SGK

İş Kazası Tutanağı Nasıl Doldurulur

İş kazası tutanağı meydana gelen olayı detaylarıyla ispatlamak için işveren tarafından hazırlanan bir belgedir. İş kazası tutanağı nedir diye merak edenler, özellikle bu belgenin ne zaman ve kim tarafından doldurulması gerektiğini bilmelidir. İş kazası formu kazanın meydana geldiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde ve işveren tarafından doldurulmalıdır. İş kazası bildirim formu kazazede ve kazaya ilişkin bilgileri kapsar. Tanıklar, iş yeri hekimi tarafından yapılan müdahaleler ve kaza fotoğrafları da tutanakta yer almalıdır.

İş Kazası Nedir?

İş kazası işle ilgili olan ve çalışanların yaşadığı kazalardır. “İş kazası nedir?” hakkında detaylı bilgi almak için https://www.ssk.biz.tr/is-kazasi-nedir/ yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Kazası Tutanağı Nedir?

İş kazası tutanağı SGK’nın kaza sonrası doldurulmasını zorunlu kıldığı bir belgedir. İş kazasından sonraki en geç üç gün içerisinde doldurulmalıdır. İş kazasında tutulacak tutanak yasal bir zorunluluktur. Bu belgenin bahsi hem Sosyal Sigortalar Kanunu’nda hem de İş Kanunu’nda geçer.

SGK iş kazası bildirim tutanağı, işveren tarafından tüm detayları içerecek şekilde tutulur. İş kazası bildirim formu nasıl doldurulur noktasında çoğu işverenin bilgi eksikliği olduğu söylenebilir. Bu belge oldukça kapsamlı olduğu için dikkatli doldurulmalıdır.

Öncelikle kaza geçiren işçinin kimlik bilgileri açık şekilde yazılmalıdır. İş yeri sicil no, kimlik numarası, açık adres, iş yerinde çalıştığı pozisyon yazılmalıdır. İş kazası tutanağında olması gerekenler arasında kazaya ilişkin detaylar da vardır. Kazanın oluş yeri, zamanı, nedeni anlatılmalıdır. Kaza sırasında çalışanın gerekli koruyucu donanımları kullanıp kullanmadığına değinilmelidir.

İş kazası formu doldurma sırasında tanıkların belirtilmesi, sonraki süreçler için önem arz eder. Kazayı gören tanıkların isimleri rapora eklenmelidir. Bu tanıkların ifade ya da diğer süreçler hakkında kesinlikle baskı altına alınmaması ve yönlendirilmemesi gerekir. İş kazası analiz formunda ismi geçen tanıklar, özgür iradeleriyle ifadelerini belirtebilmelidir.

İş Kazası Tutanağı Nasıl Olmalı?

İş kazası tutanağı olaya ilişkin bütün detayları içerecek şekilde düzenlenmelidir. İş kazası formu hem işçinin hem de işverenin haklarının korunması yönüyle önemlidir. Tutanak doldurmayan işverenler, suçlu duruma düşer ve idari cezalarla karşılaşır. İş kazası tutanağı sorgulama sonucunda böyle bir belge ortaya çıkmazsa işçiler de iş kazasının getirdiği haklardan yararlanamaz. Tutanak olmadan bu haklardan yararlanması için işçinin hastanede iş kazası geçirdiğine dair rapor tutturması ve bu raporla SGK’ya başvurması gerekir.

İş kazası değerlendirme formu, olay yeri fotoğraflarını da içermelidir. Böylece kazanın nasıl olduğunu anlamak mümkün olur. İşverenin kaza yerinde bulunmaması, kazayı geç öğrenmesi gibi durumlar için SGK gerekli süreyi tanımıştır. Tutanağın doldurulması için olayın gerçekleştiği günden itibaren üç iş günü beklenebilir. Bu sürenin geçirilmesi halinde işverene idari para cezası uygulanır.

İş Kazası Tutanağı Nasıl Yazılır?

İş kazası tutanağı nasıl yazılır noktasında o anki imkânlara göre boş bir kâğıda el ile ya da bilgisayar ortamında yazılması mümkündür, şeklinde bir yanıt verilebilir. Tutanağa eklenen bilgileri kalemle yazabilirsiniz. Ancak gerekli teçhizat varsa bilgisayarda daha detaylı ve anlaşılır şekilde tutanak hazırlamak mümkündür. İş kazası tutanağı Word üzerinden yazılabilir. İş kazası tutanağı Excel olarak da hazırlanabilir. Belgenin nasıl hazırlandığından çok içeriği önemlidir.

Tutanak yazılırken iş yeri hekimi tarafından yapılan müdahalelerden bahsedilmelidir. Öte yandan ilk yardım uygulamalarının farklı biri tarafından yapılması halinde buna da değinilmelidir. Tanıkların olayı detaylarıyla ifade etmesi sağlanmalıdır. Belgede tanıkların isimleri ve ifadeleri yer alabilir. Aynı zamanda tanıkların kimlik bilgileri, iş yerindeki görevi ve olay yerinde neden bulundukları da değinilmesi gereken bilgiler arasındadır.

İş Kazası Tutanağı Örneği

İş kazası tutanağı örneği her iş yerinde bulunması gereken bir formdur. Bu form iş yerinde hazır bulunduğu takdirde tutanak doldurmak daha kolay hale gelir.

Forma kaza geçiren işçinin kimlik, nüfus, görev yeri ve adres detayları verilerek başlanmalıdır. Bilgiler ne denli detaylı olursa sonrasındaki süreç de kolaylaşır.

Sonrasında kazaya ilişkin detaylar anlatılmalıdır. Kazanın nasıl olduğu, tanık ifadeleri, fotoğraf ve kroki eklenmelidir.

Mümkün olması halinde kazalının ifadesi ve imzası da eklenmelidir. Bu sayede tanık ifadeleri ile karşılaştırma yapılabilir. İşçi ifade vermesi için asla zorlanmamalıdır.

Son kısımda iş yeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının görüşüne değinmek gerekir. Hekimin ve iş güvenliği uzmanının kimlik bilgileri de verilmelidir. İş kazası tutanağı örnekleri daha faklı biçimlerde de çeşitlendirilebilir. Ancak temel olarak belgede bu bilgiler yer almalıdır.

İş Kazası Tutanağı Tutulmazsa Ne Olur?

İş kazası tutanağı tutulmazsa işveren için idari yaptırımlar söz konusu olur. Tutanak için verilen üç günlük süre aşıldığı takdirde de ceza uygulanır. İş kazası tutanağı tutulmazsa ne olur sorusunun işçi açısından sonuçları vardır.

İş kazasının getirdiği tazminat, ödenek gibi haklardan yararlanmak için tutanak önemlidir. Ancak işçi hastaneden rapor alarak tutanak yerine kullanabilir.

Olayın açık ve net biçimde iş kazası olduğunun anlaşılması rapor almak için gereklidir. Bu noktada kolluk kuvvetleri de devreye girer. Olayın şüpheli olması durumunda kolluk kuvvetleri de tutanak tutar. Tüm bu belgeler olayın kaza olduğunu kanıtlamak açısından önemlidir.

Yasal Yaptırımlar

Yasal yaptırımlar, tutanak tutulmadığı takdirde söz konusudur. İşveren tutanak tutmadığı için ceza ödemek zorunda kalır. İş kazasının bildirilmemesi halinde ödenen güncel ceza miktarı 3 bin 825 TL şeklindedir.

Hak Kayıpları

Hak kayıpları hem işveren hem de çalışanlar için söz konusu olabilir. İşverenler, kazada kendilerini savunmak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için mutlaka tutanak tutmalıdır. Kaza geçiren işçi de iş kazasının sağladığı haklardan yararlanmak için tutanağa ihtiyaç duyar. Tutanak olmaması, kazanın iş kazası olup olmadığının tespitini güçleştirir.

Soruşturma Güçlükleri

Soruşturma güçlükleri kazanın anlaşılması noktasında ortaya çıkar. Olay anında tutanak tutulmadığı için kazanın meydana gelişine ilişkin detaylara ulaşmak güçleşir. Tanıklar da sonradan olayın meydana geliş şeklini hatırlamakta zorlanabilir.

Sigorta Ödemelerinde Sorunlar

Sigorta ödemelerinde sorunlar nedeniyle iş kazası geçiren çalışanlar gelir kaybı yaşar. Sigortalıya iş kazası nedeniyle geçici iş göremezlik, sürekli iş göremezlik ödeneği verilir. Aynı zamanda meslekte kazanma gücünün en az %60 oranında kaybedilmesi halinde malullük aylığı ödemesi yapılır. Bu ödemelerden yararlanma noktasında tutanağın önemi büyüktür.

İş Kazası Tutanağından Sonra Ne Yapılır?

İş kazası tutanağından sonra kazanın bildirilmesi gerekir. Bildirim Sosyal Güvenlik Kurumunun sisteminden en geç üç gün içerisinde yapılmalıdır. Bildirim sırasında tutanak sisteme yüklenmelidir. Bu sayede Sosyal Güvenlik Kurumu kaza hakkında bilgilendirilir.

İş Kazası Bildirimi

İş kazası bildirimi SGK sisteminden yapılabilir. Bildirim için verilen süre üç iş günüdür. Bu süreyi aşmamaya dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda bildirimin eksiksiz ve tutanak üzerinden yapılması da önemlidir. Zamanında yapılmayan bildirimler işverenin ceza almasına yol açar. İş Kazası Bildirimi hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Kazası Raporu

İş kazası raporu kazanın nasıl olduğunu kanıtlayan en önemli belgedir. Belgede kaza yapan kişiye ve kazanın oluş şekline ilişkin detaylar yer alır. Aynı zamanda olay yerinin resimleri de rapora eklenir. Belgede tanık ifadeleri ve iş yeri hekiminin değerlendirmeleri yer almalıdır. İş Kazası Raporu hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

SGK İş Göremezlik Raporu

SGK iş göremezlik raporu iş kazası sonrası yetkili hastaneler aracılığıyla verilir. İş göremezlik derecesine göre sağlanan haklar değişiklik gösterir. İş gücü kaybı %10’dan fazla ise sürekli iş göremezlik geliri ödenir. Geçici durumlarda geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Gerekli durumlarda malullük aylığı da bağlanabilir. SGK İş Göremezlik Raporu hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

İş kazası tutanağı nasıl olmalı?

İş kazası tutanağı kazaya ilişkin tüm detayları içermelidir.

İş kazası tutanağı tutulmazsa ne olur?

İş kazası tutanağı tutulmazsa işverene ceza uygulanır.

İş kazası tutanağı nereye bildirilir?

İş kazası tutanağı SGK’ya verilir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir