emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Kim Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir, Ruhsat Harçları 2021

Kim Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir, Ruhsat Harçları 2021

Silah taşıma ruhsatı almak için Emniyet Müdürlüğü’ne doğrudan başvuru yapılması gereklidir. Silah bulundurma ruhsatı ve silah taşıma ruhsatı olarak iki farklı şekilde verilen silah ruhsatları, yalnızca yasaların belirlediği şekilde ve kişilere verilir.

Güvenlik güçleri dahilinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup olan kişiler ile İç İşleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emniyet mensubu olan kişiler doğrudan silah taşıma ruhsatına sahip olan kişilerdir. Bu mensuplar dışından kanunlara göre belirlenen meslek gruplarında olan kişilere taşıma ruhsatı verilir.

Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır?

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında çıkarılan kanun kapsamında, silah taşıma ruhsatına sahip olabilecek kişiler ve meslek grupları belirlenmiştir.

Silah taşıma ruhsatı kimler alabilir konusunda sunulan ilk kriter, 21 yaş üzerinde olunmasıdır. Silah bulundurma ruhsatlarından farklı olarak silah taşıma ruhsatları, kişilerin faaliyet gösterdikleri iş alanlarında can güvenliklerinin tehditte olması gibi durumlar için verilmektedir.

Silah bulundurma ruhsatı olan kişiler, silahlarını farklı bir yere ya da yanlarında taşıma hakkına sahip değillerdir. Silahlarını farklı bir noktaya taşımak isteyen kişiler ancak, yol nakil belgesi temin ederek taşıyabilmektedirler. Ayrıca silah bulundurma ruhsatı kişilerin silahlarını işyerlerinde bulundurabilmeleri için geçerli değildir. Ancak işyerinde silah bulundurma ruhsatı alınarak, işyerlerinde silah bulundurması sağlanabilir.

Silah bulundurma ruhsatları için ikamet adresi dahilinde başvuru yapılmakta ve ikamet adresi dışına çıkarılmamaktadır. Taşıma ruhsatlarıyla ise ruhsat sahipleri silahlarını yanlarında taşıyabilmektedirler.

Silah Taşıma Ruhsatı İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Silah ruhsatı alma şartları gereklilikleri dahilinde, evrakların sunulması ve başvurunun bizzat yapılması gereklidir. Başvuruların tamamı Emniyet Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Hem Türk vatandaşları hem de Türkiye’de ikameti devam eden yabancı uyruklu kişiler, silah taşıma ruhsatı başvurusu yapabilirler.

21 yaşını doldurmuş olan ve sağlık muayenesinde, silah taşımasına herhangi bir sakıncası olmayan kişiler, silah taşıma ruhsatı için başvuru yapabilirler. Can ve mal güvenliği için talepte bulunulan silah taşıma ruhsatları için can ve mal güvenliklerinin tehditte olduğunu gösterir belge ile resmi başvuru yapılması gereklidir.

Silah ruhsatı başvurularının tamamı Vali tarafından onaylanır ve ruhsatların iptali yine Vali tarafından sağlanır.

Silah Taşıma Ruhsatı Kimlere Veriliyor?

Bazı meslek gruplarına mensup kişilere silah taşıma ruhsatı verilmektedir.

Silah ruhsatı verilen meslek grupları;

 • Kuyumcular, kuyumcu toptancıları
 • Döviz bürosu sahipleri
 • Para taşımacılığı yapan mutemetler
 • Büyük sürülere sahip olanlar
 • Büyük topraklara sahip olanlar
 • Yurt dışı lisansı olan gemi kaptanları
 • Pilotlar
 • Baroya kaydı bulunan avukatlar
 • Milletvekilleri
 • Kaymakamlar
 • Muhtarlar
 • Akaryakıt işletme sahipleri
 • Bekçiler
 • Müteahhitler
 • Ateşli silah üretimi ve patlayıcı madde deposu firma sahipleri

Gibi sektörler ve iş alanlarında faaliyet gösteren kişilere silah taşıma ruhsatı verilmektedir. Büyük şirketlere sahip olan ve yıllık bilançoları yüksek olan yani yüksek malvarlığına sahip olan kişilere taşıma ruhsatı verilmektedir. Silah taşıma ruhsatı ciro bilgisi için Emniyet Müdürlüğü web sitesinde silah ruhsatı bilgi ve detaylarını edinebilirsiniz.

Silah Taşıma Ruhsatı Kimlere Verilmez ?

21 yaş altında olan kişilere hiçbir şekilde ruhsat verilmemektedir. Ayrıca sağlık raporu alamayan ya da silah taşıma için yeterli sağlık durumuna sahip olmayan kişilere hiçbir şekilde ruhsat verilmemektedir.

Yivsiz av tüfeği almak için 18 yaşını doldurmuş olmak yeterli iken silah ruhsatları için 21 yaş gereklidir. Silah ruhsatı bulunduğu halde ruhsat kapsamına uymamış kişilere taşıma ruhsatı verilmez. Yine ateşli silahlarla suç işlemiş kişilere de taşıma veya bulundurma ruhsatları kesinlikle verilmemektedir.

Ayrıca silah ruhsatı süresi dolmuş ve ruhsat geçerliliği için yeniden başvuru yapmamış, bilgi vermemiş kişilere de silah ruhsatları verilmemektedir. Uyuşturucu madde kullanan kişiler, madde bağımlıları, psikolojik, nörolojik ve fizyolojik olarak silah almaya engel hali bulunan kişilere kesinlikle silah ruhsatları verilmez.

Taşıma Ruhsatı İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Silah taşıma ruhsatı başvurusu için Emniyet tarafından istenilen belgeler bulunuyor. Bu belgelerin tam ve eksiksiz şekilde hazırlanması, ruhsat harcının yatırılması ve vali onayı ile ruhsat alınabilir.

Silah Ruhsatı Taşıyabilir Belgesi” devlet hastanelerinden ve üniversite hastanelerinden alınabilir. Doktorlar tarafından onaylanan, ilgili sağlık kurumunun başhekimliğince onaylanan ve heyet tarafından onaylanan belge ile başvuru yapılır. Heyet kurulu onay ve imzası ile alınan belge, kişinin silah taşımasına herhangi bir engel bulunmadığına ve tüm sağlık değerlendireme kriterlerine uyduğunu göstermektedir.

Mal varlığı veya şirket cirosu dolayısıyla ruhsat alacak kişiler, şirket bilgilerini içeren belgeleri, mal varlıkları ya da topraklarının sahibi olduklarını gösterir belgeler ile başvuru yapmak zorundadırlar. Ortaklı şirketlerde de şirket yöneticisi tarafından, kişinin silah taşımasında herhangi bir sakınca olmadığına dair belge vermesi gereklidir.

Gerekli belgelerin tamamlanması ile ikamet dahilinde Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak silah ruhsatı alınabilir. Emniyete verilen belgelere ek olarak, parmak izi alınır ve ruhsat alacak kişinin parmak izi belgesi ile kaymakamlıklara başvuru yapılarak, silah taşıma ruhsatı alınabilir.

Silah Taşıma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Silah taşıma ruhsatı harcı fiyat listesine göre yatırım yapılmalıdır. Belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması için ruhsat harç makbuzunun da olması gereklidir.

Taşıma ruhsatları için istenilen belgeler şu şekildedir;

 • Silah taşıma, silah satın alma veya silah devir alma talebini belirten dilekçe
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • T.C Nüfus cüzdanı fotokopisi (vatandaşlık numarası bulunan)
 • Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Silah ruhsatı istek formu
 • Adli sicil belgesi
 • Silah taşıma ruhsatı alınmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair heyet sağlık raporu
 • İkamet belgesi

Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl İptal Edilir ?

Silah ruhsatı bulunan ve ruhsat kapsamına uymayan kişilerin ruhsatları iptal edilir. Silah bulundurma ruhsatı bulunan kişilerin silahlarını taşımaları veya nakil belgesi olmadan farklı bir yere taşımaları durumunda, bulundurma ruhsatları iptal edilir.

Taşıma ruhsatı başvurusunda bulunarak, belgeleri onaylanan ve ruhsat yetkinliği bulunan kişilerin; taşıma sebeplerini bildirmemeleri durumunda ruhsatlar iptal edilmektedir. Bunun için verilen süre 6 ay olarak belirlenmiştir. Yine ruhsat kullanım süreleri dolduğu halde 6 ay içinde bildirimde bulunmayan kişilerin de silah taşıma ya da silah bulundurma ruhsatları doğrudan iptal edilmektedir.

Ruhsatsız Silah Taşımanın Cezası Nedir ?

Ruhsatsız silahları taşıma ve ruhsatsız silah bulundurmanın cezası farklı türlerde belirlenmektedir. Ruhsatsız silahın niteliği, mermilerin niteliği ve adetlerine göre değerlendirme yapılmaktadır.

Silah veya merminin ciddiyeti, sayısı, nitelikleri arttıkça verilen ceza, beş ile sekiz yıla kadar hapis olarak belirlenmektedir. Şayet silah vahim olarak değerlendirilmez ise genellikle 6 aya kadar hapis cezası veya 100 güne kadar para cezası olarak verilmektedir.

Kuru sıkı veya gaz fişeği benzerlerini atabilen silahların alınması ve aksamlarının değiştirilerek, öldürmeye elverişli şekilde dizayn edilmesi halinde, ruhsatsız silah taşıyan/ bulunduran kişiye uygulanan ceza uygulanmaktadır.

Kanunlara göre ruhsatsız şekilde silah almak, taşımak ve bulundurmak tamamen cezai yaptırımları olan suçlar olarak nitelendirilmektedir. Silah alımları da ancak ruhsat alındıktan sonra silah alabilir belgesi ile temin edilebilir. Yasalara göre belirlenen ve taşıma ruhsatı verilebilen kişiler, gerekli belgeler ve uygunluk dahilinde ruhsat alabilirler.

Silah Taşıma Ruhsat Harcı Ne Kadar ?

2021 yılı silah taşıma ruhsat harç ücretleri;

RUHSAT TÜRÜSÜRESİHARÇ ÜCRETİ
Silah Bulundurma Ruhsatı5 YIL2.434.00 TL
Silah Taşıma Ruhsatı5 YIL7.606.00 TL
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı5 YIL2.434.00 TL
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı5 YIL7.606.00 TL
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi5 YIL58.90 TL

Harç ücretleri her yılın ocak ayında maliye bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Özel Güvenlikler Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir mi ?

Özel güvenlik olarak çalışan kişilerin, silah taşıma ruhsatı almaları görevleri gereği değişiklik göstermektedir. Silahsız özel güvenlik görevlileri hiç bir şekilde silah taşıyamaz ve ruhsat alamazlar. Silahlı özel güvenlik görevlileri ise, görev yaptıkları bölge içerisinde kendilerine sağlanan teçhizatlar ile silahlarını taşıyabilirler. Görev yapmadıklarında, silahlarını taşıyamazlar ve kullanamazlar.

Denetimli Serbestlik Nedir?
Ambulans Şoförü Nasıl Olunur, Maaşları Ne Kadardır?
Çekme Belgeli Araç Ne Demek?
Yorumlar

 1. bilent atasoy dedi ki:

  bir tabancanın yokluğu uzadıkça uzuyor

 2. bilent atasoy dedi ki:

  doktorların bağladığı aylığı kabul etmiyorlar doktorlar müdahale etsinler