ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Ödemesi Nasıl Yapılır?

Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Ödemesi Nasıl Yapılır?
13.05.2020

Bağ-Kur geriye dönük prim ödemesi için taksitlendirme yapılabileceği gibi SGK affının çıktığı dönemlerde borç yapılandırması da yapılabilmektedir. Primlerin yükselmesi ile beraber birçok insan prim ödemelerinde zorlanmaktadır ve bu sebeple SGK affından yararlanmak istemektedirler. 01.10.2008 tarihinden önce Bağ-Kurlu olmamış olan kişilerin bu dönem için Bağ-Kur primi ödemesi mümkün olmamaktadır.

Bu dönemde vergi, oda ve sicil kayıtları olsa dahi SGK tarafından geriye dönük prim ödeme hizmeti verilmemektedir. Geriye dönük prim ödemesi yapılarak prim günlerindeki eksiklikler kapatılabilmektedir. Bu sayede emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı doldurulabilmektedir. Ancak geriye dönük prim ödemeleri, emeklilik yaşına etki etmemektedir.

Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Ödemesi Sorgulama Yöntemleri Nelerdir?

Bağ-Kur geriye dönük borçlanma yapacak olanların uygulayabilecekleri yollar aşağıda verilmiştir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek sorgulama yapılabilmesi mümkündür.
 • E-devlet üzerinden prim borcu sorgulanabilmektedir.
 • Alo 170 hattı ile geriye dönük borçlanma tutarının sorgulanabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Geriye Dönük Bağ-Kur Prim Borçlanması Nasıl Sorgulanır?

Borçlanma durumunu öğrenmek isteyen kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat gitmesi gerekmektedir. İlla ikamet ettiği bölgedeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na gitmesi şart değildir. Herhangi bir yerdeki kuruma gidebilmektedir. Borçlanma türünün ne olduğu, borçlanma tutarı, ödenmesi gereken meblağ gibi bilgileri edinebilmektedir.

E-Devlet Sisteminden Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Borçlanması Nasıl Sorgulanır?

Bağ-Kurluların geriye dönük bağkur borç sorgulaması yapabilmeleri için https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekmektedir. E-hizmetler listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nu bulmalıdırlar. 4B sigorta koluna ait hizmet dökümünü seçmelidirler ve sonrasında kimlik doğrulaması yapmalıdırlar.

E-devlet şifresi ile yapacakları kimlik doğrulaması için öncesinde PTT şubelerinden 2 TL karşılığında e-devlet şifresi almış olmaları gerekmektedir. Ardından T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresini girerek sisteme giriş yapmalıdırlar. Borçlanma yaptıkları prim gün sayılarını ve borçlanma tutarlarını görüntüleyebilmektedirler.

Telefon İle Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Borcu Nasıl Öğrenilir?

Geriye dönük prim borçlanmaları ile Alo 170 hattı ilgilenmektedir. Numara arandıktan sonra yapılmak istenen işlemin sesli bir şekilde söylenmesi gerekmektedir. Ardından hizmet borçlanması ile ilgili detaylı bilgi alabilmeleri ve kendi borçlanma başvurularının durumunu öğrenebilmeleri mümkün olmaktadır.

Bağ-Kur 2008 Öncesi İçin Geriye Dönük Tescil Hakkı Var Mıdır?

Tescilini yaptırmamış olanların 2008 öncesi için geriye dönük tescil yaptırabilmeleri mümkün olmamaktadır. Bu konuda açılan birçok dava ve mağdur olan birçok insan bulunmaktadır. Bağ-Kur kayıt tescili yapılmamış olarak gözüken birçok şirket ortakları ve vergi mükellefleri bulunmaktadır.

Ancak henüz herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Yasal düzenleme ile ilgili bir çalışma da bulunmamaktadır. TBMM’de düzenleme yapılması durumunda; vergi ve ticaret sicil ayıtları aracılığı ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Bağ-Kur primlerinin ödemesinin yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Ödemesi Hangi Tarihlerde Yapılabilir?

01.10.2008 tarihinden sonraki döneme ait olan Bağ-Kur hizmetlerinin geriye dönük olarak ödenebilmesi mümkündür. 01.10.2008 tarihinden önce Bağ-Kurlu olmamış olan kişilerin bu dönem için Bağ-Kur’dan geriye dönük prim ödemesi yapmaları mümkün olmamaktadır. Vergi ve oda kayıtları gibi belgeleri olsa dahi, geriye dönük prim ödeme hizmeti verilmemektedir.

Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Borçlarının Yapılandırması Ne Zaman Yapıldı?

2016 yılının haziran ayının öncesinde, 6736 sayılı kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Bağ-Kur geriye dönük prim borçlarını yapılandırdığı bilinmektedir. Ayrıca 2017 yılının mart ayı ile beraber 7020 sayılı kanun da Bağ-Kur için geriye dönük prim borçları için yapılandırma amacı taşımaktadır.

2016 ve 2017 yıllarında çıkan kanunlar kapsamında; prim borçlarını taksitlendiren ve ödemeye devam eden bireyler bulunmaktadır. Ayrıca 2018 yılındaki torba yasada, Bağ-Kur geriye dönük prim ödemelerinin yapılandırması ile ilgili bir düzenleme mevcuttur.

Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Borçlarının Yapılandırması İçin Torba Yasanın Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

2018 yılında yapılan yapılandırmanın SGK affı ile beraber geriye dönük prim ödemesi yapacak olanlara sağladığı kolaylıklar aşağıdaki gibidir:

 • Geriye dönük prim borçlarının gecikme zammının ve faizlerinin silinmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu borçların 36 aya kadar taksitlendirilebilmesi ve dolayısı ile daha kolay ödenebilmesi mümkün olmaktadır.
 • Prim borcu olan Bağ-Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor olmaları durumunda; yapılandırma yapmaları ile beraber borçları ödenmemiş olsa dahi sağlık imkanlarından yararlanabilmeleri mümkün olmaktadır.
 • Bağ-Kur’da durdurulan hizmet sürelerinin borçlanılması istendiğinde, hesaplamaları aylık cari primler üzerinden yapılarak borçlanılabilmesi mümkün olmaktadır. Prim borçlarının ihyası, yapılandırma kapsamına girmektedir. Bu sayede düşük prim tutarları üzerinden de hizmet borçlanması yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Borçlarının Hangileri Silinebilmektedir?

Bağ-Kur prim borçları ile ilgili yapılan düzenlemeler dikkate alındığında; 2015 yılındaki düzenlemeye göre 2015/4. dönem kapsamında 1 yıldan daha fazla borcu olanların geriye dönük prim borçları silinmiştir. Ayrıca hizmetleri de dondurulmuştur.

2008 yılının düzenlemesine göre ise; 60 aydan daha fazla prim borcu olanların geriye dönük borçları silinmiştir. Ancak borçlar bütünü ile silinmemektedir. Zamlar ve faizlerde silme işlemi yapılmaktadır. Ana paranın da taksit ödemesi kabul edilebilmektedir. 12 aydan daha uzun süreli ödenmemiş prim borcunun olması durumunda, borçlar direkt silindiği için 2018 yapılandırma düzenlemelerinden yararlanılmasına gerek kalmadan borçlar silinebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu konu hakkında görüşmek yeterli olmaktadır.

Esnafların Bağ-Kur Borç Dondurma Hakları Var Mıdır?

Günümüzde yapılan son düzenleme ile beraber; prim borcunun sildirilmesi ya da dondurulması gibi bir durum söz konusu değildir. Primleri ödenmemiş olan Bağ-Kurlu için hizmet hakkının elde edilmesi gerekmektedir. Bunun için Bağ-Kur tescilinin açtırılması ve sonrasında prim ödemesi yapılmaya başlanması gerekmektedir. Prim ödemesi yapılmaz ise; geriye dönük hizmet alabilme şansları bulunmamaktadır. 2018 yılında düzenlenen torba yasadan ise bütün Bağ-Kurlular yararlanabilmektedir.

Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Ödemeleri Taksitlendirilebilir Mi?

Bağ-Kurluların öncelikle taksitlendirme ve yapılandırmanın farklı durumlar olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Yapılandırma işlemi sonucunda gecikme zammı ve faizler silinmektedir. Ancak ana paraya dokunulmamaktadır.

Taksitlendirmede ise; gecikme zammı ve faiz tutarlarının dahil edildiği bir miktar taksitlendirilmektedir. Bağ-Kur geriye dönük prim ödemesinin taksitlendirilebilmesi her daim mümkündür ve taksit farkı uygulanmaktadır. 6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre geriye dönük prim borçları taksitlendirilmektedir.

Bağ-Kur Geriye Dönük Prim Borcunun Taksitlendirilmesi İçin Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Prim borcunun taksitlendirilmesi için önemli noktalar şu şekildedir:

 • Taksitlendirme işleminde yıllık uygulanacak olan faiz oranı yaklaşık %12 civarında olmaktadır.
 • Geriye dönük prim ödemesinde taksitlendirme yapmak isteyenlerin öncelikle ön başvuru Bağ-Kur dosyalarının olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ziyaret etmeleri gerekmektedir. Kurumdan başvuru formu alarak doldurmalıdırlar.
 • Başvuru formunun doldurulması ile beraber ön başvuru yapılmış sayılmaktadır ve sonrasında taksit peşinatının yatırılması gerekmektedir.
 • Taksit peşinatının ödemesi herhangi bir bankaya yapılabilmektedir. T.C. kimlik numarası üzerinden yatırılması yeterli olmaktadır. Peşinat yatırıldıktan sonraki gün taksitlendirme yapabilmek mümkündür.
 • Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilmesi için peşinatı yatırdıktan sonra taksitlendirme işlemini de yapması gerekmektedir.
 • İki taksitin ödenmemesi durumunda, taksitlendirme işlemi bozulmaktadır. Dolayısı ile aydan aya düzenli bir şekilde Bağ-Kur geriye dönük prim ödemelerinin yapılması gerekmektedir.

Bağ-Kur Çiftçi Nasıl Emekli Olur, Şartları Nelerdir?

Bağ-Kur İhya Canlandırma Nasıl Yapılır ve Dilekçesi

Bağ-Kur Borcu Ödemesi, 4B Kredi Kartı ile Borç Ödeme

Yorumlar

 1. Münevver Paksu dedi ki:

  Selamün aleyküm.1972-1976 yılları arasında bir özel bankada çalıştım.Evliliğim nedeni ile işten ayrıldım.Daha sonra bu 4 yılımı özel sigortadan ssk bünyesine nakil yaptırdım.Şimdi ise emekli olmak aklıma geldi. 2 çocuğum var 2+2 4 yıl çocuklar için 2 yılda pri ödeyerek isteğe bağlı emekli olmak istedim. Fakat bağkurdan değil sigortadan emekli olabileceğim söylendi.Kadın için siğortalı iş bulmak zor. İsteğe bağlı bağkura kayıt olsam 2 yıl sonunda siğortalı primlerimi bağkurla birleştirmeye müracaat etsem uygun olurmu? Bir de 1976 yılından sonraki ara40 yıl geçti çocuklara verilen 2+2 4 yıl borçlanma hahhı bağkurdan olmazsa siğortadan borçlanma sadece prim olarak veya gecikme zammı ile beraber ne kadar borç çıkar. Prim En alt seviyeden diyelim. Bu isteğimin bir sürü bilinmeyeni var. Yardımcı olursanız memnun olurum.

 2. Şerafettin duran dedi ki:

  Bagkur borcumu taksitlendirdim fakat odeyemedim.bu günlerimi tekrar geri alabilirmiyim saygilar

 3. Salih Çabuk dedi ki:

  01.05.1965 doğumluyum 1987 bağkur başlangıcın 2014 te emekliliğim doldu o tarihte 50.000 lira borcum cıktı kredi çekemedim 2018 torba yarasada 60.000 cıktı yine kredi kullanamadım ne yapmam gerek.tskr.

  1. Cahit dedi ki:

   1998 bagkur girişim var 5 ay yatırdım 2008 SSK girişim var 1998 bagkur tarım terk ettim geriye dönük borçlanma yapabilrmiyim

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1998 den sonra bağkur yatırmadığınız ticari faaliyetiniz var ise o dçnemi canlandırarak borçlanabilirsiniz. Yok ise borçlanma hakkınız bulunmuyor.

 4. UĞUR dedi ki:

  30.12.1991 4B SİGORTA BAŞLANGICIM VAR FAKAT ÖDEME YAPMADIĞIM İÇİN 2008 YILINDA AYNI GÜN TERK ÇIKIŞ YAPILMIŞ GÖZÜKÜYOR.BİRKAÇ SENEDİRDE KIŞIN MECBURİ 4B VE YAZIN 4A SİGORTAM DEVAM EDİYOR.ŞAYER GEÇMİŞE DÖNÜK YANİ 30.12.1991 YILINA DAİR 4B ÖDEMESİ YAPIP EMEKLİLİK YAŞIMI ERKENE ÇEKEBİLİRMİYİM.TEŞEKKÜRLER.

 5. nevin yalın dedi ki:

  1989 dan sonra 780 gün pirim var 1964 doğumluyum iki çocuk doğurdum geriye dönük borçlanarak emekli olabilir miyim teşekkürler

  1. Emine dedi ki:

   1979 doğumluyum 2008 Nisan ayı 46 günlük isteğe bağlı bağkur ödenmesi bulunmaktadır.Geriye dönük prim yatırabilirmiyim.ve sonrasında kaç yıl daha yatırınca emekliliği hak edebilirim.2010 normal ssk çalışmam var oda toplam 500 gün

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İsteğe bağkur sonrası doğum var ise ancak onu borçlanabilirsiniz. Başka bir borçlanma yapamazsınız.

 6. nesim kaya dedi ki:

  vergıyı alır cezasıla fayızıyle ona sıldırme yok ama ıflaz eden esnaf bağkurunuu geryedonuk borçlanamıyor ve emeklı olma şası hıç yok yılarca vergı verdık hakımızı ıstıyoruz gerıye dönuk borçlanma çısın vergı mukelefıne sesımızı duyun

 7. ısmaıl dedi ki:

  02 11 1968 dogumluyum 1986 dan 1992 ye kadar ustume tıcarı arac vardı vergı daıresınde kayıtlarımı cıkarttım ama bagkura kaydım varmı yokmu bılemıyorum sıgorta gırısım 1993 bunu gerıye cekmek ıcın ne yapmalıyım 1986ya cekıp aradakı prımlerımı odemek ıstıyorum tesekkurler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Geriye çekebilmeniz için bağkur kaydınızın olması gerekiyor. Yok ise o tarihlerde geriye dönük borçlanma hakkınız bulunmuyor. SGK kayıtlarına bağkur kaydınızla ilgili kuruma giderek sorgulatabilirsiniz.

  2. Göksel dedi ki:

   Ustam benimse 1991-1995 esnaf odası sicil kaydım var ama bagkur Yok 2006 da resmi bagkur kaydım başlıyor 1966 dogumluyum 1991 esnaf odası sicil kaydı tarihinden itibaren dilekçe verip başlangıc olarak saydırabilirmiyiz aradaki zamanı borclandırabilirmiyiz emeklilik hakkı doğuyor mu bilgi verirseniz sevinirim

 8. dilek Y. dedi ki:

  21091965 Almanya doğumluyum bayanım 04.06.1999 vergi kaydım var . ama Bağkurum 04.10.2000 -06.02.2017 kadar girişim var . Ve 07.02.2017 de bugüne kadar da ssk var. Vergi mükellefi olduğum zamanı 04.06.1999- 04.10.2000 borçlanabilir miyim iş mahkemesine başvura bilir miyim ?Mayıs 1984 de temelli dönüş yaptım 18 yaşımı 8 ay geçmiştı o süreyı de geriye dönük borçlana bilir miyim? Yardımcı olursanız sevinirim

 9. Fuat dedi ki:

  dogum tarihim 01/01/ 1975/ 1993 /1995 arası bagkur mūkellefiydim 1995 te terk dilekcemi verdim taki 2011 yilina kadar 2011 yilinda ek 5 tarim bagkuru faliyete soktum 1995 /2011 arasi bagkur boslugunu doldurabilirmiyim yani para ödiyerek gunlerimi satin alabilirmiyim simdiden tesekurler

 10. hatice dedi ki:

  Merhaba Annem 11.04.1961 dogumlu. ssk girişi24.09.1984 terk tarihi 26.05.1986.Hizmet süresi 1 yıl 8 ay 2 gün.1987 yılında 1992 yılında 2001 yılında üçtane dogumu var. emekli olabilmesi için ne yapmalıyız.prim borcu ne kadardır.

 11. Halil İbrahim ÖZBAY dedi ki:

  01.07.1986 yılı vergi mükellefi olarak mesleğimi yaptım.Bağkur kaydı yoktur.2009 yılında işyerimi kapattım.1961 doğumluyum.
  Geriye dönük borçlanma yaparak emekli olabilirmiyim.

 12. Havva Dülger dedi ki:

  2002 2004 yılları arası baslangicim var 3 ay ödedim bende geriye dönük bağkur odeyebilirmiyim

 13. Arif dedi ki:

  Doğum tarihim 11.06.1973 BAĞKUR girişi16.01.1996 yılı 2011 yılında kapanışımı verdim ve taksitlendirmeye girdim düzenli ödemelerden sonra malumunuz iptaloldu sgk başvurup dondurmaya aldılar bu silinmekmidir.tekrar sgk başvuru yapsam geriye dönük borçlarımı tekrar yapılandırmaya alırlarmı esnaf odası kaydım sicl numaram bağkur numaram ve 15 yıl maliyeye kayıtlı evraklarım mevcut acaba ilerideki yıllarda emekli olabilme şansım varmıdır.vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler. Arif GEZER

 14. Arif dedi ki:

  Doğum tarihim 11.06.1973 işe başlama tarihim 16.01.1996 bağkur dan. 2011 yılında kapanışımı yaptırdım ve yapılandırmaya girdim belli birzaman ödemelerim oldu ancak malumunuz taksitlendirme iptal oldu ve dondurulmaya aldılar.acaba bu silinmişmidir sgk gitsem geriye dönük ödenmeyen borçlarımı yapılandırabilirmiyim ileriki yıllar içerisinde emekli olabilme şansım varmıdır.esnaflar odası kaydım,sicilim ve nosu,bağkur nosu,ve maliye ye 15 yıl kayıtlı kaldım.yapılandırırsam hangi tarihte emekli olabilirim.yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Arif GEZER

 15. ali ceylan dedi ki:

  merhaba1962doğumluyum1989dabağkurkaydımvarbeşyılpirimödedimyani1994ekadarbundansonrahiçödemeyapmadımyeniçıkanafdanyararlanmakiçinsgknagittimyaşdanemekliliğmiistedimyaşdanemekliolamıyacmıyaşmıntutmadğınısöyledileryaş60olacakmışbana9000günüzerinden80000binliraborççıkardılarbuparayıödememimkansızyapılanişlemdoğrumubenyaşın56olduğunuduydumbanayardımcıolursanızsevinirim.tşkler.

 16. Elif dedi ki:

  1956 doğumlu 04/04 1999 da isteğe bağlı bağkur başlangıcı 2002 yılında yatırmavişlemi durduruldu geriye dönük borçlandırma yararlanılabilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İsteğe bağlı bağkur primlerinizi geriye dönük ödeme imkanınız bulunmamaktadır.

 17. Recep bodrumlu dedi ki:

  Sigortali calistigimiz yerlerde prim fazlalığı parasını nasıl alacaz iyi gunler

 18. taha dedi ki:

  1958 doğumluyum. bağ-kur a 01.02.2007 yılında giriş yaptım. şuanda 4140 prim günüm var. geriye dönük borçlanma yapabilir miyim ? eğer yapabilirsem nasıl yapacağım. teşekkür ederim.

 19. AŞIR ŞİMŞEK dedi ki:

  1986/1991 YILLARI ARASI VERGİ DAİRESİ KAYDIM VAR.BAĞKUR KAYDIM YOK.06/12/2005 TARİHİNDE BAĞKURA GİRİŞİMİN YAPILMASI İÇİN DİLEKÇE VERDİM.GİRİŞİM YAPILMADI ŞİMDİ NE YAPMALIYIM.

 20. Nilay dedi ki:

  1983 sigorta girişim 1997yılın kadar aralıklı ödenmiş sigorta var 1997/99 temmuz ayına kadar isteğe bağlı sigorta ödedim.1999 aralık ayında vergiye tabi olup Bağkur girişim yok 2001 yılı dahil vergi ödedim geriye dönük Bağkur tescili yapılabilirmi. 2006 yılında 5 aylık Bağkur girişim var .Teşekkürler

 21. Hüseyin akkaya dedi ki:

  Merhaba. Bağkurda dondururmuş günlere ihyası ne zaman çıkacak. Teşekkür Ederim.

 22. Melek dedi ki:

  1968 doğumluyum 1983 kasım sigorta girişim 800 günüm var 2003 2006 doğumlu kızlarım var 2003 doğumlu kızım DOWN sendromu artı lösemi hastası çalışamıyorum bende geriye dönük borçlanma ödeye bilirmiyim yada nasıl emekli olabilirim yardımcı olurmusunuz

 23. AŞIR ŞİMŞEK dedi ki:

  1986/1991 YILLARI ARASI VERGİ DAİRESİ KAYDIM VAR.BAĞKUR KAYDIM YOK.06/12/2005 TARİHİNDE BAĞKURA GİRİŞ İÇİN DİLEKÇE VERDİM GİRİŞİM YAPILMADI.ŞİMDİ NE YAPMALIYIM.

  1. Arif dedi ki:

   Doğum tarihim 11.06.1973 BAĞKUR girişi16.01.1996 yılı 2011 yılında kapanışımı verdim ve taksitlendirmeye girdim düzenli ödemelerden sonra malumunuz iptaloldu sgk başvurup dondurmaya aldılar bu silinmekmidir.tekrar sgk başvuru yapsam geriye dönük borçlarımı tekrar yapılandırmaya alırlarmı esnaf odası kaydım sicl numaram bağkur numaram ve 15 yıl maliyeye kayıtlı evraklarım mevcut acaba ilerideki yıllarda emekli olabilme şansım varmıdır.vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler. Arif GEZER