Memur Haberleri

Devlet Memuru Derece Yükselmesi Şartları Nelerdir?

Ülkemizde kamu çalışma alanı olarak en kapsamlı alanlardan birisidir. Birçok devlet memuru kamuda hizmet etmekte ve buradan emekli olmaktadır. Devlet memurları bir sınav sonucunda kamuya atanabilmektedir ve görevde bulundukları süre boyunca da kademe yükselmeleri gerçekleşmektedir. Bu kademe ilerlemesinin ya da derece yükselmesinin yapılabilmesi için belli başlı şartların devlet memuru tarafından sağlanması gerekir. Devlet memuru derece yükselmesi şartlarının neler olduğu burada önem kazanmaktadır.

Devlet memurluğunda derece yükselmesine geçmeden önce kademe ilerlemesinin ve derece yükselmesinin ne olduğuna bakmakta fayda var. Kademe ilerlemesi, devlet memurlarının bulundukları derecelerde başarılı hizmet yapmaları durumunda meydana gelmektedir. Bir derece içerisinde kademeden kademeye geçiştir. Kademe ilerlemesinin gerçekleşebilmesi için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar sağlandığı takdirde memurun kademe ilerlemesi gerçekleştirilebilir.

Kademe ilerlemesinin gerçekleşebilmesi için memurun o kademede en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca o çalıştığı yıl içerisinde sicilinin de olumlu olması gerekir. Kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bir diğer şart ta memurun çalıştığı derecede daha ileri bir kademenin bulunmasıdır. Aksi takdirde kademe ilerlemesi gerçekleştirilemez. Son sekiz yıl içerisinde devlet memurunun herhangi bir disiplin cezası almaması gerekmektedir.

Kademe ilerlemesi ile ilgili olan onay mercii atamaya yetkili amir olarak belirlenmiştir. Bu merciler kademe ile ilgili olan yetkilerini devretme hakkına sahiptirler. Kademe ilerlemesi alamayacak olan memurlar da kurumları tarafından her ay alınacak olan onaylar ile belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış olan kişilerin o göreve layık olmadığı tespit edilirse; yapılan düzenlemeler ile kademe ilerlemeleri geri çekilir.

Memurların derece yükselmesi bu kapsamdadır. Derece ya da derece yükselmesi, sınıf içerisinde görevin öneminin ve sorumluluğunun artışı ile doğru orantılı olarak yükselme olarak tanımlanır. Devlet memuru derece yükselmesinin şartları sağlandığı sürece memurların derece yükselmesi yapılabilmektedir. Devlet memuru derece yükselmesi şartları şöyle sıralanabilir:

  • Devlet memurunun derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş olması gerekmektedir ve bu derecenin 3’üncü kademe aylığını fiilen 1 yıl almış olması gerekmektedir.
  • Devlet memurunun derecesi ile alakalı olan üst derecede boş kadro olması gerekmektedir.
  • Devlet memurunun görev için gerekli olan nitelikleri elde etmiş olması gerekmektedir.
  • Bu şartlar sağlandığı sürece devlet memuru derece yükselmesi gerçekleşebilir.

Devlet memuru derece yükselmesindeki diğer bir kısım ise derecenin içinde bulunması durumudur. Derecenin içinde en az üç yıl bulunma koşulunun aranmadığı bazı durumlar da vardır. Bu durumları şöyle sıralayabiliriz:

  • Askerlik hizmetinin yapılmasından sonra memuriyete girenlerde bu 3 yıl şartı aranmaz. Memurun bu süreyi memuriyette ve derecesi içerisinde geçirdiği kabul edilmektedir.
  • Eğer memurun altı yıllık sicil not ortalaması 90 ve daha üzerinde ise bu memurlarda 3 yıllık süre şartı aranmamaktadır. Bu memurlar iki yılın sonunda derece yükselmesi yapabilir.
  • Memurun kadronun tahsis edildiği memurluk için gereken nitelikleri taşıması gerekmektedir.
  • Devlet memuru sicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte olmalıdır ve üst kadroda boş yer bulunmalıdır.

Bu şartlar sağlandığı sürece derece yükselmesi yaşayacak olan memurlar 3 yıl şartı aranmaksızın bu hakka sahip olabilirler. Sicil konusu da derece yükselmesinde önemlidir. Eğer memurun son sicili olumlu değilse üst dereceye yükseltilmesi durumu söz konusu olamaz. Bu yüzden derece yükselmesine hak kazanabilmek isteyen devlet memurlarının sicillerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir