SGKUncategorized

2024 EK-6 Sigorta Primi Ne Kadar?

2024 Ek-6 sigorta primi; ticari taksi, dolmuş ve benzeri toplu taşıma araçlarında şoför olarak çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda kısmi süreli çalışan sanatçıların ödemek zorunda oldukları bir sigorta türüdür. Ek 6 sigorta primi bu kişilerin emeklilik, sağlık ve işsizlik haklarını korumak için tasarlanmıştır. Ek-6 sigorta primi ne kadar, şartları gibi merak edilen soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

EK-6 SİGORTA NEDİR?

Ek-6 sigorta, 5510 sayılı kanunun ek 6’ncı maddesi kapsamında sigortalılığı düzenlenen bir sigorta koludur. Bu kapsamda sigortalı olan kişiler, ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kısmi süreli çalışanlardır. Bu kişiler çalıştıkları gün sayısını 30 güne tamamlamak için kendi cebinden ek 6 sigorta primi ödemektedirler. Böylece eksik çalışma süreleri tamamlanmış olur ve sigorta haklarından yararlanabilirler.

EK-6 SİGORTA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ek 6 sigorta başvurusu yapmak için öncelikle bu kapsamda sigortalı olma şartlarını sağladığınızdan emin olmalısınız. Bu şartlar şunlardır:

  1. Ticari taksi, dolmuş ve benzeri toplu taşıma araçlarında şoför olarak çalışıyor olmak veya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda kısmi süreli çalışan sanatçı olmak.
  2. Ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olmak.
  3. Kısmi süreli iş sözleşmesine sahip olmak.

Bu şartları sağladığınızda, ek 6 sigorta başvuru formunu doldurarak bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne teslim etmeniz gerekmektedir. Başvuru formunu SGK‘nın resmi web sitesinden indirebilirsiniz.

2024 Sigorta Primleri : https://www.ssk.biz.tr/sigorta-primleri/

Başvuru formunu çalıştığınız işyerinin bağlı olduğu meslek odası veya meslek kooperatifinin onaylaması gerekmektedir. Başvuru formun, kısmi süreli iş sözleşmenizin de eklenmesi gerekmektedir. Başvuru formunuzu elden veya posta yoluyla Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ulaştırabilirsiniz.

NOT: Posta yoluyla gönderirseniz taahhütlü veya iadeli taahhütlü olarak göndermeniz tavsiye edilir. Böylece başvuru tarihiniz postaya verdiğiniz tarih olarak kabul edilir ve herhangi bir mağduriyet yaşamazsınız.

2024 Ek-6 Sigorta Primi Ne Kadar?

Ek-6 sigorta primi sigortalıların beyan ettikleri günlük kazanç tutarının 30 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Günlük kazanç tutarı prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırı arasında olmalıdır. Prime esas günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin brüt tutarıdır. Prime esas günlük kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katıdır. Bu tutarlar her yıl yeniden belirlenmektedir.

2024 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırı 216,69 TL prime esas günlük kazanç üst sınırı 1.625,06 TL olarak belirlenmiştir.

30 Günlük Sigorta Primi : https://www.ssk.biz.tr/30-gunluk-sigorta-primi-ne-kadar/

Ek 6 sigorta primi sigortalıların ödedikleri prim oranına göre değişmektedir. Sigortalılar, işsizlik sigortasına tabi olmak isteyip istemediklerine göre farklı prim oranları ödemektedirler.

İşsizlik sigortasına tabi olmak istemeyenler %32,5 oranında prim ödemektedirler. Bu oranın %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, %12,5’i ise genel sağlık sigortası primidir. İşsizlik sigortasına tabi olmak isteyenler ise, %35,5 oranında prim ödemektedirler. Bu oranın %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, %12,5’i genel sağlık sigortası primi, %3’ü ise işsizlik sigortası primidir. Bu kapsamdaki sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmamaktadır.

Buna göre, 2024 yılı için asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir ek-6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı şöyledir:

  • İşsizlik sigortasına tabi olmayanlar için: 6.500,81 TL x %32,5 x 30 = 6.284,12 TL
  • İşsizlik sigortasına tabi olanlar için: 6.500,81 TL x %35,5 x 30 = 6.864,19 TL

EK-6 SİGORTA EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Ek-6 sigortalılarının emeklilik şartları 5510 sayılı kanuna göre belirlenir. Bu sigortalılar 4A yani SSK kapsamında değerlendirilirler. Bu nedenle emeklilik için aranan yaş, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Bu şartlar sigortalıların doğum tarihlerine ve cinsiyetlerine göre değişiklik gösterir. 2008 yılından sonra sigortalı olanlar için;

  • Emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60’tır.
  • Prim gün sayısı ise 7.200 gündür.
  • Sigortalılık süresi ise 15 yıldır.
  • Ek-6 sigortalılarının emeklilik için başvururken son 126 gün içinde en az 60 gün prim ödemiş olmaları ve çalıştıkları işyerlerinden ayrılmış olmaları da gerekmektedir.

EK 6 SİGORTA BORCU SİLİNİR Mİ?

Ek-6 sigortalılarının ödemedikleri prim borçları zaman aşımına uğrayabilir. Zaman aşımı süresi, borcun doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır. Bu süre içinde SGK tarafından borçluya tebligat yapılmazsa veya borçlunun SGK’ya başvurması olmazsa borç zaman aşımına uğrar ve silinir. Ancak SGK’nın borçluya tebligat yapması veya borçlunun SGK’ya başvurması halinde zaman aşımı süresi durur ve yeniden başlar.

Tarım Sigorası Primleri : https://www.ssk.biz.tr/tarim-sigortasi-ne-kadar/

Ek-6 sigortalılarının borçlarının silinmesi sigortalılık sürelerini etkilemez. Yani borçları silinen aylar da sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak bu aylar için prim ödenmediği için, emeklilik hesabında dikkate alınmaz.

EK-6 SİGORTALI KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Ek-6 sigortalılarının kıdem tazminatı alıp alamayacakları çalıştıkları işyerinin İş Kanunu kapsamına girip girmemesine bağlıdır. İş Kanunu kapsamına giren işyerleri araç sahibi dâhil üç kişiden fazla çalışanın olduğu işyerleridir. Bu işyerlerinde çalışan Ek-6 sigortalıları kendi istek ve kusurları dışında işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilirler.

Kıdem tazminatı, işyerinde geçirilen her tam yıl için brüt ücretin 30 günlük tutarı kadar ödenir. İş Kanunu kapsamına girmeyen işyerleri ise araç sahibiyle birlikte üç veya daha az kişinin çalıştığı işyerleridir. Bu işyerlerinde çalışan Ek-6 sigortalıları İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı alamazlar. Ancak Borçlar Kanunu’na göre diğer bazı tazminat türlerinden faydalanabilirler.

Ek 6 sigorta primi ne kadar, emeklilik şartları, kıdem tazminatı ve diğer detaylar hakkında bilgiler sunduk. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından bize iletebilirsiniz.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir