emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Prim Eksiği Olan Nasıl Emekli Olur? Eksik Prim Tamamlama

Prim Eksiği Olan Nasıl Emekli Olur? Eksik Prim Tamamlama
08.06.2021

Prim eksiği tamamlama hakkından 4A kapsamına giren Bağ-Kur’lu çalışanları, 4B kapsamına giren emekli sandığı çalışanları ve 4C kapsamına giren işçiler yararlanabilmektedir. Pek çok sigortalı çalışan ve emekliliği yaklaşan vatandaşlar yıllar içerisinde değişen zam ve faiz oranları ile hesaplama yapmakta zorlanmaktadırlar.

Artık gelişen teknoloji sayesinde emeklilik hesaplamaları daha kolay hale gelmiştir. Ayrıca vatandaşlar hesaplama yatırmak için SGK hizmetinden fiziksel olarak yararlanabilmektedir. Prim eksiği olanların emekli olması, hakları ve prim borçlarını hesaplamak için bazı adımlar izlemesi gerekmektedir. 

Geriye Dönük Eksik Prim Nedir?

Geriye dönük borçlanma, emeklilik için belirlenmiş olan yaş zorunluluğunu ortadan kaldıran bir haktır. Emekli olmak isteyen ama çalışma süresini halen tamamlayamamış olan vatandaşlar önceki zamanlardan kalma eksik primlerini yatırarak daha erken zamanda emekli olabilecektir. 2000 ve 2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kaldırılan geriye dönük borçlanma hakkı Yargıtay kapsamında alınan yeni kararlar ile tekrar yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı sigortalı çalışanlar eksik olan prim borçlarını ödeyerek 8 yıl daha erken emekli olabilme hakkına sahiptir. Kişiler çalışma hayatına başladıkları ve sigorta kapsamına girdikleri andan itibaren primleri düzenli olarak yatar. Sigortalı kişilerden erkek olanların askerlik, kadın olanların da doğum izni için işten kısa süreli ayrılmaları durumunda yatırılmamış primleri emeklilik zamanının uzamasına sebebiyet vermektedir.

Sigortalı kişiler bu mecburi izinlerde yatırılmamış olan eksik primleri için SGK bünyesine durumlarını izah etmesi gerekir. Böylece toplu ödeme yaparak eksik primler emeklilik sürelerinden düşürülecektir. Sigortalı çalışanlar eksik prim günleri için SGK geriye dönük eksik prim başvurusu yaparak, prim ödemelerini alabileceklerdir. Bu ödemeler emekli olduktan sonra kişilere verilecektir.

Geriye Dönük Eksik Prim Şartları Nelerdir?

Emekli olmak isteyenler ve emeklilik yaşı gelen kişiler için uygulanabilir olan geriye dönük borçlanma hakkı için bazı prim koşulları mevcuttur. Emekli olacak kişinin cinsiyet ve geçmişte almış oldukları zorunlu izinler gibi hususlar bu şartları belirler.

Madde madde gidilecek olursa,

 • Geriye dönük eksik prim hakkından yalnızca Bağ-Kur sigortalıları ve Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı çalışanları yararlanabilmektedir.
 • Doğum borçlanması yapacak olan kişiler yalnızca kadınlardır. Aynı şekilde askerlik borçlanması yapacak olan kişiler de erkeklerdir. Bu kişilerin başvuruları SGK tarafından incelemeye alınır.
 • Kadınlar için doğum borçlanması hakkı mevcut olup, doğumu gerçekleşmemiş ve hiç çocuğu olmayanlar doğum borçlanması hakkından yararlanamazlar.
 • Erkekler için askerlik borçlanmasından yararlanacak olan kişiler, zorunlu askerliklerini yapmış, askerlik sürelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Askerlik borçlanması kapsamında belirlenen süre, askerliğin gerçekleştiği süreyi aşmamalıdır.
 • Kişilerin doğum ve askerlik borç haklarını kullanabilme şartı, sigorta girişlerinin bu süreçlerden öncesini kapsamasıdır. Yani askerlik ve doğum iznine ayrılmadan önce sigorta girişi bulunmayan vatandaşlar bu haktan yararlanamazlar.
 • Sigortalı çalışmış olan vatandaşların geriye dönük eksik prim yatırma başvurularının kabul edilebilmesi ve hesaplanan borçların prim gün sayılarına eklenebilmesi konusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilmiş olan prim gün ödeme işlemlerinin toplu olarak yatırılması gerekmektedir.

Söz konusu bu şartların yerine getirilmesi dâhilinde emekli olacak kişiler geriye dönük borçlanma hakkından yararlanabilecekler.

Eksik Prim Tamamlama Nasıl Yapılır?

Geriye dönük borçlanma işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle, kişilerin başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek ya da Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitelerinden ve e-devlet üzerinden başvuru işlemi gerçekleştirilebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi dairesine giderek başvuru yapacak olan emekli adayları, kurumun istemiş olduğu belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir.

İstenen belgeler,

 • Emekli adayına ait kimlik belgesi ve kimlik belgesi fotokopisi,
 • SGK Hizmet Döküm belgesi,
 • Borçlanmaya sebebiyet veren durum hakkında belgeler,
 • Geriye dönük borçlanma başvuru formu ile kişiler kuruma müracaat ederek başvuru işlemlerine başlamış olurlar.

Müracaat sonucunda kurum, emekli adayı tarafından verilmiş olan belgeleri incelemeye alarak kişinin erken yaşta emekli olma hakkının olup olmadığına karar verir. Kişinin geriye dönük prim borcu için de toplu ödeme hakkına sahiplik durumuna karar verilir. Kararın olumlu olması sonucunda SGK tarafından prim borcu tamamlama işlemi gerçekleşir.

E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapacak olan emekli adayları ise şu yolları izlemelidir,

 • E-devlet sisteminde işlem yapabilmek için öncelikle turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalı. Buradan e-devlet sayfasına erişim gerçekleşmeli.
 • E-devlet ana sayfasında giriş yapabilmeniz için yer alan kimlik numarası ve şifre bölümlerini doldurarak sayfaya giriş yapınız.
 • Karşınıza çıkan sayfada e-hizmetler bölümünü göreceksiniz, buraya tıklayınız.
 • E-hizmetler ekranında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu başlığına tıklayın. Açılan sayfada karşınıza çıkan Borçlanma seçeneğine tıklayarak işleminize devam edin.
 • Ekranınıza çıkan SGK Borçlanma sayfasından sigortalı kişilerin borç hakkının olup olmadığına dair inceleme yapın.
 • Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, engelli çocuk borçlanması ve yurt dışı borçlanması başlıklarından hangisi ile işlem yaptıracağını belirleyin. Bu işlemler kapsamında borçlanma hakkına sahip olduğunuz seçenek ile SGK kapsamında prim borcu başvurusu yapabilirler.
 • Emekli adayları erken emeklilik hakları kullanabilmek için SGK kapsamında geriye dönük borçlanma formunun doldurulması gerekmektedir.
 • Geriye dönük borçlanma formunu tamamlan kişilere SGK tarafından iki haftalık süre içerisinde geri dönüş sağlanır.

Geriye dönük borçlanma hakkından yararlanacak kişilerin öncelikli olarak SGK prim tutarlarının belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenmiş olan SGK prim tutarı en fazla bir ay içerisinde ödenmelidir. SGK prim tutarını bir ay içerisinde yatırmayan kişilerin başvuruları iptal edilir. Bu sebeple kişi tekrar başvuru yapmak durumundadır.

Eksik Prim Yatırma Cezası Nasıl Hesaplanır?

Emeklilik borçlanması kapsamında, doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yurt dışı çalışma borçlanması yer alır. Bu borçlanmaların tamamı bürüt asgari ücret üzerinden değerlendirilmektedir. Bu hususa göre bir günlük asgari ücret borçlanması alt limit 119,25 TL, üst limit 894,38 TL olarak belirlenmiştir.

Eksik yatan prim cezası için hesaplama yapacak kişiler günlük borçlanma tutarının en yüksek miktarından hesaplama yapılır. En düşük miktardan hesaplama yapacak olanlar da günlük borçlanma miktarının 7,5 katı esas alarak hesaplama yapabilirler. Eksik prim yatıracak olan kişiler borçlarını hesaplarken, borçlu olarak belirtilmiş olan işlemin tarihinde geçen borçlanma tutarına göre hesap yapmamalıdır.

Kişi, eksik prim borçlanması için başvuru yapmış olduğu tarihteki borçlanma tutarını esas almalıdır. Sigortalı kişilerin asgari prim sürelerini doldurabilmeleri için eksik olan gün sayıları 320 gün ise borçlandırma işlemini uygulayabilirler.

Eksik Prim Nasıl Ödenir?

Prim eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için, peşin ödeme yapacaklar güncellenen Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksit halinde ödeyeceklerin de %50’si silinerek kalan borç ödenir. Taksitli ödeme yapacak kişiler, 6, 9, 12, 18 ay olarak ödemelerini yapabileceklerdir.

Yaşını Doldurmuş, Prim Günü Eksik Olanlar Emekli Olabilecek Mi?

Pek çok emeklilik yaşı gelmiş sigortalı çalışan vatandaşlar, prim günlerinin eksikliği sebebiyle emeklilik sürelerinin uzamasından endişelenmektedir. Sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için şartlar vardır. Bunlar, kişilerin belli bir yaşa gelmeleri, sigorta primlerini belirlenen gün sayısı kadar yatırmaları ve yine belirlenen sigorta yılını doldurmuş olmalarını kapsar.

Primleri eksik olarak yatan vatandaşlar için geriye dönük borçlanma hakkına sahip olabileceği bilinmekle birlikte bu durum her sigortalı için geçerli değildir. Yaşını doldurmuş, emeklilik süreleri gelen vatandaşların eksik prim borçları olması halinde emekli olmamaları için bir sebep söz konusu değildir. Emekli adayları belirtilmiş olan tarihte emekli olabilirler.

Emeklilik Yaşım Doldu Prim Günüm Eksik Ne Yapmalıyım?

Eksik prim borcu olan kişiler için de geriye dönük eksik geriye dönük borçlarını ödemeleri halinde emeklilik süreleri kısalarak daha erken emekli olabilirler. Prim borçlarını yatıran emekli adaylarının emeklilik sürelerinden düşülerek yeni belirlenen tarihte emekli olurlar.

Prim Günü Dolmadan Nasıl Emekli Olunur?

Prim gün sayısı dolmadan emeklilik imkanı tüm yurttaşlara verilir. Ancak prim gün sayısını doldurmadan emekli olan kişiler daha düşük bir maaş alır. Daha düşük ücretli bir maaş alınmasının nedeni ise kişilerin normal emekli olmamasıdır. Yaş şartını dolduran herkes yaştan emekli olabilir.

Ancak prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen henüz yaşını doldurmamış kişilerin yaşlarını tamamlaması gerekir. Eğer kişiler bir mücbir sebep ile karşılaşır ise yaş şartını tamamlamadan erken emekliliği tercih edebilirler. Erken emekli olmak için de bazı kuralların yerine getirilmesi istenir.

Hizmet Süresi Dolmadan Nasıl Emekli Olunur?

Hizmet süresi dolmadan emeklilik imkanı mücbir sebepler nedeni ile tüm vatandaşlara verilir. Emekli olmak isteyenlerin en az 20 yıl boyunca sigortalı olarak çalışması ve 5 bin 700 günlük prim gün sayısının tamamlanması gerekir. Aynı zamanda erkeklerin 60 yaşında; kadınların ise 56 yaşında emekli olmasına izin verilir. Hizmet süresi dolmadan emekli olmak için erken emeklilik başvurusu yapılması gerekir.

[box type=”warning” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Erken emeklilik için ise bazı kurallar bulunur ve bu kurallar kapsamında vatandaşların erken emekli olmasına izin verilir. Erken emekli olmak için başvuruların Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekir. Eksik prim günü ile emekli olmak isteyenlerin de SGK’ya dilekçe vermesi istenir.[/box]

Yaştan Nasıl Emekli Olunur?

Yaştan emeklilik için belirlenen bazı koşullar vardır. Bu koşullar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenir ve vatandaşların gerkeli şartları yerine getirmesi istenir. Yaşlarını doldurmalarına rağmen prim gün sayısını ve / veya sigortalılık süresini normal emeklilik için dolduramamış kişiler yaştan emeklilik başvurusu yapabilir.

Yaştan emeklilik başvuru SGK’ya yapılır. Kademeli geçişe tabii olmuş kişiler yaştan emekli olabilir. 2008 yılından sonra sigortalılık süreci başlatan kişiler yaşlarını tamamladıktan sonra emeklilik başvurusunu gerçekleştirebilir.

Kaç Gün Prim ile Emekli Olunur?

Emeklilik için prim gün sayısı 7200 olarak belirlenmiştir. Ancak 3600 günlük prim ödemesini tamamlayan kişiler de emekli olabilir. Bunun için sigortalı çalışma süresinin ve yaşın önemi vardır. Yaş şartını tamamlayan kişiler 3600 günden emekli olabilir. Erkek ve kadınlar için belirlenen yaş ve prim gün sayısı farklılık gösterebilir.

[box type=”error” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]İlk sigortalı olarak çalışma süresi de prim gün sayısı ile doğru orantılıdır. Örneğin 4A kapsamında emekli olacak bir kişi eğer 1980 itibari ile ilk sigorta girişini yapmış ise 46 yaşında emekli olabilir. 46 yaşında emekli olmak istenildiğinde 5075 prim gün sayısı ve 25 yıllık bir sigortalılık süreci bulunur.[/box]

Bu erkekler için geçerli olan bir örnektir. Aynı şekilde 1980’de işe giren bir kadın 40 yaşında 5000 günlük prim sayısı ile emekli olabilir.

SGK 4A Hizmet Dökümü İptal Ne Demek?

4A hizmet dökümünün iptali kişinin o ay içerisinde gerçekleştirdiği sigortalı çalışma sürecinin iptal edilmesi anlamına gelir. 4A hizmet dökümü iptali yapıldığında kişilerin iptal edilen ay için geçerli olan sigorta ve prim gün sayıları da sıfırlanır.

4A hizmet dökümü iptalinin yapılması SGK’ya ve iş verene bağlıdır. Hizmet dökümünde asıl, iptal ve ek ibareleri yer alabilir. Her kavramın farklı bir anlamı bulunur. İptal kavramı ise esas kazanç bildiriminin geri çekilmesi anlamını taşır.

Prim Günü Nereden Sorgulanır?

Prim gün sayısı sorgusu yapmak isteyen vatandaşlar e- devlet sistemini kullanabilir. E- devlet sistemine üye olunması gerekir. Üyelik işlemlerini tamamlayan kişiler belirleyecekleri kişiselleştirilmiş şifreleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile sisteme giriş yapabilir. Eğer şifre hatırlanmıyor ise sistemden kimlik kartı ile şifre yenileme işlemi gerçekleştirilir.

Kişiler yeni şifre almak yerine e-devlet tarafından sunulan farklı giriş seçeneklerini de değerlendirebilirler. E hizmetler sayfasında yer alan SGK sekmesinden veya arama motoruna 4A hizmet dökümü yazarak toplam prim gün sayısını ulaşmak mümkündür. SGK prim gün sorgulaması 4A, 4B ve 4C hizmet dökümleri olmak üzere 3 farklı başlık altında incelemesi yapılır.

SGK Prim Borcu Nereden Sorgulanır?

SSK prim borcu sorgusu e-devlet üzerinden yapılabilen bir işlemdir. Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm prim borcu sorgulamalarının e-devlet sisteminden yapılmasına olanak tanır. Devlet işlerinin dijitale taşınmış hali olan e-devlet aracılığı ile SGK prim borcu sorgulaması kolaylıkla gerçekleştirilir.

[box type=”info” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]Sisteme giriş yaptıktan sonra site içerisinde sağ üstte yer alan site içi arama motoru aracılığı ile sorgu ekranına yönlendirme yapılır. Sorgulama yapmak için Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama yazılması gerekir.[/box]

SGK prim borcu sorgulaması yapmak isteyen kişilerin e-devlet sistemine kaydolmaları ve şifreleri ile giriş yapmaları önemlidir. Bu şifrelerin bilinmeyen bilgisayarlara kaydedilmemesi de önemli bir güvenlik önlemidir.

SGK Prim Ödemesi Nereden Yapılır?

SGK prim ödemesi bankalardan yapılabilen bir işlemdir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken bir prim borcu var ise ödemeler bankalar üzerinden yapılabilir. Kamu bankalarının yanı sıra SGK’nın kendi internet sitesi üzerinden de dijital ödeme gerçekleştirilebilir. Eksik prim günü ile emekli olmak gibi bir düşüncesi olan kişiler prim ödemeleri için SGK’nın e- hizmetler sayfasını kullanabilir.

4A Emeklilik Nasıl Hesaplanır?

2000 yılı ve 2008 yıllarında yapılan değişikliklerle 4A emeklilik maaşı hesaplanabilmesi için 3 farklı dönem meydana gelmiştir. Buna göre SGK emeklilik maaşı için hesaplama yapacaklar için şu dönemler söz konusudur,

2000 yılı öncesi 4A kapsamında sigorta başlangıcı olan kişilerin emekli maaşlarını hesaplaması için aylık bağlama oranı ve kat sayı gösterge rakamı esas alarak hesaplanmalıdır. Emekli adayının senelik ortalama kazancı hesaplanır. Bu hesaplama için kişinin son 10 yıllık çalışması değerlendirilir.

Ardından 10 yıllık kazanç 10’a bölünerek kişinin ortalama kazancı hesaplanır. Hesaplama sonucunda çıkan kazanç, gösterge tablosu ile değerlendirilir. Gösterge tablosundaki kazanca en yakın değer, gösterge rakamı olarak işleme geçer.

2000 ve 2008 yılları arası 4A sigorta hesaplaması için 2000 yılı öncesi için yapılan hesap yapılmaz. Bunun yerine, güncelleme katsayısı kullanılır. Bu katsayı hesabı için, emekli adayının emekli olmadan önceki bir yılına ait büyüme rakamları ile TÜFE rakamları hesaplanır. Emekli adayının 2000 ve 2008 yılları arası kazançları hesaplanarak güncel ortalaması alınır.

2008 yılı sonrasında 4A sigorta hesaplaması için, 4A sigorta girişi bulunan emekli adayının aylık kazanç ortalaması ve bağlanma oranı esas alınır. Hesaplama yapacak kişiler, ortalama aylık kazancı güncelleme katsayısı ile hesaplarlar. Ardından, güncelleme katsayısı esas alınarak büyüme hızı ve TÜFE %30 olarak hesaplanır.

Bu hesaplamalar emekli olacak kişilerin yıllar içerisi değişikliğe uğrayan kanunlar kapsamında değerlendirilir. Böylece erken emeklilikle ilgili hesaplama yapacak kişiler güvenle hesaplamalarını gerçekleştirebilir.

4B Emeklilik Nasıl Hesaplanır?

2000 yılı öncesi sigorta girişi yapılmış olan kişiler emeklilik hesabını nasıl yapacağını merak etmektedir. Bağ-Kur emeklilik için 2000 yılı öncesi hesaplama, en yüksek basamaktan tam bir yıl için prim ödemesini yatırmış olmalı. Bir yıllık prim ödemesi yapılmışsa, primin %70’i şahsa maaş olarak bağlanır. En yüksek basamaktan hesaplanmamış olan ödemelerde bir önceki yılın basamağına göre hesaplanır.

2000 ve 2008 yılları için emeklilik hesabı için emekli adayının, 2000-2008 yılları arası toplam prim gün sayısı bölü toplam prim gün sayısı hesabı ile ağırlıklı ortalama bulunur.

4B emeklilik hesabınızı e-devlet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle e-devlet sayfasına girmeniz gerekmektedir. Kimlik bilginizi ve şifrenizi girdikten sonra açılan ekrana 4B Emeklilik Sorgulama yazıp aratın. Çıkacak olan seçeneğe tıklayarak 4B emeklilik bilgileriniz hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

4C Emeklilik Nasıl Hesaplanır?

Bu hesabı yapabilmek için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Bunun için kimlik numaranız ve şifrenizi girin ardından karşınıza bir ekran çıkacaktır. Bu ekranda göreceğiniz arama motoruna 4C Emeklilik yazarak aratın. Karşınıza çıkacak olan ekrandan 4C emeklilik başlığı bulacaksınız buradan Emekli Sandığı emeklilik hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bu yazı kapsamında prim eksiği olan nasıl emekli olur konusu ele alınmıştır. Söz konusu yazıda geriye dönük emeklilik borcu olan vatandaşlar için erken emekli olabilme kuralları ve kimlerin bu haktan yararlanabileceği detayları ile anlatılmıştır.

Yorumlar

 1. ali dimli dedi ki:

  merhaba eşimin 9 eylül 1999 öncesinden sigorta başlangıcı var ve 1800 gün prim yatmış durumda. Doğum tarihi 1981 bayan 2010 yılında evlilikten sonra sigorta pirimi yatmadı. 2011 yılında ilk çocuk 2015 yılında ikinci çocuk var. halende çalışmadı ve prim yatırmadı. emeklilikte hangi şartlara tabi eksik kalan primleri dışardan yatırabilir miyiz böylelikle ile EYT çıkarsa faydalanabilir miyiz. Doğum borçlanması yapabilir mi.

 2. Mustafa uysal dedi ki:

  Iyi günler. 4A 01.01.1994 girişim var. 4B ye ise 01.06.2006 tarihinde girişim var. İkisinden toplam 3735 günüm var . 58 yaşındayım. İhya yasasından yararlanarak 5400 pirim gününe tamamlayıp emekli olabilir miyim

 3. Malik dedi ki:

  merhaba,

  02.1997 sgk girişim var, toplamda bugun itibariyle 7432 gün primim ve 25 yıldan fazla hizmetim mevcut..
  eger 9000 gün şartı ile EYT çıkar ise, 8 ay askerlik borçlanması ve geri kalan eksik günleri (1100 gün civarı) geriye dönük borçlanma ile ödeme şansım olur mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Askerlik haricinde borçlanma hakkınız bulunmuyor. kalan günleri fiilen doldurmanız gerekecek.

 4. Ilgın dedi ki:

  Merhaba 1981 doğumluyum 1996 da 16 yaşımda sigortam başladı ve devam etti prim 50550 sigortalik sürem 20 yıl doldu ancak 18 yaş baz alınıyor Muş şayet böyleyse çalışma yılım 2 sene eksiye düşüyor böyle birşey olursa ben 2seneyi nasıl telafi edebilir 2 çocuğum var doğum borçlanması yıl süresine fayda sağlar mı beni bilgilendirirseniz çok sevinirim saygılarımla

 5. Memet Canpolat dedi ki:

  1971 doğumluyum 1990 da ssk girisim var toplam 2160 pire günüm var normalde şartlarda ne zaman emekli olurum

 6. Ünal arslan dedi ki:

  Merhaba 2008 sigortaliyim yaklaşık bin gün prim yatmişlığım var %54 gözlerimden engelliyim 48 yaşındayım emekli olabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   % 54 rapor oranına göre 20 yıl hizmet 4240 gün prim gerekiyor. Mevcut Şartlarda emekli olamazsınız.

 7. Cemal Seyhan dedi ki:

  Merhaba. Eşim emekli olabilmek için gerekli yaş şartını 2023 Mayıs ayında tamamlıyor. Ancak 900 gün kadar prim eksiği bulunuyor. 2 çocuk için doğum borçlanması yapabilme şansı var. Mevcut primleri hep yüksekten ödenmişti. Doğum borçlanmasını tavan / taban rakamlarını baz alırsak nereden yapmalıyız ki emekli maaşında düşme olmasın? Mevcut durumda bağlanabilecek maaş yaklaşık 9.300 TL/ay görünüyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğumlar sigorta başlangıcından sonra ve doğum sonrasında sigortalı olunmayan yeterli süre var ise 2+2 toplam 4 yıl borçlanma hakkınız var. Tavan olması şart değil. 900 gün çok bişey düşürmez maaşta.

 8. Adem dedi ki:

  Mrb.09.08.1968 doğumluyum ilk sigorta girişi 4.A. 23.04.1992. toplam 5 gün pirimim var 23.03 1998 de bakurlu oldum toplam bakur pirimi 9 yıl 6ay bakur yatırdım ara verdim 2012 4.A. olarak 30 gün 2013 de 54 gün 2021..180 gun… bakur ssk toplam 3775 günüm var askerden gelince sigortali oldum askerlin bana bi faydası olurmu yaşım şu an 54 girecem 3775 günde emekli olma şansım varmı.teskurler.

 9. aysu akol dedi ki:

  merhaba, yüzde 45 engelim var. bağkurdan 8000 günüm sskdan ise 2162 günüm var. son 7 yılımı sskdan tamamladım. sskdan emekli olmak için bağkurdan ihtiyacım kadar gün satın alabilir miyim yoksa hepsini mi almam gerek

 10. Hüseyin Dal dedi ki:

  1996 sigorta girişim var 1996-2000 aradı 121 gün primim var askerliğimi 1897 de yaptım 18 ay askerlik borçlanması yapsam emekli maaşım yükselirmi şuan çok düşük

 11. Cahit Öztürk dedi ki:

  2000 sonrası ilk defa sigortalı olan kişi yaş haddinden emekli olmak için sigorta süresi dolmadan emekli olabilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yaş haddinden emekli olabilmesi için yine de 2008 öncesi ise en az 4500 gün primi olmalı. Yada malulen veya engelli emekli olabilir.

 12. Ufuk dedi ki:

  Selam, kolay gelsin, 01.12.1992 işe giriş, 27.07.1973 doğumlu, 4674 prim günü olan bir bireyim dışarıdan ödeme yaparak sanırım 54 yaşımda emekli oluyorum doğrumudur, aylık asgari ne kadar yaptırmam gerekiyor ve şu anda emekli olunduğun da benim şartlarım da ne kadar maaş alınır, ilginiz, için teşekkurler

 13. YÜKSEL özarı dedi ki:

  1300 günüm var rahatsızım %48 koah raporum çalışamıyorum 1989 giriş halen rahatsızım nasıl emekli olurum saygılar

 14. Alaaddin dedi ki:

  Merhaba,
  Ben 1963 yılı doğumluyum, 1982 – 1984 arası 4A’lı olarak yaklaşık 1 yıllık sigortalılık sürecim var, daha sonra 1986 – 1987 arası yedek subaylık yaptım. Yurtdışında yaşıyorum ve 1999 beri Alman vatandaşıyım, 2013 yılında emeklilik müracatında bulundum, fakat sadece Türk vatandaşı olduğum süreci 4c’li olarak kamudan yaklaşık 4 yıl 9 ay borçlandırıldım ve borcumuda yatırdım. Fakat bana sonra toplam 7 yıl 1 ay 8 gün prim günüm olduğunu ve bu emekli olmam için yeterli olmadığı bildirildi.
  Bu konuda;
  1- Ben bu eksik prim günü ile yaştan emekli olabilirmiyim?, olursam yaklaşık ne kadar maaş alabilirim?
  2- 3600 güne tamamlamak için 4A’lı olarak bir yerde çalışarak prim ödersem, 4A’lı yada 4C’li mi olarak emekli olabilirim?
  3- yada bana başka bir yolu mu önerirsiniz?

  Saygılar selamlar

 15. cafer kırmız dedi ki:

  yaımız doldu pirimimiz eksik borcumuz yok ssk lıyız askerliği de ödediğimiz halde 1000 gün prim eksik bağkur a tanınan hak bize tanınamazmı yaş ileri olduğu için iş ve prim ödeme hayal seçim yaklaşınca vaat sonuç sıfır ama bu böyle devam etmeyecek bir daha kendi payıma oy verip verdirirsem ellerim kırılsın belki yeni iktidar bizi görür oyalanmaktan vaatlerden bıktık yemezler

 16. Emine dedi ki:

  Mayıs 1967 doğumluyum 2005 de sgk lı olarak işe girdim ve 2013 işden çıktım 3300 günüm var nasıl ve ne zaman emekli olurum
  Saygılar

 17. Kazım dedi ki:

  Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Askerlik borçlanması haricinde , emeklilik için isteğe bağlı sigorta kanunu varmıdır ?

  İyi çalışmalar..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet kalan primlerinizi isteğe bağlı sigorta ile doldurabilirsiniz.

 18. Kazım dedi ki:

  15.03.1965 doğumluyum. SSK Başlangıç tarihim 01.06.1984. 1987’de Kısa Dönem (8 aylık) vatani görevimi tamamladım.
  01.06.1988 yılında yabancı dil eğitimi ve part time iş amacı ile İngiltere’ye gittim 16 ay sonra TR ye dönüş yaptım. 2009 ve 2019 yılları arasında Irak’ta yaklaşık 72 ay resmi çalışma izniyle özel şirketlerde çalıştım. 02.04.2019 günü Hiper tansiyon ve Kronik Şeker hastalığı nedeniyle sağ tarafım felç oldu. Eşimin emekliliği üzerinden SGK tarafından ilaç ve fiziki tedavi haklarımı kullandım. Ancak halen rahatsızım. Felç olduğum gün ile şimdiki durumum arasında %30 düzelme ancak var. SGK 4a Hizmet gün toplamım 3,464 gündür. İşsizim. Masa başı iş haricinde , ayakta ve hareketli çalışacak gücüm yoktur. Pasaportuma göre yurtdışı borçlanma yapmak istedim , ancak Irak ile T.C arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması yokmuş ve faydalanamayacağım söylendi. Nasıl emekli olabilirim ve ne yapmalıyım ? Saygılar.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öncelikle engelli raporu için başvuru yapmalısınız. İngiltere’ de çalışma durumunuz var ise borçlanma yapabilirsiniz. Bunun haricinde çıkacak engel oranına göre Kalan günleri isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilirsiniz. Askerliği de borçlanabilirsiniz.

 19. Sinan dedi ki:

  Merhaba,
  4/1-C’liyim (4965 gün calisma süresi) ve 2015’te calistigim kamu kurumundan ayrildim. O tarihten bu yana emeklilik sistemine herhangi bir ödemem bulunmamaktadir. Sistemden cikarak birikimlerimi alabilmek icin nereye basvurmaliyim?
  Not: Su an yurtdisinda ikamet ediyorum.
  Saygilar,

 20. Sinan dedi ki:

  Merhaba,
  4/1-C’liyim (4965 gün calisma süresi) ve 2015’te calistigim kamu kurumundan ayrildim. O tarihten bu yana emeklilik sistemine herhangi bir ödemem bulunmamaktadir. Sistemden cikarak birikimlerimi alabilmek icin nereye basvurmaliyim?
  Saygilar,

  1. Sinan dedi ki:

   Not: Su an yurtdisinda ikamet ediyorum.

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Prim iadesi talebinizi Ankara emekli sandığı emeklilik daire başkanlığına yapmanız gerekmektedir.

  3. Sinan dedi ki:

   Tesekkürler!

 21. KADER KYS dedi ki:

  merhaba ,
  Eşim 63 yaşında .1982 İŞE GİRİŞ TARİHİ .toplam 1325 gün primi var. Yaştan emeklilik hakkı için 1800 tamamlaması gerekiyor mu ? gerekiyorsa emekliliğe müracaat etmeden önce askerliğini ödeyerek 1800 güne tamamlayabilir miyiz. Böyle bir hakkı var mı ?bu arada askerliği 24 ay .
  AYDINLATIRSANIZ SEVİNİRİM

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba

   1800 güne tamamladıktan sonra % 60 engel raporu da alması gerekmektedir.

 22. M Figen ozbey dedi ki:

  Dogum borclanmasi yaptım. Fakat sadece 324 güne ihtiyacım vardı. 720 gün olarak borclandirildim e devlet üzerinden. Bu hatayı nasıl düzeltebilirim. Ne yapmam gerek.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İkametgahınızın bağlı bulunduğu sgm ye giderek düzelttirebilirsiniz.

 23. Zakir dedi ki:

  1300 günüm var paramı geri alabilirim

 24. Tuna dedi ki:

  Merhaba, babam 51 yaşında yaşı doldu ama prim eksik eksikliğin nedeni ise bağkur’dan ssk ya geçerken 4 yılının yenmesi kabul edilmemiş o yıllar şuan emekli olması gerekiyor yaşı geçti, 3884 primi var ama prim eksik nasıl bir yol izleyebiliriz yardımcı olursanız seviniriz?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Geriye dönük askerlik borçlanması yapabilir. Kalan günlerini de isteğe bağlı olarak ödemek zorunda. Başka türlü eksik günlerini tamamlama hakkı bulunmamaktadır.

 25. lyla dedi ki:

  Merhaba, iyi günler dilerim.
  Annem 01.01.1956 doğumlu. 1982 yılında sigorta başlangıcı var ve toplam 1200 gün. 1 kız 2 oğlan 3 çocuğa sahip. Annem Emekli olabilir mi? Olursa nasıl bir yol izlemeliyiz. Teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğumlar sigorta başlangıcından sonra oldu ise 3 çocuk için 6 yıl toplam gün olarak 2160 gün borçlanabilir. kalan günlerini isteğe bağlı ödeyip 3600 günle emekli olabilir.

 26. Gokhan Senel dedi ki:

  Merhaba,

  ilk sigorta (SSK) girisim 01 Mart 1987, prim gunum 3900, yasim 50.
  ( 1967 dogum)
  Eksik olan prim gunlerini borclanarak nasil emekli olabilirim.
  Tesekkurler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Geriye dönük sadece askerlik süreniz kadar borçlanabilirsiniz. Kalan günlerinizi isteğe bağlı sigorta ödeyerek doldurabilirsiniz.

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1986 ile 23.05.1988 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5375’dir.

  2. Gokhan Senel dedi ki:

   Merhabalar,

   Cevabiniz icin cok tesekkur ederim. Buna gore 5375-3900= 1475 gunum kalmis yani istege bagli olarak 4 sene daha prim odersem prim gunumu tamamlamis olarak emekli olmaya hak kazanabilirim dogrumu acaba?
   Bu arada askerlik borclanmam yok zira saglik sorunlarindan askerlik yapamadim.
   Simdiden tesekkurler.

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilik şartlarınıza göre hesaplamanız doğrudur. Fakat isteğe bağlı sigorta 4b statüsündedir (Bağ-Kur) Son 3,5 senede yani 1260 günde ödediğiniz statü neyse ordan emekli olursunuz. Bağkur emeklilik şartları farklıdır. Mümkünse Çalışarak gününüzü doldurun.

  4. dilek dedi ki:

   tarım sigortalısı olarak 4/a dan ödeyemez mi?

  5. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tarım sigortası 4 b kapsamındadır.

 27. Kadir dedi ki:

  1800 gün primim var 1974 sigorta girişim 1961 doğumluyum prim borcumu ödeyip emekli olabilirmiyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1-)Mervcut prim gününüze göre çalışma işgücünü en az yüzde 60 oranında kaybettiğinize dair rpaorla emekli olabilirsiniz.

   2-) Askerlik süresince borçlanıp kalanı İsteğe bağlı sigorta ödeyerek 3600 prim gününü tamalayarak emekli olabilirsiniz.

   Emeklilik yaşınızı ve sürenizi doldurmuşsunuz. Tek eksiğiniz prim gün sayısı

 28. muzaffer dedi ki:

  işe giriş tarihim 1990 4a gün sayım 3600 emekli olabilirmiyim

 29. şengül dedi ki:

  merhaba ben 1971 doğumluyum.1992 işe girişim var.3205 günüm var. çocuk borçlanması yaparak 3600 kısmı emeklilik yapabilir miyim. emeklilik yaşım 49 görünüyor ama primlerim bitmemiş olacak . ne zaman emekli olabilirim?

 30. Vasfi Aşçılı dedi ki:

  27/06/1962 doğumluyum
  • SSK İlk İşe Giriş Tarihi 01.09.1979
  • SSK 20.10.1992 kadar 2140 günüm var.
  • 01.07.1993 isteğe bağlı sigortalı oldum 1999 yılına kadar da ödenen prim gün sayım 1560 gün
  • Toplam 3700 gün sayım var.
  • Normal emekli olabilme şartlarımı biliyorum .(5000 gün /yaş/yıl)
  • 1988 mayısında 18 ay askerliğimi yaptım .
  • (askerlik borçlanması yapmadım)
  • İsteğe bağlı Sigortalılığım kabul edildikten sonra ise o günkü yasalardan yararlanarak 1994 yılından 2011 nisan 13 üne kadar esnaflık yaptım. Toplam 17 yıl (hiç bağ-kurlu olmadım iş yeri de benim üzerime idi.)
  1- 1998 yılı itibari ile 3640 gün yapıyor . *Erken emeklilik için 3600 günüm dolmuş oluyor . *Yıl olarak da 19 yıl dolmuş oluyor. *Yaş olarak da 36 oluyor. Erken emeklilik için yaş 55 olduğuna yılı beklemem gerekmiyor mu?

  2- İsteğe bağlı sigortada geriye dönük 2002 de bir af var idi ve de bu dönemde ssk matbu dilekçesi ile bir yapılandırma müracaatım vardı. Bununla ilgili olarak resmi bir dönüş olmadı için dolayısı ile geriye dönük ödeme yapılamadı ve tarihsel olarak da geçmiş oldu.

  3- Farklı dönemlerde resmi iadeli taahhütlü olarak bu isteğimi dönemler içerisinde talep etmeme rağmen gelen yanıtlar olumsuz ya da çok komik yanıtlar oldu.

  4- Yapılandırma ile ilgili mektup gönderdiklerini söylediklerinde ise tanıdığım posta dağıtımdaki arkadaşları bu konuda seferber ettim ve yıllar sonra zayi olarak buldum ki gönderilen bu kıymetli evrakı bir şekilde bulduk .Bulduğumuzda ise adi posta olarak gönderilmiş olduğunu tespit ettik.
  5- SSK ;Aslında geriye dönük talebin olduğu gün bizlere imza karşılığı vermeleri gerekirken vermeleri bir kusur; ikinci bir hata gönderdikleri yapılandırma dilekçeme ve yapılandırmayı adi mektup olarak göndermesi ikinci bir kusur değil midir ki ve de sonuçta elime geç ulaşması 2002 deki bu geriye dönük boşluklarımı dolduramadım. Burada bir mağduriyet yok mudur? Bununla ilgili ne yapılabilir. (o dönemdeki talep dilekçelerim ve de gelen yanıtları mevcut; Kurumda yapmış olduğum Yapılandırma isteğime gelen araştırmalarım sonucunda geç ulaştığım kurumun gönderdiği yapılandırma mektubu da elimde)

  Sizden ricam şuan için normal emeklilik için eksik görünen 1300 günü geriye dönük gerekirse askerliği 550 gün borçlandıktan sonra geriye kalan 750 günü geriye dönük tamamlayabilirim. Daha özeti hemen emekli olabilmek için sizce nasıl bir yol haritası izlemeliyim ve siz nasıl yardımcı olabilirsiniz. 22/03/2017
  Vasfi Aşçılı

 31. fethi dalcı dedi ki:

  saygılar 16/08/1961 dogum tarihi ssk giriş 01/02/1980 ödenmiş 900 gün bagkur giriş 30/03/2007 çıkış 24/02/2016 yaşdan bağkurdan nasıl emekli olabilirim yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim

 32. fatma dedi ki:

  1960(yas 57) dogumlu 2005 yılı sıgorta baslangıcı olan bır bayan hangı sartlarda emeklı olabılır?Yastan emeklı olabılır mı?Yada borclanma yaparak nasıl emeklı olabılır?

 33. Tuncay dedi ki:

  1960 dogumluyum 1978. Ssk girisi var yas bi hayli dolu 450 gun eksik var emekli olabilirmiyim

 34. sedat dedi ki:

  Merhaba belki yanlış anlamış olabilirim o yüzden emin olmak için şu şekilde tekrar sormak istiyorum. Diyelimki Bağkurda 65 yaşını doldurmuş fakat 12 yıl pirim ödemesi bulunan bir kişi, yüzde32 oranında borçlanma beyanında bulunma hakkına sahipmidir? Yani, 12yıl X 0.32=3,84yıllık prim tutarını borçlanıp tek seferde ödereyerek, toplam bağkur primini 15 yıla tamamlayıp bağkurdan erken emekli olma hakkı varmıdır? yazıdaki so cumleden bumu kastediliyor acaba?

 35. sedat dedi ki:

  merhaba, “”Emeklilikte prim eksiği olanlar için borçlanma miktarı ise yüzde 32 olarak belirlenmiştir.”” demişsiniz. Bunun kaynağı varmıdır acaba? nereden ayrıntısını görebiliriz?

  1. SGK Merkezi dedi ki:

   Tabi daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz eğer lütfen alo 170 SGK danışma hattını arayabilirsiniz

  2. sedat dedi ki:

   cevabınız için teşekkür ederim. belki yanlış anlamış olabilirim o yüzden emin olmak için şu şekilde tekrar sormak istiyorum. Diyelimki Bağkurda 65 yaşını doldurmuş fakat 12 yıl pirim ödemesi bulunan bir kişi, yüzde32 oranında borçlanma beyanında bulunma hakkına sahipmidir? Yani, 12yıl X 0.32=3,84yıllık prim tutarını borçlanıp tek seferde ödereyerek, toplam bağkur primini 15 yıla tamamlayıp bağkurdan erken emekli olma hakkı varmıdır?

  3. ayşe dedi ki:

   Danışma hattınız böyle birşey olmadığını söylüyor. Bu konuda sizler yardımcı olabilirmisiniz.

 36. asya dedi ki:

  2100 günüm var isteğe bağlı ödedim yıllardır ödeyemiyorum 54 yaşındayım geriye dönük ödeme yapılabirmi teşekkürler

 37. ayhan dedi ki:

  1969 nisan doğumluyum,1982 nisan sigorta başlangıcım var,şu an 4200 gün ödenmiş primim var.ekim ayında SGK ya gittim,bağkurlulara geriye dönük prim borç ödeme varmış ama SGK lılara yok dediler,Kasım ayında olma ihtimali nedir.halk arasında kasımda yaşı dolup prim eksiği olanların geriye dönük borç ödemesi olacağı söylentisi var doğrumudur.

 38. cumali dilmen dedi ki:

  ben 30 09 1962 doğumluyum 30 12 1979 da ilk sigorta başlangıcım toplam primim 2050 gün 20 ay askerliğim var yurt dışında KATAR DA 11 yıl çalıştım sponsor 2 yıl oturum yaptı sonra başka sponsora geçtim 9 yıl oturum yapmadı 9 yıl türkiyeye gelemedim ÇALIŞTIM ben bu oturumum olmayan 9 yılı nasıl alabilirim nasıl emekli olabilirim lütfen bana yardım edin

 39. Faruk dedi ki:

  Merhaba annem 05.01.1961 doğumlu. 1991 yılında Bağkur primi yatırmaya başladı. Toplamda 3600 gün Bağkur 12 aydır da isteğe bağlı tarım sigortası yatırıyor ve devam ediyor. Ne zaman emekli olabilir.

 40. Aydin dedi ki:

  1984 ssk var 4050 günüm var 1966 doğumluyum 1991 1992 1997 1998 tarihleri arası esnaflık yaptım maliye kaydim var fakat bağ-kur kaydim yok geriye dönük borçlanma yapmıyorum nasıl emekli olurum nezaman emekli olurum

  1. Aydin dedi ki:

   1984 ssk girisliyim 4050 günüm var 1966 doğumluyum 5250;doldurmak gerekiyormus ama geçmişte esnaflık yaptım maliye kaydim var bakır kaydim olmadığı için geriye dönük borçlanma nasıl yaparım bana yardımcı olurmusunuz

 41. MEHMET SAKIZ dedi ki:

  Babamı 1860 günü var 1987 başlangıç 65 yaşında nasıl emekli olabilir. Teşekkürler

 42. duran ertekin dedi ki:

  1977 başlangıcım var 61 yaşındayım 1000-1200 gün arası sigortam var bu en son çıkan yasadan yararlanabilir miyim, ne kadar prim ödemem gerekir teşekkür ederim

 43. bilal dedi ki:

  ben 05.01.1962 doğumluyum sigorta girişim 01.08.1978 . toplam 4500 sigortada günüm var askerliği borçlansam hemen emekli olurmuyum.

 44. Ercan Su dedi ki:

  1968 doğumluyum, 1981 yılında ssk lı oldum, 3 yıl ssk primim ödendi. Devamında ise 16 yıl bağkurlu oldum. son olarakta 2010-2014 yılları arasında toplam 1 yıl yine ssk primim ödendi. 2015 yılında sgk’ya giderek bağkur ve ssk ‘mı birleitirdim. Ancak bağkurda 53 yaş sınırına girdiğim için maaş bağlanamıyor. SSK’da ise 46 yaş, yani yaş şartım tutuyor ancak son 1261 günün ssk dan ödenmiş olması gerekiyormuş benimse 375 günüm ödendi. Sormak istediğim şu ki; Ağustos 2016 torba yasa ile gelen prim affı uyarunca ödenmesi gereken son 1261 günlük primi ödeek suretiyle emekli olabilecek miyim…Teşekkür ederim.

 45. Ceren dedi ki:

  Ahmet Açıkgöz bugün erken emeklilik çalışmasının olmadığını prim gününü doldurmuş olanların yaşını beklemek mecburiyetinde olup ancak öyle emekli olabileceklerini Avrupa standartlarıyla eş değer şekilde yaşayan” Ülkemizi”Avrupa standartlarıyla kıyaslayarak kendilerince bahanelerini söyleyip son noktayı koymuş!!! Peki yaşımızı ve yılımızı doldurduk ama prim günümüz eksik bizim için geriye dönük ödeme imkanı sağlamamak için kimle neyle nasıl kıyaslayacak bahane üretecekler acaba!!!

 46. FÜSUN dedi ki:

  merhaba Yusuf bey
  Benim sigotalı yılım ve yaşım dolu 1985 girişliyim. 1.4.1968 doğumluyum. Ama pirim gün eksiğim var. 2 çocuğum var ama yetmiyor. Bu son torba yasadan yararlanabilirmiyim. 2 yıl normal gün var 2 de çocuk doğum borçlanması yapıcam. şu andada bu yüzden çalışıyorum.heycanla cevabınız bekliyorum.

  SAYGILARIMA

 47. ORKUN dedi ki:

  YAŞIM DOLDU FAKAT PRİM EKSİĞİM VAR.PRİM EKSİKLİĞİ OLANLAR İÇİN TASARI VARDI KESİNLESTİ Mİ EMEKLİ OLUNABİLİYOR MU YOKSA PRİM YATIRMAYA DEVAM Mİ ETMEM GEREKİYOR ?

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 48. cahit dedi ki:

  Sayın Yetkililer 3.Haziran 2016 Tarihinde basındaçıkan sigorta eksiği olanlara borçlanma hakkı bu yılın sonuna kadar çıkma ihtimali varmı.bilgi rica ederim.

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Bu konuda kesin bir bilgi vermek çok zor.

 49. Efil baş dedi ki:

  03.02.1998 yılında sigorta girişim var 1961 doğumluyum yaşım doldu ancak 5200 gün ödenmiş primim var ne zaman emekli olabilirim

 50. Meryem ALAN dedi ki:

  01/17/1973 doğumluyum işe giriştarihi 03-04-1987 3336 günüm var 1440 çocuk borçlanması arada çok boşluk var nasıl emekli olurum.3 çocuğum var

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Doğum borçlanması yaparak prim günlerinizi arttırabilirsiniz. 5150 prim gününe ulaştığınızda emekli olabilirsiniz. Yaş şartını sağlamış oluyorsunuz.

 51. Erol Avkaya dedi ki:

  4 yıllık yıpranma payı 1 yıl yapıyor eğer geçerli ise hemen başvurabilirmiyim?

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 52. Emrullah Subaşı dedi ki:

  Doğum tarihim 1956 sigorta girişim 1982 şimdi toplam da 1800 günüm var geriye dönük borçlanma yapabilir miyim

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Henüz böyle bir uygulama yapılamıyor, Emrullah Bey.

 53. Aysun dedi ki:

  1990 yılının mart-haziran dönemi memuritetten girisim var,dahasonra evlenip işi bıraktım.2002 yılında ssk giriş yaptırdım.2679 gün ssk 2010 ğün istege baglı bagkurumvar.47 yasındayım 1969 dogumluyum ama emeklı olamıyorum 2 cocugum var ,1993 ve 2004 dodumlu prım gunum eksik oldugunu soyluyorlar ancak 2017 kasım ayında emeklı sartlarım doluyormus dogum borclanması işime yaramıyormus nasıl emeklı olabilirim tsk.

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Hizmet birleştirmesi yaparsanız 2 çocuk için doğum borçlanma yapabilirsiniz. SSK’dan 1 çocuk için borçlanma yapabilirsiniz. En erken 3600 prim gününden emekli olabilirsiniz, Aysun Hanım.

 54. ayşe dedi ki:

  06 02 1966 dogumluyum sigorta girişim 1989 iki dogum var 2964 gün prim günüm var dogum borçlamasından yararlana bilirmiyim nasıl emekli olurum

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Doğumlarınız sigorta girişinizden sonra ise doğum borçlanması yapabilirsiniz, Ayşe Hanım.

 55. burhan dedi ki:

  Suan yaşım doldu fakat prim eksikligi oldugu icin emekli olamadim her ay ssk yatiriyorum yeni cikan bir yasa var mi emekli olabilmek icin.

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Henüz kesin bir karar bulunmuyor, Burhan Bey.

  2. kadir dedi ki:

   SGK da geriye dönük ödeme çıktımı ???

  3. Yusuf Karataş dedi ki:

   Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor, Kadir Bey.

 56. ercana celik dedi ki:

  sayın yetkili , doğum borçlanma yapmak istiyorum : iş girişim tarihi 13.101997 ; doğum yaptığım tarihi 11.07.1996 , nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Doğumdan sonra SSK girişiniz olduysa doğum borçlanması yapamıyorsunuz.

 57. Nimet dedi ki:

  20 04 71 dogum tarihi 08 10 88 ise giriş yaziyor fakat staj var iki sene. 1440 gün 2 cocuk icin dogum borclanmasi ödedim 2011 de. ?. 10 90 tarih ise baslama. 5526 gun var. Sorum: dogum borçlanmasi tarihi one çeker mi? Teşekkürler

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Doğum borçlanması tarihi öne çekmemektedir, Nimet Hanım.

 58. menderes dedi ki:

  ben 15 06 1968 dogumluyum 17 07 1984 ise giris tarihim 4800 gun turkiyede 730 gun de yurtdisinda o ulkenin bir firmasinda o ulkenin sigorta primim var bunu turkiyedeki gunume eklenebilirmi ve ne zaman emekli olabilirim

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   SGK müdürlüklerine giderek yurt dışı borçlanması yapıp günlerinizi saydırabilirsiniz, Menderes Bey.

 59. Nuri dedi ki:

  Ben 1983 ssk girisim var 1100 gunum ssk 600 gunum bagkuda var geriye donuk borclanma yapabilirmiyim

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Geriye dönük borçlanma durumu hakkında detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz, Nuri Bey.

 60. Melis dedi ki:

  Beim sigorta başlangıç tarihim 1982 1400günüm birde doğumum var şu an çalışmıyorum amekl olma şansım varmı toplu ödeme yaparak

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Toplu ödeme yaparak emekli olamıyorsunuz. Doğum borçlanması yaparak pprim günlerinizi arttırabilirsiniz, Melis Hanım.

 61. elmas dedi ki:

  yasını doldurmus olanlara gerıye donuk odeme varmı

  1. Selahattin Demir dedi ki:

   yok