emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Ustalık ve Kalfalık Belgesi Kısa Yoldan Nasıl Alınır? Ücreti

Ustalık ve Kalfalık Belgesi Kısa Yoldan Nasıl Alınır? Ücreti

En kısa sürede bir işe girmek veya kendinize ait bir işletme kurmak istiyorsanız Ustalık yada Kalfalık belgesi almanız gerekecektir. Ustalık belgesi almak kolaydır, ancak resmi işlemleri tam olarak tamamlamanız gerekmektedir. Kanun tarafından belirlenmiş pek çok meslek dalında faaliyet gösterebilmek için Ustalık Belgesi almanız gerekiyor.

2022 yılı için güncel olan kanunen istenen şartlar ve başvuru için bazı şartlar istenir. Ustalık belgesi alabilmek için fiilen çalışmanız veya direkt olarak Ustalık Belgesi Sınavı’na girmeniz gerekir.

Ustalık Belgesi Nereden Alınır?

Ustalık belgesi Meslek Eğitim Merkezlerinden (Çıraklı Eğitim Merkezi) alınır. Meslek Eğitim Merkezleri daha öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlıydı. Ancak kısa süre önce 6764 Sayılı kanunla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır.

Ustalık Belgesini Kimler Alabilir?

Ustalık belgesini, aynı meslek dalında kalfalık belgesine sahip olanlar, aynı meslek dalında meslek lisesi mezunu olanlar ve bir meslek dalında ilkokul mezunlarının toplam 11 yıl, lise ve üstü mezunların ise toplan 8 yıl ilgili meslekte fiilen çalıştıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü ile belgeleyenler ustalık sınavına girerek Ustalık Belgesi alabilirler.

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tespit edilen meslek dallarında çalışmakta olan, bakanlık tarafından ilan edilecek tarihten itibaren üç ay içerisinde müracaat edenlerden 18 yaşını dolduruş olanların doğrudan, 16 yaşını doldurmuş olanlardan kapsam ve süreleri bakanlık tarafından belirlenecek eğitime katılım sağlandıktan sonra, Kalfalık sınavlarına alınırlar.

Sınavlarda başarılı olanları kalfalık belgesi verilir. Kalfalık belgesini almış ve 22 yaşını doldurmuş kişilere ustalık sınavında başarı göstermeleri şartı ile ustalık belgesi verilir. Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumlarından 1985 – 1986 öğretim yılı sonuna kadar mezun olanlara doğrudan ustalık belgesi verilir. En az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar, bakanlık tarafından düzenlenen ustalık eğitim kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan ustalık sınavına girebilirler.

Ustalık Kalfalık Belgesi Nasıl Alınır?

Ustalık ya da kalfalık belgesi almanın genel olarak iki yolu vardır. Birincisi fiilen eğitime devam ederek ikincisi ise eğitim almadan doğrudan sınava girerek belge alınır. Birinci seçenekte, Mesleki Eğitim Merkezlerinde çıraklık eğitimine katılarak 2 -3 yıl sonunda yapılan sınava girilir ve kalfalık belgesi alınır.

Daha sonra açılan ustalık (İleri Meslek) eğitimine katılarak teorik derslere katılımı gerçekleştirmesi gerekir. Kalfalık belgesi düzenleme tarihinden itibaren 2 yıl ilgili meslekte çalıştığını yani pratik uygulama yaptığını belgeleyen kişiler ustalık pratik uygulama sınavına girerek Ustalık Belgesi Alabilirler. İkinci seçenekte ise herhangi bir eğitim almadan ilgili meşkte çalıştığını belgeleyerek denklik yoluyla ve meslek lisesi mezunu olan kişiler ise ilgili meslekte doğrudan sına girerek ustalık belgesi alabilirler.

Denklik Nedir? Nasıl Yapılır?

338 Sayılır Mesleki Eğitim Kanunun 35. Maddesine göre bir meslek dalında belirli bir süre çalışmış olanların bu süreyi Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü ile belgelemeleri şartıyla Mesleki Eğitim Merkezlerine denklik başvurusu yaparak önce kalfalık sonrada ustalık sınavlarına doğrudan girerek belge alma hakkına sahiptir. Örneğin İnşaat Teknolojisi Alanı, Betonarme Demir Kalıpçılık ve Çatıcılık Meslek dalında Ustalık belgesine ihtiyacı olan kişiler ilkokul mezunu ise 11 yıl, lise ve üstü mezun ise 8 yıl bu meslekte çalışmış olması gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet dökümü, merkezden alacağı denklik formu kimlik fotokopisi, mezuniyet fotokopisi, bir adet fotoğraf ve sağlık raporuyla birlikte en yakın Meslek Eğitim Merkezine başvuruda bulunmalıdır. İlgili evraklar İl Denklik Komisyonunda incelenerek uygun görülmesi durumunda öncelikle “Kalfalık sınavına girmesi ve başarılı olması durumunda Ustalık sınavına girmesi” şeklinde Denklik belgesi verilir. Bu denklik beleşi ile ister aynı merkezde isterse farklı merkezlerde sınav başvurusu yaparak Kalfalık Ustalık sınavlarına girilir.

Kalfalık Ustalık Sınavları Ne Zaman Yapılır?

Bu sınavlar Şubat, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç defa yapılır. Bunlar dışında sınav yapılmamaktadır. Planlanan sınavlara Denklik Belgesi olanlar, Çıraklık Eğitimini tamamlayıp Kalfalık sınavına girecekler, Meslek Lisesi mezunu olup aynı meslekten ustalık belgesi almak isteyenler girebilecektir. Burada önemli olan konu denklik yoluyla sınava girecek olan kişilerin Denklik işlemlerini sınavdan en az 1 ay öncesinde yapmaları gerekmektedir. İl Denklik Komisyonu belirli periyotlarla toplandığından dolayı Başvuru süreci ve Denklik Belgesinin çıkması belli bir süre alacaktır.

Ustalık Belgesi Almak Ne Kadar Sürer?

Çalışmışlık belgeleyerek denklik yoluyla başvuruda bulunanlar Kalfalık belgesi için 3 – 4 ay gibi bir sürede alacaklardır. İlk başvurudan itibaren 1 – 2 ay denklik süreci, 1 ay sınav süreci ve 1 ay da belge basılma süreci olacağından 3 – 4 ayı bulmaktadır. Ustalık belgesi için bir sonraki sınav dönemi beklenmesi gerekmektedir. Mesela Şubat döneminde kalfalık belgesini alan kişi haziran döneminde de ustalık sınavına girerse denklikte birlikte toplam süre Ocak – Temmuz arası olacaktır ve bu da en az 6 ay demek olacaktır.

Kalfalık ve Ustalık Belgesinin Geçerlilik Durumu Nedir?

Ülkemizde meslekler için8 seviye mevcuttur ve kalfalık belgesi 3. Seviyede, ustalık belgesi ise 4. Seviyede bulunmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5544 Sayılır Mesleki Yeterlilik Kanunu gereği Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların Mesleki eğitim belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Özellikle MYK tarafından yayınlanan 48 meslek dalında çalışanların İlgili meslek dalında bir meslek lisesi diploması olması, Ustalık Belgesi olması ya da Mesleki Yeterlilik Belgesi olması gerekmektedir. Bu kapsamda kalfalık belgesi mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmemektedir. Kalfalık belgesi 3. Seviye bir belge olmasına karşın MYK kendi verdiği belgelerde 3. Seviye mesleki yeterlilik belgelerin kabul eder ve bununla birlikte MEB tarafından verilen kalfalık belgesinin kabul etmemektedir.

Ustalık Belgesine Sahip Kişiler Eğitim Verebilir Mi?

Ustalık belgesine sahip olan kişiler kendi alanlarında eğitim veremezler. Ancak ustalık yeterliliği kazanmış olanlar bakanlık tarafından açılacak iş pedagojisi kurslarını başarıyla tamamladıktan sonra kendilerine verilecek olan usta öğreticilik belgesi ile eğitim verebilirler. Bir iş yerinde çırak/kalfa çalışabilmesi için o iş yerinde mutlaka çırak/kalfanın pratik eğitiminden sorumlu olacak usta öğretici belgesi sahibi bir usta bulunmalıdır.

Usta öğreticilik Kurslarıyla ilgili, sınıf açılacak sayıya ulaşıldığında (en az 12 kişi) mesleki eğitim merkezi tarafından kurs açılır. Kursa katılım esastır ve ders saatinin dörtte birinden fazla devamsızlık yapan başarısız olmaktadır. Kurs programı toplan 40 saatlik 8 dersten oluşur. Kurs sonunda yapılan sınavdan başarı gösterilmesi durumunda kişiye Usta Öğreticilik Belgesi verilir.

Ustalık Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır ?

Ustalık yada kalfalık belgesi alanlar, belgelerini e-devlet sistemine giriş yaparak kolayca sorgulayabilirler.

Ustalık Belgesi Gerektiren Meslekler Nelerdir?

Ustalık belgesi gerektiren mesleklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Tornacılık.
 • Vargel Planlayıcılık.
 • Taşlama ve Alet Bilemeciliği.
 • Kalıpçılık.
 • Soğuk Demircilik.
 • Kaynakçılık.
 • Saç işleri.
 • Sıcak Demircilik.
 • Kaporta tamirciliği.
 • Ziraat Makineleri ve Alet Yapım, Tamiri.
 • Metal Levha İşleme.
 • Alüminyum Doğramacılığı.

Kalfalık ve Ustalık Belgesi Ücretleri Ne Kadar ?

Devlet tarafından yetkilendirilen özel kurumlardan kalfalık ve ustalık belgesi almak isteyenler, başvurdukları sektöre göre farklı ücretle karşılaşırlar.

Kalfalık ve Usltalık Belgesi Ücretleri

 • Ücretler 300 TL ile 1060 TL arasında farklılık göstermektedir.

Kursun yetkinliğine ve alacağınız belgeye göre fiyatta farklılık olabilir.

Ustalık Belgesi Olmayanlar Hangi İşleri Kesinlikle Yapamaz?

Ustalık belgesi olmayan kişilerin kesinlikle yapamayacağı meslekler aşağıdaki gibidir:

 • Ağır vasıta tecrübe sürücüsü.
 • Armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı.
 • Armürlü dokuma kumaş desinatörü.
 • Ayakçı (deri, kürk, hazır giyim).
 • Deri işleri operatörü.
 • İplik operatörü.
 • İşaretçi.
 • Jakarlı dokuma kumaş desen hazırlama elemanı.
 • Jakarlı dokuma kumaş desinatörü.
 • Kartonpiyer uygulayıcısı.
 • Kesimci (deri, ürk, hazır giyim).
 • Kesimci (saraciye).
 • Liman forklift operatörü.
 • Otomasyon sistemleri programlayıcısı.

Yukarıda belirtilen işlerde çalışmak için ustalık belgesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Güncel Fizyoterapist Maaşları Ne Kadar (Özelde, Devlette)

Öğrencilere Burs Desteği Nelerdir, Nasıl Alınır?

Güncel Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar (Özel, Devlet)

Yorumlar

 1. Sn.Emrah dedi ki:

  Merhaba ben berberim kalfalık belgem ustalık yok bayadır çalışyorum ama sigortasız çalıştım ustalık belgesi almam mümkünmü

 2. Mehmet dedi ki:

  Merhaba ben lise mezunuyum ama kalfalık belgemde var iş başvuru şartında o mesleğe ait dallardan birinden mezun olmam gerektiği yazıyor kalfalık belgemde ise dal olarak meslek yazıyor geçerli sayılır mı

 3. Mesut dedi ki:

  Merhaba su tesisatı tamir montaj iş yapıyorum küçük bir dükkan açmak istiyorum dükkan için ustalık belgesi gereklimi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   evet gerekmektedir.