emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Polislerde Eş Durumu Tayini (Ataması) Nasıl Yapılır?

Polislerde Eş Durumu Tayini (Ataması) Nasıl Yapılır?
03.05.2021

Polis eş tayin isteme, polislerin evlendikten sonraki hallerini ifade edilen kapsamları düzenleyen durumları içerir. Bu atamaların evlilik akdinden sonra gerçekleştirileceği kesin hükümlerle açık olduğu için eşler arası resmi nikah zorunluluğu bulunur. Bu kapsamda düzenlenmiş olan “Polis Eş Durumu Tayin Yönetmeliği” detayları eşlerin statülerine göre farklı işlemleri baz alır.

Yönetmelik kapsamında aynı bölgede olmak isteyen kişiler için her ikisinin de evlendikten sonra polis olduğu durumlarda iki ayrı durum bulunur.

Bu kapsamda düzenlenen polis eş durumu tayini şu hususlarda gerçekleştirilebilir:

 • Yönetmelik kapsamında polislerden birine, eşin olduğu bölgeye tayin olma şansı tanınır. Ancak bu tayin hakkı bir kereye mahsus gerçekleştirilir.
 • Yönetmelik kapsamında eş, polis olan eşin bulunduğu bölgede görev yapmak istemiyorsa yine bir kereye mahsus olmak kaydıyla kura yöntemine gidilir. Bu kapsamda kura çekme sonucunda bir görev yeri belirlenir. Bu görev yerine iki polis eş de birlikte gider.

Polis Eş Durumu Tayin Yönetmeliği Nedir?

Belirli kanun kapsamında belirlenmiş olan polis eş durumu tayin yönetmelik içeriği ihtiyaç duyulan dönemin şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Polis eş durumu tayin yönetmeliğine göre polislerin atama dönemleri yılda iki kez olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak eş tayin atamaları bazı istisnalar dışında zaman dışı olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Yönetmelik kapsamında düzenlenen atamaya dair genel çerçeve şu şekildedir:

 • Polislerin ilk atamaya hak kazandığı dönemden itibaren eş tayini isteme hakkına sahiptir.
 • Polis atama dönemleri standart olarak yılda iki kere olmakla birlikte Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilir.
 • Polislerin standart atama dönemleri dışında mazeretli atama dönemleri bulunmaktadır. Bu dönemler Şubat ve Eylül ayları içerisinde gerçekleştirilir.
 • Standart atama dönemleri dışında sayılan mazeret atama dönemleri içerisinde de polisler, eş tayini hakkına sahiptir.

Polis Eş Durumu Tayini için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Polislerin eş durumlarında tayin talep edebilmesi için tayin başvurusu gerçekleştirilmesi gerekir. Bu kapsamda konuyla ilgili olan kurum başvuru yapacak olan polis ve eşinden çeşitli evraklar istemektedir.

Bu evraklar, kişilerin mesleki statü durumlarını tayin edebilmek için kontrol sağlamada kullanılır. Tayin hakkından yararlanmak isteyen polislerin talep edilen belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir.

Yönetmelik kapsamında polis eş atamasında talep edilen evraklar ile ilgili detaylar şu şekildedir:

 • Eşlerin çalıştığı kurumlardan her bir eş için alınması gereken görev yeri belgesi,
 • Eşlerin bağlı bulunduğu herhangi bir meslek kuruluşu var ise her bir eş için bu kurumdan alınacak olunan belge,
 • Eşlerin bağlı olduğu vergi dairesi kurumundan her bir eş için alınan belge,
 • Geçirdikleri hizmet süresinin uygun olduğuna dair edinilen belge (Polislerde hizmet süresi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun madde 4’üne göre belirlenir. Bu kapsamda bağlı olunan hizmet dökümünün detaylı bir çıktısı alınması tavsiye edilir).

Polis Eş Durumu Tayini Kaç Günde Belli Olur?

Devlet kurumlarında işleyiş sabit bir süre kapsamında çok nadir gerçekleşen bir durumdur. Bunun temel sebebi işlemlerin talepler doğrultusunda çeşitli yoğunlukları doğurmasıdır. Daha çok atama talebinde daha yoğun olan bakanlık, atama sonuçlarını yaklaşık 2 ay içerisinde sonuca kavuşturmaktadır.

Daha az atama talebinin bulunduğu dönemlerde ise süreç 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlanmaktadır. Öte yandan çok nadir olmakla birlikte, yoğunluğa bağlı olarak, dilekçe işleme alındıktan hemen sonra tayin gerçekleşebilmektedir.

Bu kapsamda polis eş tayini belli olma süresi geçmişteki uygulama esaslarına bakıldığında şu şekildedir:

 • Standart atamalar: Genellikle 2 aydır. Standart atamalarda tayin süresi mazeret atamalarına göre daha uzun sürebilmektedir. Bunun temel sebebi atama için başvuru yapacak olan polisin daha fazla olmasının öngörülmesidir. Dolayısıyla tayin süreci daha yoğun işlemleri kapsamaktadır.
 • Mazeret atamaları: Genellikle 1 aydır. Mazeret atamalarında tayin süresi daha hızlı sonuca bağlanabilmektedir. Bunun temel nedeni ise istisna süreçler hariç olmakla birlikte genellikle mazeret atamalarına daha az polisin başvuru yapıyor olmasıdır.

Polis Eş Durumu Özel Sektör Nasıl Olur?

Polis eş tayiniyle ilgili her sektörün birbirinden ayrı özel durumları ve süreçleri bulunmaktadır. Bu kapsamda özellikle özel sektör bünyesinde çalışan polis eşleri, 4A veya 4B hizmet dökümüne tabi olarak çalışmaktadır. Polisler ise 4C hizmet dökümüne tabi olarak mesleklerini icra etmektedir.

Tayinler memurlara özgü olarak uygulandığı için istisnalar hariç olmak üzere özel sektörde çalışan polis eşlerinin tayin hakkı bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili temel istisna polislerin ilk ataması olduğu için bu atamada mazeret kullanılarak eş yanına tayin olma ihtimali doğmaktadır.

Polis olmamasına rağmen kurumlar arası koordinasyonun gözetildiği atamaya hak doğuran meslek detayları şu şekildedir:

 • Belediye başkanı,
 • Belediye kadrosunda bulunan eşler,
 • Milletvekili,
 • Muhtar,
 • Üniversite kadrosunda bulunan eşler.

Bu meslek gruplarında atama durumu gözetilirken yüksek unvanlı olan kişi baz alınmaktadır. Yani bulunduğu kurumda daha yüksek statüye sahip olan eşin yanına diğer eş tayin usulüyle gönderilir. Öte yandan sabit veya çakılı kadro tabiriyle görevlendirilen mesleki gruplar bulunur.

Bu mesleki gruplar üniversite veya belediye kadrolarında görev alan çalışanlardır. Bu gibi durumlar polis olan eş, genellikle bu kadroya sahip olan eşinin yanına tayin edilir.

Polis Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Devlet kurumlarına dilekçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken temel husus dilekçenin açık ve resmi bir dil ile yazılmış olmasıdır. Açık bir şekilde talep edilen istekler, daha çabuk sonuçlandığı için süreci hızlandırabilmektedir.

Uygun hitap, ıslak imza ve net talep ifadesiyle hazırlanmış olan dilekçeler ilgili kurumda talebin öne çıkmasına da neden olabilmektedir.

Bu nedenle hazırlanacak olan polis eş durumu atama dilekçesi örneği şu hususları mutlaka içermelidir:

 • Başvuru yapacak polis eşin aktif görev süresi,
 • Evlilik tarihinin açık beyanı,
 • Islak imza,
 • Kimlik bilgileri (özellikle T.C. kimlik numarası),
 • Net bir şekilde ifade edilmiş olan tayin talebi,
 • Polis eşinin çalıştığı kurum,
 • Polis eşinin çalıştığı kurumun bulunduğu il ve görev bölgesi,
 • Polisin kadro unvanı.

Hemşire Polis Eş Durumu Tayini Nasıl Olur?

Devlet kurumları koordinasyonu kapsamında bulunan hemşire olan eşten dolayı polis olan eşin tayin isteme hakkı doğmaktadır. Polis olan eş ile aynı süreç içerisinde gerçekleştirilen hemşire eş polis tayini sürecinde dilekçe ve evrak gereklilikleri aynıdır.

Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken temel husus hemşire olan eşin devlet hastanelerinde görev yapıyor olmasıdır. Aksi takdirde memur olmadığı için devlet kurumları arası koordinasyon ilkesi söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla özel sektörde çalışan hemşire eş için polis eş durumu ataması hak doğurmamaktadır.

Polis Öğretmen Eş Durumu Nedir?

Öğretmenler, devlet memurluğu kanunu kapsamında çalıştığı için devlet kurumları arası koordinasyon ilkesinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilir. Öğretmen eş polis tayini durumunda kadro uygun olmak şartıyla atama talebi söz konusudur.

Yine hemşirelerde olduğu gibi öğretmenlerde de devlet kurumlarında görev yapma şartı aranmaktadır. Dolayısıyla özel sektörde çalışan öğretmen eş polis için tayin isteme hakkı bulunmamaktadır.

Polis Akademisyen Eş Durumu Nedir?

Devlet kurumları arası koordinasyon ilkesinden yararlanabilen bir diğer meslek kolu akademisyenlerdir. Çakılı kadro olarak adlandırılan akademisyenlerde herhangi bir tayin söz konusu olmadığı için atamayı talep edecek olan kişi, polis olan eştir.

Gerekli şartları sağlayan akademisyen eş polis tayini sürecinde yine dilekçe verilmelidir. Dilekçenin olumlu sonuçlanması halinde polis olan eş, akademisyen olan eşin bulunduğu yere tayinini alabilmektedir.

Polis Sözleşmeli Öğretmen Eş Durumu Tayini Nasıl Olur?

Sözleşmeli öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında memur statüsündeki tüm haklardan yararlanabilen meslek koludur. Tıpkı kadrolu öğretmenler gibi sözleşmeli öğretmenler de atama haklarından belli şartları sağladıkları durumlarda yararlanabilmektedir. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmen eş polis tayini sürecinde bir yıllık hizmet şartı aranmaktadır.

Eşlerin 1 yılı doldurduktan sonra isteyebilecekleri tayin sonucu polis eş sözleşmeli öğretmen olan eşin yanına gidebilmektedir. Öğretmenler doğu görevleri boyunca sözleşmeli sayıldığı için tayin polis olan eş üzerinden yapılmaktadır. Öte yandan ücretli öğretmen eş polis tayini sürecinde herhangi bir atama talebi yapılamamaktadır.

Polis Asker Eş Tayini Nasıl Olur?

En hızlı sonuca bağlanan tayin süreçlerinden birisi asker eşin varlığı durumunda gerçekleştirilen atamalardır. Özellikle hızlandırılmış olan bu süreçte atama talebi istisnalar hariç olmakla birlikte olumlu olarak sonuçlanmaktadır. Resmî Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme kapsamında uzman jandarma ve uzman erbaşlar da polis eş tayin durumundan yararlanabilmektedir.

Yani, asker eş polis tayini süreci genellikle dilekçenin kabulünün hemen ardından gerçekleştirilmektedir. Öte yandan başka güvenlik birimi çalışanlarında atamaya esas alınacak durum norm kadronun var olmasıdır.

Polis Tayin İsteme Şartları Nelerdir?

Polis tayinlerinde ilgili kurumun tayinlerin kolay düzenlenebilmesi ve su istimale açık hale gelmemesi için belirlediği birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar kapsamında uygun tayin dönemlerinde isteyen polisler farklı şehirlere atmalarını talep edebilmektedir.

İlgili kanun çerçevesinde düzenlenen polis ataması şartları temel olarak şu çerçeveyi kapsamaktadır:

 • Evlilik gibi boşanma hali de ilgili yasa çerçevesinde mazeret tayini kapsamı içerisine alınmıştır. Bu kapsamda boşanma tayini hakkından yararlanmak isteyen polisin boşanma ilamı ile atama dilekçesi yazması gerekmektedir.
 • Mazeret atamaları kapsamında tayin talep edecek olan polis eş veya çocuk durumunu mazeret olarak gösterebilmektedir. Bu kapsamda eş veya çocuğun bulunduğu kente tayin talebi, polisin şartları taşıması halinde olumlu sonuçlanmaktadır.
 • Polis olan kişi nüfusa kayıtlı olduğu ile atama talep edemez. Etse de bu talep kesinlikle olumsuz olarak sonuçlanmaktadır. Belirlenen çerçeve kapsamında istisna olarak ifade edilen tek husus kadın polisleri kapsamaktadır. Bu kapsamda kadın polisler, evlenmeden önce bağlı oldukları nüfusa esas olan şehre atama talebinde bulunabilir. 
 • Polis olan kişi tayini aldırmış olduğu şehre yeniden tayin talebinde bulunmak için atamadan sonra 5 yıl olan hizmet süresini doldurmalıdır. Aksi takdirde ataması yapılmayacak olan polisin dilekçesi de kabul edilmeyecektir. Bu çerçevede 5 yıl sonra atamanın gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurum, valilikler veya genel müdürlüklerden görüş beyanını da dilekçeye ek olarak istemektedir. Bu görüş beyanının içeriği polisin ayrıldığı kente dönüşünde herhangi bir engel olmadığı yönünde hazırlanır.
 • Polis olan kişinin tayin istediği bölgede kadro durumu müsait olduğu sürece atama talebi işleme alınmaktadır.

Kadın Polis Tayinleri Nasıl Olur?

Kadın polislerde tayin durumları bazı maddeler kapsamında erkek polislerden ayrılmakta ve çeşitli istisnalar olarak düzenlenebilmektedir. Belirli kriterler kapsamında tayin alabilecek olacak kadın polisler tıpkı erkek polisler gibi polis eş durumu tayini hakkından yararlanabilmektedir.

Öte yandan nüfusa kayıtlı oldukları ile tayin isteme hakkı bulunan kadın polisler, bu yasa çerçevesinde istisna olarak ele alınmaktadır. Genel olarak polislerin ataması Emniyet Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği düzenlemelerine göre gerçekleştirilmektedir. 

Yeni mezun olan polis, atama talebi öncesi ilk görev yeri olan 1’inci bölgeye atanmak ve buradaki hizmet süresini doldurmak durumundadır.

Ardından kadın polis tayin hakkı talep ederse tıpkı erkek polislerde olduğu gibi iki hususa dikkat etmelidir:

 • Atama dönemlerinde gerçekleştirilen tayinlerde 7 bölge seçme zorunluluğu bulunur.
 • 7 bölgenin her birinden 1 görev yeri seçmek her bir polis memuru için zorunludur.
Yorumlar

 1. Ahmet dedi ki:

  Merhabalar.Ben 4 yıllık polis memuruyum.Eşim hemşire olacak alımları bekliyoruz.Atama olmadan önce nikah kıydık.Eşimi polisliğin şark görevi geçen illere yazarsam onun yanına atamam olur mu?(Hemşireler ilk başta sözleşmeli olarak geçiyormuş.)

 2. Ayl dedi ki:

  Merhaba eşim.ozel sektörde calisiyor şuan sınavlara gireceğim kazanırsam eşime mi tabi olurum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır eşinize tabi olmazsınız.

 3. Emine dedi ki:

  Merhaba sağlık bakanlığında kadrolu ebeyim eşim polis memuru doğuya tayin istesem eşim eş durumu tayin talebinde bulunuyormu ilk doğu görevini yaptı

 4. ayşe dedi ki:

  iyi günler… polis memuru defterderlık Uzmanı eşe tabimidir?

 5. Gökhan dedi ki:

  Merhaba yaklaşık 1 ay sonra polis olarak atanacağım. Eş adayım şu an şehir hastanesinde sözleşmeli hemşire evlendiğimizde benim ona tayin olma hakkım varmıdır? Ayrıntı olarak evleneceğimiz süreye kadar sözleşmeden kadroya geçme ihtimalide var. Yanıtlarsanız sevinirim…

 6. İlker dedi ki:

  Mrhb ben polisim eşim tayinim vana cıktı eşim öğretmen 18.09.2022 de 3 yıl doluyor kadro alıyor, eşim ağustosdaki 2022 deki atamada yanıma tayin istiyebiliyormu

 7. Hilal dedi ki:

  Merhaba ben sağlık bakanliginin 10.000 sürekli işçi kadrosundan klinik destek elemanı olarak atandım 2 ay sonra jandarma eşimin tayin durumu var bende onla beraber tayin isteyebilirmiyim

  1. Beyza dedi ki:

   Evet 4d kapsamındasınız ve 4d kapsamındaki işçiler eğer eşleri polis asker ise tayin alabiliyor

 8. BİLAL dedi ki:

  10 aylık polis memuruyum nişanlım memleketimizde avukat aramızda 300 km var nikah yaptığımızda yanına gitme durumum nedir ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eşiniz kamu kurumu çalışanı değilse size tabi olmak zorunda.

  2. Gokberk dedi ki:

   Arkadasim atandi esi ozel sektorde son 3 yıl sigortasi yattigi icin atama gerceklesti ne memlketine atandi

  3. Beyza dedi ki:

   1 kez eşinize tabi olma hakkınız var

 9. Emrah Kuşci dedi ki:

  Merhabalar benim Adana da vergi levhalı dükkanım var , kendisi şuan Osmaniye de görev yapmaktadır .. Ataması geldiği dönemde eşim(bayan) doğuya gitmek zorunda mı yoksa Doğu görevini yapmadan Adana’ya gelebilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tayinlerde iki tarafta kamu görevlisi ise eşe tabi olma durumu oluşur vergi mükellefi veya özel sektör çalışanlarında bu mümkün değil.

 10. Ahmet dedi ki:

  Merhabalar polisim ıcra müdürü olan kişi polis e mi tabi yoksa tam tersimi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   polisler bölge görev süresini aksatmamak kaydı ile kadro musait olduğu takdirde polis olmayan memur eşlerinin ikametgahına tayin olabilir. Aksi halde Eş, polis olan eşe tabi olmaktadır.

 11. Defne dedi ki:

  Merhaba, ben üniversite öğrencisiyim, nişanlım batıda bir ilde polis (doğu görevini yapmış). Nikah kıyarsak benim örgün okuduğum şehre tayin talep etse onaylanması mümkün olur mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eş durumundan tayini çıkmaz. Ancak eğer ihtiyaç var ise görev yaptığı bölgede olmak koşulu ile tayin isteyebilir. Ancak ihtiyaç ve onay dahilinde olduğu için kesin tayin olabilir diyemeyiz.

 12. Kübra g dedi ki:

  Merhaba polislik sınavına girdim 2aylik evliyim ,eşim istanbulda ilçe belediyesinde işçi. Olurda kazanırsam ilk görev yerimi İstanbul olma ihtimali nedir.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere tayin olabiliyor.

 13. Umut dedi ki:

  Kayserıde ikamet ediyoruz. Ben oğretmenim eşim bayan polis memuru.ıkımızde doğu gorevimizi icra ettik. Ben(öğretmen) balıkesıre tayın istedim. Cıktıgında eşimde(polis ) eş durumundan yanıma gelebılırmı?
  Yanı polise eşinin bulundugu ile gitmes ıcın izin çıkarmı yoksa öğretmen polise tabii diye red mi edilir?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Öğretmen polise tabi olduğu için eşinizin tayinine red çıkabilir.

 14. Duygu dedi ki:

  Merhaba eşim asker ben polis isem ben her atamasında onun olduğu bölgeye atanabiliyor muyum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Polis eşler her zaman asker eşe tabi olurlar. Her atamasında siz de atanacaksınız.

  2. Soner dedi ki:

   Eşim polis, ben askerdim. Her ikimiz de istanbul’da görev yaparken ve hizmet süremizin bitmesine daha 4 yıl var iken, durduk yere sadece eşime adıyaman tayini çıktı. Üstelik benim Adıyaman da kadrom olmadığı için tayin istesem de gidemiyeceğim bir yerdi. Defalarca Ankaraya içişleri bakanlığına gittim görüştüm “Biz aile bütünlüğü felan tanımayız, kurumlar arası koordine de yapmayız sizinkiler yapsın, sen de tayin iste” dendi. Yani atamada koordine felan yapılmıyor polis teşkilatında bam bam bam.

 15. Uğur dedi ki:

  Eşim polis memuru ben akademisyen isem, eşim temelli bir şekilde benim olduğum ile tayinini isteyebilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mevzuatta Polis eşler kadro musaitliğine göre bölge hizmet süresini aksatmamak koşulu ile atanabilirler denmektedir. Buna göre temelli bir atama durumu oluşmayacaktır.

 16. Kübra Tekin dedi ki:

  Merhabalar. Ben halk eğitim merkezinde çalışan ustaögreticiyim. Nisanlim istanbulda polis. Eş durumundan yararlanabilirmi? Halk eğitimde çalışma şarttı 11 ay . 1 ay kesin çıkış yapman gerekiyor. Bu konuda bilgisi olan varmı?

  1. Asya dedi ki:

   Bende aynı durumdayım bir çözüm bulabildiniz mi

 17. Bilgi Sarıhan dedi ki:

  Merhabalar, eşim 4 aylık polis memuru. Ben de 3 aylık memurum. Bir mevzuat varmış: Eğer eşin polis ya da kolluk kuvvetlerindense ben ona tabi oluyormuşum. Bu mevzuatı (yasa) arıyorum nereden ulaşabilirim?
  Teşekkürler…

 18. Kemal TAŞKAN dedi ki:

  Iyi calismalar ben 12 yillik polis memuruyum.esim ögretmen. Meslege basladiktan 7 ay gibi bir sure sonra nikah kiyip. Esimin yanina es durumundan tayin oldum. Suan esim bulundugumuz ilde huzursuz ve mutsuz oldugundan baska bir ile istege bagli tayin istemek istiyor.esimin baska ile tayini ciksa bende es durumundan gitmek istesem durum ne olur acaba bu konuda nasil bir yol izlemeliyim. Bu arada suan calistigim ilin gorev suresi 8 yil ben 5 yildir bu ilde gorev yapiyorum. Yardimci olursaniz emsal konusunda nasil bir yol izlemem gerekiyor teşekkürler .

 19. Yasin dedi ki:

  Eşim Elazığ ilinde sağlık kurumunda kadrolu ve ilk ataması 2019 genel atamada tayinciyim bende Doğu ilinde şark görevimi bitiriyorum ve gerekli evrakları Şubat ayında gönderdim dilekçemi yazdım Elazığ’ı tercihlerde ilk sıraya yazdım sizce Elazığ’a verilir miyim bilen varsa cevaplarsa sevinirim

 20. Gonca Gül ÇAKIR dedi ki:

  Merhaba. Esim polis,ben öğretmenim.Bulunduğumuz yere eş durumundan geldik esim bu yaz emekli olacak. Daha önceden geçerli olan emeklilkte gösterilen ikamete éş özrü tayini halâ geçerli mi?Yani eş durumu özründen tayinim sistemden düşüp, emeklilik ve yeni ikametten tayin isteyebiliyor muyum?

 21. ASY dedi ki:

  Mrb ben 3 yıldır polis memuru olarak Isparta da görev yapmaktayım bu sene hazırlık geldi sark tayinleri bekliyorum ancak Mart ayında esimle nikah yaptık eşim kadrolu sağlık personeli, istege bagli olarak atandigi Bursa da görev yapmakta bazı özel sebeplerden dolayı yanına gitmek için eş durumu tayini istedim sizce sonuç ne olur ilk olarak sark tayini mi yoksa eş durumu tayini ni mi göz önünde bulundururlar.

  1. Sergen dedi ki:

   Kardeş senin durum nasıl oldu aynı durumdayım bende

 22. Sefa dedi ki:

  Merhaba eşim meb de sözleşmeli öğretmen 4+2 ye sözleşme imzaladı 2 .yılı bitti ben 1. Derece doğuda özel harekat polisiyim adaylığım kalktı eşim benim nüfusa kayıtlı olduğum büyük şehir olmayan ilde görev yapıyor. Benim onun yanına gitme ihtimalim yok diye biliyorum onunda benim yanıma gelme ihtimali yok gibi bu durum için bir çıkar yol var mı? Bilgisi olan cevap verebilir mi ?

  1. Mehmet dedi ki:

   Bende aynı durumdayın bir çözüm bulabildiniz mi

 23. Necati Öksüz dedi ki:

  Ben özel sektörde çalışıyorum. Nişanlımda bayan polis alımlarına başvurarak bu mesleğe başlangıç yapmak istiyor. Kazansa da kazanmasa da okula başlamadan evleneceğiz düğün tarihimiz belli. Ancak okul bittiğinde ben kendisini eş durumundan olduğum ile tayin ettirebilir miyim ? Lütfen bilen varsa cevaplasın. Çok önemli.

  1. Ekin dedi ki:

   Necati bey ogrenebildiniz mi bende ayni durumdayim

  2. Behçet dedi ki:

   Aynı durumdayım netacati bey bilgi alır paylaşırsanız memnun olurum

  3. Kzbn dedi ki:

   Necati bey durumunuz ne oldu acaba?

 24. Zarife dedi ki:

  Eşim adaylığı kalkmış bir polis memuru konyada çalışıyor. ben ise evli iken polis okulundan mezun olduktan sonra çorumu tercih edip oraya atandım. eşim yanıma tayin gelir düşüncesiyle.
  fakat eşim yanıma tayin gelmedi olumsuz sonuçlandı.
  ben ise şubat mazeret atamasında tayin istedim konyaya eşimin yanına ama o da olumsuz sonuçlandı. bu konuda ne yapmamız lazım. teşekkürler

  1. Umutsuz vaka dedi ki:

   Bizim de aynı oldu kardeş. Yok yani ikimiz de polis memuruyuz kavuşamıyoruz bir türlü. Adamın yoksa olmuyor bu işler hep olumsuz hep olumsuz. Bıktık usandık. Kanun neyi gerektiriyorsa yapıyoruz kanun manun dinlemiyorlar. Napalım boşanalım da bulunduğumuz ilden mi evlenelim böyle saçmalık olur mu?

 25. İbrahim dedi ki:

  Merhaba başka bir bakanlıkta uzman yardımcısı olarak çalışmaktayım. Ankara’dan başka bir yerde çalışma şansım yok. Van’da görev yapan bayan polis memuru orada 3,5 yıl zorunlu görevi olmasına rağmen eş durumundan benim yanıma Ankara’ya tayin olabilir mi? Bunun yanında tayin olsa bile ileri bir zamanda 2. şark görevi olur mu? Yardımınız için teşekkür ederim.

  1. Durdane dedi ki:

   Merhaba bizde aynı duumdayız sorununuza bı cözüm bulabıldınız mı yardımcı olursanız cok sevınırız