ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İstifa Eden İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir mi ?

İstifa Eden İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir mi ?
09.01.2020

İstifa eden işçinin işsizlik maaşı alması çoğu durumda söz konusu olmamaktadır. İşsizlik maaşı; iş akdi, işveren tarafından iptal edilmiş olan işçilerin iş bulacağı süreye kadar geçimini sağlaması için verilmektedir. Kendi isteği ile işten ayrılan bir işçiye işsizlik maaşı verilmesi söz konusu olmamaktadır.

İşsizlik maaşı alabilmek için:

 • İşveren tarafından iş akdinin sonlandırılmış olması gerekmektedir. İşçinin işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekmektedir.
 • İşten çıkarılmadan önceki son 120 günlük sürede işsizlik sigortasının ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Son 3 sene içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Sözleşme feshinin sona erdirilmesinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurmak gerekmektedir. Aksi halde işsizlik maaşı hakkı yanacaktır.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşı almak için işten atılma sebepleri de disiplinsizlik ya da ahlaksızlık gibi sebeplerle olmamalıdır. İşçi eğer haklı sebeplerle işten çıkarılmış ise bu noktada işsizlik maaşı hakkının yanması da söz konusu olabilmektedir. İşsizlik maaşı alırken, eğer kişi istifa etmiş ise ancak bu istifa haklı sebeplerle olmuş ise bu noktada işsizlik maaşı alması söz konusu olabilmektedir.

İşsizlik maaşı almak için öncelikli olarak prim gün sayılarının ödenmiş olması gerekmektedir. İşsizlik maaşı alan kişiler, sigorta prim teşvikinden de faydalanabilmektedir. Öte yandan işsizlik maaşı, kişinin yeni bir iş bulması ile sonlanmaktadır.

İstifa Edenler için İşsizlik Maaşı Almak Mümkün mü?

İstifa eden kişiler için işsizlik maaşı yasal olarak mümkün olmamaktadır. Haklı sebepler nedeni ile istifa eden kişiler, bu noktada yasal olarak hakkını arayabilir. İş kanunu kapsamında haklı fesih durumunda olan kişiler işsizlik maaşı alabilmektedir.

Buna göre haklı fesihler ise:

 • İstismar edilmek
 • Hak edilen maaşların ve ödemelerin alınamaması
 • Mobbing uygulanması
 • İstifaya zorlanma
 • İş ahlakına uygun olmayan davranışlar ile karşılaşmak
 • Tatil haklarının verilmemesi
 • Maaşın saklanması ya da düşük gösterilmesi
 • Kişinin istifaya zorlanması

Bu gibi durumlarda işçi yasal hakları için işsizlik maaşı talebinde de bulunabilir.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı koşulları arasında öncelikli olarak işten işveren tarafından çıkarılmış olması gerekmektedir. Ancak eğer çalışan kişi mobbing ya da farklı sebeplerle (haklı sebeplerle) istifa etmiş ise bu gibi durumlarda işsizlik maaşı ödemesi için yasal haklarına başvurabilir.

Buna göre işsizlik maaşı alma şartları ise:

 • İşsizlik maaşı almak için 3 sene içerisinde en az 600 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir.
 • İşten ayrılmadan önceki son 120 günde hizmet akdine tabii olarak çalışıyor olmak gerekmektedir.
 • Son 3 senede 600 gün primi olan çalışanlar 6 ay maaş almaktadır.
 • 900 gün primi olan kişiler 8 ay maaş almaktadır.

Haklı İş Akdi Feshinde İşsizlik Maaşı Alması

Haklı sebeplerle iş akdinin feshedilmesi hallerinde kişi eğer mahkeme tarafından haklı bulunursa, işsizlik maaşı almaya hak kazanmaktadır. Eğer iş koşulları, işçinin çalışmasını engelleyecek kadar zorlu ise, iş yerinde istismar, taciz ya da işçinin hakkı olan tatil, ödeme gibi unsurların alınamaması durumlarında işsizlik maaşı almak mümkündür.

Ancak haklı bir sebebi olmadan istifa eden kişilerin işsizlik maaşı alması mümkün olmamaktadır. Haklı fesih ile istifa eden kişiler, haklı olduklarını mahkeme huzurunda ispat ederse, işsizlik alma hakkına sahip olmaktadır. Ancak bu durumda sürecin mahkemeye taşınması gerekmektedir. Mahkeme eğer işçinin haklı olduğuna karar verirse, işsizlik maaşı ve işinin tüm hakları verilir.  

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre Ödenir?

İşsizlik maaşı ödemeleri ödenen prim sayısına göre belirlenmiştir. İşsizlik maaşı almak için son 3 sene farklı işyerlerinde bile olsa en az 600 gün prim ödemesi gerekmektedir. Bu noktada işten ayrılmadan önceki 120 gün boyunca eksiksiz prim ödeme şartı aranmaktadır. Maaşın süresi de yatırılmış olan prim gününe göre belirlenmektedir.

Bu detaya göre son 3 senede 600 gün primi olan kişiler 6 ay boyunca işsizlik maaşı alabilmektedir. Bunun dışında son 3 sene boyunda 1080 gün primi yatmış olan kişiler 10 ay boyunca işsizlik maaşı ödemesi alabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Ödenir?

İşsizlik maaşı ödemesi kişinin çalıştığı gün süresine göre belirlenmektedir. Kişinin prim gün sayısının yanı sıra maaşı da hem ödenecek tutarı hem de maaşı ne kadar süre ile yatacağını belirlemektedir.

Buna göre:

 • Eğer işçi son 3 senede 600 prim günü çalışmış ise 6 ay boyunca işsizlik maaşı alır.
 • Eğer işçinin son 3 sene 900 gün primi varsa 8 ay boyunca işsizlik maaşı almaktadır.
 • Son 3 senede 1080 gün primi olan kişiler 10 ay boyunca işsizlik maaşı almaktadır.

İşsizlik maaşının ne kadar olacağına ise kişinin ödenen maaş ve sigorta tutarları dikkate alınmaktadır. Özellikle yüksek maaş alan kişilerin alacağı ödenekler artmaktadır. İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40’ı olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşı 4A’lı olan kişilerin alacağı bir haktır. Sigortalılar, haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıkları durumda işsizlik maaşı almaktadır.

Fakat prim koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir. İşsizlik maaşının ne kadar yatacağı ise çalışan kişinin aldığı maaşa göre değişmektedir. Yüksek maaş alan kişilerin alacağı işsizlik ücreti de yükselmektedir. Bu işsizlik maaşı ise Genel Sağlık Sigortası primleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İşsizlik Maaşı Alanların Sigortası Devam Eder mi?

İşsizlik maaşında sigorta devam etmektedir. İşsizlik maaşı alan kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri Türkiye İş Kurumu tarafından ödenmektedir. Özellikle işçinin kendileri ve bakmakla yükümü oldukları kişilerin de sağlık hizmetlerinden faydalanması mümkün olmaktadır. Ancak bu süreç yalnızca olası sağlık sorunları için geçerli olmaktadır. Bunun dışında bu süreler emeklilik hesabına aktarılmamaktadır.

İşsizlik maaşı alan kişilerin iş bulması durumunda işsizlik maaşı kesilecektir. Eğer kişi bildirim yapmadıysa, bu durumda ödenmiş olan işsizlik maaşları ise faizi ile geri alınmaktadır. Öte yandan istifa eden kişilerin işsizlik maaşı alması söz konusu olmamaktadır. Haklı fesih tanımına giren durumlarda işsizlik maaşı alınabilse de öte yandan haksız fesihlerde işsizlik maaşı alınması söz konusu değildir.

Emekliler İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

Emeklilere işsizlik maaşı verilmemektedir. Emeklilik sebebiyle iş akdi sonlandırılmış olan kişiler, 15 sene 3600 gün şartı ya da 25 sene 4500 gün koşulu ile işten ayrılmış kişilerin işsizlik maaşı alması söz konusu değildir. Özellikle askere gitmek için işten ayrılan kişiler, askere giden kadarki süreç boyunca da işsizlik maaşı alması mümkündür. İşsizlik maaşı için yapılması gereken en önemli unsur iş akdinin sonlandırılmasından sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurulması gerekmektedir.

30 günü geçmesi halinde, İşkur maaş hakkı yanmaktadır. Bunun dışında işsizlik maaş miktarı da çalışma sırasında alınan maaşa göre değişmektedir. Yüksek maaş alan kişilerin işsizlik ücreti de artmaktadır. Ancak bunun sonucu ise brüt asgari ücretin yüzde 80’i olmaktadır. En düşük işsizlik maaşı 812 TL iken, en yüksek işsizlik maaşı 2 Bin 20 TL olmaktadır.

İşsizlik Maaşı Alan İş Bulursa Maaşı Kesilir mi ?

İşsizlik maaşı alan kişi, maaş aldığı süre içerisinde eğer yeni bir iş bulup sigortalı olarak çalışmaya başlarsa, durumunu İŞKUR’a bildirmek zorundadır. Bildirim sonrası ise, işsizlik maaşı alan kişinin maaşı kesilecektir. İşe başlayan kişi, İŞKUR’a bildirim yapmazsa ve daha sonra bu tespit edilir ise, aldıkları tüm işsizlik maaşı faizi ile geri alınacaktır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Süre Var mı ?

İşten ayrılan kişi, işsizlik maaşını eksiksiz alabilmesi için İŞKUR’a 1 ay içerisinde başvurması gerekiyor. 1 ay sonra başvuru yaparsanız eğer, başvuru yapmadığınız sürelerin maaşını alamazsınız.

BAĞ-KUR’lu Olanlar İşsizlik Maaşı Alabilir mi ?

Yeni çıkan yasa ile Bağ-Kur’lu olan vatandaşlarda işsizlik maaşı alabilecekler. Esnaf Ahilik Sandığı kanunu ile Bağ-Kur’lu olan bir vatandaş, işyerini kapattıktan sonra İŞKUR’a başvuru yaparak işsizlik maaşı alabilir.

İş-Kur İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır ?

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik Maaşına Kredi Alınabilir Mi?

Yorumlar

 1. nejla dedi ki:

  ben 17 yildir ozel bir sirkette calisiyorum rahatsizligim yuzunden yuzde 68 engelli oldum calismakta zorlaniyorum is yerimiz mevsimlik gorunuyor ama ben bu isirkette 4100 gunum var kendim cikarsam tazminatimi alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sağlık nedenleri nedeni ile bu işyerinde çalışamayacağınızı raporda belirtirlerse sağlık nedeni ile ayrılarak kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 2. Baran dedi ki:

  Merhaba, 5 yıldır taşeron olarak bir belediyede çalışmaktayım. 2 ay içinde istifa edeceğim, maaşımın hukuksuz şekilde düşürülmesi sebebiyle haklı fesih yapacağım ancak 28 eylül – 19 ekim 2019 tarihleri arasında askerlik nedeniyle ücretsiz izindeydim. İşsizlik maaşı alabilir miyim acaba? teşekkürler…

 3. Kaya dedi ki:

  Merhaba 15.10.2019 tarihinde işten çıkarıldım işsizlik maaşına başvurdum hak kazandım. 30.10.2019 tarihinde yeni Bi işe başladım ordanda 01.11.2019 tarihinde belli sebeplerden dolayı çıkarıldım tekrardan işsizlik maaşı alabilirmiyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tekrar başvuru yaparak işsizlik maaşını almaya hak kazanırsınız.

 4. Adil dedi ki:

  Merhabalar,

  01.01.2019 tarihinde işten çıkartıldım ve şubat ayı itibarı ile işsizlik maaşı almaya başladım. 1,5 ay önce çalışmaya başladım ancak işimden memnun değilim. 3 aylık işsizlik maaşı hakkım kaldı. İşten ayrılmayı düşünüyorum. İşsizlik maaşım tekrar bağlanır mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   120 gün dolmadığı için kalan işsizlik maaşını alma hakkınız mevcut.

 5. gülhan dedi ki:

  merhabalar, çalıştığı iş yerinde sigortalı gün olarak 600 günüm var. hamilelik sonrasında 6 aylık ücretsiz izin hakkımı kullandırmıyor. ayrıca burada çalışmadan önce işsizlik maaşı aldım.şuan çalıştığım iş yerinden istifa etmem durumunda işsizlik maaşı alabilir miyim?
  teşekkürler…

 6. BİROL YILDIRIM dedi ki:

  7YİL ÇALIŞTIĞIM YERDEN BABAM AĞIR HASTALANDIGİ İÇİN ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM YALNIZ İŞTEN ÇIKTIĞINDAN BABAMIN HABERİ HALA YOK İŞTEN ÇIKARILAN 2 AY OLDU İŞSİZLİK ALABILIRMIYIM

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer sizi iş yeri çıkardı ise işsizlik maaşına hala başvurabilirsiniz.

 7. Özgür dedi ki:

  Ben işi bıraktım tazminat alabilirmiyim iş vern 1 senedir düzgün mağış alamadım bayramlarda beni parasız bıraktı bende işi bıraktım tazminat alabilirmiyim ve nasıl alabilirim..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşi bırakırken maaş ödemelerindeki düzensizliği sebep gösterip noterden iş akdinizi fesih edip dava açmanız gerekiyordu.

  2. Özgür dedi ki:

   Mağış ları 4.5 aydır karta yatıyordu normalde elden alıyordum nasıl olcak peki

  3. Mustafa dedi ki:

   Merhaba ben 8 aydır çalıştığim iş yerinden hastalığım 4 ay sürecegi için ayrıldım kendi isteğim ile istifa ettim acaba işsizlik maaşı alabiliyor muyum elimde hastalığı ma dair belgeler var ameliyat oldugum ve çalışamayacak durumda olduğum için belgeleri mevcut

 8. yusuf dedi ki:

  merhaba ben 10 yıldır aynı iş yerinde çalışıyordum şehir değiştirmek zorunda kaldığım için istifa ettim işsizlik maaşı alabilirmiyim ?

 9. SERKAN SALMAN dedi ki:

  MERHABALAR YAKLAŞIK OLARAK 4 SENEDİR ÇALIŞMAKTAYIM ŞUAN ÇALIŞTIM ŞİRKETTE YENİ Bİ ŞİRKET ALDI VE BİZLERE YENİDEN SÖZLEŞME YAPILDI FAKAT ESKİ ÇALIŞTIM FİRMA YENİ OLAN FİRMAMIZ SÖZLEŞME ÇOK AĞIR MADDELER VAR PARA CEZASI ARTI BEN BU İŞE BAŞLARKEN TEKNİK SERVİS ELEMAN OLARAK BAŞLADIM AMA YENİ SÖZLEŞMEDE SATIŞ ELEMANI OLARAK BAŞLACAM BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMESEM TAZMİNATIMI İHBARIMI ALABİLİRMİYİM ACABA ?

 10. esra dedi ki:

  merhaba ayaklarımda rahatsızlık var sebepsız şişiyorlar calıştıgım yer iplik fabrıkası vater elemanıyım işim geregı 8 saat boyunca ayaktayım 4 yıldır fabrıkadayım kendı ıstegımle ayrılmaya karar verdım durumu goruyorlar tazmınat ve işsızlik maaşından hak talep edemeycegimi söylediler bır mümkün yolu yokmu ?

 11. hayrettin furtuna dedi ki:

  merhaba ben hastaneye yatarken işten cikarildim rapor parasi alabilirmiyim

 12. SEFA dedi ki:

  Merhaba, ben iş yerimden 15.04.2019 tarihinde işten ayrıldım. Ayrılma sebebim iş yerindeki çalışanlarla anlaşamam. İşsizlik maaşı alabilmem için HAKLI FESİH yapmam gerektiğini söylediniz. HAKLI FESİH için SGK ya dilekçe yazmam yeterli mi? iş mahkemesine mi gitmeliyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerinde ki insanlarla anlaşamamanız haklı bir fesih sayılmaz.

 13. Kadir dedi ki:

  Merhaba ben suanki işyerine 4 ay önce girdim. Ondan önce işsizlik ödeneği alıyordum. Suanki çalıştığım işyerinden kendim ayrıldım. 5 aylık bir işsizlik mâasi ödeneği kalmıştı bundan suan yararlana bilirmiyim acaba

 14. Ünal keleş dedi ki:

  Bi restorantta yüzde on usulü çalışıyordum, gece eve giderken 4 kişi tarafinda gaspa uğradim demirle vurdular kolum dirsekten kırılmış 1 ay rapor yazdı doktor, iş yerinden ariyip Gelecekmisin işe dediler yok Ameliyat oldum çalışamam şuan dedim, muhasebeciyi arayıp istifa ettiğimi söylemişler. Ben işsizlik maaşı başvurusu yaptım, işkur dan kendiniz istifa etmişsiniz diyerekten, İşsizlik maaşı alamazsınız cvp ı geldi…Bu erik birseymi ne yapmam gerekiyor, Adlı vaka raporu da normal 1 aylık raporumda mevcut

 15. elvan dedi ki:

  3 yila yakin çalisiyorum ve mecburen adres degisikligi nedeni ile mecbur gitmeliyim kidem ve işsizlik maasi alabilimiyim acaba?

 16. Faruk dedi ki:

  Mrb 30.06.2018 de kendi isteğimle işten ayrıldım,09.07.2018 de askere gittim. Askerden geleli bi kaç gün oldu işsizlik maaşı alabilirmiyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba

   Askerden önceki işyerinden askerlik nedeni ile ayrılmışsanız ve işyeride işten çıkışınızı askerlik nedeni ile işlem yaptı ise işsizlik maaşı alabilirsiniz. Normal istifa ise alamazsınız.

 17. enes dedi ki:

  merhaba bulunduğum şirkette 13 senedir çalısıyorum 6 aydır maaslarımız düzensiz yatıyor son 2 ayın maaşını almadım şuan işten ayrılsam işsizlik maaşı ve haklarımın tamamını alabilirmiyim

 18. Binnur dedi ki:

  3yil calistigim isyerinden istifa edersem issizlik talep edebilirmiyim

 19. Zafer dedi ki:

  Meehabalar ben 4 yildir ayni yerde calisiyorum.ve yillik izin hakkim gasp ediliyor. Isten cikarsam issizlik maasi alabilir miyim?.tesekkurler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yıllık izinlerin kullandırılmaması işçi için haklı fesih sebebi. Noter aracılığı ile haklı fesih talebinizi ihtarname ile göndermeniz gerekiyor. İşyeri itiraz eder iş davaya dönerse mahkeme sonrasında işsizlik alabilirsiniz.

 20. uğur solmaz dedi ki:

  merhabalar.. 8 aydır çalıştığım iş yerinden 2 aylık maaş ödemelerimiz yatırılmadığı ve iş yerinde ki olumsuz çalışma şartlarından dolayı istifam istendi istifa ettim. işsizlik maaşı alabilir miyim ? şimdiden teşekkür ederim…

 21. musa erdogdu dedi ki:

  sayın ilgili şu an çalıştığım iş yerinde yirmi aydır çalışıyorum ama baskılardan dolayı hiç huzurlu değilim işten kendim çıkarsam işsizlik maaşı alabilirmiyim son üç yıda 600 den fazla sigorta günüm var yardımcı olursanı sevinirim iyi günler.

 22. mustafa dedi ki:

  ben firinda calisiyorum 16 17 saat caliaiyoruz ama gelen cezalarida biz oduyoruz isi biraktim issizlik maasi alabilirmiyim

 23. Turgay dedi ki:

  Kendi istedim ile işten ayrıldım işsizlik maaşı alabilirmiyim

 24. Zübeyde dedi ki:

  4 yıldır sigortalı çalışıyorum hamileyim işten çıkmak istiyorum tazminat veya işsizlik maaşı alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hamilelik nedeni ile işten çıkmalarda tazminat hakkı doğmuyor.

 25. Aslihan Evci dedi ki:

  5 senelik calisanim asgarî ücret disinda maasima hic zam yapilmadi. Kendi istegimle istifa verdim . Kendi istegimle verdigim istifadan dolayi issizlik maasi alabilir miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kendi istifanızdan dolayı işsizlik maaşı alamazsınız. Asgari ücret dışında zam yapılmaması haklı bir sebep oluşturmaz.

 26. Nevzat dedi ki:

  Ben 47 yasındayim 16 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum iş yerinden ayrılmak istiyorum sağlık sorunlarımdan dolayı yeterli performans sağlayamıyorum işim çok ağır olduğu için fakat iş yeri çıkarmıyor kendin çık diyor ben çıkarsam işsizlik maaşı alamıyorum bu maaştan yararlanmam için nasıl bir yol izlemem gerekir

 27. ibrahim dedi ki:

  Bi iş yerinde 2 yıldır çalışıyorum ve 1 ay sonra evlenicem 4 ay boşluğum olucak işsizlik maaşı alabilirmiyim

 28. Kadir dedi ki:

  Ben 4 buçuk senedir bi işyerinde çalışıyorum maddi yetersizlikten memlekete dönecem işten ayrılma durumunda işsizlik maaşı alabilirmiyim patronla konuştum istifanı vermem diyo nasıl bir yol izlemek gerekir teşekkürler

 29. BAYRAM K dedi ki:

  MERHABA
  İŞVEREN KIDEM TAZMİNATI VERMEDEN İŞÇİYE İŞSİZLİK MAAŞI ALMA DURUMU VAR MIDIR ?

 30. Ayse dedi ki:

  Ozel sektorde calisiyorum 15 sene oldu ssk baslangicim 1995 kendi istegimle istifa ettim tazminatimi alabiliyorum ama icsizlik parasini alabilrmiyim tesekkurler

 31. hale kara dedi ki:

  1994 sigorta başlangıcım var var fakat ara ara çalışmadıgım için yaklaşık 4200 iş günü sigortam var. Şimdiki iş yerimde 2.5 sendir çalişmaktayım ve yogun çalışma temposu yüzünden istfa etmek istiyorum kıdem tazminati ve işsizlik parası alabilir miyim

 32. Tolga dedi ki:

  4.5 s3nedir ayni frmada çalışıyorum .kendi isteyimle isten ayrilacagim.ayrilma nedeni1 y3ni eve g3ctim ve ulasim cok zor.issizlik maasi alabilirmiyim

 33. ebrunur dedi ki:

  merhaba ,ben 87 dogumluyum üç yıldır bir şirkette çalışıyordum üniversite okuyorum okudugum şehirde şirketin bir lokasyonu yok geçiş yapamıyorum okuluda bırakamıyorum işten çıksam öğrenci olacağım için işsizlik ödeneği alabiliyor miyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ancak işten çıkartılırsanız işsizlik maaşı alabilirsiniz. Öğrenci olmanız engel teşkil etmez. Kendiniz istifa ederseniz alamazsınız.

 34. Ergun dedi ki:

  11 yıldır aynı işyerinde çalışıyor
  İş yerimiz iki ortak
  Ve biriyle anlaşamıyoruz
  Kendim ayrılırsam
  Kıdem tazminatı
  Ve işsizlik maaşı alaberilirimiyim

 35. Mustafa iscan dedi ki:

  Merhaba ben kpss sınavına hazırlanmayı düşünüyorum hem sınav hemde iş ikisi bir arada zor olur benim için yürütemem bu sebepten dolayı istifa etsem işsizlik ödeneği alabilirmiyim???

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İstifa etmeniz halinde işsizlik ödeneği alamazsınız. KPSS bunun için geçerli bir sebep değil.

 36. Rıdvan dedi ki:

  Merhaba. 7 yıldır çalıştığım şirketten istifa ettim sebebi ise yıllık izinim verilmiyor içerde 36 günlük yıllık izinim var istifa edeli 2 ay oldu ve halen işsizim.. İşsizlik maaşı ndan yararlanabilirmiyim ? Ayrıca tazminat hakkımda doğar mi ?

 37. Cetin dedi ki:

  Kendi isteğimle işten ayrıldım işsizlik maaşı alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Haklı nedenle fesih sebebiniz yoksa işsizlik maaşı alamazsınız.

  2. Ayse dedi ki:

   14senedir ayni is yerinde calisiyorum ve kendi istegimle istifa ettim kidem tazminatini abiliyorum icsizlik maasi alabilirmiyim

  3. abubekir dedi ki:

   Hakli nedeniyle fesih varsa mahkeme sonuclanmadan işsizlik maaşi alamammi?

 38. Burak dedi ki:

  3600 15 yıl dan faydalanıp istifa edip tazminat alabiliyorum bndan sonra işsizlik maaşı alabilirmiyim.

 39. Evrem dedi ki:

  Merhaba . İşe yeni girdim yaklaşık 1,5 ay oldu . Nişanlı olduğumu ve evleneceğimi söylemiştim . Evlilik iznine ayrılmam gerekeceği için izin vermiyorlar. Bu sebepten ayrılmak zorunda kalacağım . İşsizlik maaşı alabilir miyim ?

 40. Ozan dedi ki:

  merhaba guvenlik gorevlisiyim istifa etmek zorunda biraktirlar beni issizlik maasi alabilirmiyim 1 bucuk senedir calisiyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İstifa ettiyseniz işsizlik maaşı alamazsınız. Ancak mobbing uygulandı ise dava açabilirsiniz.

 41. Hüseyin Eray dedi ki:

  Merhaba 1 hafta sonra kasık fıtığı ameliyatı olacam. Kargo firmasında çalışıyorum malum işim çok ağır olduğu için rapor süresi bitince kendi isteğimle istifa etsem kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Hüseyin Bey,

   1999 yılı öncesi girişiniz olup, Kargo şirketinde en az 1 yıllık çalışmanız var ise Kurumdan yazı alarak emekli tazminat alabilirsiniz. Aksi takdirde hastalığınız nedeni ile tazminat alamazsınız.

 42. Nurgul dedi ki:

  Dogum nedeni ile isten ayrilirsak issizlik maasi alinabilirmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Doğum nedeni ile işten ayrılmak işsizlik maaşı şartlarının dışında kaldığından işsizlik maaşı alamazsınız.

 43. Sema dedi ki:

  Merhaba özel sektörde 4 ay çalıştım ama düşme sonucu belimde 2 kemiğin kırık oturmam yasak ağrı artışı oluyor sürekli. 3 ay boyunca raporluydum ama iş yerinden sürekli imada bulunuyorlardi bende istifa etmek zorunda kaldim. Ayrıca zaten yerime yeni birisini almışlar. Işsizlik maaşı alabilir miyim ?

 44. adem karasu dedi ki:

  yaklaşık 4 senedir aynı yerde çalışıyorum iş ortamı genel olarak cilt rahatsızlığına yol açan kimyasalarla dolu dolayısıyla alerji yapıyor bu kimyasallar bende ve aşırı sıcak bir ortam var.bu nedenle işten kendi isteğimle ayrılmak istiyorum işsizlik maaşı alabilirmiyim.teşekkürler.

 45. Mustafa kılıç dedi ki:

  Merhaba.17 yıldır belediye çalışanıyım 14 yıldır kadroluyum yaş olmasada prim günüm doldu.emekliliği evde beklemek istiyordum fakat bu gerekceyle çıkarsam işsizkik maaşı alamam diye biliyorum ama kalp ritim sorunumdan dolayı 2 yıldır düzenli ilaç kullanıyorum bu hastalık gerekçesiyle istifa edip işsizlik maaşı alabilirmiyim ve daha sonra emekli başvurusu yapıp evde yaşımın dolmasını bekleyebilirmiyim ki kalp sorunumdan dolayı zaten çalışmak istemiyorum köye gidip bahçe evinde yaşamak istiyorum bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum

 46. alican dedi ki:

  Merhaba.
  Benim işyerimde işe geç kalmalar yarım gün izin alıp gitmeme durumlarında gitmediğin saatler 3 ile çarpılıp maaştan kesiliyor. Benim bu durumda iş sözleşmemi fesih etme hakkım varmı. Bizden kesilen paraların toplamı bir ay boyunca 2 günden fazla olamaz diye bir şey okudum. Bu sebepten dolayı işten ayrılmak istesem nasıl bir yol izlemeliyim.

 47. Merve yıldırım dedi ki:

  Merhaba ben işten hamilelik nedeniyle çıkartıldım 10 ay oldu başvuru yapsam kabul olur mu

 48. Ayşe dedi ki:

  Merhaba hamile olduğum için cocuguma bakacak kimse olmadığından evlilik tazminatı alıp işten ayrıldım bu sebeple işsizlik maaşı alabilirmiyim?

 49. sadi dedi ki:

  slm ben özel bir şirkette 12 senedir çalışıyorum iş yeri sürekli kapatacağım diyip duruyor bu da benim psikolojimi bozuyor 1 ay sonra 3.çocuğum olacak onun için tedirginim kendimi iş konusunda güvene almak için suan işten çıkarsam bana tazminat ödemesi yapacak ama işten kendim çıktım diye yazı istiyorlar bu durumda o kağıda imza attığım taktide işşizlik maaşı alabiliyor muyum 4561 sigorta süremvar bilgi verirseniz sevinirim

  1. SGK Merkezi dedi ki:

   İşten kendi isteğiniz dışında ayrıldığınız taktirde tazminat alamamaktasınız

 50. hatice dedi ki:

  Yaklasik 3 yildir calistigim isyerinden dogum sonrasi izinim bitince ayrilmayi dusunuyorum. Ayrilinca tazminat ve issizlik maasi alabilecek miyim

  1. SGK Merkezi dedi ki:

   İşten çıkartılmanız halinde alabileceksiniz. Diğer sorularınız için lütfen 170 SGK hattını arayınız

 51. Sadettin dedi ki:

  İşten ayrılmak istiyorum işsizlik maaşı alabilir miyim? Şu an için haklı bir sebebim yok

  1. SGK Merkezi dedi ki:

   Durumunuzu bilmediğimizden dolayı lütfen Alo 170 Danışma hattını arayınız

  2. Mustafa dedi ki:

   2yildir çalıştığım iş yerinden agi ve bayram mesaisi ödenmediği ayrıldım işsizlik maaşı alabilirmiyim

 52. Elvan FINDIKLI dedi ki:

  iyi günler. Ben elvan fındıklı özel bir anaokulunda okul öncesi öğretmenliği öğretmen kadrolarında çalıştıktan sonra koordinatör öğretmen olarak görev yaptım. son 5-6 aydır ücretimi patronum ekonomik güçlükleri gerekçe göstererek aldığım maaşı 1600 tl den 1300 tl ye düşürdü bende hoşgörü gösterek kabul etim. maaşımı diğer tüm öğretmenlerede uyguladığı gibi banada 3-4 parçada ödemesinede ses çıkarmadım. ancak bu dönemde kötü muamele bağırıp çağırmalar kapılar çarpmalarına daha fazla dayanamayıp işimdem istifa ettim. hala son maaşımıda alamadım. patronum daha sonra ödeyeceğini söyledi. arada istifa etmeden 15 gün önce haber vermediğim için tazminat hakkı olduğunu ancak bunu uygulamak istemediğini söyleyip iyi niyetini sunurken aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi takdir edersinizki mesleğim çok hassas eğer hakkımda hiç haketmediğim halde bir karalamaya maruz kalırsam bir daha iş bulamak gibi bir durumla karşılaşmamak için paronumun tüm söylediklerini kabul etmek durumunda kaldım. sizden ricam işsizlik fonundan faydalanmak ancak eski patronumlada karşı karşıya gelmek istemiyorum. nasıl bir yol izlemem gerekir bana bir yol gösterirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar diliyorum.

  1. SGK Merkezi dedi ki:

   Özel durumunuzdan dolayı lütfen bağlı bulunduğunuz ildeki SGK’ya başvurunuz

 53. İlknur dedi ki:

  Dört yıldır özel sektörde çalışıyorum.hic bir şekilde senelik izinlerimi kullandırmadılar, resmi tatillerde çalıştırdılar, maaşlarımı sürekli gecikmeli veriyorlar, son zamanlarda sürekli bağırmaya ve hakaret etmeye başladılar ben bu firmadan istifa ederek ayrılırsam işsizlik maaşı alabilir miyim? Çıkışımı istiyorum vermiyorlar tazminat ödememek için istifa ettirmeye zorluyorlar, başka bir gelirim olmadığında ve işsizlik maaşı alamam diye bende istifa edemiyorum bu durumda ne yapabilirim?

 54. Esra KARATAŞ dedi ki:

  Merhaba , 5 Aydır çalıştığım yerdden kendi isteğim ile ayrılmak istiyorum psikolojik rahatsızlıklarım oldu ve babaannemi kaybettim işe konsantre olamıyorum . işsizlik maaşı alabilirmiyim istifam halinde . ve hastalık 59 saat çalışıyoruz

 55. salih dedi ki:

  selamın aleykum ben kendıgı ıstegımle ısten ayrıldım sebebı ıse sureklı gece olması ve gun gectıkce saglık durumum cok kotuye gıdıyodu mecbur bırakmak zorunda kaldım tazmınatımı aldım fakat işsizlık maaşını vermedı devlet pırım sayım 4552 tsklr kolay gelsın yardımcı olursanız sevınırım 2 aydan bellıde ıs bulamıyorum

 56. Osman dedi ki:

  Esim su an çalıştığı işyerinde is kazası geçirdi ve sol elinin uç parmağını kaybetti simdi isten ayrılmak istiyor eğer bu durumla isten kendi isteğiyle ayrılırsa tazminat veya işsizlik maaşı alabilirmi

 57. meryem celi dedi ki:

  Ben mart ayinda bi sektorde calisiyomdum kendim istifa ettim yeni kanuna cikti dediler issizlik parasi alabiliyorsun dediler alabilirmiyim

 58. baris dedi ki:

  Merhabalar ben isten cikarildim ve 3.5 ay issizlik maasi aldim is bulduktan sonra dondurdum ve ise basladim 9 bucuk ayda ha calistim cikis vermedikleri icin istifa ettim kalan 4.5 aylik hakedisimi alabilirmiyim…

 59. Hakan dedi ki:

  Ben işten çıktıktan sonra 9 ay işsizlik maaşı almayı hak ettim,daha sonra işe başladım,şimdi kendi isteğim ile işten çıkarsam geri kalan işsizlik hakkımı alabilirmiyim

 60. Abdullah dedi ki:

  Merhaba ben sitede güvenilk olarak çalışıyodum çalışma saatleri 8 saat olması gerekitken 12 saatti ve eleman eksikliğini bahane edip devamlı mesai ve hiç izin vermeden çalıştırıldık bu şartlar ağır geldiği için istifa etmek zorunda kaldım ve şuan işsizlik maaşına başvurmak istiyorum başvurabilirmiyim

 61. Ceren dedi ki:

  Hastenede Fizyoterapi Teknikeri olarak çalışıyorum , Dgs ile Fizik tedaviyi kazandığımda işte ayrılmak zorunda kalacağım ve maddi durumum yetersiz kalıyor, bu maaşı alamazsam okuyamayacağım, istifa ettiğim takdir de işsizlik maaşı alabılır mıyım bu bir haklı sebep olarak gösterilebilir mi?

 62. Ayfer dedi ki:

  Merhaba
  Ben kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Yaşım 47 ve çalışma koşullarım ağır. Artık çalışmak istemiyorum. İşsizlik maaşı almam mümkün mü. Tazminat hakkım da var mı. Yaklaşık olarak 4 yıldır bu işyerinde çalışıyorum.
  Teşekkür ediyorum

 63. Meryem kirtik dedi ki:

  Bende 3 yıllık çalıştığım özel bir firmadan istifa ettim.istifa sebebim ise şöyle; hamileydim ve doğum iznine çıktım ve cikarkende işe geri dönmeyeceğimi belirttim bu sebeple de çıkışımı doğum iznim bittikten sonra yapmaları gerekti.rapor bitiminde de ohal kararı nedeniyle kendileri cikaramiyacaklarini benim istifa etmem gerektiğini söylediler. Bende istifa ettim. Bu durumda işsizlik maaşı alabiliyor muyum?

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   İşsizlik maaşı alamıyorsunuz.

 64. ERTAN AYGÜL dedi ki:

  eşim rahim ameliyatı geçirdi, ameliyat öncesi ve sonrası senelik izinleri de dahil olmak üzere ameliyatıyla ilgili de toplam 40 iş günü rapor aldı.üç aylık ücretsiz izin talebinde bulunduk.Fakat iş yeri kabul etmediği için sağlık sebeplerinden dolayı istifa dilekçesi sunarak işten ayrıldı. Bu durumda eşim işsizlik parası alabilir mi? Zaten iyileştiği anda çalışmaya tekrar başlayacak.İlgilenir cevap verirseniz çok mutlu olacağız.Teşekkürler.

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   İstifa ettiği için işsizlik maaşı alamıyor. Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 65. filiz dedi ki:

  çağrı merkezinde çalışıyorum 3 ekim 2014 de şe başlamıstım ama faranjit üst solunum yolları hastalıgını kronik yaşıyorum ve oturmaktan kilo aldım basım sürekli ağrıyor. bu nedenlerden kaynaklı yanı işimin sağlıgımı olumsuz etkilemesinden kaynaklı istifa etmek istiyorum işsizlik maası yada kıdem tazminatı tarzı haklarım var mı?

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   İşten kendiniz ayrılırsanız, tazminat ve işsizlik maaşı haklarınız bulunmuyor.

 66. TÜRKER ÖZDAMAR dedi ki:

  MERHABA,BEN 1995 SİGORTA GİRİŞLİYİM.KENDİM İSTİFA ETMEK İSTİYORUM.4900 GÜN PİRİM DOLDURDUM…TAZMİNATIMI ALABİLİRMİYİM… İSTİFA ETMEK İSTEDİĞİMİ İLETTİM, AMA İŞTEN ÇIKMAMA İZİN VERMEDİLER.. BENİ YILLIK İZİNE YOLLADILAR… NE YAPMAM GEREKİYOR… 13 YILDIR ÇALIŞIYORUM.. İŞİM STRES VE YOĞUN ŞEKİLDE BUNALIMA GİRDİM. SAĞLIĞIM BOZULDU… TEŞEKKÜRLER..

  1. Hürcan Karataş dedi ki:

   Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 67. Arife dedi ki:

  Merhaba , özel sektör de çalışıyorum Şuan evlilik sebebiyle istifa etmek istiyorum tazminat daha fazla almak için fakat sağlık sorunları yaşadığımdan asıl işten ayrılıyorum bu durumda işsişlik maaşı alabilir miyim? Teşekkürler

  1. Hurcan Karatas dedi ki:

   Evlilik sebebini belirtirseniz işsizlik maaşı durumu farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.