Engelli

Engelli Memur İşe Alım Şartları 2023 Aralık

2023 Yılında engelli memur işe alım şartları kapsamında %40 ve üzerinde engeli bulunanlar devlet memuru olmak için başvuru yapabilir. Engelli memur işe alım şartlarını karşılayanlar E-KPSS’ye girerek ya da kuraya kayıt yaptırarak bunların sonuçlarına göre devlet memurluğu için tercih yapıp atanabilirler.

Engelli bireylerin E-KPSS’ye ya da kuraya katılma hakları kendi tercihlerine göre değil, eğitim seviyelerine göre yapılır. Engel oranı ve eğitim seviyesi gibi bilgileri doğrulayarak başvuru yaptıktan sonra başvuru sonuçlarına göre tercih yapmaları istenir ve sonrasında atamaları gerçekleşir.

Engel gruplarına göre uygun şartlarda sınava girdikleri gibi atandıkları kadroda da engel gruplarına uygun işler yaparlar.

Engelli Memur İşe Alım Şartları Hangi Kanun Kapsamında Güvence Altındadır?

Engelli memur işe giriş koşullarının belirtildiği kanun; 657 sayılı devlet memurları kanunudur. 53’üncü maddesinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ve Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarının personel sayılarının %3’ünün engelli olmasında karar kılınmıştır.

Engelli kontenjanından devlet kurumlarında memur olarak işe girmek isteyenlerin ise öncesinde engel durumlarını ispatlayan bir engelli raporu almaları gereklidir.

2023 Yılında Kaç Engelli Memur Kadroya Alınacak?

2023 yılında 2 bin 927 engelli memur ataması yapılacağı açıklanmıştı. 2023 yılında alınacak 2.927 engelli memur atamaları ile ilgili henüz resmi bir kanaldan açıklama yapılmadı.

2023 yılı aralık ayı itibariyle engelli memur alımıyla alakalı her hangi bir açıklama yapılmadı.

Engelli Memur İşe Alım Şartları Kapsamında Başvuruya Konu Olabilecek Engeller Nelerdir?

Engelli memur işe alım başvurusuna uygun engel durumlarına bakıldığında; adaylar üç grupta değerlendirilir. Genel engelli, zihinsel engelli ve görme sistemi engelleri olarak sınıflandırılır.

Engel gruplarının detayları ise aşağıda açıklanmıştır:

 • Bedensel, süreğen hastalık, dil ve konuşma bozukluğu, ruhsal ve duygusal, yaygın gelişimsel bozukluk, özel öğrenme güçlüğü ve CP hastası bilgileri engelli sağlık kurulu raporunda yer alır ise; aday genel engelli grubunda kabul edilerek sınava alınır.
 • Sağlık kurulu raporunda zihinsel engel ile ilgili tanısı bulunanlar zihinsel engelli olarak değerlendirilir. Ancak şizofreni, şizoaffektif bozukluk, sanrısal bozukluk gibi tanılar konmuş olanların engelli grupları genel engelli grubudur.
 • Görme sistemi, göz hastalıkları ve görme bozukluğu gibi rahatsızlıkların oranının %25 ve üzeri olması durumunda; aday görme engelli grubunda sınava girer..

Engelli Memur İşe Alım Başvuru Yöntemleri Nelerdir?

Engelli memur işe giriş başvuruları iki şekilde yapılabilir:

 • E-KPSS sınavına girerek sınav sonucuna göre tercih yapıp tercihlerine göre boş kadrolara atamaları gerçekleştirilebilir.
 • Kura yöntemi ile boş kadrolara yerleştirmeleri yapılabilir.

Engelli Memur İşe Alım Başvuruları Ücretli Midir?

Engelli memur işe giriş başvuruları için E-KPSS sınavına girecek olanlar da kuraya katılacak olanlar da ücret öder. Başvuru zamanından önce bu ücretler ilan edilir. E-KPSS ve kura için açıklanan başvuru tarihleri içerisinde bu ücretlerin yatırılması gereklidir.

Başvuru tarihleri geçirildikten sonra kayıt için ödeme yapılmış ise bu ücret iade edilmez. Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, yanlışlıkla fazladan ücret ödeyen ve ücreti yatırdığı halde sınava girmeyenlerin paraları yanar.

Başvuru ücretleri ise aşağıdaki gibidir:

 • E-KPSS için belirlenen son sınav ücreti 170 TL’dir. Bu ücretin 45 TL’sini adayın kendisinin yatırması gereklidir. 125,00 TL’sini ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aday adına ÖSYM’nin hesabına yatırır. Engelli memur adayları E-KPSS’nin başvuru ücretinin tamamını kendileri ödemezler.
 • Kura yöntemi ile memur olacak olan engelli bireylerin kuraya katılma ücretleri 20 TL’dir. Ücretin tamamını memur adayının kendisinin yatırması istenir.

Engelli Memur Kadrosundan Kura ile İşe Girebilecek Olanlar Kimlerdir?

Kura ile engelli memur olmak isteyenlerin ilkokul ya da ortaokul mezunu olmaları veya ilköğretim düzeyinde bir eğitim durumlarının bulunması gereklidir. Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrasında kurada çıkan engelli bireylerin boş kadrolara atamaları gerçekleştirilir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Nedir?

E-KPSS; engelli bireylerin devlet memuru olabilmek için girmeleri gereken sınavdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında yapılmış olan protokol dolayısı ile sınav ÖSYM tarafından hazırlanır.

E-KPSS Sınavına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

E-KPSS giriş koşulları aşağıda verilmiştir:

 • Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması istenir. Ancak sanat ya da meslek okulu bitirmiş ise, 15 yaşını doldurduğunda başvuru hakkı tanınır.
 • 65 yaşını doldurmuş olan engelli bireylerin E-KPSS başvuruları olumlu sonuçlanmaz.
 • Lise, ön lisans ve lisans mezunu olan engelli bireylerin devlet memuru olabilmeleri için E-KPSS sınavına girme hakları vardır.
 • Engelli memur işe alım şartlarını taşıyıp sınava girenlerin sınav sonuçlarının geçerliliği 4 yıldır ve 2 senede bir tekrarlanan bir sınavdır.
 • 2023 senesi içerisinde yapılacak olan atamalarda adayların öncesinde 2018-EKPSS, 2020-EKPSS, 2018-Kura, 2020-Kura ile yerleştirme başvurusu yapmış ve yerleştirilememiş olması şartı aranır.
 • Daha önce kura kaydı yapmış olan adayların dört sene içerisinde tekrar E-KPSS ile engelli memur alımlarına başvurabilme hakları vardır.
 • E-KPSS’ye girdikten ve alınan puanla devlet memuru olarak bir kadroya yerleştirildikten sonra engelli bireyin yeniden E-KPSS’ye girme ya da kuraya katılma hakkı yoktur.
 • Engelli birey başvuru sırasında verdiği her bilgiden kendisi sorumludur. Bu bilgilerin gerçeğe uymadığı veya evrakta sahtecilik yapıldığı tespit edilir ise, sınavdan elde ettiği bütün haklar elinden alınır.
 • Başvurusu onaylanmamış olup da sınava ya da kuraya katılanlar yüksek puan almış olsalar dahi atamaları yapılmaz.
 • Aynı dönem içerisinde hem E-KPSS’ye girip hem de kuraya katılmak mümkün değildir. E-KPSS kaydını tamamlayanlar, sınava girmeyecek dahi olsalar kuraya katılamazlar.

E-KPSS Sınavı Nasıl Gerçekleştirilir?

E-KPSS sınavı, Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda ve tek oturumda yapılır. Sınav başlangıç saati 10:15 olarak kabul edilir. Adaylara sorular engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre sorulur.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınav, toplamda 60 adet soru içerir. Bu sorular için adaylara verilen süre ise 60 dakikadır.

E-KPSS Başvuru Merkezi Neresidir?

E-KPSS başvuru yeri, ÖSYM’nin web sitesidir. https://www.aile.gov.tr/ adresi üzerinden tercih kılavuzuna erişilerek yerleştirme işlemleri için tercihler hazırlanmalıdır. Ayrıca ÖSYM’nin web sitesinde de adayların yanlış tercih yapmamaları için onlar adına yönlendirici niteliğe sahip bir kılavuz yayımlanır.

İki senede giriş yapılabilecek olan sınav için her sınav başvuru döneminde güncel bir tercih kılavuzu hazırlanır ve yayımlanır. Sınav puanına göre yapılacak olan tercihlerin başvuruları ise, https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılır.

İnternetten E-KPSS Başvuruları Nasıl Yapılır?

İnternetten bireysel engelli işe alım başvuruları için adayın ÖSYM sisteminde son 50 ay içerisinde çekilmiş olan geçerli bir fotoğrafının ve eğitim bilgilerinin yer alması gereklidir. Aynı zamanda adayın mevcut engel durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmamalıdır.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri sistemi üzerinden başvurular gerçekleştirilir. Açıklamalar doğrultusunda başvuru bilgilerinin doldurulması ve ücretin yatırılması ile beraber aday ekranında ’’Başvuru işlemi ÖSYM’ye bildirilmiştir.’’ ibaresini görür. Başvuru kayıt bilgilerinin dökümünü saklamak adayın sorumluluğundadır.

Engelli Memur İşe Alım Başvurusunu İnternetten Yapamayacak Olanlar Kimlerdir?

E-KPSS başvurusunu internetten yapamayanlar; ÖSYM sisteminde geçerli fotoğrafı olmayan, eğitim bilgileri sistemde kayıtlı bulunmayan ve engel grubu bilgisinde değişiklik olan kişilerdir.

Engel grubunda değişiklik olanların engel bilgi formunu doldurmaları, Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi almaları istenir. Başvuru merkezlerine giderek başvurularını tamamlamaları gereklidir.

Engelli Memur İşe Alım Başvuruları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

ÖSYM sisteminde bilgileri olmayanların engelli işe giriş başvuru evrakları aşağıda sıralanmıştır:

 • Engelli sağlık kurulu raporu veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu alınmalıdır.
 • İlköğretime başlama yaşı öncesinde işitme engelli bireyler için alınmış olan resmi bir belge talep edilir.
 • Zihinsel engelli adayların eğer varsa 2006 senesinden sonra mezun oldukları okullara ait diploma talep edilir.
 • Aday başvuru formunu doğru bilgiler ile doldurmaları istenir.
 • Adayın mevcut öğrenim durumunu gösteren belge istenir.
 • Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlik belgesi sunulmalıdır. Nüfus cüzdanı ve süresi geçmemiş pasaport kabul edilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

Engelli raporu, engelli memur işe alım şartları arasında yer alır. Engel durumunda değişiklik olanların engelli kadrosundan devlet memuru olarak işe girebilme şartlarını taşıdıklarını sağlık raporu ile belgelemeleri gereklidir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan ve engelli raporu verme yetkisi bulunan hastanelerden alınmalıdır.

Yetkili ve tam teşekküllü hastanelere giderek engelli raporu alınması istendiği söylenmelidir. Raporun verilebilmesi için gerekli fiziksel ve zihinsel muayeneler yapıldıktan sonra engelli bireyin engel oranları detaylı şekilde hesaplanır ve rapor çıkartılır.

Engelli bireyin kendisi, vasisi ya da raporu talep eden kurum sağlık kurulu raporu için hastaneye başvuruda bulunabilme hakkına sahiptir. Engelli raporunun verilebilmesi için bireyin en az %40 oranında engelli olması gereklidir.

Devlet memuru olarak işe girmek isteyen engelli bireylerin çalışabilir durumda olduklarının da bu raporda yer alması istenir.

Engelli sağlık kurulu raporu almak için hastaneye gidildiğinde istenecek olan belgeler şu şekildedir:

 • Kimlik belgesi
 • Başvuru dilekçesi
 • 6 tane fotoğraf

E-KPSS Sonuçları Nereden Sorgulanır?

E-KPSS sonuçlarını öğrenmek için https://sonuc.osym.gov.tr adresine girilmelidir. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile beraber sonuçlarını görebilir. Sonuçlarda yer alan puanlar üzerinden ise tercih dönemi başladığında tercih yapmaları gereklidir.

Engelli Memur İşe Alım Şartlarını Taşıyanlar Devlet Kurumlarında Hangi Görevleri Üstlenirler?

Engelli devlet memurlarının işleri, engel oranlarına ve engel gruplarına göre değişiklik gösterir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından nitelikli kod kılavuzu hazırlanmıştır ve bu kılavuz kapsamında niteliklerine göre engelli memur işe alım şartlarını taşıyanlar uygun kadroya yerleştirilir. Kurumların ihtiyaçlarına göre kadrolar değişiklik gösterir.

Adayın hem engel durumunun hem de mesleki yeterliliğinin uygun olduğu işlere ataması boş kadro dikkate alınarak yapılır. Adayın eğitim durumuna, cinsiyetine, sahip olduğu sertifika ve yeterlilik belgelerine göre kadroya yerleştirmesi yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetli, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, öğretmen, mühendis, müezzin gibi kadrolara engelli bireyler atanabilir. Göreve başladıktan sonra emeklilikleri de diğer devlet memurlarına göre daha erken olur. Engel oranlarına göre 15-18 yıl çalışma süresi ile emekli olabilirler.

İŞKUR Memur İş İlanları (Güncel)

İŞKUR ‘un aradığı güncel memur ilanlarını göz atarak uygun ilana başvurunuzu yapabilirsiniz.

Memur İlanları (AÇIK)

Kurum Dışı Memur İş İlanları (Güncel)

Kurum dışı memur iş ilanlarını İŞKUR web sitesinden görebilir ve ilgili ilana başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kurum Dışı Memur İş İlanları (AÇIK)

Kariyer.net Güncel Engelli İş İlanları

Türkiyenin dört bir yanında yer alan firmaların güncel engelli personel ilanlarını bulabilirsiniz.

Engelli İş İlanları

Shares:

15 Yorumlar

 • Ramazan
  17.01.2024

  Engelli olup, Eyt ile emekli oldum, Engelli olarak memuriyet sınavına girebilir miyiz?

  Cevapla
 • Emrullah koç
  14.04.2023

  Görme bozuklugum var biraz %54 oranında engelli raporum var

  Cevapla
 • Sinan özat
  03.11.2022

  İsmim sinan özat benim yüzde elli raporum var orta okul mezunuyum evliyim iki çocuğum var bana yardımcı olmanızı arz ederim hatay dörtyol da oturuyorum

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   03.11.2022

   Merhaba,

   Engelli KPSS YE girebilirsiniz. Ya da işkur dan iş başvurusu yapabilirsiniz.

 • Ali
  07.09.2022

  Ben iş kazası geçirdim lisans mezunuyum iş yeri ile davalık olduk sağ el 3 parmak şu anda yok mahkeme hastaneye gönderdi yüzde 18.2 rapor çıktı mahkeme onu kullanıyor gerçi onada itiraz ettim sonucu bekliyorum kpss başvuru yaparken bu oran mi dikkate alınıyor yoksa kendileri ayriyetten oran hesapliyorlar mı nasıl oluryor

  Cevapla
 • İSA
  24.01.2022

  ALLAH’TAN ÜMİT KESİLMEZ!..BEN ARTIK DEVLETTEN HİÇ BİR BEKLENTİM YOK!..KISACASI ENGELLİLERİN AİLELERİ ARKALARINDA OLMASA ENGELLİLERİN HALLERİ PERİŞAN!..

  Cevapla
 • Ayse Medeni
  13.10.2021

  Ekpss 2021sinavindan64puan aldim bir ise yerlesme hakkim varmi

  Cevapla
 • Meltem
  11.06.2021

  Merhabalar ben gaziantepliyim benim olum 19 yaşında ikiz teki babası yok meslek lisesi mezunu doğuştan sağ kulagı yok ve ben engelli raporu çıkarmak istedim rapor kapalı kulak açık kulakta daha iyi duyuyor diye çıktı ama benim olum duyma ve anlama sorunu yaşıyor ben oluma rapor çıkarıp memur olmasını istiyorum yardımcı olursanız sevinirim hayırlı geceler

  Cevapla
  • Meltem
   11.06.2021

   Nolur görün ve yardımcı olun

  • Danışma Birimi
   11.06.2021

   Merhaba,

   1 ay içinde rapora itiraz edebilirsiniz. Bu süreyi aştıysanız. 6 ay sonra tekrar rapor başvurusu yapabilirsiniz.

  • İhayet
   07.03.2024

   Ben ihayet%48 engel oranim var eşim ceza evinde oglum ceza evinde madi durumum yok sed yardimiyla geviniyorum Allah rizasi icin yardimci olursaniz sevinirim orta okul mevzunuyum memurluk sinavlarina girmek istiyorum devlet büyüklerimi sesleniyorumbana dunuş yapsaniz cok sevinirim

 • isa
  30.05.2021

  Bu devletten beklenti içinde olmak enayilik!..Bir kere ciddiye alınmıyorsunuz!..Engelliler bu ülkenin oyuncağı haline gelmiş belli bir süre oynayıp canları sıkıldığı zaman fırlatıp bir kenara atıyorlar!..Dört yılda bir engellileri sınava sokup baraj puan yetmiş deyip yetmiş üzeri puan alanları işe yerleştiriyorlar!..

  Cevapla
 • süleyman
  17.07.2019

  benim 2017 sabıka kaydım oldu. ve ben 41 oranla engelliyim bu sabıka kaydı 5 yıl kadar siliniyor o zaman e kpss girsem memur olma şansım var mı acaba

  Cevapla
 • hakan
  15.06.2019

  kronik hepatit b var biyopsi oldum ama ilaç başlamadı değerlerim hala yüksek seyrediyor. Birde sol gözümde tembellik var % 5 görüyor yani %95 oranında görme kaybı var yaş 28 tedavi de olmuyor iki rahatsızlık için kaç oranda engelli raporu alabilirim.

  Cevapla
  • Onur
   17.07.2022

   38 yaşındayım kronik böbrek yetmezliğim var yüzde 50 engelli raporum var memur olabilirmiyim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir