• 2018 – SGK İdari Para Cezaları

  2018 yılı için 5510 SGK Kanunu’na göre uygulanacak olan aylık asgari ücret tutarı 2.029.50 liradır.


  Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle İlgili Para Cezaları

  • Sigortalı işe giriş bildirgesi ile birlikte genel sağlık sigortası giriş belgesini yasal süre zamanı içerisinde getirilmemesi, kurum tarafından belirlenmiş şekillere ve usullere uygun olarak verilmemesi veya kurum tarafından istenilen ortam şartlarında verilmemesi halinde sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında olacak şekilde 2018-SGK idari para cezaları uygulanmaktadır.
  • Sigortalı, işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararlarından, denetim elemanının tespitinden sonra. Vebankalar ve döner sermaye kuruluşları, kamu idareleri ile kanun ile kurulan kamu ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeden anlaşılması halinde bildirgeyi vermek ile sorumlu olan kişiler hakkında her sigortalı için asgari ücretin 2 katı oranında olacak şekilde 2018-SGK idari para cezaları uygulanmaktadır.
  • İş yeri temel alınmak sureti ile bildirgenin verilmediğine ilişkin yukarıdaki maddelerin tespitinin sonrasında, 1 yıl içerisinde yukarıda sayılmış olan durumlardan biri ile tekrar bildirge verilmediği anlaşılması durumunda. Ve bildirgeyi vermek ile yükümlü olan kişiler hakkında bu sefer her bir sigortalı kişi için asgari ücretin 5 katı oranında idari para cezası uygulaması yapılmaktadır.

  İş yeri Bildirgesi İle İlgili Cezalar

  İş yeri bildirgesini SGK’nın belirlediği süreler içerisinde vermeyen kişiler, kurumca belirlenmiş olan şekiller ve usullere uygun olarak vermeyenler ve kurum tarafından belirlenen ortamda vermemiş olanlara aşağıdaki 2018-SGK idari para cezaları uygulanmaktadır.

  • Kamu idareleri ile bilanço durumuna göre defter tutmak zorunda olan kişiler için asgari ücretin üç katı oranında para cezası uygulanmaktadır ve bu tutar 6.088.50’dir.
  • Diğer deftertutmak zorunda olan kişiler için asgari ücretin 2 katı oranında idari para cezası uygulanmaktadır ve bu tutar 4.059.00’dir.
  • Defter tutmak zorunda olmayan kişiler için uygulanacak olan idari para cezası asgari ücret tutarında ceza öderler.

  Not: Mahkeme kararınca, kurumun denetim ve kontrolü ile ilgili görevlendirilmiş memurlar tarafından yapılan tespitler, diğer kamu idarelerinin denetim personellerince kendi yasaları gereğince yapacakları araştırma. Ve denetim ve incelemelere veya kamu idaresinden alınan belgeyi göre düzenlenenler dâhil olmamak ile birlikte bildirgenin yasal süreci geçmesinden sonra sorumlularca kendiliğinden verilmesi durumunda, iş yeri bildirgesine bağlı idari para cezası 2/3 oranında uygulanmaktadır.

  Asıl veya Ek aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle İlgili 2018-SGK İdari Para Cezaları

  Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgelerini belirlenmiş olan süre içerisinde vermeyenler. Kurumca belirlenmiş olan şekillerde ve usullerde vermeyenler veya kurum tarafından belirlenen şekilde teslim etmeyen kişilere her bir sigortalı için aşağıdaki tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır.

  • Belgelerin asıl olması durumunda aylık asgari ücretin iki katını aşmamak şartı ile her bir kişi için aylık asgari ücret tutarının 5’te 1’i kadar yani 405,90 lira 2018-SGK idari para cezaları uygulaması yapılmaktadır.
  • Ek belgelerin aylık 30 günden az bildirim olması durumunda ve kurumca re ’sen düzenlenmesi halinde her bir sigortalı için asgari ücretin yarısı tutarında yani 1.014.75 lira idari para cezası uygulaması yapılmaktadır.
  • Ek belgelerin eksik bildirilmesi durumunda asgari ücretin iki katı oranında 2018-SGK idari para cezası 059.00 lira uygulaması yapılmaktadır.

  Kuruma bildirmediği rapor ile tespit edilmiş eksik işçilik tutarına bağlı idari para cezaları

  • Kurumun denetim için ve kontrol için görevlendirilmiş memurları, serbest muhasebeci, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmiş olan raporlara göre, kuruma bildirmemiş olduğu her bir tespit edilen eksik için aylık asgari ücret tutarının 2018-SGK idari para cezası olan 4.059.00 lira öder.

  Kayıp ibraz etmeme veya eksik kayıt ibrazına bağlı olarak uygulanan 2018-SGK idari para cezaları

  İş yeri defter, belge ya da kayıtların kurum tarafından yapılmış olan yazılı uyarılara rağmen 15 gün içerisinde geçerli bir sebep göstermeksizin ibraz edilmemesi durumunda aşağıda sıralanan 2018-SGK idari para cezaları uygulanmaktadır.

  Sponsorlu Bağlantılar


  • Bilanço kanuna göre defter tutmak ile sorumlu olanlar için asgari ücretin 12 katı oranında 24.354.00 lira idari para cezası uygulanmaktadır.
  • Diğer defterleri tutmak ile sorumlu olanlar için asgari ücretin 6 katı 12.177.00 lira idari para cezası uygulanmaktadır.
  • Defter tutmak ile sorumlu değiller ise asgari ücretin 32 katı oranında 6.088.50 lira idari para cezası uygulanmaktadır.

  İş yeri kayıt geçersizliğe bağlı 2018-SGK idari para cezaları

  Kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması durumunda aşağıdaki 2018-SGK idari para cezaları uygulanmaktadır.

  • İbraz edilmiş aylık ücret tediye bordrosunun kanunda belirtilen unsurlardan herhangi birinin beyan edilmemesi durumunda bu bordronun geçersiz sayılması durumunda her bir bordro için asgari ücretin yarı oranında bir idari para cezası uygulanması gündeme gelmektedir.

  Asgari işçilik ile ilgili incelemelerde kurum tarafından istenilecek bilgileri ve belgeleri beyan etmeyenler için uygulanacak olan 2018-SGK idari para cezaları

  • Kamu idareleri, döner sermayeye sahip kuruluşlar, kanun ile kurulan kurum ve kuruluşlarla bankalar, 85inci maddenin uygulamasına ilişkin kurum tarafından istenilecek olan bilgileri ve belgeleri yazılı beyanın süresi olan 1 ay içerisinde vermemeleri durumunda asgari ücretin 2 katı oranında 4.059.00 oranında idari para cezası uygulanmaktadır.


  tıkla sorunu sor

  2018 – SGK İdari Para Cezaları İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Bahadır dedi ki:

   Toplum Yararına Programı kapsamında çalışan personel Analık Raporu alsa ve SGK dan çıkışı verilse bir cezai müeyyide uygulanır mı?

  Sorunuzu Yazın