• 2018 Doğum Borçlanması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  2018 Doğum borçlanması, doğum yaptıktan sonra işini bırakmak zorunda kalan ve bunun sonucunda emekli olmak için doldurulması gereken gün sayısı zorunluluğunu yerine getiren getiremeyen kadınlar için sunulan hizmettir. Doğum borçlanması nedir sorusu ile birlikte başvuru yöntemleri ve koşulları da sigortalı çalışan kadınlar tarafından en çok merak edilen konulardandır. Doğum borçlanması başvurusu, doğumdan sonra çalışma hayatının bırakılıp sigorta priminin ödenmemeye başladığı andan itibaren geçerli olmakta ve başvurular doğumdan önce yapılmaktadır.


  Doğum borçlanması 2018 şartları ve ücretleri, diğer yıllarda olduğu gibi 5510 sayılı kanına göre düzenlenmiştir. Hizmet akdiyle çalışan ve kendi adına bağımsız çalışarak sigortasını ödeyen tüm kadınlar için geçerlidir. Doğum borçlanması başvuruları, 1479 ve 2926 sayılı kanuna tabi olan sigortalılar ve hak sahibi kadınlar tarafından yapılmalıdır. Bağlı bulunulan bölgedeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır.

  Doğum borçlanması başvurusunu; kamu görevlileri, eski kamu görevlileri sigortalıları ya da hak sahipleri yapacak olduğunda, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı adresine talep dilekçesi yollamaları gerekmektedir. Adres; SGK Mithatpaşa Caddesi, No: 7 Sıhhıye – Ankara olarak geçmektedir. Bu adese borçlanma talep dilekçesi gönderilir. Başvuru talep dilekçesi, gerekli birimler tarafından değerlendirilir. Doğum borçlanması talebini ileten sigortalı kadınının işvereninden herhangi bir belge istenilmez. Tespit, kişinin kurum hizmet kayıtlarından yapılır ve ardından doğum borçlanması süreci başlatılır.

  Doğum Borçlanması Talebinde Bulunmak İçin

  Doğum borçlanması talebinde bulunmak ve doğum borçlanması hesaplama 2018 yılı işlemlerini yapmak için başvuruların doğumdan önce yapılması gerekmektedir. Doğum yapmadan önce doğum borçlanması talebinde bulunmak isteyenlerin aşağıdaki çalışma koşullarından birini taşıyor olması gerekir. Bu alanlar;

  • Hizmet akdine bağlı olarak çalışan kadın sigortalılar, 4/ 1 –a kapsamı
  • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan ve sigortalı sayılan kadınlar, 4 / b kapsamı
  • Kamu görevlisi olarak çalışan ve sigortalı olan kadınlar, 4 /c kapsamı.

  Yukarıda belirtilen sigorta kapsamında yer alan kadın sigortalılar ve hak sahipleri, doğum borçlanması için talepte bulunabilmektedirler.

  Sponsorlu Bağlantılar


  Doğum Borçlanması Şartları

  Doğum borçlanması taksitlendirme işlemleri, sigortalı olarak çalışan bir kadının doğum sebebiyle çalışamadığı iki yıllık süre için yapılmaktadır. İki yıllık süre zarfında ödenmeyen sigorta primlerine yönelik doğum borçlanması yapılabilir. Doğum borçlanmasının yapılabilmesi için sigortalı kadınların birtakım şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar;

  • Hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4/a kapsamındaki kadın sigortalıların, sigortalı olduklarını tescil etmiş ve de kişi adına primlerinin bildirilmiş ya da tahakkuk edilmiş olması,
  • Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan 4/b kapsamındaki sigortalı kadınların, primlerinin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıkların tahakkuk ya da tescil edilmiş olması,
  • Kamu görevlisi kapsamında çalışan 4/c kapsamındaki sigortalı kadınlar için sigortalı olduklarının tescil edilmiş olması,
  • Kadın sigortalı kişinin doğumdan önce çalışmaya başlaması ve böylece sigortalılık şartını yerine getirmiş olması,
  • Doğum yaptıktan sonra kişinin adına sigorta prim ödemesinin yapılmaması,
  • Borçlanma yapılan süre boyunca çocuğun yaşaması, şeklindedir.

  Yukarıda belirtilen şartları taşıyan her kadın doğum borçlanması hakkından yararlanabilmektedir.

  Doğum Borçlanması Süreleri

  Doğum borçlanma süreleri anne adayının gebelik durumuna ve kullanacağı izne göre değişmektedir. Bu çerçevede;

  • Sigortalı çalışan kadının doğum sonrasındaki 8 haftalık, çoğul gebeliklerde ise 10 haftalık süreleri doğuma 3 hafta kalıncaya kadar olan süreç için değerlendirilebilir. Bu değerlendirmede, doğum sonrası dinlenme süresine eklenen süre dahilinde toplam istirahat süresi için iki yıllık borçlanma hakkı tanınır.
  • Kadın sigortalı çalışanlar doğum sebebiyle en fazla 3 defa olmak üzere ikişer yıllık çalışamama süreleri için borçlanabilirler. Bu da toplamda en fazla 6 yıla denk gelmektedir.
  • Doğum borçlanması için talep oluşturan sigortalı çalışan kadınların, doğum yaptıkları tarihten sonra, adlarına primi ödenmiş süreler için doğum borçlanması hesabı yapılmaz. Bu noktada doğum borçlanması ne kadar öderim sorusu doğum yapmış kadınlar için çok önemli olmaktadır. Doğum borçlanması hesabı bu şartlarda, primin ödenmiş süreleri iki yıllık sürelerden düşülerek yapılır. Yani kalan ödenmemiş süre için doğum borçlanması yapılabilmektedir.
  • Doğum borçlanmasının yapılacağı tarihte, şayet doğan bebek herhangi bir sebepten vefat ederse, çocuğun vefat tarihine kadar olan süreler için doğum borçlanması yapılabilir.
  • İlk doğumun yapılmasından sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumun yapılması durumunda, sigortalı kadın ilk doğumundan ikinci doğumuna kadar geçen süre ve ikinci doğumu için borçlanılabilen iki yıllık sürenin toplamı kadar doğum borçlanması talebinde bulunabilir.

  Doğum Borçlanması Hesaplama

  Önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında doğum borçlanmasında son durum hesaplama işlemleri, günlük kazancın alt ve üst limitleri arasında yapılmaktadır. Yani doğum borçlanması, kadın sigortalı çalışanların ya da hak sahiplerinin prime ait günlük kazançlarının alt ve üst sınırları olacak şekilde, kendilerine göre belirlenen günlük kazancın % 32’si olacak şekilde hesaplanmaktadır. Hesaplama, doğum borçlanması yapılmak istenilen dönem için yapılır. Esas günlük kazansın alt ve üst sınırları arasında bir tutar belirlenir. Tüm veriler ışığında;

  • 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında oluşturulacak doğum borçlanması taleplerinde, ödenecek en düşük günlük doğum SGK borç tutarı, 21.64 TL olmaktadır.
  • 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında oluşturulacak doğum borçlanması taleplerinde, ödenecek en yüksek günlük doğum SGK borç tutarı ise 162.32 TL olmaktadır.

  SGK doğum borçlanması prim tutarlarına göre, 1 çocuk için 720 günlük doğum borçlanmasında toplam 15 bin 580 TL tutar ödenir. Bu tutar iki çocuk için 1440 günde toplamda 31 bin 161 TL olurken, 3 çocuk için 2160 günde toplan 46 bin 742 TL olmaktadır. Doğum borçlanması talebi, sigorta giriş tarihinden sonra doğan en çok 3 çocuk için oluşturulabilmektedir. Doğum yapılan tarihten sonraki 24 aylık sürede anne adına prim ödenmemesi koşulu yer alır. Bu koşul doğrultusunda doğum yapılan tarihlerden sonra 24 ay süresince borçlanılabilir. Bu da her çocuk için 720 güne kadar doğum borçlanması yapılabileceği anlamına gelmektedir.

  SGK Uzmanı Sadettin Orhan’ın doğum borçlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, borçlanma miktarının peşin olarak ödenmesi gerektiğini bildirmiştir. Başvuru yapıldıktan ve SGK’nın başvuruyu onaylamasından sonraki 1 ay içinde miktarın ödenmesi gerekmektedir. Sigortalı çalışan kadınların emeklilik dönemleri için de doğum borçlanmasının çok önemli olduğu belirtilmiştir. Şayet sigortalı bir kadın 1990 ile 2000 yılları arasında doğum yaptıysa, o döneme ait primlerin aylık hesaplamalarında doğum borçlanmasının katkısı bir hayli fazla olmaktadır. Bu bakımdan 1990 ile 2000 yılları arasında doğum yapanlar da doğum borçlanması için başvuruda bulunup primlerinin yüksek tutardan ödenmesini sağlayabilirler. Emeklilik için prim gün sayısı hesabı dikkate alınarak yapılan doğum borçlanması hesabında, sigorta başlangıcını geriye çekme durumu da yaşanmaz.

  Doğum Borçlanması Başvurusunda Gerekli Evraklar

  Doğum borçlanması için yapılacak başvurularda, birtakım evraklar da gerekli olmaktadır. Gerekli evraklarla birlikte başvurular, SGK Ankara temsilciliğine yapılmalıdır. Başvuru için sigortalı kadının kimlik fotokopisi ve de borçlanma talep dilekçesinin bulunması yeterli olmaktadır.

  İkiz Çocuklara Doğum Yardımı Şartları Nelerdir

  Doğum Borçlanma Sayısı Kaça Çıktı ve Şartları Nelerdir?

  Yeni Doğan Çocuk Parası Nasıl ve Nereden Alınır?  tıkla sorunu sor

  2018 Doğum Borçlanması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın