ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

BAĞ-KUR Başlangıcı Geriye Çekilir mi

BAĞ-KUR Başlangıcı Geriye Çekilir mi
11.01.2020

BAĞ-KUR başlangıcının geriye çekilir mi ? BAĞ-KUR sigortalıları tarafından en çok sorulan soruların başında gelirken, bu yönde belirtilmesi gereken ilk husus kişilerin sigorta başlangıçlarının ne kadar eski tarihli olursa, emekli olmaları için gereken prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi detayların da o kadar avantajlar içermektedir.

Bilindiği üzere sigorta başlangıcı eski olanlar daha erken emeklilik hakkı elde ederken, özellikle sadece BAĞ-KUR sigortalıları için değil; Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalılarının 08.09.1999 tarihinden önce ilk işe giriş tarihi bulunan mensupları için kanunda belirtilen yaş haddini doldurmaları neticesinde 15 yıl ve 3600 prim ödeme gün sayısı ile 4A olarak adlandırılan SSK emeklilik hakkına sahip olacakları da önemli bir detay olarak göze çarpmaktadır.

BAĞ-KUR Başlangıcının Geriye Gitme Durumu

Esnaf BAĞ-KUR’u olarak da adlandırılan ve vergi mükellefiyetine dayanan BAĞ-KUR sigortalılığı için kişinin içinde bulunulan gün ve tarih itibariyle daha önceden tescil ve kaydının bulunmaması yani başka bir tanımla herhangi bir BAĞ-KUR numarası almamış ve BAĞ-KUR numarasına sahip olmaması neticesinde kişinin geçmiş tarihli vergi mükellefiyeti olsa bile BAĞ-KUR başlangıcının geriye gitmesi yani geriye dönük BAĞ-KUR tescili mümkün değildir.

Bu konuda özellikle BAĞ-KUR sigortalıları ile ilgili çıkartılan yasalarda yasanın yayımlandığı tarihe kadar BAĞ-KUR’a kayıt ve tescil işlemi yaptırmayanların sigortalığının yasanın yayımlandığı tarih itibariyle başlayacağı görülmektedir.

BAĞ-KUR Başlangıcı Hangi Durumda Geriye Gitmektedir?

BAĞ-KUR başlangıcının geriye gitme durumuyla alakalı sadece isteğe bağlı BAĞ-KUR ile ilgili ortaya çıkan istisnai durumların haricinde ne şekilde geriye gideceğiyle alakalı yasada net bir tanımlama yapılmıştır.

Buna göre geriye dönük BAĞ-KUR tescili son dakika mevzuatında;

 • BAĞ-KUR tescili 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise BAĞ-KUR başlangıcı 01.10.2008 tarihi öncesine götürülemez.
 • BAĞ-KUR tescili 4 Ekim 2000 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında ise BAĞ-KUR başlangıcı 04.10.2000 tarihi öncesine götürülemez.
 • BAĞ-KUR tescili 20 Nisan 1982 ile 3 Ekim 2000 tarihleri arasında ise BAĞ-KUR başlangıcı 20 Nisan 1982 tarihi öncesine götürülemez.

BAĞ-KUR Başlangıcının Geriye Gitmesi İle İlgili Detaylar

BAĞ-KUR sigorta başlangıcının 20 Nisan 1982, 4 Ekim 2000 ve 1 Ekim 2008 tarihlerinden daha önce yapılmadığı durumlarda hiçbir şekilde bu tarihler öncesine götürülemeyeceği gibi; herhangi bir dava ile de bu işlemin yapılması mümkün değildir.

Vergiye kayıt olup da BAĞ-KUR’a kayıt olmayanlar için yeni yasa çerçevesinde bu konuda örnek vermek gerekirse;

 • Örneğin BAĞ-KUR tescil tarihi 1999 yılı olan bir kişinin eğer bu tarihten daha önce herhangi bir vergi mükellefiyeti varsa başlangıç olarak eski tarihli mükellefiyet tarihi baz alınır. Örneği daha da somutlandırmak gerekirse sigorta başlangıç tarihi 1999 yılında İstanbul’da olan bir kişinin 1980 ile 1985 yılları arasında Balıkesir’de vergi mükellefiyeti varsa, bunu belgeyle kanıtlaması durumunda BAĞ-KUR sigortalılık başlangıç tarihi 20 Nisan 1982 tarihi olacaktır.

BAĞ-KUR Başlangıcının Geriye Gitmesi Hususunda Anayasa Mahkemesi Kararı

BAĞ-KUR başlangıcının geriye götürülmesiyle ilgili birçok husus yakın geçmişte mahkemelerde dava konusu olmuştur. Bu yönde mahkemelerin aldıkları kararlar sık sık Yargıtaya taşınmış, geriye dönük BAĞ-KUR kaydı Yargıtay kararı haricinde Anayasa Mahkemesi kararları da bu konuda belirleyici olmuştur.

Anayasa Mahkemesi en üst yargı organı olarak meydana gelen tartışmaları 2008 yılındaki kararıyla bitirmiştir.

 • 6 Kasım 2008 tarihindeki 27.046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararı bu konudaki tartışmalara açıklık getirmiştir. Anayasa Mahkemesi 2004/9 ve 2008/K sayılı kararlarıyla Çorum İş Mahkemesi tarafından itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne götürülen durum için BAĞKUR başlangıcının geriye doğru tescil yolu kapatılarak, devam eden mevcut uygulamanın Anayasaya uygun ve yasal olduğuna hükmetmiştir.

Vergi Kaydıyla Erken Emeklilik Nedir?

BAĞ-KUR sigortalıları için daha önce hiçbir sigorta sicili olmayan kişilerin geriye dönük borçlanma imkanı doğrultusunda BAĞ-KUR geriye dönük hizmet tespiti adı altında 8 yıl erken emekli olmaları “vergi kaydıyla erken emeklilik” olarak isimlendirilebilir.

Bu noktada 2000 yılından önce Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve vergi kaydı olan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak sigortalı olması gerekirken, önce 2000 yılında daha sonra da 2008 yılında çıkan kanunlar bu kişilerin geriye dönük borçlanabilmelerinin yolunu tam olarak kapattı. Zaman zaman bunun aksi Yargıtay kararlarının olduğu görülse de bu yönde hazırlanan yeni bir yasal düzenlemenin 2019 yılında yürürlüğe gireceğini de belirtmek gerekiyor.

Vergi Kaydıyla Erken Emeklilik Konusunda Göze Çarpan İstisnalar

Vergi kaydıyla erken emeklilik konusunda yukarıda belirtilen durumlar için göze çarpan bazı istisnaların olduğundan da bahsetmek gerekmektedir. Bu noktada 04.10.2000 tarihinden önce bir gün dahi BAĞ-KUR tescili olan kişilerin sigorta tescili olduktan sonraki dönemde şirket ortaklığı ya da vergi kaydı olması durumunda sigorta sicilini 20 Nisan 1982 tarihinden öncesine götüre bilirken, oda kaydı olanların da sigortalarını 22.03.1985 tarihine kadar çekebildikleri görülmektedir.

BAĞ-KUR geriye dönük tescil kapsamında 04.10.200 tarihinde sonra BAĞ-KUR tescili olanların ise BAĞ-KUR başlangıçlarını 2000 öncesine götürme durumları ise bulunmamaktadır.

BAĞ-KUR Tescilinin Geriye Götürülmesi

Esnaflar için 2000 yılından önce faaliyetlerine başladıkları halde 4 Ekim 2000 yılına kadar BAĞ-KUR tescil ve kayıt işlemini yaptırmayanların geriye dönük tescil yapabilme durumları bulunmamaktadır. Bu kişilerin SGK hak ve yükümlülükleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlatılırken, 01.10.2008 tarihinden önceki BAĞ-KUR tescillerinde ise kişinin 04.10.2008 tarihine kadar vergi mükellefiyeti ya da oda kaydı varsa BAĞ-KUR’larını geriye götürebilmesi mümkündür.

Hatta bu noktada kişilerin BAĞKUR kayıtları silinmiş bile olsa aktif hale getirilebilmesi mümkündür.  Belirtilen tarihler arasında tescil yaptırmayan esnaflar için (maliye kaydı olup BAĞKUR kaydı olmayanlar) ise son tescil tarihlerinin 01.10.2008 olduğu da görülmektedir.

Borçlanma Hakkı Sağlanmasıyla Alakalı Talepler

BAĞ-KUR başlangıcının geriye gidebilmesi ile ilgili en büyük talebin 2000 yılından önce BAĞ-KUR’a kayıt yaptırmayan esnafın emeklilik yaşı geldiği halde emekli olamaması ile alakalı olduğu görülürken; bu konuda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından esnafların vergi kayıtlarının ya da oda kayıtlarının dikkate alınması isteği de oldukça önemli bir yer tutuyor.

Özellikle geriye dönük borçlanma imkanı olduğu halde ekonomik nedenlerden dolayı bu fırsattan yararlanamayan esnafların vergi ve oda kayıtları göz önüne alınarak geriye dönük yeni bir borçlanma hakkından yararlanabilmesi için yüksek sesle dile getirilen talepler emeklilik yaşı geldiği halde 2000 yılından önce BAĞ-KUR kayı olmadığı için emekli olamayan esnafların etrafında dönüyor. Bu nedenle bu esnafların 2000 yılından önceki vergi ve oda kayıtları oldukça önem taşıyor.

8 Yıl Kazanmak Mümkün

Vergi ve oda kayıtları doğrultusunda daha önce hiçbir BAĞ-KUR kaydı olmayan esnaflar 01.10.2008 tarihi itibariyle sigortalı olabilmeleri mümkünken, bu yönde 8 yıl kazanabilmesi de önemli bir kazanım olarak belirtilebilir. Örnek vermek gerekirse 01.05.2005 itibariyle bir bakkal dükkanı açan ve vergi kaydı devam eden bir esnafın bugüne kadar BAĞ-KUR kayıt ve tescili olmamasına rağmen SGK başvurusu yapması durumunda 01.10.2008 tarihi itibariyle sigortalı olabilmesi mümkündür.

Bağ-Kur Tescil Kaydı Nasıl Yapılır ?

Bağ-Kur’da Dul Ve Yetim Aylığı Şartları

4B Bağ-Kur Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir

Yorumlar

 1. Mehmet dedi ki:

  1994 yılı vergi kaydım var, bağkur kurum olarak zorunlu bağkur sigortasını re’sen tescilleyip başlatmakla yükümlü olduğu halde yasal görevini biz mağdurlara yönelik yapmayarak (zira re’sen tescillediği binlerce vatandaş varmış) beni ve benim gibi vatandaşları mağdur durumda bırakmış, eşitlik ilkesinide ihlal etmiştir..yasalarımızda sigortalılık hakkı vazgeçilmez ve vazgeçilmesi istenemez bir haksa dava yoluyla bu sigortalılık hakkımızı geri alabilirmiyiz, bu konuda yol gösterirmisiniz ve bu mağduriyetlerimiz neden giderilmiyor..

 2. Emel Koç dedi ki:

  Cevap için teşekkür ederim. O yıllar için oda kaydı yeterli olmuyor mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2000 yılında öncesi için oda kaydı olan ve ticari faaliyeti olanlara imkan tanındı o zaman borçlanabilirdiniz. Ama mevcut yasalara göre borçlanma hakkınız bulunmuyor.

 3. Emel Koç dedi ki:

  Merhaba, 1997 bağkur girişim var. 1995 mimarlar odası kaydım başlıyor. Bu iki seneyi borçlanma tescilimi geriye çekebilir miyim? Teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bağkur kaydınız olmadığı için 1995 ve sonrasını borçlanma hakkınız bulunmuyor.

 4. Rıza dedi ki:

  İkibin senesinden önce vergi kaydı olan esnaflara bağkur sigortası tescil hakkı verilecek mi..vergi verdik, istihdam yaptık, sigorta kaydı için bağkur kurumu zorunlu olarak re’sen kaydedecek sizin birşey yapmanıza gerek yok dendi..şimdi neden esnafa bu mağduriyetler yaşatılıyor..biz esnafların haklarını yemeyip geriye dönük sigorta tescillerini yapmak bu kadarmı zor geliyor. yurt dışında evde oturanlara bile yurt dışına çıktığı tarihten itibaren sigortalı olma hakkı verenlerin , vergisini ödemiş ülkesinde hizmet vermiş mağdur durumdaki esnaflara yaklaşımını anlamak mümkün değil… Mağdur edilen esnaflar olarak geçmişe yönelik hizmet sürelerimize dayalı borçlanma yapılarak sigortalılık hakkımızın verileceği günü bekliyoruz.

 5. Mehmet mehmet dedi ki:

  Babamın 2002 yılında maliyeye vergi dairesine kaydı var vergi numarası var 2012 yılında ilk defa isteğe bağlı tarım bagkuruna giriş yaptı geçen sene bunu sigortaya dönüştürdük biz bu vergi numarası ile sigorta başlangıcını hangi yıla alabiliriz yapmamız gereken işlemler neler 1960 doğumlu

 6. Rahman ecer dedi ki:

  1993-1996 yılları arasında maliye kaydım var ama SGK tescilim yok başvuru yaptığımda ise tescil edemeyeceklerini belirttiler bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2008 yılında çıkan kanunla bağkur başlangıcınız yok ise baorçlanma yapma hakkınız bulunmuyor. Dava açabilirsiniz ancak kazanma olasılığı pek mümkün değil.

 7. Yılmaz yilmaz dedi ki:

  1994 95 96 yıllarında tütün ekimi yabtim bağkura kesinti oldu ve köylülerin çoğu emekli oldu benim demek istediğim eşim benle beraber tarlada çalıştı beni iş mahkemesine verse o yıllarda bağkurlu veya sigortalı olabilirmi veya nasıl bir yol izlemeliyim ayritili bilgi verirseniz seviniri

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hizmet tespit davaları 5 yıl zaman aşımına bağlı. bu nedenle dava etmesinin bir faydası olmaz.

 8. Işık Gök dedi ki:

  1991 yılında bir muddet esnaflık yaptım ama bağkura kayıt olmadım vergi ödedim 1998 yılında ssk ya kayıt oldum 2 yıl çalıştım daha sonra 2006 dan bu yana tarım bağkur lusu olarak prim ödedim 1991 deki esnafligimdan dolayi borclanabilirmiyim 1968 doğumluyum

 9. Serife dedi ki:

  1997 senesinde vergi kaydım var ama bağkur yapilmadi geriye dönük bağkur kaydı yaptirabiliyormuyum erken emeklilik için

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bağkur kaydınız olmadığı için 2008 öncesini borçlanma hakkınız bulunmuyor.

 10. Orhan RENÇBER dedi ki:

  Ben 04/08/1968 doğumluyum bağkur girişim 30/09/1997 benim 07/10/1993 ve 30/11/1993 yılları arasında vergi mükelefiyetim var. Ama bağkur kaydım yok. Ben bu 1997 bağkur girişimi geriye dönük kaç yıl çekebilirim.

 11. zeki koçkal dedi ki:

  Merhaba Eşimin 1988 – 1992 arasında yatırmış olduğu Bağ kur primi var . 4 yıl , 5 ay , 5 gün .bunu Sgk sitesin den tescil ettirip çıktısını yazıcımdan aldım . Eşimin daha sonrada 2002- 2008 arasında 6 yıl civarında Vergi kaydı var . ancak Bağ kur kaydı yok Yeni Yasalara göre eşimin emekli olabilmesi mümkün değil . Şimdi sorum şu . Ödemiş olduğu 4 yıl 5 ay 5 gün primini geri alabilirmiyiz .? Elimizde 1988 -1992 yatılan prim çıktısı var . .Şunu da hatırlatmak isteriz bir buçuk yıl önce bu primi geri almak için SGK binasına giderek yazılı müracaat etmiştik .Hatta orada ki müracaat alan memur şu kadar alacağınız var diye bizi umutlandırmıştı Daha sonra SGK ‘ dan bize cevap geldi ” Alacağınız 5 Liradan az olduğu için ödeme yapamıyoruz” diye . Bu nasıl olur ? Elimizde kayıtlar var ama SGK ödeme yapmak istemiyor. Elimizde ki kayıtlarla ikinci bir müracaat yapalım mı ya da doğrudan mahkemeye verelim mi ? Bu yatmış primi geri alma şansımız var mı ? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederiz .

 12. Nurdan dedi ki:

  Merhaba,babamin 2005 işyeri vergi levhası ve oda kaydi var ama bagkur a gitmemiş, 2013 de bağkur a gityi geriye dönük ödeme ile hala devam ediyor 2008 görünüyor eskiyi de ödeyip emekli olurmu dava açalım mı 1958 doğumlu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   2008 yılnda çıkan kanun ile 2008 öncesinda bağkur kaydı olmayanları borçlanması mümkün olmamaktadır.

 13. Ahmet dedi ki:

  Selam aleyküm ben bağkuru dondurmuştum ve 4a sigortasına girişim var ama ne hikmetse bağkur 2019 mart ayında yine aktif oldu nasıl kapatırım ben bu bağkur u…

 14. Selati dedi ki:

  Merhaba rahmetli babam 1997 yılında genç yaşta vefaat etmiş ve hiç sigorta başlangıcı yoktur.fakat geçtiğimiz senelerde bir torba yasa beklentisi konuşmasında tv de dikkatimi bizi ilgilendiricek bi konu çekti. İstenirse geçmişe dönük bi bağkur tesçili mahkeme yoluna başvurula bildiği ama bunu çogu zaman reddedildiği fakat torba yasada bununla ilgili bi geçmişe dönük bağkut tesçili olabileceği söylendi ama malesef bu gerçekleşmedi. 2008 de çıkan ve benim çocuk oluşum anneminde bu işlerden anlamadığı için o zmanki kanundan faydalanamadık.mahkeme yoluyla 2000 öncesi vefaat etmiş babamın 1987 yılı vergi kaydıyla sosyal güvencesi olmayan anneme maaş bağlatabilir miyim. Hak düşürücü 2000 ve 2008 kanunları döneminde babam yaşamayışı ve 2000 öncesi vefaati mahkeme vicdanında yer bulup zorunlu bağkuru ilgili dönemde tesçilletebilirmiyim şimdiden teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öncelikle Allah rahmet etsin. Gördüpüm kadarıyla konuyu siz de iyice araştırmışsınız. Tam da dediğiniz gibi 2000 ve 2008 de çıkan kanunlarla bağkur tescili olmayanların hakkı yandı. Kaldı ki o dönemde bilgiye ulaşmak bu kadar kolay değildi. Açılan davalar genellikle olumsuz sonuçlanıyor. Konu ile ilgili kesin bir tavsiyede bulunmak çok zor.

 15. tülay aksoylu dedi ki:

  merhaba eşim 2004 ile 2007 arası vergi kaydı bulunmakta fakat bağkur tescili yapılmadığı için bu dönemi saydıramıyoruz. eşim 1963 doğumlu ve 4500 gün sigorta pirimi mevcut. 5600 günle emekli olabiliyor. 1100 gün açığımızı kapatmak için evraklarımızla bağkura başvurdum fakat tescil olmadığı için saydıramıyoruz. mahkemeye başvurun dediler. ne yapmam gerekiyor. bu arada eşim kanser hastası. mahkeme dışında başka bir yol varmı acaba? dava acarsam emsal kararlar var mı? ve ne kadar sürede sonuçlanır?

 16. MEHMET ORAK dedi ki:

  01.01.2008 tarihinde işyerini açan babam 10.11.2008 yılında işyerini kapattı.babamı 01.10.2008 tarihli bağkur tescilini yapılmış daha sonra kapattığında ise bağkur 06 diğer terk olarak bağkuru durdumuşlar.
  09.05.2012 tarihinde tekrar züccaciye olarak işyeri açdı.31.08.2015 tarihinde terk etti terkine bağkur 06 nedenini yazmış.babamın 540 gün askerlği var.2018 /Kasım ayında babamı kaybettik .anneme ölüm maaşı bağlatmak istiyoruz.27 gün eksik
  ilk bağkur kaydı ile ikinci bağkur kaydı arasındaki boşluktan 1 ay borçlanam yaparak gün alabilirmiyiz .Yardımcı olursanız seviniriz iyi çalışmalar

 17. Siraç korhan dedi ki:

  Siraç korhan
  Merhaba. 15/2/2001 tarihinde bağkur girişliyim 18 askerlik yaptım askerlik borclanmayı yaparsam sigorta girişim 15/8/1999/ a gelir.
  Sorum şu 1993 ten 1995 e kadar vergi kaydımvar askeri borçlanmayı yaptıktan sonra 93 ve 95 arası geriye dönük bağkur borçlanmasını yapa bilirmiyim
  Not. Son 1500 gun 4a olarak çalışıyorum

 18. Mehmet cifci dedi ki:

  0ncede sordum cevap alamadim 5 10 1995 yili bergi gaydim 23 9 2003 yilinakadar devam etti ama bagkur kaydim cikmiyor sonra yine ssk devam etti 700 gun eksigim var borclana bilirmiyim

 19. Funda Ağras dedi ki:

  Benim sigorta başlangıcım. 1.5.1999.1995 yılında limited şirket ortağı oldum eşimle birlikte.Yalnız bagkur kaydım yok ,ozaman bagkur kaydı zorunlu değildi. Bir gün bile kayıt yapılmamış.Oda kaydım var.Ticaret sicil gazetesinde kaydım gözüküyor.Bagkur Kaydımı öne çekme ihtimalim varmı?Var ise nasıl bir yol izlemem gerekiyor?Doğum tarihim 1.2 1969.Teşekkür ediyorum.

 20. Zekeriya soylu dedi ki:

  Benim 2005 yılında tütun yetiştiriciliği yaptım o yıl bağkur benden para kesti … Sonra 2009 yılında bağkura kayıt oldum 2005 yılına kayıt yapılır mı ? Nasıl yapılır?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kesinti ile ilgili belgeleri bulabilirseniz. işe başlangıcı 2005 tarihine çekebilirsiniz.