Genel

Denetimli Serbestlik Nedir? Nasıl Faydalanılır?

Denetimli serbestlik kapsamında ceza almış olan kişilerin cezalarını tamamlarken sosyal hayata dahil olmalarını sağlayacak fırsatlar tanıyan ceza hukuku kurumudur. Suç işlemiş olan kişiler denetimli serbestlikten yararlanırlarsa cezalarını sosyal hayattan mahrum kalmadan tamamlayabilirler. Denetimli serbestlikte ceza alan kişiler aileleri ve dış dünya ile iletişimleri kopmadan gözlem altında tutularak cezalarını çekmektedir. Denetimli serbestlik yasasından faydalanabilecek olan hükümlü kişiler cezalarının bitmesine belirli bir süre kala serbest bırakılmaktadır. Cezaevinden tahliye edilen hükümlü kişiler sosyal hayata dâhil olurken denetim altında tutulmaktadır. Denetimli serbestlik nedir? Nasıl faydalanılır? Konusu hakkında daha detaylı bilgilendirme yazının devamında paylaşılmıştır.

Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli serbestlik yasası ceza infaz kanununa eklenmiş olan bir ilave yasasıdır. 5275 sayılı ceza infaz kanununa eklenen yasa denetimli infaz yasası olarak bilinmekte ve çok sayıda kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesini sağlamaktadır. Denetimli infaz yasasından faydalanmak için cezaevine girmek gerekir. Denetimli serbestlik yasasından yararlanmak için kişinin ceza miktarının ne olduğuna bakılmaksızın ceza alarak cezaevine girmiş olması gerekir. Cezaevine girerek hüküm giyen kişilerin iyi hal durumlarına cezaevi karar vermekte ve iyi hal durumunu belirten rapor hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor doğrultusunda hüküm giymiş olan kişi denetimli serbestlik uygulamasından yararlanma hakkına sahip olarak tahliye edilmektedir.

2019 Denetimli Serbestlik Şartları

Denetimli serbestlik yasası 2019 yılı düzenlemeleri ile yeni şartlar getirilmiştir. Kanun hükmü 671 sayılı kararnamesinde 01.07.2016 yılından önce işlemiş olduğu suçlar nedeni ile hüküm giymiş olan kişiler için belirli düzenlemeler yapılarak belirtilen tarih öncesinde işlenmiş olan suçlar için ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sistem uygulaması kanunlaşmış olmaktadır. Denetimli serbestlik yasasının son düzenlemelerin ardından kanunlaşan şartları şunlardır;

 • Denetimli serbestlik için yapılacak uygulama süresi 2 yıl olmaktadır.
 • Hapis cezaları sürekli olan mahkûm kişi cezasının ½ kısmını infaz kurumunda çekmesinin ardından koşullu olarak salıverme durumundan yararlanma hakkına sahip olmaktadır.
 • 01.07.2016 tarihinden sonra suç işleyerek hüküm giymiş kişiler için eski infaz hükümleri geçerli olmaktadır. Belirtilen tarihten sonra suç işleyerek mahkûmiyetleri kesinleşmiş olan kişiler denetimli serbestlikten yararlanma hakkına sahip olamazlar.

İnfaz Hesaplama 2019

İnfaz işlemi suçun işlendiği dönemde geçerli olan ceza infaz kanunu hükümlerine göre farklı olmaktadır. Sanık ya da şüpheli kişinin ceza infaz işlemi hesaplamalarında göz önünde bulundurulan diğer kıstaslar şunlardır;

 • Gözaltında bulunduğu süre,
 • Tutuklu olarak bulunduğu süre,
 • Sabıka kaydı olup olmadığı ve

Kaç yaşında olduğu gibi durumlar infaz hesaplamalarında önemli olmaktadır. Hükümlü kişi suçun işlenmiş olduğu dönemde geçerli olan denetimli serbestlik yasasına göre cezasının belirli bir bölümünü cezaevinde geçirdikten sonra şartlı olarak tahliye edilmektedir. 15 yaşından küçük olan çocuk hükümlülerin hesaplamalarında suçun işlendiği döneme bakılmadan cezaevinde yattıkları 1 gün 2 gün olarak kabul edilmektedir.

Denetimli Serbestlik Yasası Faydalanma Şartları

Denetimli serbestlik yasasından faydalanmak cezaevinde bulunan her hükümlü için geçerli olmamaktadır. Yasadan faydalanmak için hükümlülerin bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Denetimli serbestlik yasası uygulamaları işlenmiş olan suçun;

 • Niteliğine,
 • Alınan cezanın süresine ve
 • Hükümlünün kişiliğine göre farklılıklar göstermektedir.

Denetimli serbestlik yasasından faydalanmak için;

 • Hükümlü olan kişinin cezasının son 6 ayının açık cezaevinde geçirmesi gerekir. Ancak bu şart 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Belirtilen tarihten sonra yasadan yararlanmak isteyen hükümlülerde bu şart aranmayacak ve 6 ayını açık cezaevinde geçirmek ya da kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş yapılması şartı aranmadan yasadan faydalanmak mümkün olacaktır.
 • Denetimli serbestlik yasasından faydalanmak için hükümlünün iyi halli olması ve bu durumun cezaevinin idaresi tarafından raporlanarak doğrulanması gerekmektedir.
 • Denetimli serbestlik yasasından yararlanmak isteyen hükümlülerin talepte bulunması gerekmektedir. Yasadan yararlanmak isteyen hükümlülerin dilekçe ile infaz hâkimliğine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Denetimli serbestlik yasasından yararlanmak için dilekçe ile yapılan başvurular infaz hâkimliği tarafından değerlendirilerek kısa sürede yanıtlanmaktadır.
 • Denetimli serbestlik yasasından faydalanarak serbest bırakılan hükümlü bir kişi kendisi adına belirlenmiş olan tedbirlere uyum sağlamak zorundadır. Şayet hükümlünün kamu yararına bir işte çalışması kararı varsa buna itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

Denetimli Serbestlik Yasasına Uyum Nasıl Olmalıdır?

Denetimli serbestlik hükmü ile tahliye olan kişilerin uyum sağlaması gereken koşullar bulunmaktadır. Hükümlü kişiler yasa kapsamından yararlanarak tahliye olduktan sonra geçirecekleri süreçte kendilerine verilen bazı kurallar bulunur. Bu kurallar doğrultusunda hareket etmek yasadan yararlanan hükümlülerin uyum sağlaması gereken konulardır. Denetimli serbestlik yasası gereğince serbest bırakılan hükümlülerin kuralları ihlal etmeleri sonucunda karşılaşacakları cezalar şunlardır;

 • Hükümlünün yararlanmış olduğu haklar ve infaz şekli ortadan kalkar.
 • Denetimli serbestlik ihlali yapan hükümlü cezaevine geri gönderilir.

Hükümlü tahliye olduktan sonraki 3 gün içerisinde başvurma şartını ihlal ederse ve serbestlik müdürlüğünün kurallarına uymazsa cezaevine geri gönderilerek denetimli serbestlik hakları ortadan kalkmaktadır.

Denetimli Serbestlik Kapsamı Dışındaki Suçlar

Denetimli serbestlik kapsamına dâhil olmayan suçlardan birini ya da birkaç tanesini işlemiş olan hükümlü kişiler denetimli serbestlik yasasından faydalanamazlar. 671 sayılı kanundaki kararname hükümlerine göre denetim serbestliğinden yararlanamayacak olan hükümlülerin işledikleri suçlar şunlardır;

 • Kasten adam öldürme suçu ile hüküm giymiş olan hükümlüler,
 • Alt ve üst soylarına, eş ve kardeşlerine, bedenen ve ruhen kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı işlenen kasti yaralama suçundan hükümlü olanlar,
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanlarına karşı işlenmiş olan suçlardan hükümlü olanlar,
 • Cinsel dokunulmazlığa karşım işlenmiş olan suçlardan dolayı hükümlü olanlar,
 • Uyuşturucu ya da uyuşturucu madde ihmal ve ticareti yapmak suçlarından hükümlü olanlar,
 • Devletin güvenine ve devletin sırlarına karşı işlenmiş olan suçlar nedeni ile hükümlü olanlar,
 • Milli savunmaya ve anayasa düzenin karşı işlenmiş suçlardan hükümlü olanlar,
 • Terörle mücadele kanunu kapsamında işlenen suçlar ve örgütlü tüm suçlardan hükümlü olanlar,
 • Cezaevinde disiplin cezası alan ve cezaları kaldırılmayan hükümlüler,
 • Koşullu salıverme hakları geri alınmış olan hükümlüler,
 • Bankacılık zimmet suçu ve taahhüdü ihlal suçu işlemiş olan hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanamazlar.

İnfaz Erteleme

Hapis cezası alan bir kişinin infaz ertelemesi yapabilmesi için bazı şartların mevcu olması gerekmektedir. Buna göre;

 • Hastalık hali
 • Akıl sağlığının yerinde olmaması ve
 • Hamilelik gibi nedenlerden dolayı infaz ertelemesi gerçekleşebilir.

Belirtilen durumların dışında infaz çağrı kâğıdında belirtilen süre içerisinde teslim olan hükümlü kişiler kasten işledikleri suçun 3 yılın altında olması halinde ve taksir ile işlenmiş suçun 5 yıl ve altında olması halinde infaz ertelemesi talebinde bulunabilirler. Savcılıklara yalpan bu taleplerde ertelemenin olup olmayacağına savcı karar vermektedir. Savcının uygun görmesi durumunda infaz tarihi 1 yıl süre kadar ertelenebilmektedir. Bu durumda infaz erteleme süresi en fazla 2 yıl olmaktadır.

İnfaz Çağrı Kâğıdı

İnfaz çağrı kâğıdı nedir sorusuna kısaca savcılık tarafından hükümlülere gönderilen teslim olma kâğıdı denilebilir. Mahkeme tarafından hapis cezası kesinleşen mahkûmlara 10 gün içerisinde teslim olmaları için infaz çağrı kâğıdı gönderilmektedir. Bu kâğıt ile teslim olmaya çağrılan hükümlüler cezalarını çekmeleri için 10 gün içerisinde telsim olmalıdır. Belirtilen süre içerisinde teslim olmayan hükümlülere yakalama kararı çıkartılmakta ve yakalama işlemi yapılarak infazları başlamaktadır.

ÖABT Nedir? ÖABT’ye Kimler Girebilir? ÖABT Hakkında Detaylı Bilgi

Bimer Şikayet Formu ve Dilekçe Nasıl Yazılır

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Shares:

1 Yorum

 • OĞUZ TÜRK
  22.07.2019

  Merhaba,

  Denetimli Serbest bir kişiyi sgk lı olarak çalıştırmak istiyoruz,

  1- vergi indirimi, sgk indirimi var mı
  2- sgk bildirimi yaparken özellikli bir bildirim şekli veya sgk girişi dışında yapılması gereken bir işlem var mı ?

  iyi çalışmalar..

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir