• Kosgeb Kredi Danışma ve Destek Hattı

  KOSGEB hibe ve kredi destek programlarından yararlanmak isteyen yeni girişimciler ile küçük ve orta ölçekli işletmeler hibe ve destek projeleri hazırlamak ve süreci takip etmek için kosgeb kredi danışma ve destek hattı vasıtası ile bu süreci sorunsuzca sürdürürler. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile yeni girişimcilere desteklemeler konusunda doğru danışmanlık hizmeti verme adına çalışmalar yaparken mevcut işletmesi olan girişimcilerin işlerine odaklanması için KOSGEB destek vermektedir. Ayrıca, yeni girişimcilerin ise müracaat edecekleri programın gereği olan eğitim ve faaliyetlere katılmalarını sağlayarak bir yandan zamandan tasarruf sağlarken diğer yandan da etkin ve verimli bir dosya hazırlanması için gerekli desteği vermektedir.


  Kosgeb Kredi Danışma ve Destek Hattı Ne İşe Yarar

  Kosgeb kredi danışma ve destek hattı kısa adı KOSGEB olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Girişimcilik Destek Programıdır. Bu destek programı, iş birliği güç birliği destek programı, KOBİ proje destek programı, KOBİ gelişim destek programı, AR – GE inovasyon ve endüstriyel uygulama destek programı, teknolojik ürün yatırım destek programı, tematik projeler gibi etkinliklere destek sunmaktadır. Bunun yanı sıra, gelişen işletmeler piyasası, uluslar arası kuluçka merkezi ve hızlandırıcı destek programı, teknolojik ürün tanıtım ve pazarlama, stratejik ürün destekleme programı, kredi faiz desteği ve laboratuar hizmetleri alanlarında açılan destek programlarına yönelik alınacak kredi konusunda danışmanlık ve destek sağlamaktadır.

  Her ne kadar yeni girişimciler ya da küçük ve orta ölçekli işletmeciler destek almak istedikleri programın zorunlu kıldığı eğitimlere katılmak mecburiyetindeler ise de destekten yaralanmak amacı ile hazırlamaları gereken proje dosyasını kendi bilgi ve tecrübeleri ile tamamlamaları mümkün olmamakta, belge ve evrak eksikliği, iş tanımını belirleyememe ya da yanlış tanımlama vb sorunlar nedeni ile destekten mahrum kalabilmektedirler. Teorik eğitim alan girişimcilere bir nevi pratik destek sağlama konusunda yardımcı olmaktadır. İşte bu noktada kosgeb kredi danışma ve destek hattı imdada yetişerek gerekli belgeleri hazırlama ve ihtiyaç olan bilgileri sunma noktasında danışmanlık yapmaktadır.

  Kosgeb kredi danışma ve destek hattı Yukarıda adı geçen programlara dahil olarak destekten yararlanmak isteyen yeni girişimciler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin genel yönetimi, yatırım, pazarlama, iş planı hazırlama ve sunma, mali işler ve finans, insan kaynakları, dış ticaret, üretim, bilgi teknolojileri, yazılım, donanım, bilgisayar, enerji teknolojileri, CE çerçevesindeki ürünlerin tasarımı, belgelendirilmesi, üretimi, yeni teknik ve teknolojiler konularında destek ve danışmanlık hizmeti sunar. Ayrıca İş planı hazırlama konusunda yeni girişimcilere sürecin ne şekilde yürütüleceğini, bu süreçte gerçekleşmesi gereken hedeflere ne zaman ve nasıl varılması gerektiği konusunda pratik bilgiler vermektedir.

  Neden Kosgeb Kredi Danışma ve Destek Hattı

  Kosgeb kredi danışma ve destek hattı özellikle iş birliği ve güç birliği ortaklık modelleri kapsamında yapılacak destekleme konusunda uzman ekibi ile işletmelerin talepleri ve kararları doğrultusunda kendi mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortaklıklarının sağlanması, mevcudiyetlerinin bir kısmının ya da tamamının fesh edilerek yeni kurulacak işletici kuruluşa dahil olmalarının temini ve ortak işletmelerden bir bölümünün kendilerini fesh ederek ortaklardan herhangi birinin bünyesinde birleşmeleri konularında desteklenecek proje konuları hakkında program ve proje limitlerini etkin ve verimli bir şekilde bütçeleme noktasında gerekli özeni göstererek girişimcilere gerekli danışma ve desteği sunarak çalışmalarına özenle katkı sunar.

  Sponsorlu Bağlantılar


  Kosgeb veri tabanına işletmenizin kayıt olması, işletmenizin kobi sıfatı taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacı ile doldurulan kobi beyannamesinin hazırlanması, hazırlanan ve teslim aşamasına gelen beyannamenin kontrolü ve müracaat edilecek desteğe başvuru safhalarında danışmanlığa ciddi manada ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni bir iş kurarken ya da mevcut bir işi Kosgeb desteği ile geliştirmek gerektiğinde kuruma bir iş planı ile başvurmak gerekmektedir. kosgeb kredi danışma ve destek hattı yardımı ile iş planınız sorunsuz ve süratli bir şekilde hazırlanmaktadır.

  Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük ölçekli işletmeler ile entegre olarak hareket kabiliyetlerini artırma noktasında da danışmanlık alabilecekleri kosgeb kredi danışma ve destek hattı bu konuda hem işletmelerin hem de girişimcilerin yeteneklerinin gelişimine katkı sağlayabilecek donanıma sahip personel ile faaliyetlerini sürdürerek cari açığın azalmasına katkı sunacak yatırımlara odaklanılmasına yardımcı ve destek olmaktadır. Örneğin bu konuda verilecek desteklerin üst limiti toplam 5 milyon TL olsa da işletmenin söz konusu destekten hangi oranda yararlanacağının belirlenerek programa müracaatta bulunması ve bu aşamada kaybedilecek zamanın destekten ilgili dönemde yararlanamama sorunu ile karşılaşmamak için doğru bir süreç yürütülmesi oldukça önemlidir.

  KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uygun şartlarda kredi temin etmelerinin önünü açan hibe ve destek programları işletmelerin üretim, yatırım kalite ve standartlarını arttırma, finansman sorunlarını çözme gidi önemli katkıları vardır. İstihdamı artırma konusunda ülke için yararlı işler yapma, ulusal ve uluslar arası seviyede rekabet etmelerinin önünü açma hedefleri ile kosgeb kredi danışma ve destek hattı tarafından sunulan hizmetleri değerlendirmek küçük ve orta ölçekli girişimcilerin menfaatine olacaktır. Yüksek miktarlarda ithal edilen ürünlerin yerlileşme ve millileşmesi adına yapılacak üretimlerde daha yüksek yerli girdi kullanımının temini, işletmelerin teknolojik üretim kabiliyetlerinin artırılması ve teknolojinin yaygınlaştırılması amacına hizmet edecek doğru projelerin yapılması konusunda da girişimciler danışıp destek alabilirler.  tıkla sorunu sor

  Kosgeb Kredi Danışma ve Destek Hattı İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın