İŞKUR

2021 İŞKUR Kursiyer Ücretleri (Maaşları) Ne Kadar Oldu?

İŞKUR eğitim programları ödemeleri 2021 yılında gelen zamlar ile birlikte ödenen ücretlerde 50 TL ile 100 TL arasında değişiklikler olmuştur. İŞKUR kursiyer ücretleri kişinin öğrenci olması, çalıştığı sektör, işsizlik ve cinsiyeti gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Kurs kapsamında verilen ödemeler kişilerin yemek, yol gibi masraflarını karşılamak amaçlıdır. İŞKUR tarafında ücret ödemesi alınabilecek iki kurs türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki işbaşı eğitim programları diğeri ise mesleki eğitim programlarıdır.

İŞKUR işbaşı eğitim programlarında karşılanan hizmetler ve ücretler kişilerin programa katıldıkları gün üzerinden şöyledir:

 • İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,
 • İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
 • Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,
 • İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
 • İŞKUR kursiyer maaşlarına ek olarak program süresince Genel sağlık sigortası primi,
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞKUR işbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Kurs programı iş arayanlara farklı alanlarda meslek incelikleri öğretilirken aynı zamanda kursa katıldıkları için belirli bir ödeme de yapılır. Fakat bu programa katılımda adayların birtakım başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR Kurumundan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilmektedirler.

Öğrenciler, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) işbaşı eğitim programına katılarak, meslek tecrübesi edinebilecektir. Üstelik program süresince varsa burs veya kredisi kesilmeden, işbaşı eğitim ücreti de alabilecektir. Sigortalı işsiz ise, işsizlik maaşı aldığı dönem içinde, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) işbaşı eğitim programına da katılması halinde, almakta olduğu işsizlik maaşı ile birlikte program katılımcılarına ödenen ücreti de alabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına Katılma Şartları Nelerdir?

İŞKUR’un eğitim kurslarına katılma koşulları kurum tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
 • Emekli olmamak,
 • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
 • Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

İŞKUR Kursiyer Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

İŞKUR eğitim kursları sırasında kursiyer maaşı almanın bazı şartları bulunmaktadır. İŞKUR tarafından belirlenen bu şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kursa başvuracak kişi kurs kaydını zamanında yapmış olması gerekmektedir. Kişi kayıt geciktirmeleri için verilen ek süreye kalmış olmamalıdır.
 • Kursiyer, zaruri giderlerini beyan edebilmelidir.
 • Kursiyer, İŞKUR kurslarının ihtiyaç duyduğu tüm şartları sağlar nitelikte olmalıdır.
 • Kursiyerin kurs boyunca belirlenen devamsızlığı aşmaması gerekmektedir. Program sürresine bağlı olarak kişinin en fazla %10 devamsızlık hakkı bulunmaktadır.
 • Kursiyerin, kurs süresi boyunca programdan mezun olmasını engelleyecek herhangi bir durum yaşamamış olması gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi Nedir?

İŞKUR işbaşı eğitim programlarının uzunluğu; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programları süreleri kurslara göre farklılık göstermektedir.

İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR işbaşı eğitim kurslarına başvuru yapmak için programlara katılma şartlarını sağlayan tüm kişiler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinde istedikleri zaman açık olan tüm programlara katılmak için başvuruda bulanabilirler.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

İŞKUR eğitim kursları başvurusu sırasında bazı zorunlu belgeler istenmektedir. Bu belgelerin başvuru sırasında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezlerine sunulması zorunludur.

İşbaşı eğitim programı başvurusunda istenilen gerekli belgeler şunlardır:

 • İşbaşı eğitim programı talep dilekçesi,
 • İşveren tarafından verilmiş taahhütname,
 • Ön talep formu,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Vergi levhası,
 • Faaliyet belgesi,
 • Son üç aya ait sigortalı hizmet listesi,
 • Şirket yetkilisine ait imza sirküleri evrakları istenmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarının Devam Zorunluluğu Var Mıdır?

İŞKUR işbaşı kurslarının devamlılık zorunlulukları kuralı dahilinde katılımcıların programa devam etmeleri mecburidir. İşveren veya işveren vekili tarafından kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara mazeret izni verilebilir.

Verilen izinler, katılımcıların devam çizelgelerine kaydedilir. Fakat, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin onda birini geçemez. Devamlılık yapılan günler için İŞKUR kursiyer ücreti üzerinden kesilme yapılmamaktadır.

Bu sürenin aşımı durumunda, katılımcıların programla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.

İşbaşı Eğitim Programlarının Avantajları Nelerdir?

İŞKUR işbaşı eğitim kurslarının kişilere faydaları şöyle sıralanabilir:

 • İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır.
 • Programa katılan öğrenciler ise hem zorunlu stajlarını hem de isteğe bağlı stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar.
 • Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde yaklaşık olarak 1.300 TL gelir elde etme imkanı da sağlanmaktadır. Ayrıca kurs süresince günlük 50 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır.
 • Üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler.
 • Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de Kurumumuz tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları da sağlanmaktadır.

İŞKUR Mesleki Eğitim Kursları Nedir?

İŞKUR mesleki eğitim programları, mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmek, mesleği olan vatandaşların nitelikleri geliştirmek ve mesleği olup iş bulamayan vatandaşların istihdam garantili kurslar aracılığıyla istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan iş ve meslek danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleki eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun kurslara katılma imkânına sahip olmaktadır.

İŞKUR Mesleki Eğitim Programlarına Katılma Şartları Nelerdir?

İŞKUR’un mesleki eğitim kurslarına katılma koşulları kurum tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
 • Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
 • Emekli olmamak,
 • Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi Nedir?

İŞKUR mesleki eğitim kurslarının süresi; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.

Meslekli Eğitim Kurslarında Karşılanabilecek Giderler

İŞKUR mesleki eğitim programlarında ödenen ücretler, kişilerin kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden şu şekilde belirlenmiştir;

 • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,
 • Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,
 • İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,
 • İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
 • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
 • Genel sağlık sigortası primi,

İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.

İŞKUR Kursiyer Ücretleri Nereye Yatırılır?

İŞKUR kursları maaşlarının nereye yatırılacağına İŞKUR karar vermektedir. Ödemelerin hangi tarihlerde hangi bankalara yatırılacağı bilgisi İŞKUR kurumu tarafında kişilere verilmektedir. Kişiler belirlenen tarihte belirlenen bankaya gitmelidirler. Maaşın ödenmesi durumunda bankaya gidildiğinde kimlik bilgileri ile maaş çekilebilir. Böylelikle İŞKUR, her kursiyeri farklı bir bankaya yönlendirir. Bu şekilde bankalarda yoğunluk yaşanması engellenmektedir. Kursiyerler, anlaşmalı bankaların yanı sıra PTT şubelerinden de ödeme alabilirler. Ancak yapılan ödeme herhangi bir banka hesabına yönlendirilemez.

İŞKUR Kursiyer Ücretleri Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İŞKUR kursiyer maaşlarını sorgulama işlemlerinin yapılacağı yerler şu şekildedir:

 • İŞKUR resmi binalarından,
 • İŞKUR anlaşmalı bankalarından yapılmaktadır.

Bu ikisi kurum dışında e- devlet sisteminden ya da diğer sistemlerden maaşın sorgulanması söz konusu değildir. Kişinin İŞKUR kursiyer ücreti alıp almadığı da ancak bu kanallar aracılığı ile sorgulanabilir. Bu sorgulama sayesinde ödenecek maaşın miktarından alınacak tarih durumuna kadar her konuda bilgi sahibi olunabilir. Kişilerin İŞKUR binalarından maaş durumunu öğrenmeleri için yapmaları gereken sadece T.C. kimlik kartları ile binaya giderek yetkili kişilerden bilgi alınabilir.  Kurslar henüz başlamadıysa, kurslara kabul edildiğine dair belgelerde kişinin yanında bulunmalıdır.

İŞKUR Kursiyer Ücreti Bankadan Nasıl Sorgulanır?

İŞKUR kursiyer maaşlarını bankalardan sorgulamak için yapılması gereken, bulunulan ilde görev yapan İŞKUR’un anlaşmalı bankalarını öğrenmektir. İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunan İŞKUR binaları, İstanbul genelinde hizmet veren Ziraat Bankası, Akbank gibi büyük bankalarla anlaşmalıdır. Ancak küçük şehirlerde bulunan İŞKUR’lar anlaşma durumu daha kısıtlı olabilir. Bu nedenle kişilerin, bağlı bulundukları İŞKUR merkezlerinden öncelikle hangi bankalarla anlaşmalarının bulunduğunu öğrenmeleri gerekmektedir. Bankalardan maaş durumunu öğrenmek için veznelerden işlem alınabilmektedir. kişiler, yapacakları banka işlemleri için sıra alarak vezneden İŞKUR kursiyer ücreti alma durumlarını sorgulayabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?
İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek
İŞKUR TYP Başvuru Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

236 Yorum

 1. Merhabalar işkurun meslek edindirme kurslarından bilgisayarlı muhasebe kursuna kayıt yaptım 2 gündür gidiyorum eğer kurstan ayrılırsam 24 ay işkurun düzenlediği bir programdan faydalanamıyormuşum eğer sigortalı bir işe girersem yada bu kurs devam ettiği süre boyunca işkurdan bir işe girebiliyormuyum ayrıca alacağım bir ödeme olacakmış günlük ne kadar olacak acaba ? Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba,

   Normal veya işkurun bulduğu normal sigortalı bir işe girebilirsiniz. Böyle durumlarda cezai durum oluşmaz.

 2. İYİ GÜNLER KOLAY GELSİN BEN KURSİYER OLARAK İSE GİRDİM BENİM TATİLİM BELLİ DEİL VE BİŞEY DAHA SORMAK İSTİYORUM BU BEN ACİKTAN OKUYOR OLARAK MAAS ALİCAM AMA BEN OKUMUYORUM ÖYLE DURUYOR VE BUNU KAPATİRİP NORMAL MAAŞ ALABİLİRMİYİM YANİ YENİLERLER Mİ ACABA

  1. Merhaba,

   Kuruma konu ile ilgili şikayette bulunabilirsiniz. Kaydı sildirip kuruma bildirirseniz maaşınız tekrar hesaplanır.

 3. merhaba. eşimle birlikte işkurlu olarak bir tekstile işe girdik. 2016 doğumlu oğlum var bu çocuk parasından yararlana bilir miyim? herhangi bir yere başvuru yapmam gerek mi? Geçmiş ayıda alabilirmiyim? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Çocuk parasından kastınız eğer 400 tl ise bunun için yine işkura bildirimde bulunmalısınız.

 4. Merhaba. işkur kursiyer olarak bir işte çalıştığım zaman vefat eden babamdan aldığım maaş kesiliyor mu ? sigortalı görünmediğiniz için kesilmez dediler ama net bir şey söylemediler. Bunu nerden öğrenebilirim ?

  1. Merhaba,

   4/a lı olarak sigorta priminiz yatmayacağı için yetim maaşınız kesilmez.

 5. merhaba ben eylul ayında işkurlu oldum. 1 ekim tarihinde de evraklarımı işkura teslim ettim ne zaman maaşım yatar acaba bankaya ?

 6. İşkurun semt konagında açtığı maske dikimi yapıyorum.35 iş günü günlük yevmiye üzerinden hesaplanıyor.8 gün oldu ben ayrılmak istiyorum.8 günlük paramı alabilirmiyim

 7. Merhaba hocam ben işkur da kursiyerim ve benim işkur da kayıtlı ziraat hesabim var acaba işkur maaşım ziraat hesabıma yatar mı? Yoksa gidip işkurdan mi çekeceğiz

 8. Mrb ben 10 .6.2020 tarihinde işe başladım fakat beni daha sonra iskur üzerinden gösterdiler ve temmuz da 17 sinden itibaren 31 birine kadar imza attım evli ve3 çocuğum var haziran ayının maaş ini iş yeri ödeme yaptı şimdi ben bayram da çalıştım temmuz maaşı ne kadar alicam acaba ve bunun içine bayram ,çocuk ve eş için para ödemesi yapılıyor mu ve ne zaman yatıyor teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   İşkur kursiyer ücretleri takip eden ayın 10 u na kadar ödenmektedir. Gecikmeler olabiliyor. 20 sine kadar ödenebilir. Ödenmez ise İş kur temsilciniz ile irtibata geçiniz. Kursiyer ücretlerinde çocuk ve evlilik durumu etki etmemektedir.

  1. Merhaba,

   Evet öğrenciliğiniz aktif olduğu sürece öğrenci olarsak ödenek alabileceksiniz.

 9. Ben iskurla ise gireceğim ama benim bır sıkıntım var açıktan okuyordum ama iki yıldır okumuyorum dondurdum kaydımı ben şimdi okuyan birisine göre mi maaş alacağım yoksa okumayan birisine göre mi ?
  Birde evliyim bir çocuğum var çocuk parası olacak mı?

 10. Ben iskurla ise gireceğim ama benim bır sıkıntım var açıktan okuyordum ama iki yıldır okumuyorum dondurdum kaydımı ben şimdi okuyan birisine göre mi maaş alacağım yoksa okumayan birisine göre mi ?

  1. Merhaba,

   Çalıştığınız sürede hak edilen resmi tatillerin ödemesi yapılır.

 11. 3 aylık iskur üzerinden özel sektörde ise girdim.Ancak acikogretimde 2 yıldır kayıt yenilemiyorum kaydım mevcut ama harç yatırmadım hic . Bu durum maaşımı etkiler mi?

  1. Merhaba,

   Kaydınız donmuş durumda ise öğrencilik durumu devam ediyor demektir. Öğrenci olarak maaşınız yatabilir.

 12. Ben iskur üzerinden a101 e girdim fakat isyeri bizi zorla mesaiye birakiyor bu yuzden cikmak istiyorum 16.07.2020 tarihinde basladim 30.07.2020 tarihinde cıkmak istiyorum .
  İskur uzerinden ceza alırmıyım ve calistigim gunlerin ucreti kesilirmi ?

  1. Merhaba,

   3 aylık sürenin henüz 1/4 ünü tamamlamadığınız için herhangi b,r yaptırım olmadan ayrılabilirsiniz. Çalıştığınız günler ağustos ayında hesabınıza yatacaktır.

 13. Merhabalar ben İŞKUR üzerinden işe girdim 28 gün oldu Ayrılmak istiyorum ayrılmam için 15 gün beklemek zorunda mıyım yoksa hemen ayrılabilir miyim

 14. Merhabalar ben iş kurdan işe girdim ve AÖF de kaydım olduğu için öğrenci maaşı alıyorum kaydı sildirip nereye bildirmem gerekiyor hangi birime ve kime göndermem gerekli

  1. Merhaba,

   İşkurun konu ile ilgili verdiği cevap şöyledir;

   Millî ve dini bayram günleri ile her türlü idari tatil günleri, toplam kurs süreleri dışında değerlendirilecek olup, söz konusu günlerde kurs düzenlenmeyecektir.

   Dolayısıyla siz de tatilsiniz.

  1. Merhaba,

   Kurs öğretmenliğinde dal için gerekli şartları sağlarsanız yapabilirsiniz. Bu şartları iş kur belirlemektedir. bu nedenle İş kurla iletişime geçmenizde fyada var.

 15. Merhaba, işkur iep programı ile Mart ayının ortasında 3 aylık süreyle işe girdim fakat 1 gün çalıştım daha sonra virüsten dolayı işyeri faaliyeti durdu. Şuan Haziran 15 de işyeri açılacak ve benim işkur sürecim tekrar başlayacak 3 ay calisıcam. Girişim yapıldığında yani Mart ayında öğrenciydim açıköğretimde fakat Haziran ayında mezun olacağım acaba mezun olduktan sonra maaşım öğrenci ücreti değilde normal çalışan ücreti olur mu? Yoksa girişim yapılırken öğrenci olduğum için öğrenci maaşı almaya devam mı ederim? Teşekkürler..

  1. Merhaba,

   Mezun olduktan sonra mezuniyet belgesini iş kura bildirim yapın. Sonraki ayların ödeneğini normal alabilmeniz mümkün.

 16. Merhabalar ben bir ilaç deposunda ise başlamıştım (25eylul2019) çalıştığım depo ilk 1ay içinde sigortami baslaticagini veyahut iep kursiyer olarak ise alicaklarini söylediler sonra böyle diyerek ben 08.01.2020 tarihine kadar sigortasız olarak çalıştım ve firma 08.01.2020tarihinde satış danışmanı adı altında ise kursiyer olarak gösterdiler bir kursiyer belirtilen işi ve belli çalışma saatleri (haftalık Max 45saat iken günde 12saatten haftalık 72×12=864-540=324 saat fazlam var )olduğunu biliyorum imzaladığımız evrakta ancak hiç birine uyulmadi 07.04.2020 tarihinde kursiyerligim biticekti evrakları gidip teslim ettim ancak çalıştığım depo benim adıma istifa dilekçesi verdi şimdi ben ne yapmalıyım benjm işkur ile ilgili 1sene boyunca hangi imkanlardan yararlanamiyacahim konusunda bilgi verir misiniz ? Bu arada örgün eğitim programına kayıtlı bir ogrenciyim .

  1. Merhaba,

   Siz istifa dilekçesi vermeden işyeri sizin adınıza istifa dilekçesi veremez. Eğer siz süre dolmadan istifa ettiyseniz 1 yıl süre ile işkur proğramlarından yararlanamazsınız. Ancak yine işkur üzerinden iş görüşmeleri yapabilirsiniz.

 17. Merhabalar AÖF de öğrencilik durumunda pasif öğrenci kayıt yenilememiş yazıyor. Bu durumda işkura işe başladığımda ne olarak maaş alırım normal mi öğrenci mi teşekkürler.

  1. Merhaba,

   AÖF den kayıt sildirmediğiniz sürece iş kur öğrenci olarak ödenek vermektedir.

  2. Lise mezunum ogrenci olarak maasim yatacak mi bide yks ye basvurdum bisey olurmu

 18. AÖF de pasif olan kaydımı sildirip bildirsem daha sonra Tam maaş alır mıyım bide bildirmek için napmam gerekiyor ?

  1. Merhaba,

   Kaydı sildirip İşkur a bildirim yaptığınızda öğrenci olmayan normal ödenek alırsınız. Belgeyi işkur birimine iletmeniz yeterli

 19. Hiç bir yerde net bilgi yok. İşkur Danışmanı hiçbir bilgi veremiyor. Turkcell iş başı programına kayıt oldum. Program süresinin 4/1 ini geçtikten sonra istifa edebiliyor muyum ? İstifa edersem ne gibi yaptırım olur. Kurs ücreti yasal faizi ile birlikte geri alınır yazıyor. 12 ay yeni programa katılınamaz yazıyor. Size sorduğum bir önceki soruda geri ödeme yapmazsınız. Para iadesi istenmez sadece 12 ay yeni programa katılmazsınız diye cevap verdiniz. Doğru olan hangisi? Benim ceza ödeyecek durumum yok

  1. Merhaba,

   Kursiyer ücretini iade etmezsiniz. Sadece 12 ay tekrar programlardan yararlanamazsınız.

 20. Merhabalar açık öğretim fakültesinde kaydım pasif olarak görünüyor İŞKURdan ise başlayacağım günlüğüm öğrenci olarak mı yatar yoksa normal mi ?

  1. Merhaba,

   İş kur bu durumda kayıtlı olup pasif olmasına rağmen Öğrenci katagorisinde ödeme yapmaktadır.

 21. Merhaba, ben şuan işbaşı eğitimdeyim. Kurumsal bir şirkette. Günlük kazanacağım 67 tl tutar var. diyelimki eğitimimi tamamlamamaya karar verdim. Ceza almamak için yüzde 20 lik süreyi doldurduktan sonra ayrılabilir miyim ? Ayrılırsam bana ödenen ücretler benden istenir mi ?

  1. Merhaba,

   Ücretler iade olmaz. Ancak 1 sene boyunca işkur programlarından yararlanamazsınız.

 22. Merhaba.İEP ile asil olarak Mart ayinda ise başladım . ( Öğrenci değilim ) Nisan’da Sokağa çıkma yasağından dolayı hafta sonları çalışamadim. Bana izin günüm ve resmi tatiller dışında 22 günlük bir ücret yatması gerekiyordu . Ama yatmadı neden ? ( İzin günüm ve resmi tatiller ödenmiyormu ? İşkur sadece çalışilan gün kadar ödeme yapıyor buna izin günleri ve resmi tatiller dahil degilmi ?

  1. Merhaba,

   İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden ödeme yapılır işyeri kaç gün bildirim yaptı ise onun üzerinden ödeme yapılır.

  1. Merhaba,

   Yazımızda bulunan tutarlar 2020 güncel tutarlardır.

 23. Meraba ben Şubat 7 de iskur egitimine basladim mayis bitiyordu simdi benim bu ay ki maasim dami iskur uzerinden yaticak yoksa artik calistigim yetmi yatiricak

  1. Merhaba,

   eğer kursiyer süreciniz bitti ise işyeri normal sigortalı sözleşme yapması gerekiyor. buna göre de maaşınız işyerinden en az asgari ücret üzerinden ödenmelidir.

 24. Mrb 10 martta işkur üzerinden market çalışanı olarak alındım corona virüsü nedeniyle yapılan yasaklarda biz o günkü ödememizi alıcakmıyız veya resmi tatillerde gitmediğimiz günlerin ödemesini alıcakmıyız

  1. Merhaba,

   Kursiyerlik ücretlerinde çalışılan gün kadar ödeme olmaktadır. Bu nedenle çalışılamayan günlerin ödemesi yapılmaz.

 25. Merhaba ben ocak ayında iep işe başladım . İşe başlarken öğrenci olduğumu söyledim fakat işe başladıktan sonra okuldan kaydım silindi . Kaydımın silindiğini işkur a bildirmediğim için öğrenci maaşı yatmış. Kaydım silindiği tarihten itibaren işkurun geçmişte eksik ödediği maaş tutarlarını alabilirmiyim?

  1. Merhaba,

   Bildirim yapmadığınız için alamazsınız. bundan sonraki ayları tam alabilirsiniz.

  2. İşkur a bildirim yapamıyorum çünkü kaydımın silindiğine dair evrak yok elimde. Üniversitem kaydımın silindiğine dair evrak vermedi okulun bu şekilde davranışını cimer e şikayet ettim sonuçta öğrencilik kaydımın silindiği tarih belli işkur un normal geçmişe dönük olarak ödeme yapması gerekmez mi . . Şöyle birşey olsaydı öğrenci olduğumu işkura bildirmeseydim işkur öğrenci olduğum ama belirtmediğim için fazla ödediği paraları geri talep etme Hakkı var. Çalışan olarak bizlerin eksik aldığı paralara alma hakkımız yokmu yani?

 26. Merhaba. Ben 05.03.2020 tarihinde işkur İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışmaya başladım. İşe başlarken öğrenci olduğumu beyan ettim.
  Kayıtlı olduğum açık öğretim kurumuna yazılı dilekçem doğrultusunda 09.03.2020 tarihinde öğrencilik kaydım silindi. Fakat bana kaydımın silindiğine dair üniversitem tarafından yazılı evrak verilmedi. İşkur a gidiyorum kaydının silindiğine dair evrak getir diyorlar. Bu konuda ne yapmalıyım korona virüsten dolayı okulum İstanbul’da ben aydında yaşıyorum işyerim Aydın’da bağlı olduğum İŞKUR müdürlüğü İstanbul bağlı olduğum hizmet merkezi Pendik ne yapmalıyım bu konuda öğrenci olmadığım halde eksik maaş alıyorum

 27. Merhaba, iep ile Şok markette işe girdim ve hala kursiyerim. Resmi tatillerde çalıştığımız taktirde günlük ücretimizi alabiliyor muyuz ?

  1. Merhaba,

   Evet çalışılan her gün için ödeme yapılmaktadır.

 28. 14.03.2020 tarihinde iskur araciligi ile ise basladim cuma gunu mesaj geldi maasiniz yatmistir diye halkbankasina gittim 1450 tl para yatmis normalde asgari ucret yatmasi lazim degilmi is yerim sordum ayin 30 dan itibaren olandir o dedi neden bukadar yattim olabilir

  1. Merhaba,

   18 günlük Mart ayı maaşınız yatmış. Mayıs ayında yatacak olan Nisan maaşı tam olacaktır.

 29. Merhaba 6aylık işkur sürecim bitti.genel sağlık sigortasından ne kadar süre ile yararlanıcam öğrenebilir miyim?Saygılarımla

  1. Merhaba

   İşkur süreci bittikten sonra GSS ödemeniz durur. Siz artık her ay için 88,29 Tl ödeme yaparak yararlanabileceksiniz. Normal sigortalılarda şartları sağladıklarında 100 gün daha devam eder.

 30. iyi günler. 2018 aralık ayında iş yerim beni işkur kursiyeri olarak işe baslattı. 3 ay ay işkurlu olarak çalıştım.480 çalışma günüm var fakat işkurlu olarak çalıştığım sürelede primim yatmamış.Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorum. İşkurun veya işyerimin prim yatırması zorunlu değilmidir?

  1. Merhaba,

   İşkur kursiyerlerinin sadece sağlık primleri ödenir. Emeklilik primleri ödenmez. Bu nedenle de prim gözükmez. İşyeri de bu sürelerde prim yatırma zorunluluğu yok. Tğüm ödemeler işkur tarafından karşılanır.

 31. Mart ayının 13’ünde iş başı eğitimine başvurdum toplam yedi gün katıldım Korona virüsü nedeniyle ayrılmak zorunda kaldım.Bir haftalık ücretim Nisan ayının kaçında yatar bilgi alabilir miyim.

  1. Merhaba,

   Normal şartlarda 5-10 u arasında yatması gerekiyor. Ancak Mevcutta yoğunluk olduğundan biraz gecikebilir

 32. Merhaba,

  IEP programi kapsaminda ise alindim ve “kursiyer beyani” diye bir belge doldurttular. Ogrenciyim diye bir kutucuk vardi ve “pasif universite kaydiniz olsa bile ogrenciliginiz varsa ogrenciyim kutucugunu isaretleyin” dediler. Ben universite kaydini 2014’te yaptirdim bir hevesle, gidemedim, daha sonra aoften lisans tamamladim. Ogrenci degilim. Ogrenci olmadigim halde, pasif universite kaydi nedeniyle ogrenci maasi almak istemiyorum. Iskur ucretleri bu kursiyer beyannamesine gore mi yapiyor? Ne yapabilirim bu konuda? Iskur’a dilekce mi yazmam gerekir? Dilekceyi nereye gondermeliyim, e-mail olarak gonderebilir miyim ve dilekcede hangi bilgilere yer vermeliyim? Bilgi verirseniz cok memnun kalirim.

  Tesekkur ederim

  1. Merhaba,

   İşkur ödemeyi bu belgeye göre yapıyor. Dilekçenizi iş kur brimlerine elden veya posta yolu ile iletebilirsiniz. Maili işleme almazlar.

 33. İep adı altında 02/03/2020 de başladı 1 nisanda çizelgeyi teslim ettim acaba hangi banka ve kaçında ödeme yapılır

  1. Merhaba,

   Halk bankasından 5 10 u arasında ödeme yapılır.

 34. işkur işbaşı eğitim programı çizelgesi yani imzaladığımız çizelgeyı işkura zamanında teslım edemıyoruz çunku korana virüs yuzu nden tum sefeler ıptal oldu araç yok bunun bı çözum yolu varmı ayın kaçına kadar teslım etme suresi var bide

  1. Merhaba,

   İadeli taahütlü posta ile de gönderebilirsiniz.

  2. Merhaba,

   Ayın 1 inde teslim etseydiniz ödemeniz 5 10 u arasında yatardı. süre sıkıntısı olmaz. Maaşınızın gecikmemesi için bir an evvel ulaştırmaya bakın

 35. Merhaba ben 05.03.2020 tarihinde iep programından çalışmaya başladım bu sürede öğrenciydim fakat işe başladıktan 10 gün sonra öğrenci kaydımı sildirdim İŞKUR birimine bununla ilgili bilgi vermem gereklimi. Üniversitem tastikname vesaire hiçbir evrak vermedi . Bu konuda ne yapabilirim

  1. Merhaba,

   Üniversiteden aktif öğrenci olmadığınıza dair belgeyi işkura bildirmeniz gerekmektedir.

  2. Üniversitemden hala kaydımın silindiğini dair evrak alamadım . Evrak elime ulaştığında kaydımın silindiği tarihten itibaren önceki eksik yatan İŞKUR iep ödemelerimi alabilir miyim

  3. Merhaba,

   İş kura bildirim yaptıktan sonraki süreler için tam alırsınız. Öncekiler ödenmez.

 36. Merhaba,
  Işbaşı eğitim kursu programım martın 1 başladı.
  Özel sektörde ingilizce öğretmeni olarak çalışıyorum.
  Ama corona virüsünden dolayı 16 mart okullar kapandı.
  Maaşı alamaya devam eder miyim?

  1. Merhaba,

   İşkur iep kapsamında çalışılan günlerin ödemesi yapılmaktadır. Bu nedenle çalışamadığınız günlerin ödemesi yapılmaz.

 37. Mrb 10.02.2020 De işkurdan işe başladım öğrenci olarak 15.03.2020 de maaşimı almaya gittiğimde sadece 1205 TL aldım neden bu kadar az yardımcı olur musunuz

  1. Merhaba,

   şubat ayı için 20 günlük ödeme yapılmış. Bu nedenle düşük gözüküyor. Mart ayının ödeneğini tam alacaksınız

  2. Merhaba bende iskur egitimine basladim ILK maasi ayin 10unda almistim daha ERKEN alma durumum yokki ayrica virus nedeni ile ise ara VERDIM calistigim gunleri yatirirlarmi?

  3. Merhaba,

   Evet çalıştığınız günlerin ödemesi yapılacaktır.

 38. Merhabalar bir tekstil atölyesinde ise basladik ve öğrencilik durumum silik durumda aktiv bir öğrenci değilim bana maaş olarak 1200 yada 1400 lira arası bir maaş söylediler ama sizin verdiğiniz rakamlar bunların üstünde bunun hakkinda bir bilgi alabilirmiyim

 39. Merhabalar.
  Öğrenci olarak A101 e başladım. Bana öğrenci olarak günlük 67.05 TL işkur üzerinden ödeneceğini söylediler. Ustunu de asgari ücrete denk gelicek şekilde A101 tamamlicak dediler ama sözünde durmadılar. Doğru düzgün ne mola yapabiliyoruz ne saatimizde cikabiliyoruz. Ne yapmamız lazım.

  1. Merhaba,

   A 101 in üzerine ücret ödeme gibi bir yükümlülüğü yok. ancak normal çalışma saatlerine uygun çalıştırmaları gerekir. İş kura çalışma saatlaerinin uyumsuzluğu nedeni ile işten ayrılacağınızı bildirerek bu işyeri ile sözleşmenizi sonlandırabiirsiniz.

 40. Corona virüsü nedeni ile kursiyer olduğum fabrikayı tatil Etiler iş kur bize maaş ödemesi yapacak mı

  1. Merhaba,

   İş kur kursiyerlere çalıştığı gü kadar ödeme yapmaktadır. Güncel bir bilgi gelmedi. Geldiğinde paylaşacağız.

 41. merhaba ben işkurdan işbaşı eğitim programıyla çalışmaktayım.açık öğretim den öğrenciliğim pasife düştü bu ay .şimdi tam maaş alabilir miyim ? yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba,

   Bu durumu açık öğretim kurumundan alacağınız belge ile İş kur müdürlüğünüze bildirirseniz maaş durumunuz değişir.

  2. merhaba 10.03.2020 tarihinde iep kabul edildim ve calismaya basladim yalniz suan virüsten dolayi ücretsiz 14 gunluk izne gonderiliyoruz acaba bu durum da maas almaya devam edebilecek miyim ve maasimi nereden alabilirim ?

  3. Merhaba,

   İş kur kursiyerlere çalıştığı gü kadar ödeme yapmaktadır. Güncel bir bilgi gelmedi. Geldiğinde paylaşacağız.

 42. Merhabalar işkur kurs programında işe başladım işkur ağı ücretini karşılıyor mu onu öğrenmek için mesaj atıyorum eşim calismiyor 2 yaşında bir cocugum var ne kadar ağı alabilirim ve bu ödemeyi iş yerimi yoksa işkur mu veriyor acaba

  1. Merhaba,

   İşkur iş başı eğtimi kapsamındaki çalışmalarında gelir vergisi doğmadığı için agi de olmaz.

 43. Bakan Selçuk: “Bakanlığımız Tarafından Açılış İzni Verilen Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 16 Mart’tan İtibaren Bir Sonraki Açıklamamıza Kadar Tatil Edilmiştir”
  İŞkur aracılığı ile çalıştığım kreş 16 mart itibari ile tatil. Tatil süresinde İşkur Tatil günleri için ödeme yapar mı?

  1. Merhaba,

   İşkur TYP li çalışanlar bu sürelerde ücretsiz izinli sayılabilir İşkur bölge müdürlüğüneden bilgi almanızda fayda var.

 44. İyi akşamlar ya ben bu hafta iş kura kursiyer olara işe başladım ben 1 yıldır açık öğretime kayıt olmuyorum okul durumumda silik yazıyor ben bu durumda kayıt olmadım diye öğrenciye uygulanan maaştan mı yararlanacam yoksa normal kursiyer maaşından mı kafam karıştı gerçekten

  1. Merhaba,

   Öğrenci olmayan normal kursiyer ücretine göre ödeme yapılacaktır.

 45. Merhabalar, örgün öğretimimi bitireli 2 yıl oldu. Açık öğretimde ki okulum da 1 yıldır pasif durumda işbaşı eğitim programına dahil olmam halinde öğrenci olarak mı değerlendirmeye alınırım acaba ?

  1. Merhaba,

   okulu yenilemediğiniz için öğrencilik durumunuz yok. bu nedenle öğrenci olarak değerlendirilmezsiniz.

 46. İşkur’dan eğitim ücreti 1430 TL aldım öğrenci ve işsizlik maaşı almıyorum asgari ücret almam gerekmiyor mu napmam gerekiyor

  1. Merhaba,

   İşsizlik ödeneği olmayan, aynı zamanda öğrenciliği de bulunmayan kişilere 2020 yılı için 89,40 TL ödenmektedir. Gittiğiniz güne çarparak bulabilirsiniz. Bizim hesaplamamıza göre 16 günlük bir ödeme yapılmış

 47. Merhabalar ben tekstilde işe başladım 8:30 akşam 19:00 da paydos yapıyoruz fakat gün içi 7,5 saat çalışma saati işkur kursiyerinin diye bi şart okudun bunun için beni bilgilendirirmisiniz

  1. Merhaba,

   Haftada 45 saat olarak düşünmelisiniz buna dinlenme saatleri düşülmüş olmalıdır. Cumartesi iş yok ise çalışma saatleri normal.

  1. Merhaba Özlem Hanım,

   Maalesef çalışmayan annelere evde bakımda bir destek yok.

 48. Mehaba işkurdan özel sektörde engelli statüsünde işe başladım sigorta pirimi emekliliğe sayılıyormu

  1. Merhaba,

   Eğer belirli süreli işbaşı eğitim proğramı ile işe başlamayıp sadece İş kur vasıtası ile normal bir işe başladıysanız yatan primler emekliliğiniz için geçerli olacaktır.

 49. Ben işkurdan kursiyer olarak bi fabrikada çalıştım işten çikali iki ay oldu şimdi okullar için typ başvurusu yapabilir miyim bazıları üç ay geçmesi gerektiğini söylüyor kimileride kurum farklı olursa başvuru yapabilirsin diyor bana bi bilgi verebilirmisimiz

 50. Is kurlu olarak 1 ay önce ise başladım 2014 mayıs doğumlu oğlum var ödenekten faydalanabiliyormuyum ayrıca mesai ücreti nedir yardımcı olurmusunuz

 51. Merhaba işkur üzerinden çalışıyorum işkur resmi tatillerde çalıştırmıyor peki ücretini de odemiyormu cevaplarsanız sevinirim

 52. Merhaba ben yanlış kursu seçtim kaydı nasıl iptal ettirebilirim? Başka bir kursa başvuru yapmak istiyorum. Daha işkurdan onaylatmadım sadece ön kayıt yaptım.

 53. Iskur Eğitimi Alanların Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gündür Tatil Olduğu Gunler Işe Gitmek Zorundamı

 54. iş kur kursiyeri olarak 2 aydır haftada 48 saat olacak şekilde çalışıyorum en fazla 45 saat diye olması gerekiyor diye biliyorum ne yapmalıyım

 55. Merhaba bir tekstil firmasında iş başı eğitim programına katılmayı düşünüyorum. Ama eğitim süresinde sigortanın yatırılmadığını duydum bunun için teredüteyim lütfen bilgilendirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 56. Merhaba şirketindeki IEP personelime fark ödemesi yapıyorum yaklaşık 40 tane iskurlu personelim var aylık 5 bin lira civarı ödeme yapıyorum bunu nasil gider gösterebilirim yardımcı olabilecek varsa çok memnun olurum.

 57. İşkur maaşımdan icra kesintisi yapılmış.ne için ve ne kadar kesildiğini nerden öğrenebilirim..

 58. İskur maaşı hangi tarihte yatıyor bide ben 7 8 günlük calismisligim var işten çıktım ne kadar para alabilirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu