SGK

2020 SGK İdari Para Cezaları Nelerdir?

SGK idari para cezaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen belge ve kuralların yerine getirilmemesi sonucu oluşan ve işverenler tarafından ödenmesi gereken para cezalarıdır. 2020 yılı itibari ile bu cezalar hakkında bazı değişiklikler yapılmış ve SGK idari para cezası adı altında bildirilmiştir. Bu para cezaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bireylerin işe alınması ve çalışması sürecindeki kuralların ihlal edilmesi halinde işletme sahiplerine verilmektedir.

SGK Para Cezası Nedir?

SGK para cezası istihdam işlemlerinde gerekli belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmemesi ve istihdam edilen bireylerin sigortalarının yapılmaması gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işletme sahipleri tarafından ödenmek üzere işyerlerine vermekte oldukları cezaların genel adıdır.

SGK Para Cezası Hangi Durumlarda Verilir?

SGK para cezası verilme sebepleri bireylerin istihdamı esnasında uyulması gereken kurallara uyulmaması halinde verilmektedir. Örneğin istihdam edilecek bireyin sigortasının yapılmamış olması veya bireyin çalışmakta olduğu kurumda sigortasız olarak çalıştığının tespit edilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işletme sahipleri için idari para cezası işlemi uygulanmaktadır. Bununla birlikte ceza kapsamında olan bazı şartların yerine getirilmemesi de bu cezanın uygulanmasına sebep olmaktadır.

Ceza kapsamında bulunan durumlar şunlardır:

 • İşe giriş bildirgesinin teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi
 • İşten ayrılma bildirgesinin teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi
 • Hizmet belgesinin teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi
 • Aylık prim bildirgesinin teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi

2020 SGK İdari Para Cezaları Ne Kadardır?

SGK idari para cezası tutarı ihlal edilen kuralın karşılığına göre değişiklik göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen işe alım, iş süreci ve işten çıkarma süreci ile ilgili işlemler ve bu işlemler süresinde teslim edilmesi gereken belgelerin zamanında teslim edilmemesi halinde işyerlerine işveren tarafından ödenmek üzere bazı idari para cezaları uygulanmaktadır.

Bu para cezaları nedenleriyle birlikte şu şekildedir:

 • Hizmet belgesi asıl belge ise; ceza olarak bir aylık asgari ücretin iki katını geçmemesi şartı ile belgede kayıtlı şekilde bulunan sigortalı çalışan kişi sayısı başına, asgari ücret oranlarının beşte biri oranında idari para cezası uygulanır.
 • Hizmet belgesinin ek belge olması halinde ise, bir aylık asgari ücret miktarının iki katını geçmemek koşuluyla belgede kayıtlı bulunan sigortalı çalışan için, kişi sayısı başına aylık olan asgari ücret oranlarının sekizde biri oranlarında idari para cezasının ödenmesi durumu oluşmaktadır.
 • İşten ayrılan bireyler için işverenlerin en geç 10 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na işten ayrılma belgesini teslim etmesi gerekir. Belirlenen süre içerisinde bildirimi yapmamış olan işyerleri için işverenlere asgari ücretin minimum iki katı, maksimum on katı kadar para cezası uygulanmaktadır.
 • İşe giriş belgeleri her ayın 23. gününe kadar teslim edilmelidir. Aksi takdirde asgari ücretin iki katı ila on katı arasında değişen tutarda cezaî yaptırım uygulanmaktadır.

SGK Ceza İndirimi Nedir?

SGK ceza indirimi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işyerlerine verilen cezaların işveren tarafından ceza bildirimini takip eden 15 gün içerisinde ödenmesi halinde SGK idari para cezasının bir kısmının ödenme zorunluluğunun kaldırılması işlemine verilen addır. Buna göre işyerlerine belirli belge teslim veya işleyişte kuralların ihlali sonucu verilen cezaların belirlenen tarihten önce ödenmesi halinde ceza toplam tutarının dörtte birlik kısmının ödenmemesi ve indirim kapsamına alınması sağlanmaktadır. 15 günlük süre içerisinde yapılacak ödemelerde toplam ceza tutarının yalnızca dörtte üçlük kısmı ödenmekte ve kalan kısım için herhangi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır.

SGK Ceza Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK ceza sorgulama işlemi işyerine bildiri gönderilmesi halinde ilgili yazıda bulunan belge kodunu veya işyeri sicil numarasını Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden sorgulatarak öğrenilebilir. Bununla birlikte T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak e-devlet platformu üzerinden de sorgulama yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi adresi olan www.sgk.gov.tr adresi üzerinden “İdari para cezaları” bölümüne girilerek ilgili bilgilerin sisteme girilmesi sonucu sorgulanabilir.

SGK İdari Para Cezaları Ödemeleri Nereye Yapılır?

SGK idari para cezası ödeme işlemleri direkt olarak Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe merkezleri aracılığı ile yapılmaktadır. Ceza bildirimi yapılmasının ardından ilk 15 gün içerisinde cezanın ödenmesi halinde dörtte bir oranında indirim uygulanır. Bununla birlikte cezaların son ödeme tarihleri birçok ceza uygulaması için 30 iş günüdür. Ayrıca bireyler SGK tarafından verilen bu cezalara itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazlar ilgili mahkemelere yapılmaktadır. İtiraz sonucunda ceza ödemesine karar verilen işyeri sahipleri mahkeme tarafından belirlenecek olan kurum veya kuruluşlar aracılığı ile bu cezaları ödemekle yükümlüdür.

İşe Giriş Bildirgesi Geç Verme Cezası Nedir?

İşe giriş bildirgesi cezası bireyin işyeri tarafından istihdam edilmesinden sonra teslim edilmesi gereken belge olan işe giriş bildirgesinin birey işe girdikten sonra ayın 23.günü içerisinde teslim edilmemiş olması sonucu verilen cezadır. Bu belgenin teslim edilmemiş olması sonucu ödenecek cezanın minimum tutarı brüt asgari ücretin iki katı tutarındadır. Belirlenen cezanın tutarı asgari ücretin 10 katından fazla olamaz.

Hizmet Belgesi Ne Zaman Teslim Edilmelidir?

Hizmet belgesi teslim tarihi için son gün her ayın 23. günüdür. Bu tarihe kadar belgelerin kurum resmi internet sitesi üzerinden teslimi mümkün olmaktadır. Ancak bu sürenin geçmesi halinde SGK tarafından belirlenen ceza uygulaması yapılırken belgenin teslimi için açılan internet üzerinden teslim yolu da kapanmış olur. Teslim tarihi geçmiş belgelerin teslimi Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe merkezlerine fiziki olarak gidilerek yapılır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Geç Teslim Edilmesi Cezası Nedir?

Geç teslim cezası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen cezalardan olan aylık prim belgesi ve hizmet belgesinin geç teslim edilmesi cezası yapılan düzenlemeler ışığında yeniden belirlenmiştir.

Buna göre ceza tutarları şu şekildedir:

 • Hizmet belgesi asıl bir belge ise; ceza olarak 1 aylık asgari ücretin iki katını geçememek şartı ile belgede kayıtlı şekilde mevcut olan sigortalı çalışan kişi sayısı başına, asgari ücret oranlarının beşte biri oranında idari ceza uygulanır.
 • Hizmet belgesi ek belge ise, 1 aylık asgari ücret miktarı 2 katı kadarını geçmemek koşuluyla belgede kaydı olan sigortalı çalışan için: kişi sayısı başına aylık olan asgari ücret oranlarının sekizde biri oranlarında idari para cezasının ödenmesi söz konusudur.

İşten Ayrılma Bildirgesini Geç Teslim Etme Cezası Nedir?

İşten ayrılma belgesi geç teslimi işçinin işten çıkmasını takip eden 10 gün içerisinde belgenin teslim edilmemesi durumunda oluşmaktadır. Bu ihlalin cezası asgari ücretin 2 katı veya 10 katı arasında değişmektedir.

Aylık Primin Belirli Sürede Verilmemesi Cezası Nedir?

Aylık primin verilmemesi cezası olarak da bilinen ihlalde verilen cezanın tutarı 512 TL olarak belirlenmiştir. Asıl ve ek bildirgelerin idari cezalarının toplamı ise maksimum 5.116 TL’dir.

Hizmet Belgesi Teslim Etmeme Cezası Nedir?

Hizmet belgesi teslim cezası olarak gönderilen bildirgenin konu olduğu SGK idari para cezası ödenmez ve belgenin teslim tarihi geçmiş olmasına rağmen belge gönderilmezse SGK tarafından ilgili işyeri hakkında bazı yaptırımlar uygulanır. Yaptırım konusunda nihai karar ilgili mahkeme tarafından verilmektedir.

PTT 65 Yaş Yaşlılık Maaşı (Aylığı) Sorgulama İşlemleri

Yeşil Kart Nedir, Nasıl Alırım, Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigortam Ödeniyor Mu, Sigortam Başladı Mı, Nasıl Öğrenebilirim?

Shares:

1 Yorum

 • Bahadır
  03.10.2018

  Toplum Yararına Programı kapsamında çalışan personel Analık Raporu alsa ve SGK dan çıkışı verilse bir cezai müeyyide uygulanır mı?

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir