Genel

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarına Yapılandırma Geliyor

Zorunlu genel sağlık sigortası borcu olanlar için önemli bir gelişme yaşandı. GSS kapsamında olanlar için yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödeme imkânı verilecek. Prim borcunun anaparasını Nisan ayına kadar ödeyenlerden ise gecikme faizi ve gecikme cezaları da silinmiş olacak.

Genel Sağlık Sigortası Borcu Olanlara Avantaj

Sigortalı olarak bir işte çalışmayan ya da anne veya baba, eş üzerinden bakılmakla yükümlü olmayan kimseler için genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası primleri, devlet hastanelerinde ücretsiz muayene ve tedavi olmayı kapsıyor. Bu durumda olan kimseler için genel sağlık sigortası primlerinin ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Bu kapsamda 18 yaşından sonra GSS yükümlülüğü başlıyor. Lise ya da benzeri eğitimlerine devam edenler 20 yaşına, üniversite eğitimine devam edenler ise 25 yaşına kadar prim ödemekten uzak duruyorlar. Ancak bu yaşta olmalarına karşılık okullarını bitirip herhangi bir işte olmayanlar bu grupta yer alıyorlar.

Genel Sağlık Sigortası primi ödeme zorunluluğu ise 1 Ocak 2012 tarihinden beri uygulanıyor. İlk yıllarda prim tutarları, aile gelir durumuna göre 3 kademeli olarak belirlenirken, okulunu bitirmiş olan çocukların işe girmemeleri halinde aileler büyük borçlar ile karşılaşmışlardı. Bu yüzden 2017 yılında bir düzenleme yapıldı ve kademeli prim uygulamasına son verilmişti. Zorunluluk dahilindeki herkesten buna göre brüt asgari ücretin yüzde 3 oranında prim alınma uygulamasına geçildi. Bu kapsamda 2020 yılında aylık 88,29 TL olan prim ödemesi çalışanların maaşlarından tahsil ediliyor. Sigortalı olarak çalışmayanların ise bu tutarları kendilerinin ödemesi gerekiyor.

Gelir Testi Yaptırılması Gerekiyor

Ancak genel sağlık sigortası ödeme durumu olmayanlar için önemli borçlar ortaya çıkarıyor. Bu bakımdan da ödeme gücü olmayanların primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bunun için ise mutlaka gelir testi yaptırmak gerekiyor. Test sonucu kapsamında hanede yaşayan kimse başına düşen aylık gelir asgari ücretin 3’te 1’i oranından az olduğu takdirde prim ödenmiyor. Buna göre 2020 yılında, genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından ödenmesi için kişi başına düşen gelirin 981 TL’nin altında olması gerekiyor. Üç kişilik bir ailenin net geliri 2943 TL ve üzerinde ise bu durumda prim ödemesi yapılması gerekiyor.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Genel sağlık sigortası prim borcu olanların, daha önce gelir testi yaptırmamış kimselerin ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırmaları için hakkı bulunuyor. Bu tarihe kadar gelir testine başvuran kimseler şayet hane içindeki kişi başına geliri 981 TL ve üzerinde olursa, bu kimseye, zorunluluk oluşmuş tarihten itibaren prim borcu çıkarılmış olacak. Örnek olarak bugün 29 yaşında olan üniversite mezunu genç, 31 Aralık 2017 tarihinde 25 yaşını doldurmuş ise 1 Ocak 2018 tarihinden sonraki borçları hesaplanacak. Eğer hane içindeki kişi başına düşen gelir 981 TL’nin altında ise prim borcu çıkarılmamış olacak.

Borcu Erken Ödeyenlerden Gecikme Faizi Silinecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifi kapsamında ise genel sağlık sigortası prim borçları için önemli bir kolaylık sağlanacak. GSS prim borçları yapılandırma teklif kapsamında Ağustos ayı ve diğer önceki aylara ait olan borçların, 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda prim borç gecikme cezası ve faizleri silinmiş olacak. Diğer borçlar için enflasyon farkı alınıyorken, genel sağlık sigortası prim borçları için faizler talep edilmeyecek. Bu durumda GSS borcu olanlar sadece anaparayı ödeyerek geçmiş döneme ait olan prim borçlarından kurtulacaklar ve hastanelerden de sağlık hizmeti almaya devam edecekler.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir