Genel

2020 Eğitim Öğretim Ödeneği Ne Kadar, Kimlere Ödenir?

2020 eğitim ödeneği, devlet memuru olan öğretmen ve eğitmenlere verilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen memur grupları haricinde, herhangi bir çalışana eğitim öğretim ödeneği sağlanmamaktadır. 2020 yılında eğitim öğretim ödeneği almaya uygun görülen kişiler okul müdürleri, ilköğretim öğretmenleri, ortaöğretim öğretmenleri ve okul yöneticileridir.


Öğretmenlerin okul dönemi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla verilen eğitim öğretim ödeneği, kırtasiye ödemesi olarak da adlandırılmaktadır. Eğitimcilere verilen kırtasiye ödemeleri, maaş olarak değerlendirilir ve ücretin geri ödenmesi gerekmez.

Eğitim Öğretim Ödeneğinin Genel Özellikleri Nelerdir?

Her eğitim öğretim döneminin başlangıcında eğitmenlerin gerekli masraflarını karşılamaları amacıyla, eğitim öğretim ödeneği verilmektedir. Kırtasiye ödeneği ya da eğitim öğretim ödeneği olarak adlandırılan ödeneğin tutarı, yıl içerisindeki enflasyon değerine göre belirlenmektedir. Her eğitim öğretim döneminde, ödeneklere ortalama 50 TL zam yapılmaktadır. Eğitim öğretim ödeneği, her eğitmene verilmemekte, sadece belirli alanlarda görev yapan eğitimciler adına çıkarılmaktadır.

Ortaokul, lise ve okul öncesi eğitiminde görev yapan öğretmenlere, eğitim öğretim ödeneği verilmemektedir. Yılda bir defa verilecek şekilde hazırlanan eğitim öğretim ödenekleri, okulların açılacağı dönemlerden itibaren iki parça olarak hesaplara yatırılmaktadır. Eğitim öğretim ödeneklerinin yatırılacağı tarihler, eğitim öğretim döneminde yayınlanan ödenek yazısında belirlenmektedir. Dini bayramlar sebebiyle okulların açılış tarihi değiştiği zaman, eğitim öğretim ödeneklerinin yatırılma tarihleri ileriye atılacaktır.

2020 Eğitim Öğretim Ödeneği Kimlere Verilir?

Eğitim öğretim ödeneği, sadece öğretmenlere ve okulda sorumlu olan eğitimcilere verilmektedir.

Eğitim öğretim ödeneğinden faydalanan eğitmenler aşağıda belirtilmiştir:

 • İlköğretim okullarında eğitmenlik yapan öğretmenler, müdürler ve müdür yardımcılarına eğitim öğretim ödeneği verilmektedir.
 • Cezaevlerinde görev yapan öğretmenler, eğitim öğretim ödeneği almaktadır.
 • Eğitim uzmanı ve uzman yardımcısı olarak görev yapan eğitimcilere, her yıl düzenli olarak eğitim öğretim ödeneği sunulmaktadır.

Yukarıda belirtilen eğitmenler haricindeki kişiler, eğitim öğretim ödeneğinden faydalanma hakkına sahip değildir. Devlet memuru olarak görev yapan kişilere, eğitim öğretim ödeneği verilmemektedir.

2020 Eğitim Öğretim Ödeneğinin Limiti Ne Kadardır?

Eğitim öğretim ödeneğinin 2020 yılı için belirlenen tutarı 1.210 TL’dir. Belirli alanlarda görev yapan eğitimcilere, kırtasiye masraflarını karşılamaları amacıyla verilen eğitim öğretim ödeneği, yılda bir defa yatırılmaktadır. Her eğitim öğretim döneminde, öğretmenlerin döneme hazırlanmaları ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamaları için ödenek oluşturulmaktadır.

Eğitim öğretim ödeneğinin tutarı, yıl bazlı enflasyon değerine göre artış göstermektedir. Birinci dönem sona ermeden göreve başlayan eğitmenlere, eğitim öğretim ödeneğinin %75’i ödenmektedir. Birinci dönem tamamlandıktan sonra, ikinci dönemde göreve başlayan hazırlık eğitmenlerine, eğitim öğretim ödeneğinin %50’si verilmektedir.

2020 Eğitim Öğretim Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Eğitim öğretim ödeneğinin limiti, 657 sayılı kanun kapsamında yıl bazlı olarak hesaplanmaktadır. Eğitim öğretim dönemine göre verilecek ödenek hesaplanırken, toplu sözleşmeler değerlendirilmektedir. Toplu sözleşmelerde yer alan ödeme limitleri, yıllara göre değişiklik göstermektedir.

2019 – 2020 eğitim öğretim yılı için hesaplanan 1.210 TL’lik ödenek, 9 Eylül tarihinden itibaren eğitimcilerin hesabına yatırılmaktadır. 2021 yılında verilecek eğitim öğretim ödeneğinin tutarı 1.250 TL olarak hesaplanmıştır.

Eğitim Öğretim Ödeneği Nasıl Verilmektedir?

2020 yılı eğitim öğretim ödenekleri, yılda bir defa olacak şekilde öğretmenlere verilmektedir. 2019 Eylül ayı itibariyle okullar başladıktan sonra, birinci dönem ve ikinci dönem bazlı olarak eğitim öğretim ödenekleri öğretmenlerin hesabına yatırılmaktadır. Eğitim öğretim ödeneği alma hakkı bulunan eğitimciler, yılda bir defa olacak şekilde ödenekleri almaktadır.

Öğretmenlerin maaşlarının yatırıldığı banka hesabına, 9 Eylül tarihinden itibaren ödenekler yatırılmaya başlanır ve dönem tamamlanmadan ödeneklerin tamamı ödenir. Öğretmenler okulların açılmasıyla birlikte göreve başladıktan sonra, eğitim ödenekleri hesaplarına yatırılacaktır. Eğitimciler askerlik ya da doğum izninden dolayı görevlerinin başında değillerse, göreve geri döndükleri tarih itibariyle eğitim öğretim ödeneği almaktadırlar. Eylül ayında eğitim öğretim ödeneği alamayan eğitimcilere, ocak ayı itibariyle ödeme yapılmaktadır.

Milli Eğitim bakanı tarafından ödeneklerin yatırılması için yazı onayı çıkmadan, ödenekler hesaplara yatırılmayacaktır. Eğitimcilerin hesabına eğitim öğretim ödeneğinin yatırıldığı, okul yöneticileri tarafından haber verilecektir.

Eğitim Öğretim Yazısı Nasıl Çıkmaktadır?

Eğitim öğretim ödeneği yazısı, her yıl Milli Eğitim bakanlığı tarafından hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Hazırlanan eğitim öğretim yazısının içerisinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

 • Hangi kategoride görev yapan eğitimcilerin, yüzde kaç oranında eğitim öğretim desteği alacağı
 • Yıl içerisinde verilecek eğitim öğretim ödeneğinin tutarı
 • Eğitim öğretim ödeneğinin hangi tarihlerde öğretmenlerin hesabına yatırılacağı

Eğitim öğretim ödeneği yazısı, eğitim döneminin başladığı eylül ayında yayınlanmaktadır. Eğitim öğretim yazısının yayınlanması için Milli Eğitim bakanı tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekir.

Eğitim Öğretim Ödeneğinin Yatıp Yatmadığı Nasıl Sorgulanır?

Eğitim öğretim ödeneklerinin yıl bazlı değişimleri, Millî Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. https://dhgm.meb.gov.tr/www/duyurular/kategori/2 bağlantı adresi üzerinden Milli eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi açıldıktan sonra, kırtasiye ödeneklerinin yatıp yatmadığı hakkında bilgi alınabilir.

Eğitim öğretim ödeneklerinin yatırılması için belirlenen dönemlerde, tüm eğitmenlerin hesabına ödenekler yatırılmaktadır. Eğitim öğretim ödeneklerinin yatırılması için belirlenen sistem ve tarihler aşağıda belirtilmiştir:

 • 2019 – 2020 eğitim öğretim dönemi için belirlenen kırtasiye ödemeleri, 9 Eylül tarihi itibariyle öğretmenlerin hesaplarına yatırılmaktadır.
 • Eğitim öğretim ödemelerinin hesaba yatırılmasında, birinci dönem ve ikinci dönem olarak ayrım yapılmaktadır.
 • Birinci döneme ait eğitim öğretim ödeneği 9 Eylül 2019 tarihinde öğretmenlerin banka hesaplarına aktarılmıştır.
 • İkinci döneme ait eğitim öğretim ödeneği tutarı 25 Kasım ila 17 Ocak tarihleri arasında öğretmenlerin hesabına aktarılmaktadır.
 • 2019 – 2020 eğitim öğretim yılına ait yarı yıl tatili, 20 Ocak 2020 ila 31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • İkinci dönem başladıktan sonra, ikinci yarı yıl eğitim öğretim ödemeleri 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren eğitimcilerin banka hesabına yatırılmaya başlanacaktır.

Eğitim öğretim ödenekleri için belirlenen yıllık tutarlar, birinci ve ikinci döneme eşit olarak pay edilmektedir. Her dönem için yeni bir ödenek hazırlanmayacaktır. Eğitimcilerin belirlenen ödenekten yüzde kaç oranında faydalanacağı kesinleştikten sonra, alınacak ödenek iki döneme eşit olarak pay edilecektir.

2020 Eğitim Öğretim Ödenekleri Geri Ödenir Mi?

2019 – 2020 eğitim öğretim döneminde öğretmenlere verilen eğitim ödenekleri, geri ödemesiz olarak hazırlanmıştır. Birinci dönem ve ikinci dönem olarak belirlenen eğitim öğretim ödenekleri, dönem bazlı olarak yatırılmaktadır.

Eğitim öğretim ödeneklerinin hesaba yatırılması aşamasında, 7 ila 8 TL arasında masraf kesilmektedir. 2019 – 2020 eğitim öğretim dönemleri arasında verilecek kırtasiye ödeneklerinden kesinti yapıldıktan sonra, ortalama 1.172 TL tutarında eğitim ödeneği alınacaktır. Eğitimcilerin görev yaptıkları il ve ilçelere bağlı olarak, eğitim öğretim ödeneklerinin tutarında küçük farklar görülmektedir.

Eğitim Öğretim Ödeneğinin Kesilmesine Sebep Olan Durumlar Nelerdir?

Eğitim öğretim ödeneğinin kesilmesi için ödenek kapsamındaki eğitimcilerin görevden ayrılması gerekir. Öğretmenlerin disiplin suçu işlemesi durumunda görevden alınmasıyla, eğitim öğretim ödeneği kesilecektir. Eğitimcilerin meslekten ayrılmasıyla kesilen eğitim öğretim ödenekleri, bu durumun haricinde herhangi bir sebeple kesilmemektedir.

Öğretmenlerin izin kullanması, askere gitmesi ya da doğum iznine ayrılması gibi durumlarda, eğitim öğretim ödeneğinin hesaba yatırılma tarihi geciktirilmektedir. 2019-2020 dönemleri arasında görevine devam eden eğitimcilerin eğitim öğretim ödeneğinin kesilmesi söz konusu değildir.

İmar Barışı Kredisi Nasıl Alınır

ÖABT Nedir? ÖABT’ye Kimler Girebilir? ÖABT Hakkında Detaylı Bilgi

PYBS Bursluluk Sınavı Kaç Puanla Kazanılır

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı