• 2018 Eğitim Öğretim Ödeneği Kimlere Ödenir ?

  Eğitim-öğretim ödeneği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yılda bir kez verilen bir yardım türüdür. Okulların açılması sırasında öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla verilen bu 1 defaya mahsus ödenek miktarı gerçekleştirilen toplu görüşmelerde belirlenmektedir. Toplu görüşmelerde belirlenmesi nedeniyle her yıl bu ödenek miktarında artışın yaşandığını söylemek mümkündür. Eğitim öğretim ödeneği ile ilgili aydınlatılması gereken pek çok nokta bulunmakta olup bu haktan kimlerin yararlanacağı ve kimlerin bu haktan mahrum oldukları aydınlatılması gereken konular arasında yer almaktadır. Yeni ataması gerçekleşmiş veya yeni öğretim yılına hazırlanan öğretmenleri yakından ilgilendiren ödenek ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylara yer verdiğimiz yazımızdan ihtiyacınız olan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.


  Eğitim Öğretim Ödeneğinin Yasal Dayanağı Nedir?

  Eğitim öğretim ödeneği kimlere verilir sorusuna verdiğimiz eğitim çalışanları yanıtından sonra ödeneğin hangi yasal zemine dayandırılan bir hak olduğunu bahsetmek gerekir. Eğitim öğretim ödeneği yönetmeliği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 32. Maddesine göre ödenmektedir. Yasaya göre ödenekten faydalanacak eğitimciler;

  • İlköğretim öğretmenleri, müdür ve yöneticileri,
  • Cezaevinde çalışan öğretmenler,
  • Eğitim uzman ve uzman yardımcıları

  Olarak belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı olarak çalışan başka herhangi devlet memuru bu ödenekten yararlanamamakta olup Kanun’un 32. Maddesinde kimlerin ödenekten yararlanacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlükte kaldığı sürece listede belirttiğimiz eğitimciler her yıl bir defaya mahsus olmak üzere bu ödenekten faydalanmaya devam edeceklerdir.

  Eğitim Öğretim Ödenekleri Ne Zaman Hak Sahiplerine Ödenmektedir?

  İçinde bulunduğumuz yaz mevsiminde öğretmenler fiilen görevde bulunmamaktadır. Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatacak sorusuna cevap verilebilmesi için öğretmenlerin fiilen göreve başladıkları tarihin bilinmesi gerekmektedir. Öğretmenler Eylül ayında fiilen göreve başlayacaklar olup ödenek de Eylül ayı içerisinde öğretmenlerin hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Ödeneğin hesaplara yatırılması için eğitimcilerin herhangi bir müracaat veya başvuruda bulunmasına gerek bulunmamakta olup fiilen görev başında bulunmaları tek başına yeterli gelecektir. Askerlik, izin, evlenme, ölüm, vb. nedenlerle fiilen göre başında bulunamayacak öğretmenler için belirli oranlar dahilinde ödenek hesaplarına iletilecek olup ödeneğin tamamına göreve başlamalarına engel durum ortadan kalktıktan sonra sahip olabileceklerdir.

  Eğitim Öğretim Ödeneği Nasıl Hesaplanmaktadır?

  Her ne kadar eğitim ödeneği için yasal dayanak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olsa da ödenek miktarının belirlenmesi için sendikalar ile hükümet yetkililerinin yaptığı Toplu Sözleşmeler görüşmelerinde karar verilmektedir. Bilindiği üzere 2017 yılında gerçekleştirilen 4. Dönem Toplu sözleşmelerde 2018 – 2019 dönemleri ile ilgili tüm detaylar karara bağlanmıştır. Toplu sözleşmelerde karara bağlanan bir diğer konu da 2018 2019 eğitim ödeneği konusu olmuştur. Öğretmenlerin tüm ihtiyaçlarını ve taleplerini Hükümet yetkililerine ileten sendika temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yapılan görüşmeler sonucunda 2017 – 2018 dönemin göre eğitim ödeneğinin 80 TL artırılmasına karar verilmiştir. Böylelikle 2018 – 2019 dönemi için brüt eğitim ödeneği miktarı 1.130 TL olarak belirlenmiştir. Toplu sözleşme görüşmelerini yakından takip etmek için eğitimcilerin bir geçerli nedeni daha ortaya çıkmış olup maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zamlarla birlikte eğitim öğretim ödeneğine yapılacak zamlar da toplu sözleşme görüşmeleri konuları arasında yakından takip edilecek maddeler arasında yerini alacaktır.

  Sponsorlu Bağlantılar


  Eğitim Öğretim Ödeneğine Hangi Kesintiler Uygulanmaktadır?

  Eğitim Öğretim Ödeneği açıklanan brüt tutar ile net tutar arasında bulunan fark nedeniyle eğitimciler ödeneğe uygulanan kesintileri merak etmektedir. Brüt tutarın düşülerek net tutarın elde edilmesini sağlayan kesinti Damga Vergisi olup ödenekten başka herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

  Eğitim Öğretim Ödeneği Net Ücreti Nasıl Hesaplanır?

  2018 – 2019 yılları için brüt eğitim öğretim ödeneği rakamı açıklandıktan sonra pek çok kişi eline geçecek net ödenek miktarını öğrenebilmek için eğitim öğretim ödeneği hesaplama nasıl yapılır konusuna yönelmiştir. Bu hesaplama sayesinde brüt ödenek tutarının ne kadar azalarak ele geçecek net ücreti belirlemek isteyen hak sahiplerini uğraştırmadan ellerine Eylül ayı içerisinde geçecek net tutarı yazımızda belirtiyoruz. Bu yıl Eylül ayı itibari ile hesaplara yatırılacak net eğitim öğretim ödeneği tutarı 1.122 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sonrasında elde edilen sonuç yaklaşık sonuç olup gerçek sonuca oldukça yakın olarak gerçekleşecektir. Ödenecek eğitim öğretim ödeneğinin ödeme şekilleri ve yüzde oranları, Milli Eğitim Bakanı tarafından imzalanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan resmi yazı sonrasında netliğe kavuşacaktır.

  Eğitim Öğretim Yazısı Ne Zaman Çıkar?

  Eğitim öğretim ödeneğinin ne şekilde ve hangi tarihlerde dağıtılacağı belirten öğretim yılına hazırlık ödeneği resmi yazısı sonrasında öğretmenler ödeneği beklemeye başlamaktadır. Milli Eğitim Bakanı tarafından imzalanacak yazıda;

  • Hangi öğretmene yüzde kaç oranında verileceği,
  • Verilmesi öngörülen ödenek tutarının ne kadar olacağı,
  • Verilecek ödenek tutarının hangi tarihlerde dağıtılacağı

  Bilgileri yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yazı eğitim öğretim ödeneğinin yatırılması konusunda müjdeleyici olarak görülmekte olup Eylül’ün ilk haftasında yazının Milli Eğitim Bakanı tarafından imzalanarak dağıtılması beklenmektedir.

  Son 5 Yılın Eğitim Öğretim Ödenek Miktarları Ne Kadar Ödenmiştir?

  Özellikle yeni atanarak göreve başlayacak olan öğretmenlerin merak ettiği konulardan bir tanesi de son 5 yılda gerçekleştirilen eğitim öğretim ödenek ödemeleridir. Bu yıl belirlenen tutarla karşılaştırılması açısından merak ettikleri bu konu önümüzdeki yıllarda ödeneğe alacakları zamlar hakkında öğretmenlerimize fikir vermesi açısından faydalı olacaktır.

  • 2013 yılında ödemesi gerçekleştirilen Eğitim Öğretim Ödeneği tutarı 740 TL,
  • 2014 yılında ödemesi gerçekleştirilen Eğitim Öğretim Ödeneği tutarı 850 TL,
  • 2015 yılında ödemesi gerçekleştirilen Eğitim Öğretim Ödeneği tutarı 950 TL,
  • 2016 yılında ödemesi gerçekleştirilen Eğitim Öğretim Ödeneği tutarı 1000 TL,
  • 2017 yılında ödemesi gerçekleştirilen Eğitim Öğretim Ödeneği tutarı 1050 TL

  Şeklinde ödemeleri yapılan Eğitim Öğretim Ödenek tutarları liste halinde verilmiştir. Listeden anlaşılacağı üzere ödenek tutarlarının her yıl arttığı gözlenmekte olup ilerleyen yıllarda artışın devam edeceğini düşünmek yanlış bir düşünce olmayacaktır.

  Ödeneği Aldıktan Sonra Emekli Olan Öğretmenlerden Ödenek Geri Alınır Mı?

  Eğitim Öğretim Ödeneğinin öğretmenlerin hesaplarına Eylül ayı içerisinde yatırıldığını yazımızda belirtmiştik. Eylül ayında ödeneğini almış olup dönem ortasında veya yeni döneme başlamadan herhangi bir tarih içerisinde emekliye ayrılan öğretmenlere ne gibi bir prosedürün uygulanacağı, yatırılan ödeneğin tahsil edilip edilmeyeceği merak konusudur. Yapılan Sayıştay inceleme kararlarına göre ödeneği aldıktan sonra emekli olunmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı ve ödeneğin geri talep edilme zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir. Ödenek teslim alındıktan sonra ne zaman emekli olunursa olunsun ödeneği geri ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Eğitim Öğretim Ödeneği Hangi Amaçla Verilmektedir?

  Halihazırda tüm devlet memurlarında olduğu gibi öğretmenler de önce maaş alıp sonra maaş aldıkları ayın çalışmasını gerçekleştirmektedir. Devlet memurlarının sahip olduğu bu çalışma ve maaş sistemi nedeniyle göreve yeni atanmış öğretmenler bile maaş aldıktan sonra çalışmaya başlayacakları için herhangi bir maddi problem yaşamayacaklardır. Bilinen bu durum nedeniyle Eğitim Öğretim Ödeneğinin hangi amaçla dağıtıldığı merak konusudur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 32. Maddesine göre dağıtılmasına karar verilen ödeneğin kırtasiye yardımı olarak dağıtılması öngörülmüştür.

  İmar Barışı Kredisi Nasıl Alınır

  ÖABT Nedir? ÖABT’ye Kimler Girebilir? ÖABT Hakkında Detaylı Bilgi

  PYBS Bursluluk Sınavı Kaç Puanla Kazanılır  tıkla sorunu sor

  2018 Eğitim Öğretim Ödeneği Kimlere Ödenir ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın