emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Emekli Maaşı Üzerindeki Bloke

Emekli Maaşı Üzerindeki Bloke

Ülkemizdeki birçok insan sigortalı bir işe girip çalışmakta ve çalıştığı süre içerisinde de primlerini ödeyerek hem emeklilik için hak kazanmakta hem de devletin indirimli sağladığı sağlık gibi hizmetlerden faydalanma şansına sahip olmaktadır. Yıllarca çalışıp primlerini ödemek için uğraştıktan sonra bütün süresini tamamlayan sigortalılar en sonunda emeklilik için bekledikleri hakka sahip olurlar. Belirli şartları sağladıktan sonra emeklilik haklarını kullanarak emekli olurlar.

Emekli olan kişileri ve emekli maaşını almaya başlayan kişileri en çok ilgilendiren konulardan birisi emekli maaşı üzerindeki blokedir. Bazı sebeplerde dolayı bankalar emekli maaşlarının hepsine bloke koymakta ve emekli olan kişinin maaş almasına engel olmaktadır.

Emekli maaşı üzerine bloke koyma konusu yasalarda yer almaktadır. Yasada belirtilene göre emekli maaşına bloke koyma hakkı yoktur. Aynı maddenin açıklamasına göre nafaka alacakları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları hariç kişinin emekli aylığından kesinti yapılamamaktadır ve üzerine bloke konulmamaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin Kurum açısından doğan alacakları devir edilememektedir. Yani gelir, aylık ya da ödenekler takip ve tahsili gereken alacaklar ve nafaka borçları dışında haczedilememekte ve bloke edilememektedir. Belirtilen bu kanuna göre haczi yasaklanmış olan gelir, aylık ya da ödemelerin haczedilmesine dair alınan talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde reddedilir. Yani emekli kişinin bizzat talebi olmazsa nafaka alacağı dışında maaşından hiçbir kesilme yapılamamaktadır.

Emekli Maaşı Üzerindeki Blokeyi Kaldırma

Eğer söz konusu olan emekli kişinin maaşına haciz koyulmuşsa bu blokenin kaldırılması için başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu haciz işlemi emeklinin izni olmadan yapılmışsa; emekli maaşına haciz koyduran kurumun icra müdürlüğünü yapılan işlemden dolayı şikayet edebilirsiniz. Eğer bu bloke devam ediyorsa, bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Savcılığına ya da İcra Tetkik Merciine gidip bu konuyu şikayet edebilirsiniz. Bu takdirde yanlış işlem görmüş bir uygulama son bulacak ve emekli maaşı üzerindeki bloke kaldırılacaktır.

Söz konusu olan emekli maaşı üzerindeki bloke yani haciz işleminin gerçekte hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Emekli kişinin yazılı izni olmadığı sürece bu bloke işlemi gerçekleştirilemez. Emekli olan kişi emekli maaşının bloke edilmesine dair bir izin vermiş olsa bile maaşının ya da gelirinin hepsinin bloke edilmesi gibi bir durum olmamaktadır.

Emekli olmuş olan kişi izin verdiği sürece maaşının sadece dörtte birine haciz işlemi uygulanır. Yani emekli olan kişi izin verdikten sonra eğer maaşın hepsine haciz konulursa bunu gerekli kurumlara şikayet edebilir.

Emekliler için bankalarda açılan hesaplar mevduat hesapları gibi değildir. Bankalar, emekli maaşları için ayrı bir hesap açmak zorundadır. Yani emeklilik maaşları kişinin herhangi bir bankadaki herhangi bir hesabına yatmaz. Emekli maaşı elden çekilmelidir. Bir bankadan diğer bir bankaya da aktarılması söz konusu değildir.

Emekli maaşınızın üzerindeki blokeyi şikayet ederek kaldırtabilirsiniz. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa bu sıfat ile Asliye Hukuk Mahkemesine giderek dava açabilirsiniz. Bu sürede hesabınızın üzerindeki bloke kalkar ve emekli maaşınızı normal olarak almaya devam edersiniz. Fakat banka eğer bloke konusunda ısrarcı oluyorsa Cumhuriyet Başsavcılığına da ayrıca giderek şikayetinizi daha yetkili makamlara iletmelisiniz.

Yorumlar

 1. Guven dedi ki:

  Merhabalar.
  Maaşımı taşımak için e-devlete girdiğimde maşımda bloke olduğunu görüyorum.
  Daha önce ev kredisi çekmiş ve kredimi erkenden kapamıştım, haliyle tapudaki haciz v.s. de kaldırılmıştı.
  Onun dışında hâlen devam eden 2 küçük kredim var, ancak bunların şu anda kalan tutarını benim tek maaşımın yarısı bile hemen kapatabilir ancak sizce bu bloke, mevcut kredilerimle mi âlâkalıdır yoksa erkenden kapadığım ev kredisi ile ilgili olabilirmi? Burada okuduğuma göre borcu olmayanların bile maaşlarında bloke görüldüğü ve banka,sgk arası mekik dokuduklarını görüyorum, yani bankaya gidip bu kredileri kapatsam ve blokeyi kaldırdık deseler dahi yine maaşımı taşıyamama durumu ile karşılaşırmıyım bunu merak ediyorum.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Krediler küçük dahi olsa maaşınıza bağlı olarak sözleşme yapıldı ise taşıyamazsınız. Bankanızla görüşüp çözebileceğinizi düşünüyorum.