emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2022 İŞKUR Kursiyer Ücretleri (Maaşları) Ne Kadar Oldu?

2022 İŞKUR Kursiyer Ücretleri (Maaşları) Ne Kadar Oldu?

İŞKUR eğitim programları ödemeleri 2022 yılında gelen zamlar ile birlikte ödenen ücretlerde 80 TL ile 140 TL arasında değişiklikler olmuştur. İŞKUR kursiyer ücretleri kişinin öğrenci olması, çalıştığı sektör, işsizlik ve cinsiyeti gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

Kurs kapsamında verilen ödemeler kişilerin yemek, yol gibi masraflarını karşılamak amaçlıdır. İŞKUR tarafında ücret ödemesi alınabilecek iki kurs türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki işbaşı eğitim programları diğeri ise mesleki eğitim programlarıdır.

İŞKUR işbaşı eğitim programlarında karşılanan hizmetler ve ücretler kişilerin programa katıldıkları gün üzerinden şöyledir:

StatüSüreMiktar
İş Arayan VatandaşGünlük163,59 TL
İş Arayan ÖğrenciGünlük 122,69 TL
İşsizlik Ödeneği AlanaGünlük82,80 TL
 • Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 TL zaruri gider ödemesi,
 • İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
 • İŞKUR kursiyer maaşlarına ek olarak program süresince Genel sağlık sigortası primi,
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞKUR işbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Kurs programı iş arayanlara farklı alanlarda meslek incelikleri öğretilirken aynı zamanda kursa katıldıkları için belirli bir ödeme de yapılır. Fakat bu programa katılımda adayların birtakım başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR Kurumundan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilmektedirler.

Öğrenciler, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) işbaşı eğitim programına katılarak, meslek tecrübesi edinebilecektir. Üstelik program süresince varsa burs veya kredisi kesilmeden, işbaşı eğitim ücreti de alabilecektir. Sigortalı işsiz ise, işsizlik maaşı aldığı dönem içinde, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) işbaşı eğitim programına da katılması halinde, almakta olduğu işsizlik maaşı ile birlikte program katılımcılarına ödenen ücreti de alabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına Katılma Şartları Nelerdir?

İŞKUR’un eğitim kurslarına katılma koşulları kurum tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
 • Emekli olmamak,
 • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
 • Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

İŞKUR Kursiyer Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

İŞKUR eğitim kursları sırasında kursiyer maaşı almanın bazı şartları bulunmaktadır. İŞKUR tarafından belirlenen bu şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kursa başvuracak kişi kurs kaydını zamanında yapmış olması gerekmektedir. Kişi kayıt geciktirmeleri için verilen ek süreye kalmış olmamalıdır.
 • Kursiyer, zaruri giderlerini beyan edebilmelidir.
 • Kursiyer, İŞKUR kurslarının ihtiyaç duyduğu tüm şartları sağlar nitelikte olmalıdır.
 • Kursiyerin kurs boyunca belirlenen devamsızlığı aşmaması gerekmektedir. Program sürresine bağlı olarak kişinin en fazla %10 devamsızlık hakkı bulunmaktadır.
 • Kursiyerin, kurs süresi boyunca programdan mezun olmasını engelleyecek herhangi bir durum yaşamamış olması gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi Nedir?

İŞKUR işbaşı eğitim programlarının uzunluğu; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programları süreleri kurslara göre farklılık göstermektedir.

İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR işbaşı eğitim kurslarına başvuru yapmak için programlara katılma şartlarını sağlayan tüm kişiler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinde istedikleri zaman açık olan tüm programlara katılmak için başvuruda bulanabilirler.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

İŞKUR eğitim kursları başvurusu sırasında bazı zorunlu belgeler istenmektedir. Bu belgelerin başvuru sırasında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezlerine sunulması zorunludur.

İşbaşı eğitim programı başvurusunda istenilen gerekli belgeler şunlardır:

 • İşbaşı eğitim programı talep dilekçesi,
 • İşveren tarafından verilmiş taahhütname,
 • Ön talep formu,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Vergi levhası,
 • Faaliyet belgesi,
 • Son üç aya ait sigortalı hizmet listesi,
 • Şirket yetkilisine ait imza sirküleri evrakları istenmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarının Devam Zorunluluğu Var Mıdır?

İŞKUR işbaşı kurslarının devamlılık zorunlulukları kuralı dahilinde katılımcıların programa devam etmeleri mecburidir. İşveren veya işveren vekili tarafından kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara mazeret izni verilebilir.

Verilen izinler, katılımcıların devam çizelgelerine kaydedilir. Fakat, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin onda birini geçemez. Devamlılık yapılan günler için İŞKUR kursiyer ücreti üzerinden kesilme yapılmamaktadır.

Bu sürenin aşımı durumunda, katılımcıların programla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.

İşbaşı Eğitim Programlarının Avantajları Nelerdir?

İŞKUR işbaşı eğitim kurslarının kişilere faydaları şöyle sıralanabilir:

 • İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır.
 • Programa katılan öğrenciler ise hem zorunlu stajlarını hem de isteğe bağlı stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar.
 • Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde yaklaşık olarak 1.300 TL gelir elde etme imkanı da sağlanmaktadır. Ayrıca kurs süresince günlük 50 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır.
 • Üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler.
 • Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de Kurumumuz tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları da sağlanmaktadır.

İŞKUR Mesleki Eğitim Kursları Nedir?

İŞKUR mesleki eğitim programları, mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmek, mesleği olan vatandaşların nitelikleri geliştirmek ve mesleği olup iş bulamayan vatandaşların istihdam garantili kurslar aracılığıyla istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan iş ve meslek danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleki eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun kurslara katılma imkânına sahip olmaktadır.

İŞKUR Mesleki Eğitim Programlarına Katılma Şartları Nelerdir?

İŞKUR’un mesleki eğitim kurslarına katılma koşulları kurum tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
 • Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
 • Emekli olmamak,
 • Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi Nedir?

İŞKUR mesleki eğitim kurslarının süresi; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.

Meslekli Eğitim Kurslarında Karşılanabilecek Giderler

İŞKUR mesleki eğitim programlarında ödenen ücretler, kişilerin kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden şu şekilde belirlenmiştir;

 • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,
 • Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,
 • İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,
 • İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
 • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
 • Genel sağlık sigortası primi,

İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.

İŞKUR Kursiyer Ücretleri Nereye Yatırılır?

İŞKUR kursları maaşlarının nereye yatırılacağına İŞKUR karar vermektedir. Ödemelerin hangi tarihlerde hangi bankalara yatırılacağı bilgisi İŞKUR kurumu tarafında kişilere verilmektedir. Kişiler belirlenen tarihte belirlenen bankaya gitmelidirler.

Maaşın ödenmesi durumunda bankaya gidildiğinde kimlik bilgileri ile maaş çekilebilir. Böylelikle İŞKUR, her kursiyeri farklı bir bankaya yönlendirir. Bu şekilde bankalarda yoğunluk yaşanması engellenmektedir. Kursiyerler, anlaşmalı bankaların yanı sıra PTT şubelerinden de ödeme alabilirler. Ancak yapılan ödeme herhangi bir banka hesabına yönlendirilemez.

İŞKUR Kursiyer Ücretleri Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İŞKUR kursiyer maaşlarını sorgulama işlemlerinin yapılacağı yerler şu şekildedir:

 • İŞKUR resmi binalarından,
 • İŞKUR anlaşmalı bankalarından yapılmaktadır.

Bu ikisi kurum dışında e- devlet sisteminden ya da diğer sistemlerden maaşın sorgulanması söz konusu değildir. Kişinin İŞKUR kursiyer ücreti alıp almadığı da ancak bu kanallar aracılığı ile sorgulanabilir. Bu sorgulama sayesinde ödenecek maaşın miktarından alınacak tarih durumuna kadar her konuda bilgi sahibi olunabilir.

Kişilerin İŞKUR binalarından maaş durumunu öğrenmeleri için yapmaları gereken sadece T.C. kimlik kartları ile binaya giderek yetkili kişilerden bilgi alınabilir.  Kurslar henüz başlamadıysa, kurslara kabul edildiğine dair belgelerde kişinin yanında bulunmalıdır.

İŞKUR Kursiyer Ücreti Bankadan Nasıl Sorgulanır?

İŞKUR kursiyer maaşlarını bankalardan sorgulamak için yapılması gereken, bulunulan ilde görev yapan İŞKUR’un anlaşmalı bankalarını öğrenmektir. İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunan İŞKUR binaları, İstanbul genelinde hizmet veren Ziraat Bankası, Akbank gibi büyük bankalarla anlaşmalıdır.

Ancak küçük şehirlerde bulunan İŞKUR’lar anlaşma durumu daha kısıtlı olabilir. Bu nedenle kişilerin, bağlı bulundukları İŞKUR merkezlerinden öncelikle hangi bankalarla anlaşmalarının bulunduğunu öğrenmeleri gerekmektedir. Bankalardan maaş durumunu öğrenmek için veznelerden işlem alınabilmektedir. kişiler, yapacakları banka işlemleri için sıra alarak vezneden İŞKUR kursiyer ücreti alma durumlarını sorgulayabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek

İŞKUR TYP Başvuru Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yorumlar

 1. Mertcan dedi ki:

  Ayın kaçı oldu hala maaş falan yok nasıl sistem anlamak imkansız devlet müdahale etmeli gün bile belli deil

 2. Sevda dedi ki:

  Merhaba bende kursiyer olarak ilkkez başlayacağım aklımda kaç soru var benim aldığım yardımlar sgk dolayı iptal olur mu. Bide sadece 3 ay tek mi maaş veriliyor. Zaruri ihtiyaç için 9 ay boyunca veriyor mu maaşla beraber. Servis yeme içme biz mi ödeyecez kurum karşılıyor mu. 5 yaşında oğlum var boşandım hem mesleğimi hemde evime çocuklarıma bakmak istiyorum bu gelirle bu maaş ve günlük ödenek 9 ay boyunca ödeniyor mu yoksa 3 ay sonra kesiliyor biz mi ödüyoruz ona göre kayıt olacağım teşekkür ederim 🙏☺️

 3. hasan dedi ki:

  Üniverste kaydımı sildirdim ücretim bundan sonra öğrenci olmadıgım için yüksek yatar değil mi ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur temsilciniz ile görüşün bilgi verirseniz normal ücret ödemesi yapılır.

 4. Ahmet dedi ki:

  Yok oyle bir sey. Fiili olarak calistigimiz gun sayisi ucreti yatiyor. Resmi tatiller kesiliyor.

 5. Fatma Nur dedi ki:

  Merhaba işkur resmî tatil günlerinin ücretini kesiyormu yoksa tam maaş mı yatıyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Resmi tatillerin ücreti de yatmaktadır.

 6. filiz dedi ki:

  merhaba işkur kurs programına başvuracağım ama öğrenci ücretleri ve normal başvuranlar arasında ne kadar fark var

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2021 yılı için iş arayanlar ve işsizlik maaşı almayanlar 108,68 tl öğrenciler için ise yine günlük 81,51 tl ücret ödenmektedir.

 7. Buket dedi ki:

  Merhabalar, işkur kaydımda önlisans mezunu olarak gözüküyorum ama açıköğretimden lisansa tamamlıyorum verilen işkur kağıdında öğrenciyim diye işaretlemiştim. Hangisinin değerlendirilmesi lazım ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur hangi seviyede eğitim gördüğünüze bakmaz. Öğrenci olup olmadığınıza bakar.

 8. rabis dedi ki:

  Merhaba ben onlisans mezunuyum ayni zamanda lisans okuyorum devlet universitesinde.Iep ile ise baslayacagim fakat lisans okumayi bırakacağım icin ogrenci olduğumu soylemedim.Soylememe gerek var mi yoksa onlar gorur mu ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kaydınızı sildirmediyseniz öğrenci olduğunuz bildirmelisiniz. Tespiti halinde farkın iadesi faizi ile talep edilir.

 9. Selen dedi ki:

  Merhabalar işkurun meslek edindirme kurslarından bilgisayarlı muhasebe kursuna kayıt yaptım 2 gündür gidiyorum eğer kurstan ayrılırsam 24 ay işkurun düzenlediği bir programdan faydalanamıyormuşum eğer sigortalı bir işe girersem yada bu kurs devam ettiği süre boyunca işkurdan bir işe girebiliyormuyum ayrıca alacağım bir ödeme olacakmış günlük ne kadar olacak acaba ? Şimdiden teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Normal veya işkurun bulduğu normal sigortalı bir işe girebilirsiniz. Böyle durumlarda cezai durum oluşmaz.

 10. Hasan BİLGİHAN dedi ki:

  İYİ GÜNLER KOLAY GELSİN BEN KURSİYER OLARAK İSE GİRDİM BENİM TATİLİM BELLİ DEİL VE BİŞEY DAHA SORMAK İSTİYORUM BU BEN ACİKTAN OKUYOR OLARAK MAAS ALİCAM AMA BEN OKUMUYORUM ÖYLE DURUYOR VE BUNU KAPATİRİP NORMAL MAAŞ ALABİLİRMİYİM YANİ YENİLERLER Mİ ACABA

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kuruma konu ile ilgili şikayette bulunabilirsiniz. Kaydı sildirip kuruma bildirirseniz maaşınız tekrar hesaplanır.

 11. Süleyman dedi ki:

  Bana iskur maasim 8 de yatiyor ama hafta sonuna(pazar) geliyor cuma günü alabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Pazartesi günü yatma olasılığı yüksek

  2. murat dedi ki:

   yattimi maasiniz ?

 12. Fatma dedi ki:

  merhaba. eşimle birlikte işkurlu olarak bir tekstile işe girdik. 2016 doğumlu oğlum var bu çocuk parasından yararlana bilir miyim? herhangi bir yere başvuru yapmam gerek mi? Geçmiş ayıda alabilirmiyim? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çocuk parasından kastınız eğer 400 tl ise bunun için yine işkura bildirimde bulunmalısınız.

 13. Betül dedi ki:

  Merhaba. işkur kursiyer olarak bir işte çalıştığım zaman vefat eden babamdan aldığım maaş kesiliyor mu ? sigortalı görünmediğiniz için kesilmez dediler ama net bir şey söylemediler. Bunu nerden öğrenebilirim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   4/a lı olarak sigorta priminiz yatmayacağı için yetim maaşınız kesilmez.

 14. cemile dedi ki:

  merhaba ben eylul ayında işkurlu oldum. 1 ekim tarihinde de evraklarımı işkura teslim ettim ne zaman maaşım yatar acaba bankaya ?

 15. Alper dedi ki:

  İşkurun semt konagında açtığı maske dikimi yapıyorum.35 iş günü günlük yevmiye üzerinden hesaplanıyor.8 gün oldu ben ayrılmak istiyorum.8 günlük paramı alabilirmiyim

 16. Ahmet hamdi dedi ki:

  Merhaba hocam ben işkur da kursiyerim ve benim işkur da kayıtlı ziraat hesabim var acaba işkur maaşım ziraat hesabıma yatar mı? Yoksa gidip işkurdan mi çekeceğiz

 17. Ayşen dedi ki:

  Mrb ben 10 .6.2020 tarihinde işe başladım fakat beni daha sonra iskur üzerinden gösterdiler ve temmuz da 17 sinden itibaren 31 birine kadar imza attım evli ve3 çocuğum var haziran ayının maaş ini iş yeri ödeme yaptı şimdi ben bayram da çalıştım temmuz maaşı ne kadar alicam acaba ve bunun içine bayram ,çocuk ve eş için para ödemesi yapılıyor mu ve ne zaman yatıyor teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur kursiyer ücretleri takip eden ayın 10 u na kadar ödenmektedir. Gecikmeler olabiliyor. 20 sine kadar ödenebilir. Ödenmez ise İş kur temsilciniz ile irtibata geçiniz. Kursiyer ücretlerinde çocuk ve evlilik durumu etki etmemektedir.

 18. ali dedi ki:

  Açıklise öğrencisiyim yine öğrenci maaşımı alacağım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet öğrenciliğiniz aktif olduğu sürece öğrenci olarsak ödenek alabileceksiniz.

 19. Gülçin Türk dedi ki:

  Ben iskurla ise gireceğim ama benim bır sıkıntım var açıktan okuyordum ama iki yıldır okumuyorum dondurdum kaydımı ben şimdi okuyan birisine göre mi maaş alacağım yoksa okumayan birisine göre mi ?
  Birde evliyim bir çocuğum var çocuk parası olacak mı?

 20. Gülçin Türk dedi ki:

  Ben iskurla ise gireceğim ama benim bır sıkıntım var açıktan okuyordum ama iki yıldır okumuyorum dondurdum kaydımı ben şimdi okuyan birisine göre mi maaş alacağım yoksa okumayan birisine göre mi ?