Emeklilik

25 Yıl Evli Kalan Kadınların Emeklilik Şartları Nelerdir ?

25 Yıl Evli Kalanlara Emeklilik Yasası Çıktı mı? Türkiye sınırları içinde yaşayan ve herhangi bir gelir güvencesi bulunmayan evli ve çalışmayan tüm kadınlarımıza sevindirici haber Meclis gündemine sunulmuş bulunmaktadır. 25 yıllık evli ve çalışmayan, daha önceden çalışmış fakat daha sonra işten ayrılmak zorunda kalan yaş ortalaması 50 ve üzeri ev hanımlarına sevindirici haber.

Türkiye’nin gündemine ara ara gelip giden, ev hanımlarına yönelik çalışmayan ve ev işleri ile uğraşan ve eşi ile evliliği en az 25 yıl ve üzeri kadınlarımıza yönelik emeklilik yasa tasarısı artık meclise sunulmuş bulunmaktadır.

En az 25 yıl ve üzeri yıldır evli olan, yaşı da en az 50 ve üzeri olan çalışmayan kadınlarımızın emekli olabilmeleri için hazırlanan teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonunun gündemine 30.12.2019 tarihi itibarı ile sunulmuştur. Sunulan teklif uzun zamandan beri gündeme gelip gitmektedir.

Yine son olarak 2019 yılının son günlerinde gündemi oldukça meşgul etmiş ve son olarak hazırlanan kanun teklifi ile Meclis gündemine taşınarak ele alınmış bulunmaktadır. Meclis gündemine sunulan teklif yasalaşması halinde beraberinde de bir takım şartların sağlanmasını gerektirmektedir. Yasalaşması halinde sağlanması gereken şartlar ve emekli olabilecek ev hanımlarımıza ilişkin tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Çalışmayan kadınlarımız ile ilgili olarak emekli olabilmeleri için hazırlanan kanun teklifi Meclis’e sunulmuş bulunmaktadır. Buna göre Meclis’e sunulan kanun teklifinin içeriği aşağıdaki gibi olmaktadır.

25 Yıl Evli Kalan Kadınların Kanun Teklifi Detayları

İmza Sahipleri Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2492
Başkanlığa Geliş Tarihi 30.12.2019
Teklifin Başlığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teflik İle evliliklerinde en az 25 yılı tamamlayan ve 50 yaşını doldurup hiçbir şekilde aylık ve gelir almaya hak kazanmamış, sigortalı olmayan kadınların sigortalılık yönünden belli süreler için borçlanarak yaşlılık aylığı almaya hak kazanmaları amaçlanmaktadır.
Teklifin Son Durumu Komisyonda

25 Yıl Evli Kalanlara Emeklilik Hakkı Sunulacak mı?

25 Yıl Evli Kalanlara Emeklilik Hakkı Sunulacak mı? Meclise sunulan Kanun Teklifine göre, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” başlığı kapsamında içeriği ise 25 yıl evli kalan ve çalışamayan ve daha önce çalışmış fakat işten ayrılmak zorunda kalan kadınlarımız için emeklilik tasarısı içeren Kanun Teklifi, 30.12.2019 tarihi itibarı ile konu Meclis gündemine taşınmış bulunmaktadır.

2019 yılı TÜİK verilerine göre Ülke genelinde belirtilen toplam 11 milyon ev hanımının bulunduğu gözlemlenmektedir. Belirtilen Kanun teklifinin gerekçesinde ev hanımlarına yönelik olarak hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Toplumsal düzenin en ağır şartlarında çalışanların ev hanımları olduğu varsayılarak, ev hanımlarına yönelik hiçbir düzenleme olmadığından, ev kadınlarının güçlendirilmesi amacı güderek, ev kadını olarak hayatını idam ettiren kadınlarımız için emekli aylığı alabilmeleri adına herhangi bir şekilde sigortalı olarak çalışmamaları ve sosyal güvenlik sistemi üzerinde kaydı olmama şartı ile emekli aylığı almaları talep edilmiştir.

25 Yıl Evli Kalanların Sigortalılık Süresi

Sigortalılık süresi çalışan kişinin sigortalı olduğu ve prim ödediği süreci kapsamaktadır. Yani sigortalı olan kişinin, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalılığına bağlı olarak, sigortalı olmaya başladığı tarihten emekli olduğu tarihe kadar ve ölmüş olan sigortalı kişilerin de öldüğü tarihe kadar olan süreye denmektedir. Bireyler, sigortalılık süre içerisinde belirlenmiş oranlarda prim öderler ve bu prim sayesinde de devletin hizmeti olan sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

25 Yıl Evli Kalarak Emekli Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

25 Yıl Evli Kalarak Emekli Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? Kadınlarımızın en az 25 yıl evli kalarak emekli olabilmek için hazırlanan Kanun Teklifi 30.12.2019 tarihinde Meclis gündemine taşınmış bulunmaktadır. Meclis gündemine taşınarak sunulan Kanun Teklifi’nin yasalaşması halinde hiçbir şekilde sigortalı olarak çalışamayan ev hanımlarının emekli olmalarının yolu açılmış olacaktır.

En az 25 yıl aralıksız evli kalan ve çalışamayan ev kadınlarımızın emeklilik hayali gerçek olacaktır. Fakat her koşulda olduğu gibi bu kanunun kabul edilmesi halinde yine kadınlarımız tarafından sağlanması gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Kanun Teklifinin kabul görmesi halinde kadınlarımızdan sağlaması istenilecek şartlar aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile hiçbir bağının bulunmaması,
 • İstenen evlilik süresinin en az 25 yıl ve üzeri olması,
 • Bir dönem sigortalı olarak Sosyal Güvenlik Sistemine kayıtlı olarak çalıştığı halde, şu an için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı bulunmaması.

Yukarıda saydığımız şartları taşıyan ev kadınlarımızın, yaş sınırı ve prim gün sayısı esas alınmak şartı ile ayrıca kanun tasarısında belirtilen kazanç sınırları çerçevesinde hesaplanacak tutarlar peşin ödeme ya da borçlanma yaparak yaşlılık aylı almaya hak kazanacaklardır. Her koşulda emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın az da olsa ödeme yapmaları gerekmektedir.

Emeklilikte 25 Yıl Şartı Ne Anlama Gelir?

Kıdem tazminatını alma şartları zorlu olsa da 25 yıl ve 4500 gün ile kıdem tazminatının alınması daha kolaydır. Bunun için gerekli olan şartlar ise şu şekildedir:

 • Bunun için sigortalı olan kişinin iş yerindeki kıdemi en az 1 sene olmalıdır.
 • Sigortalı olan kişinin ilk sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 ve sonrasında olmalıdır.
 • Sigortalı olan kişinin sigorta prim süresi en düşük 4500 gün olmalıdır.

Bu şartları sağlayan sigortalı bazı yapması gerekenler bulunmaktadır. Bu sigortalı olan kişi çalıştığı iş yerinden ayrılmadan önce 25 yıl ve 4500 gün prim ödeme şartını sağladığını gösteren bir yazıyı iş yeri sahibine teslim etmelidir ve böylece kıdem tazminatını talep edebilir. İşveren, eğer sigortalı işçi emeklilikte 25 yıl şartını tamamladıysa ve 4500 günlük prim ödemesi de şartlara uyuyorsa bu kişinin kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

SSK’lı olan bireylerin de 25 yıl şartı kapsamında emekli olabildikleri durumlar vardır. Şimdi de bu konuyu inceleyelim.

Ev Kadınlarının Emekli Olabilmeleri İçin Meclise Sunulan Kanun Teklifinin Metni!

Ev Kadınlarının Emekli Olabilmeleri İçin Meclise Sunulan Kanun Teklifinin Metni! 06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu’na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

Buna göre;

Madde 1, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiş bulunmaktadır.

“ Ek Madde 20, Bu kanun kapsamında sigortalı olmayan kadınların evlilik tarihleri dikkate alınmak kaydı ile evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan, 50 yaşını doldurup hiçbir şekilde aylık ve gelir almaya hak kazanmamış olanlar, bu Kanunun 41. Maddesinde belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda en az 7200 gün borçlanarak emekli olmaya hak kazanırlar.

Yukarıdaki fıkra kapsamındaki sigortalıların daha önce aynı Kanunun 4.Maddesi kapsamında ödenmiş prim gün sayısı bulunanların bu süreleri, birinci fıkrada belirtilen prim ödeme gün sayısından düşülür. Birinci fıkra kapsamındaki sigortalıların bu kanun kapsamındaki sigortalı olarak prim ödediği süreler 2829 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda birleştirilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Yeni yıldan itibaren asgari ücrete gelen zam ile birlikte borçlanma tutarları da değişmiş bulunmaktadır. Buna göre 2020 yılı itibarı ile günlük borçlanma tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • Yurt Dışı Borçlanma Günlük Tutar, 44,14TL
 • Diğer Borçlanma Günlük Tutar, 31,39TL

SSK’lıların 25 yıl ve 4500 Günden Emekliliği

Emeklilikte 25 yıl şartı SSK kapsamında sigortalı olanlarda da geçerlidir. 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişleri başlayan yani ilk defa işe girmiş olan kişilerin kısmi emeklilik kapsamında emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurmuş, 25 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4500 günlük prim ödemesini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda kısmi emeklilik ile emekli olabilirler. Normal emeklilikte sigortalılık süresi adında bir şart yoktur fakat kısmi emekliliğe 25 yıl şartı getirilmiştir. Emeklilik 25 yıl şartı nedir sorusunun cevabı bu şekildedir.

Kısacası kısmi emekli olmak isteyen erkek sigortalılar, 60 yaş, 25 yıl sigortalılık ve 4500 günlük prim şartlarını sağlamalıdır. Şimdi de kadınların 25 yıldan emekliliğini inceleyelim.

SSK kapsamında sigortalı olan kadınlar kısmi emekli olmak istiyorlarsa; 58 yaşını tamamlamış, 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve en az 4500 günlük prim ödemesini yapmış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağladıkları sürece SSK sigortalı olan kadınlar kısmi emekli olabilirler.

Shares:

257 Yorumlar

 • Fahriye
  21.11.2023

  E-devlette hangi başlıktan başvuru yapıyoruz ?

  Cevapla
 • Murat
  29.10.2019

  4240 gùnum doldu òzùrlu yuzde 50 oranininda vergi indirimle yararlanmaktayim emekli olmama 3 yil kaldi 04 02 2003 yilinda girdim 2022 yilinda emekliyim devam karari alsam emekli maaşimda bi dùşûş olurmu yada 2022de emekli olsam maaşin dùşúk olurmu kolay gelsin teşekkúrler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   30.10.2019

   Merhaba,

   Devam kararı alırsanız emekli maaşınız düşmez bilakis artar. 2022 de emekli olursanız yatan primlere göre maaş belirlenir. Mevcut alabileceğiniz maaş tutarını https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bilgilerinizi girerek görebilirsiniz.

 • Fatih özbakan
  07.10.2019

  1993 sigorta girişimvar 75 liyim, 6300 gün prim var ama 25 yıldan 5 ay eksik ve çalışmıyorum, şu an eyt çıksa kaçıracak mıym

  Cevapla
 • Osman gül
  24.09.2019

  1993 temuz ssk girisli ve 1995 öğretmenlik 2012 aralık 2016 dan bı yana ssk lıyım kasım 1969 doğumluyum ne zaman emekli olurum eyt den yaratlanabilirmiyim

  Cevapla
 • serkan
  19.09.2019

  Merhaba, 1979 doğumluyum,
  ilk işe giriş tarihim 01.10.1995
  6048 günüm var. Eyt yasası çıkarsa
  2020 de emekli olabilecekmiyim?
  yoksa 54 yaşınımı bekliyeceğim.
  Cevabınız için tesekkurler.

  Cevapla
 • davut
  19.09.2019

  merhaba,
  80 doğumluyum,2000 şubatında devlet memuru olarak işe başlayıp 2 hafta sonra istifa ettim.tekrardan özel bir kurumda 2008de işe başladım.SSK girişim ve sicilim 2008 görünüyor.2000 yılı kamuda işe başladığıma dair ve istifa belgelerimi ilgili kurumlardan isteyerek tamamladım.Sistemde görünmeyen 2000 yılına ait girişimi ve 2000-2008 arası yılların prim tamamlamasını nasıl yapmam ve bu konuda hangi kurumdan destek almam gerekiyor?
  Şu anki çalıştığım şirketin genel merkezi istanbul gayrettepede.

  Cevapla
 • Bahar
  18.09.2019

  Merhaba eşim 01.11.1995 yılında sigortalı olarak işe başladı ve şu anda 6561 prim günü var.EYT de bahsedilen 25 yıl şartı “sigortalı olarak full 25 yıl geçirmek mi? yoksa pirimi tamamlayıp 25 yılı beklemek mı? Teşekkürler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   18.09.2019

   Merhaba,

   Orada belirtilen hizmet süresi ikinci cümlede belirttiğiniz gibi 25 yılı beklemek hizmeti tamamlamak oluyor.

 • Hakan
  15.09.2019

  Merhaba 20.04.1989 sigorta başlangıcım 7311 sigorta yatan gün sayım var 17.10.1972 doğumluyum Eyt kapsamına giriyormuyum tşk ederim
  Saygılarımla

  Cevapla
 • Aysen şengül
  21.08.2019

  25 /04/2008 de ilk sigorta baslangicim var su an 53 yasindayim emekli olma sansim varmi

  Cevapla
 • selçuk çelik
  19.08.2019

  Merhabalar

  25 yıllık hizmet süresinde bir fiil boşluk olmadan 25 yıl çalışmadan bahsetmiyoruz değil mi?

  örnek kendimden vereyim

  01.08.1997 yılı sgk başlangıc

  arada boşluklarım var okul askerlik vs.

  6.319-gün prim gün sayım var

  benim 25 yıllık sürem 2022 yılında dolacak olarak anlıyorum.

  9.000-gün ödenmesi gerekiyor olarak değil?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   19.08.2019

   Merhaba,

   Evet aynen anladığınız gibi sadece süre geçmesi yeterli. prim değil.

 • metin
  05.08.2019

  selam meb te öğretmenim 1994 şubat ayında göreve başladım. maaşlı ne zaman emekli oalbilirim. maaşsiz ne zaman? maşşasız emekli olursam hangi haklara sahıp olurum (sağlık gibi..) saygılar

  Cevapla
 • merve
  03.07.2019

  2009 hizmete başlama yılım. 7200 gün primimi doldurunca yani (20 yıl) işten ayrılıp tazminatımı alabiliyor muyum? Yoksa 25 yıl süre dolmadığı için daha 5 yıl çalışmam mı gerekiyor?

  Cevapla
 • Yusuf ceyhanli
  25.06.2019

  09.09.1969 dogumluyum.10.11.1989 ilk girişliyim. 5.040 gün sayım var. Fakat 25 yil daimi yatış yok ne yapmalıyım.

  Cevapla
 • Fatih öztürk
  24.05.2019

  Merhaba ben 26 03 1984 doğumluyum. İşe başlama tarihim 01 01 2002 şindi ben 9000 günü tamamlasamda 60 yaşı beklemem gerekiyormu 6000 günlük primim var şindiden teşekkürler

  Cevapla
 • esra y.
  20.05.2019

  Merhaba,
  12.07.1979 doğumluyum. 20.09.2000 tarihinde öğretmenliğe başladım.bugün itibariyle 6706 gün çalışmışım. Erken emeklilik için 20 yıl dolduğu takdirde hak kazandığı anlıyorum yazınızdan.peki 20 yıl doldurunca maaş alamayacağım ancak kıdem tazminatını haketmiş oluyor muyum? alabiliyor muyum?yoksa bunun için 25. yılı mı beklemem lazım?

  Cevapla
 • ali kaplan
  20.05.2019

  4a kapsamında sigortalıyım sigorta başlangıcım 10/08/1998- 6493 iş günü pirim ödemem var hangi yaşta emekli olurum. 25 yıl sigortalı süresi geçerlimi.

  Cevapla
 • Rukiye
  17.05.2019

  merhabalar ben 10.09.1981 doğumluyum sigorta başlangıç tarihim 14.07.2006 3738 prim gün sayım var iki çocuğum var ve bir tanesi çalışırken oldu. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum.

  Cevapla
 • emine
  17.05.2019

  03/04/2004 sgk girişi kadın 15/07/1965 doğumlu halen çalışıyor ne zaman emekli olabilir

  Cevapla
 • canan
  14.05.2019

  Merhabalar, 15/4/1994 sigorta başlangıcım var. 4 yıl 4 ay 6 gün sgk prim günüm var. 1/12/1998 yılında 657 ye tabi memur olarak göreve başladım toplam 24 yıl 9 ay 19 gün sgk ile birlikte çalışma sürem var. E devlete girdiğimde 55 yaş emeklilik tarihi gözüküyor. doğum tarihim 29.10.1973. Ben 51 yaşa tabi olduğumu düşünüyordum. Yanılıyormuyum. Cevabınız için teşekkürler.

  Cevapla
 • Nazan
  16.04.2019

  Merhaba
  Bne 1974 doğumluyum. 01.05.1990 işe giriş tarihim.6139 prim gün sayım var. kac yasinda emekli olabilirim.

  Cevapla
 • fatma
  09.04.2019

  merhaba
  3847 günüm var
  12.04.2001 ilk girişim
  ne şartlarda emekli olabilirim.

  Cevapla
 • filiz
  04.04.2019

  Merhabalar doğum tarihim 16.06.1983 prim gün sayım 3700 sigorta girişim 2007 aralıktır.Bu bilgilere göre ne zaman emekli olabilirim.Ayrıca 1 kızım var emekliliğime bir etkisi olur mu ..Teşekkürler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   04.04.2019

   Merhaba,

   Kızınızın doğumu sigorta başlangıcı sonra ise ve sonrasında çalışmadıysanız 2 yıl borçlanma hakkınız var. Borçlanma yaparsanız 4420 gün eder bunu 4500 güne tamamlayarak kısmi emeklilik hakkı kazanır ve 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Tam emeklilik için 7000 gün ve 58 yaşına tabisiniz.

 • Ramazan
  03.04.2019

  Merhaba
  03.05.2004 tarihide sigorta başlangıcım var
  Pirim gün sayım 4246
  çalışmam neticesinde
  %25 özürlü oldum ne zaman ve kaç yaşında emekli olabilirim

  Cevapla
 • KORAY
  26.03.2019

  25,08,1999 ilk sigorta başlangıcım. 03,03,1972 dogumluyum.7000 prim günüm oldu.yaş bekliyorum anladım fakat 25 yılının dolması sürecınde yine siğorta pirimi ödenmelimi. teşekkürler

  Cevapla
  • Fatih
   07.10.2019

   Koray bey merhaba, bu soruya ne cevap aldınız, bende benzer durumdayım

 • Ayşe polat
  22.03.2019

  Merhaba
  Emeklilikte 25 yıl şartı bilfiil 25 yıl sigortalı olarak çalışma anlamına mı gelmektedir yoksa sigorta başlangıç tarihinden emekli olacağı tarih arasındaki süreyi mi kapsamaktadır. (Prim günü dolmuş, yaş şartı yerine gelmiş)

  Teşekkürler

  Cevapla
 • AYTEN
  20.03.2019

  02.12.2003 4b sigorta girişinden 4079 günüm var .4 a dan 1410 günüm var toplam 5489 günüm var. Ne zaman ve hangi şatlarda emekli olurum .Yani primimi 20 yıl mı ödüyeceğim ? 25 yıllm?.Yardımcı olursanız sevinirim TEŞEKKÜRLER
  29.10.1974 DOĞUMLU BAYANIM

  Cevapla
 • Murat
  17.03.2019

  Merhaba,
  15.09.1997 sigorta girisliyim.Kabaca 7600 günlük sigortam var.25 yıllık sigortalIlık süremin dolmasınada 3 yıl var.Gün sayımı çoktan doldurdum.Sigortalı olarak çalıştığım her ay emekli maaşımda ne kadar düşmeye yol açar?Düşmemesi için ne yapmalıyım?

  Cevapla
 • Murat
  13.03.2019

  Merhaba,
  1996 girisli sgkliyim. 51 yasidayim
  23 yil ve 8000 is gunu çalistim. Yani yas (56) ve 25 yil suresi olmadi
  Simdi emekli olmak istersem, tazminatimi alabilirmiyim?
  Saygilar

  Cevapla
 • Meltem SÜEN
  05.03.2019

  11.02.1982 doğumluyum , 01.10.200 tarihinde işe başladım şuan 6225 günüm var , tek amacım tazminatımı alabilmek , 7000 günü tamaladığım da alma hakkım var değil mi ?

  Cevapla
 • hasan torun
  03.03.2019

  merhabalar, 26.08.1981 dogumluyum.ilk işe giriş tarihim 22.09.1997.ssk sorgulamada 5900 gün ve 25 yıllık sigortalılık süresi diyor.prim günüm şuan 5952,bu günlerin tamamı asgari ücret üzerinden yatırıldı.işverenimle anlaştım bu aydan itibaren net maaşımın brütünden yatıracak.emekli maaşımın yükselmesine etki edermi? yani 25 yıllık sigortalılık süremi tamamlamam için 5yıl 5 ay daha yüksek ücretten sigortamın yatması emekli maaşımın yükselmesine etki edermi?tşkler

  Cevapla
 • Volkan keskin
  25.02.2019

  Merhabalar. Eşimin 01/01/1997 sigorta girişi var.Doğum tarihi 04/05/1976 toplam pirim gün sayısı 3990. Eşimin yaş haddinden emekli olmasını beklemek mi yoksa pirim gün sayısını tamamlayarak( elden yaptıracağım) emekli olmasını sağlamaktı daha mantıklı ve karlı olur. Teşekkürler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   25.02.2019

   Merhaba,

   3600 günle kısmi emekli olur. Tabi ki normal emeklilikte daha yüksek maaş bağlanır. Primlerini tamamlamanız avantajınıza olacaktır.

 • Cemal
  24.02.2019

  14/10/1999 sigorta girişim.09.03.1980 doğumluyum.4241 gün sigortam var.
  E devlette 60 yaş diyor.70 bin günü doldurur İsem yaklaşık 10 yıl da doluyor .49 yaşindami emekli olacağım.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   24.02.2019

   Merhaba,

   7000 günü doldursanız da 60 yaşı beklemeniz gerekiyor. Emeklilikte yaş hizmet süresi ve günün birlikte dolması gerekiyor.

 • Hasan
  20.02.2019

  Merhaba
  1964 doğumluyum 1984 te askere gittik 1 mart 1999 girişliyim ne zaman emekli olabilirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   21.02.2019

   Merhaba,

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dür.

   Askerlik borçlanması yaparsanız durumunuz aşağıda ki şartlara göre olacaktır.

   – İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dir.

 • Derya
  19.02.2019

  Merhaba. 1981 doğumluyum.
  1 agustos 2001-24 Kasım 2002 arası ssk
  25 Kasım 2002-16 ocak 2019 arası emekli Sandığina bağlıydım.
  16 ocakta işten ayrıldım.
  (1 ağustos 2001’den 16 ocak 2019’a kadar işe hiç ara vermedim)
  Kaç gün daha prim ödemem lazım, tam olarak hangi tarihte emekli olabilirim?
  Bir de Mart ayından itibaren işsizlik maaşı almaya başlayacağım. Dışardan ssk primi yatırmak istesem işsizlik maaşı hakkımı kaybeder miyim
  Değerli bilgilerinizi paylasabilirseniz çok sevinirim.
  Teşekkürler.
  Saygılarımla,

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir