralık 2018 ve Ocak 2019 maaşını almadık. 2019 da emekliye yapılan zam ile ocak 2019 maaşı ile birlikte annem ne kadar maaş alır. Bilgi verebilir misiniz. Teşekkür ediyorum

  Cevapla
 • ali
  27.12.2018

  babanın vefat etmesiyle eşi ve çocukları maaş almaktadır erkek çocuk yaş tan dolayı %25 lik maaşının kesilmesi ile kesilen maaşın annenin maaşına eklenir mi eklenmez mi bilgi verirmisiniz

  Cevapla
 • tamer
  02.10.2018

  Şu an 8000 iş günüm var 1995 sigorta girişim işe başlangıçtan itibaren hep tavandan yattı şu an 16000 bürütten maaş alıyorum. ölüm halinde eşim ve çocuğuma emekli aylığı bağlanır mı ne kadar kesinti olur

  Cevapla
 • pınar derdimentoğlu
  24.05.2018

  Merhaba 3 yıl önce amerika ve türk vatandaşı olan abimi amerikada trafik kazasında kaybettik. türkiyedeki maaşı anneme sosyal güvencesi olmadığından bağlandı. amerikadaki emekli maaşını bağlatmak için ne yapmamız gerekiyor? lütfen yardımcı olurmusunuz.

  05376091414 pınar derdimentoğlu

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir