SGK

SGK Fizik Tedavi Masrafını Karşılıyor Mu? Özel Hastane

SGK fizik tedavi masrafını karşılaması için SGK anlaşmalı bir özel hastanede fizik tedavi görülmelidir. Ayrıca SGK fizik tedavi masrafını karşılaması için hastanın raporunun olması ve belirli koşulları sağlaması gereklidir. Hastanın mevcut durumuna ve raporuna göre fizik tedavi masraflarının karşılanıp karşılanmayacağının kararı verilir.

Seans sayısı, yeri ve yıl içerisindeki rapor yenileme hakkı kapsamında karşılanacak masraflar belirlenir. SGK raporda belirtildiği takdirde, fizik tedavi görecek olan bireylerin refakatçilerinin masraflarını da karşılayabilir. Tedavinin belirlenen sürede olunmaması ve şartların sağlanmaması halinde, fizik tedavi raporunun iptal edilebilmesi de mümkündür.

SGK Fizik Tedavi Masrafını Karşılıyor Mu?

SGK’nın fizik tedavi ücretini karşılaması, belirli şartlar kapsamındadır. Mevzuatta belirtilen şartları yerine getiren hastaların fizik tedavi ücretleri SGK tarafından karşılanır. Dolayısı ile hastaların hem devlet hem de özel hastanelerde ücretsiz fizik tedavi görebilmeleri mümkündür. Ancak SGK sadece tedavi ücretlerini öder.

Dolayısı ile özel hastanelerin talep ettikleri katkı payını ödemek tedavi görecek olan bireye ait bir sorumluluktur. Tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olanlar ise, katkı payını ödemek durumunda değillerdir. Sigortaları çıkan fark ücretini de kapsar. 80 yaşa kadar her bireyin tamamlayıcı sağlık başvurusu yapabilmeleri mümkündür.

SGK tarafından özel hastanelerde görülecek olan fizik tedavinin ücretinin karşılanabilmesi için hastanın doktor raporu sunması gereklidir. Uzmanlar tarafından hastanın sağlık durumunun değerlendirilmiş ve fizik tedaviye ihtiyacı olduğunun kararının verilmiş olması gereklidir.

Tek bir bölgeye bir sene içerisinde fizyoterapist tarafından 30 seansa kadar uygulanacak olan tedavilerin masraflarını SGK üstlenir. 1 aya kadar sürecek olan fizik tedaviler için raporda tek bir uzman doktorun tedaviyi belirtmesi istenir. Hastanın 60 ve daha fazla fizik tedavi seansı alması gerekiyorsa, sağlık kurulu heyet raporu alması gerekir.

SGK Fizik Tedavi Masrafını Karşılama Şartları Nelerdir?

SGK fizik tedavi yönetmeliği kapsamında tedavi ücretleri Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre belirlenir. Özel hastanelerin fizik tedavi kapsamında devletle anlaşmaları vardır. Hastalar eğer kurumdan sağlık raporu alır ve gerekli koşulları sağlarlarsa, tedavi masrafları devlet tarafından karşılanır.

SGK’nın fizik tedavi masraflarını karşılaması için gerekli şartlar aşağıda verilmiştir:

 • En az 1 fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından verilmiş olan 31-60 seanslık tedavi raporu gereklidir.
 • 60 seans ve üzeri fizik tedavinin SGK tarafından karşılanabilmesi için kuruldan rapor alınmış olması şartı aranır.
 • Fizik tedavi hizmeti alınacak olan kurumun devlet ile anlaşması olması gereklidir.
 • Fizik tedavi için alınmış olan sağlık raporunun düzenlenme tarihinden sonraki 15 gün içerisinde fizik tedaviye başlanmış olması gereklidir.
 • Ayaktan fizik tedavi gören hastalara günde en fazla 1, yatarak fizik tedavi gören hastalara ise aynı bölge için bir seans tedavi bedeli karşılanır.
 • Yatarak fizik tedavi haricindeki yatak bedeli, tetkik, ilaç, tıbbi malzeme gibi sağlık hizmetleri eğer SUT hükümleri kapsamında faturalandırılırsa; masraflar SGK tarafından karşılanır.
 • Hastanın aynı yıl içerisinde aynı bölgeden toplam 30 seans ve farklı vücut bölgelerinden toplam 60 seans fizik tedavi işlemleri SGK tarafından karşılanır.
 • Aynı bölge için bir yılda 2 sağlık raporu düzenlenmesi mümkündür. Sağ ve sol bölgeler ayrı bölgeler olarak değerlendirilir. Fakat SUT işaretli ve G80 kodlu tanılarda bölge kontrolü olmaz.

SGK Fizik Tedavi Masrafını Karşılamadığı Kişiler Kimlerdir?

SGK’nın fizik tedavi ücretini karşılamadığı hastalar şöyledir:

 • Sigortasız bireylerin özel hastanelerdeki fizik tedavileri SGK tarafından karşılanmaz.
 • Yeşil kartı olmayanların fizik tedavi masraflarını SGK karşılamaz.
 • GSS prim borcu bulunanların fizik tedavi ücretlerini SGK karşılamaz.
 • Fizik tedavi raporunda bulunan seanslara gitmeyenlerin masraflarını SGK üstlenmez.
 • Bireyin sağlık raporu bitmişse, rapor güncellenene kadar özel hastanelerde göreceği fizik tedavileri SGK karşılamaz.

SGK’nın Fizik Tedavi Masrafını Karşılamadığı Durumlar

SGK’nın fizik tedavi ücretini karşılamadığı haller aşağıda listelenmiştir:

 • G80 serebral palsi tanısının G93.1 anoksik beyin hasarı masrafı karşılanmaz.
 • Fizik tedavi uygulamasına başladıktan sonra 5 iş gününden daha fazla süre ara verilirse, yeni sağlık raporu düzenlenmesi gerekir. Düzenlenmediği takdirde fizik tedavi ücretini SGK karşılamaz.
 • Hastaların sağlık raporlarını olması gerektiği gibi kullanmadıkları tespit edildiğinde, SGK fizik tedavi masraflarını karşılamaz.
 • Rapor alındıktan sonraki 2 hafta içerisinde tedaviye başlanmamış ve 5 gün peş peşe tedavi aksatılmışsa, SGK fizik tedavi masraflarını üstlenmez.
 • Fizik tedavi seans sayısına göre değil de süreye göre rapor verilmişse, raporun süresi dolduğunda seans sayısı kaç olursa olsun SGK tedavi masraflarını karşılamaz.
 • Aynı gün içerisinde birden fazla seans alınırsa, ikinci seansın ücretini SGK karşılamaz.
 • Aynı bölge için birden fazla rapor alınmışsa, ikinci rapor alınıncaya kadar masraf ödemeye devam edilir.

SGK Fizik Tedavi Masrafını Karşıladığı Uygulamalar Nelerdir?

SGK ile anlaşmalı fizik tedavi uygulamaları aşağıdaki gibidir:

 • Kırık sekelleri tedavisi için uygulanacak fizik tedavi masrafı karşılanır.
 • Bel ve boyun fıtığı tedavisi için gerekli fizik tedavi ücreti karşılanır.
 • Kireçlenme tedavisi için fizik tedavi masrafı özel hastanelerde karşılanır.
 • Kemik erimesi tedavisi SGK tarafından karşılanır.
 • Eklem ve bağ yaralanması sebebi ile görülen fizik tedaviyi SGK öder.
 • Spastik çocuklara destek tedavisi özel hastanelerde SGK tarafından ödenir.
 • Boyun, sırt ve bel ağrısı tedavi ücretini özel hastaneler SGK’dan alır.
 • Kas spazmı ve yaralanmaları sonrasında görülen fizik tedavileri SGK karşılar.
 • Özel hastanelerde felç sonucu görülen fizik tedavileri SGK karşılar.
 • Sinir yaralanmaları için özel hastanelerde SGK destekli fizik tedavi uygulaması yapılabilir.
 • Ameliyat sonrası destek tedavisi SGK kapsamındadır.
 • Özel hastanelerde görülen romatizma tedavisinin masraflarını SGK karşılar.
 • Ortez uygulamaları, atel ve yardımcı cihazlar, boyunluk ve korse gibi tedavilerde özel hastanelerin SGK ile anlaşması vardır.

SGK Fizik Tedavi Masrafını Karşıladığı Hizmet Alanları Nelerdir?

SGK’nın karşıladığı fizik tedaviler aşağıda belirtilmiştir:

 • Termoterapi
 • Yüzeysel ısı uygulamaları
 • Soğuk tedaviler
 • Elektroterapi
 • Fototerapi
 • Derin ısı uygulamaları
 • Elektrik akım tedavileri
 • Elektriksel stimülasyon
 • Vakumlu tedaviler
 • Lazer tedavileri
 • Şok tedavisi
 • Spesifik egzersiz tedavileri
 • Traksiyon tedavileri
 • Pnömatik kompresyon lemfopres
 • Enterferans
 • Diatermi
 • Masaj tedavisi
 • Hidroterapi
 • Lenfatik tedaviyi içeren uygulamalar
 • Kinezyoterapi
 • Egzersiz tedavisi

SGK Fizik Tedavi Uygulanacak Bölge Değişirse Masraflar Karşılanmaya Devam Eder Mi?

Bölge değişimi sonrası SGK’nın fizik tedavi ücretlerini karşılaması mümkündür. SGK tarafından alınan raporlar doğrultusunda ödemeler yapılır. Birden fazla bölgeye fizik tedavi uygulanacak olması durumunda, birden fazla rapor alınmalıdır.

Vücudun birden fazla bölümünde hasar olduğu bildirilmişse, SGK 60 seansa kadar fizik tedavi ücretlerini üstlenir. Ayrıca engelli bireylerin vücutlarının birden fazla bölümünde engel olması halinde de SGK fizik tedavi masrafını karşılama durumunda herhangi bir değişiklik yaşanmaz.

SGK Evde Fizik Tedavi Ücretlerini Karşılar Mı?

SGK’nın evde fizik tedavi masraflarını karşılaması gibi bir durum yoktur. Bunun nedeni, evde yapılacak olan fizik tedavi uygulamalarının özel olarak sayılmasıdır. Ancak SGK tarafından ücreti karşılanmasa da her isteyen hasta evde fizik tedavi göremez. Sadece evden çıkamayacak durumda olduğu sağlık raporu ile belgelenenler için geçerli bir durumdur.

SGK Kaplıca Tedavi Masraflarını Karşılar Mı?

SGK’nın kaplıca tedavisini karşılaması için doktor raporu ile tedavi amaçlı kaplıcaya gidiliyor olması gereklidir. Hastanın kaplıca tedavisi, barınma ve yemek harcaması gibi masrafları SGK tarafından karşılanır. Kaplıcaya gidecek olanlar için ayrılan ödenek sabittir. Kaplıca masraflarının ödenebilmesi için doktor tarafından özel bir sağlık raporunun hazırlanmış olması gereklidir.

SGK’nın Kaplıca Tedavisini Karşılaması İçin Alınması Gereken Raporun Özellikleri Nelerdir?

Kaplıca tedavi raporunun özellikleri değerlendirildiğinde; raporun doktor tarafından hazırlanması ve üzerinde kaplıca tedavisine gerek duyulmasına neden olan hastalığın tanısı yer almalıdır. Rapor süreli olmalıdır. Hastanın ihtiyaç duyduğu kaplıca tedavi süresi raporda bulunmalıdır.

Rapordaki kimlik bilgilerinin hastanın kimlik bilgileri ile uyuşması gereklidir. Kaplıca tedavileri için hazırlanan raporlar, bölgeye göre hazırlanan raporlardır ve işleme konması için sadece doktorun onayı gereklidir. Birden fazla bölge için kaplıca tedavisi gerekiyorsa, bu durumda birden fazla rapor alınmalıdır. Her bölge için maksimum 30 seanslık rapor verilirken birden fazla bölge için en fazla 60 seanslık kaplıca tedavi raporu hazırlanır.

Kaplıca tedavi raporunun süresi 6 aydır. Hastaların raporu aldıktan sonra 6 ay içerisinde kaplıca tedavilerine başlamaları istenir. Ayrıca raporun düzenlenip onaylanmasından sonra 5 iş günü içerisinde kaplıca gidilirse, SGK tarafından bireyin yol masrafları da karşılanır.

Karşılanacak olan yol masrafları kara taşıtları üzerinden hesaplanır. Birey eğer kaplıca tedavisi göreceği bölgeye uçakla gitmeyi tercih ederse, uçak masraflarını kendisi karşılar. SGK’nın masraflarını karşılayabileceği ve anlaşmalı olduğu 242 adet kaplıca vardır.

Yılda iki kere kaplıca tedavi raporu alınarak SGK desteği ile kaplıca tedavisi görülebilir. Birden fazla bölge için ise, yılda 4 kere kaplıca tedavi raporu ile SGK anlaşmalı kaplıcaya gidilmesine imkan verilir. Ancak 5 gün peş peşe tedaviye gidilmediğinde, kaplıca tedavi raporu iptal edilir.

SGK Fizik Tedavi İçin Refakatçi Masraflarını Da Karşılar Mı?

SGK’nin refakatçinin fizik tedavi ücretlerini karşılaması, sadece sağlık raporlarında refakatçiye ihtiyacı olduğu belirtilenler içindir. Engelli ve yaşlı bireylerin rapor içeriğinde refakatçi durumu belirtiliyorsa, kaplıca tedavilerinde hem kendilerinin hem de refakatçilerinin masrafı karşılanır. Ancak diğer bireylerin ödemeleri tek kişilik yapılır. Refakatçileri ile gitseler dahi tek kişilik ödemeler gerçekleştirilir.

Fizik Tedavi Ücretleri Ne Kadardır?

Fizik tedavi masrafları 2021 senesinde SUT’ta yer aldığı hali ile güncellenmiştir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon masrafları, hastalık gruplarına göre farklılık gösterir. Tüm gruplardaki hastalıklar için 20-85 TL aralığında seans başı ücret talep edilir.

SUT tebliğindeki rahatsızlıklar için ise, seans başı 85 TL fiyat biçilir. Bireylerin kas geliştirme, el ve bacaklara yapılan uygulamalar D grubuna ait olmakla beraber 20 TL tedavi ücreti vardır. A grubu boyun ve bel fıtığı gibi nörolojik etkileri olan rahatsızlıklar için seans başı maksimum 85 TL seans ücreti talep eder. SGK ile anlaşmalı olan merkez ve hastanelerin tedavi masrafları bu tarife üzerinden hesaplanır.

Fizik Tedavi Hakkı Sorgulaması Nasıl Gerçekleştirilir?

Fizik tedavi sorgulaması yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfadan e-hizmetler menüsü açılmalıdır.
 • Kurumlar içerisinden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılabilecek işlemler arasından Tedavi Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfada kimlik doğrulaması ister ve e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ya da internet bankacılığı ile doğrulama yapılmalıdır.
 • Bireyin tedavi hakları açılan sayfada gösterilir. Fizik tedavi raporu olması durumunda, SGK fizik tedavi masrafını karşılama hakkı ile ilgili detaylı bilgi de açılan sayfada yer alır.
Shares:

7 Yorumlar

 • Gulnur ozcan
  07.11.2023

  Devlet hastanesinde ameliyat oldum dr rapiru ile fizik tedavi gormem gerektigi ne dair rapirum vardir ozel hastanede fizik goruyorum.buna ait masraflarimi nasil alabilurim

  Cevapla
 • Leyla Akgül
  08.04.2019

  Ben MS hastasiyim gecen sene fizik aldim su an uzatma aliyordum 15 gün oldu Martin 16 sında günm dolduğu için uztmayi SGK bitirmiş dedi bana tıp merkezi ve sıfırdan kendi süreni Alman gerek dedi böyle birsey var mi acaba

  Cevapla
 • betül ergül
  31.08.2018

  merhaba Ben bi fizik tedvi merkezi açmayı düşünüyorum bununla ilgili sigortanın hastabasına a b c d grupları için kuruma ne kadar ödeddeğini öğrenmek istiyorum ?

  Cevapla
 • İHSAN BAŞAR
  27.08.2018

  Polis memuruyum operasyonda elimden vuruldum tedavim oldu 20 gün fizik tedavi gördüm. tekrar görmek için hastaneye başvurdum. bu yılki fizik tedavi hakkımın dolmuş olduğunu söylediler. ancak yine 2018 yılı başlarında yine operasyonda omzum kırılmıştı o zamanda 15 gün fizik tedavi gördüm. toplamda 2018 yılında 35 gün fizik tedavi gördüm. şu anda sol elimin açılması için fizik tedaviye ihtiyacım var.

  Cevapla
  • Fahrettin Kaya
   01.06.2021

   aynıı yıl içinde iki ayrı rahatsızlıktan fizik tedavi raporu düzenlenerek tedaviniz yapıldığı için 2019da tekrar fizik tedavi haklarınız yenilenecektir. her hastaneye başvurduğunuzda bir fizik tedavi raporu çıkarılır hekiminizce ve bu 30 seanslıktır. aynı yıl içinde en fazla 2 defa farklı tanılardan bu 30 seanslık fizik tedavi raporları düzenlenebilir- özellikle ortopedik tanılar için geçerli bu söylediğim. geçmiş olsun.

 • Melisa
  12.01.2018

  SGK, fizik tedaviyi bir yıl içinde kaç ay arayla tekrar karşılayabiliyor. Örneğin 30 seansı fizik tedavide kullanan bir hasta nekadar süre sonra tekrar aynı fizik tedavi hakkını kullanabilir.

  Cevapla
  • Fahrettin Kaya
   01.06.2021

   tanıya göre yıllık fizik tedavi hakkınız 30- 90 seans dğişir. Nörolojik yanı Tanı listesinde A grubuna ve bazı B gurubuna giren tanılarda hemen 30-60 seans devam edebilirsiniz, tedaviler arası beklemeniz gerekmez tabiki doktor ve fizyoterapistinizin yönlendirmesine göre

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir