ÇSGB

2020 Torun Bakım Maaşı (Parası) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Büyükanneler için verilen torun bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında ödenmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen torun bakım maaşları, çalışan annelerin çocukları için ödenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında görev yapan kadınlar, çocuk sahibi olduktan sonra da iş hayatına devam etmek isteyebilir. Çalışma hayatına geri dönen annelerin çocuklarına bakan büyükanneler, torun bakım parası kapsamında aylık ödeme alabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği kreş desteği ve bakıcı desteğine alternatif olarak geliştirilen torun bakım maaşı projesi, kurumun belirttiği şartlara uyum sağlayan kişiler tarafından kullanılabilir. Torun bakım aylığı kapsamında, en fazla 12 ay süreyle aylık 425 TL ödeme yapılacaktır. Bebeklerin 3 yaşını tamamlaması ya da 12 aylık sürenin dolmasının ardından, torun bakım aylığı ödemeleri durdurulmaktadır.

Torun Bakım Aylığı Kullanım Şartları Nelerdir?

Torun bakım maaşından faydalanmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar, aşağıda sıralanmıştır:
 • Torun bakım maaşı almak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.
 • Proje kapsamında belirlenen pilot illerden bir tanesinde ikamet edilmeli ve torunların da aynı şehirde yer alması gerekir.
 • Çalışan anne ve çocuklarının bir evde ikamet etmesi, büyükannenin ise farklı bir adreste bulunması gerekir. Büyükanne ve torunların aynı şehirde yer almaması durumunda, torun bakım aylıkları söz konusu olmayacaktır.
 • Bebek sahibi olan annenin, 18 yaşından büyük olması gerekir.
 • Annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışması gerekir.
 • Torun bakım maaşı başvurusu yapılan tarih itibariyle, bakımı üstlenilecek çocukların 3 yaşını tamamlaması gerekir. 3 yaşından büyük olan çocuklar, kreş desteği kapsamında gireceğinden, bu çocuklar için torun bakım maaşı verilmeyecektir.
 • Annelerin SSK kapsamında, özel sektörde çalışması gerekir.
 • Özel sektör iş sözleşmesi kapsamında görev alan anneler, sigortalı şekilde çalışma hayatına devam etmelidir. Torun bakım aylığı başvurusu yapılan ve maaş alınan süreçler içerisinde, çalışma hayatına devam edilmelidir.
 • Annelerin işten ayrılması durumunda, torun bakım aylığı ödemeleri sona erecektir.
 • 4857 sayılı kanun kapsamında, annelere verilen doğum izninin tamamen kullanılması ve doğum izninin ardından, iş hayatına geri dönülmesi gerekir. Ücretsiz izin talep eden anneler, bu süreçte torun bakım aylığından faydalanamazlar.
 • Sigortalı olarak çalışan annelerin, torun bakım maaşı süresi içerisinde en az 1 yıllık sigorta ödemesi yapması gerekir. 360 günlük prim ödemesi yapılmadığında, torun bakım aylığı alınamayacaktır.
 • İşveren ve anne arasında, birden üçüncü dereceye kadar kan bağı bulunmamalıdır.
 • Anne ve babanın çalışması durumunda, elde edilen net gelirin asgari ücretin 3 katından daha fazla olmaması gerekir.
 • Torun bakım ücreti alınan dönemlerde, herhangi bir bakıcı istihdamı yapılmamalıdır. Başka bakıcının tutulduğu tespit edildiğinde, torun bakım aylığı ödemeleri tamamen kesilecektir.
 • Torun bakımından sorumlu olacak büyük anne, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum olmamalı, herhangi bir hastalık ya da fiziksel engeli bulunmamalıdır.
 • 65 yaşını geçmiş büyükannelerin, sağlık raporu alması gerekir.
 • İkametgâh kayıt belgesi olmadan, torun bakım aylığı başvurusu yapılamaz.

Torun bakım aylığı başvurusu yapacak büyükannelerin, taahhütname ve kimlik belgeleriyle kuruma başvuru yapması gerekir.

Torun Bakım Maaşı Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından talep edilen evraklar, bakanlık görevlileri tarafından belirtilecektir.

Temel olarak gerekli görülen evraklar şunlardır:
 • Torun bakım aylığı talep eden büyükannenin kimlik belgesi fotokopisi
 • Çalışan annenin ve bebeğin kimlik belgesi fotokopileri
 • Anneye ait nüfus kaydı örneği
 • Çalışan annenin bağlı bulunduğu işyerinden alınmış imza sirküleri örnekleri
 • Çalışılan işyerine ait ticaret sicil gazetesi örnekleri
 • Büyükanneye ait sağlık raporu
 • Anne, bebek ve büyükanneye ait ikametgâh kayıtları
 • Annelerin SGK hizmet dökümü örnekleri
 • Anne ve babanın net gelirinin yer aldığı gelir belgesi

Torun Bakım Maaşı Projesinin Pilot Şehirleri Nerelerdir?

Torun bakım aylığı kapsamında belirlenen pilot iller, ilk aşamada ödemelerde torun bakım aylığı ödemeleri gerçekleştirilecektir. Torun bakım aylığı almak isteyen kişilerin ve çocukların, aşağıdaki illerden bir tanesinde ikamet etmesi gerekir:

 • Tekirdağ
 • İstanbul
 • Ankara
 • İzmir
 • Bursa
 • Sakarya
 • Antalya
 • Kayseri
 • Gaziantep
 • Konya

Torun bakım aylığı kapsamında, bu illerin dışında yaşayan kişilerin başvuru yapmasına izin verilmeyecektir. Projenin pilot şehir denemeleri başarılı olduğunda, tüm Türkiye’de yaşayan kişilerin bu aylıktan faydalanmasına izin verilecektir.

Şahsen Torun Bakım Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen torun bakım aylığına bizzat başvuru yapmak isteyen kişilerin, kurum tarafından belirtilen tüm şartları yerine getirmesi gerekir. Kurumun belirttiği koşullara uyum sağlayan ve gerekli evrakları hazırlayan kişiler, torun bakım aylığı başvurusu için Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdürlüklerine ya da Çalışma İş Kurumu il müdürlüğüne gidilmelidir. Kurum tarafından evraklar teslim alındıktan sonra, büyükannenin sağlık raporu alması talep edilir. Sağlık kontrolünden geçilecek hastane belirtilerek, ödemeler için muayene başvurusu yapılmalıdır. Torun bakım aylığı dilekçesi doldurulduktan sonra, maaş başvurusu sisteme alınacaktır.

İnternet Üzerinden Torun Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Torun bakım aylığı başvurusu, online ve elden olacak şekilde, iki ayrı kategoride incelenmektedir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen torun bakım parası başvuruları, https://www.ailevecalisma.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Torun bakım aylığı için belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, sistemde başvuru sayfası açılmaktadır. Sistemde yer alan “Başvuru İşlemleri” butonuna tıklandıktan sonra, “Başvuru Yap” bölümü tercih edilmelidir.

İnternet Üzerinden Torun Parası Başvurusu

Başvuru işlemleri için açılan sayfadaki form, eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Anne, baba, büyükanne ve çocuğa ait T.C. kimlik numaraları sisteme girildikten sonra, annelerin iletişim bilgileri sisteme girilmelidir. Torun bakım maaşı başvurusunda talep edilen bilgiler tamamlandıktan sonra, kurumun talep ettiği bilgiler arasından tercihler yapılmalıdır. Başvuru kaydı yapıldıktan sonra, gerekli evrakların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğüne teslim edilmesi gerekecektir.

Torun Bakım Maaşı Başvuru Sorgulama İşlemlerinin Detayları Nelerdir?

Torun bakım aylığı başvurusunun sorgulanması için tekrardan www.ailevecalisma.gov.tr adresi kullanılmalıdır. “Başvuru İşlemleri” butonuna tıklandıktan sonra, giriş bilgileri doğrulanmalı ve “Sorgula” butonuna tıklanmalıdır. Sorgulama sayfasında yer alan bilgiler doğrulandıktan sonra, torun bakım aylığı alma hakkının olup olmadığı hakkında işlem yapılacaktır. Aylık alma hakkı oluştuğunda, sorgulama sayfası üzerinde gerekli bilgilerin tamamına yer verilecektir. Sistem girişi yapmak için büyükannenin, annenin, babanın ve çocuğun T.C. kimlik numaraları talep edilecektir.

Torun Bakım Aylığının Kesilmesine sebep olan Durumlar Nelerdir?

Torun bakım aylığının kesilmesine sebep olan durumlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. Torun bakım aylığı alan kişiler, belirtilen şartların oluşması durumunda kuruma bilgi vermelidir. Kurum tarafından tespit edilen durumlarda, kişilere yasal ceza uygulanabilir.

Torun bakım aylığının kesilme sebepleri arasında yer alan durumlar şunlardır:
 • Torun bakım aylığın konu edilen çocuğun yaşamını yitirmesi durumunda, ödenen aylık tamamen kesilecektir.
 • Torun bakım aylığı kapsamında ödeme alan büyükannenin, sağlık durumu yerinde olmalıdır. Sağlık durumunu yitiren kişiler, torun bakım aylığı kapsamında ödeme talep edemezler.
 • Çocukların bakımını düzgün şekilde yapmayan büyükanneler, torun bakım aylığı alma haklarını kaybedecektir.
 • Bakılan çocukların 3 yaşını geçmesi durumunda, torun bakım aylığı ödemeleri sonlandırılacaktır.

Annelerin işten ayrılması durumunda, torun bakım aylığı ödemeleri sonlandırılmaktadır.

Torun Bakım Maaşı Ne Kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bir proje kapsamında çalışan ailelerin küçük çocuklarına bakan büyükanne ve büyükbabalar için maddi destek sunulmaya başlamıştır. Bu kapsam doğrultusunda gerekli şartları taşıyan kişilerin torun bakma maaşından yararlanması mümkündür.

Torun bakım desteği kapsamında yapılacak ödemeler ise 425 TL olarak belirlenmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl projenin miktarı ve kaç kişi için verileceği belirlenmektedir. Torun bakım maaşı almak için gerekli şartları taşıyan vatandaşların hem torunlarına bakması hem de aylık olarak belirli miktarda ücret almaları mümkün hale gelmiştir. Her yıl torun bakım desteği oranları değişmektedir.

Okul Yardım Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır ?

Çocuk Yardımı Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

SSK Çeyiz Parası Nasıl Alınır?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

29 Yorum

 1. Torun desteği yapılamıyor ama bakıcı desteği var demişsiniz. Nasıl ve nereye başvuruluyorrixa etsek Açıklama yapar mısınız

  1. Merhaba,

   Eğitimli ve sertifikalı bakıcı istihdam eden ve çalışan (4/A sigortalısı) annelere aylık 325 Euro ödeme yapılmaktadır.

 2. ben antalya da ikamet ediyorum. il müdürlüğünü aradım. telefonu açan hanım bu işin bittiğini üç yıldır yapılmadığını söyledi.

  1. Merhaba,

   Avrupa birliği destekli bir projeydi. Destek tekrar çıktığında sitemizden güncelleme yapacağız. ancak bakıcı desteği devam ediyor. Ona başvuru yapabilirsiniz.

 3. 2020 bitmek üzere ama hala bir açıklama gelmedi. Başvuru alınmayacağına dair bir açıklamanızda sisteminizde yok. Arama butonunuzda arama yaptığımızda anasayfaya aktarılıyoruz. Sanırım; bu işler Ana Haberlerde haber olsun diye gündeme geliyor. gerçekliği tartışmalı…

 4. merhaba,
  televizyonlarda ödeniyor diye bilgi var ama malesef ne bir form nede başvuru hakkında bilgi verilmiyor. 170 i arıyoruz öyle bir uygulama yok cevabı veriliyor. doğru düzgün bir açıklama için nereye başvurmalıyız?

  1. Merhaba Ülfet Hanım,

   Avrupa birliği desteği kapsamında 2017 yılında yapılan bir uygulama 2019 için başvuru alınmadı. 2020 yılında tekrar başvurya açılır ise sitemizden bigilendirme yapacağız.

  1. Merhaba,

   2019 için başvuru alınmadı. 2020 için açılır ise bilgi vereceğiz.

  1. Merhaba,

   AB kapsamında yapılan bir projeydi şu an yeni bir başvuru bulunmuyor.

  2. Merhaba,

   Avrupa birliği ile birlikte yapılan bir proğramdı. Mevcut durumda başvuru alınmıyor.

  1. Merhaba,

   Henüz başvuru bilgisi yayınlanmadı. Yayınlandığında bilgilendirme yapılacaktır.

 5. İKİZ COCUKLARDADA BİRİNE ANANE DİĞERİNE BABANNE BAKABİLİYORMU IKISINEDE BAKIM UCREDI ODENIYORMU

 6. merhaba sayın yetkili eve işim torunumu bakıyor nasıl müracat edeceğiz bakım ücreti almak için

  1. Merhaba,

   2019 yılında torun bakım maaşı devam etmemektedir.

 7. İyi akşamlar ben torunuma kendi evimde bakıyorum başvuru için hangi evraklar gerekli birde nereye başvurmam gerekir

  1. Merhaba,

   Torun bakım maaşı işlemleri 2019 yılında askıya alınmıştır.

 8. doğumum nisanda başvuruyu nezaman yapmalıyım işe başlayıncamı yoksa izindeyken bir ön hazırlıgı varmı babaannemiz bakacak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu