emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Eğitim Ödeneği Ne Kadar, Yattı Mı, Kimler Alabilir?

2021 Eğitim Ödeneği Ne Kadar, Yattı Mı, Kimler Alabilir?

2021 eğitim ödeneği tutarları 1.250 TL olarak güncellenmiş olmaktadır. Bu tutar yıllık olarak belirlenmekte olan zam oranlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 2021 eğitim ödeneği hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenlere verilirken vergi kesintileri birbirinden farklı olabilmektedir.

Eğitim ödenekleri, göre başlama zamanı olan eylül ayı içerisinde verilmektedir. İlk ay içerisinde gerekli olan ihtiyaçların alınması nedeniyle ilk ay içerisinde maaş hesapları üzerinden yatırılmaktadır. Öğretmenlik ödeneğinin aynı zamanda yöneticiler için de verilmesi mümkün olmaktadır. Bu nedenle genel kriter fiili olarak öğretmenlik yapmakta olan herkesin eğitim ödeneği alma hakkı bulunmaktadır.

Eğitim ödeneğinin verilmesi sürecine ilişkin net bir tarih verilmemektedir. Fakat genel olarak hesaplara Eylül ayının ilk haftaları içerisinde yatırılmaktadır. Bunun yanı istisnai olarak Eylül ayının son haftasında da ödeneğin yatırılması söz konusu olabilmektedir. Özel okullarda çalışmakta olan eğitimciler için de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli bir ödenek sağlanmaktadır. Özel kurumlarda yapılan ödemeler ise doğrudan kurumlar tarafından belirlenen tarihlerde ve şekillerde gerçekleştirilmektedir.

Özel kurumlar içerisinde eğitim ödeneklerinin alınmaması gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Bunun için çalışılan kurum ile görüşülerek neden ödeme yapılmadığına ilişkin bilgi sahibi olunması mümkün olmaktadır. Özel eğitim kurumlarında ödemeler, çalışma performansından sonra yapıldığı için Ekim ayının sonlarında alınması söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle devlet kadroları ile özel eğitim kurumlarında eş zamanlı ödemeler yapılmadığının bilinmesi gerekmektedir.

Eğitim Ödeneği Nedir?

Eğitim ödeneği devlet tarafından eğitimcilerin dönem başındaki ihtiyaçlarını karşılamaları için verilmiş olan bir ödenek olarak bilinmektedir. Bu ödenek, maaştan farklı olarak verilmekte olup herkes için tek bir tutar üzerinden verilmektedir.

Eğitim ödeneği aynı zamanda kırtasiye yardımı olarak da bilinmektedir. Öğretmenlerin ve eğitimcilerin dönem başında çok fazla kırtasiye ihtiyaçları olabilmektedir. Bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik devlet tarafından verilen bu ödenek tek sefere mahsus olarak verilmektedir.

Eğitim ödeneği almak için öğretmenler tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmamaktadır. Milli Eğitim tarafından kayıtlı olduğu bilinen tüm öğretmenlere yönelik otomatik ödemelerin yapılması mümkün olmaktadır.

Özel eğitim kurumlarında ise öğretmenlerin aktif çalışma durumlarına ilişkin bir beyanda bulunmaları halinde sayıya uygun olarak ödenek sağlanmaktadır. Bu nedenle özel okullarda eğitim ödeneğinin daha geç bir zaman diliminde verilmesi söz konusu olmaktadır.

Eğitim ödeneği her yıl zamlı bir biçimde verilmektedir. Geçmiş yıllarda verilen tutarların üzerinden enflasyon baz alınarak bir zam uygulaması yapılmaktadır. Bu tutarların üzerinden vergi uygulaması yapılarak net tutarların belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Eğitim ödeneği mesleğe yeni başlayan öğretmenler için de verilmektedir. Yalnızca eğitim ödeneğinin verilmesi için öğretmenin resmi olarak atama işlemlerinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle mesleğe yeni başlayan ya da meslekte uzun yıllardır bulunan öğretmen ya da yönetici gibi bir ayrım yapılmamaktadır.

Eğitim Ödeneğini Kimler Alabilir?

Eğitim ödeneğini alabilecek kişiler okullarda çalışmakta olan öğretmen ve yöneticiler olarak bilinmektedir. Hem devlet okulları kapsamında hem de özel okullar kapsamında çalışanlar için verilen bu ödenekler eğitim sürecinde kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik verilmekte olup her yıl zamlanarak verilmektedir.

Eğitim ödeneği özel eğitim kursu kapsamında çalışan saatlik personeller için değil devamlı hizmet vermekte olan eğitimciler için sağlanmakta olan bir ödenektir. Herhangi bir karşılık ya da şart olmadan verilmektedir.

Eğitim ödeneğini alan kişiler öğretmen olarak tanımlanmakta olup kurum yöneticilerinin de eğitimci olması durumunda verilmektedir. Yönetici ya da yönetici yardımcılarına verilen ödenek ile öğretmenler için verilen ödenek tutarları farklılık göstermemekte olup herkese aynı tutar kapsamında dağıtılmaktadır.

Eğitim ödenekleri bunların yanı sıra sözleşmeli öğretmenlere de verilmektedir. Fakat kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerde vergi dilimi farklılığından dolayı farklı tutarlarda kesintiler olabilmektedir.

2021 Eğitim Ödeneği Güncel Tutarları Nasıldır?

2021 eğitim ödeneği güncel tutarları kadrolu öğretmenler için 1.250 TL olarak belirlenirken sözleşmeli öğretmenler için belirlenen tutar ise 1.032 TL olarak ifade edilmektedir. Bu tutarlardaki değişikliklerde damga vergisi etkili olduğu için ortalama 200 TL tutarında sözleşmeler öğretmenler için az ödeme yapılmaktadır.

Her yıl farklı tutarlar ile belirlenmekte olan eğitim öğretim yılı ödenekleri için herhangi bir başvuru talebi bulunmamaktadır. Sistem üzerinden otomatik bir biçimde tanımlanmasının yanı sıra kesintiler de otomatik olarak yapılabilmektedir.

2021 yılı için de belirlenmiş olan bu tutarlar Eylül ayının ortalarında öğretmenlerin banka hesaplarına yatmaktadır. Özel öğretim kurumlarında ise kurumlar bazında bir ödeme yapılması nedeniyle tutarların daha ileri tarihlerde öğretmenlerin hesabına geçmesi söz konusu olabilmektedir.

Eğitim öğretim ödeneği yatmayan öğretmenlerin öncelikle kendi kurumlarının yöneticilerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Oradan sağlanacak yönlendirmeler ile birlikte il ve ilçe Milli eğitim birimlerine haber verilerek bilgi eksikliklerinin giderilmesi sağlanabilmektedir.

Eğitim ödeneği yani kırtasiye parası öğretmenlerin özlük hakları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle her öğretmen için eksiksiz bir biçimde hesaplara para yatırılması takip edilmekte olası bir işlem hatası da kısa süre içerisinde giderilmektedir.

2021 eğitim ödeneği yeni başlayacak olan eğitim öğretim yılı için planlanmış olup geçmiş dönem ödemelerinde bir değişikliğe neden olmamaktadır. Her yıl yenilenen bu tutarlar yeni dönemlerde geçerli olmaktadır.

Eğitim Öğretim Ödeneğinin Amacı Nedir?

Eğitim öğretim ödeneğinin amacı öncelikli olarak dönem başında öğretmenlerin ders materyalleri hazırlarken ihtiyaçları olarak kırtasiye malzemelerini almalarına maddi destek sağlamak olarak bilinmektedir.

Bu ödeneğin adı her ne kadar kırtasiye ödeneği olarak bilinse de öğretmenlerin dönem başında farklı ihtiyaçları da olmaktadır. Kıyafet ya da taşınma durumları bu ihtiyaçların başında gelmekte ve bu nedenle yapılan ödemeler sayesinde ihtiyaçlarının karşılanması da sağlanmış olmaktadır.

Kırtasiye ödeneği olarak verilmesinin yanı sıra öğretmenlerin yaptıkları bu ödeneğe ilişkin harcamalara dair bir değerlendirme yapılmadığı için şahsi ihtiyaçlar için de kullanılması mümkün olmaktadır.

Eğitim Öğretim Ödeneği Yatan İller Hangileridir?

Eğitim öğretim ödeneği yatan iller resmi yazının gönderildiği 81 il olarak bilinmektedir. Fakat yazının gönderilmesinden sonra her ilde farklı tarihlerde ödenekler yatırılabilmektedir. Bunun için ödemeler 7 Eylül itibariyle başlamakta olup Eylül ayının ilk iki haftasında tamamlanmaktadır.

81 ilde bulunan tüm ilçeler de bu resmi yazıya bağlı olarak eğitim öğretim ödeneklerinin dağıtımı için okullara bilgi göndermektedir. Devlet okullarında çalışan öğretmenlerin maaş hesaplarında otomatik olarak paranın yatırılması mümkün olmaktadır.

Özel okullarda ise eğitim öğretim ödeneklerinde farklı nedenlere bağlı olarak kesinti uygulanabilmektedir. Pek çok özel kurum kendi bünyesinde çalıştırdığı öğretmenlerin kırtasiye ihtiyaçlarını tamamladıkların düşünerek eğitim öğretim ödeneklerini tam olarak yatırmayabilirler.

Eğitim öğretim ödeneğinin yatırılması ile ilgili olarak herhangi bir kesinti olmaması gerekmektedir. Tüm eğitim kurumları için sunulan bu bütçenin öğretmenlere tam olarak verilmesinden sonra kendi kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri söz konusu olmaktadır.

Eğitim öğretim alanında hizmet vermekte olan eğitim kurumları içerisinde etüt merkezleri ya da kurslar bulunabilmektedir. Fakat bu merkezlerde çalışan öğretmenler için eğitim öğretim ödeneği sağlanmayabilir. Bu durumda herhangi bir kurum bazlı talep alınmamakta olup işe başlama süreçlerinde bu özlük haklarına ilişkin detaylı bilgilendirme de verilmiş olmaktadır.

2020 Yılı Eğitim Öğretim Ödenekleri Ne Kadar Yattı?

2020 yılında eğitim öğretim ödenekleri kadrolu öğretmenler için 1.200 TL olarak hesaplara yatırılmıştır. Bu tutar üzerinden enflasyon zammı hesaplanarak bir sonraki dönemde verilecek olan eğitim öğretim ödeneği için 1.250 TL olarak açıklanmaktadır.

Eğitim öğretim ödeneklerinin zamları belirli bir kurul tarafından yapılan bütçe hesaplamaları ile verilmektedir. Ortak bir karar olması nedeniyle farklı değerlendirmeler yapılarak zam durumları kamuya ilan edilmektedir.

Güncel olan tutarlar üzerinden dönem başına kadar herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle açıklanan en son tutar üzerinden eğitim öğretim ödenekleri banka hesaplarına yatırılabilmektedir.

Yıllık bir zam uygulaması yapılan bu ödenekler ile ilgili olarak aynı zamanda dönem başında ödeme yapılacak şekilde bir planlama sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle yapılan işlemlerde yıl başında zam oranları belirlenmekte ve resmi yazıyla açıklanmaktadır.

Milli Eğitim bütçesi tarafından sağlanan ödeneklerin öğretmenlerin genel okul ihtiyaçlarını karşılamaları açısından planlandığı için piyasadaki kırtasiye ürünlerinin tutarlarındaki değişimler de göz önünde bulundurulmaktadır.

Kırtasiye ödeneği alan öğretmenlerin yalnızca bir defaya mahsus olarak aldıkları bu ödemeler yılda bir defa olacak şekilde alınmakta ve devamında herhangi bir geri ödeme gibi bir karşılık beklenmemektedir.

Kırtasiye ödenekleri tüm öğretmenler için verilmiş olan bir destek programı olarak uzun yıllardır uygulanmaktadır. Bu nedenle zam oranları da her yıl artarak devam etmekte olan tutarlardan oluşmaktadır.

Kırtasiye Ödeneğinin Belirtildiği Resmi Yazı

Kırtasiye ödeneğinin belirtildiği resmi yazı 81 il ve ilçelerinde dağıtılacak şekilde zamlı tutarların açıklanmasından sonra gönderilmektedir. İl ve ilçe müdürlükleri tarafından bölgede bulunan kayıtlı öğretmenler sisteme işlenmekte ve bu sayede ödenekler eksiksiz bir biçimde hesaplara ulaştırılabilmektedir.

Kırtasiye ödeneği içerikleri aynı zamanda 657 sayılı kanunun 32. Maddesinde yer alan öğretmen ve eğitimci kriterlerine bağlı olarak ödenmektedir. Bu madde içerisinde eğitim öğretim ödeneğinin verileceği öğretmenlerin fiili olarak çalışıyor olması şartı bulunmaktadır.

Bu şart nedeniyle geçici ya da saatlik olarak öğretmenlik yapanlar için eğitim öğretim ödeneğinin verilmemesi gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. Fakat bu durum kurum tarafından beyan edildiği şekline bağlı olarak sağlanmaktadır.

Özel kurumlar için geçerli olan bu durum, kurum içerisinde fiilli olarak azami ders süresini tamamlayan öğretmenlere yönelik sunulmaktadır. Geçici anlamda hizmet veren ve azami süreyi de doldurmayanlar kurumun öğretmeni olarak sayılmadığından ötürü kırtasiye ödeneğinin de alınması mümkün olmamaktadır.

Resmi yazılar içerisinde aynı zamanda kurumlardan bağımsız olarak ödeneklerin hesaplara yatmış olmasına ilişkin bir kontrol yapılması gerektiğinin de belirtilmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle kurum yönetimleri tarafından öğretmenlerin yaşamış oldukları mağduriyetlere bağlı olarak il veya ilçe birimlerine yönlendirme yapmaları istenmektedir. Bu yönlendirmeler ile varsa eksik ödemelerin karşılanması, bilgi yanlışlığının giderilmesi gerekmektedir.

2021 Eğitim Ödeneğinin Yatma Tarihi Nedir?

2021 eğitim ödeneğinin yatma tarihi 7 Eylül olarak ön görülmektedir. Fakat ülke içerisinde oluşan olağan dışı durumlar nedeniyle sabit olarak belirlenen bu tarihin değişiklik göstermesi söz konusu olabilmektedir.

7 Eylül itibariyle yatmakta olan ödeneklerin il ve ilçeler bazında da farklı tarihlerde hesaplarda olması beklenmektedir. Fakat ödeneğin en geç yatırıldığı tarihin bile 15 Eylül sonrasına bırakılmaması noktasında çalışmalar sürdürülmektedir.

2021 eğitim ödeneği alan öğretmenlerin dönemlik ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik olarak kendi harcamalarını planlamaları sağlanmakta olup bu nedenle ödeme tarihlerinden önce zamlı tutarlar ilan edilmektedir. Bu sayede öğretmenlerin de Eylül ayı için harcama planlamalarını düzenlemelerine ön ayak olunmaktadır.

2021 Eğitim Öğretim Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Eğitim öğretim ödeneğinin limiti, 657 sayılı kanun kapsamında yıl bazlı olarak hesaplanmaktadır. Eğitim öğretim dönemine göre verilecek ödenek hesaplanırken, toplu sözleşmeler değerlendirilmektedir. Toplu sözleşmelerde yer alan ödeme limitleri, yıllara göre değişiklik göstermektedir.

Eğitim Öğretim Yazısı Nasıl Çıkmaktadır?

Eğitim öğretim ödeneği yazısı, her yıl Milli Eğitim bakanlığı tarafından hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Hazırlanan eğitim öğretim yazısının içerisinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

  • Hangi kategoride görev yapan eğitimcilerin, yüzde kaç oranında eğitim öğretim desteği alacağı
  • Yıl içerisinde verilecek eğitim öğretim ödeneğinin tutarı
  • Eğitim öğretim ödeneğinin hangi tarihlerde öğretmenlerin hesabına yatırılacağı

Eğitim öğretim ödeneği yazısı, eğitim döneminin başladığı eylül ayında yayınlanmaktadır. Eğitim öğretim yazısının yayınlanması için Milli Eğitim bakanı tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekir.

Eğitim Öğretim Ödeneğinin Yatıp Yatmadığı Nasıl Sorgulanır?

Eğitim öğretim ödeneklerinin yıl bazlı değişimleri, Millî Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi/ bağlantı adresi üzerinden Milli eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi açıldıktan sonra, kırtasiye ödeneklerinin yatıp yatmadığı hakkında bilgi alınabilir.

Eğitim Ödeneği Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

2021 Eğitim Öğretim Ödenekleri Geri Ödenir Mi?

2021 yılı eğitim öğretim döneminde öğretmenlere verilen eğitim ödenekleri, geri ödemesiz olarak hazırlanmıştır. Birinci dönem ve ikinci dönem olarak belirlenen eğitim öğretim ödenekleri, dönem bazlı olarak yatırılmaktadır.

Eğitim öğretim ödeneklerinin hesaba yatırılması aşamasında, 7 ila 8 TL arasında masraf kesilmektedir. 2021 yılı eğitim öğretim dönemleri arasında verilecek kırtasiye ödeneklerinden kesinti yapıldıktan sonra, ortalama 1.248 TL tutarında eğitim ödeneği alınacaktır. Eğitimcilerin görev yaptıkları il ve ilçelere bağlı olarak, eğitim öğretim ödeneklerinin tutarında küçük farklar görülmektedir.

Eğitim Öğretim Ödeneğinin Kesilmesine Sebep Olan Durumlar Nelerdir?

Eğitim öğretim ödeneğinin kesilmesi için ödenek kapsamındaki eğitimcilerin görevden ayrılması gerekir. Öğretmenlerin disiplin suçu işlemesi durumunda görevden alınmasıyla, eğitim öğretim ödeneği kesilecektir. Eğitimcilerin meslekten ayrılmasıyla kesilen eğitim öğretim ödenekleri, bu durumun haricinde herhangi bir sebeple kesilmemektedir.

Öğretmenlerin izin kullanması, askere gitmesi ya da doğum iznine ayrılması gibi durumlarda, eğitim öğretim ödeneğinin hesaba yatırılma tarihi geciktirilmektedir. 2021 dönemleri arasında görevine devam eden eğitimcilerin eğitim öğretim ödeneğinin kesilmesi söz konusu değildir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.